Jump to content

dunlop

Medlem
 • Posts

  553
 • Joined

 • Last visited

Contact Methods

 • Website URL
  http://
 • ICQ
  0

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  Stavanger

dunlop's Achievements

 1. Dagens kurs i TTS gir en total verdi på ca 570mill I 2006 ble Sence EDM kjøpt for 520 mill. Hva er galt med dette bildet. Er dagens prsing helt feil, eller ble det betalt alt for mye for Sence EDM. Er dette en doblings kandidat. Den har falt veldig mye siden i sommer..
 2. Det fylles mer opp... 20/11-2007 08:38:53: (TTS) KONTRAKT TIL MARINE CRANES DIVISJONENS SELSKAP I TYSKLAND TTS Marine ASAs krandivisjon har gjennom sitt datterselskap TTS-LMG Marine Cranes GmbH i Lübeck inngått kontrakt på ca 240 MNOK for leveranse av skipskraner med overlevering innen utgangen av 2010. Kontrakten med Jinse Shipbuilding Co. Ltd. i Sør- Korea gjelder leveranse av cargokraner til 31 skip. Hvert skip har fire 30 tonns kraner. Bergen 20.11.07 Kontaktpersoner: Johannes D. Neteland Konsernsjef Tlf 918 46 906 Olav Bruåsdal Finansdirektør Tlf 915 61 152 TTS Marine ASA Tel. : 55 94 74 00 / Fax : 55 94 74 01
 3. Litt klipp i denne artikkelen som ble postete i mars Aksjen skulle ikke falle så mye mer før han tapte penger.... Dette må da være når kursen lå på 11-12?? Ned 30 % siste mnd. Jeg tror dette svir for noen og enhver. Men er man langsiktig så skal det kanskje ignoreres..
 4. Har noen oversikt over verdier og kontrakter i dette selskapet? Kan kursen forsvares på 4 som den er nå, eller er det et rent lotto spill. Det eneste som kanskje taler til Repants fordel slik jeg ser det er at TOM melder heller ikke noe om kontrakter...
 5. DnB NOR analyse av TTS, 16.okt.2007 TTS Marine (TTS) leverer utstyr til skip og havner. Selskapet har vist vekst og lønnsomhet i perioden 2003 - 2005. Ordrereserven tilsier også en sterk vekst fremover. Selskapet er relativt lite kapitalkrevende, og operasjonell risiko relativt lav. Eksisterende virksomhet har vist lønnsom vekst i flere år. TTS kjøpte våren 2007 Sense EDM, som leverer borepakker til rigger. Kombinasjonen Senses produkter og TTS’ kunnskaper om offshoremarkedet har allerede resultert i betydelig ordreinngang. Vi anbefaler kjøp. 2003 2004 2005 2006 2007e 2008e EPS NOK 0.04 1.33 2.00 2.89 4.91 5.87 EPS just. NOK 0.04 1.33 2.00 2.89 4.91 5.87 CEPS just. NOK 1.14 1.70 2.38 3.58 5.88 6.77 Utbytte pr. aks. NOK 0.00 0.00 0.00 1.14 0.00 0.00 P/E X nm 14.1 15.5 24.2 20.2 17.0 P/CEPS just. X 8.8 11.0 13.0 19.6 16.9 14.7 Direkte avkast. % 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 P/Book X 0.67 1.17 1.58 2.17 3.03 2.57 EV/Salg X 0.2 0.4 0.5 0.6 1.1 0.9 EV/EBITDA just. X 8.6 7.3 8.7 10.1 14.8 11.2 EV/EBIT just. X nm 8.6 9.8 11.3 16.6 12.1 Salgsinntekter NOKm 622 786 1,150 1,983 2,863 3,120 EBIT NOKm -3 36 60 112 183 243 Res. før skatt NOKm -1 31 56 82 152 193 Salgs vekst % -16.5 26.5 46.3 72.5 44.4 9.0 Resultat vekst % -94.2 2912.2 51.0 44.3 70.2 19.3 EBIT margin % nm 4.6 5.2 5.6 6.4 7.8 ROCE just. % nm 13.6 16.8 22.0 12.3 15.8 EK avkastning % 0.3 8.3 10.2 9.0 15.0 15.1 Justert for engangseffekter og goodwillnedskrivninger • TTS har gjennom flere år vist lønnsom vekst. • I tillegg har selskapet fra 2007 av anledning til å by kontrakter innen offshore-markedet. Selskapet har også styrket produktspekteret med oppkjøp av Sense EDM. • Virksomheten er relativt lite kapitalintensiv, med avskrivning i 2006 på 9 mn på en omsetning på 1.6 mrd. • Ordreboken ved utgangen av 2. kvartal var 42% over samme periode i 2006. • TTS er en mulighet til å ri på bølgen av økt aktivitet innen shipping og offshore, med mindre operasjonell og finansiell risiko enn shipping selv. Historie: TTS ble etablert i 1966, og har vært notert på Oslo Børs siden 1995. Selskapet har fra børsnoteringen vokst både organisk og gjennom oppkjøp. Frem til år 2000 var oppkjøpene lokalisert til Norge, men TTS etablerte et joint venture i Kina i 2001. Fra 2001 og utover har TTS ekspandert mye utenfor Norge. Selskapet etablerte i 2002 avdelingskontor i Korea, kjøpte 10% av et joint venture i Shanghai i 2004 og gjorde i løpet av 2004 og 2005 også oppkjøp i hhv. Tyskland og Finland, samt etablerte avdelingskontor i Miami, USA. I første halvår 2006 annonserte TTS en intensjonsavtale om kjøp av Schat-Harding, som produserer sikkerhetsutstyr til marint bruk. Betaling var planlagt å skje i kontanter og aksjer. Som en konsekvens av kjøpet, ville Umoe bli stor eier i TTS. Etter at intensjonsavtalen ble kjent, kjøpte Skeie Group AS seg videre opp i TTS. Schat-Harding trakk seg fra handelen. Fra januar 2007 har selskapet anledning til å konkurrere om kontrakter innen offshore, etter at en non-compete klausul med National Oilwell gikk ut. TTS benyttet seg av dette ved å kjøpe Sense EDM mai/juni 2007. Sense leverer borepakker til rigger. Inntil oppkjøpet var det landrigger som var markedet, men etter at Sense ble en del av TTS, har selskapet vunnet flere ordre til offshore rigger. Produkter: TTS Marine leverer utstyr som håndterer lasting/lossing av båter og lastehåndtering ombord. Selskapet er delt i fire divisjoner; Dry Cargo Handling, MarineCranes, Port and Material Handling og Deck Machinery. Dry Cargo Handling leverer utstyr til RoRo skip, lukedeksler, sideporter og utstyr til cruise- og yachtindustrien. Port and Material Handling leverer utstyr til skipsverft, havner og materialhåndtering. Marine Cranes leverer kraner av forskjellige typer og Deck Machinery leverer maskinutstyr på dekk. Offshore er et nytt område for TTS. Selskapet leverte for flere år siden produkter til rigger, men har p.g.a. en non-compete kalusul ikke vært i markedet på flere år. Denne klausulen gikk ut i januar 2007, og etter oppkjøpet av Sense EDM er TTS i stand til å tilby komplette borepakker til offshore rigger. Det er flere grunner til at vi tror denne satsingen vil bli lønnsom for TTS. For det første har TTS allerede god kjennskap til markedet. For det andre er markedet for offshore borepakker dominert av to aktører, og vi mener det er sannsynlig at kundene vil sette pris på et tredje alternativ. For det tredje er marginene historisk gode i dette segmentet. Den relative betydningen for TTS er klart størst for Dry Cargo Handling, men det er sannsynligvis kun et spørsmål om tid før offshore blir en viktig del av inntjeningen. Markedet: Viktigste markedsdriver er vekst i verdensflåten, som en kombinasjon av antall nybygg og størrelse på disse. Industristatistikk tilsier en kraftig vekst i byggeaktivitet fremover, hvilket også gjenspeiler seg i TTS’ ordrebok. TTS tjener penger på to måter. Først ved å selge utstyret, deretter ved vedlikehold ev. oppgradering. Marginene er best ved det siste, hvilket innebærer at vekst kan gi (midlertidig) lavere marginer for selskapet. Etter at non-compete klausulen med National Oilwell gikk ut i januar 2007, har TTS anledning til å gå på offshoremarkedet med sine kraner. Dette markedet blir påvirket av aktiviteten offshore, og er for tiden i sterk vekst. Konkurransesituasjonen: TTS leverer utstyr. Viktige konkurranseparameter er kvalitet, pris, leveringssikkerhet og oppfølgingsmuligheter/vedlikehold. Innen Dry Cargo Handling er MacGregor og Tsuji store konkurrenter. Disse to er også konkurrenter innen Marine Cranes, men innen dette segmentet er også lokale produsenter tilstede. Innen Material Handling er største konkurrenter Mannesmann, IMG, Brochst, Pemamek og Ogden. Innen offshore konkurrerer TTS med FMC og Aker Kværner. Begge konkurrentene har tilhold i Kristiansand, som Sense har. Finansielt: Selskapets inntjening kan variere fra kvartal til kvartal. Generelt kan man si at jo større andel nysalg, desto lavere marginer. Det er også større prosjektrisiko på nysalg. Ordrereserven i TTS er rekordhøy, og lå ved utgangen av annet halvår 2007 på NOK 2836 Mn, opp fra NOK 1,789 Mn ved utgangen av annet halvår 2006. Dette innebærer en kraftig forventet oppgang i omsetning både i 2007, 2008 og 2009. Gitt at markedene nå har vært sterke en stund, tror vi på bedrete driftsmarginer fremover. Dette vil særlig være tilfelle hvis TTS vinner mye kontrakter innen offshore, fordi marginene er bedre i offshore enn i marinemarkedet. TTS er medeier i et joint venture i Kina. Siden selskapet håndteres som et tilknyttet selskap, klassifiseres inntjening som finansinntekt, og ordrereserven er ikke inkludert i TTS’ oppgitte ordrereservetall. P.g.a. en regnskapsendring vil omsetningen i dette selskapet fremover inkluderes I TTS’ omsetning. Det kan indikere lavere marginer for selskapet, men skyldes en endring i regnskapsregler, intet annet. Verdsettelse: Verdsettelsen av TTS må reflektere at markedet vokser, selskapet er lite kapitalintensivt og at operasjonell risiko er relativt lav (mange mindre leveranser til mange kunder, ikke avhengig av pris på en eller flere råvarer etc). Selskapet er på 99 kroner priset på en Pris /fortjeneste (2008 estimert) på 17, noe som er noe dyrere enn børsen for øvrig. Da skal man ta i betraktning opsjonsverdien ved at TTS nå har anledning til å gå på offshoremarkedet, og den store delen av den inntjeningen vil vise seg fra 2009 og utover. Man må også ta i betraktning en lønnsom vekst på tosifret antall prosent i flere år. Vi anbefaler kjøp.
 6. 23/10-2007 08:46:29: (TTS) FINANSKALENDER Rapporteringsdato for 3. kvartal 2007 er endret tilbake til opprinnelig dato 31.oktober. Bergen 23.10.07 Kontaktpersoner: Johannes D. Neteland Konsernsjef Tlf 918 46 906 Olav Bruåsdal Finansdirektør Tlf 915 61 152 TTS Marine ASA Tlf. : 55 94 74 00 / Fax : 55 94 74 01
 7. 19/10-2007 08:02:43: (TTS) MELDEPLIKTIG HANDEL Tomoza AS har 18. oktober først solgt 5 300 TTS Marine ASA (TTS) aksjer til snittpris NOK 96,1, deretter kjøpt 5 300 TTS aksjer til snittpris NOK 95,1. Beholdning av TTS aksjer både før og etter nevnte transaksjoner er 7 700 TTS aksjer. Tom Fedog, adm. dir. i Sense EDM AS, som er primærinnsider i TTS eier 33,33% av aksjene i Tomoza AS.`
 8. 18/10-2007 08:29:03: (TTS) KONTRAKT TIL DRY CARGO HANDLING DIVISJONENS SELSKAP I SVERIGE TTS Marine ASAs Dry Cargo Handling divisjon har gjennom sitt datterselskap TTS Ships Equipment AB i Gøteborg inngått kontrakt på tilsammen ca 60 MNOK for leveranse av skipsutstyr til 6 skip med overlevering innen utgangen av 2009. Kontrakten med Odense Steel Shipyard Ltd., i Danmark gjelder leveranse til 6 RoRo skip. Kontrakten omfatter konstruksjon, leveranse og installation av komplette RoRo systemer som utvendige dører, samt hekk- og sideramper for inn- og utkjøring av rullende materiell. Bergen 18.10.07 Kontaktpersoner: Johannes D. Neteland Konsernsjef Tlf 918 46 906 Olav Bruåsdal Finansdirektør Tlf 915 61 152 TTS Marine ASA Tlf. : 55 94 74 00 / Fax : 55 94 74 01
 9. TOM øker videre i trå med GF vedtaket. Det ble gitt signaler fra TOM om tilbakekjøpsstrategien sin, til en herværende skribent, om 1 til 2 tilbakekjøp i uka. Dette er den andre denne uka, og jeg tror derfor at vi skal ned i dag da det ikke blir mere "støttekjøp" fra TOM denne uken. Vi endte på LOD i går som også kan være signal om videre ned.. 03/10-2007 07:37:58: (TOM) PURCHASE OF TREASURY SHARES Tomra Systems ASA has today purchased 117,000 own shares at an average price of NOK 39.73 per share at Oslo Stock Exchange. After this transaction Tomra holds 7,575,914 treasury shares. For further information please contact CFO Espen Gundersen, telephone +47 97 68 73 01 Asker, 2 October 2007 Tomra Systems ASA
 10. 02/10-2007 08:54:46: (TTS) KONTRAKT TIL MARINE CRANES DIVISJONENS SELSKAP I TYSKLAND TTS Marine ASAs krandivisjon har gjennom sitt datterselskap TTS-LMG Marine Cranes GmbH i Lübeck inngått kontrakt på ca 36 MNOK for leveranse av skipskraner med overlevering innen utgangen av 2010. Kontrakten med en japansk reder gjelder leveranse av cargokraner til 8 skip som bygges i Kina. Hvert skip har to 30 tonns kraner. Bergen 02.10.07 Kontaktpersoner: Johannes D. Neteland Konsernsjef Tlf 918 46 906 Olav Bruåsdal Finansdirektør Tlf 915 61 152 TTS Marine ASA Tel. : 55 94 74 00 / Fax : 55 94 74 01
 11. Vi snakker ikke om ett kraftig brudd, eller. Slutnotering 13.09.07 var 40,1. Altså kan det vel fremdeles gå tilbake. Sitter med en god posjon TOM og håper det motsatte, men er ikke overbevist enda. Shorting vil vel være gambling i nå håper??
 12. Kan du underbygge dine dystre spådommer utover chart som du la ved. Er det TA som ligger til grunn for ditt relativt lave kursmål, eller vet du noe vi andre ikke vet? Eller har du en følse av at vi skal lenger ned.... Bare lurer for det er jo ganske stor avstand fra dagens nivå til ditt kursmål.
 13. Klippet fra HO – Denne aksjen bør kunne stige 29 prosent på 183 dager Handelspartner Securities forteller investorer at Tomra-aksjen bør kunne stige 29 prosent på 183 dager. Artikkel av: Stian Jacobsen (24.8.07 12:11) I dagens morgenrapport fra Handelspartner Securities kan vi lese at analytikeren rykker ut med en kjøpsanbefaling på Tomra-aksjen. – Det har vært stille rundt selskapet etter at selskapet la frem kvartalsresultatene, og vi forventer en bedret nyhetsstrøm fremover. Tomra fortsetter sitt tilbakekjøpsprogram og eier nå i overkant av 3,7 prosent av aksjene i selskapet. Vi har et kursmål i Tomra på 55 kroner på seks måneders sikt, sier analytikeren. I skrivende stund omsettes aksjen for 42,80 kroner, ned 0,70 prosent. Det betyr at verdien på selskapet må øke 28,5 prosent for at kursmålet skal innfris.
 14. 22/08-2007 07:30:16: (TOM) TILBAKEKJØP AV EGNE AKSJER Tomra Systems ASA har i dag kjøpt 106.000 egne aksjer til gjennomsnittlig kurs 43,16 over børs. Total beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 6.363.914. Kontaktperson: CFO Espen Gundersen, telefon 97 68 73 01 Asker, 21. august 2007 Tomra Systems ASA
 15. Vet ikke om dette kan kalles å oppgradere en aksje, men... for the record Meglerhus oppgraderer aksje Meglerhuset Kaupthing oppgraderer Tomra. Artikkel av: Marianne Løland (20.8.07 13:35) Meglerhuset Kaupthing oppgraderer Tomra fra "reduce" til "neutral", fremgår det av en oppdatering ifølge Bloomberg Data, skriver TDN Finans. Kursmålet tas ned fra 50 til 43 kroner. Etter diskusjoner med ledelsen i Tomra, har meglerhuset nedjustert sine estimater, men aksjen oppgraderes etter forventninger om en bedret nyhetsstrøm de neste tre-seks månedene og den seneste tidens prisfall, melder TDN Finans.
×
×
 • Create New...