Jump to content

Det norske samfunn


Recommended Posts

Enig i at uttalelsen fra Langeland var dum..........

 

Men, ellers mangler du vel toleranse for at det norske folk fikk nok av borgerlig styring?

Jeg tror ikke du har satt deg inn i hvordan vanlige folk har det? Mulig du sitter på den grena som blomstrer...?

 

Jeg skal ikke bruke store bokstaver, men slike innlegg gjør meg kvalm....

 

PS- Jeg stemmer Venstre og har gjort det siden 1979, og skjemmes faktisk over hva denne regjeringen klarte å utrette..

51215[/snapback]

 

Hva var det denne regjeringen skulle utrette som den ikke fikk gjort?

Utenrikspolitikk -

Skolepolitikk - her er det tatt grep for å fremme det sentrale i læringen. Skolebygg er det kommunene som har ansvaret for

Eldreomsorg - kommunene har ansvaret.

Kommunepolitikk - det er ikke enkelt for en kommune når lønningene til lærere, helpe- og sykepleiere, samt leger skyter i været. Disse lønningene må betales, hva de sitter igjen med etter dette kan gå til videre utvikling.

 

Det kan være at jeg er farget av å stemme borgelig, men en sak er sikkert det nytter ikke å sende det norske samfunn tilbake til steinalderen når det gjelder fleksibilitet i arbeidsstokken, når alle våre handelspartnere går motsatt vei. Trøste og bære hvordan det vil gå med norsk næringsliv med den nye regjeringen...

 

-----

Hvis du skjemmes over hva Bondevik-regjeringen har gjort for de som har aller minst i det norske samfunn, så kan jeg si følgende: Jeg føler ikke mye sympati for de personene som har stått frem i Dagblad og VG med Prince 20-pakkning i hånda og mener at det norske samfunnet har sviktet dem...

 

Bunnfradraget er økt - så spør ikke hva det norske samfunn kan gjøre for deg. Spør heller hva du kan gjøre for samfunnet.

Link to post
Share on other sites
Basura - jeg skal ikke lage noe mer ut av dette, det har ikke noe her på traders pit heller. Vil bare få slutt si at om du hadde hatt venner som var arbeidsledige (denne er redusert og feripengene er tatt vekk) eller var enslige forsørgere/uføretrygdet (er redusert og de har ikke penger til mat) og hørte hvordan de hadde det, ville du skammet deg over å være nordmann.

 

Jeg skammer meg ikke over å være nordmann fordi enkelte personer ikke klarer å få seg selv et arbeid.

 

For mange av de som er uføretrydet (da snakker jeg ikke om de som HAR et handikap) er dette et spørsmål om innstilling. Hvis du vil, så får du det til. Dessverre er det slik at i mange omgangskretser er det AKSEPTABELT å være utføretrygdet. Det å ha en vond rygg, slitasje skader i armer, ben etc. er noe mennesket alltid vil kunne få, men det handler om forebyggende tiltak. Ikke forebyggende tiltak fra staten, men fra hvert enkelt individ. Jeg blir ganske lei når jeg ser personer som nærmest nekter å gå til butikken i stedet for bil eller ta trappen i stedet for heisen... Vi snakker ikke bare om å ta ansvar for egen helse, men et samfunnsansvar...

 

Når det gjelder arbeidsløse, så er det dessverre slik at det LØNNER seg for en del personer å være arbeidsløs fremfor å ta seg en jobb. Hadde jeg selv blitt arbeidsløs vet jeg at det finnes uttalige muligheter for å gjøre en jobb. Lønna hadde selvfølgelig blitt så som så om, men jeg hadde gjort et arbeid. Jeg hadde tatt samfunnsansvar.

 

Hvor mye penger eller tilbud hver enkelt uføretrygdet eller arbeidsløs får er mer enn de ville fått hvis de hadde bodd i et annet land. Det skal ikke være oppmuntrende å "sluntre" unna. Derfor må vi skjære alle over en kam. Det nytter ikke alltid å tilpasse pengetilføringen eller tilbudet til hver enkelt. Prøv å tenk deg hvor mye ressurser vi i dag bruker for å gi uføretrydede og arbeidsløse et tilbud. Skal dette ytterlig økes?

Edited by Basura
Link to post
Share on other sites

Helt enig med Basura. En annen ting jeg synes er skremmende med en rød regjering er at man ofte fokuserer mer på å øke ledighetstrygd og diverse andre støtteordninger enn å legge til rette for bedriftene slik at man får vekst og flere arbeidsplasser. Å få folk i arbeid er det aller viktigste. I lengden tror jeg ingen blir lykkelige av å sitte hjemme og gjøre ingenting.

Link to post
Share on other sites

Basura summerte det opp veldig fint.

 

I et mer filosofisk perspektiv, er dette det klassiske spørsmålet om å ta mest hensyn til individet eller det kollektive -en gammel marxistisk diskusjon.

 

I dagens velutviklede samfunn med høy teknologi, er det ingen grunn til at noen skal fryse eller sulte. Spørsmålet nå er hvordan "godene" skal fordeles, ikke hvordan pinen skal unngås. (For folk flest mener jeg - jeg vet jo at det alltid vil være noen som ikke har det bra uansett økonomisk system.)

 

Jeg tror at man gjør samfunnet en bjørnetjeneste ved å "hjelpe" for mye. Det medfører at det lønner seg å være svak, og da blir det en tendens til å lete opp svakheter i seg selv og andre. Noen blir klienter og noen blir "pleiere" og når alle jobber med å frisere håret på hverandre, kaller vi det et perfekt velferdssamfunn. Til slutt går det ut over samfunnets effektivitet fordi de menneskelige ressursene ikke lenger utnyttes optimalt.

 

Derfor er det for meg helt OPPLAGT at et samfunn som maksimerer menneskelig frihet (og tilsvarende ansvar) vil være det mest effektive i positiv forstand, ved at det blir en mer optimal ressursutnyttelse.

 

Et "fritt" samfunn vil være best egnet til å ta vare på også de som ikke klarer seg selv. Om de rikeste blir rikere gjør ingen ting, så lenge samfunnet produserer overskudd nok til å ta seg av de svake med reelt behov for hjelp. Hvis man mener noe annet, bør man sjekke sitt eget "misunnelsesorgan". Det sitter i mellomgulvet, med en viktig forlengelse inn i hjernen og er best utviklet hos folk med IQ mellom 100 - 125. Flertallet av disse sitter på fast timelønn i en eller annen offentlig stilling.

 

Sosialdemokratiet har brakt oss velferdssamfunnet og skal ha honnør for det, for i begynnelsen dreide det seg ikke om misunnelse. Kapitalismen hadde aldri klart å utvikle velferdssamfunnet på egenhånd. Men Ap og venstresida skulle hatt en innebygget form for selvdestruksjon, slik at de slutter å gnåle om lidelse og nød nå som nesten alle har fått i pose og sekk: Vi har et velferdssamfunn med god ressursutnyttelse og de aller fleste lever det SØTE LIV. Men med regjeringsskiftet er det nå en økende fare for at altfor mange blir late eller melder seg inn i en "svak gruppe" som tror at godene kommer rennende ut av rompa til en rik onkel.

 

Den dagen vi våkner opp og ikke har tatt vare på nyutvikling og enkeltmenneskets ressurser i tilstrekkelig grad, blir det skikkelig krise. Samtidig vil Asia ha fått god tid til å drive mer effektivt enn oss og ta fra oss det økonomiske tyngdepunkt i verden. Da hjelper det ikke å omfordele rikdom lenger når den tilhører folk på et annet kontinent, mens vi sitter igjen som konsumenter uten egen skaperkraft.

 

Det er det langsiktige perspektivet. Dessverre vil vel oljerikdommen vår dekke over dette så lenge at vi oppdager det for sent. Så jeg synes synd på neste generasjon - for ikke å si den som kommer etter der igjen. De vil nok anklage oss nålevende for mange feilgrep og altfor mye missunnselsesdrevet økonomisk "utjevning".

Edited by Egri Bikaver
Link to post
Share on other sites

Jeg synes det bør være en tankevekker for høyresiden i norsk politikk som liker å se på seg selv som garantister for et sterkt næringsliv at Kjell Inge Røkke flagger sin støtte til AP i årets valgkamp. Sitat Røkke:

 

"- Statsministerkandidat Jens Stoltenberg besøkte tirsdag denne uken Aker Kværner Verdal. Han viste både entusiasme, engasjement og vilje til å være med å knekke nøtter med norsk industri. For meg er dette et viktig signal. Det er et tegn på at Stoltenberg ser sammenhengene som jeg er opptatt av, og at han tør vise næringsengasjement."

 

http://www.imarkedet.no/php/art.php?id=265680

 

Faktisk peker Røkke her på en av få forskjeller i politikken til AP og Høyre. Mens Høyre stadig mener at det offentliges rolle i forhold til næringsutvikling skal være passiv tilrettelegging, åpner Arbeiderpartiet for at det offentlige skal være en aktiv samarbeidspart og deltager, noe jeg mener er nødvendig hvis vi fortsatt skal ha industri dette landet.

 

Forøvrig synes jeg det er svært passende at denne tråden er plassert under SnikkSnakk og at innleggene så langt bærer preg av svært stereotype oppfatninger av det norske politiske landskapet.

Edited by Kane
Link to post
Share on other sites
Forøvrig synes jeg det er svært passende at denne tråden er plassert under SnikkSnakk og at innleggene så langt bærer preg av svært stereotype oppfatninger av det norske politiske landskapet.

 

Nå har du jo ikke akkurat bidratt til noe annet selv med dette innlegget. Det eneste du gjør, er jo å henge deg på Røkkes personlige synspunkter. Hva med å mene noe selv?

 

Røkke har sin egen agenda og er blitt rik på å manøvrere i et landskap av statsstøttede virksomheter. Det viser sporene i hans vei mot rikdom, helt fra han kjøpte fiskekvoter og startet subsidiert fiskerivirksomhet i USA. Vi ser det samme i Tyskland og Norge, der han vet å holde seg inne med de rette personene. Røkke er kun en pragmatiker og ingen person man henter tunge eller dypsindige sitater fra.

 

Hvis du hadde hatt noe å si selv, hadde du kanskje bidratt til å heve denne tråden over det nivået som du selv anser som snikksnakk. Men da må du må ha mer å fare med enn Røkke-sitater.

Link to post
Share on other sites
det offentlige skal være en aktiv samarbeidspart og deltager, noe jeg mener er nødvendig hvis vi fortsatt skal ha industri dette landet.

 

Jeg skal modifisere mitt siste innlegg litt, Kane. Dette er jo et ståsted.

Mitt spørsmål blir da: Hvorfor må vi ha Statens hjelp til å ha industri i Norge?

Er det å drive industri noe som har større verdi enn å drive med f.eks. software utvikling, slik at Staten skal favorisere visse aktiviteter i næringslivet?

 

Hvis du mener dette, hvorfor tror du i såfall at Staten vet mer om fremtidig verdiskapning enn næringslivets aktører?

Link to post
Share on other sites

Fakta om Arbeiderparties politikkeres interesser veier tungt - Surt for Statoil

 

Fra sikre kilder i Olje- og Energidepartementet før det ble vedtatt Snøhvit utbygging ble kostandsestimater ved utbygging av feltet kraftig nedjustert for å gjøre utbyggingen interessant.

 

Hovedarkiteten bak dette var Karl Erik Schjøtt-Pedersen - en velkjent Arbeiderparti politiker som på dette tidspunktet var Finansminister i Norge.

 

Karl Erik Schøtt-Pedersen er som kjent fra Finmark...

 

Fant denne artikkelen som belyser saken litt ytterlig. Samarbeidsregjeringen har litt svin på skogen den også...

 

Link

Link to post
Share on other sites

Hvis jeg sier at misbruket av sosiale goder er altfor stort , ja da blir jeg sannsynligvis stemplet som en avvikende egoist med god helse og inntekt.

Hvorfor er det slik?

Det er nesten ingen politikere som tør uttale seg slik pga. at de nesten automatisk vil bli

”misforstått”.

Både du og jeg kjenner noen som mottar stønad uten at de er berettiget.

Hvorfor skal jeg som har fast jobb og inntekt ikke bli trukket for de to eller tre første dagene når jeg har influensa????

 

Hvorfor kan ikke de som trenger sosialhjelp få mer, og de som bare utnytter godene knebles?

Hvis vi tenker oss at 50 % er reelle stønadsmottakere, 30 % bør få redusert stønad og 20 %

bør frataes alt, ja da får de trengende det de fortjener.

Link to post
Share on other sites
  • 6 months later...
Nederlandske innvandrere starter politisk parti

 

Innvandrere i Nederland har startet sitt eget politiske parti, i et forsøk på å forsvare sine interesser i en situasjon hvor innvandringskritiske politikere er på offensiven.

 

VG Nett følger:

Nederland

 

- Vi har fått nok av den negative oppmerksomheten rundt innvandring. Det er på tide at Nederland aksepterer at verden har forandret seg, heter det i en uttalelse fra Partiet for nederlandske innvandrere som ble stiftet onsdag.

 

Partiet ønsker blant annet at det skal bli lovlig å bruke muslimske hodeplagg over alt og at asylsøkere som har oppholdt seg i Nederland i mer enn fem år skal få innvilget oppholdstillatelse. Dessuten støtter partiet tyrkisk EU-medlemskap.

 

Tidligere i uken lanserte den høyreorienterte politikeren Geert Wilders sitt program foran valget i 2007, med krav om et fem års forbud mot bygging av flere moskeer og muslimske skoler og en stans i all innvandring fra ikke-vestlige land.

 

Personer med innvandringsbakgrunn utgjør i dag nærmere 19 prosent av befolkningen i Nederland. Det totale innbyggertallet er på om lag 16 millioner.

 

Skummel utvikling mtp at 20% av Oslos befolkning er fremmedkulturelle, altså ikkeumulig at det samme som skjer i Nedrland kommer til Norge.Hsuk:..for 40 år siden var det tilnærmet ingen...tenk om bare en generasjon med neda mer familiegjennforening osv..

Kommentarer?

Link to post
Share on other sites
Jeg er bekymret for Norge

HVILKET SAMFUNN, HVILKEN FREMTID? Et stadig sterkere islam i Norge gjør meg bekymret. Hvilket samfunn skaper vi, hvilken fremtid gir vi våre barn? Jeg bor på Grønland i Oslo og er blant dem som først får se hvordan samfunnet hurtig endrer seg.

TORE KJEILEN

 

Les også

Striden om islam - 14.03.2006

SAMFUNN I ENDRING. Det gjør meg også til den av de første som får se hvordan mennesker fra utenfor den europeiske og humanistiske kulturkrets stadig øker i antall.

 

Jeg er preget av en viss fremmedfrykt, men jeg er ikke noen fremmedfiendtlig person. Jeg er heller ikke på noen måte islamfiendtlig. Tvert imot, den muslimske verden og islams historie er blant det som fascinerer meg mest.

 

Jeg har hovedfag i religionsvitenskap med spesialisering i islam. Arabisk er et av støttefagene mine, en liten universitetseksamen i hebraisk har kommet i ettertid.

 

Gjennom ti år har jeg vært eneforfatter av en nettjeneste for Nord-Afrika og Midtøsten som i år vil ha ca. 40 millioner treff, treff som bl.a. kommer fra svært høye internasjonale plasseringer på søkemotorer som Google, Yahoo og andre.

 

Glad for avstanden.

 

Jeg gleder meg til neste reise, men jeg er glad jeg bor i Norge, jeg er glad det fortsatt er en flyreise mellom meg og den muslimske verden.

 

Jeg er ikke opptatt av folks hudfarge, hvilken gud de tror på, eller om de bærer et navn som ikke fantes i Norge for noen årtier siden.

 

Men jeg er redd for hva som skal skje i landet vårt når så mange tviholder på kulturen fra det landet de selv har gått gjennom ild og vann for å slippe å bo i.

 

Jeg er redd konsekvensene av at stadig flere borgere i Norge har hjerte og hjerne i et fremmed land. Jeg bekymrer meg over at svært mange av dem holder en norsk kulturell tilhørighet på armlengdes avstand gjennom giftermål fra hjemland og gir sine barn en oppdragelse beregnet på det landet de ikke lenger bor i.

 

Kontroll over eget land.

 

Og jeg er redd for hva som skjer den dagen "etniske" nordmenn oppdager at de har mistet kontrollen over sitt eget land, mistet muligheten til å verne om verdier som våre forfedre har bygget med sitt blod, slit og oppofrelse: Demokrati, ytringsfrihet, likestilling, respekt (ikke den fryktbaserte), samhold, ekte dialog og individuell frihet.

 

Når samfunnet endrer seg så raskt som nå, og islam er den største enkeltfaktoren, er det svært viktig at ikke-muslimer fritt får diskutere islam og muslimske kulturer. Det er kanskje viktigere for oss enn for muslimer selv. For om noen generasjoner kan muslimer være i flertall i Norge.

 

Mange og godt organisert.

 

Mange ser med stor bekymring på islamismens fremvekst i Europa. Demonstrasjonstoget i Oslo 11. februar viste at islamistene allerede er blitt ganske mange i Norge og at de også er godt organisert. For oss som så toget var det ingen tvil om hvilken ideologi arrangørene sto for.

 

Det er bare islamistene som fritt og freidig klarer å begå den absurditet å la en kvinne være hovedtaler samtidig som kvinnene må gå bakerst i toget.

 

Islamistenes erklærte mål er å innlemme Europa i den muslimske verden, en verden som skal styres etter sharia og av en muslimsk hersker, en kaliff. Islamismens samfunnsmodell er fjernt fra norske idealer, vår frihet og den rause respekt vi har lært oss i de siste par generasjoner.

 

Flertallets islam.

 

I tillegg til islamismen er det to former for islam som sjelden blir analysert og kritisert, og som er viktige å belyse for å forstå hvorfor det finnes så dypt et skille mellom det norske storsamfunnet og mange muslimer, nemlig tradisjonalismen og faktisk også moderat islam .

 

Tradisjonalismen har gjennom historien vært flertallets islam. Det er ingen egen ideologi eller retning, den finnes i utallige variasjoner.

 

Enkelt sagt kan en tradisjonalist sies å ha alt sitt fokus på de gamle og etablerte skikkene fra lokalsamfunnet, klanen eller storfamilien.

 

Tradisjonalisten er opptatt av å skape trygghet for seg og sine i en farlig og ustabil verden.

 

Islamsk omveltning umulig.

 

For islamistene har tradisjonalistene vært en viktig motstander, fordi den gjør hver dal og hver landsby til en egen kulturkrets. Og hvis man ikke kan samarbeide over klangrenser og fjelltopper, blir det umulig å få til en stor islamistisk omveltning.

 

Men i Europa har tradisjonalistiske grupper skapt en drømmesituasjon for islamistisk misjon, som kan rette seg mot de yngre generasjoner.

 

Tradisjonalistiske foreldre klarer sjelden å bygge gode strukturer som tilfredsstiller unge menneskers behov, mens islamistene kan tilby klare svar og fellesskap.

 

Sentrale verdier i egen kultur.

 

Isolasjonslinjen som mange muslimske grupper fører overfor storsamfunnet, er ofte ikke et spørsmål om utilstrekkelige integreringstiltak fra norske myndigheter. Det kan like gjerne være uttrykk for sentrale verdier i deres egen kultur, hvor tilbøyeligheten til isolasjon var der før man i det hele tatt satte foten på norsk jord.

 

Den andre varianten av islam, den såkalt moderate, kan i mange tilfeller beskrives som bokstavelig religiøs tro, men med en ekte vilje til å leve i harmoni med det sekulære samfunnet.

 

Men med sin bokstavtro fremmer moderat islam de samme tekster, historier og ideer som er drivstoffet i islamismen. Ett sentralt eksempel på dette er islams hurtige seiersgang i det 7. århundre, som bare ble mulig gjennom effektiv angrepskrig og viljen til å drepe de vantro når det var nødvendig. Når slike historier er en del av trosgrunnlaget for moderate muslimer, plantes en spire, for eksempel hos de unge, som gjør at islamismens propaganda både kan forstås og gjenkjennes, ja, til og med virke som den eneste logiske sannhet.

 

Grunnleggende regler og verdier.

 

Mange i norsk offentlighet synes å ha glemt at for å skape et godt samfunn, må man i tillegg til å gi rikelig med rom for individuelle valg og trosfrihet, og også skape et fellesskap omkring bestemte grunnleggende regler og verdier.

 

Kritiske termer som "fremmedfrykt" og "fordommer" blir ofte brukt om dem som ikke ønsker alt det fremmede velkommen. Men kan virkelig et samfunn overleve hvis det ikke foretrekker sine egne grunnverdier? Kan et samfunn virkelig møte fremmede kulturer med full åpenhet uten samtidig å risikere å utviske seg selv?

 

Venstres Lars Sponheim forsvarte i august 2003 innvandrere som danner sine egne avgrensede miljøer i storsamfunnet med at "like barn giftes best og leker best". Mange vil nok synes at Sponheim med dette uttrykte en form for raushet mot nye landsmenn som Norge bør gi.

 

Det er samtidig et svært problematisk ståsted, fordi samme rett da må gis til nordmenn: Skal innvandrere få lov til bare å omgås folk som er like dem selv, må også nordmenn få lov til dette.

 

Men da ryker hele fundamentet for dagens innvandringspolitikk, da blir innvandring en umulighet.

 

Et endret samfunn.

 

Jeg tillater meg å spørre: Hvor mange studiepoeng i sosialantropologi må en vanlig nordmann ha for å klare seg i fremtidens Norge? Er vi i ferd med å endre vårt samfunn og vår kultur for at enkelte innvandrergrupper skal kunne ta vare på sin?

 

Endelig noen som tør å si noe.

Jeg fatter ikke dere som ikke ser hvor skummel utviklingen er!

Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Lage deg en bruker i dag for alle funksjoner. Helt gratis!

    Logg inn eller lag deg en bruker

×
×
  • Create New...