Jump to content

Basura

Medlem
 • Posts

  1 925
 • Joined

 • Last visited

Basura's Achievements

 1. Hoffa etterlyser gamle kjenninger.

 2. Ikke den store teknikeren, men litt har jeg fått med meg. Oslo Børs har etter hva jeg vet veldig sterk støtte på 340, og så en litt svakere en på rundt 290. Dagens brudd på 340 er 2. gang etter at den føk igjennom her for en stund siden. Dette er vel ikke spesielt positivt og tenderer mot ytterlig nedgang og teste av neste støttenivå. Selv så tok jeg posisjoner sist uke etter at markedet snudde positivt, men solgte meg nesten helt ut på morgenkvisten 31.mai (igår). Etter min oppfatning så begynner mer og mer informasjon å synke inn hos sjefsøkonomene, mens rådgiverne ikke helt klarer å motsi hva de har sagt siste 18måneder. Dvs. selg nå og ri av stormen. Fikk markedsrapport fra Nordea i dag. På nytt anbefaler de "Overvekt aksjer", det samme som de gjorde i mai rapporten.
 3. Kina fjernet sist uke kraft-subsidiene til industrien, noe som påvirker kostnadsposisjonen til Kinesiske Aluminum- og FeSi/Si-metall produsenter. Både Sapa, Elkem og Borregaard vil se at deres konkurranseposisjon er bedret, spesielt i de markedene hvor kineserne har vært pris-setteren i markedet. Hva kan vi vente oss? Sapa, Elkem og Borregaards produksjonsenheter som har vært i direkte konkurranse med kinesiske produsenter har måttet gjennomføre effektivitets og kostnadsprogrammer for å i det hele tatt "få lov til å levere volum i markedet". Dette har medført at produksjonskost er vesentlig redusert og holdt på lave nivåer. Når prisene nå har løftet seg betraktelig får vi perioder med ekstreme marginer. F.eks så har Elkem en kostpris på mellom 650-850 EURO per tonn FeSi (ref. tidligere markedspriser på FeSi, og fortsatt tjent penger på produktet). Med priser på 1350-1450 EURO per tonn, gir dette totalt endret resultatbilde, dvs. meget positivt. Med vedvarende høye marginer i bransjen må vi over tid forvente oss en økning i produksjonskapasitet, som tidligst vil stå klar i 2013-2015.
 4. Artikkel DN om Orkla http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article1892847.ece Q1 tallene i DN artikkel http://www.dn.no/forsiden/resultater/article1892048.ece Resultatet til Orkla kom inn over gj.sn. forventning, men innenfor utfallsrommet. Orkla presentasjonen bekrefter mine antakelser om at Sapa og Elkem kommer til å levere meget gode tall fremover. Spesielt vil jeg sette fokus på Sapa og USA, hvor volumveksten har vært 30%. Det er i USA at Sapa tar ut ineffektiv prod. kapasitet (presser priser opp), og eventuell økning i kapasiteten økes på de kostnadseffektive pressverkene. 129MNOK i resultat Q1, tror vi kommer til å se meget sterk økning av dette resultatet ved neste Q-presentasjon. Det er bare å ta en titt på metallprisene i grafene som ligger i mitt første innlegg. Her kommer det meget sterke tall fremover. Enkelte vil spørre seg selv om prisene er vedvarende gode: Mitt svar er ja: Innenlands konsum av råvarer i Kina overgår innenlandskonsum, dvs. Kina vil mer og mer bli en netto importør av mer enn olje på sikt. Videre kan vi forvente at Yuanen vil måtte stige i verdi, mens kanskje eksportavgiftene vil reduseres noe. Totalt sett for internasjonale metallpriser er dette positivt fordi prisene tenderer inn mot Kinesiske priser ink. avgifter. F.eks ligger kinesisk FeSi metall i Europa på mellom 1350-1450EUR.
 5. Orkla 1. kv: EBITA ventet på 824 MNOK, SIX Estimates 06:56 MNOK 2010 1 q 2009 1 q Antall --------------------------------------------------------------- Sales 14.732 13.448 7 Lowest 13.859 Median 14.931 Highest 15.897 EBITA 824 233 7 Lowest 575 Median 747 Highest 1.395 EBIT 651 183 4 Lowest 515 Median 677 Highest 733 (SIX): Orkla er ventet å presentere inntekter på 14.732 millioner kroner for første kvartal 2010. EBITA er ventet å komme inn på 824 millioner og EBIT er ventet til 651 millioner. Det viser en rundspørring gjennomført av SIX Estimates. Analytiker i Arctic Securities Eivind Bergkåsa sier til SIX News at det mest vesentlige å følge med på er marginutviklingen innen de viktigste verdidriverne, som er Foods/Brands og Aluminium Solutions. - I tillegg er det dette kvartalet knyttet ekstra spenning til hva divisjonen Elkem Silicon-related kan levere (ex Elkem Solar). Våre kanalsjekker indikerer at ferrosilisium-industrien har hatt en vesentlig økning av kapasitetsutnyttelsesgraden, og vi forventer en betydelig marginforbedring innen dette området. Ellers forventer vi et moderat resultat fra Orkla Materials Energy, pga relativt lave reservoarer og lav produksjon dette kvartalet, sier Bergkåsa. Han mener det også vil være fokus på balanseutviklingen og kontantstrøm dette kvartalet, da Orkla skal delta i den forestående REC emisjonen med sin andel på 1,6 milliarder kroner. - Totalt venter vi et EBITA resultat på 803 millioner kroner, sier han. Arctic har en kjøpsanbefaling på Orkla med kursmål på 69 kroner. Orkla leverer sine tall onsdag 5. mai klokken 07.00. Tallene presenteres klokken 08.00 i Oslo konserthus, det er også en webcast. MNOK 2010 1 q 2009 1 q Antall --------------------------------------------------------------- Pretax -3.844 -315 6 Lowest -4.267 Median -3.808 Highest -3.438 Net profit -3.292 708 5 Lowest -4.614 Median -3.676 Highest -355 EPS -3,34 7 Lowest -4,55 Median -3,61 Highest -0,20 Estimater fra ABG Sundal Collier, DnB NOR Markets, First Securities, Fondsfinans, Handelsbanken Capital Markets, Pareto Securitiesand RS Platou Markets. Marthe Skaar marthe.skaar@six.no SIX News Norge Tlf: +47 23326651
 6. Solenergi bransjen har følgende utfordringer: 1. Overkapasitet 2. Subsidie finansiert 3. Hovedmarked i Europa/USA/Japan - alle områder med finansielle utfordringer som kan redusere subsidie ordningene. Oppsiden 1. Verdens kraftbehov er økende 2. Lav-kost land øker produksjonen 3. Miljø fokus 4. Kost og effektivitetsfokus Hva er utfordringene til REC - For store investeringer på feil tidspunkt - Fallende priser i en eskalerende fase, må jobbe på to fronter samtidig - Økt produksjonskapasitet kommer stadig inn, og truer REC markedsposisjoner. Det var veldig mye enklere å spå at RECs aksjekurs var for høy. Om RECs aksjekurs er under/overpriset i dag er veldig vanskelig. Det er ikke en aksje jeg ville ha satt mye penger i, men ha den som "krydder" i porteføljen. Oppsiden er stor hvis de lykkes med sin kapasitets øknings strategi. På den andre siden, så er kanskje ikke markedet der når prod. kapasiteten er klar til å forskyne markedet.
 7. http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article1889777.ece Er er analytikernes forventninger for Q1 resultatene. Tallene kommer 5. mai.Overskriften på artikkelen er ikke overraskende, men heller ikke noe oppsiktsvekkende for oss som er lastet opp med ORK aksjer. Jeg er optimistisk på Orklas vegne og regner med at Brands, sammen med Sapa kommer til å levere bedre enn ventet. Videre, har jeg stor tro på at guidingen kommer til å være meget positiv gitt prisutviklingen på enkelte av forretningsområdenes produkter.
 8. 5. mai er det resultatfremleggelse 1. kvartal Listen på DN.NO indikerer på 7 kjøp 5 overvekt 1 hold 0 undervekt 1 selg Med såpass sterk anbefaling fra meglerhusene er det vanskelig å se at aksjen mer eller mindre har vært på stedet hvil siden nyttår. REC-porteføljen til Orkla har falt, men ikke i en størrelse som kan forsvare denne svake utviklingen. 1) Markedet må sitt med informasjon som gjør at Orkla kommer til å underlevere i forhold til prisingen av selskapet fremover i tid. 2) Markedet mangler interesse eller muligheter til å innhente informasjon om utviklingen i Orklas forretningsområder. Mitt estimat for Orkla er: - Fortsatt svake resultater Q1 - Sterk guiding fremover grunnet bedringer i syklisk industri herunder Sapa, Elkem, Borregaard
 9. Denne er gammel, men http://www.purchasing.com/article/295435-Sapa_Group_makes_95_million_offer_for_Indalex.php sjekk ut tilsvart fra en tidligere SAPA ansatt. Her er det enten effektive og konkurransedyktige pressverk eller kroken på døra. Sapa er nå største aktør i dette markedet i USA, og kommer til å få gode forhandlingskort overfor sine kunder og leverandører. I løpet av et par år er denne giganten av et selskap "in the black". Og tar jeg ikke feil blir Sapa reintrodusert på børsen som et eget selskap, med tilhørende godterier til Orkla-aksjonærene!!!!
 10. Orkla tråd Selskap som har mistet medienes oppmerksomhet foruten ved kvartalsfremleggelse. Se Orkla.no/com for generell informasjon om selskapet. Sjekk prisutviklingen på spesielt FeSi, men også Si-metall i det europeiske markedet. Elkem's verk har en kost pris på mellom 650-850EURO avhengig av hvilket verk som produserer produktet (kraftprisen). Prisene i markedet er nå ca. 1450EUR0. Det er ventet at råvareprisen etterhvert vil begynne å stige, men foreløpig er dette veldig enkel mattematikk. Elkem har ca. 200 000tonn FeSi produksjon på verdensbasis. Tar vi utgangspunkt i rundt 600EUR i profitt per tonn gir dette på 8EUR/NOK, gi ca. 960MNOK i resultatforbedring hos Elkem alene. http://www.metal-pages.com/metalprices/ferrosilicon/ Videre kommer silisiums produksjonen http://www.metal-pages.com/metalprices/silicon/ Hvis jeg ikke tar feil vil Elkem alene adere rundt 300MNOK i resultatforbedring f.o.m 2.kvartal. Indalex (her er litt eldre informasjon om Indalex):Indalex is the second largest producer of soft alloy aluminum extrusion products in North America. The Company's aluminum extrusion products are widely used throughout industrial, commercial, and residential applications and are customized to meet specific end-user requirements. Indalex operates 11 extrusion facilities, 31 extrusion presses with circle sizes up to 20 inches, a variety of fabrication and close tolerance capabilities, two anodizing operations, two billet casting facilities, and six electrostatic paint lines, including powder coat capability. Den største produsenten var Sapa etter at Sapa kjøpte Alocas andel i deres JV. Sapa restrukturer sin produksjonskapasitet i USA, mhp. stenge ned mindre lønnsomme pressverk, samt drive opp prisene grunnet mindre total produksjonskapasitet i markedet. Sapa kommer til å ende på ca. 30BNOK i omsetning i 2010, skal vi tro utviklingen fra 2009 (null resultat). Hver prosent marginforbedring gir 300MNOK i resultatforbedring for Orkla totalt sett. Legger vi til forbedringene hos Orkla Brands, og Borregaard kommer dette å bli riktig så hyggelig fremover.
 11. Dette blir som å tro på julenissen. Pant i seg selv er ikke verdiskapende. Pant ble innført for at bryggeriene ønsket flasker i retur som kunne refylles. Når dette behovet forsvant var både butikkene og bryggeriene enige om at pant var tull. At enkelte land har pant og nylig har innført pant er å motivere til resirkulering av emballasjen og skape mindre forsøpling. Hverken butikker eller bryggerier ønsker pant, og heller ikke helsemyndighetene er så veldig begeistret for å samle inn søppel til butikkene. Hvis Obama administrasjonen skulle gjøre noe med søppelutfordringen i USA, er pant ikke et av de første tiltakene de kommer til å innføre. Heller strengere krav til resirkulering av søppel hos konsumenten og mottakere av søppel. I så måte er det større håp for TiTech enn for Tomra. For Tomra handler det om å komme på lag med bryggeriene/kjedene. Bryggeriene/kjedene burde i utgangspunktet kunne etablere enheter som både inneholdt vending og RVM maskiner i en og samme stand!
 12. Etter en liten smak på nesten 25 kroner, tyder nå veldig mye på at det er mulig å gå long i Tomra på under 20 kroner. Husker at jeg i mine siste innlegg for over et år siden kritiserte Tomra. Etter min mening er Tomra altfor dårlig til å samarbeide med de ulike interessentgruppene knyttet til sitt eget produkt. I utgangspunktet burde Tomra være et salgsfremmende tiltak for de ulike "bryggeriene", men i stedet har de endt opp som et selskap som stikker kjepper i hjulene for bryggeriene. Det sentrale spørsmålet for oss investorer er om selskapet evner å omdanne seg selv til en gaselle igjen, eller om det forblir et traust industriselskap? Jeg tror mer på det siste, og at Tomra kun er en god investering når aksjen er underpriset.
 13. Dette var lenge siden jeg postet noe her, men hvis jeg finner frem mitt forrige innlegg for et års tid siden er nok ikke det så veldig positivt. Tror nok Tomra aksjonærene må innse at selskapet ikke klarer å leve opp til de forventningene som er skapt opp igjennom de siste 10 årene. Tomra har i utgangspunktet et meget interessant case, men er resirkulering noe den private aktøren ønsker å ta tak i? Svaret er nei. Da er det opp til myndighetene å skape rammebetingelser for resirkulering. Noe som har vist seg å være et problem i de fleste land. Døm meg ikke feil. Tomras case er ekstremt bra. Vi burde resirkulere så nøyaktig som mulig for at mest mulig kan brukes i samme type produkt på nytt. I dag foregår resirkuleringen mer for syns skyld, enn at det skaper er bærekraftig resirkulerings samfunn.
 14. http://gratismegler.no/finn.no Denne grafen viser antall objekter til salgs i de største byene og totalt for Norge. Økningen i antall objekter er alltid stor på vårparten, men i år er antallet objekter for salg dramatisk høyere enn for tidligere år. Det som er spesielt i år og som kommer til å merkes i boligmarkedet, er den lange perioden mellom påske og sommerferie. Antall objekter for salg tørker inn rundt høytider, noe som kjøpergrupper litt irrasjonelt oppfatter som en forverring av kjøpssituasjonen (mindre objekter). Grafen jeg viser til forteller bare at det er store sesongvariasjoner.
 15. Basura

  FOTBALL!

  Dette var avslørende Zoonic - Vålerenga? Hadde jeg satt noe penger så ville det vært på Lillestrøm, Brann eller Viking. Årets skuffelse blir Rosenborg Av hjerte så følger jeg Lyn, og håper at vi snart får returnert klubben til klubbens supportere. Er litt lei av Brynestad.
×
×
 • Create New...