Jump to content

KVAER - Kværner ASA


Pirelli

Recommended Posts

Da starter jeg en ny tråd, fra i morgen 02.04 vil gamle Aker Kværner være notert som to selskaper, foreløpig tror jeg vi klarer oss med en tråd for å dekke begge.

 

Her er link til den gamle:AKVR - Veien til suksess 2

 

Da håper jeg den nye topic'en etter hvert vil inneholde like mye optimisme, fremtidstro og hyggelige meningsutvekslinger som den gamle. Som AKVR aksjonærer hadde vi virkelig en hyggelig tid fra januar til medio mars.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 507
  • Created
  • Last Reply

Jeg har ikke tegnet meg i emisjonen som AKVER har kjørt, derimot er jeg fullastet med KVI aksjer med snitt 129,3- Kjøpene mine burde vært gjort i dag, men i motsetning til Engabhoy er jeg flinkere til å selge enn å kjøpe.

 

I morgen blir en avgjørende dag for KVI aksjonærer som har valgt å sitte over emisjonsprosessen, hvordan kommer markedet til å ta i mot AKVER? Det er liten vits i å bruke mye energi å spekulere på det nå, det er bare noen få timer igjen til børsen åpner.

 

Selv om mitt snitt er høyere en dagens sluttkurs er jeg sikker på at når forvirringen, frustrasjonen og usikkerheten erstattes med fremtidsrettet optimisme ala Fleicher (som liker både Røkke selskaper og hans X-damer) vil kursen i KVI krabbe over årsbeste.

 

Aker Yards er en joker i denne prosessen, ordreinngangen er intet mindre en utrolig tilfredstillende, og 'prisingen' er presentert veldig lav. Dette håper jeg vil gjenspeiles i kursen fremover.

 

At AKVER bør krabbe opp mot 160,- ganske kjapt er heller ingen urealistisk tanke. Selskapet vil uten tvil kunne presentere positive tall allerede i 1Q04 nå som alle 'tapsprosjekter' er ute av verden eller gjenglemt i KVI.

 

Ragnarokk er over, og med det noteringer under 130,-

 

Pirelli (Optimist)

Link to comment
Share on other sites

Laphroaig, det var litt vanskelig å velge topic navn. Grunnlaget for valget var min fundamentalistiske oppfattning av Aker Kværner selskapene som meget lavt priset. Jeg er åpen for gode forslag til topic navn, send PM ;)

 

Eventueller våte drømmer fremover blir nok av positiv karakter. Stemningen rundt selskapene snur allerede i morgen tror jeg, men nå har jeg valgt å være optimist. Uansett er jeg klar for en tålmodighetsetappe med KVI/AKVER nå, kommer til å snitte ytterligere ned dersom aksjen faller videre.

 

:D

Link to comment
Share on other sites

Pirelli, trådene omkring KVÆRNER er dine,...vi øvrige debatanter er bare ydmyke brukere av den omsorg og energi som du har lagt ned og kommer til å bruke videre på selskapet/ene og oss aksjonærer. Vi er deg meget takknemmelig for din saklige informasjon og uforbedrelige optimisme.

 

Forøvrig har jeg heller ikke noen god endring til overskrift, men jeg må innrømme at min første tanke omkring den måtte være som beskrevet nedenunder.

 

Vi er jo mange som har ventet på denne oppfølgingen og alle ser frem til en fortsatt hyggelig og inspirerende utveksling av fakta og meninger heromkring.

 

Men tilbake til den begredelig avsluttningen med en kurs 126,75, på relativt godt volum. Hvilke signaler gir den egentlig til markedet når vi samtidig har fått med børsmeldingen om at emisjonen på hele to milliarder kroner var fulltegnet? - Det er jo en klar styrke for selskapet som sådant at denne enorme summen kunne skaffes til veie på kort tid. Da har mange investorere forstått omfanget og verdien av KVI. - Men det jeg er forundret over, er markedets reaksjon her hjemme.

Link to comment
Share on other sites

Fredag 2. april 2004, 9.12

 

Aker Kværner prises til 7,2 mrd, emi.kurs 130

OSLO, 2 april (Reuters) - Nye Aker Kværner, med internasjonal virksomhet innen olje og gass, engineering og konstrukjon, har gjennomført en "vellykket" aksjeemisjon på 2,1 milliarder kroner, og blir tatt opp til notering på Oslo Børs i dag. Prisen per aksje ble satt til 130 kroner. Markedet har dermed priset selskapet til 7,2 milliarder kroner, sier Aker Kværner i en børsmelding.

 

- Vi er svært tilfredse med responsen i aksjemarkedet. Emisjonen ble dobbelt overtegnet, sier Inge K. Hansen, konsernsjef i Aker Kværner ASA.

 

Aksjene utstedt av Aker Kværner ASA i emisjonen utgjør 29,4 prosent av Aker Kværner ASAs samlede antall aksjer etter emisjonen. Kværner ASA eier om lag 70,6 prosent av aksjene i Aker Kværner ASA etter emisjonen. Denne eierandelen vil bli redusert til om lag 67,7 prosent dersom overtildelingsfasiliteten beskrevet i prospektet blir fullt ut benyttet.

 

I en separat melding fra Enskilda Securities heter det at overtildelingsfasiliteten ble benyttet fullt ut.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har ikke vært med på selve emisjonen, men heller satset på selve splitten av de gamle aksjene.

 

Men har jeg gjort noe utrolig dumt når KVI prises mot bunnivå (122) og AKVER ligger på 128..?

Link to comment
Share on other sites

Ja her sitter jeg å ser på at kursen på KVI faller ytterligere og at AKVER kjøpes til under emisjonskursen(som ofte før).

Føler meg rimelig usikker på hva som er årsaken. Gikk i går i KVI på 125 og var med på emisjonen.

Kan noen hjelpe over weekenden ved gi et forsøk på en rasjonell forklaring?

Har man vært usikker før blir man ikke mindre usikker nå.

Link to comment
Share on other sites

En ufattelig dårlig start for KVI uten olje og gass, og dessverre tror jeg fortsettelsen også blir dårlig kortsiktig. Jeg er skuffet over oppdelingsprosessen, som skulle synliggjøre verdier, men den er så komplisert og klossete utført at verdiene forsvinner i stedet for å komme til syne. Dersom dette er bra er det ikke lett å få øye på det akkurat i dag i hvert fall.

 

Det er liten tvil om at jeg har rett når jeg påstår at KVI er billig, men i aksjemarkedet hjelper det lite å ha rett alene. Men jeg er allikevel ikke redd for å sitte på mine aksjer i KVI fremover, om ca. en måned kan jeg bytte bort over halvparten i AKVER aksjer og i løpet av sommeren kan jeg bytte bort ytterligere i Aker Yards aksjer. Begge disse selskapene vil levere positive resultater i Q’ene fremover og AKVER har betydelig oppside fra dagens nivå.

 

Aker Kværner ASA (AKVER)

Antall aksjer: 55.029.234

Market Cap (126,5-): 6.961 millioner

 

Kværner ASA (KVI)

Antall aksjer: 44.706.700

Market Cap (123,-): 5.498 millioner

 

KVI eier 67,7% av AKVER etter emisjonen, det vil si at aksjeposten KVI eier i AKVER er verdt 4.712,5 millioner. Aker Yards og det andre som ligger igjen i KVI er altså (hvis markedet har rett) verdt 785,5 millioner. Når vi vet at Aker Yards kommer til å bli priset til ca. 3 mrd. ved børsnotering er det en voldsom rabatt her som på ett eller annet tidspunkt vil bli mindre.

 

At vi hobbyspekulanter er forvirret er en ting, men det kan faktisk virke som om de profesjonelle er like forvirret. La oss håpe fremtiden blir klargjørende.

 

:D :evil: :oops: :cry: :D

 

Denne rekken av uttrykk er betegnende for mine følelser rundt investeringen i KVI, hvor vi er nå kan dere gjette på selv. Slutten er selvsagt ;)

 

Pirelli

Link to comment
Share on other sites

hmm...

Jeg velger i hvertfall å se på det slik DN antyder nå. Større investorer kjørte et taktisk spill på sin makt med å hale ut tiden for å tvinge ned emisjonskursen. Den lave emisjonskursen fikk igjen markedet til å tvile på markedsverdien og solgte eller shortet på fredag.

 

Uansett, virker det som det kun er en masse ytre omstendigheter som drar ned kursen. Det burde i så fall være en ypperlig mulighet til å kjøpe (mer)...

 

http://www.dn.no/forsiden/article212386.ece

Link to comment
Share on other sites

Det værste er vel at DN har latt seg bruke i dette spillet. Antagligvis ønsket man torsdag å tegne ett bilde av at emisjonskursen ble i øvre del av intervallet. DN ble benyttet til å spre det glade budskap. Antaglig ville da aktørere ta short posisjoner i KVI og benytte fredagens nedtur til å dekke seg inn igjen.

 

DN bør oppgi sitt kildeværn og AKVER/KVI bør gjøre det klinkende klart at samarbeidspartnere som lekker kurssenitiv informasjon til pressen ikke får oppdrag i fremtiden.

 

I alle deler av denne prosessen har pressen vært informert hele veien av anonyme aktører nær prosessen. Når kontrakter skal annonseres er det aktører som vet om dette flere dager i forveien og driver opp kursen. Aker Kværner systemet lekker som en sil!

 

Vil gjerne ha synspunkter på mitt forrige innlegg, hvordan burde KVI/AKVER samhøre? Laphroaig og Engabhoy, har dere inntatt strutseposisjon?? :)

 

Pirelli

Link to comment
Share on other sites

Pirelli,

 

jeg har nok ikke "inntatt strutseposisjon", men i likhet med deg er jeg rimelig skuffa over lekkasjene, emisjonskursen og den første børsdagen til AKVER. Jeg har ikke noe å tilføye på disse punktene. Når det gjelder regnestykket i ditt forrige innlegg, er det såvidt jeg kan se en grov feil. Du har ikke inkludert aksjene som Kværner skal utstede som betaling for Aker Yards. Det dreier seg om 10 689 655 aksjer, noe som tilsvarte NOK 1550 mill med KVI-kurs på 145.

 

Jeg prøver meg på et eget regnestykke som viser situasjonen før og etter aksjebytte. Jeg antar at aksjonærene benytter seg fullt ut av bytteretten. Det betyr at Kværner blir sittende igjen med 50.1% eierandel i både Aker Kværner og Aker Yards. Kjell Inge Røkke vil på sin side eie 88.9% av Kværner. Med forbehold om feil:

 

Kværner (KVI)

A. Opprinnelig antall: 44 706 696

B. Betaling Aker Yards: 10 689 655

C. Antall før bytte (A+B): 55 396 351

D. Innløsning ved bytte: 18 275 000

E. Endelig antall (C-D): 37 121 351

F. Eid av Røkke (0.499*A+B): 32 998 296 (88.9%)

 

Aker Kværner (AKVER)

G. Opprinnelig antall: 38 875 388

H. Utstedt i emisjonen: 16 153 846

I. Overtegningsfasilitet: 1 615 385

J. Eid av Kværner (G-I): 37 260 003

K. Totalt antall (H+I+J): 55 029 234

L. 50.1% andel av L: 27 569 646

M. Bytteaksjer (J-L): 9 690 357

 

Aker Yards

N. Totalt antall: 20 602 164

O. Bytteaksjer (D-M): 8 584 643

P: 50.1% andel av N: 10 321 684

Q. Spredningssalg (N-O-P): 1 695 837

Link to comment
Share on other sites

Enga, jeg tror det værste er bak oss. Bortsett fra noen håpefulle shortere kommende uke tviler jeg på at salgspresset fortsetter. Fra disse nivåene er det bare å laste opp og sitte long, 2004/2005 kommer til å bli meget sterke år for alle deler av Aker Kværner.

 

Når det gjelder den glimrende oversikten du har laget over selskapene og transaksjonene viser den hvordan selskapene kommer til å se ut når alle transaksjoner er gjennomført.

 

Min oversikt viser tingenens tilstand akkurat nå, foreløpig er ikke Aker Yards fusjonen gjennomført selv om den er godkjent av generalforsamlingen. Kværner (KVI) består nå av 44.706.700 aksjer og hvis vi ser bort fra aksjeposten i AKVER prises resten av selskapet til 785,5 millioner. Når Aker Yards fusjoneres inn er jeg ikke helt sikker på, men på http://www.ose.no er KVI's market cap oppgitt til 5.599 millioner.

 

Slik forholdet er nå utgjør 1 krone på aksjekursen i AKVER 0,83 kroner i KVI.

 

Pirelli

Link to comment
Share on other sites

Jeg følger opp mitt forrige innlegg med å se på markedsverdien av Kværner ASA. Som kjent var AKVR-kursen omtrent 145 da oppdelingsplanen ble offisielt lansert. Det er også denne kursen som ble brukt ved kjøp av Aker Yards og i analysen til Fondsfinans. Nå ble imidlertid emisjonskursen i Aker Kværner satt til 130. Samtidig ble både KVI og AKVER shortet til lavere nivåer på fredag. Jeg antar derfor en børskurs for det framtidige Aker Yards på 130. (I forbifarten kan man konstatere at Kjell Inge Røkke hadde fått bedre betalt for Aker Yards dersom KVI hadde blitt verdsatt lavere enn 145.) Etter aksjebyttet vil situasjonen være slik:

 

Kværner ASA

A. Antall AKVER-aksjer eid av Kværner (50.1%): 27 569 646

B. Markedsverdi A (@126.50): NOK 3487.6 mill

C. Antall AKY-aksjer eid av Kværner (50.1%): 10 321 684

D. Markedsverdi C (@130.00): NOK 1341.8 mill

E. Markedsverdi andel i datterselskaper (B+D): NOK 4829.4 mill

F. Endelig antall KVI-aksjer: 37 121 351

G. Markedsverdi KVI (@123.00): NOK 4565.9 mill

H. Markedsprising rest-Kværner (G-E): NOK -263.5 mill

 

Resten av Kværner tillegges med andre ord en negativ verdi i øyeblikket. Jeg er 100% enig med Pirelli i at dette er helt på trynet. Når prospektet for aksjebytte foreligger, kommer jeg til å studere de respektive balanser grundig. Man må ikke glemme at gjelda til morselskapet er betydelig slanket ved nedbetaling og overføring til Aker Kværner. Slik det ser ut nå synes jeg ikke bytte er fristende i det hele tatt. Det er gode grunner til at Kjell ønsker å eie inntil 89% av Kværner. Veldedighet er ikke en av dem!

:thefinger:

Link to comment
Share on other sites

Ordretilgangen hittil i år.

 

En gjennomgang TDN Finans har foretatt viser at Aker Kværner rapporterte ordre for drøye 2,5 milliarder kroner for sin Olje og gass- og Engineering & Construction-virksomhet i første kvartal 2004

I fjerde kvartal 2003 var tilsvarende tall om lag 5,9 milliarder kroner.

Link to comment
Share on other sites

Slik det ser ut nå synes jeg ikke bytte er fristende i det hele tatt. Det er gode grunner til at Kjell ønsker å eie inntil 89% av Kværner. Veldedighet er ikke en av dem!

 

Da jeg skrev dette i går forutsatte jeg selvfølgelig at KVI og AKVER ligger på omtrent samme kurs ved tidspunktet for aksjebytte. Med andre ord hva jeg tror er det gunstigste valget på lang sikt. Slik det ser ut NÅ (med AKVER på 131.00 og KVI på 124.50) frister det jo å bytte KVI mot AKVER, og deretter "bytte" tilbake på Børsen! Utdrag av dagens meglerstatistikk:

 

................................AKVER...............KVI..

Carnegie.................193 100...........-9 700

DnB..........................56 800.......-121 064

Enskilda....................49 700...........41 350

Pareto........................3 700..........-49 750

Lehman Brothers................0...........44 873

Nordea.........................-100...........74 417

Alfred Berg..............-13 700...........59 500

Handelsbanken........-47 600..........-10 000

First........................-72 000..................50

 

Forsåvidt helt normalt at noen er positive og noen er negative til AKVER og/eller KVI. Det ser imidlertid ut som om Alfred Berg har skjønt noe om aksjebytte som DnB ikke har gjort. Alternativt at Kjell har hyret DnB (og evt. Carnegie) til å skremme minoritetsaksjonærene ut av KVI ved å øke spreaden mellom AKVER og KVI...

 

:roll:

Link to comment
Share on other sites

EngaBhoy

Alternativt at Kjell har hyret DnB (og evt. Carnegie) til å skremme minoritetsaksjonærene ut av KVI ved å øke spreaden mellom AKVER og KVI...

Vel, nå er jeg ikke lettskremt akkurat,...derimot kraftig irritert og lettere forbandet på den behandlingen KVI / AKVR har fått de siste ukene for ikke å snakke om sist fredag.

 

Jeg er ingen direkte fan av Røkke og hans finansakrobatikk, men dersom det stemmer noenlunde det du antyder, se sitat, så tror jeg nesten dette bør undersøkes av kreditttilsynet.

 

Egentlig rart de ikke allerede er på banen tatt i betraktning utviklingen hittil sammenlignet med den varierende informasjon som er gitt til markedet.

Link to comment
Share on other sites

Imponerende

 

Aker Kværner - Styremedlem Baksaas kjøper 400 aksjer

OSLO, 5 april (Reuters) - Styremedlem Jon Fredrik Baksaas i Aker Kværner har mandag kjøpt 400 aksjer i Aker Kværner til kurs 128,75 kroner per aksje, ifølge en børsmelding. Dette tilsvarer hans beholdning i selskapet.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


  • Lage deg en bruker i dag for alle funksjoner. Helt gratis!

    Logg inn eller lag deg en bruker

×
×
  • Create New...