Jump to content

Skatt - Hvordan slippe unna


Vibbe

Recommended Posts

En ide til å spare skatt for den veldig rike:

 

Du eier aksjer for, la oss si, 100 mill i et selskap. Det er i et lite likvid selskap med glissen ordrebok, og omstettes på børsen.

 

Den 30/12 selger du kursen ned 20% på sluttauksjonen. Dette koster deg ca. 100.000.

 

Formueskatten går dermed ned fra 1.000.000 til 800.000 kun ved litt arbeid på lille nyttårsaften. Det koster 100k, men du slipper unna med 200k mindre i skatt.

God timelønn.

 

Synd det bare er Rimi-Hagen & Co som har denne muligheten. Vi andre derimot, kan jafse i oss noen billige børsposter.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Ifølge Skattemeldingen som legges frem i dag varsler Regjeringen fritak for beskatning av selskapers aksjeinntekter. Dette ifølge en pressemelding.  

Men samtidig faller fradragsretten for tap bort, og meningen med det er å motvirke såkalt kjedebeskatning.  

 

Endringene vil få virkning fra og med i dag 26. mars, og ifølge et grovt provenyanslag kan endringen gi en årlig skattelette på en halv milliard kroner.  

 

Innføringen av denne såkalte fritaksmodellen vil gjøre at RISK- og godtgjørelsessystemet kan avvikles i sin helhet, heter det videre.  

 

Regjeringen foreslår også skattefrihet for utbytte med virkning for hele inntektsåret 2004.

 

Dette høres veldig bra ut, eller hur?

Da skjønner jeg hvorfor det også må være skatt på utbytte over normalavkastning.

 

Si at jeg danner et AS, Sharky Trading :D , og jeg driver aksjehandelen via dette selskapet. Tjener jeg 10% blir også 10% i selskapet uten skatt (taper jeg penger får jeg tilsvarenede ikke trukket fra skatten).

I det jeg vil ta ut pengene, om det er i dag eller om ti år, vil jeg skatte 28% av det over risikofri avkastning.

Fordelen blir at jeg slipper skattes skatt effekten (STOR fordel, beskrevet lengre ned i tråden).

Ulempen kontra som privatinvestor er at jeg må skatte på penger jeg har skutt inn i selskapet om jeg tar dem ut (stor ulempe om tradingen ikke går i pluss).

 

Er min beskrivelse riktig?

(Sharky er ingen skatteekspert)

Link to comment
Share on other sites

Dette ser absolutt positivt ut. Og det er vel mange nå som har hatt en liten utsettelse ut april som pusser litt på tallene. (Ser jeg blir travel i påsken.)

 

Mange har nok fremskutt underskkudd på tap i de to årene førut som fortsatt henger med for 2003. Og de som ikke realiserte gevinsten fra 2003 før i år har rett og slett fått en gavepakke av dimensjoner rett i fanget. - Her er allerede korken åpnet!

 

Du sier:

at jeg må skatte på penger jeg har skutt inn i selskapet om jeg tar dem ut

 

Til det er å si at du må låne dine egne penger til AS'et og det gjennom skikkelig avale godkjent av likningskontoret. Da skatter du bare av rentene du selv regulerer mens lånet betales tilbake.

Link to comment
Share on other sites

Til det er å si at du må låne dine egne penger til AS'et og det gjennom skikkelig avale godkjent av likningskontoret. Da skatter du bare av rentene du selv regulerer mens lånet betales tilbake.

 

Logisk!

 

Bakdelen er jo at jeg ikke får fradrag dersom jeg taper penger, men hvem handler aksjer for å tape.. :lol:

 

Jeg skal sette meg inn i reglene for AS dersom denne loven innføres. Spørs bare om Stortinget vedtar reformen da.. :roll:

Link to comment
Share on other sites

Bakdelen er jo at jeg ikke får fradrag dersom jeg taper penger

 

Joda, det lar seg ordne. Regnskpsfør aksjehandelen som en varehandel og aksjetap avskrives som tap. Blir det større enn inntektene totalt fremføres tap som underskudd på driften.

 

Men som du sier, hvem vil selge med tap? Da kommer du i skatteposisjon og det skal godt la seg gjøre når driften lever om kapp med forbruket slik at overskudd stort sett fordamper i de utrolige kostnadene som skal til for sikker drift,.. nytt EDBanlegg, programvare, husleie, telefon, kurtasje osv osv.... for ikke å snakke om investeringene for ikke å forurense det ytre miljø. Sistnevnte er jo et vanskelig teknisk tema og det brukes mye penger av bedriftene på studieturer for å se hvordan andre løser dette. - Investeringen må avsettes inntil man finner en skikkelig løsning, eller grunnlag for en sådann slik at kvalitetsansvarlig for Helse og Miljø kan legge frem en forsvarlig plan, som sikkert er foreldet og må restruktureres hvert fjerde år.

 

Ja, er det noe rart bedriftene sliter her hjemme, er jo komplett umulig å få til overskudd for videre ekspansjon. Driftskostnadene er jo formidable uansett hva man driver med nå til dags. - Er vel derfor denne skattereformen legges frem?

Link to comment
Share on other sites

Ifølge Skattemeldingen varsler Regjeringen fritak for beskatning av selskapers aksjeinntekter.

 

Jeg har regnet litt på det og det hele virker genialt!

 

Si at Per eier et selskap med 1.000.000 kr som investeres i aksjer. Dette er penger som skal vokse i 15 år, og årlig avkastning er 15%.

 

Nye regler

Etter 15 års vekst tar han ut gevinsten som utbytte (20% utbytteskatt).

Per tjener netto 5,71 mill

Staten får i skatt 1,43 mill.

 

Gamle regler

Med de gamle reglene ville selskapet betalt 28% skatt hvert år på fortjenesten, fordi han realiserer aksjer fortløpende. Fortjenesten tas ut som utbytte etter 15 år (0% skatt).

Per tjener 3,66 mil

Staten får i skatt 1,42 mill.

 

Altså en svært god situasjon der Per - som suksessfull, langsiktig investor - tjener mye mere samtidig som staten får minst like store skatteinntekter. :D

 

Mange norske selskaper har store aksjeporteføljer. Når disse får vokse naturlig kan selskapene gjøre nye investeringer og være konkurransedyktige mot utenladske selskap. Om selskapet ikke vil investerere, men heller vil gi utbytte til sine aksjonærer får Fellesskapet minst like mye skatteinntekter som i dag.

 

En vinn-vinn situasjon, spør du meg.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Jeg har et spørsmål angående utfylling av selvangivelsen.

 

Jeg solgte aksjer i romjula, som står som "innmeldte ikke gjenomførte transaksjoner pr. 31.12.2003"

 

Disse salgene er ikke med i på skjemaene jeg har mottatt fra ligningsmyndighetene. Skal de være med, eller kommer dette på neste års ligning?

Link to comment
Share on other sites

Tipper det er oppgjørsdagen for inn på konto som er avgjørende når det er salg i romjula. Er oppgjøret gjort i januar skal det beskattes for dette året, men verdien skal på formuen for i fjor.

Link to comment
Share on other sites

Filosofen

 

Jeg har selv fått selvangivelsen fra Ligningskontoret, og der var det masse mangel. Det var masse transaksjoner som ikke var kommet med.

 

Det som du har realisert i romjula, og som ikke har kommet med på skjemaet fra Ligningskontoret, må du selv fyller ut på skjema RF-1061. ( sendt med helst kopi av transaksjonene). ( Husk kurtasjen også)

 

Det som står som innmeldt og ikke gjennomført vil være beholdning. Dette er da feil hvis du fyller ut RF-1061, så da må du stryker beholdningen.

 

Jeg håper du er flink med tall, for jeg stoler ikke på Ligningskontoret.

 

:lol:

Link to comment
Share on other sites

Regner med at vi har noen studenter med oss på forumet. :wink:

 

Dette går ikke direkte på aksjer, men er likevel verdt noen kroner.

 

Tenkte jeg skulle prøve meg med å tipse om et fradrag som ikke så mange tenker over, men som vissnok skal være greit å få gjennom.

 

Man greier fort å spa opp 10000-15000 kr i fradrag på denne måten:

 

I ferien, dvs mellom 15. juni og 14. august, har man ikke krav på støtte fra Lånekassen. Dermed åpnes et gedigent hull om man blir på studiestedet i sommerferien og jobber hele eller deler av ferien.

 

Man er nemlig ikke student i denne perioden, og man bor derfor ikke på studiestedet for å studere.

 

Hva gjør man da, jo man bor på studiestedet for å arbeide! :D

 

Hva skjer da hvis man har studiested som er forskjellig fra folkregisterregistrert adresse? Jo, man har opphold utenfor hjemmet. Og de fleste studenter står i folkeregisteret med adresse hos foreldrene, men bor på et annet sted.

 

Og hva skjer om man er ikke er student og arbeider på annet sted enn ved hjemmeadresse? Jo man finner fram skatteloven § 6-13. En hendig paragraf som etter ordlyden er ment å være en hjelp for pendlere, men er så vid forumlert at den kan brukes av studenter også.

 

§ 6-13 er ganske mye verdt siden den kommer ved siden av minstefradraget, se § 6-30, 1. ledd.

 

Bruker man § 6-13, har man krav til 159-kroners satsen for kost. Denne kan kreves uten ytterligere dokumentasjon, men NBfor perioden 15. juni til 14. aug. Å prøve å argumentere for at kjøkkenet ikke egner seg for matlaging og kreve høyere sats :D , er som regel ikke mulig å få godkjent.

 

I tillegg Disse må dokumenteres. Her er det f eks bare å spa opp kontoutskrifter for husleiebetalinger og finne fram gamle strømregninger som kopieres og sendes inn.

 

Det er derimot antatt å være en del vanskeligere å få losjiutgiftene godkjent, siden man raskt kan møte et krav om at man faktisk må ha losjiutgifter på folkeregistrert adresse.

 

For godt til å være sant? Kanskje, men det er faktisk mulig å få dette godkjent som fradrag. Gjelder bare å bruke § 6-13 på korrekt måte og argumenter litt.

 

En snedig måte å få 10000 til 20000 i ekstra fradrag på dette! :D :D :D

 

Lykke til!

Link to comment
Share on other sites

Jeg legger ved en link her. Dette er et av smutthullene som Ligningskontoret ikke si ifra, og det er opp til oss å finne ut hva vi kan trekke ifra eller ikke. Før var det få som visste om dette, men nå etter at internett har kommet så er det lettere å få tilgang til å få mer vit om en del fradrag som en ellers ikke vet om tidligere.

 

http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/...ticle217318.ece

 

Puss opp boligen - spar skatt

Har du hatt store utgifter til oppussing av bolig ifjor eller leier du kanskje ut bolig? Da kan du ha mye å trekke fra på ligningen din - vel og merke hvis du argumenterer godt for deg.

Det er foretatt noen presiseringer i saken.

Det er ikke alle deler av skattelovgivningen som er krystallklar. Når det gjelder kostnader vedrørende oppussing av bolig, kan god argumentasjonsteknikk vinne over byråkratisk regelverk.

 

Vedlikehold eller oppgradering?

Hvis du har en utleieleilighet kan du i følge regelverket trekke fra alle vedlikeholdskostnader på selvangivelsen din, men du kan ikke trekke fra kostnader som fører til at boligen blir oppgradert. Her er grensetilfellene mange.

- Hvis du setter inn nytt kjøkken eller bad kan du argumentere for at det er nødvendig vedlikehold. Det kan jo være skade eller slitasje på kjøkkenet eller badet som gjør at det er nødvendig med oppussing. Hvis du samtidig hever standarden eller forandrer på rominndeling, kan noen av utgiftene ses på som en påkostning på leiligheten, sier skatteadvokat Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen til dn.no.

Som vedlikehold regnes alt som setter boligen tilbake i en stand som den en gang tidligere har vært i.

 

Tenke selv

Her er det ingen opplagte regler eller brøker for hva som kan skrives av som vedlikeholdskostnader og hva som er oppgradering.

- Her må du tenke selv. Det hjelper ikke å sende med en haug med kvitteringer med selvangivelsen. Det er ikke måten å overbevise ligningskontoret på. Her må det settes opp en ryddig oversikt, hvor det argumenteres for hvorfor du mener skifte av kjøkken /bad er vedlikehold og ikke oppgradering, sier Nilsen.

Det samme gjelder skifte av gulv, tilføyer hun. - Her kan merutgiftene ved å skifte fra for eksempel linoleum til parkett bli sett på som en oppgradering, selv om det var helt nødvendig å legge nytt golv.

Men den delen av utgiftene som gjelder legging av nytt gulv med samme standard er vedlikehold som du kan kreve fradrag for.

 

Ekstraordinær skade

For deg som bor i egen bolig, er mulighetene for fradrag begrenset. Du kan i alle fall ikke trekke fra vanlige vedlikeholdskostnader. Men hvis du har hatt kostnader som skyldes ekstraordinære skade, kan du trekke fra alt over 10 000 kroner - redusert med eventuell dekning fra forsikringsselskapet.

Ekstraordinær skade kan blant annet være annet naturskade, skade på grunn av sopp eller husbukk, brannskade, skade ved hærverk og utgifter til reparasjoner ved klart påviselige material- og konstruksjonsfeil.

Du trenger en skriftlig erklæring fra en takstmann eller annen fagperson som konstaterer at det dreier seg om en slik type skade. Det er spesielt viktig hvis du mener at skaden skyldes en konstruksjonsfeil, for eksempel fordi du mener at den håndverkeren som for eksempel bygget badet eller la taket ikke fulgte byggeforskriftene.

 

Flere fradrag

Til slutt, hvis du har solgt en utleiebolig i løpet av fjoråret. Husk at du kan trekke fra utgifter til visninger, megler og annonser. Og helt til slutt, hvis du har hatt ny takst på boligen din ifjor for å refinansiere lånet, kan du trekke fra denne utgiften. Du kan også trekke fra utgifter i forbindelse med tinglysning av panterett.

 

:oops: :oops:

Link to comment
Share on other sites

Etter skatteloven har du først og fremst rett til fradrag for ALLE UTGIFTER du har hatt for å sikre deg inntekter.( lønnsinntekt, næruingsinntekt og kapitalinntekt)

 

Er du lønnmottaker , inngår mange av dine utgifter i minste fradraget. Overstiger dine faktiske tjenesteutgifter dette beløpet bruker du post 3.2.2 i selvangivelsen. I tillegg legger du med en grundig redergjørelse for de utgiftene du mener er fradragsberettige. I denne posten. Husk at du alltid må være forberedt på å dokumentere ovenfor Ligningskontoret alle utgifter som du krever fradrag for. Det er derfor svært viktig å ta vare på kvitteringer og faktura. Helst bør du tar dette med når du levere inn ligningen.

 

Næringsdrivende fører sine utgifter direkte til fradrag i regnskapet.. Har du både lønnsinntekter og næringsinntekt kan du kreve minstefradrag i lønnsinntekter, og faktiske utgifter i næringsregnskapet. Dette betinger da at utgiftene du krever fradrag for ikke refererer seg til lønnsinntekten. Det gunstigste for deg som lønnmottaker er for øvrig å sørge for at arbeidsgiveren alltid dekker dine tjenester direkte. Da vil du få gleden av minstefradraget uten å ha betalt tjenesteutgifter selv.

 

Utgifter som er knyttet til kapital inntekter (og underskudd) . Her er en del muligheter som kan trekkes ifra uten at jeg ønsker å oppgi detaljer.

 

Jeg anbefaler at dere bruker fantasien, og vær kreativ. Husk kopi av faktura, kvitteringer, og ikke minst EN KJEMPE GOD BEGUNNELSE FOR HVORFOR du mener at utgiftene er fradragsberettiget. Denne posten er skjønnsvurdering, og fradragets størrelser må stå i forhold til den investerte kapitalen som fradraget er knyttet opp mot.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Lønnkontoen min forteller meg at dette gikk. :wink:

Skrevet: Tor 15. Apr 2004 01:37 Tittel:

 

 

 

Regner med at vi har noen studenter med oss på forumet.

 

Dette går ikke direkte på aksjer, men er likevel verdt noen kroner.

 

Tenkte jeg skulle prøve meg med å tipse om et fradrag som ikke så mange tenker over, men som vissnok skal være greit å få gjennom.

 

Man greier fort å spa opp 10000-15000 kr i fradrag på denne måten:

 

I ferien, dvs mellom 15. juni og 14. august, har man ikke krav på støtte fra Lånekassen. Dermed åpnes et gedigent hull om man blir på studiestedet i sommerferien og jobber hele eller deler av ferien.

 

Man er nemlig ikke student i denne perioden, og man bor derfor ikke på studiestedet for å studere.

 

Hva gjør man da, jo man bor på studiestedet for å arbeide!

 

Hva skjer da hvis man har studiested som er forskjellig fra folkregisterregistrert adresse? Jo, man har opphold utenfor hjemmet. Og de fleste studenter står i folkeregisteret med adresse hos foreldrene, men bor på et annet sted.

 

Og hva skjer om man er ikke er student og arbeider på annet sted enn ved hjemmeadresse? Jo man finner fram skatteloven § 6-13. En hendig paragraf som etter ordlyden er ment å være en hjelp for pendlere, men er så vid forumlert at den kan brukes av studenter også.

 

§ 6-13 er ganske mye verdt siden den kommer ved siden av minstefradraget, se § 6-30, 1. ledd.

 

Bruker man § 6-13, har man krav til 159-kroners satsen for kost. Denne kan kreves uten ytterligere dokumentasjon, men NB: Bare for perioden 15. juni til 14. aug. Å prøve å argumentere for at kjøkkenet ikke egner seg for matlaging og kreve høyere sats , er som regel ikke mulig å få godkjent.

 

I tillegg kommer losjiutgiftene. Disse må dokumenteres. Her er det f eks bare å spa opp kontoutskrifter for husleiebetalinger og finne fram gamle strømregninger som kopieres og sendes inn.

 

Det er derimot antatt å være en del vanskeligere å få losjiutgiftene godkjent, siden man raskt kan møte et krav om at man faktisk må ha losjiutgifter på folkeregistrert adresse.

 

For godt til å være sant? Kanskje, men det er faktisk mulig å få dette godkjent som fradrag. Gjelder bare å bruke § 6-13 på korrekt måte og argumenter litt.

 

En snedig måte å få 10000 til 20000 i ekstra fradrag på dette!

 

Lykke til!

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

Hei folkens.

 

Ligningen min for 2003 er fremdeles ikke ferdig behandlet. :roll: :eek:

 

Etter mye om og men med brev att og frem tok jeg like godt turen ned til Ligningskontoret, for å snakke med de ang. et fradrag som beløpet seg til kr. 110.000,- ( Advokat salær) som jeg fikk ifm. kjøp av eiendom.

 

Jeg fikk en fuktskade på eiendommen og det koster 160.000,- ekskl. Mva. for å få fikset det.

Jeg reklamerte dette ovenfor selgeren. Dessverre var de ikke imøtekommende. Så jeg måtte kontaktet advokat.

 

Nå krever jeg fradrag for advokat salær på 110.000,- .som ekstraordinære.

Jeg argumenterte dette med at det var den rimeligste løsningen, samt Jeg påberoper skadene som ekstraordinære begrunnet med skadenes årsak og skadenes art.

 

Når denne type fukt-skade har oppstått etter 4 mnd etter en så omfattende rehabilitering, må dette i.h.t. all fornuft kunne regnes som ekstraordinær skade. :?

 

Grunnen til at utgiftene i denne saken dreier seg om advokatkostnader, er at forrige eier av huset hadde et meget klar erstatningsansvar. M.h.t. denne skaden. Et rettslig krav ble sannsynliggjort som den minste kostnads vei til å få utbedret denne ekstraordinære skaden.

Det kan ikke være rimelig at jeg skal miste fradragsrett til mine utgifter for denne ekstraordinære skaden fordi jeg har brukt rettslig tiltak for å få denne skaden utbedres. Det er helt klart at mine utgifter ville ha blitt mye høyere hvis jeg skulle leiet inn håndverkere og tatt reparasjonen på egen regning. :?

 

Utgiftene jeg krever fradrag for er rettet mot det formål å oppnå utbedring av ekstraordinær skade på egen bolig.

 

Og vet dere hva. Det gikk i mitt favør. :D :D :D

 

Dessverre går dette punktet ut til neste år.( punkt 3.3.7 i selvangivelsen). :evil: :evil:

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Kom til og tenke på utbytteskatten fra selskap til privat personer.

 

Vil det ikke være mere lønnsomt når den nye skatte reformen på utbytte trer i kraft i år 2006 og la selskapet kjøpe tilbake egene aksjer, for så og fjerne dem fra intet?

 

Det vil igjen generere høyere aksje kurs da det selvfølgelig bli færre aksjer i et selskap.

 

Synspunkter Takk!

Link to comment
Share on other sites

Hei folkens.

 

Ligningen min for 2003 er fremdeles ikke ferdig behandlet. :roll: :eek:

 

Etter mye om og men med brev att og frem tok jeg like godt turen ned til Ligningskontoret, for å snakke med de ang. et fradrag som beløpet seg til kr. 110.000,- ( Advokat salær) som jeg fikk ifm. kjøp av eiendom.

 

Jeg fikk en fuktskade på eiendommen og det koster 160.000,- ekskl. Mva. for å få fikset det.

Jeg reklamerte dette ovenfor selgeren. Dessverre var de ikke imøtekommende. Så jeg måtte kontaktet advokat.

 

Nå krever jeg fradrag for advokat salær på 110.000,- .som ekstraordinære.

Jeg argumenterte dette med at det var den rimeligste løsningen, samt Jeg påberoper skadene som ekstraordinære begrunnet med skadenes årsak og skadenes art.

 

Når denne type fukt-skade har oppstått etter 4 mnd etter en så omfattende rehabilitering, må dette i.h.t. all fornuft kunne regnes som ekstraordinær skade. :?

 

Grunnen til at utgiftene i denne saken dreier seg om advokatkostnader, er at forrige eier av huset hadde et meget klar erstatningsansvar. M.h.t. denne skaden. Et rettslig krav ble sannsynliggjort som den minste kostnads vei til å få utbedret denne ekstraordinære skaden.

Det kan ikke være rimelig at jeg skal miste fradragsrett til mine utgifter for denne ekstraordinære skaden fordi jeg har brukt rettslig tiltak for å få denne skaden utbedres. Det er helt klart at mine utgifter ville ha blitt mye høyere hvis jeg skulle leiet inn håndverkere og tatt reparasjonen på egen regning. :?

 

Utgiftene jeg krever fradrag for er rettet mot det formål å oppnå utbedring av ekstraordinær skade på egen bolig.

 

Og vet dere hva. Det gikk i mitt favør. :D :D :D

 

Dessverre går dette punktet ut til neste år.( punkt 3.3.7 i selvangivelsen). :evil: :evil:

Heisann!

Ser jo ut som om du hadde en klar sak her?

Hvorfor fikk du ikke dekket advokathonoraret?

 

Er i ferd med å avslutte en tilsvarende sak selv og mine adv. utg. kreves jo av motpart i tillegg til taksten på oppussingskostnadene.

Hilsen

Northern

Link to comment
Share on other sites

Heisann Northern Lights

 

Saken er ganske klar den.

Jeg fikk fradrag for advokat salæret etter 3. forsøk. Likningskontoret prøver seg alltid for å se om du er i stand til å motargumentere deres påstand. Jeg vet at jeg hadde rett til å kreve fradrag for advokat salær som ekstraordinære kostnader. Dette var snakk om advokat salær som peker mot et fuktskade altså vedlikehold og ikke oppgradering.

Link to comment
Share on other sites

Hei Pantera!

Tenkte ikke på fradrag og ligning, men reklamasjonsretten din overfor selger eller den som rehabiliterte.

 

Trodde du oppdaget skaden rett etter at du hadde overtatt? Og badet var rehabilitert for 4 mnd. siden?

Du har jo 5 år reklamasjon på slikt.

Ikke for å bry meg da... men jeg ble litt interessert da jeg har holdt på med en slik sak i 2 år nå...:-)

Jeg endte opp med å ta ut stevning da motpart nektet alt.

Diverse rettsoppnevnte sakkyndige har nå endelig konkludert med at jeg har krav på full riving/nybygging av hele badet.

Selger hadde pusset opp leiligheten for 0,5 mill. 1 år før jeg overtok.

Link to comment
Share on other sites

Hei Northern Lights

 

 

Jeg er fullstendig klar over at reklamasjonsrett er på 5 år. Saken syntes så klar i min favør, så jeg skjønner egentlig ikke hvorfor selgeren ikke kunne innse problemstillingen og bære ansvaret med en gang, i stedet for at vi måtte innhente juridisk hjelp og drøye saken i 2,5 år, før vi til slutt endte med forlik.

 

Lar oss gjøre en lang historie kort.

 

Huset som dette dreier seg om ble brent ned, nesten til grunnen i 1998, og det var bare den utvendige muren som stod igjen. Huset ble bygget opp igjen i 1999. Jeg kjøpte huset på det åpne markedet i 1999. Etter ca. 4 mnd, oppdaget jeg fuktskader i underetasjen. Jeg reklamerte på dette ovenfor selgeren etter avhendingsloven § 3-9, 2. pkt. med den begrunnelse at huset var i dårligere stand enn jeg hadde trodd iht. kjøpesummen og forholdene ellers. Jeg påpekte at huset var totalt rehabilitert med nye vegger, tak, gulv, elektrisk anlegg og nytt røropplegg Det var ikke naturlig å regne med at slike mangler skulle oppstå når jeg hadde kjøpt et hus som var total rehabilitert iht. ovenstående beskrivelse. På denne bakgrunn ble fuktskaden krevd utbedret for selgers regning , jfr. Avhl. § 4-10. Selgeren bad meg reklamere på skadene til de håndverker firmaet som hadde utført jobben.

 

Jeg henvisete til at dette kunne jeg ikke gjøre for de håndverkene det her er snakk om jobbet på selgers oppdrag i den tiden selger var eier.

 

Motpartens takstmann mente at skaden skyldtes utvendig drenering, men jeg og min takstmann mente at det var dårlig utført håndverksarbeid. Dette i form av at underetasjen ble kledd innvendig uten at det her ble godt nok tørket ut etter brannen. Dermed var dette en skjult feil eller mangel som var helt umulig for meg å oppdage under visningen.

 

Jeg kom egentlig ingen vei med reklamasjon, så tilslutt måtte advokaten min stevne selgeren inn for retten.

 

Saken endte med forlik i siste liten der selgeren aksepterte mange av punktene i forliksavtalen. Selgeren måtte betale full rehabilitering av skaden i underetasjen, sitt eget advokat salær, ca 100.000,- av tapt leieinntekt for utleieleilighet underetasjen og takstmann sine rapporter. Mitt advvokatsæler måtte jeg dekke selv.

 

Så denne saken kostet mer enn den smakte for selgeren, og det er min del av advokat salær som jeg ikke fikk dekket av selgeren jeg krevde fradrag for som ekstra ordinære kostnader.

Link to comment
Share on other sites

Hei Pantera.

 

Ser du har satt deg grundig inn i saken ja.

Avhendingsloven er ganske klar og jeg kjører hardt på § 3-7 og § 3-8 i tillegg til §3-9 osv.(Selgers opplysningsplikt og uriktige opplysninger, da selger må ha kjent til mye av "jukset" her)

Men så var det å få retten med på dette da....

 

Helt riktig av deg å ikke inngå forhandlinger med entrepenøren osv.

Saken var som du sier mellom deg og selger.

 

Min sak er jo veldig lik din, bortsett fra at dette er en terrasseleilighet.

Her viste det seg at jobben på 0.5 mill. var gjort svart og det forklarer jo hvorfor det er spart på det utroligste bak "fasaden"....

Hjelper lite med flotte fliser og glimrende flisleggerarbeid, når man jukser med membraner og røropplegget inne i veggene. (har rør i rør system som er fullstendig feilmomtert, grunnet besparelser)

Kjedelig at du måtte betale din egen advokat.

Det er urettferdig, spør du meg!

Når man har rett i en slik sak burde man ikke få øknomiske utgifter i tillegg til alt annet saken fører med seg av irritasjon og ikke minst TID.

 

Jeg har som deg holdt på i akkurat 2 år og vi har time i Tingretten i Juni. (dvs. noen mnd. til)

Trøster meg med at rentene er gode, over 8%.... :)

Saksomkostningene er jo passert over 100.000 bare for min advokat...

Nå dekker innboforsikringens rettshjelp 80.000 av dette så jeg risikerer kun det overskytende hvis jeg må dekke egne omkostninger.

 

Har nå bestemt meg for å velge erstatning/prisavslag (cash) og ikke oppussing.

Gidder rett og slett ikke bo på en byggeplass i 6 uker.

Uansett, bra du fikk ordnet opp med ligningskontoret til slutt! De prøver seg alltid..... :twisted:

Hilsen

Northern

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Her kan du teste dine skatte kunskaper. Trodde det var bare et svaralternativ pr. spørsmål :oops:

 

Over middels

 

Du fikk 12 av totalt 16 poeng

 

 

Du ser ut til å ha rimelig bra kontroll på hva som skal føres hvor på selvangivelsen. Er det noe du lurer på kan du imidlertid lese mer om skatt på DinSide Økonomi.

 

Link

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

  • Lage deg en bruker i dag for alle funksjoner. Helt gratis!

    Logg inn eller lag deg en bruker

×
×
  • Create New...