Jump to content

blink

Medlem
 • Posts

  312
 • Joined

 • Last visited

blink's Achievements

 1. Ser vi deg her igjen snart...?

 2. Har profil her allerede du :)

 3. Det er på tide å ta en Wavefield-studie. De som vil sjekke tidligere kvartalsrapporter og guiding for 2008, vil se at Wave ligger an til å omsette for 400 mill $ i år. Med tilsvarende inntjening som tidligere så betyr det at selskapet vil tjene over 100 mill $ før skatt. Pr dato så er Wavefields børsverdi lavere enn 150 mill $
 4. http://hopey.netfonds.no/release.php?id=20...5.Hugin.1225652 Mega-kontrakt til Wavefield
 5. http://hugin.info/137185/R/1224775/258739.pdf Linken vise Wave sin oppdaterte agenda for GF. Etter innspill fra 2 aksjonærgrupper skal det foretas 2 avstemmninger om fusjonen. Alternativ 1 Aksjonærene instruerer Wave-styret om å akseptere fusjon med TGS forutsatt at prisen høynes fra 0,505 til 0,54 TGS-aksjer pr Wave-aksje. Dersom TGS ikke er villig til å høyne bytteforholdet skal fusjonen ikke aksepteres. Alternativ 2 Aksjonærene instruerer Wave-styret til å akseptere fusjon med TGS med de betingelser som ble signert i fusjonsplanen datert 20.sept.2007 Wave gjennomførte EGF i begynnelsen av januar der det med stort flertall ble besluttet at Wave-ledelsen skulle unngå fusjon med TGS. Bakgrunnen for aksjonærenes motvilje var TGS sin PW fra begynnelsen av oktober som betydde at Wave-aksjonærene følte seg lurt. De hadde stemt for en fusjonplan med TGS basert på tall som 10 dager senere viste seg å være feilaktige. Wave-aksjonærene mente at de var forsøkt lurt av TGS. Derfor innkallte de til EGF i november for å få en forklaring samt avklare de juridiske forhold. Fusjonsbetingelsene som var signert har bestemmelser som tilsier at partneren kan kansellere fusjonen hvis diverse situasjoner oppstår. Deriblandt dersom et av selskapene leverer PW eller det skjer andre hendelser som endrer selskapets verdi. Det var enighet i Wave om at TGS sin PW som hadde ledet til 40 % kursfall i både TGS og Wave, var tilfredstillende begrunnelse til å kansellere fusjonsplanen. Desverre stillte TGS m/ Hamilton og Helland som hadde eglet på seg hele Wave i dagene forut ved å nekte Wave tilstrekkelig innsyn i regnsskapstall, samt opptre arrogant overfor både Wave-organisasjonen og Wave-aksjonærene. Jeg tror nok denne tåpelige opptreden fra Hamilton & Co var sterkt ledende til at Wave-aksjonærene i neste EGF (jan08 ) stemte for at Wave-styret skulle motsette seg fusjon og la prosessen avklares i Voldgiftsretten
 6. Wavefield har meldt at 1.kv. blir preget av båtene som ikke gikk til TGS-oppdragene grunnet fusjonsproblemet. Omsetningen er derfor varslet å bli ca 60 mill $ i kvartalet mot 72 mill i 4.kv. Dette påvirker selvsagt også EBIT-marginen som faller fra 33 % til 18-20 % Til tross for dette bortfallet av omsetning i 1.kv. så har Wave sagt at guidingen for 2008 opprettholdes. Omsetningen skal bli over 400 mill $ i 2008. Det betyr at resten av året må bli veldig godt. Selskapet må mer enn DOBLE omsetningen ( i snitt pr kvartal ) som de i morgen legger fram for 1.kv. Markedet trodde lite og ingenting på dette da Wave kom med sin PW 17.april. Kursen hadde da i mange mnd. ligget 2-6 % høyere enn bytteforholdet til TGS skulle tilsi. Etter PW-en ble kursbildet motsatt. Deretter har Wave blitt priset 2-6 % lavere enn bytteforholdet skulle tilsi. Det er Ordrebok, Guiding og Presentasjon som blir bestemmende for markedets tillit til selskapet. Hvis tilliten gjennopprettes til samme nivå som før 17.april, så kan vi forvente kursklatring slik at aksjen legger seg 2-5 % høyere enn TGS sitt tilbud på 0,505 TGS-aksjer pr Wave-aksje. Slik som markedet har utviklet seg så skulle det nesten bare mangle. Med sine optimalt gunstige timing av nybyggene så er Wave et vinnerselskap uansett hvordan fusjonen ender. Ordreboka var 212 mill $ v/ årsskiftet. Det ble den gang oppfattet som meget bra
 7. Etter å ha lest deler av PGS sin årsrapport for 2007, er jeg blitt enda sterkere i troen på at PGS har startet et eventyrlig godt år. 1.kv. kan vise seg å bli et historisk godt førstekvartal. Flåteutnyttelsen er rekordhøy og PGS hevder at inntjeningen faktisk blir vesentlig bedre enn 2007. Riktignok opplever sektoren også en svært høy kostnadsvekst. Men stigningen i rater er fortsatt større enn kostnadsveksten. Jeg tror dollaren har bunnet. Det i seg selv er en mega-trigger for norsk oljeservice. Jeg anser det viktigere om dollaren stopper nedturen enn at oljeprisen stiger. Oljepris på 90 $ gir rikerslig inntjening til oljeselskapene, for å opprettholde investeringslysta.
 8. TGS kjøpte 2,1 mill Wave-aksjer på fredag og eier med dette 10,16 % av Wavefield. TGS betalte 5 % mer enn bytteforholdet skulle tilsi. Atle Jacobsen I wavefield anser kjøpet som en uvennlig handling. Han mener det er brudd på fusjonsavtalen. Jeg tror TGS innser at fusjonsplanen kan havarere. Derfor må de possisjonere seg, hvis det skulle bli nødvendig å utøve aksjonærmakt for å få overta Wavefield. Hvis dette ender med en KAMP etter Wave-aksjer, så bør en possisjonere seg raskest mulig. Mange meglerhus mener at TGS-aksjen skal prises langt over 140,- hvis fusjonen går iorden. Det betyr at Wave-aksjen tilsvarende skal prises til 70,- Hvis dette ender med budkamp mellom TGS og den gruppa i Wave som ønsker at selskapet skal bestå selvstendig, så er kursdobbling absolutt realistisk.
 9. http://www.newsweb.no/atmnt/DM-1477366-v1.pdf?id=49409 Wave kaller inn til ekstraordinær generalforsamling den 10.jan. Det foreligger ennå ikke et konkret forslag å stemme over. Det tyder at det fortsatt ikke er enighet mellom selskapene. Det igjen kan tyde at TGS er urimelig arrogant og avvisende til å imøtekomme Wave sine krav. Eller det kan tyde at Wave er urimelig i sine krav til nytt bytteforhold. Uansett hvem som er "vanskelig" i denne prosessen, så er det ganske innlysende at Wave har intet å tape på å få fusjonen avblåst. "Ordretilgangen i 4.kv. har vært på historisk rekordnivå" melder PGS. Det er ingen grunn til å tro at ikke Wave også har tatt del i dette. Selskapet takket nei til å delta i TGS sin GoM-studie. Det bekrefter at de har mer enn nok å gjøre. ( kanskje bekrefter det også at organisasjonen ikke ønsker å samarbeide "under" TGS. ) Den kortsiktige MEGA-triggeren for Wave som "singel", er deres situasjon som oppkjøpscase. Aksjonærene i Eastern Echo og Arrow fikk nylig dobblet sine verdier da disse selskapene nylig ble slukt av WG og PGS. CGG-Veritas sto igjen som taperen etter tapt budkamp med WG. Det er godt mulig at CGG-Veritas gotter seg iover å slå 2 fluer i ett smekk. Nå kan de sluke Wave og la TGS stå igjen "singel". Alle vet at Seismikkselskap uten flåte er en latterlig affære i dagens marked.
 10. Det var i dag TGS inviterte Wave til møte med granskingsgruppa. Kanskje det gir oss noen nyheter i morgen
 11. Det viktigste er at det kommer en avklaring. Uansett om det bli fusjon eller ikke, så vil alle løsninger være bedre enn dagens uavklarte situasjon. I mellomtida kan en spekulere på hva som er en "riktig" prising av disse selskapene. Tidligere i høst var det flere analytikere som satte kursmål over kr 140,- for det fusjonerte selskapet. Det betyr at de priset TGS-Wave godt over 22 milliarder kroner. Jeg mener det er en hinsides prising. TGS-Wave vil tross alt framstå som en miniutgave av PGS som i dag prises til 27 milliarder. I størrelse vil TGS-Wave være ca 1/4 av PGS. Noen analytikere har begrunnet slik prising med at TGS har en "ekstraordinær" goodwill i markedet, som de forutsetter skal vedvare. Jeg tror at slik goodwill vil fordunste når selskapet blir et klart samenligningsobjekt til PGS. Men jeg tror også at PGS skal prises vesentlig høyere, når effekten av Arrow-kjøpet og satsningen innen EM gir uttelling i omsetning/inntjening. I tillegg har PGS satset veldig mye på produktutvikling som kan ventes å gi uttelling fra 2008. Derfor bør PGS prises opp til kr 250,-, som tilsvarer 44 milliarder. Deretter kan 20 milliarder bli realistisk for et veldrevet TGS-Wave dersom TGS fortsetter å levere de beste marginene i markedet. Omsetningen i TGS-Wave bør forventes å bli ca 30-40 % av PGS innen 1-2 år. ( PGS guider 3 milliarder $ i omsetning innen 2010 ) TGS-Wave vil bestå av ca 160 mill aksjer 20 milliarder delt på 160 mill aksjer blir kr 125,- Basert på at TGS-investorene dumpet aksjen fra ca 110,- til 90 kroner da selskapet meldte PW for 3.kv., så mener jeg det er realistisk å forvente at bytteforholdet til blir høynet med 20 % til 0,6 TGS-aksjer pr Wave aksje. Dermed blir kurspotensialet på sikt ( med vellykket fusjon ) ca kr 75,- for Wave. Men jeg tror slikt framtidig kursmål bør legges rimelig langt fram i tid, 12-18 mnd. Spesiellt nå etter alle forviklingene som har vært med fusjonsprosessen. ..................... Dersom fusjonen avvikles vil Wave framstå som markedets mest opplagte oppkjøpskandidat. I høst har vi sett 2 kjappe oppkjøp der Western Geco kapret Eastern Echo og PGS slukte Arrow. Begge kjøpene ga aksjonærene i de oppkjøpte selskapene tilnærmet 100 % verdistigning. Wave ble børsintrodusert på ca kr 45 og var priset rundt 50,- da fusjonsprosessen ble kjent. Selskapet imponerte med sitt 3.kv. og har allerede dokumentert livets rett. CGG-Veritas ble stående igjen som taperen etter slaget om Eastern Echo. De ønsker tydeligvis mer båtkapasitet. Fugro bør også ha interesse hvis de vil opprettholde sin possisjon i forhold til de 3 store ( Western Geco, PGS og CGG-Veritas ). TGS må skaffe seg båtkapasitet hvis de ikke skal bli utrangert. Derfor er det ingen grunn til å tro at Wave selges billig. Børsintroduksjon x 100 % = ca kr 90,- pr aksje.
 12. Volumveksten imponerer i TTS og ordreboka dokumenterer at vekstgraden vil fortsette i 2008. Men marginene skuffer. Nøktern sett ser det ut til at det er bedring i de fleste av TTS sine nisjer, men at Sense sin utviklingskostnader sluker det meste. Jeg tolker guidingen slik at 4.kv. blir på nivå med 3.kv. I TTS-kursen er det innbakt en vesentlig vekst og bedret bunnlinje framover. Jeg konkluderte derfor med at aksjen er riktig priset basert på dagens resultat. Derfor valgte jeg exit i dag, men vil holde aksjen under observasjon for evt. ny inngang.
 13. Ser at estimatet for 3.kv. må justeres opp basert på oppkjøpet av Sylog i Sverige. Sylog ventes å omsette for ca 100 mill SEK årlig. Data Respons tall i 1000 NOK ............................................................................Esti at .....................................01.kv.07.......02.kv.07........3.kv.07 Driftsinntekter................132 088 .......156 808 ........160 000 Varekost..........................64 356 ........80 409.......... 81 000 Lønnskost........................ 49 018 ........53 659 ..........53 000 Annen driftskost................10 556 ........10 646 ......... 12 000 EBITDA..............................8 158 ........12 094 ..........14 000 Avskriving .........................1 120 ..........1 153 ........... 1 200 Driftsresultat (EBIT)............7 038......... 10 941 ......... 12 800 Netto finans............................. 3 ............. (59) - Resultat før skatt..................7 041 .........10 882 ........ 12 800 Skatt...................................2 408 ...........2 362 ...........2 500 Minoritetsandel Resultat etter skatt.................4 633...........8 520 .........10 300
 14. Data Respons leverer 3.kv.resultat neste torsdag. Da er det på tide å estimere tall. Her er mitt forslag Data Respons tall i 1000 NOK ................................................................................ .Estimat ................................01.kv.07............02.kv.07.............3.kv.07 Driftsinntekter........... 132 088 ............156 808............ 140 000 Varekost......................64 356..............80 409 ..............72 000 Lønnskost.....................49 018..............53 659 ............. 45 000 Annen driftskost............10 556..............10 646...............10 500 EBITDA..........................8 158 .............12 094 ..............12 500 Avskriving......................1 120............... 1 153................ 1 200 Driftsresultat (EBIT)........7 038...............10 941...............11 300 Netto finans......................... 3 ................. (59).................. - Resultat før skatt.............7 041..............10 882 ...............11 300 Skatt............................. 2 408............... 2 362 ................2 500 Resultat etter skatt......... 4 633.................8 520 ................8 800 Mine estimat for 3.kv viser formidabel vekst fra 3.kv.06. For øvrig viser de moderat omsetningsnedgang fra 2.kv. som er naturlig grunnet ferieavikling i begynnelsen av 3.kv. Det mest gledelige er bedret bunnlinje og markert bedret margin. DAT gjør det meste riktig og vil også denne gang bekrefte formidabel omsetningsvekst, samt bedret margin. Tallene mine er ment å vøære nøkternt realistiske, som betyr at det er gode muligheter for at de faktiske resultatene blir enda bedre.
 15. 5.nov. leveres 3.kv. Det er all grunn til å forvente at den sterke omsetningsveksten fortsetter. Ordreboka vil også imponere. Det som gjør TTS til et spennende investeringscase er de SVAKE marginene. Jeg tror årsaken til disse er relativt lang leveringstid for mange av produktene, som betyr at det fortsatt er leveranser som ble priset i et vesentlig dårligere marked. Råvareprisene har også "eksplodert" i løpet av de 3 siste årene. Men i løpet av de siste 2 årene så har ordreboka mangedobblet seg. Stålprisene har i disse 2 årene ligget på høyt nivå, og bør være priset inn, eller tatt forbehold mot i kontraktene. Presset innen alle TTS sine sektorer tilsier at intet tilbys til marginale priser lengre. Hvis det var tilfredstillende med 5 % påslag i 2003 så bør en ikke overraskes om 20 % legges inn i dagens pristilbud. Kvartalsrapportene har over lengre tid vist enorm omsetningsvekst. Det i seg selv gjør at inntjeningen pr aksje stiger selv om marginene ikke bedres. Men tallene viser at marginene bør kunne dobbles, 3-dobbles, eller kanskje 4-dobbles innen 12-24 mnd. Når marginbedringen begynner og guidingen tilsier ytterligere marginvekst, så vil aksjen fly.
×
×
 • Create New...