Jump to content

TOM - Tomra Systems


dunlop
 Share

Recommended Posts

  • Replies 3,3k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

Kjører en retro heading og skriver: :biggrin:

 

Årsresultat 2007 - nesten 3, 7 milliarder.

 

 

I henhold til opplysninger gitt i "pluss 201" sin analyse et stykke nedenfor, samt i Tomras Return nr. 2 2007, blir resultatet for 2007 omlag resultatet i 2003 + 50 prosent.

 

Dette betyr at Estimert resultat for 2007 for Tomra blir:

2463 millioner + omlag 1230 millioner = 3690 millioner.

 

Årsresultatet kom litt tidligere enn annonsert i år folkens. Happy new year .

:cool: :cool: :cool:

Edited by TorValdsen
Link to comment
Share on other sites

Noen større bevegelser...?

 

 

Ser Belgia er inne på landsoversikten, tror det er første gangen..

___

 

Top 20 shareholders (as of 28 January 2008)

 

Number of shares Ownership

1. Orkla ASA 23 953 000 14,5 %

2. Folketrygdfondet 12 037 900 7,3 %

3. State Street Bank AN A/C Client Omnibus D 10 958 267 6,7 %

4. Tomra Systems ASA 9 279 815 5,6 %

5. The Northern Trust C Treaty Account 7 827 700 4,8 %

6. JP Morgan Chase Bank Clients Treaty Account 3 685 835 2,2 %

7. Clearstream Banking CID Dept, Frankfurt 3 296 792 2,0 %

8. State Street Bank AN A/C Client Omnibus F 3 233 343 2,0 %

9. Ferd AS P610AK 2 900 000 1,8 %

10. Danske Bank A/S 3887 Operations Sec. 2 816 128 1,7 %

11. Verdipapirfondet KLP 2 400 000 1,5 %

12. Citibank N.A. London A/C French Res Treat 2 333 590 1,4 %

13. Skagen Vekst 2 264 100 1,4 %

14. The Northern Trust C Non-Treaty Account 1 907 891 1,2 %

15. Nordea Bank Sweden A 1 804 380 1,1 %

16. Euroclear Bank S.A./ 25% Clients 1 406 276 0,9 %

17. RBC Dexia Investor S S/A Dub-non-resident 1 323 671 0,8 %

18. Credit Agricole Inve Bank, Non Treaty Account 1 022 487 0,6 %

19. Arendals Fossekompan 1 000 000 0,6 %

20. Goldman Sachs Int. - Security Client Segr 918 588 0,6 %

 

Total shares, top 20 shareholders 96 369 763 58,5 %

Total shares, other shareholders 68 320 454 41,5 %

Total (9 791 shareholders) 164 690 217 100,0 %

 

Total shares, Norwegian shareholders 92 567 185 56,2 %

Total shares, shareholders of other nationality 72 123 032 43,8 %

Total 164 690 217 100,0 %

 

 

 

 

Number of shareholders, by nationality

Number of shareholders Ownership

1. Norway 9 044 56,2 %

2. Great Britain 80 12,5 %

3. USA 161 11,1 %

4. Luxembourg 37 4,0 %

5. Denmark 48 3,2 %

6. France 21 2,9 %

7. Sweden 94 2,3 %

8. Finland 21 1,1 %

9. Belgium 13 1,1 %

10. Ireland 14 0,9 %

 

Total shareholders, top 10 countries 9 533 95,2 %

Total shareholders, other countries 258 4,8 %

Total 9 791 100,0 %

Link to comment
Share on other sites

TorValdsen, jeg håper du forsøker å være vittig og ikke er ufrivillig morsom. Et slikt årsresultat kommer neppe i din levetid. :biggrin:

 

Headingen er jo morsom. Den spiller på en gammel tradisjon når det gjelder Tomra-headinger på AF.

 

Infoen er hentet fra Tomra sin halvårlige "blekke". Return2 07.

 

Ironien ligger i at jeg med vilje feiloversetter "revenue".

 

Et slikt resultat ligger nok langt frem i tid, ja.

Om det skjer i min levetid, kommer vel an på hvor ung jeg er :dry:

Link to comment
Share on other sites

se!... han snakker!

 

 

29/01-2008 09:16:00: TOMRA - Invitasjon til presentasjon av 4kv 2007

Onsdag 20. februar 2008 vil TOMRA publisere resultatet for fjerde kvartal 2007. Det skriftlige materialet vil være tilgjengelig fra kl. 16:35 CET på www.tomra.com (investor relations-sidene), www.oslobors.no, www.huginonline.com samt i 6. etasje i Høyres Hus, Stortingsgaten 20, Oslo. Konsernsjef Amund Skarholt vil presentere resultatene kl. 16:45. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk i Høyres Hus i Stortingsgaten 20 (6. etasje) i Oslo og sendt som direkte overføring på www.tomra.com og www.oslobors.no/webcast. Et opptak av presentasjonen vil også være tilgjengelig umiddelbart etter at presentasjonen er ferdig.

Link to comment
Share on other sites

Negativt for TOMRA

 

Tysk ølsalg stuper

 

Tyskerne svikter ølet til fordel for spriten. Ølsalget stupte i fjor brattere enn noen gang det siste tiåret, etter en oppgang i 2006 da Tyskland var vertskap for fotball-VM.

Artikkel av: NTB (HegnarOnline - 29.1.08 17:17)

 

Den tyske bryggeribransjen kunngjorde tirsdag en nedgang i salget på 2,7 prosent i 2007, til 103,9 millioner hektoliter. Dette er den sjuende nedgangen av slik art på ti år, viste tall fra det statistiske sentralbyrået i Wiesbaden.

 

– Været var dårlig i fjor, og vi hadde ikke noen megabegivenhet på linje med verdensmesterskapet i fotball. Solskinn er svært viktig for øldrikkingen, sa Marc-Oliver Huhnholz i den tyske bryggeriforeningen DBB.

 

Ifølge Huhnholz har unge tyskere de siste årene fått mer penger mellom hendene, og de foretrekker å bruke disse pengene på brennevin framfor øl. Men drikkevanene er i endring også på andre måter, påpeker han.

 

Blant annet har det vært en merkbar oppgang i etterspørselen etter alkoholfritt øl, som ikke er tatt med i salgsstatistikken. Stadig flere unge tyskere velger dessuten å øl som er blandet ut med mineralvann eller fruktsaft. (©NTB)

Link to comment
Share on other sites

Dette er da opplagt, pluss! :wink:

 

Går ølsalget ned f.eks 5%, blir det 5% mindre retur og da kaster selvfølgelig kjedene ut 5% av automatene og andre kjeder ser at det blir 5% mindre behov for nye RVMs... :biggrin::biggrin:

 

 

 

Hvorfor i all verden skulle det være negativt for Tomra at ølsalget sank 2,7 prosent?

 

Færre kjøper øl og færre flasker å pante er ikke et gyldig argument...

Link to comment
Share on other sites

Dette er da opplagt, pluss! :wink:

 

Går ølsalget ned f.eks 5%, blir det 5% mindre retur og da kaster selvfølgelig kjedene ut 5% av automatene og andre kjeder ser at det blir 5% mindre behov for nye RVMs... :biggrin::biggrin:

 

 

Og da må det jo bli 5% mindre omsetning hos Tomra, :blink: og det må jo gi mer enn 5% lavere resultat hos Tomra...... :blink:

 

tja... Resultatet kommer vel til å synke til omlag 3,7 milliarder tenker jeg :laugh: :laugh: :laugh:

Link to comment
Share on other sites

Dette kan man jo gjerne avfeie på en spøkefull måte, men faktum er at det ikke er positivt for automatsalget i Tyskland. Så langt er det solgt langt færre automater i Tyskland enn forventet. Ingen forstår hvorfor såpass mange butikker ikke erstatter sine manuelle løsninger ved å investere i en panteautomat. 2.7% kan synes lite, men som det framgår av artikkelen er dette tydeligvis en trend. Hvis man ikke har investert før, hvorfor skal man gjøre det nå? Hadde ølsalget økt 3% årlig, ville man hatt et godt svar på dette spørsmålet.

Link to comment
Share on other sites

Tror ikke dette betyr noe for salget av automater i Tyskland, Enga...At salg av forskjellige typer drikker varierer, er man godt kjent med fra mange land, også her i Norge og Norden, men det har ikke påvirket automatsalget.

 

I Tyskland har f.eks vann og mineralvannsalget vært økende i hele 07, slik at det oppveier i så fall at ølsalget svinger.

Og det er ikke solgt langt færre automater i Tyskland enn forventet ifølge TOMRA, de sa at volumet kunne ligge på 30-35k over 2-4 år og dette "racet" startet senhøsten 05. Siden da har det blitt solgt godt over 20k. Mulig vi kan si at det drar noe lengere ut, men det er ikke vesentlige endringer fra det TOMRA har sagt.

 

Hva andre har spådd meglere/hus osv. er rene spekulasjoner...

 

Dette kan man jo gjerne avfeie på en spøkefull måte, men faktum er at det ikke er positivt for automatsalget i Tyskland. Så langt er det solgt langt færre automater i Tyskland enn forventet. Ingen forstår hvorfor såpass mange butikker ikke erstatter sine manuelle løsninger ved å investere i en panteautomat. 2.7% kan synes lite, men som det framgår av artikkelen er dette tydeligvis en trend. Hvis man ikke har investert før, hvorfor skal man gjøre det nå? Hadde ølsalget økt 3% årlig, ville man hatt et godt svar på dette spørsmålet.
Link to comment
Share on other sites

Leser man artikelen, ser man at andre typer drikkevarer øker. Antar det ikke er noen som sitter med statistikk på hvor mye av nedgangen som kommer fra skjenkesteder. Ikke all øl er tappet på flaske (eller boks). Drikkevarer tappet på flasker og bokser konsumeres hjemme, øl på fat konsumerer man på bar.

 

Denne slags artikler og en kommentar om "negativt" blir for enkelt!

Link to comment
Share on other sites

Korfarere og hellige? Er vi i kirka?

 

Poenget er at det blir alt for enkelt å hive ut en påstand om ett eller annet uten å begrunne det. Har nå forsøkt å få et svar på hvorfor det er negativt for Tomra at salget av øl sank 2,7 prosent i Tyskland, men kan ikke se å ha fått et svar...

Link to comment
Share on other sites

Joda, pluss201, du har fått svar, men du nekter tydeligvis å ta det innover deg. Behovet for panteautomater framfor manuelle løsninger øker innlysende nok desto større volum som selges (returneres) av flasker og bokser. Så kan man selvfølgelig diskutere hvorvidt denne nedgangen på 2.7% er signifikant. (Det er uansett ubestridelig at det er bedre med en oppgang på 2.7% enn en nedgang sett fra panteautomatselgernes side.) Det var heller ingen som gjorde noe stort nummer av dette før menigheten kom på banen. Den samme menigheten som har skrevet side opp og side ned om hvor teite tyske butikksjefer er som ikke erstatter de "ulønnsomme" manuelle løsningene med en flunkende ny T-710.

Link to comment
Share on other sites

Det er ein "tone"på dette forum som eg ikkje likar lengre, folk blir latterleggjort viss ein ikkje har dei rette innfallsvinklane..eller svar.

Det må vel vere rom for ulike haldningar sjølv om det er selskap som til dei grader har vore haussa opp som Tomra.

Mangfaldet i synspunkta er det som gjer eit forum verdifullt og lærerikt.

Eg har sjølv vore mangeårig aksjonær , med mange 100`kr i selskapet er eg svært skuffa over informasjonsstraumen til oss aksjonærar. Iht norsk lov er det fullt mogeleg å informera om hendelsar og fakta vedr. produksjon eller andre forhold i langt større grad enn det som skjer i dag.

Eg var faktisk mest overraska over transportproblema i UK vedr Tecsko, manglande plass til lastebilar..? Dårleg planlegging&kompetanse er vel min oppfattning.

Med ynskje om ei god natt!

Webster

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share


  • Lage deg en bruker i dag for alle funksjoner. Helt gratis!

    Logg inn eller lag deg en bruker

×
×
  • Create New...