Jump to content

Bosun

Medlem
 • Content Count

  678
 • Joined

 • Last visited

Contact Methods

 • Website URL
  http://
 • ICQ
  0

Previous Fields

 • Portefølje
  CMI, OBX7O390, SDRL
 1. Naar man regner seg frem til konglomeratrabbaten i et selskap som Aker, hvordan er fremgangsmaaten? 1. Summer opp markedsverdi av eierandelene. 2. Ignorer kortsiktig operasjonelle omloepsmidler og gjeld 3. Legg til kontanter 4. Trekk fra langsiktig gjeld 5. Naa har man verdien av egenkapitalen, og man finner fair value av konglomeratet ved aa dele denne summen paa antall aksjer. Ved aa gjenomfoere denne operasjonen kommer jeg frem til FV av Aker paa kr 368, som representerer en konglomeratrabbat paa 5%. Betyr det at konglomeratrabbaten i Aker har minket det siste aaret (den har vel ligget jevnt paa 20%), eller er mine kalkulasjoner feil? Jeg har brukt 599M og 1100M for marketvalue av henholdsvis Aker Exploration og Aker Material Handling (baser paa P/EBITDA paa 11, som er et loest anslag).
 2. Aksjekjøp og daytrading er en morsom bok. Spesielt delen der Grøtte statistisk analyserer trendteori og konkluderer med at det er tull. Deretter tar han for seg at sucess/failure er like tilfeldig som et spill med rullett. Kort sagt, TA er tull som stort sett ikke er statistisk gyldig. Billig informasjon er verdiløs. Skaff deg en tykk fin finansbok, helst nylig oppdatert, og gjerne med en excel-cd. En slik bok vil ta deg igjennom alle stegene ved verdsetting av selskaper og også hjelpe deg med å bygge opp gode excel-maler slik at du i fremtiden kan analysere selskaper raskere.
 3. Bosun

  ny på børsen

  Har du vurdert å spare i aksjefond? Det er nok det beste med såpass lite kapital. 5000 kr er jo en god begynnelse og det kan være god inspirasjon til å starte fast sparing. Ta kontakt med banken din, vet at flere banker har gunstig fondssparing til studenter og unge.
 4. Bosun

  SIOFF

  Overkjoept eller ikke, SIOFF fremstaar som billig. Med et supplymarked som fortsetter aa boome beregner jeg 2006 P/E til 6,1. SIOFF leverte en imponerende EBITDA-margin paa 52% for Q3. Resultatmarginen var paa hele 41.5%. Selskapet nyter godt av hoy operasjonell gearing i et brennhet marked. Dette er en av favorittene mine paa OSE.
 5. Leser med stor interesse på diverse diskusjonsforum rundt på nettet at mange mener vi er på vei inn i et bear marked. De peker på makroøkonomiske forhold og da spesielt inflasjon som påstås vil stoppe veksten i verdensøkonomien. Også på dette forumet har disse argumentene kommet opp flere ganger. Dette er noe som provoserer meg mer og mer. Det er ikke markedssynet i seg selv som provoserer meg, men der i mot begrunnelsen. Journalister forklarer børsnedgang med inflasjonsfrykt, rentespøkelser og annet svada. Journalister forstår ikke økonomi. Prøv derfor ikke å lære økonomi fra hva dere leser i avisene. Økende inflasjon kan nemlig bety veldig mye. Først og fremst, den økende inflasjonen vi ser nå i USA er ikke et tegn på at veksten avtar, snarere tvert i mot, den er et tegn på at veksttakten øker raskere. Mange vil nok være fristet til å snakke om tilbuds-sjokk og de stigende råvareprisene, men dette har hatt en mye lavere innvirkning enn det man har trodd. Resultatet er at amerikansk økonomi etter all sannsynlighet vokser over evne. En hver økonomi har en potensiell produksjonskurve. Dette er hvor reservebankene vil at økonomien skal prestere, siden det i dette er det mest stabile og forutsigbare området for en nasjonaløkonomi. Inflasjonen vil være lav og forutsigbar, og man vil i hovedsak bare ha friksjonsarbeidsledighet og lav syklisk arbeidsledighet. Problemet er når økonomien presterer over potensialet sitt. Dette mener jeg vi begynner å se i Norge nå, og det kan virke som det er det samme som skjer i USA. Når en økonomi presterer over potensialet sitt får vi inflasjon. Den naturlige arbeidsledigheten blir sterkt presset, og man får et meget bull arbeidsmarked. Den lave arbeidsledigheten presser økonomien i form av økt tilgang på penger, og vi får inflasjon. Poenget er at inflasjon er en meget komplisert prossess som ikke gir en enkelt konsekvens. Det visse krakknisser roper på rundt omkring på nettet er stagflasjon, som er kraftig inflasjon kombinert med økonomisk ressesjon. Stagflasjon forklares ut fra prissjokk, tilsvarende de vi har sett på råvarer den siste tiden. Det som gjør at dette ikke kan kalles stagflasjon (iallefall ikke enda) er at verdensøkonomien viser foreløpig ingen tegn til at de økte råvareprisene demper veksten. Hva er da grunnen til at investorene er livredde inflasjon? For det første, politikerne liker ikke inflasjon av den grunn at det vil skifte velferden fra de som har fast inntekt (dvs. personer som lever på renter fra f.eks. obligasjonsfond, f.eks. pensjonister) over til personer som lever får inntektene sine fra markedet (lønn, aksjeutbytte). På den annen side har vi styringsrenten, som skifter velferd motsatt vei. Derfor kan styringsrenten brukes som et middel til å nøytralisere denne effekten av inflasjon. For det andre, og kanskje mer viktig, inflasjonen vil gjøre det mer lønnsomt å låne penger enn å låne ut penger. Dvs. realrenten på lån vil bli lavere under inflasjon. Dette så vi spesielt under jappetiden på 80-tallet når inflasjonen var så kraftig at man en periode kunne tjene penger på å låne dem i Norge. Nok et intensiv som tilsier at styringsrenten bør økes. Det er selvsagt mye mer som bør nevnes, og jeg tegner et meget forenklet bilde. Poenget er at inflasjon vil gi sentralbanken sterke grunner til å sette opp styringsrenten, og dette er det vi ser i USA, og det er dette investorene bør frykte, ikke inflasjonen i seg selv. Hvor står vi nå? Vi har en inflasjon som har grunn i for kraftig vekst i økonomien, inflasjonen har gitt sentralbanken et insentiv til å øke renten og hva skjer når renten økes? Her har vi svaret, når renten økes vil veksten avta. Og her har vi punktet mange misforstår. Det er ikke snakk om å stoppe veksten, det er snakk om å bringe en vekst som (kanskje) er ute av kontroll ned på et normalt nivå igjen. Som igjen vil begrense inflasjonen. Det mange krakknisser sikkert har fått med seg er at perioder med kraftig inflasjon (dvs. for kraftig vekst) ofte er etterfulgt av en kraftig ressesjon eller til og med depresjon. Hvorfor dette skjer orker jeg ikke gå inn på, spesielt fordi det er en rekke ledende teorier på området, men dette er grunnen til at FED ønsker å dempe inflasjonen. Hvorfor bør man være redd rentespøkelset? Vi her på aksjeforumet er kanskje ikke så redde for rentespøkelset. Vi bryr oss ikke så mye om renten er 3, 4, 5 eller 10% i banken, siden man alltid vil ha en risikopremie i aksjemarkedet, og det er denne risikopremien kombinert med målet om å klare å slå markedet som driver oss. Store aktører derimot tenker helt annerledes. Og det er her vi kommer inn på porteføljeteori og gearing. Moderne porteføljeteori sier at for å minimere risiko bør en portefølje bestå av minimum 25 aksjer, men ikke mer enn ca. 60. En slik portefølje vil alltid gi den beste avkastning for et hvert nivå av risiko. Dette er jo drømmen til en hver investor, å tjene mest mulig penger på sitt nivå av risiko. Men det hele blir først interessant når man kombinerer det med en risikofri avkastning, nemlig statsrenta, eller styringsrenta om du vil. Hvis man tegner en linje som tangerer markedsporteføljekurven vil man får man linjen for real kapital, som viser oss hvorfor investorer foretrekker lave renter fremfor høye. For jo lavere den risikofrie renten er, jo mer attraktivt vil det være å shorte denne (dvs. låne penger) og geare investeringene sine. Mens en dobling i risiko uten gearing kanskje vil gi 5% høyere forventet avkastning, kan en dobling i risiko med gearing gi 15-20% høyere forventet avkastning. Derfor! Når renta øker vil investeringslysten avta, veksten i økonomien avta og inflasjonen avta. Dette er nettopp det jeg mener vil skje fremover, og den tekniske effekten av dette er at den stigende trendkanalen i verdens aksjemarkeder vil få lavere stigningstakt. Videre innspill fra personer som fremdeles mener at verdensøkonomien ikke vokser men faktisk avtar mottas med stor entusiasme.
 6. Som sagt tidligere NL. Selskaper som er kjøpt på ræva er som oftest de selskapene som blir kjøpt opp. Som thomas nevner, for et år siden sto ggs i 10 kr, og nå får SBX muligens kjøpt den for 5 kr uten at så altfor mye har endret seg. Dersom SBX får sparket ledelsen i GGS fort som svint, er det faktisk muligheter for at de får noe ut av dette. At to små haussenisser har lyst på litt oppmerksomhet fordi de klarer å organisere et opprør på internett er sikkert moro det, men hvorfor ikke tenke litt mer realistisk. GGS er snart tom for penger. GGS er med andre ord snart konkurs. kr 5,25 er helt sikkert et skambud, men 50% av noe er mer enn 100% av ingenting, eller hva? At en gjeng småaksjonærer ønsker å gjøre sitt ytterste for å bidra til GGS konkurs ville jeg ikke tro er i aksjonærenes interesse. Hva klarer de å få ut av dette? Om de er heldige hever SBX budet sitt med kanskje 1 kr. Men vil dere akseptere dette? Dere skal jo ha 10 kr, 12 kr, 15 kr, 100 kr. Hvorfor ikke gjøre det hele enkelt for dere selv? Selg GGS billig, og kjøp SBX-aksjer! Da får dere eksponering mot GGS gjennom et management-team som virker mye mer dyktig, samtidig som dere får eksponering mot et selskap som er langt mer solid enn GGS. At GGS er gått nedenom å hjem pga. en totalt ubrukelig ledelse er det liten tvil om. At dere ønsker å kjempe for å fortsette å være aksjonærer i et selskap med en inkompetent ledelse er bare trist...
 7. Shtokman-avgjørelse før sommeren Gazprom skal snart være klar til å velge hvem som får delta på Shtokman-utbyggingen. Det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti melder at det russiske gasselskapet Gazprom snart vil ta avgjørelsen om hvem som får delta på den viktige Shtokman-utbyggingen. Avgjørelsen blir tatt før russerne tar sommerferie, men etter at Gazprom har avholdt generalforsamling, skriver nyhetsbyrået. De viser til en uttalelse fra en talsmann for selskapet. Statoil og Hydro venter Aksjonærmøtet er planlagt den 30. juni, og dermed kan det nærme seg en avgjørelse ganske snart for de norske oljeselskapene Statoil og Norsk Hydro. De norske selskapene er sammen med franske Total og de to amerikanske oljeselskapene Chevron og ConocoPhillips blitt tatt ut som potensielle partnere til Gazprom. Gazprom vil velge mellom to og tre partnere på Shtokman-prosjektet og har utsatt avgjørelsen om partnervalget ved en rekke anledninger. Budkampen over Budkampen om å få delta på den lukrative utbyggingen av prosjektet er avsluttet og Gazprom vil snart være klare til å offentliggjøre hvem som får delta. - Det er ingen grunn til å fortsette diskusjonene, sier visestyreleder Alexander Medvedev i Gazprom til RIA og legger til at alle de søknadene er interessante og at det vil bli vanskelig å plukke ut vinnerne. Kjell Inge Røkkes Aker Kværner har også blitt knyttet til utbyggingen av Shtokman. 14.06.06 10:13, ny 14.06.06 11:19 Putin besøkte Hydro Vladimir Putin besøkte Norsk Hydro i St. Petersburg. Samtidig ble det kjent at Shtokman-avgjørelsen sannsynligvis blir tatt før sommeren. President Vladimir Putin besøkte Norsk Hydro i St. Petersburg. Hydro-sjef Eivind Reiten hadde også møte med Gazprom. Norsk Hydro er på plass ved den økonomiske konferansen Economoc Forum og fikk besøk av den russiske presidenten Vladimir Putin. Konferansen går av stabelen i St. Petersburg og Hydro har satset stort på denne kongressen. Putin besøkte det norske oljeselskapets utstillingsstand og Hydro var det eneste utenlandske selskapet som fikk anledning til å ta i mot den russiske presidenten. Hydros konsernsjef Eivind Reiten deltok tirsdag på konferansen og kunne ønske Putin velkommen til selskapets utstillingsstand og var også invitert til møte med president Putin, et møte der 15-20 av lederne fra internasjonale selskaper var samlet Reiten hadde også et møte Gazprom-sjefen Alexey Miller under sitt besøk i St. Petersburg. Siste nytt om Shtokman er at det russiske gasselskapet skal være klare til avgjørelsen om hvem som blir partner i det lukrative prosjektet før russerne tar sommerferie. Konferansen omhandler ny teknologi innen energisektoren og den økende etterspørselen etter energi. 14.06.06 12:23, ny 14.06.06 12:30
 8. 09:16 NHY:LEHMAN BROTHERS OPPGRADERER FRA "UNDERWEIGHT" TIL "EQUAL-WEIGHT" Oslo (TDN Finans): Lehman Brothers oppgraderer Norsk Hydro fra "underweight" til "equal-weight" etter å ha tatt opp sine oljeprisestimater frem til 2010. Det melder AFX mandag. -- TDN Finans HO 22 00 11 55 finans@tdn.no #CODES C/NHY
 9. Heisann Laphroaig, jeg var ikke tilstede på presentasjonen, bare fulgte den via webcast på AKVER sine hjemmesider. Tror webcasten fremdeles er tilgjengelig som opptak. Det er en risikosport og sitte for lenge med en aksje som er så avhengig av å prestere. Til nå har markedet jublet for inngåtte kontrakter og dermed god ordrereserve, nå skal akver prestere å sørge for å tjene penger på de inngåtte kontrakter. De har gode muligheter til det, men med så store penger kan et lite feilskjær gi dramatiske utslag på inntjening. Vi har sett det før. Nøkkelen er gode medarbeidere, noe som kan bli vanskelig i et bull marked for arbeidskraft.
 10. Jeg er positiv til AKVER selv Kelly, men ikke undervurder risikoen. Aker Kværner har en kjempeutfordring foran seg med en rekordstor ordrebok i et ekstremt stramt arbeidsmarked. Dersom Aker Kværner ikke klarer å følge opp disse ordrene og det blir forsinkelser, eller værst tenkelig, kanselleringer, vil dette ha stor innvirkning på både utgifter, inntjening, renomè og ikke minst aksjekurs. Årets lønnsoppgjør gjør det heller ikke lettere for AKVER. Husk også at AKVER guidet et meget stramt arbeidsmarked fremover på Q1, og slik jeg oppfattet det på presentasjonen utelukket de ikke muligheten for at dette kunne påvirke driften.
 11. 07:31 NHY(NY):CITIGROUP OG DEUTSCHE BANK OPPGRADERER TIL HOLD FRA SELL (Oppdatert med Deutsche Bank i overskrift og ingress) Oslo (TDN Finans): Både Citigroup og Deutsche Bank oppgraderer Norsk Hydro til "hold" fra "sell". Det melder Bloomberg News fredag. -- TDN Finans DE 22 00 11 55 finans@tdn.no #CODES C/NHY
 12. 08:01 QEC - QUESTERRE INVITIATION TO INVESTOR PRESENTATION Questerre invites shareholders and interested parties to attend a corporate presentation including a substantial mid-year update covering developments since year-end and their impact on future plans for the Company. Questerre Energy Corporation cordially invites you to attend a corporate presentation that will include a substantial mid-year update covering developments since year-end and their impact on future plans for the Company. The presentation will be held in Oslo, Norway on Wednesday, June 7, 2006 at 3PM at : Teatersalen Hotel Continental Stortingsgaten 24/26 N - 0117 Oslo
 13. Syntes Frankrike stiller med et av de mest gjennomfoerte lagene paa papiret. Repitisjon av '98?
 14. Hvis du vil jobbe som aksjemegler eller analytiker i Norge legger jeg ved noen svar som kanskje vil hjelpe deg Megling. Utover formell økonomisk utdannenlse fokuserer vi på salgserfaring og 100% forståelse for at det å skaffe kunder er det aller vesentligste i jobben som megler. Markedsføringsutdannelse eller aller helst erfaring fra telefonsalg teller hos oss. Hvis du kan overbevise din arbeidsgiver om at du vil lykkes med å skaffe kunder vil du få jobb! Vi har for tiden ikke nown traineejobber ledige. Analyse. Vilje til hardt arbeide! Analytiske egenskaper (mikro og makro) Mvh Tom Bruland Markedsdirektør Orion Securities ASA -------------------------- Terra: Om du ønsker en meglerjobb så bør du ha min. en dip.økonom tittel, helst siv.øk/master. I tillegg må du ha selgende egenskaper og en utadvent holdning. Et stort pluss er om man har hatt salgsjobber under studiet og kan vise til gode salgsresultater. Analyse så vektlegger vi i mye større grad karakterer og en bør bære minimum siv.øk og helst spesialisering i finans. Ønsker også en utadvent holdning. -------------------- Når det gjelder fagkompetanse kommer det litt an på hvilken stilling det gjelder. Når det gjelder analytikere saa maa de ansatte selvsagt ha en utdanning innen finans/økonomi. Vi har ikke noe krav til hvilken skoler, men høye karakterer er en stor fordel. Det samme gjelder vår Investment Banking avdeling. Når det gjelder aksjemeglere så trenger ikke karakterer å bety så mye som på de andre avdelingene. Om man har ett nettverk og er utadvendt så teller dette mye mer. Jeg vet at det blir en ledig stilling på vår analyseavdeling snart, så du kan jo følge med på våre hjemmesider. Regner med at annonsen blir lagt ut om ikke så altfor lenge. Vennlig hilsen Hanne Borgen Project Co-ordinator Carnegie ASA Stranden 1, Aker Brygge PO Box 684 0106 Oslo, Norway Phone: +47 22 00 93 02 Fax: +47 22 00 94 60 e-mail:hbo@carnegie.no --------------------- Dersom du ønsker å jobbe i aksjemarkedet er det mest aktuelle å få jobb i et meglerhus eller et fondsforvaltningsselskap I meglerhus: - Aksjemegler: Her ønsker en personer med god kjennskap til aksjemarkedet og personlige egenskaper er veldig viktig (utadvendte, tillitsbyggende, kommersiell legning= selgende). For denne typen stillinger vil finansfag telle positivt når du søker, men enda viktigere er det at du har opparbeidet kunnskaper om aksjemarkedet og at du har de nødvendige personlige egenskapene. - Analytiker: Her søkes det etter kandidater med sterke kvantitative evner som skal jobbe med å innhente, analysere og presentere informasjon om enkeltselskaper og bransjer. For disse stillingene er det nok en fordel om du har gode karakterer innen makro, finans og regnskapsanalyse. Utadvendt og tillitsbyggende legning. Glitnirs meglerhus heter Glitnir Securities. Vi har videresendt mailen din dit, så forhåpentligvis får du et mer konkret svar derifra ang. hvilken kompetanse de etterspør. I fondsforvaltningsselskap: - Fondsforvalterne må ha god kjennskap til aksjemarkedet og gjerne spesiell kunnskap om et enkeltsegment, f.eks. norske aksjer, shippingaksjer, nordiske aksjer etc. Prioriter finansfag generelt og fag innen selskapsanalyse/verdivurdering og porteføljeteori spesielt. Glitnir har p.t. ikke et eget fondsforvaltningsselskap, men vi jobber med å opprette enkeltfond. Generelt vil jeg nok anbefalt deg å prøve å vri fokus over fra samfunnsøkonomiske fag over til finansfag dersom du ønsker å jobbe i aksjemarkedet. Det er imidlertid også viktig å bruke studietiden til å utvikle de nødvendige personlige egenskapene. Det er nok også en fordel å ta en mastergrad i finans ved en utdanningsinstitusjon som er kjent blant norske arbeidsgivere, f.eks. i USA, England, Frankrike eller Norden. De fleste søkerne til stillinger knyttet til aksjemarkedet har utdannelse på masternivå, og kvaliteten på mastergraden din teller nok betraktelig mer enn bachelorgraden når du skal søke på din første jobb. Lykke til videre. Glitnir Bank Morten Hofstad Analytiker - Shipping
 15. Det er ikke min hensikt i det hele tatt å forsøke og baisse REC, men syntes alle som investerer i dette bør sette seg inn i selskapet fundamentalt sett. Det har vært mange som har uttrykt sin bekymring for prisingen, men også visse meglerhus som har vært positive. Jeg stoler dog ikke alltid på meglerhusenes sine meninger og analyser, husk at disse lever av kunder som genererer kurtasje! Are Slettan har dog satt sammen en interessant og lettfattelig analyse av selskapet. Dette er nok grunnen til at mange har omtalt REC som en "boble". Derfor tror jeg man skal være forberedt på å sitte meget lenge i dette selskapet, og det er da viktig å forstå den fundamentale risikoen. Og da kan det være verdt å spørre seg om the juice is worth the squeeze. Jeg kom frem til at den ikke var det, og Are Slettans analyse var meget overbevisende i så måte. Solcelleselskapet REC gikk tirsdag på børs på Oslo Børs – til en fantastisk prising. Etter at kursen i emisjonen ble jekket opp, og aksjen steg enda mer på børs tirsdag, endte verdien av REC på 58 milliarder kroner. Det gjør selskapet til det sjette høyest verdsatte på Oslo Børs. REC kontrollerer hele verdikjeden ved produksjon av solcellepaneler, fra produksjon av silisium til ferdige paneler etter store investeringer i produksjonsanlegg. Med en oljepris på 70 dollar er det ingen tvil om at alternativ energi er i vinden. Men det betyr ikke nødvendigvis at REC er en god investering på dagens kursnivå. Prisingen er så høy at det minner om det amerikanske netteventyret Google. Tallene REC hadde i 2005 en omsetning på 2,5 milliarder kroner, men hvis man tar med et oppkjøp, blir proformatallet 3,2 milliarder. Proforma overskudd blir av selskapet oppgitt til 44 millioner kroner. Vi snakker altså om en P/E på drøyt 1.300. Men det er klart at selskapets regnskap er preget av spesielle forhold. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) fra 141 til 830 millioner. Hva kreves fremover? Uansett er det klart at det bare er fremtidig resultatvekst som kan forsvare dagens prising. La oss leke litt med tall. De siste årene har REC grovt sett doblet omsetningen årlig, men det blir vanskeligere å klare etter hvert som størrelsen øker. La oss si at omsetningen øker med 50 prosent årlig – noe som fortsatt er en ekstremt kraftig vekst, og så vidt jeg forstå klart høyere enn de fleste analytikerne venter. La oss videre si at REC har et så godt grep om verdikjeden at selskapet klarer å ta ut en resultatgrad etter skatt på 20 prosent – igjen en ekstremt god lønnsomhet for et industriselskap. Så antar vi at investorer i det som må betegnes som et risikoselskap krever en årlig avkastning på 15 prosent – det er jo ingen vits i å sitte på REC-aksjene i årevis hvis de ikke stiger. La oss også anta at selskapet ikke utsteder nye aksjer – noe som er en optimistisk antagelse. Trolig vil en så kraftig vekst som vi her legger opp til bety behov for mer egenkapital. Derfor sier vi også at selskapet ikke betaler utbytte i perioden. Basert på dette ender REC i 2010 opp med en omsetning på 24,5 milliarder kroner. Overskudd etter skatt vil være 4,9 milliarder kroner. Markedsverdien vil være økt til 117 milliarder kroner. Ikke billig etter kanonvekst Til tross for den voldsomme veksten, vil P/E-verdien fortsatt være så høy som 24. Det er ikke uhørt for et vekstselskap, men det er heller ikke billig, gitt at REC da vil være et så stort selskap at veksten trolig vil avta. Og dette forutsetter altså en meget sterk og lønnsom vekst. Det er svært sjelden bedrifter leverer vekst av dette kaliberet. Spesielt vil det være vanskelig mot slutten av perioden når REC er blitt et stort selskap. Nedsiden er meget stor hvis REC ikke leverer de kommende årene.
×
×
 • Create New...