Jump to content

blink

Medlem
 • Posts

  312
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by blink

 1. Det er på tide å ta en Wavefield-studie. De som vil sjekke tidligere kvartalsrapporter og guiding for 2008, vil se at Wave ligger an til å omsette for 400 mill $ i år. Med tilsvarende inntjening som tidligere så betyr det at selskapet vil tjene over 100 mill $ før skatt. Pr dato så er Wavefields børsverdi lavere enn 150 mill $
 2. http://hopey.netfonds.no/release.php?id=20...5.Hugin.1225652 Mega-kontrakt til Wavefield
 3. http://hugin.info/137185/R/1224775/258739.pdf Linken vise Wave sin oppdaterte agenda for GF. Etter innspill fra 2 aksjonærgrupper skal det foretas 2 avstemmninger om fusjonen. Alternativ 1 Aksjonærene instruerer Wave-styret om å akseptere fusjon med TGS forutsatt at prisen høynes fra 0,505 til 0,54 TGS-aksjer pr Wave-aksje. Dersom TGS ikke er villig til å høyne bytteforholdet skal fusjonen ikke aksepteres. Alternativ 2 Aksjonærene instruerer Wave-styret til å akseptere fusjon med TGS med de betingelser som ble signert i fusjonsplanen datert 20.sept.2007 Wave gjennomførte EGF i begynnelsen av januar der det med stort flertall ble besluttet at Wave-ledelsen skulle unngå fusjon med TGS. Bakgrunnen for aksjonærenes motvilje var TGS sin PW fra begynnelsen av oktober som betydde at Wave-aksjonærene følte seg lurt. De hadde stemt for en fusjonplan med TGS basert på tall som 10 dager senere viste seg å være feilaktige. Wave-aksjonærene mente at de var forsøkt lurt av TGS. Derfor innkallte de til EGF i november for å få en forklaring samt avklare de juridiske forhold. Fusjonsbetingelsene som var signert har bestemmelser som tilsier at partneren kan kansellere fusjonen hvis diverse situasjoner oppstår. Deriblandt dersom et av selskapene leverer PW eller det skjer andre hendelser som endrer selskapets verdi. Det var enighet i Wave om at TGS sin PW som hadde ledet til 40 % kursfall i både TGS og Wave, var tilfredstillende begrunnelse til å kansellere fusjonsplanen. Desverre stillte TGS m/ Hamilton og Helland som hadde eglet på seg hele Wave i dagene forut ved å nekte Wave tilstrekkelig innsyn i regnsskapstall, samt opptre arrogant overfor både Wave-organisasjonen og Wave-aksjonærene. Jeg tror nok denne tåpelige opptreden fra Hamilton & Co var sterkt ledende til at Wave-aksjonærene i neste EGF (jan08 ) stemte for at Wave-styret skulle motsette seg fusjon og la prosessen avklares i Voldgiftsretten
 4. Wavefield har meldt at 1.kv. blir preget av båtene som ikke gikk til TGS-oppdragene grunnet fusjonsproblemet. Omsetningen er derfor varslet å bli ca 60 mill $ i kvartalet mot 72 mill i 4.kv. Dette påvirker selvsagt også EBIT-marginen som faller fra 33 % til 18-20 % Til tross for dette bortfallet av omsetning i 1.kv. så har Wave sagt at guidingen for 2008 opprettholdes. Omsetningen skal bli over 400 mill $ i 2008. Det betyr at resten av året må bli veldig godt. Selskapet må mer enn DOBLE omsetningen ( i snitt pr kvartal ) som de i morgen legger fram for 1.kv. Markedet trodde lite og ingenting på dette da Wave kom med sin PW 17.april. Kursen hadde da i mange mnd. ligget 2-6 % høyere enn bytteforholdet til TGS skulle tilsi. Etter PW-en ble kursbildet motsatt. Deretter har Wave blitt priset 2-6 % lavere enn bytteforholdet skulle tilsi. Det er Ordrebok, Guiding og Presentasjon som blir bestemmende for markedets tillit til selskapet. Hvis tilliten gjennopprettes til samme nivå som før 17.april, så kan vi forvente kursklatring slik at aksjen legger seg 2-5 % høyere enn TGS sitt tilbud på 0,505 TGS-aksjer pr Wave-aksje. Slik som markedet har utviklet seg så skulle det nesten bare mangle. Med sine optimalt gunstige timing av nybyggene så er Wave et vinnerselskap uansett hvordan fusjonen ender. Ordreboka var 212 mill $ v/ årsskiftet. Det ble den gang oppfattet som meget bra
 5. Etter å ha lest deler av PGS sin årsrapport for 2007, er jeg blitt enda sterkere i troen på at PGS har startet et eventyrlig godt år. 1.kv. kan vise seg å bli et historisk godt førstekvartal. Flåteutnyttelsen er rekordhøy og PGS hevder at inntjeningen faktisk blir vesentlig bedre enn 2007. Riktignok opplever sektoren også en svært høy kostnadsvekst. Men stigningen i rater er fortsatt større enn kostnadsveksten. Jeg tror dollaren har bunnet. Det i seg selv er en mega-trigger for norsk oljeservice. Jeg anser det viktigere om dollaren stopper nedturen enn at oljeprisen stiger. Oljepris på 90 $ gir rikerslig inntjening til oljeselskapene, for å opprettholde investeringslysta.
 6. TGS kjøpte 2,1 mill Wave-aksjer på fredag og eier med dette 10,16 % av Wavefield. TGS betalte 5 % mer enn bytteforholdet skulle tilsi. Atle Jacobsen I wavefield anser kjøpet som en uvennlig handling. Han mener det er brudd på fusjonsavtalen. Jeg tror TGS innser at fusjonsplanen kan havarere. Derfor må de possisjonere seg, hvis det skulle bli nødvendig å utøve aksjonærmakt for å få overta Wavefield. Hvis dette ender med en KAMP etter Wave-aksjer, så bør en possisjonere seg raskest mulig. Mange meglerhus mener at TGS-aksjen skal prises langt over 140,- hvis fusjonen går iorden. Det betyr at Wave-aksjen tilsvarende skal prises til 70,- Hvis dette ender med budkamp mellom TGS og den gruppa i Wave som ønsker at selskapet skal bestå selvstendig, så er kursdobbling absolutt realistisk.
 7. http://www.newsweb.no/atmnt/DM-1477366-v1.pdf?id=49409 Wave kaller inn til ekstraordinær generalforsamling den 10.jan. Det foreligger ennå ikke et konkret forslag å stemme over. Det tyder at det fortsatt ikke er enighet mellom selskapene. Det igjen kan tyde at TGS er urimelig arrogant og avvisende til å imøtekomme Wave sine krav. Eller det kan tyde at Wave er urimelig i sine krav til nytt bytteforhold. Uansett hvem som er "vanskelig" i denne prosessen, så er det ganske innlysende at Wave har intet å tape på å få fusjonen avblåst. "Ordretilgangen i 4.kv. har vært på historisk rekordnivå" melder PGS. Det er ingen grunn til å tro at ikke Wave også har tatt del i dette. Selskapet takket nei til å delta i TGS sin GoM-studie. Det bekrefter at de har mer enn nok å gjøre. ( kanskje bekrefter det også at organisasjonen ikke ønsker å samarbeide "under" TGS. ) Den kortsiktige MEGA-triggeren for Wave som "singel", er deres situasjon som oppkjøpscase. Aksjonærene i Eastern Echo og Arrow fikk nylig dobblet sine verdier da disse selskapene nylig ble slukt av WG og PGS. CGG-Veritas sto igjen som taperen etter tapt budkamp med WG. Det er godt mulig at CGG-Veritas gotter seg iover å slå 2 fluer i ett smekk. Nå kan de sluke Wave og la TGS stå igjen "singel". Alle vet at Seismikkselskap uten flåte er en latterlig affære i dagens marked.
 8. Det var i dag TGS inviterte Wave til møte med granskingsgruppa. Kanskje det gir oss noen nyheter i morgen
 9. Det viktigste er at det kommer en avklaring. Uansett om det bli fusjon eller ikke, så vil alle løsninger være bedre enn dagens uavklarte situasjon. I mellomtida kan en spekulere på hva som er en "riktig" prising av disse selskapene. Tidligere i høst var det flere analytikere som satte kursmål over kr 140,- for det fusjonerte selskapet. Det betyr at de priset TGS-Wave godt over 22 milliarder kroner. Jeg mener det er en hinsides prising. TGS-Wave vil tross alt framstå som en miniutgave av PGS som i dag prises til 27 milliarder. I størrelse vil TGS-Wave være ca 1/4 av PGS. Noen analytikere har begrunnet slik prising med at TGS har en "ekstraordinær" goodwill i markedet, som de forutsetter skal vedvare. Jeg tror at slik goodwill vil fordunste når selskapet blir et klart samenligningsobjekt til PGS. Men jeg tror også at PGS skal prises vesentlig høyere, når effekten av Arrow-kjøpet og satsningen innen EM gir uttelling i omsetning/inntjening. I tillegg har PGS satset veldig mye på produktutvikling som kan ventes å gi uttelling fra 2008. Derfor bør PGS prises opp til kr 250,-, som tilsvarer 44 milliarder. Deretter kan 20 milliarder bli realistisk for et veldrevet TGS-Wave dersom TGS fortsetter å levere de beste marginene i markedet. Omsetningen i TGS-Wave bør forventes å bli ca 30-40 % av PGS innen 1-2 år. ( PGS guider 3 milliarder $ i omsetning innen 2010 ) TGS-Wave vil bestå av ca 160 mill aksjer 20 milliarder delt på 160 mill aksjer blir kr 125,- Basert på at TGS-investorene dumpet aksjen fra ca 110,- til 90 kroner da selskapet meldte PW for 3.kv., så mener jeg det er realistisk å forvente at bytteforholdet til blir høynet med 20 % til 0,6 TGS-aksjer pr Wave aksje. Dermed blir kurspotensialet på sikt ( med vellykket fusjon ) ca kr 75,- for Wave. Men jeg tror slikt framtidig kursmål bør legges rimelig langt fram i tid, 12-18 mnd. Spesiellt nå etter alle forviklingene som har vært med fusjonsprosessen. ..................... Dersom fusjonen avvikles vil Wave framstå som markedets mest opplagte oppkjøpskandidat. I høst har vi sett 2 kjappe oppkjøp der Western Geco kapret Eastern Echo og PGS slukte Arrow. Begge kjøpene ga aksjonærene i de oppkjøpte selskapene tilnærmet 100 % verdistigning. Wave ble børsintrodusert på ca kr 45 og var priset rundt 50,- da fusjonsprosessen ble kjent. Selskapet imponerte med sitt 3.kv. og har allerede dokumentert livets rett. CGG-Veritas ble stående igjen som taperen etter slaget om Eastern Echo. De ønsker tydeligvis mer båtkapasitet. Fugro bør også ha interesse hvis de vil opprettholde sin possisjon i forhold til de 3 store ( Western Geco, PGS og CGG-Veritas ). TGS må skaffe seg båtkapasitet hvis de ikke skal bli utrangert. Derfor er det ingen grunn til å tro at Wave selges billig. Børsintroduksjon x 100 % = ca kr 90,- pr aksje.
 10. Volumveksten imponerer i TTS og ordreboka dokumenterer at vekstgraden vil fortsette i 2008. Men marginene skuffer. Nøktern sett ser det ut til at det er bedring i de fleste av TTS sine nisjer, men at Sense sin utviklingskostnader sluker det meste. Jeg tolker guidingen slik at 4.kv. blir på nivå med 3.kv. I TTS-kursen er det innbakt en vesentlig vekst og bedret bunnlinje framover. Jeg konkluderte derfor med at aksjen er riktig priset basert på dagens resultat. Derfor valgte jeg exit i dag, men vil holde aksjen under observasjon for evt. ny inngang.
 11. Ser at estimatet for 3.kv. må justeres opp basert på oppkjøpet av Sylog i Sverige. Sylog ventes å omsette for ca 100 mill SEK årlig. Data Respons tall i 1000 NOK ............................................................................Esti at .....................................01.kv.07.......02.kv.07........3.kv.07 Driftsinntekter................132 088 .......156 808 ........160 000 Varekost..........................64 356 ........80 409.......... 81 000 Lønnskost........................ 49 018 ........53 659 ..........53 000 Annen driftskost................10 556 ........10 646 ......... 12 000 EBITDA..............................8 158 ........12 094 ..........14 000 Avskriving .........................1 120 ..........1 153 ........... 1 200 Driftsresultat (EBIT)............7 038......... 10 941 ......... 12 800 Netto finans............................. 3 ............. (59) - Resultat før skatt..................7 041 .........10 882 ........ 12 800 Skatt...................................2 408 ...........2 362 ...........2 500 Minoritetsandel Resultat etter skatt.................4 633...........8 520 .........10 300
 12. Data Respons leverer 3.kv.resultat neste torsdag. Da er det på tide å estimere tall. Her er mitt forslag Data Respons tall i 1000 NOK ................................................................................ .Estimat ................................01.kv.07............02.kv.07.............3.kv.07 Driftsinntekter........... 132 088 ............156 808............ 140 000 Varekost......................64 356..............80 409 ..............72 000 Lønnskost.....................49 018..............53 659 ............. 45 000 Annen driftskost............10 556..............10 646...............10 500 EBITDA..........................8 158 .............12 094 ..............12 500 Avskriving......................1 120............... 1 153................ 1 200 Driftsresultat (EBIT)........7 038...............10 941...............11 300 Netto finans......................... 3 ................. (59).................. - Resultat før skatt.............7 041..............10 882 ...............11 300 Skatt............................. 2 408............... 2 362 ................2 500 Resultat etter skatt......... 4 633.................8 520 ................8 800 Mine estimat for 3.kv viser formidabel vekst fra 3.kv.06. For øvrig viser de moderat omsetningsnedgang fra 2.kv. som er naturlig grunnet ferieavikling i begynnelsen av 3.kv. Det mest gledelige er bedret bunnlinje og markert bedret margin. DAT gjør det meste riktig og vil også denne gang bekrefte formidabel omsetningsvekst, samt bedret margin. Tallene mine er ment å vøære nøkternt realistiske, som betyr at det er gode muligheter for at de faktiske resultatene blir enda bedre.
 13. 5.nov. leveres 3.kv. Det er all grunn til å forvente at den sterke omsetningsveksten fortsetter. Ordreboka vil også imponere. Det som gjør TTS til et spennende investeringscase er de SVAKE marginene. Jeg tror årsaken til disse er relativt lang leveringstid for mange av produktene, som betyr at det fortsatt er leveranser som ble priset i et vesentlig dårligere marked. Råvareprisene har også "eksplodert" i løpet av de 3 siste årene. Men i løpet av de siste 2 årene så har ordreboka mangedobblet seg. Stålprisene har i disse 2 årene ligget på høyt nivå, og bør være priset inn, eller tatt forbehold mot i kontraktene. Presset innen alle TTS sine sektorer tilsier at intet tilbys til marginale priser lengre. Hvis det var tilfredstillende med 5 % påslag i 2003 så bør en ikke overraskes om 20 % legges inn i dagens pristilbud. Kvartalsrapportene har over lengre tid vist enorm omsetningsvekst. Det i seg selv gjør at inntjeningen pr aksje stiger selv om marginene ikke bedres. Men tallene viser at marginene bør kunne dobbles, 3-dobbles, eller kanskje 4-dobbles innen 12-24 mnd. Når marginbedringen begynner og guidingen tilsier ytterligere marginvekst, så vil aksjen fly.
 14. Halvårsresultatene for seismikkaksjene på Oslo Børs PGS Aksjekurs kr 137,- ……..Antall utest. aksjer 176,2 mill Børsverdi 24 139 mill NOK ............................................mill $.................Margin % Omsetning 1.halvår 07...........708,355 EBIT.....................................250,529...........35,37 % Net. Resultat etter skatt..........181,776...........25,66 % EPS, Fortjeneste pr aksje………..1,03 $ TGS Aksjekurs kr 100,25.....Antall utestående aksjer 104 mill Børsverdi 10 426 mill NOK ............................................mill $.................Margin % Omsetning 1.halvår 07…........184,2 EBIT.......................................88,7.................48,15 % Net. Resultat etter skatt............59,3.................32,19 % EPS, Fortjeneste pr aksje..........0,57 $ Wave Aksjekurs kr 50,25.........Antall utestående aksjer 130,12 mill Børsverdi 6 539 mill NOK ..............................................mill $.................Margin % Omsetning 1.halvår 07..............61,247 EBIT....................................... 19,625...............32,04 % Net. Resultat etter skatt............18,142...............29,62 % EPS, Fortjeneste pr aksje..........0,14 $ .............................. PGS omsetter for det 3-dobble av TGS-Wave Etter fusjonen vil store deler av Wave sin skipskapasitet inngå i TGS sin seismikkinnsamling. Det betyr at omsetningen for TGS-Wave går ned. Samtidig vil Wave få flere båter i produksjon. Det betyr at omsetningen går opp. Men i sum bør en ikke forskuttere overdreven omsetningsvekst for TGS-Wave. Jeg tror ca 700 mill $ er et noenlunde riktig estimat for omsetningen i 2008 I så fall vil TGS-Wave omsette for mindre enn halvparten av PGS som jeg forventer vil oppnå 1700-1800 mill $ i 2008 ( med leveranse av ny Ramformbåt i 2.kv. og forventning om at EM-satsningen vil blomstre ) Selskapene vil få omtrent samme aksjeantall. Jeg forventer at PGS vil levere mer enn 50 % høyere inntjening pr aksje enn TGS-Wave Det betyr at PGS bør prises mer enn 50 % høyere enn TGS-Wave aksjen.
 15. TTS prises nå på et meget attraktivt kursnivå. Selskapet har høstet et imponerende antall kontrakter i år. Omsetningen i 2.kv. viste også sterk vekst. Selskapet er possisjonert som utstyrsleverandør til oljeindustri, shipping og kai-anlegg. I senere tid har vi sett utallige eksempler på forsinkelser på skipsleveranser, hvor verftene skylder på underkapasitethos underleverandører. Vi har også sett historiske topp-rater innen bulk grunnet at båtene ligger i kø for lasting og lossing. Det er for lite kaikapasitet. Ovennevnte forhold tilsier at TTS går på høygir og bør kunne løfte sine marginer betydelig. Hittil har TTS levert beskjedne marginer i størrelse 5-6-7 %. Det betyr at det skal relativt lite til for å dobble marginene. Hvis det skjer sammen med at omsetningene fortsetter å vokse så kan TTS på relativt kort tid framstå som en dobblings- eller 3-dobblingskandidat. Jeg har nyttet siste dagers gunstige prising til kjøp.
 16. DAT fikk i dag sin historisk største kontrakt. Oppdragsgiver var Kongsberg våpenfabrikk. Ikke uventet etter at vi har sett at Kongsbeg har mottatt mange store kontrakter i sommer. Men meget hyggelig å få bekreftet at DAT opparbeider stadig større tillit hos sine kunder.
 17. Jeg har skummet gjennom resultatrapport og presentasjon. Her er ikke mye å imponeres over, annet enn at aksje-kursen fortsatt ligger skyhøyt. Selskapet prises til over 7 milliarder NOK på børsen. EMGS har nå fått sitt 5 skip i produksjon. Resultatet var også heftet av streaming ( flåteflytting ) av en båt fra Afrika til Norge. Men slikt er faktisk helt normalt i en bransje som har hele kloden som arbeidsområde. Med disse 5 båtene opprettholder selskapet at årsomsetningen vil ende rundt 160-170 mill $. Det betyr at de må omsette for over 100 mill $ i 2. halvår. Det igjen betyr ca 10 mill $ pr båt pr kvartal i omsetning. Selskapet taper fortsatt penger. Derfor er det vanskelig å anslå hvilke marginer de kan oppnå etterhvert som selskapet dokumenterer at de er liv laga. De har ytterligere 2 båter i bestilling som leveres neste år. Basert på forventet omsetning i 2.halvår som ganges opp med nestte års flåtevekst. Så blir framtidig årsomsetning i størrelse 7 båter x 10 mill $ x 4 kvartal = 280 mill $ I og med at selskapet ennå ikke klarer å levere positivt resultat, så konkluderer jeg med at oljeselskapene ikke overbyr hverandre for å få EMGS sine tjenester. Det er nok heller tvert imot at EMGS må stresse sine egne marginer for å klare å finne beskeftigelse som kan sysselsette den enorme kapasitetsveksten som de har lagt opp til. Inntil selskapet dokumenterer noe annet med faktiske tall, så ville jeg ikke legge forventningene høyere enn 10 % i netto resultatmargin innen 18 mnd. på årsbasis. Det betyr i så fall at EMGS bør ha potensiale for å levere 28 mill $ som netto resultat på årsbasis innen 2 år. Men det er faktisk 73,7 mill aksjer i selskapet. Slik inntjening kan forsvare en selskapsverdi på 280 mill $ ++++ dersom en er trygg på at EMGS sin teknologi blir en markedsvinner og dermed sterkt etterspurt i framtida. I så fall kan en dobble forventningene til børsverdi som gir 560 mill $ * kr 5,85 = 3,276 milliarder fordelt på 73,7 mill aksjer gir forventet kurs kr 44,50 Konklusjonen blir den samme som jeg postet på ST 31.03.07. EMGS-akjsen kan være halvert innen 12 mnd.
 18. 1.halvår foreligger. Da kan norges 2 største seismikkaktører sammenlignes. …………………………1.halvår-07…………….…......Netto Margin…..Vekst fra 1.halvår-06 …………Omsetning…….Netto Resultat........EPS….Res./Omsetn……Omsetn. …Resultat TGS…….184,160 mill$......59,296 mill$.......0,56 $........32,2 %...............6,8 %.......( 5,5 % ) PGS…….708,355 mill$.....181,776 mill$......1,03 $........25,6 %................14 %..........9,4 % Wave.........61,247 mill$......18,142 mill $......0,14 $.......29,6 % TGS vil etter fusjonen med Wave framstå som en light-utgave av PGS. Derfor blir det mere naturlig å sammenligne selskapenes prising. TGS sin framtidige prising vil avspeile hva markedet tror om framtidig omsetning og inntjening. Antall aksjer i det fusjonerte TGS blir ganske likt PGS sitt antall. Wave guider dobblet omsetning i 2.halvår sammenlignet med 1.halvår, det betyr at årsomsetningen vil ende på 180-200 mill $ Wave sin gode margin i 1.halvår var "subsidiert" av høye kapitalinntekter. Uten disse ville 1.halvår blitt en gedigen skuffelse på bunnlinja. TGS har hatt begrenset vekst i omsetningen siste året. Når TGS og Wave fusjoneres så vil deler av omsetningen bli felles. Det betyr at en ikke kan summere forventet omsetning for Wave med forventet omsetning for TGS, og deretter tro at dette blir det nye selskapet sin omsetning i 2008. Hvis en skal ha mulighet for å forutse framtidig aksjekurs i det fusjonerte selskapet, så må en klare å estimere noenlunde riktig omsetning for 2008. Hva tror dere om 2008-omsetningen ?
 19. 2.kv.07 fra DAT kan bli oppsiktsvekkende godt. Selskapet imponerte med rekordvekst med sitt 1.kv.07, som endte med 132,1 mill i omsetning. Det ga en vekst på 76 % sammenlignet med 01.kv.06 Veksten for EBITDA og EBIT imponerte ytterligere : EBITDA........+ 148 % EBIT.............+ 150 % Veksten har pågått over lang tid i DAT. Veksten fra 1.kv. til 2.kv. i 2006 ble ca 28 % Hvis en legger til grunn at DAT gjenntar samme vekst i år, så ligger det an til å oppnå en omsetning på 300 mill for 1. halvår. Hvis en fortsetter talleken og legger inn tilsvarende vekst som i 2006 for 2.halvår og overfører til 2007, så kan lista legges på 384 mill i omsetning for 2.halvår. Det betyr i så fall 680-690 mill i omsetning for 2007 Dette er et nivå som ligger langt over DAT sin guiding. Hvis tallene skulle vise seg å være noenlunde realistiske, så kan forestående resultatframleggelse, presentasjon og guiding bli en fantastisk hyggelig forestilling.
 20. DAT gjør OPPKJØP i Tyskland God artikkel i lørdagens FA om DAT : KONTRAKTENE RENNER INN DAT meldte i går om nok en kontrakt. Så langt i år har IT-selskapet børsmeldt avtaler for 131 mill. kroner og gjort 2 oppkjøp. DAT som leverer innebygde datasystemer ( embedded solutions ) til en rekke ulike brasjer, meldte i går om en samarbeidsavtale med Kongsberg Defence & Aerospace med en foreløpig ramme på 18 mill kroner. Dermed fortsetter kontraktsstrømmen for vekstselskapet. - MER KOMFORTABEL NÅ DAT sin visjon er å bli ledende i Europa innen 2010 på Embedded Solutions i det industrelle markedet. Det er også uttalt at dette innebærer at omsetningen skal runde milliarden. - Jeg er mye mer komfortabel med dette målet nå, enn da vi først gikk ut med det, sier adm.dir. Kenneth Ragnvaldsen. I fjor rundet ordreinngangen 1/2 milliard for første gang, noe som tidligere har gitt en god indikasjon på omsetn. året etter. - En halv milliard i omsetning bør vi klare med god margin i år. Det er veldig gode tider. Hele markedet er inne i en fase der man satser på produktutvikling, og det er viktig for et selskap som oss, sier han. VIL KJØPE I TYSKLAND Fokuset i DAT har tidligere vært på vekst, men nå er planen at marginene skal heves. - Målet er en driftsmargin på 10-12 % på konsernnivå i 2010, sier Data Responssjefen. Det betyr et driftsresultat på over 100 mill kroner i forhold til omsetningsnivået som selskapet har indikert. Et av nøkkellandene i forhold til den videre veksten er Tyskland, som foreløpig bidrar relativt beskjedent. - Vi kommer nok til å gjøre noen oppkjøp i Tyskland i tiden framover, sier Ragnvaldsen. ..................................................... Jeg har sittet i DAT i ca 1 år og vært meget komfortabel med veksten i selskapet. Selskapet har holdt det de har lovet i sine guidinger hele tida. Veksten har vært større enn guidet. 1 milliard i omsetning vil passeres i 2009. Men aksjekursen har ikke avspeilet veksten i selskapet. Med dagens ordrebok og uttalelsene fra Ragnvaldsen, så bør 1/2 milliard i omsetning passeres i år. Det forsvarer kursdobbling. Den store TRIGGEREN for DAT vil være et gjennombrudd i Tyskland. Et oppkjøp der kan bli STARTSKUDDET for et skikkelig kursrally i DAT-aksjen. Når millliardomsetningen oppnås med driftsmargin på 12 %, så forsvareres kurs-nivå som er det 5-dobble av dagens. ............................................. Når Ragnvalsen sier at driftsmarginen skal opp til 10-12 % så bør en huske at det i denne type selskap er beskjedne beløp i avskriving og kapitalkostnader. Det betyr at det er lite forskjell mellom driftsresultat og bunnlinje.. 100 mill på bunnlinja forsvarer 40 kroner i kurs, når en legger inn P/E lik 15 ( som er beskjedent for vekstselskap av denne type )
 21. http://www.newsweb.no/atmnt/DAT_CapitalMar...07.pdf?id=43129 Spenstig guiding i presentasjonen som ble forelagt i Markets day den 10 mai. DAT har lenge dokumentert meget høy omsetningsvekst. Presentasjonen legger opp til at veksten vil fortsette med årlig 30 %. Det fører til at omsetningen passerer 1 milliard i 2009. EBITDA-margin oppgis å bli 11 % Med 37,2 mill aksjer i selskapet ender dermed DAT opp med 3 kroner pr aksje i EBITDA-resultat. Det er beskjedent med avskrivinger og kapitalkostnader i DAT. Det betyr at det aller meste av EBITDA ender som resultat på bunnlinja. Etterhvert som selskapet dokumenterer i sine kvartalsrapporter at guidingen innfris, så vil aksjen begynne å pris inn slik fortjeneste. Det betyr kurs opp mot 30 kroner, eller høyere hvis markedet fortsetter å bedre seg.
 22. Det var en liten artikkel i gårsdagens DN, hvor Sense-lederen sprudler av optimisme. Han gir klart uttrykk for at det forhandles om flere store kontrakter. TTS er nå kommet i possisjon til å bli en børsvinner igjen. Det er bare 23-24 mill aksjer i selskapet. Marginene har hitil vært lave, under 5 % Med Sense og alle øvrige kontrakter som er inngått i vår, så begynner det å lukte dobbling i omsetning. Dagens marked innen verftsindustrien koker. Det er boom innen nybygg både til offshore og shipping. Problemet er å holde tidsfristene. Det betyr at underleverandører som har kapasitet til å levere på tid, får oppdrag mer eller mindre uavhengig av pris. Jeg forutsetter at TTS vet å utnytte dette. Det betyr at selskapet relativt enkelt kan komme til å dobble marginene fra 5 til 10 %. Når fjorårsbestillingene er unnagjordt vil marginene kunne bedres ytterligere både til 15 og 20 % Når en legger sammen dobblet omsetning og dobblet margin, så sitter en igjen med 4-dobblet inntjening pr aksje. Derfor framstår TTS som en av børsen dobblingskandidater.
 23. Nå er det ganske nøyaktig 1 år siden jeg kjøpte mine første DAT-aksjer. Jeg hadde nok forventet at kursutviklingen skulle gått bedre, men føler nå at det meste er lagt til rette for betydelig høyere prising. Selskapet oppnådde nær 400 mill i omsetning i 2006. Det ga en omsetningsvekst på 38 % DAT har hatt tilsvarende omsetningsvekst flere år nå. De har som målsetning å oppnå 1 milliard i omsetning innen 2010. Hvis veksten fortsetter med 38 % årlig vekst så vil det målet være innfridd innen 2009. Resultatmarginen er lav men stigende. Det er ikke unaturlig at stor vekst går på bekostning av resultat. Selskapet påpeker at de nå skal trimme resultatmarginene. I Norge leverte DAT 12,5 % EBITDA-margin. Denne type selskap har lite investeringer og dermed lite avskriving og lite kapitalkostnader. Det bør derfor ikke være urealistisk å oppnå 15 % på bunnlinja om 2-3 år. Med 1 milliard i omsetning så blir 15 % resultatmargin 150 mill pr år. 150 mill på 36,8 mill aksjer tilsvarer kr 4,- pr aksje. Når markedet innser at DAT er i ferd med å innfri dette så vil aksjen passere 50 kroner i kurs.
 24. Data Respons innfridde i 4.kv. Alt ble i overkant av forventningene. - Omsetning + 38 % - Inntjening + 32 % - Ordrereserve + ca 58 % 269 mill ( v/ forrige årskifte var det ca 170 mill ) Aksjen pendlet hele fjoråret mellom 11,- og 15,- I høst viste aksjen styrke og lå ann til å bryte gjennom den "psysiske" sperra på 14,50. Men den gang skuffet selskapet med 3.kv. grunnet forsinkelser hos underleverandører. Når selskapet nå har levert i overkant tror jeg det kan ligge til rette for et kursgjennombrudd. Selskapet er i kraftig vekst. Deres målsetning er å bli ledende i europa innen 2010. Innen samme tid har de satt 1 milliard i omsetning som mål. Presentasjonen sier at DAT planlegger oppkjøp i Tyskland. Et gjennombrudd der kan sette skikkelig fart på kursutviklingen.
 25. DAT står klar for å bryte gjennom motstandsnivået på 14 kroner. Det betyr kanskje 3-4 kroners rally. Det har tikket inn mange kontrakter de siste dagene.
×
×
 • Create New...