Jump to content

REC - Renewable Energy Corporation


Megler1
 Share

Recommended Posts

  • 3 weeks later...

Rec trenger penger

 

Gigantinvesteringer i kø gjør solide innhugg i Rec-kassen.

Cecilie Langum

 

 

Solenergiselskapet Renewable Energy Corp har et massivt byggeprogram på gang. Til neste år må selskapene hente penger i markedet, tror eksperter.

 

På fredag kom nyheten om et nytt gigantanlegg i Quebec, der Rec har forpliktet seg til å investere 1,2 milliarder dollar, drøye seks milliarder kroner.

 

Les også: Rec med ny gigantfabrikk

 

Likevel er dette bare en liten del av totalsummen for Quebec-anlegget. Analytikerne i SEB Enskilda estimere de totale investeringene her til 2,8-3,44 milliarder dollar, dersom hele anleggskapasiteten blir tatt i bruk.

 

- Offentliggjøringen førte til negativt press på aksjen på forventning om en forestående emisjon, skriver analytikerne Viktor E. Jakobsen, Atle Vereide og Truls K Engene i SEB Enskilda i en fersk analyse.

 

Kan bære det

Rec har nå 23 milliarder i planlagte investeringer i sitt investeringsprogram, mens SEB Enskilda estimerer totaltprogrammet til 44 milliarder kroner i sin finansielle analyse av selskapet.

 

- Det bør være mulig å bære uten en emisjon hvis alt går som det skal. Vi mener imidlertid at det er viktig for ledelsen å hente inn frisk kapital for å styrke likviditeten og balansen i ekspansjonsperioden fra 2009 til 2011, skriver analytikerne.

 

De tror at en emisjon kommer til neste år, etter at markedet har anerkjent verdiskapningen av den pågående utvidelsen. Dette tidspunktet er satt til etter andrekvartalstallene 2009.

 

- Akkurat nå tror vi at en emisjon kan bli gjort på 200 kroner aksjen, skriver SEB.

 

Når kommer en emisjon i Rec?

Link to comment
Share on other sites

Hoff@,

 

det hadde ikke skadet om du lagde et tydelig skille på artikkeltekst (med kildehenvisning) og din egen kommentar på slutten. Svaret på spørsmålet ditt er selvsagt usikkert, men jeg ser ingen grunn til at det skal skje på en god stund. Nå er både aksjekursen og visibiliteten til REC relativt lav, samtidig som det er generelt elendige kapitalmarkeder å hente penger i. Det virker da fornuftig å vente et års tid som Enskilda antyder. Istedenfor å bruke emisjonen som baisseargument, kan man heller posisjonere seg for rally i forkant av en emisjon som ønskes på høyest mulig kurs.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Oslo (TDN Finans): Renewable Energy Corp. (REC) har inngått en avtale for

 

levering av silisiumswafers til Neo Solar Power i Taiwan frem til 2015, til

 

en verdi på over 450 millioner dollar.

 

 

 

Det opplyses i en melding torsdag.

 

 

 

Levering vil begynne i andre halvår 2009 med begrensede volumer, og avtalen

 

er en take-or-pay, med forhåndsbestemte priser og volumer.

 

 

 

Prisene og de kommersielle betingelsene er på ilnje med tidligere inngåtte

 

kontrakter. Prisene vil gå ned over tid, og vil avhenge av kundens evne til

 

å utnytte tynnere wafere.

 

 

 

Konsernsjef Erik Thorsen i REC sier at med denne kontrakten er mesteparten

 

av selskapets waferkapasitet for 2010 utsolgt, noe som bør gi god

 

visibilitet for inntektene og resultatene fremover.

 

--

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Nå er kursen i REC-emisjonen satt

 

Kursen i den ferske tegningsrettsemisjonen i REC er nå satt. Den er langt under sluttkurs på REC onsdag.

 

Artikkel av: Øystein Schmidt (HegnarOnline - 29.4.10 08:46)

Tips en venn Facebook Twitter Skriv ut

Se aksjeticker

REC

 

 

Styret i Renewable Energy Corp. melder torsdag morgen at de foreslår at kursen i tegningsrettsemisjonen blir satt til 12,10 kroner.

 

Sluttkurs onsdag var 23,10 kroner pr aksje. Det opplyses videre at aksjonærene vil få utdfelt én tegningsrett per 2 aksjer.

 

Emisjonen er på fire milliarder kroner og er garantert av Orkla, Folketrygdfondet og banksyndikatet DnB Nor, Nordea og SEB Enskilda.

 

Fra 30. april blir aksjene handlet uten rett til tegningsretter. Tegningsperioden er mellom 6. og 20. mai der tegningsrettene vil være omsettelige mellom 6. og 14. mai.

Link to comment
Share on other sites

Litt utrekning

 

eg kjøper i dag 2000 aksjer til 23kr = 46 000 kr

da kan eg kjøpe 1000 aksjer til 12,10 = 12 100

sum for 3000 aksjer 58 100

 

 

Pris pr aksje blir da 19,33 kr

 

Faller aksjen i morgen under 19 kr vil det være lønnsomt å kjøpe imorgen

 

PT

Link to comment
Share on other sites

Solenergi bransjen har følgende utfordringer:

1. Overkapasitet

2. Subsidie finansiert

3. Hovedmarked i Europa/USA/Japan - alle områder med finansielle utfordringer som kan redusere subsidie ordningene.

 

 

Oppsiden

1. Verdens kraftbehov er økende

2. Lav-kost land øker produksjonen

3. Miljø fokus

4. Kost og effektivitetsfokus

 

Hva er utfordringene til REC

- For store investeringer på feil tidspunkt

- Fallende priser i en eskalerende fase, må jobbe på to fronter samtidig

- Økt produksjonskapasitet kommer stadig inn, og truer REC markedsposisjoner.

 

Det var veldig mye enklere å spå at RECs aksjekurs var for høy. Om RECs aksjekurs er under/overpriset i dag er veldig vanskelig. Det er ikke en aksje jeg ville ha satt mye penger i, men ha den som "krydder" i porteføljen. Oppsiden er stor hvis de lykkes med sin kapasitets øknings strategi. På den andre siden, så er kanskje ikke markedet der når prod. kapasiteten er klar til å forskyne markedet.

Link to comment
Share on other sites

rolleyes.gif

Så det er her dere har gjemt dere, gamle stockpro konger?

 

Har noen tid til å svare på dette?

 

Jeg har 11672 REC aksjer med snitt kr 55,20.

Er det noen som har en mening om hva jeg burde gjøre angående mine tegningsretter? Jeg tenkte å kjøpe dem og sitte med dem til kursen en eller annen gang gjør en etterlengtet rekyl. Det kan visst dra noe ut i tid, så jeg burde kanskje selge mine tegningsretter, og heller kjøpe meg inn på et senere tidspunkt og antakelig lavere kurs.

 

Ha en god helg.

 

Imponert.

 

Så mye er rettene i REC verdt

REC faller 14 prosent fordi aksjen går eks tegningsretter fredag. Så mye er en tegningsrett da verdt. <BR style="CLEAR: both">Artikkel av: Stein Ove Haugen (HegnarOnline - 30.4.10 15:29)

 

Relaterte artikler

- Vi har fremdeles strong buy på REC Krise-pris i REC-emisjonen REC: - Vi er ferdig med å skrape bunnen Meglerhus kutter og høyner kursmål <P class=artikkel>

 

REC faller 14 prosent fredag, til 20,24 kroner. Årsaken er at i all hovedsak at aksjen går eks tegningsretter, som vil bli notert på Oslo Børs fra 6. mai. Siste noteringsdag for rettene er 14. mai.

 

Fallet gjør det også mulig å beregne hva tegningsrettene kan forventes å være verdt. En måte å gjøre det på er å si at fallet fra gårsdagens slutt skyldes at aksjen går eks tegningsretter (en halv tegningsrett pr. aksje), og at det ikke er noen andre forhold som har påvirket aksjekursen fredag.

 

Torsdag sluttet aksjen på 23,49 kroner. Med dagens aksjekurs på mellom 19,91 og 21,18 kroner kan vi slå fast at det verdsetter en tegningsrett til mellom 4,62 og 7,16 kroner.

 

Det betyr også at en ny REC-aksje kan komme til å koste et sted mellom 16,72 og 19,26 kroner. Det fremkommer ved å ta tegningskursen på 12,1 kroner og legge til prisen på tegningsretten.

 

På sist omsatte kurs på 20,23 kroner har tegningsrettene en teoretisk verdi på 6,52 kroner. Det gir i så fall en pris på en ny REC-aksje på 18,62 kroner.

 

Fasiten på hvor mye rettene er verdt får vi torsdag i neste uke, da de tas opp til notering på Oslo Børs.

Edited by Imponert
Link to comment
Share on other sites

Hvor mye er en tegningsrett verdt.

Jeg skal benytte meg av min tegningsrett, men er usikker på om jeg skal selge dem eller sitte videre.

 

Utklipp fra Hegnar.

Aker Biomarine har nettopp avsluttet sin emisjon med suksess. REC gikk eks tegningsretter torsdag i forrige uke og snart er det Norsk Hydro sin tur.

 

REC skal hente 4 milliarder kroner i tidsrommet mellom 6. mai og 14. mai, mens Norsk Hydro snart skal hente 10 milliarder kroner.

 

I begge tilfellene er det fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer og følgelig vil det bli utstedt tegningsretter, som noteres på Oslo Børs, som da også vil prises og være omsettelige.

 

Verdien kan man regne opp og ned på, men det er til syvende og sist markedet som avgjør også her.

 

Men uansett om man skal være med på emisjonen eller ikke, er det viktig å være klar over at rettene enten må benyttes eller selges, for etter at tegningsperioden er omme, vil de være verdiløse. I REC er d-dagen 14. mai.

 

Hva er rettene verdt?

Når en aksje går eks tegningsretter oppstår det raskt et spørsmål om hvor mye de er verdt?

 

Det er ulike måte å beregne verdien på, men fasiten får man uansett med en gang den blir tatt opp til notering, hvis den blir tatt opp til notering. Og markedet har som kjent alltid rett.

 

Men la oss likevel regne litt på verdien.

 

1. Det aller enkleste er å si at verdien er lik differansen på aksjekursen før emisjonen og emisjonskursen. Det er for eksempel veldig lett å regne på når antallet aksjer skal dobles, men den er ikke helt riktig.

 

2. En annen enkel måte å beregne verdien på er å si at fallet den dagen aksjen går eks tegningsrettene tilsvarer verdien på dem. Da forutsetter man at det ikke er noen annen informasjon som påvirker kursen den dagen.

 

Om man får en rett pr. gammel aksje (1:1), og en aksje, alt annet likt, faller fra 5 til 4,5 kroner på eksdagen, kan tegningsretten ventes å være verdt rundt en 50 øre.

 

3. En annen måte å beregne det på er å ta børsverdien før eksdagen, legge til størrelsen på emisjonen og dividere på antallet aksjer etter emisjonen. Da kan man si at verdien på tegningsretten blir differansen på resultatet (ventet aksjekurs etter emisjonen) og emisjonskursen.

 

4. Alternativ metode: I en 1:1 tar vi emisjonskursen + aksjekursen før emisjonen og dividerer på 2 (se eksempel med REC under)

 

Men som nevnt er det markedet som avgjør prisen når tegningsrettene blir tatt opp til notering. Det interessant da blir å se hvilken metode som traff best.

 

Selskapet ASA som eksempel

Verdien på det børsnoterte Selskapet ASA er 500 millioner kroner og børskursen er 5 kroner. En emisjon vil doble antallet aksjer, fra 100 til 200 millioner, og emisjonskursen er 4 kroner. Ny teoretisk børsverdi blir da 900 millioner kroner. Ventet aksjekurs etter emisjonen blir da 4,5 kroner (900 millioner dividert på 200 millioner) og verdien på tegningsretten blir da 50 øre (5 - 4,5 kroner).

 

Tilsvarende kan man ved 1:1 (en rett pr. aksje) ta sluttkursen dagen før aksjen går eks retter (5 kroner), legge til emisjonskursen (4 kroner) og dividere på 2 (4,5 kroner, og trekke fra emisjonskursen (4,5 - 4 = 0,5 kroner).

 

Om aksjen også faller 50 øre, til 4,5 kroner den dagen den går eks retter, er det i så fall som man kunne vente.

 

Det betyr imidlertid ikke automatisk at tegningsretten vil bli omsatt for 50 øre når den blir tatt opp til notering på børsen. Markedet kan vurdere det annerledes og kursen kan svinge med informasjonen rundt selskapet i norteringsperioden.

 

Og det er ikke uvanlig at emisjonskurs + tegningsretten gir en lavere pris enn aksjen noteres til på børsen samtidig, slik vi så i Aker Biomarine, men det er sjelden og oftest forbigående.

 

Aker Biomarine som eksempel

I det siste har det vært flere emisjoner med fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer, der tegningsrettene er blitt notert på Oslo Børs. Aker Biomarine avsluttet for eksempel tegningsrettsemisjonen 29. april

 

I forkant var det knyttet stor usikkerhet til hva tegningsrettene var verdt og hva de ville bli omsatt for på Oslo Børs. Basert på kursen dagen før aksjen gikk eks retter var rettene verdt 87 øre. Fasiten (noteringen) viste at rettene ble omsatt for mellom 1,02 kroner og 64 øre.

 

Det ga en pris på en ny aksje på fra 2,02 til 1,64 kroner. Aksjen har mandag vært omsatt på 1,65 kroner, noe som verdsetter selskapet til 1,2 milliarder kroner.

 

Emisjonen i Aker Biomarine ble forøvrig avsluttet den 29. april. Den ble overtegnet med 16 prosent og kontantelementet var på 150 millioner kroner. På grunn av konvertering av gjeld ble det totalt utstedt 638 millioner nye aksjer. Nytt antall aksjer i selskapet er 728,1 millioner aksjer.

 

REC som eksempel

Torsdag 6. mai vil tegningsrettene i REC-emisjonen på 4 milliarder kroner bli notert på Oslo Børs. Det vil øke antallet aksjer med 332,384,039 til nær en milliard aksjer.

 

1. Den enkleste metoden, som matematisk sett ikke er helt riktig, tilsier en verdi på tegningsrettene på 8,18 kroner.

 

2. En annen enkel og praktisk metode viser en verdi på tegningsrettene på 6,42 kroner: Aksjen falt 3,21 kroner, fra 23,49 til 20,28 kroner. Siden man bare fikk en halv tegningsrett pr. aksje blir da verdien her 2 x 3,21 = 6,42 kroner. En aksje i emisjonen vil da koste 18,52 kroner.

 

3. Vi tar utgangspunkt i børsverdien før emisjonen, på 15,36 milliarder kroner + emisjonsbeløpet på 4 milliarder kroner og dividerer på antallet aksjer etter emisjonen (997,15 millioner), får vi en kurs på 19,42 kroner. 19,42 - 12,1 = 7,32 kroner. Følgelig skal da også en aksje for nye aksjonærer koste 19,42 kroner.

 

4. Alternativ metode: (2 x 23,49 + 12,10)/3 = 19,69 kroner. Verdien på tegningsretten blir da 19,69 -12,1 = 7,59 kroner. En aksje vil da koste 19,69 kroner.

 

Fasiten

Hva en ny aksje faktisk vil koste, og kursen/prisen på tegningsrettene, får vi vite på torsdag, når tegningsrettene tas opp til notering. Basert på disse modellene kan tegningsrettene ventes å koste mellom 6,42 og 7,59 kroner. Det gir i så fall en pris på en ny aksje i emisjonen på 18,52 - 19,69 kroner.

 

Aksjekursen på REC svinger mandag mellom 19,60 og 20,40 kroner. I skrivende stund er den 19,81 kroner, og følgelig godt under den verdien som den enkleste beregningsmetoden tilsier.

 

Basert på det kan man også vente at kursen på en tegningsrett vil ligge nærmere 7,59 kroner enn 6,42 kroner. Fasiten får vi torsdag og da skal man også være forberedt på at både kursen på aksjen og tegningsretten vil kunne bli påvirket av ny informasjon som kommer frem både før og under tegningsperioden.

 

Rabatt?

Og så til de som mener at eksisterende REC-aksjonærer får en rabatt, siden de "bare" betaler 12,1 kroner pr. aksje i emisjonen.

 

Faktum her er at man må kjøpe eller benytte tegningsretter for å kjøpe til 12,1 kroner. Det er en del av prisen man betaler for en ny aksje, enten man er ny eller gammel aksjonær. Siden tegningsrettene også kan selges, vil det følgelig ikke være snakk om noen emisjonsrabatt.

 

I den grad man kan snakke om rabatt må den i så fall fremkomme ved at det blir mulig å kjøpe en ny aksje (emisjonskurs + prisen på tegnsretten) til en lavere pris enn aksjen noteres til på børsen i tegningsperioden.

 

Et eksempel på det så vi i Aker Biomarine, men det er mer unntaket enn regelen at en ny aksje (inkludert prisen på tegningsretten) koster veldig mye mindre enn børskursen i tegningsperioden.

 

 

 

 

Edited by Imponert
Link to comment
Share on other sites

Da er det nok en gang tid for å snitte seg ned i dette firmaet. Første inngang var kr 151. Deretter fra 70, 50 og 40. Det har vært en lang og hard reise.

 

Ryggen er lut, skuldrene henger fremover, ansiktet har forandret seg, pannen er konstant stram og rynket, forsøk på å smile til andre ligner mer på et sinnsykt og fordreid grin, ganglaget er slentrende og mangler en energisk og overbevisende "jeg vet hvor jeg skal, jeg har en plan", trapper er et ork, TSU faller, Europa warranten er halvert......

 

Men det er nå grunn til å feire. Tegnet meg for 7000 rettigheter i REC. Har rettigheter til 5836.......

 

Den kortsiktige Imponert ble en langsiktig investor i det meste han har kjøpt. Nå er det å vente på REC.

 

Skal noen andre kjøpe, eller sitter alle å venter på inngang ned mot 6 kr senere i år? Huu huuu. Let's hope it will not happenrolleyes.gif

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Det er kanskje naturlig å se lengre frem enn "for tiden"

 

Om man ser fremover, la oss si 2012-2015 (kanskje før) så tror jeg at man kan

se på investering i "grønn sektor" som den neste boomen à la

internett-aksjer på 90-tallet.

 

Et kjøp av REC på dagens kurser, kan i så måte vise seg å bli lukurativt.

Det forutsetter at REC får ta del i den kommende boomen.

Early investors kjøper grønn sektor nå.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Dette var da positivt.

 

Innkommet 22.06.2010 08:27 - TDN Oslo (TDN Finans): Den amerikanske solenergiforeningen (SEIA) lanserer et

mål for solindustrien om å installere ti gigawatt med solcellepaneler årlig

i USA innen 2015.

 

Det opplyser foreningen på sine hjemmesider mandag.

 

En slik vekst vil skape arbeidsplasser samt forsyne to millioner

husholdninger med strøm innen 2015.

 

I 2009 ble det installert rundt 500 megawatt i USA.

 

-I de seneste månedene har vi sett katastrofe på katastrofe grunnet

oljeindustrien og amerikanere krever en ny retning for vår energifremtid.

Over hele USA etterspør amerikanere etter energikilder som er ren, sikker

og skaper økonomiske muligheter. Denne energikilden er sol, sier direktør

Rhone Resch i SEIA.

 

I 2015 venter SEIA at solenergi vil være den billigste energikilden for

private forbrukere i alle 50 delstater

--

TDN Finans

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...
  • 3 weeks later...

Kursen virker så langt å finne støtte i underkant av 17 kroner.

Når børsstemningen snur til optimisme og oppgang igjen, tipper jeg denne få recyl.

 

REC er spennende på dagens nivåer, men man skal ikke se bort fra at den kan falle litt til, og gjøre en ny test av den horisontale støtten.. Men å si at aksjen er en doblingskandidat på litt sikt er vel tidenes underdrivelse.

 

skjermbilde20101117kl18.png

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...