Jump to content

EMGS - ElectroMagnetic GeoServices


gaudio
 Share

Recommended Posts

Har tatt et lodd. Er gjerne med på de som er i førersetet innenfor begrensede områder, og her passer EMGS inn. Hvor lurt det er får tiden vise - akter uansett ikke å kaste kortene selv om den går ned etter emisjonen - noe som slett ikke er noen umulighet.

mvh

amatøren

Link to comment
Share on other sites

Caset til EMGS er basert på at dei vil ha monopol på EM survey fordi dei var først ute, og fordi dei har beskytta teknologien sin med patent på tilstrekkelig måte at dei ikkje vil få konkurranse. Dette er det ingen andre enn ledelsen i EMGS og åpenbart ein del investorar som trur på: Ohm har eit meir salgbart produkt, Schlumberger satser knallhardt på EM, og minst tre andre selskap jobber med å få på plass teknologi og starta EM operasjoner.

 

Pluss for EMGS: Dei var først ute, og har eit forsprang på konkurrentane.

 

Minus for EMGS: Dei har unødvendig høge kostnader i forhold til krava til operasjonen. Dersom ein har det nødvendige utstyret, er det mulig å starta ein operasjon med vesentlig lågare driftskostnader. EM operasjonar er vesentlig mindre kompliserte enn taua streamer og surveya er mindre. Når det eventuelt blir konkurranse i markedet, vil sannsynligvis marginane bli mykje mindre enn i taua streamer.

 

Konklusjon: Dersom ein trur at EMGS vil ha monopol på dette, er emisjonsprisinga grei. Dersom ikkje, er aksjen overprisa med ein faktor fem eller så.

Link to comment
Share on other sites

Fra DNBNor:

"Emisjonen i emgs (ticker EMGS) er fullført. Betaling forventes å gjennomføres den 4. april.

 

EMGS børsnoteres i dag 30. mars. Av forskjellige registreringstekniske forhold er alle handler som gjennomføres fra i dag 30. mars og frem til og med 3. april med forbehold.

Se prospektets kapittel "Plan of Distribution", "Placing Agreement" for nærmere informasjon.

 

Det juridiske forbeholdet er presist formulert som følger:

 

"This transaction may be cancelled, if certain "force majeure"-events are invoked, as further described in "Plan of Distribution", "Placing Agreement" in the prospectus dated 14 March 2007. In such case, payments having been made in relation to this transaction will be returned."

 

Tildeling:

 

 

Alle som har tegnet inntil 1000 aksjer får 100%"

 

Med en IPO på 135 og åpningskurs drøyt en tier over har dette vært god butikk. Da gjør jeg som uggabugga antyder jeg bør gjøre - tar gevinsten. :smile:

mvh

amatøren

Link to comment
Share on other sites

Slakter børsyndling - Ikkje alle er like positive.

 

Ellers er det utrulig at folk som investerer store summar i eit selskap ikkje bruker fem minutt til å smurfa litt på nettet. Sjekk Ohm si heimeside. Sitat:

 

Offshore Hydrocarbon Mapping (OHM) is the world’s leading provider of Controlled Source Electromagnetic Imaging (CSEMI) services, including surveying, data processing, and data interpretation services to the offshore oil industry. CSEMI has been used for over 20 years by researchers to examine hydrothermal and volcanic systems on mid-ocean ridges. OHM has assembled a team of leading scientists in this field to further refine and develop the CSEMI technique and transform it into a potent tool for optimizing hydrocarbon exploration and production.

 

Ohm har 50 survey bak seg mot 200 for EMGS. Ohm har to operative crew mot tre for EMGS. Etter å ha tapt ei patentrettsak mot EMGS har Ohm visstnok gjort modifikasjoner på utstyret dei bruker slik at dei ikkje kjem i konflikt med EMGS sine patent. Etter det eg har forstått har Ohm eit produkt som er meir salgbart. Ohm har samarbeid med mellom anna TGS på markedssida.

 

Interessant artikkel : Statoil og gjengen som starta EMGS var først ute med å faktisk utføra eit survey basert på EM. Men det har vore forska på bruk av EM for å påvisa hydrokarbon sidan 80-talet, og EM-teknologi har blitt brukt til grunnundersøkelser siden 70-talet. Dermed er det rikelig nok av "prior art" til at EMGS ikkje skal kunna ta patent på prinsippet. Det dei kan ta patent på er spesielle tekniske løysingar, men dette har ofte begrensa nytte.

 

Litt om Schlumberger si satsing. Schlumberger har først og fremst konsentrert seg om EM teknologi til borehullslogging. Men i det siste har dei satsa for fullt på marine surveying gjennom datterselskapet Western Geco. Ein del av teknologiutviklinga her skjer i Asker. Eg er ikkje sikker på om WG har operasjoner i drift ennå, men det er bare eit spørsmål om tid.

 

Konklusjonen er den same som i tidlegare innlegg: EMGS har informert investorane om at dei vil ha monopol på EM surveying, og prisinga av selskapet er i stor grad basert på dette. Det ser ikkje ut til at EMGS vil få monopol. Tvert imot er dei i ferd med å få knallhard konkurranse.

 

Det er friskt satsa å utvida frå tre operasjoner i dag til åtte ved utgangen av 2008. Det er først siste året EMGS har greidd å tena pengar. Det er ikkje sikkert at markedet utvikler seg raskt nok til å absorbera ein slik flåteutnyttelse. Samtidig må ein gå ut frå at konkurrentane også vil ekspandera.

Edited by uggabugga
Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Jeg har skummet gjennom resultatrapport og presentasjon.

 

Her er ikke mye å imponeres over, annet enn at aksje-kursen fortsatt ligger skyhøyt.

Selskapet prises til over 7 milliarder NOK på børsen.

 

EMGS har nå fått sitt 5 skip i produksjon.

Resultatet var også heftet av streaming ( flåteflytting ) av en båt fra Afrika til Norge. Men slikt er faktisk helt normalt i en bransje som har hele kloden som arbeidsområde.

 

Med disse 5 båtene opprettholder selskapet at årsomsetningen vil ende rundt 160-170 mill $.

Det betyr at de må omsette for over 100 mill $ i 2. halvår.

 

Det igjen betyr ca 10 mill $ pr båt pr kvartal i omsetning.

Selskapet taper fortsatt penger. Derfor er det vanskelig å anslå hvilke marginer de kan oppnå etterhvert som selskapet dokumenterer at de er liv laga.

De har ytterligere 2 båter i bestilling som leveres neste år.

 

Basert på forventet omsetning i 2.halvår som ganges opp med nestte års flåtevekst.

Så blir framtidig årsomsetning i størrelse 7 båter x 10 mill $ x 4 kvartal = 280 mill $

 

I og med at selskapet ennå ikke klarer å levere positivt resultat, så konkluderer jeg med at oljeselskapene ikke overbyr hverandre for å få EMGS sine tjenester.

Det er nok heller tvert imot at EMGS må stresse sine egne marginer for å klare å finne beskeftigelse som kan sysselsette den enorme kapasitetsveksten som de har lagt opp til.

 

Inntil selskapet dokumenterer noe annet med faktiske tall, så ville jeg ikke legge forventningene høyere enn 10 % i netto resultatmargin innen 18 mnd. på årsbasis.

 

Det betyr i så fall at EMGS bør ha potensiale for å levere 28 mill $ som netto resultat på årsbasis innen 2 år.

Men det er faktisk 73,7 mill aksjer i selskapet.

Slik inntjening kan forsvare en selskapsverdi på 280 mill $ ++++ dersom en er trygg på at EMGS sin teknologi blir en markedsvinner og dermed sterkt etterspurt i framtida.

I så fall kan en dobble forventningene til børsverdi som gir 560 mill $ * kr 5,85 = 3,276 milliarder fordelt på 73,7 mill aksjer gir forventet kurs kr 44,50

 

Konklusjonen blir den samme som jeg postet på ST 31.03.07.

EMGS-akjsen kan være halvert innen 12 mnd.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...
 • 1 month later...

Denne aksjen begynner å "konkretisere seg" - mulig at en inngang nå kan være gunstig - men det er vel fortsatt meget høy risiko her...

 

 

 

EMGS: EMGS to perform world's largest multiclient EM scanning survey

 

 

16:31

EMGS: EMGS to perform world's largest multiclient EM scanning survey

 

 

 

 

Trondheim, 24 January 2008:

 

Electromagnetic Geoservices (EMGS) announced today that it will

perform an extensive multiclient electromagnetic (EM) scanning survey

to search for commercial hydrocarbon deposits in the Krishna-Godavari

basin, ahead of India's 7th New Exploration Licensing Policy round

(NELP 7). At 2000 km2, the survey is the first of its kind and

represents a significant milestone in the adoption of EMGS's

proprietary EM scanning technology.

 

Commencing before the end of January 2008, the survey is fully

pre-funded by India's state-owned Oil and Natural Gas Corporation

Limited (ONGC). Processed data will be available for licensing to

other potential bidders during India's biggest yet auction of

offshore blocks, which concludes in April 2008. EMGS will perform the

survey in cooperation with India's Directorate General of

Hydrocarbons (DGH).

 

EMGS chief executive, Terje Eidesmo commented, "An increasing number

of the world's leading energy companies are turning to our advanced

EM imaging technology to improve their exploration performance

because of its proven ability to indicate hydrocarbons before

drilling. Our unique EM scanning technology is reinventing how

operators search for hydrocarbons. Explorers now have a means for

rapidly identifying leads and assessing the prospectivity of new

license blocks more accurately than previously possible, before

bidding or committing significant resources to new ventures. This

gives them a tremendous competitive advantage and significantly

reduces their exploration risks.

 

"The project has been fully underwritten, and we are experiencing a

high level of interest from other parties. The survey area is

extensive, equivalent in size to almost 100 blocks in the Gulf of

Mexico. This confirms the popularity of EM scanning as a potent

exploration tool and its attractiveness as a multiclient product. We

are delighted to expand our ongoing business relationship with ONGC

and the DGH, and look forward to extending this new EM business model

to other regions in the year ahead," continued Eidesmo.

 

Scanning with EM technology enables operators to evaluate the

prospectivity of license blocks more efficiently and to optimise

their bidding strategies. Unlike traditional techniques using seismic

surveys to indicate potential reservoir structures, EM scanning

technology searches for electrical properties (resistivity) that

indicate the location of hydrocarbons directly. Scanning with EM

techniques offers the additional benefit of revealing potential leads

such as stratigraphic traps, which are not easily visible on seismic

maps. Combining EM with conventional methods enables faster and more

accurate assessment of new blocks.

 

Contact

Terje Eidesmo, Chief Executive Officer

Svein T. Knudsen, Chief Financial Officer

Tel +47 73 56 88 10

 

About EMGS

EMGS is the market leader in deep electromagnetic (EM) imaging. The

company spawned the EM imaging industry in 2002 with the

commercialisation of seabed logging, a proven exploration method that

uses EM energy to find offshore hydrocarbons without drilling wells.

This proprietary and patented technology has been developed over the

past 10 years, and its ability to indicate hydrocarbons directly is

enabling EMGS' customers to dramatically improve their exploration

performance in frontier and mature provinces. EMGS employs over 250

people from three main offices in Trondheim, Norway; Houston, USA;

and Kuala Lumpur, Malaysia. The company operates the world's largest

seabed-logging vessel fleet, and has, since its incorporation in

2002, conducted more than 300 surveys for many of the world's leading

energy companies.

Link to comment
Share on other sites

Nå begynner EMGS kursen å bli litt meir fornuftig.

Positive faktorer:

-Markedsleder med god margin i eit marked i sterk vekst.

-Har godt innkjørte operasjoner samtidig som konkurrentene er i oppstartsfase.

 

Negative faktorer:

-Dyre operasjoner: store, nye båter.

-"Alle" skal inn i EM, og dei nye konkurrentane har stor operativ erfaring.

-Når teknologien blir moden er det ikkje nødvendigvis slik at dette blir ein sektor med høge marginar.

 

Ukjent:

Kor sterkt står patentrettane til EMGS? Sterkt nok til å blokkera andre? Eg trur ikkje det, men det er vanskelig å vite. Før var EMGS prisa ut fra at dei skulle få monopol. Nå er heller prisinga slik at markedet går ut fra at patentrettane er null verdt.

 

Konklusjon: Nøytral, eller svakt positiv.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...

En mulig "game changer" for EMGS,

 

http://www.adressa.no/nyheter/okonomi/article1496388.ece

 

Særlig når markedverdien for hele EMGS er nå på skarve NOK 440 mil.

 

Er det noen her i forumet som kan gi en noenlunde greit estimat på verdien av EMGS gitt en slik kontrakt. Eller i alle fall antyde hvordan man kan gjør et slit estimat.

 

Hilsen,

LuKi

Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...

....tenke seg til at EMGS var helt oppe i 140.....

 

tro om denne kan begynne å bevege seg igjen..... volumet har ihvertfall tatt seg opp en god del siste tiden ...og det er et godt tegn...

 

 

 

trenden siste tiden ser god ut og RSI begynner å finne tilbake til litt lavere nivåer..

...skal følge med å se om den lar seg entre rundt støtte..

Edited by sharpshoota
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...
 • 3 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

 • Lage deg en bruker i dag for alle funksjoner. Helt gratis!

  Logg inn eller lag deg en bruker

×
×
 • Create New...