Jump to content

Ingen

Medlem
 • Posts

  25
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Everything posted by Ingen

 1. Dersom du har en VPS-konto via én bank, vil ikke en annen bank kunne overta denne, så da får du en ny VPS-konto via Netfonds. Det er banken som er din kontofører, men kontoen befinner seg hos VPS. Du kan overføre beholdning fra en VPS-konto til en annen, men det kan koste noe. Du må også ha en konto til å dekke utgifter. Banken oppretter en egen aksjehandelskonto for deg, som du så kan overføre penger til. Det må alltid være dekning på denne kontoen for kjøp du foretar, inkludert kurtasje. Siden du skriver at du er helt fersk: vær oppmerksom på at aksjehandel innebærer risiko, og at du kan tape alt du investerer (og i visse sammenhenger, mer). Du bør derfor ikke investere mer enn du tåler å tape.
 2. NOF kom med en veldig positiv børsmelding i dag, nesten sikkert kontrakt for «Energy Searcher». Dette bør gi økte overskudd og økt utbyttekapasitet fra et eller annet kvartal i 2014, senest Q3 2014, ettersom oppstart antas skje i første halvår.
 3. I utgangspunktet gir vel ingen norskregistrerte selskaper kvartalsvise utbytter, tror jeg. Jeg mener jeg har lest at det er begrensninger på det, men jeg kan ikke huske om det er regulert av aksjeloven. To selskaper jeg har fått kvartalsvise utbytter fra, er Golden Ocean (GOGL) og Northern Offshore (NOF). Dette er John Fredriksen-dominerte selskaper med hovedkontor utenfor Norge, men registrert på OSE. Her (http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?headerSearch=&selectedPagenumber=1&searchSubmitType=searchtype&searchtype=full&searchCriteria.issuerId=6497&searchCriteria.issuerSign=&searchCriteria.instrumentShortName=&searchtype.full=S%F8k&searchCriteria.categoryId=62&searchCriteria.fromDate=01.01.2011&searchCriteria.toDate=05.11.2013&_searchCriteria.infoRequiredOnly=&_searchCriteria.oamMandatoryOnly=&_searchCriteria.currentVersionOnly=&_searchCriteria.activeIssuersOnly=&searchCriteria.activeIssuersOnly=true&_searchCriteria.osloMarketOnly=) er utbytteoversikt for NOF siden 1. januar 2011.
 4. Det er jo mange generelle regler som kan være en slags råd: ikke invester i en bransje du ikke forstår eller i selskaper hvor struktur, eierforhold, strategi osv er uforståelige; ikke risiker vennskap og/eller familieforhold, osv. Når det gjelder konkret et spillkonsept med cash tilbake til spillere, høres det kanskje umiddelbart ut som om det ikke nødvendigvis er lovlig (i Norge), så det bør du nok også undersøke. Ellers bør du sjekke hva din investering skal gå til: er det slik at noen vil selge seg ut, er det jo greit å undersøke hvorfor og til hvilken pris, og om det er en emisjon, er det antakelig et behov for penger. Hvorfor vil noen ha deg med som investor? Skal du delta på andre måter enn med penger? Jeg har egentlig ikke bedre råd å gi (fullstendig amatør), så det er ikke noe poeng å pm'e meg, men lykke til uansett!
 5. Jeg lurer på om noen har noen gode anbefalinger på bøker (helst norske) om regnskapstall, hvordan de bør tolkes, sammenheng mellom forskjellige begreper osv. Jeg har kommet borti noen selskaper som har vist seg å være dårlige investeringer, men det har vært basert på P/E, P/Bok, P/S, som alle har sett positive ut, og flere ganger har analytikerne vært samstemt i sine anbefalinger også. Etter noen kvartaler hvor selskapet gjentatte ganger skriver i sine rapporter at alt går stadig bedre, går det til helvete i stedet. (Her mener jeg i noen tilfeller at selskapene ikke har oppfylt kravene i lovverket om redelig opptreden overfor aksjonærene, og slikt er det naturligvis vanskelig å lære om i en bok.) Jeg har lest Verdsettelse av aksjer (av Ole Thoresen), og selv om den har noe av det jeg leter etter, er den fryktelig rotete og egner seg dårlig som oppslagsbok, ettersom den ikke en gang har index. Når jeg leser selskapsanalyser (fra DnB Markets) forstår jeg ofte ikke hvordan de kommer fram til kursmålene sine. Et eksempel er Jinhui (JIN) hvor de har kursmål med 70% rabatt på verdsettelsen (NAV), mens de for Golden Ocean (GOGL) bruker 30% rabatt. Jeg trodde man burde hatt større rabatt for GOGL, siden de har flere Capes enn JIN, samtidig som jeg også vet at GOGL har lengre kontrakter og bedre «visibilitet». Men disse store rabattene virker litt tatt ut av luften. Jeg ønsker derfor å lese om hvorfor man skal benytte NAV noen ganger, DCF andre, så P/E, osv, og hva som bør hensyntas i forhold til risiko og en passende rabatt på kursen, der det er nødvendig. Jeg er mer ute etter (metoder for) vurderinger enn regneeksempler, og jeg er ikke ute etter noen fasit, kun litt mer kvalifiserte betraktninger enn min egne, og gjerne en presentasjon av forskjellige innfallsvinkler og metoder (ikke rent tekniske, da).
 6. Da er vel tiden inne for ettertanke, etter at EMS leverte 5 millioner dollar i underskudd i Q2. Selskapet ble ikke solgt heller, og om det var billig før, er det billigere nå. Jeg vil allikevel fortsatt ikke anbefale EMS, men det virker som det stadig forsøkes gjort noen tiltak som skal få selskapet opp i knestående. Nå er det imidlertid forhandlinger om lånevilkår, og det er nok ikke utenkelig med ytterligere en emisjon. Q2 2011: http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=288763
 7. Jeg har selv EMS, og har kursmål ca 4 ganger nåværende kurs, men at EMS er børsens billigste, er vel kanskje å ta hardt i? Det bør veies opp mot risiko, og for EMS' vedkommende må denne sies å være betydelig. At effekten av tiltakene som er gjort kommer i neste kvartal, har blitt gjentatt i de halvannet årene jeg har hatt aksjen (noe før Profit Warning i begynnelsen av 2010 og forbi emisjonen i fjor høst/vinter), men det ser definitivt bedre ut etter hvert, selv om jeg blir overrasket om Q2 skulle begeistre markedet. Det som ble sagt tidligere i vinter, var også at effekten av en større kontrakt skulle få full effekt i Q2, mens så ble jo den kontrakten erklært ugyldig. Allikevel er det vel kostnadene som kvartal etter kvartal har vært for store i forhold til inntektene, og det er godt mulig, som du skriver, at det forrige kvartalet vil vise en varig bedring. Det må vel også kunne antas at det gis en betydelig rabatt som følge av stadige omskiftninger i ledelsen (senest i dag), koblinger til andre Eitzen-selskaper osv. Jeg synes imidlertid det er vanskelig å anbefale EMS, samtidig som jeg jo mener at aksjen er underpriset (ellers hadde jeg solgt den). Jeg vil kanskje heller anbefale å avvente Q2-rapporten, i hvert fall for de som ikke søker risiko. Ifølge Morningstar er P/B 0,5 og Forward P/E 1,4: http://quote.morningstar.com/stock/s.aspx?t=XOSL:EMS
 8. Til evt andre med samme utfordring: jeg har fått et foreløpig svar fra Skatteetaten på dette, nemlig å redusere formuesverdien på beholdning i VPS.
 9. Et lite tillegg: jeg ser også at selv om VPS har meldt inn verdien av noen poster, så har banken ikke trukket fra kjøpesummene fra kapitalen på aksjehandelskontoen i sin innrapportering, hvilket i sum vil si at jeg ved å ikke gjøre endringer, faktisk vil betale formueskatt to ganger av de samme verdiene.
 10. Jeg lurer på om noen har litt klarere forståelse av dette enn meg og kan hjelpe med en oppklaring. Såvidt jeg har forstått, er skattemessig eierskap av aksjer knyttet til oppgjørsdato i VPS (ikke handelsdato). I slutten av desember kjøpte jeg noen poster som fikk oppgjør i begynnelsen av januar. Derfor var jeg noe overrasket over den innmeldte likningsverdien av aksjeporteføljen, og jeg ser at disse postene er med i årsoppgaven som VPS har utarbeidet. Søker jeg derimot i VPS-kontoen på datoen 31. desember 2010, er de samme postene ikke med, og likningsverdien tilsvarende mindre. Postene er heller ikke med i RF-1088. Dette får jeg ikke til å stemme. Dersom jeg skal skatte av formuesverdien av aksjene, bør jeg vel samtidig ha rett på skjermingsfradraget på de samme aksjene? Når jeg har sittet med dette, oppdaget jeg også at tegningsretter jeg hadde og solgte med gevinst i 2010 ikke er med i RF-1088. Skal ikke de med? Det var tegningsretter registrert i VPS (NHY-T). Jeg har forsåvidt lagt dem inn i RF-1059, men jeg trodde alt som var registrert i VPS ble automatisk innmeldt. Jeg har stilt spørsmål til Skatteetaten og kontofører, men de svarer uklart at det er mitt ansvar å sende inn korrekte opplysninger osv, og ber jeg om presisering, svarer de omtrent det samme om igjen, så da renner jo tiden fort ut.
 11. Hei! Jeg tar et kraftig forbehold om at jeg er amatør og har begrenset erfaring, men jeg anbefaler å begynne å teste med fiktive porteføljer. Du kan feks lage deg en konto på www.oslobors.no, lage porteføljer for forskjellige strategier (husk å regne med omkostninger) og gjøre kjøp og salg etter strategiene. Klarer du få en grei avkastning, kan du sette av 100 000 og begynne å handle når du blir 18. Mindre enn 100 000 ville ikke jeg anbefalt, for du får for liten diversifisering eller for små poster, og da blir enten risikoen for høy eller omkostningene for store. Du bør uansett ikke investere penger du ikke kan tape. Ellers bør du sette deg mål: ønsker du å handle for å tjene penger? I så fall bør du slå eller tangere en referanseindeks i de fiktive porteføljene, ellers kan du heller investere i et indeksfond. Ønsker du å lære å analysere, trenger du strengt tatt ikke risikere pengene dine. Du bør i hvert fall tenke gjennom hva formålet ditt er og hvordan du best kan oppnå det ... og måle om du oppnår det. Du bør også gjøre en selvstendig vurdering av teknisk og fundamental analyse, hvilket tidsperspektiv du ønsker operere innenfor (daytrading, kortsiktig, langsiktig), og hva slags risiko du er villig til å ta. Dersom du skal operere i derivater osv, bør du være oppmerksom på at dette er nullsumsspill, hvilket vil si at du må være bedre enn de andre spillerne for å tjene penger. Innen aksjemarkedet kan du være dårligere enn gjennomsnittet (som meg) og allikevel ha høyere avkastning enn bankrente, fordi du tar del i selskapenes verdiskapning.
 12. Ja, hva skal man si... her har jeg vel rotet det ordentlig til. Det jeg egentlig skulle spørre om, var vel ikke warrants med puts (e.g., YAR1N300), men det gikk i surr. Jeg har konto i Postbanken/DnB NOR Markets, og der har jeg ikke tilgang til puts, men til warrants. Herregud, sånne som meg burde ikke få lov å forvalte egne penger en gang.
 13. 10 warrants for en aksje? Nå ble jeg forvirret. Jeg trodde warrants omsatttes i «kontrakter», her 1 kontrakt for 10 warrants, men at en warrant alltid gjelder for en aksje. Takk for svar, forøvrig. Det med kontantavregning hørtes forsåvidt greit ut, men da er det jo en risiko om krakket kommer dagen før forfall... Men det betyr at man alltid må sette seg inn i betingelsene for hver enkelt warrant? Det høres unødvendig komplisert ut, og jeg trodde egentlig det var mer standardisert.
 14. Jeg lurer på om noen kan hjelpe meg med å forstå noe ved et eksempel. For eksempelets skyld, kan vi anta at jeg kun har 1000 aksjer i Yara, som nå står i 325 kroner. Dersom jeg vil forsikre meg mot et større tap enn, si, ca 10%, litt fram i tid, har jeg forstått at jeg kan kjøpe warrants. For enkelhets skyld, ta YARW11E300DNM og se bort fra evt dårlig likviditet, spread og andre forhold, og si at den blir omsatt for 5 kroner. Hvis jeg kjøper 1000 warrants for 5000 kroner, vil jeg 13. mai, om kursen er over 300 kroner, ha tapt de 5000, i tillegg til evt papirtap i aksjen, om kursen er lavere enn 325. Men om kursen står i 250, skal jeg ha «tapt» 75 kroner per aksje, altså 75 000 totalt, samtidig som jeg bør få 50 kroner per warrant, altså 50 000, slik at tapet er begrenset til 30 000. Stemmer dette regnestykket? Er det slik det fungerer? Hva gjør man med warrants som ikke forfaller verdiløse? Kan jeg bruke mine 1000 warrants for å faktisk selge mine 1000 aksjer for 300 kroner, eller omsettes de kun separat?
 15. Takker for gratulasjon! Ingen hadde flaks.
 16. Jeg forsøker gjøre meg opp en noenlunde kvalifisert mening om børsnoteringen av GJF og om jeg skal investere i denne. Umiddelbart virker prisintervallet veldig gunstid i forhold til verdier og inntjening, feks sammenliknet med STB. Men jeg er amatør. Foreløpig er konklusjonen min å kjøpe. Er det noen som har sett på prospektet og som evt har konkludert annerledes? Er det risiko for at budgivningsprosessen resulterer i en oppblåst pris?
 17. Ingen

  P/E og kursmål

  Det har ikke vært data på denne linken i det siste. Finnes det alternativer?
 18. Hei! Jeg lurer på om noen har erfaring med verdipapirhandel gjennom eget selskap, om det er noe å hente økonomisk på dette, og evt hvor mye man må ha i kapital for at det skal lønne seg, eller om det er andre vesentlige forhold som må være til stede. Finnes det noe anbefalelsesverdig litteratur om dette? (Jeg mener her kun et eget, heleid selskap for en enkelt personlig skatteyter.)
 19. De er vel like, de, men Netfonds-grafen er logaritmisk på y-aksen.
 20. Jeg har også lest dette, men jeg lurer på: betyr det at noen faktisk (umiddelbart?, automatisk?) må legge inn kjøpsordre om spread er for stor osv?
 21. Woohoo! Top of the world! Meldte meg på, jeg, men jeg har enda dårligere oversikt over amerikanske aksjer enn over norske, så det varer vel ikke lenge før jeg ligger på bunnen av tabellen.
 22. Ingen

  P/E og kursmål

  Jeg har et spørsmål til, og det gjelder EPS. Her ser jeg ofte at det ikke er samsvar mellom det som rapporteres forskjellige steder, e.g., Statoil. Lørdag (15. mai) oppgir Finansavisen EPS for 2009 til 14,56. dn.no(1) oppgir 10,60, mens i Q1 2010-rapporten fra Statoil(2) står det 5,75. Er dette de samme tallene? Jeg skjønner jo at estimater for framtiden kan variere, men her gjelder det jo tallene for i fjor. (1) http://www.dn.no/fin...egory=estimates (2) http://www.statoil.c...%20q%202010.pdf
 23. Jeg har lest noen få bøker om aksjehandel, men av alt er det en ting jeg synes det er enklest å forholde meg til, nemlig P/E; jeg innbiller meg at det kan sammenliknes med en forrentning av innskudd, kompensert noe for risiko. Derfor synes jeg nesten alt under 10 virker forlokkende, mens jeg solgte YAR når den passerte ca 220 omkring desember. Da ble vel P/E estimert omkring 25. Der tok jeg (i hvert fall midlertidig) grundig feil. Jeg skjønner at det er forhold som gjør at P/E ikke ukritisk kan sammenliknes for selskaper som er helt forskjellige, men jeg synes allikevel forskjellene blir uforklarlig og uforståelig store. For å ta et helt konkret eksempel nå: JIN. Om fortjenesten i 2010 blir ca 8-9 kroner, hva er det da som gjør at kursen kun skal være 25-30 kroner?
×
×
 • Create New...