Jump to content

REC - Renewable Energy Corporation


Megler1
 Share

Recommended Posts

Jeg kan ikke se at REC er diskutert her og starter derfor en ny streng om selskapet.

Jeg visr forøvrig til følgende linker:

https://www.dnbnor.no/markets/nyheter/060424_rec.html

http://www.hegnar.no/hegnar/newsdet.asp?id=216308&cat=100

http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article777941.ece

http://www.hegnar.no/hegnar/newsdet.asp?id=216308&cat=100

 

 

Er det noen som har gjort seg opp noen mening om selskapet/prosjektet?

Link to comment
Share on other sites

Jeg har tittet, og tegnet meg i IPO'en. Ser at det har kommet en artikkel på hegnar.no at intervallet er økt fra 69/88 til 88/96. Jeg satte tak på 88, og får da sannsynligvis ingen aksjer...?

 

Litt om selskapet...:

Market CAP er ca. 29 mrd. på kurs 69 (Pre IPO)

Market CAP er ca. 37 mrd. på kurs 88 (Pre IPO)

Market CAP er ca. 40 mrd. på kurs 96 (Pre IPO)

 

På tirsdag tror jeg aksjen stiger langt over 100 kroner, men sikker kan man jo ikke være. Dette er en veldig hypet case, og det er ikke uten grunn. Veksten fra 2004 til 2005 er på ca. 100%, og selv med denne vanvittige veksten har selskapet tjent penger.

 

2005 oppgir selskapet 2,5 mrd. omsetning og en EBITDA på 830 millioner og en EBIT på 600 millioner. Pro forma blir tallene enda bedre (justert slik selskapet blir satt opp etter IPO). Omsetningen er da 3,1 mrd. EBITDA 1 mrd. og EBIT 734 millioner. Marginene er altså hetige til tross for kononvekst.

 

Se forøvrig prospektet som er linket i innlegget.

ELRAPP2006_04_243188.pdf

Link to comment
Share on other sites

Det er grunn til å bekymre seg over at eit selskap med forventa overskot på 1,1 milliardar i 2006 let seg prise til 46 milliarder (kurs 95). Eit anna poeng er at meglarane seier at her ligg det pengar strødd gatelangs ettersom teikningskursen ligg under gråmarknadskursen i London. Ingen har fått bekrefta kva som føregår i London, og ingen veit noko om volumet.

 

Eg trur mange teiknar seg i REC for å selge med 20% gevinst iløpet av dei fyrste dagane, då kan salgspresset bli vel stort om aksja skulle ta turen under 100. På lang sikt er REC særs spanande, men eg tørr ikkje sitte long før evt. kaos kring emisjon og notering har lagt seg. Eg vil også hevde at det er vel mykje oppside innprisa allereie, jf. dagens P/E (43 ved kurs 95).

 

Edit:

...forventes nettoresultatet i 2006 å ende på 759 millioner kroner, for så å stige til 1,16 milliarder kroner året etter. I 2008 forventes et nettoresultat på 1,32 milliarder kroner... (Kjelde: DNB NOR Markets).

 

Det skal bli spanande å følge kursutviklinga den kommande månaden...

Edited by Kristian
Link to comment
Share on other sites

Kristian, det er EBITDA som er ca. 1,1 mrd. for 2005 ikke bunnlinjen. Skal man regne P/E må man benytte bunnlinjen, som var på 33 millioner i 2005. Dette gir en P/E på 1121 dersom man legger aksjekurs 88 til grunn.

 

P/E på 2005 tallene er imidlertid uintressant i denne sammenhengen, REC er ett vekstcase. Det er svært få selskaper som kan vise til en slik heftig vekst som REC, og veksten kommer nok til å fortsette i mange år fremover. De har veldig ekspansive planer allerede iverksatt for 2006.

 

Speedo er nok en gammel Tomra aksjonær, og disse har gjerne ett horn i siden til Thorsen :biggrin: Han hausset ikke nok de siste årene, jeg er enig i at han virket noe slapp den siste tiden i Tomra. Og han snakker elendig engelsk, noe som ser ut til å være en forutsetning for å ta lederverv i Tomra.

Link to comment
Share on other sites

Pirelli, eg meinar å ha lest i DN at Thorsen ventar ei positiv bunnlinje på i overkant av 1,1 milliard i år. Eg nyttar difor desse tala, ikkje tala frå 2005. Likevel er eg einig angåande vekst og P/E, men det gjev ein god peikepinn på kva vekst ein bør forvente i REC for å kunne forsvare investeringa. Eg avventar fordi eg trur mykje av oppsida allereie er prisa inn. Eg trur også at dersom den historiske veksten ikkje gjentek seg vil mange bli skuffa, og sende kursen nedover. I so fall kjem eg nok til å gjera ein liten entré, om det syner seg lønnsamt...

Link to comment
Share on other sites

OK, da skjønner jeg referansen til P/E. Men dette rimer dårlig med hva som står i prospektet. For eksempel på side 18 (under header Risk Factors):

 

The company has had a history of losses.

 

The Company's consolidated ......... It is possible that the Company will not be able to achieve substainable profitable growth.

 

Hvorpå man i påfølgende avsnitt beretter om planlagte investeringer.

 

Man bør vel uansett se dette i sammenheng med at man her ønsker å advare om risikoen ved å investere i selskapet. Lignende fraser er alltid med i slike prospekter. Får selskapet en bunnlinje på 1,1 mrd. i 2006 vil jo det være ufattelig bra - og en enorm utvikling i forhold til 2005.

 

Hypen vil nok uansett dra aksjen, det finns knapt mer populære selskaper i verden for øyeblikket - alternativ og miljøvennlig energi, da snakker vi midt i blinken :bigemo_harabe_net-110:

Link to comment
Share on other sites

Jeg limer inn informasjon jeg fikk ifm. bestilling av aksjer og henleder

oppmerksomheten på at pengene må være på konto allerder den 9. d.m.

Dvs. for alle som har bestemt seg for å kjøpe REC i løpet av helgen ved å selge andre aksjer, vil ikke ha penger på konto innen betalingsfristen!!

 

 

Tilbudet

Selskap: RENEWABLE ENERGY COR

Type: Videresalg

Bestillingsperiode: 24.04.2006 Til 08.05.2006 kl. 12.00

 

Dokumentasjon

Beskrivelse Språk Dokument type

Prospekt Renewable Energy Corp Norsk Prospekt

(Tilhørende dokumentasjon er i PDF-format, og du må ha Adobe Acrobat Reader eller tilsvarende installert for å lese det.)

 

Informasjon om transaksjonen

BESTILLING

 

Bestilling av aksjer i det offentlige tilbudet finner sted fra og med 24. april 2006 til og med 8. mai 2006 kl. 1200.

 

Selskapet og Tilretteleggerne forbeholder seg retten til å forlenge Tilbudsperioden når som helst, avhengig av antall og størrelse på de bestillinger som har innkommet både i Det Offentlige Tilbudet og i det Institusjonelle Tilbudet, samlet eller i den enkelte transje.

 

Enhver slik endring av Tilbudsperioden vil bli offentliggjort gjennom Oslo Børs sitt meldingssystem på eller før 5. mai 2006 klokken 09.00. En forlengelse vil bare gjøres en gang, og bare inntil 15. mai 2006 klokken 15.00. Dersom Tilbudsperioden forlenges vil dato for signering av Tegningsavtalen, allokeringsdatoen, første handelsdag, betalingsfristen og dato for levering av aksjene bli tilsvarende forlenget.

 

Den som bestiller aksjer har risikoen ved eventuelle datatekniske problemer.

 

Ved overtegning kan antall tildelte aksjer avkortes i henhold til tildelingskriteriene beskrevet i Prospektet.

 

PRIS

 

Pris pr aksje er ennå ikke fastsatt, jf ”Tilbudsprisen” og ”Offering Price” i Prospektet. Pris pr aksje i det offentlige tilbudet forventes å bli mellom NOK 69 og NOK 88 per aksje, men prisen kan også bli høyere eller lavere.

 

Prisintervallet er fastsatt av styret i REC i samråd med Tilretteleggerne.

 

PRISINTERVALLET ER PR 05.05.2006 ENDRET TIL Å VÆRE NOK 88,- TIL NOK 95,-

 

Bestillingen kan gjøres betinget av at pris pr aksje ikke fastsettes over prisintervallet. Dette må uttrykkelig angis i et eget felt. Dersom bestillingen er betinget av dette, og den endelige prisen blir høyere enn prisintervallet forkastes bestillingen uten varsel. Dersom ingen slik betingelse er angitt, anses bestillingen bindende uansett endelig pris.

 

Den endelige prisen på aksjen vil bli fastsatt etter utløpet av bestillingsperioden den 8. mai 2006 etter en bindende budgivningsprosess blant institusjonelle investorer med bestillinger over NOK 2 million (”bookbuilding”).

 

Den endelige prisen baseres på etterspørsel på ulike prisnivåer, og vil ta utgangspunkt i prisintervallet beskrevet ovenfor.

 

RABATT

 

Bestillere i det offentlige tilbudet vil få en rabatt på 10% (i forhold til den endelige Tilbudsprisen) per aksje for aksjer i den første børsposten allokert til den enkelte bestiller.

 

BESTILLINGSNIVÅ

 

Bestilling i det offentlige tilbudet skjer i beløp, ikke i antall aksjer.

 

Minimum bestillingsbeløp er NOK 10.000, mens maksimum bestillingsbeløp er NOK 2 millioner.

 

Det vil ikke bli foretatt tildeling av aksjer som utgjør mindre enn en børspost. Antallet aksjer som utgjør en børspost vil bli fastsatt av Oslo Børs basert på prisen som fastsettes per aksje og vil utgjøre enten 100 eller 200 aksjer. En børspost kan således utgjøre mer eller mindre enn NOK 10.000.

 

Bestillinger på beløp mellom NOK 10.000 og den endelige verdien av en børspost vil i dette tilfellet bli ansett som en bestilling på verdien av en børspost (inntil NOK 13.300).

 

Dersom man ønsker å bestille for høyere beløp enn NOK 2 millioner må dette skje gjennom den institusjonelle plasseringen.

 

TILDELING

 

Endelig tildeling av aksjer vil bli foretatt av styret i REC i samarbeid med Tilretteleggerne i henhold til tildelingskriterier beskrevet i ”Allokeringsmekanisme” og ”Mechanism of Allocation” i Prospektet. Alle allokeringer vil bli søkt rundet ned til den nærmest hele børspost. I tilfelle overbestilling, vil Selskapet forsøke å sørge for at alle bestillere får et antall aksjer som minst tilsvarer en verdi lik NOK 100.000.

 

Engangsfullmakt

BETALING AV TILDELTE AKSJER

 

Ved bestilling av aksjer gir den enkelte bestiller ABG Sundal Collier Norge ASA/DnB NOR Markets en engangsfullmakt til å belaste en oppgitt norsk bankkonto ved betaling for de tildelte aksjene.

 

Melding om tildeling vil bli sendt ut ca. 9. mai 2006. Bestillere som har behov for å vite nøyaktig tildeling før 10. mai 2006, kan kontakte en av tilretteleggerne fra morgenen 9. mai 2006. For bestillere som har tilgang til investortjenester gjennom sin VPS-kontofører vil det være mulig å sjekke antall aksjer man har blitt tildelt fra og med den 9. mai 2006.

 

Belastning ventes å finne sted 10. mai 2006. Det må være dekning for hele beløpet på den oppgitte bankkonto dagen før belastningen skjer.

 

Dersom det ikke kan belastes på forfallsdato, forbeholder tilretteleggerne seg retten til å annullere bestillingen eller selge de tildelte aksjene for bestillerens regning og risiko i henhold til norsk lov.

 

Av for sent innbetalt beløp svares morarente med 9,25 % p.a.

 

Betaling og fysisk levering av aksjene forventes å skje henholdsvis 10. mai og om kvelden den 11. mai 2006. Ved levering av aksjene vil aksjene bli overført til den enktelte bestillers VPS-konto.

 

Aksjer som er tildelt forventes å kunne omsettes allerede fra børsåpning 9. mai 2006 (se ”Leveranse og handel med aksjene” og ”Delivery and trading of allocated Offer Shares”” i Prospektet).

 

Fysisk levering av aksjene er imidlertid betinget av at oppgjør skjer i samsvar med beskrivelsen ovenfor. Den som ønsker å overdra sine aksjer før fysisk levering har skjedd har selv risikoen for at vedkommende kan betale for aksjene.

 

Aksjer kan ikke omsettes over internett før fysisk levering har skjedd. Så langt tillatt etter gjeldende rett, fraskriver Tilretteleggerne seg et hvert ansvar overfor bestillere av aksjer i Tilbudet, som Selskapet ikke kan holdes ansvarlig for overfor Tilretteleggerne i forbindelse med deres tegnings av Tilbudsaksjene. Samtlige personer som bestiller aksjer i forbindelse med Tilbudet anses å ha akseptert denne ansvarsfraskrivelsen og ha erkjent at muligheten til å fremme krav overfor Selskapet etter registreringen av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret er svært begrenset i henhold til norsk rett.

Link to comment
Share on other sites

Så kan man spørre seg....hvorfor solgte disse karene REC aksjene sine for 14 dager siden når dem viste at dem skulle børs noteres? :unsure:

 

REC-gründer casher inn

 

Solen skinner på REC-gründer Alf Bjørseth for tiden. Nå blir han fantastisk mye rikere.

 

 

Artikkel av: Thomas Erling Oksum (22.4.06 09:25)

 

 

Relaterte artikler

- Dagens børsraketter - REC til værs i gråmarkedet i London

- Ringnes gjør 23 gangeren - Orklas milliardkupp

 

 

 

 

Solen skinner på solcelleselskapet Renewable Energy Corporation (REC) for tiden. Nå selger selskapets to gründere, Alf Bjørseth og Reidar Langmo, sine aksjer, ifølge DN. Tilsammen sitter de på aksjer for én milliard.

 

Bjørseth solgte denne uken sine aksjer, og innkasserer etter det avisen erfarer oppunder 900 millioner kroner.

Edited by baard.p
Link to comment
Share on other sites

Jeg tar et lodd, og tegnet meg for 200k, med limit 95.

 

Det er flere som hevder at alle som har tegnet seg for kr 100,000,- og mindre får alle sine aksjer uavkortet. Hvis det er riktig, ville det kanskje ha vært gunstigere å tegne kr 100.000,- på deg selg og kr 100.000,- på kone, samboer, elskerrinne eller noen andre som du stoler på.

 

Man kan aldri si med 100% sikkerhet at man vil få en kraftig kursøkning med en slik enorm overtegning, men sannsynligheten er vel stor for at den vil kunne komme opp i tosifrede tall den første børsdagen i neste uke?

Link to comment
Share on other sites

Godt poeng Megler1, men det er ikke så nøye for meg.

Jeg regner dette som en høyrisiko kortsiktig investering. er det bare hype, og kursen tryner er det dog mulig at det blir en langsiktig investering :rolleyes:

 

Men, uansett burde jeg få 'noen' aksjer. Husker da REVUS gikk på børs, -da fikk jeg kun 10% av det jeg søkte om...

Link to comment
Share on other sites

Tegna meg for 38k jeg, så krysser vi fingrene og gleder oss til tirsdag ;)

 

Forøvrig, siden dette er første emisjonen jeg deltar i, vil aksjene blir overført til VPS-kontoen min og tilgjengelig via Nordnet?

Edited by Bosun
Link to comment
Share on other sites

Alle som har bestilt aksjer for kr 100.000,- eller mindre får sannsynligvis alle sine aksjer uavkortet. Det er ihvertfall slik jeg har oppfattet de siste signalene fra finanspressen.

 

"Tantetegning ervel fortsatt mulig dersom du gjør det på lovlig måte?

Jeg er i gang med å få slekt og venner til tegne REC-aksjer for kr 900.000,- for min regning og risiko. Det forutsettes at de har dekning på konto. Ved senere salg har jeg tenkt å premiere innsatsen med 10%. Likevel sitter jeg igjen med kr 100.000,- i netto dersom REC-kursen legger på seg 20% de første kursdagene. Men ... dersom kuren mot formodning skulle falle, sitter jeg long, men da må jeg desverre selge med ned i noen andre aksjer. Og det kan bli dyrt med de aksjene jeg idag sitter på.

Link to comment
Share on other sites

Hvor mye kan man regne med å få dersom man tegner seg for maks. beløp tror dere? Maksimalt kan man tegne seg for 2 mill. Tipper det er mange som gjør dette, og regner ikke med å få tildelt mer enn for 200K.

 

Bosun: Aksjene overføres til Nordnet ja, men pengene trekkes fra konto i banken din.

Link to comment
Share on other sites

Ser at 76 millioner aksjer er tilgjengelig samtidig som det er interesse for 760-900 miloner aksjer. Så ser ut som oppsiden ligger i mer enn internasjonale investorer.

 

Jeg blir dog mer og mer kritisk. Solenergi er lite konkurransedyktig, så jeg blir nok en av dem som selger på tirsdag. For meg er dette casinospill, ikke investering.

Link to comment
Share on other sites

Tror ikke det er noe poeng å bestille noe særlig mer enn 100.000 aksjer, med de tantetegningene som er ute og går blir det nok overtegnet ganske mange ganger. Men mange, svært mange, kommer til å tegne for å selge seg raskt ut igjen, og det kan nok hende at tirsdagen (og onsdagen!) blir en stor dag for Thomas og andre shortere. Vær også oppmerksom på at det ikke er sikkert du har aksjene disponibelt på kontoen tirsdag morgen når salget starter. Som kunde av DNBNOR (har nok litt svekkede sjelsevner, ja), har jeg før måttet vente en dag eller to før jeg eventuelt kan selge slike nytegnede aksjer. Og det kan jo hende at salgspresset har økt kraftig da. Så selv om tegning av aksjer i REC av noen blir betegnet som å plukke penger på gata, mener jeg at man ikke bør tegne seg for mer aksjer enn man kan ha liggende i den berømmellige skuffen en stund.

 

TILDELING

 

Endelig tildeling av aksjer vil bli foretatt av styret i REC i samarbeid med Tilretteleggerne i henhold til tildelingskriterier beskrevet i ”Allokeringsmekanisme” og ”Mechanism of Allocation” i Prospektet. Alle allokeringer vil bli søkt rundet ned til den nærmest hele børspost. I tilfelle overbestilling, vil Selskapet forsøke å sørge for at alle bestillere får et antall aksjer som minst tilsvarer en verdi lik NOK 100.000.

mvh

amatøren

Link to comment
Share on other sites

Innkommet 08.05.2006 08:24

 

REC - IPO - NOTICE REGARDING APPLICATIONS IN RETAIL OFFERING

 

REC would like to inform that if any applicant in the

Retail Offering who has elected to limit his/her order to a

specified offer price and who would like to remove or

increase such limit, this can only be achieved by

completing a new Application Form (which must be received

by one of the Application Offices by 12:00 (Norwegian time)

8 May 2006).

 

For applicants in the Retail Offering with multiple

applications, REC will in the allocation disregard

applications where the price limit is set below the actual

Offer Price.`

Link to comment
Share on other sites

P/E på 43 er rimelig friskt. Det later til at det er en vanvittig hype rundt denne aksjen, og at mange kjøper bare for å kjøpe, uten å vite noe særlig om selskapet. Den kan nok svinge voldsomt de første 14 dagene på børsen før det blir litt mer stabil prising av aksjen.

 

Om kursen går fra 95 (som jeg tror blir åpningskursen) opp til 110 i løpet av de første dagene, vil jeg tro det er en del som vil ta gevinst og sette kursen under press.

 

Håper dette ikke blir noen ny OPC-case, for det vil fort bli en del som brenner seg i så måte. Men det er en spennende aksje, det skal sies.

Link to comment
Share on other sites

REC handles til 107-112 kr før IPO <REC.OL>

 

OSLO, 8 mai (Reuters) - Spreaden i handelen med Renewable

Energy Corporation har snevret seg noe inn fra fredag. Aksjen

går mandag for mellom 107 og 112 kroner i pre-IPO-gråmarkedet,

får Reuters opplyst.

 

- Markedet er 107 til 112. Omsetningen har vært rimelig

heftig. Vi ser folk som vil selge på 110-112-nivået av god, god

størrelse, sier en market maker på telefon fra London.

 

Fredag beskrev megleren et marked på 105-115 kroner for

aksjen. Vedkommende er varsom med å spå hva som kan skje idet

ankeret lettes for REC på Oslo Børs tirsdag.

 

- Jeg tror personlig at tilretteleggerne er fortalt at de

skal gi fortrinn til retail-biten av denne introduksjonen. Hvis

det stemmer, vil retail-elementet kontrollere prisingen mye

lettere enn de store fondene, så ingen har noen god indikasjon

på hvordan flyten er, sier vedkommende.

 

REC hevet fredag prisintervallet i børsintroduksjonen til

mellom 88 og 95 kroner per aksje fra 69 til 88 kroner per aksje

på bakgrunn av stor etterspørsel.

Link to comment
Share on other sites

Innkommet 08.05.2006 13:45

 

REC tildeling og børsnotering mv

Emisjonen i REC ble avsluttet i dag mandag 8. mai kl 12.00 for den del som var åpen for offentligheten.

 

Tildeling og emisjonskurs

I løpet av kvelden/natt til tirsdag 9. mai vil fastsettelse av emisjonskurs og tildeling finne sted. Tildeling forventes kunngjort før børsåpning kl 09.00, men ikke lang tid før børsåpning. Vi vil søke å kunngjøre meldingen om tildeling på sidene våre så snart den er tilgjengelig. Melding om tildeling vil bli sendt alle tegnere i brevs form til registrert adresse på VPS-konto, og denne melding planlegges postlagt 9. mai. I tjenesten "Investortjenester" som du finner under Aksjehandel i nettbankmenyen kan du se hvor mange aksjer du er tildelt noe ut på dagen tirsdag 9. mai.

 

Betaling

Gjennom bestilingsblanketten har du gitt tilretteleggerne fullmakt til å belaste bankkonto den 10. mai. Tilstrekkelig beløp må være tilgjengelig på oppgitte bankkonto fra tirsdag 9. mai.

 

Børsnotering

Første børsnoteringsdag er tirsdag 9. mai. Selskapet har i børsmelding i dag sagt at Oslo Børs vil bestemme børspost og listeplassering kl 15.00 i dag mandag 8. mai.

 

Kursene på REC vil synes i kursbildet fra kl 08.45 tirsdag 9. mai. Fra dette tidspunkt vil det også være mulig å legge inn kjøpsordre i REC. Alle handler de første dagene skjer på såkalt "if issued" basis, dvs betinget av at kapitalforhøyelse mv. blir registrert. Se prospektet s. 135.

 

NB !! Vi viser til passusen i bestilingsblanketten om at "Aksjer tildelt i emisjonen kan ikke omsettes over Internett før fysisk levering har skjedd". Fysisk levering på VPS-konti ventes gjennomført på kvelden torsdag 11. mai, og aksjer vil være synlig i nettbanken på morgenen fredag 12. mai. Aksjer tildelt i emisjonen kan således først omsettes over Internett fredag 12. mai.

 

Merk at aksjer som kjøpes over Internett fra 9. mai kan selges igjen umiddelbart, og at det således kun er aksjer tildelt i emisjonen som ikke kan omsettes før de er betalt og levering har funnet sted.

 

Følg med på disse sidene for oppdateringer

 

Med vennlig hilsen

DnB NOR Markets

Link to comment
Share on other sites

Mange kan nok få seg en overraskelse etter hvert.

 

Jeg går ut i fra at en god del investorer nå kjøper aksjer i REC pga energibehovet som er i verdensbildet p.t., og sammenlikner denne børsintroduksjonen med Statoil's introduksjon i 2001. Siden den gang har aksjekursen i Statoil gått fra kr 61 til 201, dvs en oppgang på 229%.

 

Mange vil nok tro at aksjekursen i REC vil oppleve det samme, og det gjenspeiler prisingen av aksjen med en prising på P/E 43 nå ved børsintroduksjon og kanskje vil nok P/E'n stige til 45-50 i løpet av noen dager.

 

Man må derimot huske på at prisen på "varen" Statoil selger også har steget med drøyt 250% i samme periode.

 

Jeg vil neppe tro at prisen til varen for REC stiger med så mye... I tillegg er det priset inn en enorm vekst for selskapet, så REC er allerede i en posisjon hvor de blir nødt til å forsvare en kjempevekst.

 

Nå tror jeg imidlertid at området for utnyttelse av solenergi er et vekstområde, men jeg er skeptisk til prisingen av selskapet. Altfor mange ganger har jeg opplevd at selskap som prises til så høy vekst opplever en real korreksjon etterhvert før den finner frem til en mer rikitg P/E-prising.

 

Dette minner meg en god del om prisingen av enkelte internett- og IT-aksjer i 2000... Vekstanslaget blir for spenstig.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...