Jump to content

EngaBhoy

Medlem
 • Posts

  1 632
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by EngaBhoy

 1. Det sies at man skal kjøpe når den siste optimist har blitt pessimist. Nedenstående nedgradering fra First stemmer riktignok dårlig med analysen Zoonic limte inn 16. oktober, som ga en "strong buy" anbefaling og kursmål 45 (nedjustert fra 55). I den berømmelige analysen fra begynnelsen av 2006, kunne man lese at: "Our share price target of NOK 75 reflects half our estimated potential upside." Tidligere var det altså en potensiell oppside til NOK 150, mens man nå anbefales salg ved aksjekurs 20. Jeezez! Skal man virkelig betale for dette? Synd for mange herværende (og fraværende) forumsmedlemmer, som har latt seg blende av denne jubelidioten.
 2. Mange spør seg hvorfor Tomra ikke benytter den lave aksjekursen til å akselerere tilbakekjøp av egne aksjer. Dette siste puslete forsøket gir inntrykk av at totalrammen er 5 millioner aksjer, og at det således gjenstår kun 3.754, men faktum er at styret har tillatelse til å kjøpe tilbake 15 millioner aksjer i det nåværende programmet. Alternativt at man avventer en billigere inngang, men vedtaket forutsetter en aksjekurs mellom 20 og 200. Snart er altså kursen for lav for tilbakekjøp (uten nytt vedtak i generalforsamling). Hva er det bønda driver med ute i Asker? Har de gått tom for penger?
 3. Nei, ikke nødvendigvis, men "tilfeldigvis" er de ikke særlig dyktige til å drive butikk heller. Ledelsen har ikke levert noe i nærheten av hva aksjonærene har blitt forespeilet under kvartalspresentasjonene. Jeg skjønner godt hvorfor folk er sure, og hvem skulle de ellers skylde på? Markedet har avsagt sin dom over Tomra.
 4. Hehe. Du er kanskje en av mange frustrerte TOM-aksjonærer? På Hegnar Online mangler det ihvertfall ikke på utskjelling av ledelsen. Det verste er jo at det er fullt fortjent. Håndteringen av både tilbakekjøpsprogrammet og informasjon til markedet viser at Skarholt & Co. er komplett udugelige.
 5. Men da ville ikke meglerhusene profittert på handelen. Systemet fungerer jo slik at de støvsuger markedet for billige aksjer, for så å selge de til Tomra for en høyere pris.
 6. Det positive er at noen har vært villig til å kjøpe disse aksjene (selv om kursen er "noe" lavere enn menigheten drømmer om). Det negative er at Ferd fortsatt eier 2.9 millioner aksjer. Uansett om disse skal selges eller ei, så vil den blotte muligheten for dette legge en demper på kursen framover. Jeg tror TOM skal under 20.
 7. TOM er ihvertfall steindau som tradingaksje. Omsetning på godt under NOK 20 mill dagen etter kvartalsresultat. Knapt et innlegg på Norges offisielle forum for Tomra-haussing. Analytikerne har kursmål som varierer noen få kroner +/- fra dagens kurs. R.I.P.
 8. ASC argumenterer identisk med Pareto: "Tomra has outperformed both engineering and “green” peers substantially recently, making its relative valuation less attractive."
 9. Tomra har vel en global markedsandel på i størrelsesorden 75% og et fåtall reelle konkurrenter. Når man skal sammenligne aksjekursen med såkalte "peers", kan man derfor ikke fokusere spesifikt kun på panteautomater. Faktum er uansett at TOM-kursen har klart seg relativt bra gjennom den siste tids børskrakk sammenlignet både med indekser og "sammlignbare" selskaper. Det er vel dette poenget Pareto prøver å få fram, og det er det vanskelig å ta dem på.
 10. Ingen grunn til å reservere seg her!
 11. For det første betyr ikke fundamentale faktorer en dritt sammenlignet med psykologi i dagens aksjemarked. For det andre er TOM en irrelevant aksje. For det tredje hadde kursen steget mye siden forrige kvartalsrapport.
 12. 1) En "løs påstand" er i denne sammenhengen en påstand uten dokumentasjon eller kildehenvisning. Alle påstander i denne diskusjonen har vært av denne karakteren - også dine. En løs påstand kan selvsagt allikevel være 100% korrekt. 2) Diskusjonen startet med at christle uttrykte en viss frustrasjon over at ting tar tid i ARC-prosjektet. Hvis dette på noen som helst måte kan knyttes til lav kundetilfredshet (som vy1 indirekte hevder), så bør det fram i lyset. Da er ikke Tomras årsrapport rett sted å lete. 3) På oppfordring avviser du jo kategorisk å sitere Tomra, så da blir det underlig når du nå er snurt for at "det ikke er av interesse hva Tomra kommuniserer".
 13. Greit nok det. Da tar jeg til etterretning at saken står løs påstand mot løs påstand. Forøvrig er det av minimal interesse hva Tomra sier om sitt eget produkt. Spørsmålet er hvordan Tesco og deres kunder opplever ARC-sentrene.
 14. La meg først understreke at jeg ikke har det minste peiling på hvordan det går med ARC i England, og tar således ikke stilling til de faktiske forhold. Jeg leser at vy1 kommer med noen udokumenterte påstander om visse problemer. Så langt er vi enige, men jeg kan heller ikke se at du oppgir noen kilde for dine påstander om at det motsatte er tilfelle. Hvis noe er "beviselig feil", bør du vel strengt tatt hoste opp disse bevisene. Eller?
 15. Det er ingen som bestrider at REC trenger penger for å finansiere sine prosjekter. Du spurte når en emisjon ville bli aktuell, og jeg svarte ihvertfall ikke på denne sida av nyttår.
 16. Hoff@, det hadde ikke skadet om du lagde et tydelig skille på artikkeltekst (med kildehenvisning) og din egen kommentar på slutten. Svaret på spørsmålet ditt er selvsagt usikkert, men jeg ser ingen grunn til at det skal skje på en god stund. Nå er både aksjekursen og visibiliteten til REC relativt lav, samtidig som det er generelt elendige kapitalmarkeder å hente penger i. Det virker da fornuftig å vente et års tid som Enskilda antyder. Istedenfor å bruke emisjonen som baisseargument, kan man heller posisjonere seg for rally i forkant av en emisjon som ønskes på høyest mulig kurs.
 17. Denne diskusjonen har vi hatt mange ganger tidligere. Svaret på spørsmålet ditt er like åpenbart som det er ubehagelig. Dessverre er det ikke alle som er villige til å se sannheten i øynene. Jeg merker meg også at det stilles større krav til dokumentasjon av påstander om Tomra når de er av negativ karakter...
 18. "Nøytral" betyr nok i denne sammenheng at de forventer at TOM skal utvikle seg i takt med resten av markedet (i motsetning til anbefalingen "outperform"). De har sikkert bokstavelig talt hundrevis av andre aksjer i sitt univers hvor kursen også ligger 30% under kursmålet deres.
 19. Alt kan sammenlignes. De nakne fakta er som følger: - I 2007 hadde TOM en EPS på 1.76 (P/E 17.0) og et utbytte på 0.45 kroner (1.5%). - I 2007 hadde STL en EPS på 13.80 (P/E 11.9) og et utbytte på 8.50 kroner (5.2%). Forutsatt at ikke oljeprisen kollapser, vil 2008-resultatene slå dramatisk ut i Statoils favør (EPS på 5.01 allerede i 1Q). Det er ubestridelig at dagens inntjeningsnivå i de to selskapene isolert sett gjør STL soleklart mest attraktivt priset. Jeg sier imidlertid ikke at denne forskjellen er urimelig, men det bør finnes gode argumenter (miljøidealisme er ikke et slikt). christle har listet opp en rekke prosjekter som har det til felles at de skal øke framtidig inntjening i Tomra. Jeg mener det er høyst betimelig at Tomras aksjonærer ønsker mest mulig informasjon om disse "triggerne". Med den nåværende sparsomme informasjonsflyten fra ledelsen, er det ikke å undres over at aksjekursen lider.
 20. Grunnen til at det mases om triggere, er for å opprettholde forestillingen om at TOM er en vekstaksje. Da kreves det nye markeder, produkter og kontrakter. I motsatt fall er TOM bare en liten filleaksje med mer enn dobbelt så høy P/E som STL.
 21. Jeg fatter ikke hvordan du kan bruke begrepet "supporter" i aksjemarkedet. Jeg skifter aldri lag selv om VIF skulle rykke ned i 5. divisjon. Å forelske seg i en aksje, er derimot en dødssynd. Som sagt har jeg tatt et lite lodd i TOM, men jeg blir ikke overrasket om kursen er lavere enn 30 ved børsslutt onsdag. For ikke å snakke om hva en marginal skuffelse ved 2Q08-presentasjonen kommer til å utrette...
 22. Det er enda lenger siden aksjekursen var under 30. En kjøpsanbefaling er ikke like overbevisende når den er et resultat av fallende aksjekurs snarere enn oppjusterte inntjeningsestimater. Denne analysen vil garantert ikke lokke fram mange kjøpere i dagens marked.
 23. Det er jo ingen som har tillit til analytikernes kursmål uansett. Hva betyr de egentlig? Best case scenario 12 måneder fram i tid i et bullmarked? I forrige uke lå ACY-kursen rundt 105. Et av de amerikanske meglerhusene foretok en nedgradering av ACY fra 155 til 145, og kursen kollapset til godt under 90. Selve kursmålet tolkes m.a.o. ikke bokstavelig av markedet, men en hvilken som helst nedgradering tolkes som en salgsanbefaling. Nedsiden i TOM er betydelig større enn laveste kursmål...
 24. christle: Til tross for dine utfyllende svar på mine spørsmål (som egentlig var ment til innvortes bruk), er det lite som kan kaste lys over den begredelige kursutviklingen. Kort oppsummert så mener du tydeligvis at Tomra er preget av bedring i lønnsomheten og en positiv nyhetsstrøm. Videre mener du at Orkla er en sannsynlig oppkjøper fordi Tomra passer som hånd i hanske i deres kjernevirksomhet. Til tross for alt dette er altså aksjekursen i fritt fall. Av en eller annen grunn mener du også at dette ikke er i Orklas interesse. Ett eller annet sted er det et gigantisk hull i resonnementet ditt. En aksjekurs vil ikke falle dersom det er i alles interesse at den stiger. Dersom man studerer handelen i TOM, vil en hvilken som helst femåring innse at noen har en agenda hvor aksjekursen ønskes mest mulig ned. I dag f.eks. åpnet aksjen på 30.70, mens Enskilda umiddelbart la ut en stor salgsordre på 30.00. Hvem kan tenkes å stå bak en slik strategi: 1) Orkla. Dersom de virkelig ønsker å kjøpe seg ytterligere opp (eller komme med et bud), så ønsker de selvsagt lavest mulig kurs. I skrivende stund når kursen truer med å bikke under 29, vil et bud på la oss si 40 plutselig bli veldig fristende for mange. 2) Tomra. Er det ikke opsjoner så er det tilbakekjøp. I det siste har hoffmegleren blitt flinkere til ikke å presse opp kursen ved tilbakekjøp. Det har snarere vært en tendens til at kursen har falt i forkant. 3) Shortkunde. Hvem som helst som ligger short vil ha et ønske om å presse kursen til bunns før det dekkes inn. Spørsmålet er om dette skjer før eller etter 2Q08.
 25. Zoonic: Jeg "berører" strengt tatt ikke noe som helst. Derimot lister jeg opp noen momenter som christle med fordel kan tenke igjennom for å forstå hvorfor Orkla ikke har akkumulert og hvorfor kursutviklingen er som den er. Ingen av spørsmålene er spesielt mystiske for meg, og førstnevnte tydeligvis ikke for deg heller. Du skriver at Orkla har over 15% eierandel i Tomra og at dette er mye. Helt enig! Derimot er jeg ikke uten videre enig i din påstand om at dette liksom beviser at Orkla har tro på Tomra og at andre investorer derfor bør hive seg på toget. Vi må anta at Orkla i sin tid hadde tro på denne investeringen, men hvorfor kjøper de da ikke på betydelig lavere kurser? I verste fall har de mistet troen på caset fordi Tomras omsetning nå er lavere enn for to år siden da de gjorde sin investering. I beste fall planlegger de å kjøpe opp Tomra, men ser at de har og har hatt all verdens tid på seg. I begge tilfeller er det signal til langsiktige investorer om at det ikke haster med å løse billett. Jeg er selv i denne situasjonen og vet også om flere andre. Jeg ønsker å være med på en eventuell opptur, men leter etter gunstigst mulig inngang utfra pris og timing i forhold til når ting begynner å skje. Jeg kjøpte litt på 30 i går, og avhengig av kursutviklingen over helga tar jeg enten gevist før onsdag eller sitter over resultatpresentasjonen. Man kan jo håpe på et knallresultat som trigger et hurrarally på 10% fra 30 til 33! Aksjekurser over 50 er derimot langt fram i tid med mindre det kommer et mirakel fra oven. God helg!
×
×
 • Create New...