Jump to content
dunlop

TOM - Tomra Systems

Recommended Posts

.

 

 

 

Stø kurs mot kurs 25

 

 

 

 

Aksjen fortsetter å styre skuta stødig mot ca 25. Ser vi i chartet, så er det ikke så mye nytt. Vi er i en sterk nedtrend, selv om vi så en korrektiv bevegelse opp fra midten av november og ut året. Vi er nå igjen snart nede rundt bunnen fra 15.november, og brudd av denne støtten vil utløse nye fall og bringe oss under 30. "Kursmål 25" er ikke lenger en våt drøm, men den mest sannsynlige prognose for TOM-aksjen.

 

Fundamentalt sett skjer det heller ingenting. Joda, det startes noen piloter her og der, men slik blir det ikke penger av før om mange år. Tenk som eksempel bare på hvor lang tid det gikk fra melding om den første piloten i England, til det første lille salget. Og fortsatt er det bare småbeløp som er solgt i England. Piloter er intet hausseargument, kun håp om inntjening som først kommer om flere år.

 

Japan fortsetter å vasse i sirup, slik TRC gjør det i Europa og USA. Tomra har foreløpig ingen volum-markeder til å overta for Tyskland, som nå peker ned etter toppen.

 

"Kursmål 25" er nærmere enn de fleste tror, vi er der snart.

 

 

 

.

 

 

 

.

Edited by Tekniker`n

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det kler enkelte svært dårlig å baisse enkelte aksjer, men det er det nok langt flere som ser. Det baisses også kun i perioder hvor aksjen har hatt en svak utvikling, enkelte har visst ikke baller til å mene noe om det når utviklingen går andre veien.

 

Vann i kalkultatoren? Tomras omsetning i 2007 ender på? Og hvor stor var omsetningen i Tyskland i 2007? Tomra har fortsatt sterk vekst i alle markeder bortsett fra Tyskland, hvor volumene har kommet ned til normale nivåer etter innføring av pant på engangsemballasje. Men det er jo ikke like tabloid av en vinkling som at nå går alt til hel**** på første klasse.

 

Håper også at enkelte registrerer at hele Oslo Børs har trynet i det siste. Videre at volumet (den som greier å lese noe teknisk med det volumet som har vært i det siste må ha en veldig tro på linjaler og streker og et avslappet forhold til virkeligheten) i aksjen har vært omtrent fraværende de siste månedene, samt at de 20 største aksjonærene har 60 prosent av aksjene i Tomra nå.

 

Hva som kommer først av større kontrakter i Tyskland og 24 (det er jo et like tilfeldig valgt tall som 25)? Eller hva som kommer først av 50 og 24?

 

Trøsten får vel være at jeg og tydeligvis Tekniker'n står klar til å ta imot med åpne armer dersom aksjen tryner til 25. Tante på Gjøvik pantsettes i så fall for min del. Faller Tomra noe lengre nå, fremstår selskapet også som en enda klarere oppkjøpskandidat. Imens trades det vel heftig på store svingninger?

 

:smile:

Share this post


Link to post
Share on other sites

pluss201 sier:

"Det baisses også kun i perioder hvor aksjen har hatt en svak utvikling, enkelte har visst ikke baller til å mene noe om det når utviklingen går andre veien."

 

 

---------

 

 

Hei pluss201 :biggrin:

 

Jeg går ut fra du ikke sikter til meg, når du skriver at det kun "baisses" når det faller". Nedenfor er mitt forrige innlegg, fra 12. desember. Og da var TOM inne i en god periode.

-----------------------------------------------

 

 

Det vi ser nå, er nok kun en korreksjon opp, i en ellers fallende trend.

 

Kursmål: ca. 25

 

2104624370_932dd15933_o.png

Edited by Tekniker`n

Share this post


Link to post
Share on other sites

pluss201 & Tekniker'n:

 

Når man diskuterer kursmål på en aksje, bør man skille på hva man mener en aksje bør være verdt og hva kursen ser ut til å gå mot. pluss201 argumenterer utfra førstnevnte vinkling (fundamental analyse), mens Tekniker'n tar utgangspunkt i sistnevnte. Ergo snakker dere slik jeg ser det forbi hverandre.

 

Fundamentalt

Hvis vi gjør den rimelige antakelsen at 4. kvartal 2007 blir på linje med 3., vil EPS for hele året bli 1.67 kroner per aksje. Følgelig er P/E i overkant av 20. Dette er et nakent faktum som ikke kan bestrides. Så kan man diskutere hvorvidt dette er for høyt, for lavt eller passe. I en slik diskusjon kan man ikke se på Tomra isolert fra resten av investeringsuniverset. Det er ikke vanskelig å finne kvalitetsaksjer med halvparten så lav P/E som TOM og med mangedobbelt utbytteutbetaling.

 

Grunnen til at TOM og lignende aksjer prises høyere er som kjent forventninger om vekst. Herunder kan man diskutere tre spørsmål: a) Har selskapet vokst de siste årene?, b) Forventer markedet vekst de nærmeste årene? og c) Er markedet i så fall villig til å prise inn vekst i dagens aksjekurs?. Når det gjelder a) så var EPS for de foregående årene 2.48 (2006), 0.05 (2005), 0.92 (2004), 0.82 (2003) og 0.81 (2002). Etter en stabil inntjening i årene 2002-2004, hadde Tomra et elendig år i 2005 og et tilsvarende sterkt år i 2006. (Det sistnevnte er trolig årsaken til at aksjekursen en periode var over 60.) Nå viser det seg at 2007 blir betydelig svakere, hvilket også gjør det vanskeligere å foreta troverdige prognoser om framtida. I øyeblikket forventer imidlertid markedet at Tomra skal vokse i og med at P/E fortsatt er over 20.

 

Det mest interessant spørsmålet er etter mitt syn hvorvidt markedet vil fortsette å forvente vekst og om det i så fall er villig til å prise inn dette. I et bullmarked er ikke P/E på 20 spesielt høyt for en aksje som TOM. Selskapet har en solid balanse og er i realiteten en mellomting mellom et traust industriselskap og et luftig dot.com-selskap. I bearmarkeder er markedet mer gjerrige med prismultiplene. For det første vil en resesjon stikke kjepper i hjulene for selskapenes reelle vekstmuligheter og for det andre flykter markedsaktørene til mer solide selskaper som betaler utbytte i nuet. En diskusjon om Tomras eventuelle vekst og aksjekursen til TOM må altså sees i lys av de globale utsiktene og den generelle børsutviklingen.

 

Teknisk

Det er vel ikke så mye mer å tillegge enn chartet til Tekniker'n. Trenden er udiskutabelt ned nær sagt uansett hvilken tidshorisont man ser på. Ved århundreskiftet (lang sikt) var aksjekursen i 200 på urealistiske framtidsfantasier, men den bobla sprakk som kjent med dunder og brak. I fjor sommer (mellomlang sikt) var kursen i 55 på et gullår i 2006, men kursen har falt siden i takt med at 2007 viste seg å ikke leve opp til året før. På kort sikt har kursen falt fra 39 ved årsskiftet på forventninger om et januarrally til 34 på dagens generelle børspessimisme.

 

I øyeblikket er muligens både TOM og børsene oversolgte og modne for en aldri så liten korreksjon. Noe trendbrudd er imidlertid lite trolig om bearmarkedet fortsetter mot sommeren (uten selskapsspesifikke nyheter). Veien til 30 er som Tekniker'n påpeker ikke særlig lang. Samtidig kommer man ikke bort fra at ingen trender varer evig. Trenden i chartet viser at TOM vil gå i null medio 2009, men så vil selvsagt ikke skje. Før eller siden vil markedet si at nok er nok.

 

Konklusjon/tips

Teknisk sett er aksjen svak og børsklimaet er definitivt bearish. Jeg har derfor ingen problemer med å forestille meg at nedtrenden fortsetter en stund til, og at vi når 30-nivået i løpet av en måneds tid. Det behøver definitivt ikke skje, men det er på den annen side vanskelig å begrunne hvorfor dette skulle overraske i særlig grad. Fire kroner ned er ingenting. Deretter er jeg usikker på hva som vil skje i forkant av neste kvartalspresentasjon 20. februar. Et moderat forventningsrally i forkant kan ikke utelukkes. Så blir spørsmålet om Tomra innfrir. I dagens marked er premien for å innfri langt mindre enn straffen for å skuffe. Dersom det leveres la oss si 5% lavere enn forventet, er veien fra 30 til 25 ikke lang. Det har vi sett mange ganger. På den annen side er forhåpentligvis forventningene edruelige denne gangen. Alt i alt tror jeg det er mer enn 50% sannsynlig at vi ser 2-tallet først i aksjekursen i løpet av 2008, men at kursmålet til Tekniker'n på 25 ikke inntreffer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
pluss201 & Tekniker'n:

 

Når man diskuterer kursmål på en aksje, bør man skille på hva man mener en aksje bør være verdt og hva kursen ser ut til å gå mot. pluss201 argumenterer utfra førstnevnte vinkling (fundamental analyse), mens Tekniker'n tar utgangspunkt i sistnevnte. Ergo snakker dere slik jeg ser det forbi hverandre.

 

 

 

Hei EngaBhoy :biggrin:

 

Takker både EngaBhoy og pluss201 for gode innlegg. Dere er dyktige debattanter, som sterkt bidrar til at dette er Norges mest kunnskapsrike og beste TOM-tråd, og som overgår Stocktalk og alle andre TOM-tråder i Norge.

 

Jeg for min del har argumentert fundamentalt såpass grundig og ofte for mittt Tomra-syn, at jeg føler jeg gjentar meg selv litt for ofte. Derfor har jeg begrenset mine innlegg nå i det siste til kun det tekniske, bare for å følge aksjen på vei mot sitt endemål , som er ca. 25 etter mitt syn. Børsen er i et bearmarked, og TOM-aksjen isolert sett har vært det lenge. Jeg har tross alt hatt kursmål 25 for TOM helst siden kursen var 55, og det er en stund siden.

 

Men siden enkelte tror mine argumenter for videre kursfall utelukende er tekniske, noe de ikke er, så kan jeg ta den fundamentale siden. For mitt hovedpunkt er fundamentalt, men jeg syns chartene kun bekrefter de bearishe fundamentale utsiktene for aksjen.

 

For det første:

 

1.

TOMRA opplever en dramatisk reduksjon i omsetning/resultat. Det står ingen markeder klare til å holde omsetningen oppe, nå som Tyskland har toppet ut.

 

2.

Det hevdes at andre markeder enn Tyskland vokser. Og det er sånn sett riktig. Men se på regnskapene: De markedene som vokser er marginale, og betyr særdeles lite i det store bildet. De kan på ingen måte veie opp for reduksjonen i Tyskland.

 

3.

Tomra er særdeles avhenging av kronekursen. Med produksjon hjemme (kostnader i NOK), og stor andel omsetning i USA (inntekter i USD), så er Tomra utsatt for en saftig valutaskvis, og har vært det i lengre tid. Resultatet påvirkes dramatisk. En sterk krone mot EUR hjelper heller ikke.

 

4.

Thorsen har "overguidet" Japan i all sin tid. Hvem husker ikke hans "store utrullering i Japan av 25.000 automater", som var rett rundt hjørnet i 2003/2004. Nå er vi i 2008, og fortsatt er det bare småsalg i Japan, uten utsikter til gjennombrudd. Sumitomo-samarbeidet har vært, og er, en stor opphausset skuffelse. Sannheten er, at det skjer ingenting i Japan, et markedet som Thorsen kjørte frem som det som skullle overta for Tyskland.

 

5.

TRC har en fremtid, men ikke i et relevant perspektiv for oss som vurderer aksjekjøp nå. Selv Skarholt guidet ned TRC ved forrige kvartals-presentasjon. Man kjøper ikke TOM-aksjer fordi man tror på TRC. For TRC blir ikke noe masseprodukt før om flere år. Dette trekker ut, slik Japan har gjort det. Den haussing som tidvis skjer av diverse nye piloter bygger i beste fall på uvitenhet: De av oss som kjenner TOM, vet at det går år fra en pilot offentliggjøres, til salgsinntekter som monner kommer.

 

 

6.

Tomra trenger nye markeder, og det fort. Men dessverre for selskapet, ingen slike er i sikte for de nærmeste kvartaler. Ingen nye panteland, ingen store utrulleringer i Japan og ingen nye store TRC salg. Og med utsikter til sterk krone fortsatt, skal man være rimelig optimistisk av natur for å kjøpe TOM nå. I tillegg har vi et bearmarked på børsen generellt.

 

Joda, korreksjoner opp vil komme, men ingen varig oppgang fra disse nivåene.

 

Med det børsklima vi nå ser, så vurderer jeg å senke kursmål fra 25 til 20. Jeg er ikke der riktig enda. Men det er på ingen måte sikkert jeg begynner å kjøpe tungt når vi ser kurs 25, slik jeg opprinnelig hadde planlagt. Tomra er i ferd med å gå fra vondt til verre.

 

En siste ting:

Man må slutte å snakke om TOM som et vekstselskap,og enda viktigere: TOM vil ikke prises som et vekst-selskap på lenge. Først må selskapet vise til noe som kan gi vekst. Og det er de ikke i nærheten av, annet enn luftslott, slik som Thorsens 25.000 automater i Japan, fra 4-5 år tilbake.

 

 

 

 

.

Edited by Tekniker`n

Share this post


Link to post
Share on other sites
En siste ting:

Man må slutte å snakke om TOM som et vekstselskap,og enda viktigere: TOM vil ikke prises som et vekst-selskap på lenge. Først må selskapet vise til noe som kan gi vekst. Og det er de ikke i nærheten av, annet enn luftslott, slik som Thorsens 25.000 automater i Japan, fra 4-5 år tilbake.

Påstanden om at TOM ikke vil prises som et vekstselskap på lenge er jeg sterkt uenig i. Faktum er at aksjen det siste halvåret har hatt en P/E i området 20 (kurs 33) til 33 (kurs 55) basert på 2007-inntjeningen. Dette kan ikke forklares på annen måte enn at markedet forventer vekst i 2008/2009. Riktignok finnes det aksjer med betydelig høyere P/E, og dermed implisitt høyere vekstforventninger, men stabile industriselskaper (som f.eks. Statoil og Orkla) prises typisk til P/E 9-12.

 

Forøvrig er jeg enig i punktene du lister opp. De kan i prinsippet slås sammen til ett sentralt spørsmål. Vil omsetningen i 2008 overgå 2006? Du mener tydeligvis nei, og jeg er enig. TOM-kursen vil ikke passere 50 før markedet får grunn til å tro at inntjeningen i Tomra er på vei tilbake til 2006-nivå. Som du selv påpeker ga ikke Skarholt noen som helst signaler om at dette er nært forestående.

 

Til slutt vil jeg returnere rosen du ga meg. Til tross for at mange er sure for at du har endret ditt kursmål fra tresifret til 25, kan ingen ta deg på mangel på saklig begrunnelse. :smile:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Påstanden om at TOM ikke vil prises som et vekstselskap på lenge er jeg sterkt uenig i. Faktum er at aksjen det siste halvåret har hatt en P/E i området 20 (kurs 33) til 33 (kurs 55) basert på 2007-inntjeningen. Dette kan ikke forklares på annen måte enn at markedet forventer vekst i 2008/2009.

 

Hei igjen EngaBhoy :biggrin:

 

Vi er nok ikke så uenige, det er bare meg som har uttrykt meg litt klønete.

 

Når jeg sier at "man må slutte å snakke om TOM som en vekst-aksje", så mener jeg at den prises slik i dag, men at det er en ufortjent anerkjennelse fra aksjemarkedet og der ligger også nedsiden.

 

For som du sier, så prises selskapet som en vekstaksje i dag, med høy (altfor høy) PE. Og det er jo her det store potensialet på nedsiden ligger. For det er ingen grunn til å prise TOM-aksjen som en vekstaksje, ganske enkelt fordi det ikke er noen vekst, og ikke utsikter til vekst, og den høye PE-en og status som "vekst-aksje" er derfor høyst ufortjent. Dette vil markedet korrigere ved å sende ned aksjen.

 

TOM er pt. et kjedelig industri-selskap, og bør prises deretter. Får Tomra åpnet nye markeder, så blir historien en annen, men her er det veldig, veldig langt frem. Så det haster på ingen måte å kjøpe TOM, og ihvertfall ikke på dagens stive PE-prising.

 

Kursmål 25 eller lavere rykker nærmere.

 

 

 

.

Edited by Tekniker`n

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kursmål 25 eller lavere rykker nærmere.

 

 

 

.

 

 

Det betyr et fall på litt mer enn 25% fra dagens kurs Tekniker'n.

Tilbakekjøp, Innsidere som handler, høy P/E , vekstselskap eller ikke.

 

Fra siste topp og ned til 25,- utgjør det i underkant av 40 %.

 

Er ikke det vel mye, Tomras fremtidsrettede aktiviteter (TRC, TiTech, etc.) tatt i betraktning?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Antar folk greier å lese regnskapene.

 

Omsetningen har økt fra 2 mrd til 4 mrd. Dette stiger videre til 6 mrd.

 

Trauste industriselskaper har marginer på 3-7 prosent. Tomras ligger på så mye som opp mot 50 prosent for enkelte produkter, men ligger på 15-20 prosent samlet.

 

Viktigste valuta for Tomra er euro.

 

Husk ellers når det regnes P/E at antallet aksjer har minket fra 172 millioner til 155. Dette fortsetter å minke. P/E har dessuten aldri gitt noe fornuftig bilde av prisingen av Tomra.

 

Fint om man holder seg til fakta om det først baisses. Men passer ikke fakta til budskapet, kan vel alltids fakta tilpasses? Bruke tid på å skrive om aksjer for tiden er fullstendig vekkastet tid.

 

:smile:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Omsetningen har økt fra 2 mrd til 4 mrd. Dette stiger videre til 6 mrd.

Hei pluss201!

 

Når du antyder at andre ikke forholder seg til fakta, er det fint om du er mer konkret. Tomra har aldri omsatt for 4 mrd, men var ganske nær i gullåret 2006 (3965 mill). Årlig omsetning på 2 mrd ble oppnådd allerede i forrige århundre, så det var i realiteten null vekst i Tomra fram til 2005. 2007 blir et skritt tilbake i feil retning for selskapet. Alt er så langt tørre fakta som hvem som helst kan sjekke ut på Tomras hjemmeside.

 

Så blir spørsmålet hva som skjer i 2008. Hvis dette blir bedre enn 2006, er det liten tvil om at TOM begynner å bli billig. Personlig tviler jeg imidlertid sterkt på det, og jeg innbiller meg at jeg i så måte er i takt med konsensus blant analytikerne. Skarholts siste opptreden var i realiteten et forsøk på å dempe de kortsiktige forventningene.

 

Mitt spørsmål til deg blir derfor om du tror 2008 vil toppe 2006 på omsetning og/eller EPS?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Top 20 shareholders (as of 14 January 2008)

Number of shares Ownership

1. Orkla ASA 23 953 000 14,5 %

2. Folketrygdfondet 13 037 900 7,9 %

3. State Street Bank AN A/C Client Omnibus D 10 222 889 6,2 %

4. Tomra Systems ASA 9 279 815 5,6 %

5. The Northern Trust C Treaty Account 7 819 500 4,7 %

6. JP Morgan Chase Bank Clients Treaty Account 3 586 262 2,2 %

7. Clearstream Banking CID Dept, Frankfurt 3 319 884 2,0 %

8. State Street Bank AN A/C Client Omnibus F 3 130 711 1,9 %

9. Ferd AS P610AK 2 900 000 1,8 %

10. Citibank N.A. London A/C French Res Treat 2 872 840 1,7 %

11. Danske Bank A/S 3887 Operations Sec. 2 837 403 1,7 %

12. Skagen Vekst 2 300 000 1,4 %

13. Verdipapirfondet KLP 2 300 000 1,4 %

14. The Northern Trust C Non-Treaty Account 1 907 891 1,2 %

15. Nordea Bank Sweden A 1 804 380 1,1 %

16. RBC Dexia Investor S S/A Dub-non-resident 1 323 671 0,8 %

17. JP Morgan Chase Bank S/A Escrow account 1 250 000 0,8 %

18. BNP Paribas SECS SER S/A Client Assets 1 220 905 0,7 %

19. Citibank N.A. London A/C Banca Antoniana 1 097 100 0,7 %

20. Credit Agricole Inve Bank, Non Treaty Account 1 022 487 0,6 %

 

Total shares, top 20 shareholders 97 186 638 59,0 %

Total shares, other shareholders 67 503 579 41,0 %

Total (9 909 shareholders) 164 690 217 100,0 %

 

Total shares, Norwegian shareholders 91 843 072 55,8 %

Total shares, shareholders of other nationality 72 847 145 44,2 %

Total 164 690 217 100,0 %

 

 

Number of shareholders, by nationality

Number of shareholders Ownership

1. Norway 9 164 55,8 %

2. Great Britain 78 13,2 %

3. USA 160 10,3 %

4. Luxembourg 35 3,8 %

5. Denmark 49 3,3 %

6. France 21 3,2 %

7. Sweden 96 2,1 %

8. Finland 21 1,3 %

9. Ireland 14 0,9 %

10. Italy 11 0,8 %

 

Total shareholders, top 10 countries 9 649 94,7 %

Total shareholders, other countries 260 5,3 %

Total 9 909 100,0 %

 

 

 

Top 20 shareholders (as of 07 January 2008)

Number of shares Ownership

1. Orkla ASA 23 953 000 14,5 %

2. Folketrygdfondet 13 037 900 7,9 %

3. State Street Bank AN A/C Client Omnibus D 10 285 655 6,2 %

4. Tomra Systems ASA 9 279 815 5,6 %

5. The Northern Trust C Treaty Account 7 819 500 4,7 %

6. JP Morgan Chase Bank Clients Treaty Account 3 536 262 2,1 %

7. State Street Bank AN A/C Client Omnibus F 3 323 311 2,0 %

8. Clearstream Banking CID Dept, Frankfurt 3 318 576 2,0 %

9. Ferd AS P610AK 2 900 000 1,8 %

10. Citibank N.A. London A/C French Res Treat 2 880 840 1,7 %

11. Danske Bank A/S 3887 Operations Sec. 2 840 713 1,7 %

12. Skagen Vekst 2 300 000 1,4 %

13. Verdipapirfondet KLP 2 300 000 1,4 %

14. The Northern Trust C Non-Treaty Account 1 909 481 1,2 %

15. Nordea Bank Sweden A 1 804 380 1,1 %

16. Citibank N.A. London A/C Banca Antoniana 1 281 300 0,8 %

17. RBC Dexia Investor S S/A Dub-non-resident 1 223 671 0,7 %

18. BNP Paribas SECS SER S/A Client Assets 1 220 905 0,7 %

19. Landsbanki Islands H Meglerkonto Innland 1 166 000 0,7 %

20. Spencer Trading Inc. 1 100 000 0,7 %

 

Total shares, top 20 shareholders 97 481 309 59,2 %

Total shares, other shareholders 67 208 908 40,8 %

Total (9 925 shareholders) 164 690 217 100,0 %

 

Total shares, Norwegian shareholders 91 654 182 55,7 %

Total shares, shareholders of other nationality 73 036 035 44,3 %

Total 164 690 217 100,0 %

 

 

Number of shareholders, by nationality

 

Number of shareholders Ownership

1. Norway 9 177 55,6 %

2. Great Britain 78 13,0 %

3. USA 162 10,5 %

4. Luxembourg 35 3,8 %

5. France 23 3,3 %

6. Denmark 49 3,2 %

7. Sweden 95 2,5 %

8. Italy 11 0,9 %

9. Ireland 14 0,9 %

10. Iceland 7 0,8 %

 

Total shareholders, top 10 countries 9 651 94,6 %

Total shareholders, other countries 274 5,4 %

Total 9 925 100,0 %

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ennå 720.000 aksjer igjen å kjøpe i forhold til tilbakekjøpsprogrammet.

Sist det var så mange dager siden forrige handel, resulterte det i hendelser som presset kursen opp.

 

Skjer det samme igjen, eller kommer "det store markedspsykologispøkelset" og tar oss... :laugh:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hei igjen EngaBhoy :biggrin:

 

Vi er nok ikke så uenige, det er bare meg som har uttrykt meg litt klønete.

 

Når jeg sier at "man må slutte å snakke om TOM som en vekst-aksje", så mener jeg at den prises slik i dag, men at det er en ufortjent anerkjennelse fra aksjemarkedet og der ligger også nedsiden.

 

For som du sier, så prises selskapet som en vekstaksje i dag, med høy (altfor høy) PE. Og det er jo her det store potensialet på nedsiden ligger. For det er ingen grunn til å prise TOM-aksjen som en vekstaksje, ganske enkelt fordi det ikke er noen vekst, og ikke utsikter til vekst, og den høye PE-en og status som "vekst-aksje" er derfor høyst ufortjent. Dette vil markedet korrigere ved å sende ned aksjen.

 

TOM er pt. et kjedelig industri-selskap, og bør prises deretter. Får Tomra åpnet nye markeder, så blir historien en annen, men her er det veldig, veldig langt frem. Så det haster på ingen måte å kjøpe TOM, og ihvertfall ikke på dagens stive PE-prising.

 

Kursmål 25 eller lavere rykker nærmere.

 

Til Teknikern's kursmål på 25,- i TOM er det mye å si... Det at markedet tryner generelt, det kunne nok han (eller vi) ikke forutsi. Nedgangen i TOM må således sees i lys markedet. Tekniker'n ser, slik jeg ser det, for mye på hva som har vært for å forutsi fremtiden... Et par punkter:

 

 • Har han tatt med en mulighet for store ordre i Tyskland i 2008...
 • Har han tatt med de økte serviceinntektene i Tyskland, Finland m.m., også utover tradisjonelle panteautomater, i sine estimater for eps i 2008. Tviler på det, på samme måte som jeg tror at dette kommer som julekvelden på kjerringa...
 • Hvilken pris har han satt på "opsjonene" Tomra har ifm. sine satsinger i USA, UK og Japan. Det at det har tatt tid til nå, ja det betyr ikke at alt vil gå like sakte og dårlig i tiden fremover... Saker og ting kan løsne umiddelbart, og selskapet må ikke fysisk overlevere maskiner før dette blir reflektert i kursen...
 • Hvilken pris har han satt på "opsjonene" Tomra har ifm. at panten kan bli utvidet i EU og USA mfl., og kke-pante løsninger kan få innpass i flere land...
 • Orkla eier 14,5 pst. av Tom. De har kjøpt på langt høyere kurser; det innebærer at de har regnet seg frem til høyere verdier, og de har satt penger bak sin bet - Har Tekninker'n shortet?

 

Tekninker'n spådde TOM i tresifra ved Tysklands-caset. Han fikk ikke rett... Han var slik jeg ser det overoptimistisk da, og han er tilsvarende overpessimistisk nå...

 

Mvh,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det TOMRA/Gundersen har sagt til meg, er at de ikke kjøper egne aksjer når de har tallene for siste kvartal. Det har de vanligvis en uke etter et kvartal er slutt. Det betyr at tallene for Q4/07 har de fått summert og følgelig ikke vil handle før etter rapporten, 20.02.

 

Ifjor handlet de akkurat til første uke var slutt:

 

 

2007-01-08 TOM - PURCHASE OF TREASURY SHARES

2007-01-05 TOM - PURCHASE OF TREASURY SHARES

2007-01-03 TOM - PURCHASE OF TREASURY SHARES

 

Og etter det handlet de ikke før etter rapporten.

 

 

Hei

 

Et spørsmål: Gjør reglene det umulig for Tomra å kjøpe egne aksjer nå - så kort tid før presentasjonen av Q407...?

 

Hvis ikke, ja så er det pokker meg på tide...

 

Mvh,

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hei pluss201!

 

Når du antyder at andre ikke forholder seg til fakta, er det fint om du er mer konkret. Tomra har aldri omsatt for 4 mrd, men var ganske nær i gullåret 2006 (3965 mill). Årlig omsetning på 2 mrd ble oppnådd allerede i forrige århundre, så det var i realiteten null vekst i Tomra fram til 2005. 2007 blir et skritt tilbake i feil retning for selskapet. Alt er så langt tørre fakta som hvem som helst kan sjekke ut på Tomras hjemmeside.

 

Så blir spørsmålet hva som skjer i 2008. Hvis dette blir bedre enn 2006, er det liten tvil om at TOM begynner å bli billig. Personlig tviler jeg imidlertid sterkt på det, og jeg innbiller meg at jeg i så måte er i takt med konsensus blant analytikerne. Skarholts siste opptreden var i realiteten et forsøk på å dempe de kortsiktige forventningene.

 

Mitt spørsmål til deg blir derfor om du tror 2008 vil toppe 2006 på omsetning og/eller EPS?

 

TOMRA SOM VEKSTSELSKAP

 

 

Det første først.

Jeg viste vel egentlig til dagens Tomra da jeg anga omsetningen. Og en omsetning som går fra 2 til 4 er vekst. Forsåvidt er 3 til 3 også vekst. Noe aktivitet i Nord-Amerika ble nedlagt på starten av 2000-tallet og det ble gjort store avskrivninger. Brasil-virksomheten ble solgt i 2005 for USD 19 M.

 

Tomras inntekter i

 

2006: 3965

2005: 2662 (hvorav Brasil 249) - 2413

2004: 2512 (hvorav Brasil 370) - 2142

2003: 2463 (hvorav Brasil 368) - 2095

2002: 2673 (hvorav Brasil 425 og annen avhendet virksomhet 7) - 2241

2001: 2924 (hvorav Brasil 324 og annen avhendet virksomhet (Nord Amerika) 333) - 2267

2000: 2718 (hvorav Brasil 0 og annen avhendet virksomhet (Nord Amerika) 394) - 2324

1999: 2169

 

Inntektene for 2007 er 2542 per Q307 (2910 per Q306). Det er altså usannsynlig at Tomra hadde høyere inntekter i 2007 enn i 2008.

 

Inntektene i 2008 vil godt kunne være høyere enn i 2006, og blir høyere enn i 2007.

 

 

Så det andre. Hvorfor inntektene blir høyere i 2008?

 

 

 

PANTEAUTOMATER (EUROPA OG NORD AMERIKA)

- For Tysklands del vil det årlig bli gjort 2000 nyinstallasjoner/erstatningssalg uten nye storordre (ihht guiding). I tillegg slår nå serviceinntektene på automatene installert i Tysklandsbølgen inn fra Q108 og vil øke stadig i henhold til tidligere installasjoner.

 

- Finlandsalget hvordet stadig skal innstalleres flere maskiner.

 

- Det er god vekst i samtlige markeder utenfor Tyskland for panteautomater.

 

- Før eller siden kommer erstatningssalget i gang med full styrke.

 

Nettomarginene ligger på om lag 20 prosent i segmentet.

 

 

MATERIAL HÅNDTERING (NORD AMERIKA - USA ØST OG VEST)

Inntektene i dette segmentet kan ende i nærheten av 100 millioner høyere i 2007 enn i 2006. California vokser voldsomt på topplinjen. Per Q307 hadde inntektene økt fra 374 mill i 2006 til 459 mill mill i 2007 i California. Her kommer også effektene av Orwak-kompaktorene framover.

 

Nettomarginene er omtrent tosifret i dette segmentet.

 

 

 

INDUSTRIELL PROSESSERING (TiTECH, ORWAK, COMMODAS)

Per 3. kvartal 2007 hadde inntektene økt fra 349 til 457 mill (noe pga Commodas nå kommer for fullt). Husk at fra dette segmentet hadde Tomra kr 0,- i inntekter i 2003. Det er bare et spørsmål om tid før segmentet runder 1 milliard i omsetning og overgår omsetningen i et tidligere normalår i pantesegmentet.

 

Markedene i Nord Amerika og Asia ligger åpne, hovedsalget så langt skjer i sentrale deler av Europa og deretter Norden og øvrige deler av Europa.

 

Ordreboken var på ATH ved utgangen av Q307 (over 140 mill). Q4 ventet å bli svært sterkt pga timing av leveringer.

 

Nettomarginer i overkant av 15 prosent

 

 

 

IKKE PANT

I dette segmentet brenner Tomra penger inntil videre (trolig i underkant av 100 millioner i 2007), men break even vil komme.

 

De 100 gjenstådende resirkuleringssentrene til en verdi i overkant av 100 millioner blir trolig levert i 2008.

 

Piloter pågår. Første bestilling til en ny pilot mottatt fra giganten Waste Management. Det samarbeides med giganten WalMart i Mexico. WalMart driver faktisk omfattende resirkulering allerede, men vil ha behov for å automatisere dette. Vil ikke bli overrasket om det kommer en ny pilot derfra. Spredt salg i diverse markeder.

 

Håp om innteker av betydning fra Japan.

 

 

 

OPPSUMMERING

Sammenlagt, så vil jeg tro at 2008 blir bedre enn 2006.

 

Tomra signaliserer selv i siste Return på side 2 at fordelingen av inntektenene i 2003 var 100 prosent for panterelatert virksomhet, i 2007 vil dette bli 20 prosent ikke og 80 prosent pant, økende til 35/65 i 2011.

 

Inntekene opplyses å ha økt med mer enn 50 prosent fra 2003 til 2007. Dette forventes å øke med 50 prosent igjen innen 2011.

 

Jeg har tidligere skrevet at det bare er et spørsmål om tid før Tomras inntekter runder 6 milliarder. Selv om det runder bare 5 er det et selskap i sterk vekst!

 

 

Tomra er et vekstselskap.

 

 

 

 

AKSJONÆRSTRUKTUR

Et annet poeng jeg har mast om til det kjedsommelige:

 

Her er aksjonærstrukturen dager før endringene i den tyske pantelovgivningen i desember 2004:

 

Registered at 3. Desember, 2004

 

Number of shares Ownership

 

1. Folketrygdfondet 19 988 700 11,2 %

2. JP Morgan Chase Bank Clients Treaty Account 10 380 358 5,8 %

3. Nordea Bank Denmark S/A Nordea (DK) CCA 4 091 510 2,3 %

4. Vital Forsikring ASA DnB NOR Kapitalforvaltning 3 566 689 2,0 %

5. Clearstream Banking CID Dept, Frankfurt 3 112 343 1,7 %

6. Mellon Bank AS Agent Mellon Bank NA A/C 3 087 193 1,7 %

7. Nordea Bank Sweden A C17 2 864 526 1,6 %

8. State Street Bank & Client Omnibus D 2 800 944 1,6 %

9. DnB Nor Bank ASA Finansregnskap 2 384 230 1,3 %

10. Storebrand Livsforsi P980, Aksjefondet 2 183 950 1,2 %

11. Verdipapirfondet AVA c/o Avanse Forvaltning 2 057 927 1,2 %

12. Nordea Avkastning v/Nordea Fondene AS 1 836 653 1,0 %

13. Skagen Vekst 1 800 000 1,0 %

14. Lombard Odier Darier General Dossier 1 689 041 0,9 %

15. KLP Forsikring Aksje 1 686 450 0,9 %

16. Svenska Handelsbanke c/o Handelsbanken AS 1 586 407 0,9 %

17. Euroclear Bank S.A. /25% Clients 1 447 847 0,8 %

18. DnB NOR Norge 1 395 094 0,8 %

19. Nordea Vekst Aksjefondet v/Nordea Fondene AS 1 311 200 0,7 %

20. Bank of New York, BR S/A St of New Jersey 1 205 000 0,7 %

 

Total 70 476 062 39,5 %

Other shareholders 108 010 497 60,5 %

Total (17.406 shareholders) 178 486 559 100,0 %

 

Shares owned by Norwegian shareholders 119 773 448 67,1 %

 

Shares owned by foreign shareholders 58 713 111 32,9 %

 

Total 178 486 559 100,0 %

 

 

Her er den siste oversikten:

 

Top 20 shareholders (as of 14 January 2008)

Number of shares Ownership

1. Orkla ASA 23 953 000 14,5 %

2. Folketrygdfondet 13 037 900 7,9 %

3. State Street Bank AN A/C Client Omnibus D 10 222 889 6,2 %

4. Tomra Systems ASA 9 279 815 5,6 %

5. The Northern Trust C Treaty Account 7 819 500 4,7 %

6. JP Morgan Chase Bank Clients Treaty Account 3 586 262 2,2 %

7. Clearstream Banking CID Dept, Frankfurt 3 319 884 2,0 %

8. State Street Bank AN A/C Client Omnibus F 3 130 711 1,9 %

9. Ferd AS P610AK 2 900 000 1,8 %

10. Citibank N.A. London A/C French Res Treat 2 872 840 1,7 %

11. Danske Bank A/S 3887 Operations Sec. 2 837 403 1,7 %

12. Skagen Vekst 2 300 000 1,4 %

13. Verdipapirfondet KLP 2 300 000 1,4 %

14. The Northern Trust C Non-Treaty Account 1 907 891 1,2 %

15. Nordea Bank Sweden A 1 804 380 1,1 %

16. RBC Dexia Investor S S/A Dub-non-resident 1 323 671 0,8 %

17. JP Morgan Chase Bank S/A Escrow account 1 250 000 0,8 %

18. BNP Paribas SECS SER S/A Client Assets 1 220 905 0,7 %

19. Citibank N.A. London A/C Banca Antoniana 1 097 100 0,7 %

20. Credit Agricole Inve Bank, Non Treaty Account 1 022 487 0,6 %

 

Total shares, top 20 shareholders 97 186 638 59,0 %

Total shares, other shareholders 67 503 579 41,0 %

Total (9 909 shareholders) 164 690 217 100,0 %

 

Total shares, Norwegian shareholders 91 843 072 55,8 %

Total shares, shareholders of other nationality 72 847 145 44,2 %

Total 164 690 217 100,0 %

 

 

 

Noen vesentlige poenger på bakgrunn av oversikten:

 

- Antallet aksjonærer er omtrent halvert.

 

- Topp 20 har økt fra om lag 40 til om lag 60 prosent eierandel. Dette vil øke når Tomras egne aksjer slettes.

 

- Utenlandsandelen har økt fra 33 til 45 prosent. Dette øker når Tomras egne aksjer slettes.

 

- Antallet aksjer har minket fra 178,5 mill til 164,7 mill. Dette vil minke til 155,4 mill når Tomras egne aksjer slettes.

 

Tilbakekjøpet vil alt annet likt føre til at antallet aksjonærer fortsetter å minke, topp 20 sin eierandel økes, utlendingene vil eie stadig større andel av aksjene og totalt antall aksjer vil minke. Tilbakekjøpene vil fortsette og snart er antallet aksjer under 150 millioner.

 

 

Ikke bare er Tomra et vekstselskap. Det er omtrent et helt annet selskap enn det vi hadde for bare 2-3 år siden, med helt nye forrestningsområder med kraftig vekst og nye markeder. Kapitalstruktur og aksjestruktur er fullstendig annerledes enn for bare 2-3 år siden.

 

 

.

Share this post


Link to post
Share on other sites

pluss201:

 

Dersom omsetningen blir høyere i 2008 enn i 2006, er jeg 100% enig i at Tomra er et selskap i vekst. I øyeblikket er jeg imidlertid sterkt i tvil om dette blir tilfelle. Langt viktigere er det at analytikerne umulig kan ha tro på dette. Den dagen det eventuelt ser ut til at du får rett, vil TOM-kursen være betydelig høyere enn nå. Time will show!

Share this post


Link to post
Share on other sites

.

 

Fra Hegnnar Online i dag:

 

 

 

 

Selg Tomra

 

 

Meglerhus kutter både anbefaling og kursmål på Tomra-aksjen.

 

Artikkel av: Odd Steinar Parr (HegnarOnline - 22.1.08 10:47)

 

 

 

UBS har kuttet kursmålet på Tomra-aksjen fra 42 til 28 kroner, går det ifølge Reuters frem av en oppdatering tirsdag.

 

Anbefalingen nedgraderes fra hold til selg.

 

Tomra-aksjen faller 2,1 prosent til 30,70 kroner på Oslo Børs.

 

 

-------------

 

Min kommentar:

Stø kurs mot kurs 25 eller lavere

 

 

 

.

Edited by Tekniker`n

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fra Zoonic online idag:

 

KJØP TOMRA!

 

Jeg hever TOMRA til 38 kroner(har kjøpt mer idag..)

 

.

 

Fra Hegnnar Online i dag:

 

 

 

 

Selg Tomra

 

 

Meglerhus kutter både anbefaling og kursmål på Tomra-aksjen.

 

Artikkel av: Odd Steinar Parr (HegnarOnline - 22.1.08 10:47)

 

 

 

UBS har kuttet kursmålet på Tomra-aksjen fra 42 til 28 kroner, går det ifølge Reuters frem av en oppdatering tirsdag.

 

Anbefalingen nedgraderes fra hold til selg.

 

Tomra-aksjen faller 2,1 prosent til 30,70 kroner på Oslo Børs.

 

 

-------------

 

Min kommentar:

Stø kurs mot kurs 25 eller lavere

 

 

 

.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Top 20 shareholders (as of 21 January 2008)

Number of shares Ownership

1. Orkla ASA 23 953 000 14,5 %

2. Folketrygdfondet 13 037 900 7,9 %

3. State Street Bank AN A/C Client Omnibus D 10 828 028 6,6 %

4. Tomra Systems ASA 9 279 815 5,6 %

5. The Northern Trust C Treaty Account 7 819 500 4,7 %

6. JP Morgan Chase Bank Clients Treaty Account 3 586 262 2,2 %

7. Clearstream Banking CID Dept, Frankfurt 3 318 963 2,0 %

8. State Street Bank AN A/C Client Omnibus F 3 225 666 2,0 %

9. Ferd AS P610AK 2 900 000 1,8 %

10. Citibank N.A. London A/C French Res Treat 2 837 840 1,7 %

11. Danske Bank A/S 3887 Operations Sec. 2 829 009 1,7 %

12. Verdipapirfondet KLP 2 300 000 1,4 %

13. Skagen Vekst 2 276 353 1,4 %

14. The Northern Trust C Non-Treaty Account 1 907 891 1,2 %

15. Nordea Bank Sweden A 1 804 380 1,1 %

16. RBC Dexia Investor S S/A Dub-non-resident 1 323 671 0,8 %

17. Goldman Sachs Int. - Security Client Segr 1 293 217 0,8 %

18. Credit Agricole Inve Bank, Non Treaty Account 1 022 487 0,6 %

19. Arendals Fossekompan 1 000 000 0,6 %

20. Morgan Stanley & Co. Trading Account 912 144 0,6 %

 

Total shares, top 20 shareholders 97 456 126 59,2 %

Total shares, other shareholders 67 234 091 40,8 %

Total (9 858 shareholders) 164 690 217 100,0 %

 

Total shares, Norwegian shareholders 92 796 321 56,3 %

Total shares, shareholders of other nationality 71 893 896 43,7 %

Total 164 690 217 100,0 %

 

 

 

Number of shareholders, by nationality

Number of shareholders Ownership

1. Norway 9 113 56,3 %

2. Great Britain 77 12,8 %

3. USA 162 10,7 %

4. Luxembourg 37 4,1 %

5. Denmark 49 3,2 %

6. France 21 3,2 %

7. Sweden 93 2,2 %

8. Finland 21 1,1 %

9. Ireland 14 0,9 %

10. Japan 29 0,8 %

 

Total shareholders, top 10 countries 9 616 95,4 %

Total shareholders, other countries 242 4,6 %

Total 9 858 100,0 %

 

 

 

 

 

 

Top 20 shareholders (as of 14 January 2008)

Number of shares Ownership

1. Orkla ASA 23 953 000 14,5 %

2. Folketrygdfondet 13 037 900 7,9 %

3. State Street Bank AN A/C Client Omnibus D 10 222 889 6,2 %

4. Tomra Systems ASA 9 279 815 5,6 %

5. The Northern Trust C Treaty Account 7 819 500 4,7 %

6. JP Morgan Chase Bank Clients Treaty Account 3 586 262 2,2 %

7. Clearstream Banking CID Dept, Frankfurt 3 319 884 2,0 %

8. State Street Bank AN A/C Client Omnibus F 3 130 711 1,9 %

9. Ferd AS P610AK 2 900 000 1,8 %

10. Citibank N.A. London A/C French Res Treat 2 872 840 1,7 %

11. Danske Bank A/S 3887 Operations Sec. 2 837 403 1,7 %

12. Skagen Vekst 2 300 000 1,4 %

13. Verdipapirfondet KLP 2 300 000 1,4 %

14. The Northern Trust C Non-Treaty Account 1 907 891 1,2 %

15. Nordea Bank Sweden A 1 804 380 1,1 %

16. RBC Dexia Investor S S/A Dub-non-resident 1 323 671 0,8 %

17. JP Morgan Chase Bank S/A Escrow account 1 250 000 0,8 %

18. BNP Paribas SECS SER S/A Client Assets 1 220 905 0,7 %

19. Citibank N.A. London A/C Banca Antoniana 1 097 100 0,7 %

20. Credit Agricole Inve Bank, Non Treaty Account 1 022 487 0,6 %

 

Total shares, top 20 shareholders 97 186 638 59,0 %

Total shares, other shareholders 67 503 579 41,0 %

Total (9 909 shareholders) 164 690 217 100,0 %

 

Total shares, Norwegian shareholders 91 843 072 55,8 %

Total shares, shareholders of other nationality 72 847 145 44,2 %

Total 164 690 217 100,0 %

 

 

Number of shareholders, by nationality

Number of shareholders Ownership

1. Norway 9 164 55,8 %

2. Great Britain 78 13,2 %

3. USA 160 10,3 %

4. Luxembourg 35 3,8 %

5. Denmark 49 3,3 %

6. France 21 3,2 %

7. Sweden 96 2,1 %

8. Finland 21 1,3 %

9. Ireland 14 0,9 %

10. Italy 11 0,8 %

 

Total shareholders, top 10 countries 9 649 94,7 %

Total shareholders, other countries 260 5,3 %

Total 9 909 100,0 %

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hei

 

Er det noen som kjenner gj.snittsprisen for Tomras tilbakekjøp i 2007, og hva de samlede tap på disse blir = (innkjøpspris - markedspris)X antall aksjer kjøpt (9 279 815)?

 

Må Tomra skrive av disse tapene ved fremleggelse av Q407?

 

Mvh,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hei

 

Tiden er kommet. For hva? For at Orkla skal sluke Tomra...

 

Hvorfor:

 

Det finansielle

 

Orkla har kjøpt 15 pst. av Tomra på langt høyere kurser enn dagens kurs; tror det er rundt 50,- Det innebærer at de så verdier i selskapet på over 50,- aksjen (sansynligvis høyere, da de var villig til å gi 50,-; la oss si minst 57,5,-) I dag er kursen rundt 30,- Oppsiden er såleds, gitt 50,-, på over 66 pst... Etter den tid har Tomra levert testpiloter til UK og USA, og verdien av disse opsjonene kan bli svært, svært store... Ingen bør tvile på at Orkla har finansielle "muskler" til dette. Ledelsen har sagt at de har for lite gjeld...

 

Tomra passer flott inn i Orkla industrielt sett, og kan "binde sammen" ORKLA

 • Tomra er miljø, på samme måte som Orkla gjennom REC/ELKEM SOLAR.
 • Tomra leverer til dagligvarebransjen; det gjør ORKLA BRANDS og...
 • Tomra operer i (retur) aluminiumsmarkedet; det gjør ORKLA gjennom ELKEM og...
 • Tomra samler inn plast m.m.; ORKLA produserer plast gjennom Borregaard...

 

Konklusjon

Orkla kjøper Tomra

 

Mvh,

 

For ordens skyld, har CAllS i Tomra

Edited by christle

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hei

 

Tiden er kommet. For hva? For at Orkla skal sluke Tomra...

 

Hvorfor:

 

Det finansielle

 

Orkla har kjøpt 15 pst. av Tomra på langt høyere kurser enn dagens kurs; tror det er rundt 50,- Det innebærer at de så verdier i selskapet på over 50,- aksjen (sansynligvis høyere, da de var villig til å gi 50,-; la oss si minst 57,5,-) I dag er kursen rundt 30,- Oppsiden er såleds, gitt 50,-, på over 66 pst... Etter den tid har Tomra levert testpiloter til UK og USA, og verdien av disse opsjonene kan bli svært, svært store... Ingen bør tvile på at Orkla har finansielle "muskler" til dette. Ledelsen har sagt at de har for lite gjeld...

 

Tomra passer flott inn i Orkla industrielt sett, og kan "binde sammen" ORKLA

 • Tomra er miljø, på samme måte som Orkla gjennom REC/ELKEM SOLAR.
 • Tomra leverer til dagligvarebransjen; det gjør ORKLA BRANDS og...
 • Tomra operer i (retur) aluminiumsmarkedet; det gjør ORKLA gjennom ELKEM og...
 • Tomra samler inn plast m.m.; ORKLA produserer plast gjennom Borregaard...

 

Konklusjon

Orkla kjøper Tomra

 

Mvh,

 

For ordens skyld, har CAllS i Tomra

 

Fra HO:

 

Innlegg av: Gjest (24.01.08 15:44 ), lest 0 ganger

Ticker: TOM

RE^1: Orkla bør kjøpe Tomra NÅ

Orkla har 50 milliarder i kontanter og 16 milliarder i gjeld,ikke verst.Bør ha penger til endel oppkjøp.Mye er på billigsalg nå.Slå til for faen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...