Jump to content

Den O store skattetopicen...


Pirelli
 Share

Recommended Posts

Let's face it, skatt er noe dritt - ikke det at jeg har noe imot å bidra til felleskapet. Men dersom man gjør litt mer enn å bare være lønnsmotaker settes det igang en voldsom papirmølle og ett regelverk som ikke kan forstås etter 10 minutters lesning i ett regelverk.

 

For å gjøre det ytterligere komplisert endres regelene til stadighet, og vi står foran en av de største skattereformene på mange år.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 101
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Da kan vi starte med at noen definerer RISK 100% riktig.

 

Sitter man over 31.12.2005/1.1.2006, får man godkjent risk for regnskapsåret 2004, 2005 eller 2006?

 

Filosofen mener at risk for regnskapsåret 2003 er det som skal legges til for de som realiserte i 2004, dette kan stemme godt.

Det vil altså si at satt man over 1.1.2005, så får man risk'n for regnskapsåret 2004, og denne risken vil klargjøres til selvangivelsen for 2005 om ett års tid og skal brukes hvis man realiserte aksjene i 2005. Denne blir forøvrig trolig negativ da utbytte er større enn inntjeningen for året(Tomra).

Sitter man over 1.1.2006, så vil man få risken for 2005. Denne risken kan bli bra da inntjeningen for 2005 ligger ann til å bli bra, og utbytte for året vil være på maks 0,5kr per aksje.

 

1.1.2004 risken som nettopp er klargjort for Tomra skal bare brukes hvis man satt over 31.12.2003(1.1.2004) og deretter solgte aksjer i 2004. Stemmer ikke dette?

 

Er dette riktig?(må holde tunga rett i munn når man leser det)

 

Når er siste året man får RISK? Vil det gis risk og fratrekk beløp for inntektsåret 2005, er dette siste året man får risk?

 

(i tidlig 90årene hadde Otrum risk fradrag på nesten 15 000kr per aksje.. 3 år på rad. Dette gir ett IKKE ubetydelig fratrekk.... Blir null skatt)

Edited by Kris_
Link to comment
Share on other sites

Virker som du har forstått det Kris.

 

http://www.skatteetaten.no/Templates/RISK.aspx?id=2201

 

Dette er adressen for å finne historiske RISK-verdier til børsnoterte selskaper. RISK-en 1.1 2004 og alle tidligere RISK-verdier som har påløpt mens du har hatt aksjen skal med i selvangivelsen ved salg i løpet av 2004. Jeg omtaler RISK-en som legges til 1.1.2004 for RISK for 2003, fordi den tar utgangspunkt i resultatet for 2003 (kan godt være det helt korrekte er å kalle det RISK for 2004 siden den legges til i 2004 men dette har ingen ting å si for beregningene)

 

Som jeg skrev i den andre tråden skal i hovedsak den nye skattereformen gjelde fra 1. januar 2006, mer enn dette vet jeg ikke angående når RISK forsvinner.

 

Jeg kan også gi et kort referat for de nye reglene.

 

- Det gis ikke RISK beløp, slik at man må skatte av hele fortjenesten ved salg av aksjer.

- Utbytte blir skattelagt, men bare den delen som overstiger et skjermingsfradrag. Skjermingsfradrag regnes utfra inngangsverdi, og er pr dags dato 3%. D.v.s, hvis en person har kjøpt Tomra for 23 kroner kan den motta 23*0,03= 0,69 kroner i utbytte pr aksje skattefritt. Mens en som har vær inne litt lenger, med f.eks en inngangsverdi på 46 kroner kan han motta dobbelt så mye skattefritt. Har man hatt aksjene før de nye reglene trådde i kraft, skal man justere inngangsverdi for RISK-beløp før man regner ut skjermingsfradraget.

 

Til slutt legger jeg ut link til de tidligere skattetrådene, der det stå mye nyttig informasjon:

 

 

RISK 2

 

RISK 1

 

Skatt

Edited by Filosofen
Link to comment
Share on other sites

Jeg har noen små gevinster på 5-700kr, og noen tusen.. Må disse også skattes, eller er de for små? Er det noe skjermingsfradrag på gevinst? eller bare utbytte?

 

Risk fra tidligere år vil vel gjelde selv for nye regler fra 2006? Er fristet til å selge da alt før 2006, for å slippe dette maset ... Gud bedre, slitsomt!

 

Tap og kurtage kan ikke lenger trekkes fra i de nye reglene fra 2006?

 

TAKK filosofen!

Link to comment
Share on other sites

Har lest denne saken et par ganger.

 

8215001351.jpg

 

Har likevel langt fra alle svar.

 

Hovedregelen er at alle inntekter vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet er skattepliktige (jf sktl § 5-1). Det er unntakene fra skatteplikten som må begrunnes.

 

For arbeisinntekter er det slik at strøinntekter (jf sktl § 5-15(1) bokstav i) som hovedregel ikke er skattepliktige. Dvs inntekter på mindre enn 1000 kroner fra en og samme arbeidsgiver er som hovedregel ikke skattepliktige (men det er pliktig å oppgi).

 

For inntekter vunnet ved kapital er det ikke noe tilsvarende regel. Alle inntekter vunnet ved kapital er som hovedregel skattepliktige. Det er ikke noe tilsvarende unntak for smågevinster selvsagt. Men man har trolig rett til å runde hver gevinst ned til nærmeste krone.

 

Følgende linker kan for særlig interesserte være greie å ha for hånden:

 

Skatteloven (sktl)

 

Lignings ABC (enhver ligningsfunksjonær primærkilde for å finne svar på spørsmål)

Link to comment
Share on other sites

ok

 

så gitt at aksjekursen er det samme, så er det revnende likgyldig om man realiserer i 2005 eller i 2006? Dobbeltbeskatning på de sure 50øre aksjene vi ser i 2006, betyr lite. Det eneste kunne vært om man fikk risk beløp for 2005 og kan trekke fra dette. Det vil være høyt hvis Tyskland kommer i år. I tillegg kan pengene stå på høyrente ett år ekstra før de skattes.. Vil det bli gitt riskbeløp for inntektsåret 2005, noen som vet dette sikkert? Pluss?

Link to comment
Share on other sites

Hvilken post /skjema fyller man ut utgifter i forbindelse med aksjehandel/kapitalinntekt? Jeg vil f.eks ha fradrag for sanntisdsinnformasjon, VPS skattehjelp i fjor (over 2000 kr!), ADSL abonnement, relevante bøker/aviser og så kjøpte jeg ny PC i fjor...

 

PC og bøker har jeg også fordi jeg må ha det pga jobben/vedlikehold av utdanning, men jobben har ikke betalt for det.

 

Jeg har såvidt begynt på selvangivelsen i kveld, må finne alle papirer og regninger og slikt, tar det meste i morgen og på torsdag regner jeg med, så jeg kommer sikkert tilbake med flere spørsmål :)

Link to comment
Share on other sites

Kan man skrive av kjøp av pc utstyr og sanntid? i helsikkes... det visste jeg ikke.

Er ikke det en av reglene for 2006 at man ikke kan skrive av slike ting lenger? som reisehonnorar til generalforsamlinger, pc utstyr osv?

Edited by Kris_
Link to comment
Share on other sites

RISK

 

Kan jeg som privatperson trekke fra kostnadene på denne laptop'n her? Det er for godt til å være sant.

 

 

En annen ting, RISK opphører etterhvert, men jeg har sittet med TOMRA siden sommer 2004 for å bruke det som eksempel. Hvis jeg selger i 2007 hvor de nye skattereglene har inntruffet, vil jeg kunne trekke fra RISK fra de tidligere årene uansett, vet du dette(årene 2004 og 2005)?

 

 

 

Er det noen her som vet om leieinntekter fra bolig, kommer under kapitalinntekter, evt alminnelige inntekter eller oppført som personinntekt? Er det bare lønn og pensjon som står oppført som personinntekt?

 

TAKK!!

Link to comment
Share on other sites

Om du får fradrag for PC vet jeg ikke. Jeg prøver, og lar skattemyndighetene bestemme. Det er ikke farlig å skrive opp fradrag hvis du spesifiserer hva det er for noe, og lar myndighetene godkjenne det.

 

Jeg er ganske sikker på at det dannes overgangsregler slik at du ikke mister tidligere RISK. Det har hvertfall alltid vært overgangsregler på tidligere reformer.

 

Leieinntekt fra bolig kommer inn under alminnelig inntekt, og skattes med 28%. Husk at du kan trekke fra kostnader til vedlikehold.

Link to comment
Share on other sites

Hvilke kostnader likningskontoret vil godta i forbindelse med aksjehandel vil jeg ikke ha noen formening om. Her er det sikkert andre som gode/dårlige erfaringer. Aktivitetsnivået vil sikkert bety mye på fradragsretten.

 

Når den nye aksjonærmodellen trer i kraft fra 2006 vil ikke tidligere års RISK forsvinne. Kostprisen ved et salg i 2006 eller senere vil bestå din opprinnelig kostpris for aksjen + endring i RISK i eiertiden frem til og med siste RISK 1.1.2006. Kostprisen vil etter 1.1.2006 bli endret med noe som heter skjermingsbeløp.

 

Det som i hvert fall er sikkert at RISK-systemet blir en bagatell i kompleksitet i forhold til den nye aksjonærmodellen mht beregning av skjermingsbeløp og holde rede på dette.

Forutsetningen for at det hele lar seg gjennomføre er at Aksjonærregisteret fungerer tilfredsstillende. Årsaken er blant annet at skjermingsgrunnlaget er avhengig av den enkeltes kostpris for en aksje. Når man vet at man kan ha mange anskaffelser av en aksje med ulik kostpris, noe som igjen gir forskjellige ulike skjermingsgrunnlag hvert år skjønner man at Skattedirektoratet var en av de som var mest skeptisk til innføring av systemet. Det er simpelthen ikke mulig å holde rede på dette uten et Aksjonærregister som fungerer.

 

Jeg må si jeg lar meg imponere av at noen har slik kreativitet at de klarer å komme på noe så komplekst!

 

 

Når det gjelder leieinntekt fra bolig så skal vel dette være en kapitalinntekt som er en del av alminnelig inntekt. Hvis man driver utleie av flere boliger så kan det bli næringsinntekt som kan gi personinntekt.

 

 

Hehe, ser at Filosofen var raskere til å svare...

Edited by RISK
Link to comment
Share on other sites

er det sikkert at min ene leilighet som utleie ikke under noen måte kan ende opp som personinntekt? Har skatteetaten sagt at, har man flere leiligheter vil dette inngå som personinntekt?

 

 

RISK; Blir det like mye rot om aksjene allerede er kjøpt før 1.1.2006? Altså sitter jeg inn i 2006, så burde jeg få inngangsverdi + risk for 1.1.2005 og 1.1.2006(akkurat fått bekreftet fra DnB at man får risk for 2005 også). Kommer da skjermingsfradraget oppå dette igjen? Selv om jeg selger sommern 2006?

 

Takk for svar på den terpingen her. Virkelig.

Link to comment
Share on other sites

Skjermingsbeløpet vil man få fra og med 1.1.2007. Altså den som eier aksjen over et årsskifte vil få skjermingsbeløpet, akkurat som RISK.

 

For at man skal få personinntekt på utleie, må man drive dette som næring. Hvor mye som skal til for at det skal ansees som næring vet jeg ikke, men utleie av en leilighet vil ikke kunne bli det.

Link to comment
Share on other sites

Skjermingsbeløpet beregnes på grunnlag av din kostpris på aksjen multiplisert med en skjermingsrente.

Mener å ha sett at skjermingsrenten skal settes 5-årige norske statsobligasjonsrenter.

 

Eks:

Kostpris for aksjen er kr 1000' og skjermingsrente på 3%.

Skjermingsbeløpet vil da bli 30'

 

Skjermingsbeløpet kan fratrekkes i et evt utbytte for dette året.

Hvis det deles ut kr 100' i utbytte vil kr 30' av dette være skattefritt og de resterende 70' beskattes med 28%.

 

Hvis man ikke tar ut utbytte for dette året vil skjermingsbeløpet kunne overføres til neste år. Beløpet inngår da også i beregningsgrunnlaget for neste år skjermingsbeløp:

(Kr 1000 + kr 30) x 3% = 30,9'

 

 

Ubenyttet skjermingsbeløpet vil også kunne brukes til å øke kostprisen for aksjen ved et evt salg av aksjen, men vil man ikke få benytte skjermingsbeløpet hvis man får tap.

 

Som tidligere sagt vil man kunne får mange forskjellige skjermingsbeløp, alt avhengig av kostprisen.

Hvis man f.eks har kjøpt 10 aksjer for 100' og nye 10 aksjer for 200' på et senere tidspunkt ser du at det plutselig kan bli en artig regneøvelse og finne ut av skjermingsbeløp for de enkelte aksjepostene for de enkelte år.

 

Det skal heller ikke være mulig å bruke ubenyttet godtgjørelse på andre aksjeposter. Skjermingsbeløpet følger aksjen.

 

 

Som du sier vil skjermingsbeløpet altså ikke på noen måte bestemmes av inntjeningen til firmaet.

Link to comment
Share on other sites

Risk

 

Du er en begavet herre når det gjelder forståelse av de nye skattereglene.

 

Gitt jeg ikke kjøper flere aksjer. Det eneste jeg gjør i 2006 er å muligens motta utbytte for inntektsåret 2005 og eventuelt realisere gevinst/tap. Vil jeg slippe å ha noe med de nye knotereglene å gjøre?

 

Det viktigste for meg er at jeg får de 2 risk beløpene. Selv de i DnB var usikre og sa det ikke var kommet noe kjøreregler for hva som skjer med tidligere risk når man går inn i 2006.

 

Takk!! Til deg også filosofen!

Link to comment
Share on other sites

Ja, hvis du selger i løpet av 2006 kan jeg ikke se at de nye reglene kommer til anvendelse.

 

Når jeg tidligere kan virke temmelig oppgitt over hvor komplisert det kan gjøres, er det ikke sikkert det blir noe problem i praksis. Hvis Aksjonærregisteret etter hvert fungerer slik som det i teorien er tenkt, vil du jo få ferdige realisasjonsoppgaver/årsoppgaver hvor alt dette er ferdig beregnet.

Men, så var det det med teori og praksis...

 

Når det gjelder RISK og de nye reglene, har jeg sakset følgende fra bladet Revisjon og Regnskap nr 2-2004:

 

"Aksjonærmodellen skal etter forslaget innføres fra og med 2006. Et nærliggende spørsmål er hva som da vil skje med de oppregulerte inngangsverdiene fra skattereformen av 1992 og RISK-beløpene på aksjene. RISK-systemet vil opprettholdes for personlige aksjonærer til og med inntektsåret 2005, men oppheves for selskapsaksjonærer fra og med 2004.

Utgangspunktet for skjermingsgrunnlaget er kostpris på aksjen. For aksjer som kunne oppreguleres i forbindelse med skattereformen av 1992 kan man i stedet benytte skattemessig formuesverdi for ikke-børsnoterte aksjer, eller børskurs fra 1992 for børsnoterte aksjer. Positive RISK-beløp vil inngå i skjermingsgrunnlaget. Departementet sier ikke noe om man må redusere skjermingsgrunnlaget med eventuell negativ RISK. Antageligvis må man det, men skjermingsgrunnlaget kan neppe bli negativt."

Link to comment
Share on other sites

RISK = Regulering I Skattlagt Kapital

 

Er altså en beregnet verdi ut fra skattemessige tall.

De skattemessige resultater kan jo være helt forskjellige fra de regnskapsmessige resultater.

 

Har et selskap tidligere opparbeidet seg store skattemessige underskudd kan man drive med positive regnskapsresultater i en årrekke uten at man må betale skatt.

Så lenge et selskap ikke har et skattemessig positivt resultat blir det ikke beregnet RISK, den sette til 0.

 

Derfor går det ikke ann å gjøre en slik sammenligning som du spør om.

 

 

Hyggelig å kunne være til hjelp.

Så får vi jo bare håpe at jeg har oppfattet tingene korrekt :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

Disse skattesjekkes med lupe

Av dn.no 28.04.2005

 

Hvert år tar liknings-myndighetene ut enkelte poster i selvangivelsen som blir gjenstand for en ekstra grundig sjekk. Her er postene hvor du bør ha dokumentasjonen i orden.

 

- I år vil vi ha fokus på aksjer og verdipapirer, samt forhold knyttet til utlandet, slik som eiendom, sier informasjonsdirektør Lise Halvorsen i Skattedirketoratet til Dagbladet.

 

Dette sjekker likningskontoret i år:

 

Aksjesalg: Mange bruker feil kjøpspris på aksjene, mens andre selger tapsaksjer rett før nyttår og kjøper dem tilbake dagen etterpå. De sistnevnte kan risikere at fradraget blir underkjent.

 

Boligutleie: Fradrag i forbindelse med skattepliktig utleie får en ekstra sjekk. Også boligsalg blir gjennomgått.

 

Ekstraordinær boligskade: Ekstraordinær skade på egen bolig som overstiger 10.000 er fradragsberettiget. God nok dokumentasjon er svært viktig.

 

Pyramidespill: T5PC-deltagere og andre som har tapt på pyramidespill må kunne dokumentere tapene sine.

 

Har du ført opp reisefradrag, fradrag for store sykdomsutgifter eller har inntekt/eiendom i utlandet, så bør du også ta en ekstra kikk på disse postene før selvangivelsen leveres.

 

Kilde: Dagbladet

Link to comment
Share on other sites

Disse skattesjekkes med lupe

Dette sjekker likningskontoret i år:

 

Aksjesalg: Mange bruker feil kjøpspris på aksjene, mens andre selger tapsaksjer rett før nyttår og kjøper dem tilbake dagen etterpå. De sistnevnte kan risikere at fradraget blir underkjent.

 

38404[/snapback]

 

Problemet er her hva som ligger i realisasjonsbegrepet. Spørsmålet oppstår hvor det er solgt gjenstander, men på en slik måte at de reelle eierinteresser ikke er oppgitt.

 

Myndighetene prøver seg med å anvende den såkalte gjennomskjæringsnormen for å prøve å stemple disposisjoner som er en illojal disponering i forhold til skattereglene for ikke å være i henhold til loven.

 

Det som trekkes fram som et prejudikat her er den såkalte Kallevig-avgjørelsen fra 1925. Han eide aksjer i et selskap som senere hadde sunket i verdi. 4. november 1920 kjøpte han aksjer i selskapet, og solgte samme antall 8. november. Han solgte ikke de han kjøpte 4. november, men aksjer han hadde fra før. Hans krav på fradrag for tapet han hadde ble ikke godtatt av ligningsmyndighetene. Ligningen ble stadfestet av Høyesterett som la til grunn at det ikke hadde skjedd noen reell avhendelse.

 

Det som siteres fra Dagbladet, kan nok ha noe for seg. I mine øyne virker det som om mynidghetene er på tynn is her, selv om gjennomskjæringsnormen kan ha et vidt innhold. Den er ulovfestet og en ganske flytende størrelse.

 

For det første er dommen fra 1925 utgammel og dreide seg om et noe spesielt tilfelle. Dessuten har utviklingen i aksjemarkedet gått en del framover. Tidsvis vil det være en betydelig risiko å selge for å kjøpe tilbake. Dessuten kan disposisjonen være motivert av helt andre årsaker enn skattereglene.

 

Etter min mening er spørsmålet åpent.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share


  • Lage deg en bruker i dag for alle funksjoner. Helt gratis!

    Logg inn eller lag deg en bruker

×
×
  • Create New...