Jump to content

Skatt - Hvordan slippe unna


Vibbe

Recommended Posts

Er veldig fersk i gamet, men begynner å se resultater. Det var da det gikk opp for meg at mye av gevinsten skattlegges... og det plager meg litt. Tenkte derfor det var en god ide å starte en tråd hvor man kan dele tips om hvordan man slipper unna med minst mulig skatt på aksjegevinsten sin. :twisted: Så kom med tips og triks... ingenting er umoralsk! :twisted:

 

 

Har jeg forstått det riktig så skattlegges...

-aksjegevinst :?

-aksjeutbytte i utenlandske selskap :(

-formueskatt på aksjebeholdning :shock:

 

Avkastning på aksjer skattlegges som vanlig inntekt, stemmer ikke det? Altså som vanlig skatt på 28% og toppskatt dersom over et visst beløp osv...?

Link to comment
Share on other sites

Aksjer skattes som kapitalinntekt. Det vil si flatt 28% - ingen toppskatt med andre ord.

 

Et triks jeg pleier å bruke er å kjøpe mye aksjer i et selskap på SMB indeksen rett før nyttår - gjerne med ekstra mye belåning fra megler.

 

Dette fungerer ved å senke formuen. Aksjer på SMBindeksen har en ligningsverdi på 75% av kursen 31/12.

 

Det er mange solide og likvide papirer på SMB - Vi kan bruke Golar LNG her.

 

Regnestykket blir da - du låner en 1000.000 av megler for som du kjøper GOL for. På ligningen har disse aksjene en total verdi på 750.000 samtidig som du skylder 1000.000 - det vil si at denne lille og rimelig safe transaksjonen senker formuen med 250.000

 

Men når det er sagt...skal man fjerne formue i Norge er det eiendom som er kongen. Ligningsverdien her er til å grine av (for oss som gjerne vil ha folk inn i verdipapirmarkedet med overskuddslikviditeten deres :twisted: )

 

MBA

Link to comment
Share on other sites

Aksjegevinst er en kapitalgevinst, og vil kun beskattes med 28%. Det er altså ingen toppskatt eller trygdeavgift på kapitalinntekt. Når det gjelder formuebeskattning vil børsnoterte aksjer verdsettes til børsverdi 1. januar i ligningsåret.

SMB aksje verdsettes til 65% av børsverdien 1. januar.

 

Husk også at det er netto gevinst som beskattes, så tapene man har hatt gjennom året vil naturligvis trekkes i fra.

 

Håper dette var til hjelp.

 

Mvh. Ditto

Link to comment
Share on other sites

MBA svarte visst på innlegget samtidig som jeg skrev. :)

 

Blir SMB poster nå verdsatt til 75% av børsverdien? Jeg må visst oppdatere kunnskapene mine litt. Vet du om reglene for ikke børsnoterte aksje fremdeles til verdsettes til 65% av verdien på eierens andel i selskapet, eller har den også steget til 75% ?

 

Ditto

Link to comment
Share on other sites

Du kan redusere skatt ved å trekke ifra det reellle kostnadene til dine handel hvis du ahr stor nok handlevolum, , for eksempel:

- Bøker til lære om børs og aksjer (husk å ta vare på kvittering).

- ADSL, hvis du har mye traffikk ( dette må deklareres i eget ark i selvangivelsen).

- Aviser og tidsskrifter som er relatert ti l"jobben" i aksjer. for eksempel Kapital, din penger, ....

- Sanntids kostnadene og evt. onlinetrader kan trekkes ifra.

 

Det er det jeg har kommet på.

Merk: ADSL fått jeg ifjor, og har ikke skrevet det enda i selvangivelsen (men jeg vil iår) :wink:

Aviser og tidsskrifter varrierer fra kommune til kommune.

R/Carlos.

Link to comment
Share on other sites

Vibbe!

 

Hvorfor tenke så mye på skatt.

Hvis du har en gevinst på 100 kr så gled deg over at 72 kr er dine, og at 28 kr er gått til felleskapet.

 

Oppskriften til MBA vil jeg på det sterkeste fraråde deg. Risikoen er altfor stor.

 

Nei Vibbe. Gled deg over gevinsten på 72 kr.

Link to comment
Share on other sites

Jeg må si meg enig med Corvus 8) , jeg liker slike holdninger ( always look at the bright side of life).

Når det er sagt, jeg tror ikke at det er uærlig om man finner LOVLIG måter å spare penger på så lenge det er ikke utspekulærte metoder da :wink:

R/Carlos

Link to comment
Share on other sites

Hei Corvus

 

Viser til dine bekymringer for risiko ved å investere i SMB aksjer like før årets slutt for å spare skatt. Jeg må si meg enig i dette, og vil gjerne vise dette med litt utregning:

 

Skattesatsen på formue er 0,9% mellom 120K (150K) og 540K (580K), og 1,1% fra 540K (580K) og oppover (avhengig av skatteklasse). Ved en formuereduksjon på 250K vil besparelsen være på maks kr 2750. Ser vi dette i forhold til transaksjons kostnader for lån og kjøp + salg av aksjene, vil besparelsennaturligvis reduseres. Faren ved et lån er at ved tap på investeringen må man betale mer tilbake enn der man får solgt aksjeposten for. Man MÅ dermed ha andre likvider for å kunne dekke et tap. For en investering på 1000K vil en nedgang på kun 0,25%!! utgjøre kr 2500. Medregnet transaksjonskostnader er hele skattebesparelsen allerede borte. Faller aksjen med 1% vil tapet pr 1000K investert være kr 25000.

 

Jeg vil dog si at jeg forstår tankegangen. Dersom man har 1000K i cash (les. ikke lån) og samtidig har tro på at en SMB aksje vil stige, er det naturligvis ikke noe i veien for å gjøre investeringen før nyttår.

 

Beklager det lange innlegget.

 

Ditto

Link to comment
Share on other sites

Fantasktisk... det er altså ikke så ille som jeg først trodde. Flat beskatning på 28% er jo ikke så ille... jeg så for meg at en aksjegevinst på >= 500 000 ville bli beskattet med cirka 50% + formueskatt :( det ville vært kjedelig!

 

Uansett... ingenting i veien med å slanke skatten maksimalt :wink: så det er bare å fortsette å komme med smarte innlegg! :D

Link to comment
Share on other sites

Dersom man har 1000K i cash (les. ikke lån) og samtidig har tro på at en SMB aksje vil stige, er det naturligvis ikke noe i veien for å gjøre investeringen før nyttår

 

Også har vi det særnorske RISK-beløpet da. Dvs om du kjøpte et norsk SMB selskap i desember og har solgt det nå, vil kjøpskursen enten forhøyes eller nedjusteres og skatten blir dermed usikker.

 

Har du uflaks kan du ha kjøpt en aksje 30. desember til 40 kr og solgt 2. januar til 45 kr, mens i ligningen må du skatte som om du kjøpte for 35 og solgte for 45.

Link to comment
Share on other sites

Enig om at 28% flat skatt ikke er for ille.

 

F.eks har USA 30% (mulig Bush har senket den)

 

Det som gjør Norsk skatt så uholdbar er formueskatten. Si at du et vanlig år tjener 7% på aksjene.

 

1000 kr blir 1070 kr

 

28% av 70 er 19,6

 

+ formueskatten 0,9% av 1070 er 9,63

 

= skatt på 29,23 kroner

eller skatt/fortjeneste blir 41,8%

 

 

Ganske ironisk at i Norge vil de dårligste investorene betale høyest skatteprosent!

Link to comment
Share on other sites

Ja, Jern-Erna bak spakene klarer sikkert å få gjennomført litt mer :D

 

For min del, som langsiktig i aksjemarkedet, ville jeg heller betalt 10% skatt på utbytte (dobbeltskatten blir da 28%+10% som er til å leve med) om formueskatten heller ble fjernet.

 

Ikke misforstå meg. Jeg et mot av dobbeltskatt på utbytte, men av to onder er formueskatten verst :evil:

Link to comment
Share on other sites

For å sette skatten i perspektiv!

 

Om du i dag har 300.000 og klarer hele 20% årlig fortjeneste, vil du som en gammel mann om 40 år ha:

 

440,9 Millioner om du ikke betaler skatt.

307,1 Millioner om du kun betalte 0,9% formueskatt

65,2 Millioner om du kun betalte skatt av fortjeneste

44,6 Millioner med formueskatt og skatt på fortjeneste

 

I realiteten kan du betale mindre skatt om du eier aksjer over flere år og derfor utsetter skatten. Warren Buffet er god til det, og det er kanskje derfor har er blitt verdens beste investor med 'kun' 24,7% årlig avkastning.

Link to comment
Share on other sites

Hvordan tenker politikerne:

 

Hovedsaken blir å innføre en skatt på aksjeutbytte brukt til privat forbruk

 

Hvordan skal de vite om utbyttet blir brukt til privat forbruk eller blir reinvestert?

 

Jeg trodde det allerede var 24% skatt (moms, merverdiavgift, tax - kall det hva du vil) på privat forbruk.

Link to comment
Share on other sites

Hopsan....

 

Leser disse hyggelige tallene fra Børshaien:

Om du i dag har 300.000 og klarer hele 20% årlig fortjeneste, vil du som en gammel mann om 40 år ha:

 

440,9 Millioner om du ikke betaler skatt.

307,1 Millioner om du kun betalte 0,9% formueskatt

65,2 Millioner om du kun betalte skatt av fortjeneste

44,6 Millioner med formueskatt og skatt på fortjeneste

Absolutt noe å se frem til. Kan du også fortelle meg hva jeg skal gjøre for å bli 100+ ?? Og hva jeg skal bruke pengene til da?

Link to comment
Share on other sites

Politikk er politikk. Høyre venter med å kjøre for fullt for å kunne bruke dette som et godt valgløfte for de som i løpet av perioder med historisk lav rente på bankkonto ergrer seg over å måtte betale skatt uten å få noe renter på pengene. Lytt til løftene i valgkampen neste år.

Link to comment
Share on other sites

Høyre ønsker ett bredest mulig politisk flertall bak den nye skattereformen som kommer nå på vårparten. Grunnen er at hvis regjeringen nå trumfer gjennom en skattereform som f.eks. AP ikke kan leve med vil de antaglig endre på denne igjen så fort de kommer i posisjon. Og det værste som fins er usikkerhet og ustabilitet i skattepolitikken.

 

Forøvrig betaler jeg min skatt med glede, og syns Norge er ett fantastisk land å bo i. Når det er sagt er jeg mest på linje med det Høyre ville innført dersom de fikk bestemme selv. Formueskatt, dobbel utbytteskatt og skatt på egen bolig håper jeg snart forsvinner. Skrekk scenarioet er en SV/AP regjering i 2005 med Øystein Djupedal som finansminister...

 

Pirelli

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

TV2's nyhetsoppslag i går var 'Kakseskatten innføres', der sa de at kapitalinntekter skal skattes på samme måte som lønnsinntekter. Det må være en gedigen missforståelse??

 

Slik jeg har forstått Skauge utvalgets innstilling skal det innføres proggresiv skatt på utbytte på mottakers hånd. Dette måles i forhold til egenkapitalen (?) i selskapet. Dersom egenkapitalen er 100.000,- kan man f.eks. ta 5.000,- i 'skattefritt' utbytte, så øker skatten i steg utover dette. Samtidig kan man da fjerne den forferdelige delingsmodellen.

 

Jeg er skuffet over at Høyre sitter i regjering når dette innføres. I realiteten er dette en dobbeltbeskatning. Utover det vil jeg si at dette hadde kommet før heller siden uansett, og så lenge man har en prosentsats på 5-6% som skattes på samme måte som tidligere blir dette egentlig ganske rettferdig.

 

Problemet har vært at konsulenter, advokater osv. har tatt ut lønnen sin som kapitalinntekter, delingsmodellen har ikke vært et effektivt våpen mot dette. Selv er jeg konsulent og har inntektene mine i ett AS, så mitt totale skattetrykk kommer til å øke voldsomt med dette.

 

Det positive:

- Delingsmodellen forsvinner

- Formueskatten fjernes

- Mer 'rettferdig' fordeling mellom kapitalinntekter og lønnsinntekter.

 

Husk også på at de fleste utbytter fra børsnoterte selskaper ikke kommer til å utgjøre mer enn 5% av egenkapitalen, og såvidt jeg forstår unngår man da dobbeltskatten.

 

Min utfordring nå blir å blåse opp egenkapitalen i selskapet... Goodwill for ett par millioner :?: :)

 

Pirelli

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

  • Lage deg en bruker i dag for alle funksjoner. Helt gratis!

    Logg inn eller lag deg en bruker

×
×
  • Create New...