Jump to content
Pirelli

Den O store skattetopicen...

Recommended Posts

Vel Pirelli, når det gjelder det som er beskrevet her på tråden er det nok riktig at den skattbare gevinsten økes med 25,02 kroner per aksje.

Det er en 'glipp' av skattemyndighetene, men det er dessverre ingen kur for den.

 

Det du refererer til er de som satt med KVI-aksjer inn i AKER. For disse er bytteforholdet feil i selvangivelsen, og dette skal selfølgelig rettes opp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Så folket her har innfunnet seg med at det legges til 25 kroner ekstra gevinst på AKER-aksjene? Vurderer å manipulere inngangsprisen i AKER slik at den totale gevinsten blir riktig (gitt at de 25 kronene ikke skal være med selvfølgelig). Er det noen andre som har funnet en løsning på dette?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Så folket her har innfunnet seg med at det legges til 25 kroner ekstra gevinst på AKER-aksjene?

 

Innfunnet....?? No way !!! :mad:

 

Men, så langt har ikke jeg funnet noen løsning enda. Jeg har vært i kontakt med skattebetalerforeningen, Skatteetaten og media. Alle er enige om at dette ikke blir riktig, men ingen har funnet noen løsning.

 

Jeg tror bare det er Finansdepartementet som kan løse floken, men hvordan -og om de vil, er et annet spørsmål. Departementets vilje til å finne noen løsning med Kristin ved roret er vel ikke helt enorm. Hun har jo ved flere anledninger uttalt at hun ikke liker oss som handler med aksjer. Å gi tradere i AKER papiret et stikk i siden er vel å regne som Kristins våte drøm.

 

Her er noen linker jeg har fått fra en annen som jobber med problematikken:

 

http://www.akerasa.com/_files/hjelp_til_se...-_risk_2006.pdf

 

http://www.akerasa.com/_files/rf-1088ny.pdf

 

http://www.akerasa.com/_files/rf-1059bny1.pdf

 

Om noen greier å lese noe konstruktivt ut av dette så håper jeg på forklaring her på skattetopicen.

 

Her er spørsmål og svar fra Skattebetalerforeningen:

 

Hobbytrader

Hei !

Jeg kjøpte aksjer i AKER 15 desember 2005 (Altså etter ekstraordinært utbytte på 14,-) Disse aksjene solgte jeg 13 Januar 2006 (Altså før ordinært utbytte på 6,50)

Risk pr 01012006 ble pga utbyttene og annet -25,02.

 

Hvor i Selvangivelsen kan jeg rette opp for "Ikke mottatt utbytte" slik at RISK ikke fører til mere enn 100% skatt på fortjenesten ?

 

Jeg hadde i utgangspunktet 9,50 i fortjeneste pr. aksje, men den negative risken ved nyttår gjør sitt til at skatten pr aksje blir 9,80.

 

Hei;

Dette er desverre et problem for mange i forbindelse med overgangen til nye regler for beskatning avaksjer i 2006. Det er nemlig ikke noe mulighet til regulering for ikke mottatt utbytte lenger... Det betyr at den som er eier pr. 1.1.2006 får RISKen uavhengig av om han har mottatt utbyttet som var årsaken til den negative RISKen eller ei. Dette har vært tatt opp med Finansdepartementet, så de er klar over skjevheten, men har ikke gjort noe med det...

Med vennlig hilsen Therese Karoline Gjerde, Skattebetalerforeningen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dæsken, Filosofen, du er et GENI !!!!!!! :biggrin: (Denne har gått meg hus forbi)

 

Limer likegodt hele møkka inn på tråden:

 

Har betalt for mye skatt

Retter opp feil i aksjeskatt

Av Stian Thorsrud 10.10.2007 kl. 11:00 Kilde: Dine PengerTips en venn

Regjeringen innfører overgangsregel for å rette opp feil i forbindelse med skjermingsreglene for aksjer. Du skal nå kunne justere for «ikke mottatt utbytte».

 

 

 

Ifølge reglene for skjermingsfradraget (skjermingsmetoden) for aksjeeiere, skal aksjers inngangsverdi og skjermingsgrunnlag settes til det du betalte for aksjen, tillagt eventuelle RISK-beløp i de årene du har eid aksjen frem til 2006.

 

I enkelte tilfeller medførte det tidligere RISK-systemet at én akseeier kunne motta utbytte på aksjene, mens en annen aksjeeier fikk redusert RISK-en på grunn av utbetaling av utbytte. For å unngå slike skjevheter skulle dette korrigeres for gjennom regler for «ikke mottatt utbytte».

 

RISK står for «Regulering av Inngangsverdi med endring i selskapets Skattlagte Kapital».

 

For høy skatt

Disse korrigeringsreglene ble helt glemt ved innføringen av skjermingsmetoden for aksjonærer. Dette førte til at flere aksjeeiere urettmessig har fått lavere inngangsverdi (evnt. gevinst ble høyere) og skjermingsgrunnlag (skjermingsfradraget ble lavere) enn de skulle hatt.

 

Resultatet har blitt for høy skatt.

 

Dermed innføres det nå en overgangsregel som åpner for å oppregulere inngangsverdi og skjermingsgrunnlag på aksjer i slike tilfeller.

 

Du kan kreve omjustering

Dersom du er blant de som ikke har fått riktig inngangsverdi på grunn av bortfall av korrigeringsreglene, kan du kreve å få oppregulert din inngangsverdi og ditt skjermingsgrunnlag for aksjene det gjelder.

 

Oppjusteringen skal tilsvare totalt utbytte som tidligere er kommet til fradrag gjennom RISK-regulering, men hvor utbyttet er utdelt til en annen aksjonær. Det betyr aksjer solgt etter at utbytte har blitt fastsatt, men før selve utbetalingen.

 

Les også:Du kan kreve tilbake skattepenger

 

Frist til 30. april

Fristen for kreve oppregulering av inngangsverdi og skjermingsgrunnlag er 30. april 2008. Det vil si samme dato som fristen for å innlevere selvangivelsen for personlige skattytere for inntektsåret 2007.

 

Solgte du i 2006?

Solgte du noen aksjer som omfattes av disse reglene i 2006, kan du kreve å få ligningen for 2006 tatt opp til endring. I disse tilfellene er det ikke særskilte fristregler. Fristen for å endre ligning vil dermed følge de alminnelige fristreglene for endring av ligning - det vil si 10 år.

 

 

 

 

Retter opp feil i aksjeskatt

 

Ser ut som dere kan slippe ekstra-beskatning på AKER-aksjene.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvis du har mye cash liggende som du ikke vil plassere i aksjemarkedet el.l. de nærmeste 6 månedene, og som du kan tenke deg å binde for et halvt år, så kan du vurdere å gjøre som jeg gjorde i fjor:

 

Jeg betalte inn ekstra skatt innen 15. november. Pengene fikk jeg tilbake i juni med 2,5 % rente. I tillegg ble den skattemessige formuen min redusert med dette beløpet slik at skatten ble redusert med 1,1 % av det beløpet jeg betalte inn ekstra. Tilsammen fikk jeg da altså 3,6 % avkastning på pengene på 6 måneder. Det tilsvarer en årsrente på 7,2 % skattefritt, noe som tilsvarer 10 % før skatt.

 

Det er ganske bra avkastning når en tar i betraktning at dette er en sikker plassering. Ulempen er at man binder pengene i 6 måneder (eller ennå lenger hvis ligningen din ikke blir ferdig før utpå høsten). Avkastningen blir noe dårligere hvis man ikke betaler formuesskatt.

 

Hvis man i år har store aksjegevinster som man til nå ikke har betalt forskuddsskatt for, så ville jeg heller vente til april med å betale dette inn. Poenget er å enten betale inn mye for mye eller mye for lite i løpet av året, og så må hver enkelt veie dette opp mot sine alternative muligheter for plassering av pengene.

 

Joe

Share this post


Link to post
Share on other sites

En av fem får ikke aksjonærregisteroppgave

Skattedirektoratet bekrefter at 113.000 aksjonærer ikke mottar den ferdigutfylte oppgaven, disse må fylle ut alt manuelt.

 

Artikkel av: (HegnarOnline - 10.4.08 09:22)

 

 

 

Grunnen til at disse ikke får ferdig utfylt aksjonærregisteroppgave er ifølge skattedirektoratet at opplysninger oversendt fra VPS eller selskaper innholdt feil, skriver Skatt.no. Disse aksjonærene vil isteden motta et brev hvor det står at de må fylle ut alle sine opplysninger manuelt.

 

RF-1059 er skjemaet som brukes til å føre opp anskaffelsesverdi, beregne skjermingsfradrag og skattepliktig utbytte. Gevinst/tap ved realisasjon av aksjer føres på skjema RF-1061.

 

- Det er ingen tvil om at dette vil bli en svært tidkrevende utfordring for de aksjonærene det gjelder, og det åpner for nye feilregistreringer i Aksjonærregisteret, sier direktør i Skattebetalerforeningen Jon H. Stordrange.

 

Skattebetalerforeningen fikk i fjor utsatt selvangivelsesfristen for private skattytere med aksjer på grunn av mye rot med aksjonærregisteret, må de trå til i år også?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvor mye er greit å bokføre i utgifter hva trading angår?

 

Telefon, datamaskin, Nordnet, WinTrade, aviser, strøm osv?

 

Er student, så kapitalen er lav og avkastningen likedan. Dette betyr også at evt. avskrivninger og andre kostnader veier relativt tyngre på skatteskålen.

 

Eller gjelder dette bare ved registrert firma?

Edited by Evleos

Share this post


Link to post
Share on other sites

For å stille spørsmålet på nytt:

 

Kan man, uten å ha registrert handelen som et eget firma, skrive opp kostnader bundet med aksjehandel opp på selvangivelsen - og på den måten få lavere skatt på gevinst?

Share this post


Link to post
Share on other sites
For å stille spørsmålet på nytt:

 

Kan man, uten å ha registrert handelen som et eget firma, skrive opp kostnader bundet med aksjehandel opp på selvangivelsen - og på den måten få lavere skatt på gevinst?

 

Det har i allefall jeg fått godkjent i mange år. PC, Kurs, Bøker, Kostnader ved å abonere på feks Investtech, Månedsavgiften for Pareto Analysetjeneste osv.

 

Kort fortalt : Alle utgifter i forbindelse med aksjehandel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det står sikkert nevnt et sted, men finner det ikke.

 

Må man skatte på aksjeutbytte? Gjør ikke selskapene dette?

Svaret er vel ja og ja.

Du må skatte av utbytte, og ja det er dobbeltbeskatning i og med at selskapet allerede har skattet av inntektene sine.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svaret er vel ja og ja.

Du må skatte av utbytte, og ja det er dobbeltbeskatning i og med at selskapet allerede har skattet av inntektene sine.

 

For jeg går økonomi og avslutter mange årsregnskap. Personlig syntes jeg staten tar inn for mye penger på dette - glad skjermingsfradraget har kommet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg kan forsåvidt være enig med deg, spesielt med tanke på dobbeltbeskatning som er en uting.

 

Men, vi må alle bidra til fellesskapet, og de som sparer eller spekulerer på børsen har nok stort sett råd til å betale skatt av utbytte(?)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er det bare hos meg, eller er det et generelt problem med aksjonæroppgaven for 2008 at handler i OBXEXDBULL/BEAR ikke er kommet med?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jeg kan forsåvidt være enig med deg, spesielt med tanke på dobbeltbeskatning som er en uting.

 

Men, vi må alle bidra til fellesskapet, og de som sparer eller spekulerer på børsen har nok stort sett råd til å betale skatt av utbytte(?)

 

Jeg har hatt mange diskusjoner angående skatt. Men hvis regjeringen har satt seg et mål for skatteinntekt er det selvsagt bedre at de tar dette av de som spekulerer på børsen enn de fattige.

 

Takk for svar:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nytt spm.

 

Jeg hadde i fjor et fradragsberettiget tap på 3324. Førte dette inn i selvangivelsen(rart dette ikke skjer automatisk). Slik jeg har lært skal jeg da få 28 % "tilbake" på skatten. Dvs 3324 * 0,28 = 930.

 

Men etter jeg leverte fikk jeg vite at jeg fikk tilbake 1700, ikke 930, mer på skatten! Hva kan grunnen være?

 

Tenkt grunner at jeg før fradragsberettiget tap f.eks lå på 23 % skatt og etter jeg hadde det ført det inn kan ha gått ned til f.eks 21 % ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vel, jeg er ingen skatteekspert, men kan komme med et par bemerkninger.

 

Satsen for kapitalinntekt er korrekt 28%, som du påpeker.

Det får meg til å tro at det er andre faktorer som utgjør differansen du påpeker. Gjorde du feks andre endringer på selvangivelsen enn å føre inn dette tapet?

Er du gift, og lignes sammen med ektefelle?

 

Uansett, det enkleste er å fylle ut skatteberegningsskjemaet på skatteetaten.no. Gjør du dette med og uten endringen(e) kan du se om det stemmer overens med det du har fått fra skatteetaten.

 

Men uansett har du trolig rett svar allerede dersom du ikke har gjort andre endringer?; -fradraget har ført til marginalt lavere skattesats på inntekt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vel, jeg er ingen skatteekspert, men kan komme med et par bemerkninger.

 

Satsen for kapitalinntekt er korrekt 28%, som du påpeker.

Det får meg til å tro at det er andre faktorer som utgjør differansen du påpeker. Gjorde du feks andre endringer på selvangivelsen enn å føre inn dette tapet?

Er du gift, og lignes sammen med ektefelle?

 

Uansett, det enkleste er å fylle ut skatteberegningsskjemaet på skatteetaten.no. Gjør du dette med og uten endringen(e) kan du se om det stemmer overens med det du har fått fra skatteetaten.

 

Men uansett har du trolig rett svar allerede dersom du ikke har gjort andre endringer?; -fradraget har ført til marginalt lavere skattesats på inntekt.

 

Det var kun den eneste endringen jeg gjorde. Så det må nesten ha vært at skattesatsen på inntekten har gått ned.

 

Fikk forresten samme svar på skatteberegningsskjemaet på skatteetaten.no.

 

Lurer på om jeg skal ringe for å høre, men føler at de bare svarer at det er riktig da jeg har fylt ut riktig.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Når får jeg regningen for å betale skatt på realisert gevinst for skatteåret 2009? Jeg har fått igjen pengene fra skatteoppgjøret, og venter nå på å betale de tilbake. tongue.gif

 

Forresten; er rentemellomlegget (innskuddsrente fra perioden 1.1.2010-innkrevingsdag) inbefattet i innkrevingen? De betaler jo rente andre veien...

 

E: har ikke opprettet selskap; har kjøpt og solgt som privatperson.

Edited by AndersBB

Share this post


Link to post
Share on other sites

Når får jeg regningen for å betale skatt på realisert gevinst for skatteåret 2009? Jeg har fått igjen pengene fra skatteoppgjøret, og venter nå på å betale de tilbake. tongue.gif

 

Forresten; er rentemellomlegget (innskuddsrente fra perioden 1.1.2010-innkrevingsdag) inbefattet i innkrevingen?

.

 

 

Hm...hvis du allerede har fått igen på skatten så vil jeg gå ut ifra at de har trukket fra det du skulle betale for gevinsten. Ville jo vært rart å først gi deg penger igjen for så at du måtte betale dem tilbake igjen.

 

Enten blir man vel skyldig eller får igjen totalt sett når alt er lagt sammen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Takk for svar Sharp. Men jeg sitter faktist FORTSATT og lurer på det samme. Jeg har ikke fått beskjed fra noe hold om at jeg skal betale skatt på gevinster fra 2009. Vi nærmer oss nå 2011.... unsure.gif

 

Jeg har sendt inn likning og alt stemte og slikt. Når betalte dere andre gevinstskatten deres? Fikk dere regning i posten? I så fall når da?!

 

Svar til Sharp:

Jeg fikk tilbake pengene fra overbeskatning fra min arbeidsgiver (sendte inn "for stort" skattekort).

Har med andre ord ikke hørt en dritt ang mine aksjeinvesteringer og slikt fra skatteetaten.

 

Er litt redd for å få en kjemperegning dumpende i posten en dag med masse ekstrarente og dritt...

 

Kan de ha glemt meg?!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bli medlem eller logg inn for å skrive en kommentar

Du må være medlem på forumet for å skrive innlegg

Bli medlem

Bli medlem på forumet. Det er gratis og enkelt!

Bli medlem

Logg inn

Er du allerede medlem? Logg inn her.

Logg inn

×