Jump to content

DAT - Data Respons


blink
 Share

Recommended Posts

http://www.newsweb.no/cdco/atmnt/DAT_Q4_20...NO.pdf?id=41699

 

DAT sin resultat-rapport bør studeres.

 

Markedet lempet ut aksjer basert på missnøye med bunnlinja.

 

Med unntak av bunnlinja så er det veldig mye bra i DAT-rapporten

 

- Stor omsetningsøkning

- Stort potesensiale for vekst i Tyskland

- God drift i Sverige

- Sterk vekst i Norge

- Høy egenkapitaldekning 64 %

Link to comment
Share on other sites

Kan legge til oppkjøp og stadig nye ansettelsar av seljarar. Omlegginga av organisasjonen i Finland, syner at dei tek tidlege grep når ting ikkje fungerar. Den blir no styrt frå Sverige, medan seljarane framleis har tilhald i Finland.

 

Spanande selskap, som eg trur eg vil gå inn i om kort tid.

Edited by Kristian
Link to comment
Share on other sites

http://norma.netfonds.no/release.php?sequence=246114

 

Det ser ut som DAT er i ferd med å starte et kursløft.

 

Litt synd i grunnen for det har vært trivelig å kunne hamstre billige aksjer. Jeg har fyllt opp 93 % av planlagt investering.

 

Når en ser på DAT sitt chart så viser dette relativt store svingninger.

Bunnene er dype men kortvarige.

Hvis historien gjenntar seg så kan DAT stige 50 % på 2 mnd.

Link to comment
Share on other sites

Kontrakten i Danmark kan vise seg å være meget viktig strategisk. Den gir DAT "en fot" innenfor et stort markedsområde.

Det er også hyggelig at dette skjedde i Danmark som viste svekkelse i 4.kv.

DAT-chartet viser ganske tydelig at kursen har flatet ut og dannet et bunnivå på 10,50.

 

DAT har historisk ofte dokumentert evne til store kursrally. Kursen kan stige 50 % på relativt kort tid.

Tidligere har den gått 50-60 % på 2-4 mnd etter slike tilbakefall som skjedde nå etter 4.kv. framleggelsen.

 

DAT har i flere år blitt spådd formidabel kursvekst.

Av resultatrapporten kan jeg ikke se at det finnes grunner som begrenser oppsiden.

Korreksjonen skyldes kun at ting tar tid, og noen investorer har mistet tålmodigheten.

 

DAT viste god vekst og gode resultater i Norge og Sverige.

Danmark sviktet og Tyskland preges av etableringskostnader.

Hvis siste kontrakt er et signal på bedring i Danmark, så er det bare å vente på tilsvarende i Tyskland.

Da kan DAT gå langt.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Det ble noen ører i dag også.

Det er all grunn til å anta at DAT er i ferd med å løfte seg tilbake til kursnivået fra årsskiftet.

 

I kveld faller oljeprisen.

Mange oljeinvestorer har nerver etter 3 år med opptur.

Det kan komme DAT til gode, når noen av disse vil finne alternative plasseringer.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Hyggelig at dagens generelle børskorreksjon gir gunstig inngang for dem som ikke våget å kjøpe før tallframleggelse.

DAT er klar for kursdobbling.

Hvis DN og FA bruker den spalteplass som DAT har gjordt seg fortjent til så kan det bli full fart oppover allerede i morgen.

Over helga bør ingen overraskes om DAT dukker opp blandt mange av analytikerenes anbefalinger.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

I fjor leverte DAT halvårsresultatet 14.juli.

Det er grunn til å forvente at vekststrategien innfris.

DAT skal omsette for 1 milliard innen 2010.

 

I 1.kv. omsatte selskapet for 75 mill.

Med Memstore-kjøpet i Sverige bør en kunne håpe på 90 mill i 2.kv.

 

Styreformann Goli sin innsiderhandel etter framleggelse av 1.kv. gir ekstra grunn til å håpe på at kvartalet vil innfri.

 

Vekststrategien har gått på bekostning av bunnlinjeresultat.

Om veksten fortsetter og bunnlinja bedres med noen øre pr aksje, så ligger til til rette for rally her.

DAT fikk for mye juling i børskorreksjonen.

Potensialet er mangedobbling når bunnlinja bedres.

( DAT leverte 2,5 % av omsetning etter skatt i 1.kv. )

Link to comment
Share on other sites

1.kv.resultatet innfridde og ga kursvekst.

 

Jeg har god tro på at veksten vil fortsette i 2.kv som framlegges Torsdag før børs.

Det skal også lite til for å forbedre bunnlinja som var på beskjedne 6 øre pr aksje.

 

Kursen tangerte 16 kroner like før børskorreksjonen.

Dette var forårsaket av at DAT innfridde med sitt 1.kv. sammen med at styreformann kjøpte 100 000 aksjer til 15,30.

 

De som gambler på at DAT også innfrir i 2.kv. kan gjøre en god inngang i morgen.

 

Potensialet i aksjen på sikt er fantastisk.

Selskapets strategi er å vokse til 1 milliard i omsetning innen 2010. Hvis det oppnås med en fornuftig resultatmargin så vil det da ikke være vanskelig å se flere dobblinger i kurs innen 12-18 mnd.

Med et godt 2.kv så kan den første dobblingen komme allerede i sommer/høst.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
 • 4 months later...

Data Respons innfridde i 4.kv.

 

Alt ble i overkant av forventningene.

- Omsetning + 38 %

- Inntjening + 32 %

- Ordrereserve + ca 58 % 269 mill ( v/ forrige årskifte var det ca 170 mill )

 

Aksjen pendlet hele fjoråret mellom 11,- og 15,-

I høst viste aksjen styrke og lå ann til å bryte gjennom den "psysiske" sperra på 14,50.

Men den gang skuffet selskapet med 3.kv. grunnet forsinkelser hos underleverandører.

 

Når selskapet nå har levert i overkant tror jeg det kan ligge til rette for et kursgjennombrudd.

 

Selskapet er i kraftig vekst.

Deres målsetning er å bli ledende i europa innen 2010.

Innen samme tid har de satt 1 milliard i omsetning som mål.

 

Presentasjonen sier at DAT planlegger oppkjøp i Tyskland.

Et gjennombrudd der kan sette skikkelig fart på kursutviklingen.

Link to comment
Share on other sites

Nå er det ganske nøyaktig 1 år siden jeg kjøpte mine første DAT-aksjer.

 

Jeg hadde nok forventet at kursutviklingen skulle gått bedre, men føler nå at det meste er lagt til rette for betydelig høyere prising.

 

Selskapet oppnådde nær 400 mill i omsetning i 2006.

Det ga en omsetningsvekst på 38 %

DAT har hatt tilsvarende omsetningsvekst flere år nå.

De har som målsetning å oppnå 1 milliard i omsetning innen 2010.

Hvis veksten fortsetter med 38 % årlig vekst så vil det målet være innfridd innen 2009.

 

Resultatmarginen er lav men stigende.

Det er ikke unaturlig at stor vekst går på bekostning av resultat.

Selskapet påpeker at de nå skal trimme resultatmarginene.

 

I Norge leverte DAT 12,5 % EBITDA-margin.

 

Denne type selskap har lite investeringer og dermed lite avskriving og lite kapitalkostnader.

Det bør derfor ikke være urealistisk å oppnå 15 % på bunnlinja om 2-3 år.

 

Med 1 milliard i omsetning så blir 15 % resultatmargin 150 mill pr år.

150 mill på 36,8 mill aksjer tilsvarer kr 4,- pr aksje.

 

Når markedet innser at DAT er i ferd med å innfri dette så vil aksjen passere 50 kroner i kurs.

Edited by blink
Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

http://www.newsweb.no/atmnt/DAT_CapitalMar...07.pdf?id=43129

 

Spenstig guiding i presentasjonen som ble forelagt i Markets day den 10 mai.

 

DAT har lenge dokumentert meget høy omsetningsvekst.

 

Presentasjonen legger opp til at veksten vil fortsette med årlig 30 %.

Det fører til at omsetningen passerer 1 milliard i 2009.

EBITDA-margin oppgis å bli 11 %

Med 37,2 mill aksjer i selskapet ender dermed DAT opp med 3 kroner pr aksje i EBITDA-resultat.

 

Det er beskjedent med avskrivinger og kapitalkostnader i DAT.

Det betyr at det aller meste av EBITDA ender som resultat på bunnlinja.

 

Etterhvert som selskapet dokumenterer i sine kvartalsrapporter at guidingen innfris, så vil aksjen begynne å pris inn slik fortjeneste.

Det betyr kurs opp mot 30 kroner, eller høyere hvis markedet fortsetter å bedre seg.

Link to comment
Share on other sites

DAT gjør OPPKJØP i Tyskland

God artikkel i lørdagens FA om DAT :

 

KONTRAKTENE RENNER INN

DAT meldte i går om nok en kontrakt. Så langt i år har IT-selskapet børsmeldt avtaler for 131 mill. kroner og gjort 2 oppkjøp.

 

DAT som leverer innebygde datasystemer ( embedded solutions ) til en rekke ulike brasjer, meldte i går om en samarbeidsavtale med Kongsberg Defence & Aerospace med en foreløpig ramme på 18 mill kroner. Dermed fortsetter kontraktsstrømmen for vekstselskapet.

 

- MER KOMFORTABEL NÅ

DAT sin visjon er å bli ledende i Europa innen 2010 på Embedded Solutions i det industrelle markedet. Det er også uttalt at dette innebærer at omsetningen skal runde milliarden.

- Jeg er mye mer komfortabel med dette målet nå, enn da vi først gikk ut med det, sier adm.dir. Kenneth Ragnvaldsen.

I fjor rundet ordreinngangen 1/2 milliard for første gang, noe som tidligere har gitt en god indikasjon på omsetn. året etter.

- En halv milliard i omsetning bør vi klare med god margin i år. Det er veldig gode tider. Hele markedet er inne i en fase der man satser på produktutvikling, og det er viktig for et selskap som oss, sier han.

 

VIL KJØPE I TYSKLAND

Fokuset i DAT har tidligere vært på vekst, men nå er planen at marginene skal heves.

- Målet er en driftsmargin på 10-12 % på konsernnivå i 2010, sier Data Responssjefen.

Det betyr et driftsresultat på over 100 mill kroner i forhold til omsetningsnivået som selskapet har indikert.

Et av nøkkellandene i forhold til den videre veksten er Tyskland, som foreløpig bidrar relativt beskjedent.

- Vi kommer nok til å gjøre noen oppkjøp i Tyskland i tiden framover, sier Ragnvaldsen.

 

.....................................................

 

Jeg har sittet i DAT i ca 1 år og vært meget komfortabel med veksten i selskapet.

Selskapet har holdt det de har lovet i sine guidinger hele tida.

Veksten har vært større enn guidet.

1 milliard i omsetning vil passeres i 2009.

 

Men aksjekursen har ikke avspeilet veksten i selskapet.

 

Med dagens ordrebok og uttalelsene fra Ragnvaldsen, så bør 1/2 milliard i omsetning passeres i år.

Det forsvarer kursdobbling.

 

Den store TRIGGEREN for DAT vil være et gjennombrudd i Tyskland.

Et oppkjøp der kan bli STARTSKUDDET for et skikkelig kursrally i DAT-aksjen.

 

Når millliardomsetningen oppnås med driftsmargin på 12 %, så forsvareres kurs-nivå som er det 5-dobble av dagens.

 

.............................................

 

Når Ragnvalsen sier at driftsmarginen skal opp til 10-12 % så bør en huske at det i denne type selskap er beskjedne beløp i avskriving og kapitalkostnader.

Det betyr at det er lite forskjell mellom driftsresultat og bunnlinje..

 

100 mill på bunnlinja forsvarer 40 kroner i kurs, når en legger inn P/E lik 15 ( som er beskjedent for vekstselskap av denne type )

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

2.kv.07 fra DAT kan bli oppsiktsvekkende godt.

 

Selskapet imponerte med rekordvekst med sitt 1.kv.07, som endte med 132,1 mill i omsetning. Det ga en vekst på 76 % sammenlignet med 01.kv.06

 

Veksten for EBITDA og EBIT imponerte ytterligere :

EBITDA........+ 148 %

EBIT.............+ 150 %

 

Veksten har pågått over lang tid i DAT.

Veksten fra 1.kv. til 2.kv. i 2006 ble ca 28 %

 

Hvis en legger til grunn at DAT gjenntar samme vekst i år, så ligger det an til å oppnå en omsetning på 300 mill for 1. halvår.

 

Hvis en fortsetter talleken og legger inn tilsvarende vekst som i 2006 for 2.halvår og overfører til 2007, så kan lista legges på 384 mill i omsetning for 2.halvår.

 

Det betyr i så fall 680-690 mill i omsetning for 2007

Dette er et nivå som ligger langt over DAT sin guiding.

 

Hvis tallene skulle vise seg å være noenlunde realistiske, så kan forestående resultatframleggelse, presentasjon og guiding bli en fantastisk hyggelig forestilling.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

DAT fikk i dag sin historisk største kontrakt.

 

Oppdragsgiver var Kongsberg våpenfabrikk.

 

Ikke uventet etter at vi har sett at Kongsbeg har mottatt mange store kontrakter i sommer.

 

Men meget hyggelig å få bekreftet at DAT opparbeider stadig større tillit hos sine kunder.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Data Respons leverer 3.kv.resultat neste torsdag.

Da er det på tide å estimere tall.

 

Her er mitt forslag

 

Data Respons

tall i 1000 NOK

................................................................................

.Estimat

................................01.kv.07............02.kv.07.............3.kv.07

Driftsinntekter........... 132 088 ............156 808............ 140 000

Varekost......................64 356..............80 409 ..............72 000

Lønnskost.....................49 018..............53 659 ............. 45 000

Annen driftskost............10 556..............10 646...............10 500

 

EBITDA..........................8 158 .............12 094 ..............12 500

 

Avskriving......................1 120............... 1 153................ 1 200

Driftsresultat (EBIT)........7 038...............10 941...............11 300

 

Netto finans......................... 3 ................. (59).................. -

Resultat før skatt.............7 041..............10 882 ...............11 300

Skatt............................. 2 408............... 2 362 ................2 500

 

Resultat etter skatt......... 4 633.................8 520 ................8 800

 

Mine estimat for 3.kv viser formidabel vekst fra 3.kv.06.

For øvrig viser de moderat omsetningsnedgang fra 2.kv. som er naturlig grunnet ferieavikling i begynnelsen av 3.kv.

Det mest gledelige er bedret bunnlinje og markert bedret margin.

 

DAT gjør det meste riktig og vil også denne gang bekrefte formidabel omsetningsvekst, samt bedret margin.

 

Tallene mine er ment å vøære nøkternt realistiske, som betyr at det er gode muligheter for at de faktiske resultatene blir enda bedre.

Link to comment
Share on other sites

Ser at estimatet for 3.kv. må justeres opp basert på oppkjøpet av Sylog i Sverige.

Sylog ventes å omsette for ca 100 mill SEK årlig.

 

 

Data Respons

tall i 1000 NOK

............................................................................Esti

at

.....................................01.kv.07.......02.kv.07........3.kv.07

Driftsinntekter................132 088 .......156 808 ........160 000

Varekost..........................64 356 ........80 409.......... 81 000

Lønnskost........................ 49 018 ........53 659 ..........53 000

Annen driftskost................10 556 ........10 646 ......... 12 000

EBITDA..............................8 158 ........12 094 ..........14 000

Avskriving .........................1 120 ..........1 153 ........... 1 200

Driftsresultat (EBIT)............7 038......... 10 941 ......... 12 800

Netto finans............................. 3 ............. (59) -

Resultat før skatt..................7 041 .........10 882 ........ 12 800

Skatt...................................2 408 ...........2 362 ...........2 500

Minoritetsandel

Resultat etter skatt.................4 633...........8 520 .........10 300

Link to comment
Share on other sites

 • 11 months later...

Er ikke lett å ha en god tilbakekjøpsstrategi, når volumet av tilbakekjøp er halvparten av hele dagens volum :laugh:

 

Blir for øvrig spennende å se hvordan de klarer seg denne gangen, hvis det blir lavkonjunktur. Har jo vokst voldsomt både organisk og ved hjelp av oppkjøp de siste åra.

 

Siste Endring Endr% Kjøper Selger Åpning Høy Lav Forrige Volum Verdi Handler

11.60 -0.50 -4.13 11.50 11.95 11.75 12.00 10.50 12.10 81 500 928 350 26

 

Innkommet 18.09.2008 16:20 Oslo (TDN Finans): Data Respons kjøpte torsdag 40.000 egne aksjer tilsnittkurs 11,94 kroner pr aksje.Det opplyses i en melding torsdag.Etter tilbakekjøpet eier Data Respons 40.000 egne aksjer, tilsvarende 0,1prosent av utestående aksjer.-- TDN Finans SH 22 00 11 55 finans@tdn.no#CODES C/DAT

Link to comment
Share on other sites

 • 8 years later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

 • Lage deg en bruker i dag for alle funksjoner. Helt gratis!

  Logg inn eller lag deg en bruker

×
×
 • Create New...