Jump to content
Sign in to follow this  
kgg

TEL - Telenor

Recommended Posts

Alfa saksøker Telenor

Siri Skaalmo

Teleselskapet Alfa går til nytt frontalangrep mot Telenor og sier det vil saksøke selskapet i Ukraina.

 

Alfa Telecom, som er Telenors medeier i både russiske Vimpelcom og ukrainske Kyivstar, går nå til et nytt angrep mot det norske teleselskapet.

 

Tar saken til retten

Alfa mener at de er fratatt makt i Kyivstar og vil nå saksøke Telenor for å få det de mener er god og riktig styring av det ukrainske teleselskapet.

 

- Dagens system av selskapsstyring i Kyivstar er ikke i samsvar med loven i Ukraina, vi vil nå gå rettens vei, skriver Alfa i en pressemelding.

 

Har for mye makt og penger

Alfa mener Telenor har tatt over all makten i selskapet. Alfa Telecom eier 43,5 prosent av aksjene i Kyivstar, mens Telenor eier 56,5 prosent.

 

- Alle viktige posisjoner er besatt av Telenors representanter, skriver Alfa.

 

Selskapet antyder samtidig at Telenors representanter henter ut for mye penger fra selskapet, og at betalingene til ledelsen er "markant høyere enn markedsnormen, og beløper seg til flere millioner dollar årlig" .

 

Alfas overhode, Michael Fridman, har også anmeldt Telenor, Vimpelcom og styremedlemmer i Russland i et forsøk på å omgjøre selskapsvedtektene i det russiske mobilselskapet.

 

dn.no kommer med mer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

First om TELENOR idag:

 

Key Issues: TEL

 

 

Kyivstar uncertainty increases

We maintain our Accumulate-rating and target price of NOK 72 for Telenor after a Ukrainian court ruled in favour of Alfa Group in the lawsuit related to the shareholders’ agreement in Kyivstar. With a share price decline today of NOK 2.0, we judge the increased uncertainty regarding Telenor’s control over its values in Kyivstar to be fully discounted.

 

· Yesterday the High Comercial Court of Ukraine ruled in favour of Alfa Group, supporting the claim that the shareholders' agreement in Telenor and Alfa Group’s jointly owned Ukrainian mobile operator Kyivstar is not in accordance with Ukrainian legislation.

 

· For Telenor, this means that its right to compose the Board of Directors of Kyivstar and to control and to consolidate the company could be threatened.

 

· Alfa's aim is to force Telenor to deconsolidate Kyivstar and, hence, increase its negotiation power relative to Telenor in a Vimpelcom-Kyivstar merger situation. We hold such a merger to be a possible eventual outcome. However, our judgement is that the probability of a VIP-Kyivstar merger significantly understating Telenor's values is relatively low.

 

· After a share price decline of NOK 2.0 today, which implies shaving off 20% of the value of the Kyivstar holding that amounts to NOK 8 in our S-O-T-P valuation of Telenor, we believe that the increased uncertainty is fully discounted.

 

 

____

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg har idag skrevet til Telenor og på denne måten sagt fra om hva jeg mener om deres lederlønninger, opsjoner o.l. som er kommer frem i mediene de siste dagene:

 

"Jeg sier med dette opp alle mine abonementer hos Telenor pga. mediaoppslagene om opsjoner, bonuser o.l. godtgjørelser til ledelsen.

 

Jeg sier på denne måten fra om at jeg er sterk motstander av denne griskhetskulturen.

 

Det er svært beklagelig at Telenor ikke tar hensyn til de signalene som er kommet fra flertallet av aksjonærene som representerer folk flest i Norge. "

Share this post


Link to post
Share on other sites

Herre min hatt Megler, hva er galt med opsjonsordninger?

 

Sytesamfunnet Norge unner ikke våre toppledere, som har en meget utsatt og stressende hverdag i mediene, å tjene mer penger enn en håndtverker. Sosialistisk tankegang spres via media og skaper generell missnøye.

 

Opsjonsordninger er ett meget riktig belønningssytem, når selskapene går bra og aksjekursen stiger, blir ledelsen og eierne belønnet. Selvsagt kan denne ordningen misbrukes, noe Ussel og Keith i FAST har bevist.

 

Ser at noen medier har trekt frem salget av Telenor Satelite Services som ett salg som ble gjennomført fordi det skulle drive kursen frem mot opsjonsinnløsning for lederne. Det beviser jo bare inkompetansen blant noen av våre politikere.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dette er det delte meninger om Pirelli, les hva Skarholt sa tidligere i år:

 

____

 

- Ja, vi har beveget oss bort fra opsjoner. Vi har gått over til en kontantbasert belønning av ansatte. Det vil si at de får gratis aksjer i stedet for opsjoner, sier Amund Skarholt, nestleder i Tandberg (TAA)styret og ansvarlig for incentivordningen.

 

 

Ifølge Skarholt er det tre elementer som avgjør hvor mange gratisaksjer den enkelte ansatte får. Det er i hvilken grad den enkelte når sine personlige mål, i hvilken grad bedriften når sine mål og hvordan aksjekursen utvikler seg. Selskapet har kjøpt tilbake et stort antall aksjer for å kunne gjennomføre dette.

 

 

-Passer ikke store bedrifter

 

-Opsjoner er en bra insentivordning for små og nystartede bedrifter. Men for bedrifter som har vokst seg store og går for egen kjøl, så mener vi dette er en langt bedre ordning, sier Skarholt.

 

_____

 

 

Er enig med Skarholt i dette og dette er fjernet også i Tomra etter at Thorsen sluttet.

 

 

____

 

Ut med opsjoner i Tomra

 

Amund Skarholt, som til daglig er konsernsjef i flaskepantselskapet Tomra, har innført en lignende ordning også i dette selskapet.

 

I Tomra vil det heller ikke bli igangsatt nye opsjonsprogrammer i 2006. De ansatte får i stedet kontantbaserte ordninger. Det er innført en langsiktig incentivordning for 40 ledere får bonus ut ifra årlig vekst og resultatene i de lokale enhetene. I 2006 er den maksimale utbetalingen satt til 26 millioner kroner, hvorav konsernsjefens andel er 2 millioner kroner, heter det i Tomras årsmelding.

 

 

Andre ansatte for også lignende ordninger.

 

 

-Ansatte får belønningsordninger som står i forhold til lønn, påvirkningsmulighet og ansvar, sier Skarholt

 

 

Skarholt har i lang tid skydd opsjoner som pesten. Da han var sjef i Securitas sa han nei til opsjoner og ble betraktet som en sær. Han har tidligere uttalt at motstanden mot opsjoner har å gjør med risikoaversjon og frykt for å gamble med privatøkonomien.

 

_________

 

Slik skal det sies, ikke rart at enkelte i finanskretsene "griner" litt på nesa av Skarholt! :smile:

 

BRA SKARHOLT! :biggrin:

 

 

_____

Edited by Zoonic

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg er totalt uenig med Skarsholt, han mener kanskje at ledelsen og ansatte skal være indifferente i forhold til aksjekurs. Og kan kanskje ha ett poeng i det.

 

Røkke for eksempel, har en filosofi om at alle ledere bør eie aksjer i det selskapet de leder. Når Helge Lund skrev til aksjonærene i Aker Kværner for eksempel, begynte han alltid med; 'Kjære medaksjonærer'. Nå har ikke Røkke selskapene noen utstrakt bruk av opsjons incentiver, men de aller fleste ledere er aksjonærer i de respektive selskapene. Røkke har også lagt til rette for at Leif Arne Langøy har tjent veldig mange millioner ved å ta han inn som aksjonær i RGI på en veldig gunstig måte. Røkke vet at gode ledere er gull verdt, og at de har sin del av æren for at suksess historier skrives.

 

Jeg er sikker på at Enger og Bakaas må gå i nær fremtid, hvem skal inn da? Kanskje Per Olaf Lundteigen har lyst på ett styreverv eller en direktørstilling?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Som jeg skrev, dette er det delte meninger om og selskaper/styrer velger det som de mener er mest riktig for sin del, sånn er det.

 

Skarholt-modellen(jeg mener ikke at han har "funnet" opp dette..) er det fler og fler som går inn for, med rette etter min mening.

 

Han heter Skarholt, ikke Skarsholt..men det vet du sikkert.. :smile: Djevelen sitter i detaljene som kjent....

 

Jeg er totalt uenig med Skarsholt, han mener kanskje at ledelsen og ansatte skal være indifferente i forhold til aksjekurs. Og kan kanskje ha ett poeng i det.

 

Røkke for eksempel, har en filosofi om at alle ledere bør eie aksjer i det selskapet de leder. Når Helge Lund skrev til aksjonærene i Aker Kværner for eksempel, begynte han alltid med; 'Kjære medaksjonærer'. Nå har ikke Røkke selskapene noen utstrakt bruk av opsjons incentiver, men de aller fleste ledere er aksjonærer i de respektive selskapene. Røkke har også lagt til rette for at Leif Arne Langøy har tjent veldig mange millioner ved å ta han inn som aksjonær i RGI på en veldig gunstig måte. Røkke vet at gode ledere er gull verdt, og at de har sin del av æren for at suksess historier skrives.

 

Jeg er sikker på at Enger og Bakaas må gå i nær fremtid, hvem skal inn da? Kanskje Per Olaf Lundteigen har lyst på ett styreverv eller en direktørstilling?

Edited by Zoonic

Share this post


Link to post
Share on other sites

Telenor ned i USA på lavere guiding for 2007.

 

Klippet fra NA24:

 

Striden mellom Telenor og den russiske milliardæren Mikhail Fridman har nådd nye høyder.

 

Telenor har i lang tid ligget i bitter strid med Alfa Group, som kontrolleres av den russiske milliardæren Mikhail Fridman. I potten ligger både russiske VimpelCom og ukrainske Kyivstar.

 

- Styret i Telenor har i dag besluttet å dekonsolidere Kyivstar og klassifisere Telenors interesser i selskapet som en investering i balansen. Telenor eier 56,5 prosent av Kyivstar. Styret vil neste uke ta stilling til årsrapporten for 2006 i sin helhet, skriver Telenor i en pressemelding.

 

Konflikt

- Alfa-gruppens datterselskap Storm LLC, som eier 43,5 prosent av Kyivstar, har gjennomgående unnlatt å møte på Kyivstars generalforsamlinger og styremøter de to siste årene. Det har derfor ikke vært mulig å avholde noen gyldige aksjonær- eller styremøter i Kyivstar i 2006. Telenor har allikevel hatt kontroll med driften av Kyivstar gjennom hele perioden fram til 29. desember 2006, skriver Telenor.

 

 

Justerer for 2007

- Forutsatt at Kyivstar forblir rapportert som et dekonsolidert selskap gjennom hele 2007, forventer Telenor en rapportert inntektsvekst på 0 - 5 prosent, en rapportert EBITDA-margin før andre inntekter og kostnader på om lag 32 prosent og CAPEX/inntekter på rundt 20 prosent. Årsaken til de reduserte forventningene til inntekter og EBITDA er at Kyivstar er inkludert i 2006-tallene men ikke i utsiktene for 2007. For 2006 rapporterte Kyivstar driftsinntekter på NOK 10 956 millioner og en EBITDA-margin på 59,5 prosent.

Justert for Kyivstar-tallene i 2006, forventes inntektsveksten å bli på 15 - 20 prosent, skriver Telenor.

 

På en telefonkonferanse onsdag kveld sier selskapet at veksten vil bli i nedre del av intervallet.

 

I tillegg til det vil Telenors marginer bli berørt fordi det er høyere marginer i dette segmentet enn mange andre av Telenors operasjoner. Telenor ville ikke kommentere angående striden rundt VimpelCom.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Published: 11:44 12.03.2009 GMT+1 /HUGIN /Source: Telenor /OSE: TEL /ISIN: NO0010063308

 

Alfa dømt for ringeakt for andre gang av amerikansk rett; Telenors VimpelCom-aksjer tatt i arrest i Russland

 

(Fornebu, Norge, New York, New York og Moskva, Russland - 12. mars 2009) En føderal amerikansk domstol i New York dømte i går fire Alfa-selskaper for ringeakt for andre gang for ikke å ha rettet seg etter rettens avgjørelse som bekrefter voldgiftsdommen vedrørende Kyivstar. Kort etter rettsmøtet, hørte Telenor rykter om at en russisk namsmann på oppdrag av Farimex Products, Inc. hadde tatt arrest i alle Telenors aksjer i den russiske mobiloperatøren VimpelCom. Dette ble bekreftet torsdag morgen.

 

Den amerikanske føderale domstolen i Southern District of New York ga 11. mars Telenor medhold i kravet om at Alfa-selskapene Altimo, Alpren, Hardlake og Storm dømmes for å ha vist ringeakt for retten ved ikke å ha rettet seg etter dommen fra District Court og US Court of Appeals som opprettholder voldgiftsdommen mot Alfas datterselskap Storm.

 

Alfa må betale store dagbøter

Retten fant at ingen av de fire Alfa-selskapene hadde rettet seg etter rettens avgjørelse av 19. november 2008, og deponert Storms Kyivstar-aksjer i retten. Retten idømte de fire Alfa-selskapene dagbøter på 100.000 USD fra og med 12. mars inntil de retter seg etter dommen, med en dobling av beløpet til 200.000 USD pr dag i de neste 30 dagene og til 400.000 USD pr dag i 30 dager etter det. Deretter dobles beløpet hver 30. dag inntil de ikke lenger er i ringeakt. Retten dømte alle de fire Alfa-selskapene til å trekke den internt konstruerte saken EC Venture har reist i Ukraina innen 23. mars og idømte eskalerende dagbøter på tilsvarende beløp fra og med 24. mars dersom de ikke retter seg etter denne avgjørelsen. Retten beordret også Storm å selge sine Kyivstar-aksjer innen 23. mars, med mindre Alfa innen den tid har solgt sine andeler over fem prosent i Turkcell og Ukrainian High Technologies, med tilleggsbøter som skal fastsettes dersom de ikke retter seg etter avgjørelsen. Retten beordret også de fire Alfa-selskapene å betale Telenors saksomkostninger i forbindelse med ringeakt-dommen.

 

"Ikke til hensikt å etterleve dom"

I sin domsslutning sier, dommer Gerard E. Lynch ved Southern District of New York:

 

Det er nå krystallklart at det bare er ett språk Storm forstår, og bare en måte å sikre etterlevelse. Ikke noe annet virker. Og jeg er ferdig med å forsøke meg på tilbakeholdenhet som svar på Storms tross. Det er på tide å gjøre hva som må gjøres for å sikre etterlevelse. --- [Det] er tydelig at Storm og Altimo-enhetene ikke har til hensikt å etterleve rettens beslutning av 2. November 2007..

 

Telenors aksjer arrestert

Mindre enn to timer etter at dommer Lynch leste opp sin beslutning under høringene i

New York, hørte Telenor rykter om at en russisk namsmann på oppdrag fra Farimex hadde tatt arrest i Telenors VimpelCom-aksjer gjennom en arrestordre til den nasjonale verdpapirsentralen der VimpelComs aksjer er registrert. Dette ble bekreftet torsdag morgen.

 

"Dette er nok en opptrapping av forsøkene på å stjele VimpelCom-aksjene våre ved hjelp av russiske domstoler," sier Jan Edvard Thygesen, konserndirektør og leder for Telenors virksomheter i sentral- og østeuropa. "Det synes klart at arrestordren ble utstedt som en gjengjeldelse for dommer Lynch's domsslutning i New York, og at arresten i våre VimpelCom-aksjer har til hensikt å hindre at dommerens siste avgjørelse blir håndhevet. Vi har mottatt verken skriftlig krav om tvangsinndrivelse eller noen formell begjæring om arrest av våre VimpelCom-aksjer. Vi har for øvrig ikke til hensikt å betale de uhyrlige 1,7 milliarder dollar i erstatning som retten i Omsk har ilagt oss basert hva vi anser som en ulovlig rettsavgjørelse. Vi har anket dommen og vil be om en midlertidig forføyning for å stanse håndhevelse av dommen. Skulle, til tross for dette, våre investeringer i VimpelCom bli stjålet, vil vi se på det som en kriminell handling mot Telenor og Telenors aksjonærer," sier Thygesen.

 

I andre russiske rettssaker tilsvarende Farimex saken, har verdiene blitt auksjonert bort til obskure selskaper under ikke transparente omstendigheter i bytte mot usikrede gjeldsbrev eller andre usikrede vederlag. Telenor har anket beslutningen til domstolen i Omsk og mener at kjennelsen er uten rettslig grunnlag.

 

Dette er ikke lenger bare en konflikt mellom to aksjonærer, men en sak hvor ulovlige handlinger, støttet av russiske domstoler, både påvirker Telenors aksjonærer direkte og skader Russlands omdømme internasjonalt. Vi har tillitt til at den russiske regjerningen skjønner at slike alvorlige brudd på rettssikkerheten kan få alvorlige konsekvenser for fremtidige investeringer i Russland fra utenlandske selskaper og at de gjør det de kan for å forhindre dette fra å skje, sier Thygesen

 

Telenor eier 29,9 prosent av de stemmeberettigede aksjene (33,6 prosent av de ordinære aksjene) i VimpelCom gjennom sitt datterselskap Telenor East Invest AS.

 

En komplett kopi av kjennelsen og en utskrift fra høringen i US District Court fra den 11. mars kan lastes ned her:

http://www.telenor.com/downloads/second_contempt/

 

 

Kontaktpersoner:

Dag Melgaard, pressetalsmann, Telenor ASA

tlf: 901 92 000, epost: dag.melgaard@telenor.com

 

Pål Kvalheim, informasjonsdirektør, Telenor ASA

tlf: 970 44 970, epost: pal.kvalheim@telenor.com

 

 

Telenor:

Telenor er et av Norges største børsnoterte selskaper med en omsetning i 2008 på 111 milliarder kroner (inkludert Kyivstar). Telenor har mer enn 40.000 medarbeidere. Telenor er markedsleder i Norge innen telekommunikasjon, datatjenester og mediedistribusjon, og har en betydelig internasjonal virksomhet, spesielt innen mobilkommunikasjon. Telenor er notert på Oslo Børs (TEL).

 

 

Les mer informasjon om Telenor på www.telenor.no

 

 

Hvis du vil strykes fra listen skal du gå til denne siden: http://press.telenor.com/unsubscribe_press_no.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

Endelig har Brustad reagert i Telenor saken. Håpet regjeringen har igjen er at saken blir slått stort opp i internasjonal finans media, og at den negative fokuseringen på investeringer i Russland gjør at Kreml tar afære og stopper galskapen. Jeg er ikke særlig sterk i den troen. Hold/selg/kjøp?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Du snakker om en omvendt dobbel topp formasjon (20.nov , 12. mars ) ?

 

Kan godt hende det, men hvilken formasjon som dannes avhenger veldig av hvordan kursen beveger seg fremover. Går den derimot nedover ser i alle fall jeg en hode skulder. Dette kan gå begge veier...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Litt seint svar men jeg snakket da om den dobbelte bunnen som ledet til videre stigning og nå vel 70, går nok videre til 90-100 ila 3-6 mnd, kjøpte litt mer på 40 tallet, snart dobling.

 

 

Jeg kjøpte på 43-44 tallet.

 

Nice investment :biggrin:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvis man greier å holde seg i skinnet, dvs ikke selge tror jeg de underligggende verdiene i årende som kommer kan gi en svært god avkastning, dobling fra dagens nivå, når den såkaldte krisen er over og oksene slippes løs igjen er Telenor svært godt posisjonert i vekstmarkeder.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hvis man greier å holde seg i skinnet, dvs ikke selge tror jeg de underligggende verdiene i årende som kommer kan gi en svært god avkastning, dobling fra dagens nivå, når den såkaldte krisen er over og oksene slippes løs igjen er Telenor svært godt posisjonert i vekstmarkeder.

 

 

Enig, TEL kan være (minst) en doblingskandidat fra dagens nivå innen et par-tre år.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...