Jump to content

Valutanilsen

Medlem
  • Content Count

    1
  • Joined

  • Last visited

  1. Har over flere år småhandlet valuta gjennom utenlandske brokere uten å ta ut gevinst. Nå vil jeg derimot begynne å ta ut litt, men er usikker på beskatning av dette. Vil jo gjøre det riktig Det er to beskatningstemaer, hvor av ett er usikkert. 1. (Sikkert) Uttak av gevinst til bankkonto. Her vil det være naturlig å beskatte 28 %. Korriger meg ved feil. 2. (Usikkert) Gevinser som ikke realiseres/tas ut til bankkonto, men som blir stående på konto hos broker. Skal dette også beskattes 28 %, eller går disse beløpene under formueskatten, slik som det allerede investerte beløpet? Eksempel på sistnevnte: La oss si at det står NOK 500 000,- på konto hos broker. I løpet av en periode har dette beløpet økt til NOK 550 000,-. Jeg vil så ta ut NOK 25 000,- av disse og betaler 28 % skatt. Den andre halvpart vil bli stående på konto hos broker. Skal også disse resterende NOK 25 000,- beskattes med 28 %, eller kan disse bli stående som en forøkning investering til beskatning av formueskatt?
×