Jump to content
Sign in to follow this  
Pirelli

GOL - Fredriksen's nye baby etter at Frontline ble myndig

Recommended Posts

Delen av innlegget som står i kursiv er klippet fra Imarkedet.no sitt børsforum, og skrevet av en deltager som kaller seg 'inside LNG'. Jeg syns innlegget er så innholdsrikt at jeg tar sjansen på å lime det inn her. Dette bør være pensum for de som er intressert i Golar, eller LNG markedet i det hele tatt. Det er ikke lettlest og mangler fullstendig avsnitt osv. Men som sagt.... pensum

 

Når Golar LNG sin kurs stiger 15% fordi det er høy gasspris i USA (noe som ikke er en nyhet, det har vært slik lenge) og Trøim skal holde en presentasjon i California, da begynner det å lukte "boble-aksje" laaaang vei!

Jeg ønsker derfor å bringe noen ubestridelige facts på bordet, og fortelle litt om det Trøim IKKE forteller dere.. Trøim har jo fått kallenavnet "råselger'n Trøim", og det må jeg si er meget fortjent. Evnen til å fremstille gråstein som gull er en unik egenskap - en egenskap som Tor Olav har perfeksjonert til det ytterste. Måten han klarer å "drive" en aksjekurs på er forbløffende og jeg tar av meg hatten. Jeg er kanskje litt naiv (og sikkert håpløst idealistisk), men hvor er det blitt av den moralske (og lovpålagt av børsen??) forpliktelsen til å informere KORREKT og gi BALANSERT INFORMASJON til markedet? Jeg blir oppgitt hver gang pressen og meglerstanden ukritisk videreformidler Trøim's uttalelser til markedet, og jeg vil derfor forsøke å belyse LNG industrien og informasjonen knyttet til Golar LNG nedenfor på en balansert måte, slik at dere, som investorer, får et bedre beslutningsgrunnlag.

 

1) Trøim (og flere analytikere/meglere) har fremstilt Golar sin involvering i det Marathon-ledede terminal prosjektet i Tijuana, Mexico, som et kjempeprosjekt hvor Golar har høy sannsynlighet for å beskjeftige et stort antall skip. Man kan jo fremstille det slik, men sannheten er en helt annen, og har vært en helt annen (i følge Marathon sine representanter i prosjektet) i lang tid. Terminal prosjektet har en helt pragmatisk holdning til shipping, og sannsynligheten for at det LNG produserende landet (i dette tilfellet sannsynligvis Indonesia) kommer til å selge LNG på CIF basis, dvs at Indonesia står for LNG transporten, er mye større enn at Marathon (med partnere) kjøper på FOB basis og frakter LNG'en selv. Hvis terminalen skulle bli bygget (nå går det ikke på skinner lenger, og terminalprosjektet sliter), og LNG'en leveres fra Indonesia på CIF basis, vil det mest sannsynligvis bli en internasjonal tender hvor Golar ikke har noen spesielle fortrinn - heller tvertimot (se punkt lenger nede).

 

2) Den flytende Livorno terminalen utenfor Italia hauses også opp som det største som har skjedd siden Edison fikk lys i lampen sin. Nå må man jaggu stikke fingeren i jorda. Det kan godt hende at terminalen faktisk blir realisert, men man bør også se på hva som ellers er foreslått av nye import terminaler i Italia. Det finnes to terminaler som har kommet mye lenger; GBS terminalen utenfor Venezia (som sponses av ExxonMobil og Qatar Petroleum, og hvor AkerKvaerner holder på med FEED) og den landbaserte terminalen i Brindisi (som sponses av BG og ENEL). Det er begrenset hvor mye gass man trenger i Italia over de neste 5-10 årene (det er også foreslått en økning i importen gjennom rørledning) og man bør ha is i magen når man ser hvilke aktører man faktisk skal konkurrere mot for å få en terminal realisert. Hvis terminalen skulle bli realisert, betyr ikke det annet enn at Golar høyst sannsynlig får et nybygg plassert langsiktig (20 år?) til en ordinær rate, en rate som maksimalt vil generere en positiv cashflow på noen million dollar pr. år.

 

3) Da Fredriksen kjøpte Osprey fikk han Golar med på kjøpet. Han kunne da ikke forstå hvorfor LNG skip ble drevet for USD 12000 - USD 14000 per dag mens VLCC'er typisk drives for ca halvparten. Hans våpendragere gikk da til verks og kuttet driftskostnadene på LNG skipene kraftig. Den enkleste posten å kutte i er mannskapsutgiftene, og Freddy gikk til verket med velkjent iver. Golar kvittet seg med de sjøfolkene som var dyrest (i dette tilfellet hovedsaklig nordmenn, men nasjonalitet er uvesentlig her - det er kvaliteten som er vesentlig) og ansatte billigere og mindre erfarne offiserer fra Kroatia. I tillegg kan det virke som om vedlikeholdsbudsjettet ble kuttet (her spekulerer jeg, men den kraftige økningen i offhire den senere tiden i den eksisterende flåten som er bygget på 70-tallet støtter denne påstanden).på 80 og 90-tallet hadde Golar et fantastisk omdømme i LNG industrien. Golar navnet var synonymt med kvalitet og det å jobbe i Golar var noe "alle", både sjøfolk og funksjonærer higet etter.Fredriksen og Trøim har klart å sette Golar navnet nederst på mange sin liste i løpet av den korte tiden de har sittet i førersetet, og det er et faktum at mange selskap bevisst unngår Golar når nye skip skal anskaffes, og at noen av verdens største energiselskap har en "svarteliste" der Golar befinner seg i samme divisjon som pest og kolera.

Når Trøim vinkler investeringer på 25-30 million dollar i de eksisterende skipene (bygd på 1970-tallet) som noe som er positivt og sier at Golar ser på å optimalisere driften av skipene sammen med BG (BG er motparten på certepartiene og disponerer mye av Golar sin eksisterende flåte), ja, da vet jeg ikke om jeg skal le eller gråte. Sannheten er følgende: Skipene er så "råtne" at 25-30 million dollar er et minimum av det som må investeres for at skipene i det hele tatt skal kunne performe i henhold til eksisterende certeparti, og det er faktisk en reell (om ikke stor) mulighet for at Golar kan komme til å miste enkelte av de eksisterende certepartiene, hvis ikke store investeringer gjøres nå. Grunnen til at man nå må investere 25-30 millioner? Freddy (og dere som investorer) betaler uten tvil nå en høy pris for å ha kuttet hjørner tidligere og blitt involvert i en industri og et businessklima han absolutt ikke forstår.

 

4) Den siste tiden har jeg moret meg med å lese mer eller mindre amatørmessige artikler om "gasskrisen" i USA og hvorfor dette er bra for Golar LNG. La oss begynne med "gasskrisen" i USA. Det stemmer at USA på sikt har en utfording når det gjelder å matche etterspørsel og tilbud av naturgass, men det er ingen grunn til å overdrive. På sikt er det også korrekt at LNG kommer til å spille en sentral rolle som gass supplier til USA, men her er det ekstremt viktig at man er nøyaktig og detaljert i analysen sin. I dag er det 4 eksisterende LNG terminaler i USA, og i fremtiden vil det komme en god del flere. Den første nye import terminalen vil tidligst åpne i 2007, og å spekulere i shipping til disse terminalene er en populær sport idag. Selv om Golar skulle komme heldig ut av dette lotteriet, så vil ikke inntektene strømme inn før i 2007/2008, og det er lenge å vente selv om man har en laang investeringshorisont..."Ja, men terminalene idag har jo ledig kapasitet, det må jo være bra for Golar sine nybygg som kommer i 2004". I et velfungerende spot marked så hadde det være kjempebra, men LNG industrien er en sær industri. Det er en industri hvor (enn så lenge) få, store aktører har mye markedsmakt både på eksport og import siden, og shipping er ikke noe unntak i så måte.Ivar Larsen hos Enskilda er i sine analyser her meget unøyaktig og lite detaljert. Han sier at Golar er velplassert til å dra nytte av "gasskrisen" i USA siden Golar får levert 3 usluttede nybygg i 2004, og "Golar er den eneste aktøren med ledig tonnasje". Dette er direkte feil. Store aktører som Gas Natural (Spania), Repsol (Spania), BG, og Tractebel har for tiden problemer med å plassere den tonnasjen de allerede kontrollerer (på langsiktige certeparti fra f.eks Golar), og hvis det er noen som trenger å flytte LNG fra A til B så vil nok aktører som er involvert i flere ledd av industrien sørge for at deres skip kommer i første rekke.

 

5) Nå har jeg skrevet så mye negativt om Golar, Trøim og Freddy, at jeg må ile til å komme med ros også. Som allerede beskrevet i innledningen så er det få som er så god til å "drive" en aksjekurs som det Trøim er (selv om det fundamentale bildet ikke tilsier at aksjen skal opp). Videre så har Frontline vært et bra ekesmpel på at de gjennom oppkjøp og konsolidering har skapt et særdeles slagkraftig selskap. Nå er imidlertid LNG og råolje indutrien meget ulike, og hvis man trekker paralleller mellom Frontline og Golar, ja, da bør man absolutt være forsiktig og kjenne selskapene og industriene godt.

 

For å oppsummere vil jeg si følgende. Som aksjonær i Golar LNG i dag bør man være aktsom. Golar vil få levert 2 nybygg i første kvartal som per idag ikke har noe å gjøre (ihvertfall ikke offentlig kjent). Så snart de blir levert vil disse to skipene brenne cash. Man kan vel si at to usluttede nybygg vil brenne cash hver dag som tilsvarer net cashflow fra 4 eksiterende skip på T/C til BG. Hvis dette slår til vil ihvertfall ikke jeg sitte long med Golar aksjer. Man bør også merke seg at LNG er en meget langsiktig, og tildels kjedelig industri. LNG er per idag ikke en sexy bransje der ratene flyr fra boom til bust, og tilbake i løpet av en måned. På sikt (5-10 år) blir nok LNG en mer sexy industri sett fra ståstedet til en kortsiktig investor. Hvis man er langsiktig, og da mener jeg virkelig langsiktig, kan nok Golar bli en fornuftig aksje. På kort sikt MÅ man være forsiktig og ikke tro på alt du leser om/fra Golar i media eller fra analytikere.

 

Lykke til med LNG eventyret, det er et virkelig eventyr for de som sitter klokt plassert :-)

 

Pirelli (med saksa, fra imarkedet.no)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Merker meg at det ikke har vært noen interesse her på forumet omkring dette selskapet siden nedenunder innlegg ble skrevet.

 

LNG-skipene er jo i startfasen av sin kariere og jeg lurer på hvor mange rederi som er på sjøen med disse båtene?

 

Noen som har oppdatert info omkring emnet?

 

pplot.php?paper=GOL&exchange=OSE&from=20030825&to=20040312&period=&ema_percentage=&height=250&width=500&bollinger_period=&bollinger_std=&envelope_period=&envelope_shift=&lrc_period=&lrc_date=&tc_period=&tc_date=&tc_unbroken=&tc_regress=&ama_align=

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aksjonærsiden endres noe. Ting på gang?

 

Oslo Børs har mottatt Report of Significant Shareholdings

fra Fidelity Investments hvor det opplyses at de på vegne

av investorer har kjøpt aksjer i Golar LNG Ltd. Ny

beholdning er 3.604.968 tilsvarende 5,49%.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fra dagens frie analyse hos Investech, fredag 11 juni.

 

yahoo.php?m=ose&isin=BMG9456A1009&t=adv

 

Golar LNG Ltd. har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Har tatt ut objektivet ved 90.41 kr etter brudd på en dobbel-topp-formasjon. Kursen har nå steget noe igjen, men formasjonen indikerer videre nedgang. Aksjen har støtte ved ca 88.00 kr og motstand ved ca 118 kr. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

LNG Rally i sikte?

 

 

Golar frakter Gass. LNG (Liquid Natural Gas)

Gassen fryses ned til den blir flytende, og lagres i tanker.

Verdens energibehov øker fra dag til dag. Høye Oljepriser gjør

den miljøvenlige naturgasssen til et godt alternativ.

Etterspørselen øker

LNG-demand.gif

 

 

Nybygging av skip flater ut

LNG-ships.gif

 

Ratene er på vei oppover

 

http://www.futuresource.com/charts/charts....0&d=HIGH&b=LINE

fscom.png

 

ExchangeGraph.jpg

 

Golar er billig på 120kr!

 

 

Mer om LNG transport:

http://www.energy.uh.edu/LNG/documents/IEL...tion_to_LNG.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Golar falt ganske brutalt prosentmessig i dag ned 5%, men volumet var lavt relativt sett i forhold til oppgangen de siste dagene.

 

I alle tilfeller er det ikke uvanlig med en test av bruddpunktet på 108 etter at den har brutt av det stigende triangelet.

 

Det kritiske nivået er derfor etter min mening nå igjen 108 kroner. Faller den under her er vi tilbake i triangelet.

 

Får vi derimot en vellykket test av støtten på 108 eller deromkring med påfølgende reaksjon opp tror jeg nok motstanden på 122 ryker ved neste forsøk.

 

 

 

Happy trading

Share this post


Link to post
Share on other sites

Går videre med italiensk LNG-terminal

 

Onsdag 13. oktober 2004 kl. 13:17

 

Skrevet av: iMarkedet - iMarkedet

 

Qatars store gasselskap RasGas sier i dag at de vil gå videre med planene for en offshore mottaksterminal for flytende naturgass utenfor Italia.

Prosjektet er i Aker Kværners hender som har hatt forstudien på terminalen, men ifølge Dow Jones venter planene fortsatt på en miljøgodkjennelse fra italienske myndigheter.

 

Terminalen skal etter planene plasser utenfor den nordlige delen av Italias Adriaterkyst, og vil bli eid i et joint-venture med det italienske energikonsernet Edison.

 

Kostnadsrammen er stipulert til 900 millioner dollar, og ønsket byggestart er allerede i år. Edison vil ha en eierandel på 10 prosent i terminalen som skal ta imot store volumer, som selskapet allerede har kjøpt fra RasGas.

 

RasGas eies av det nasjonale gasselskapet til Qatar og energiganten ExxonMobil. Planen er at importen skal starte i 2007.

 

Prosjektet ligger etter Golar og italienske Saipem prosjekt i løypa for godkjennelser. Det er ventet en endelig godkjennelse av Golar/Saipem-prosjektet i disse dager.

 

 

Italiensk LNG terminal

 

---

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trenger LNG-laster

 

 

Tirsdag 26. oktober 2004 kl. 14:46

Skrevet av: Arne Lunde - iMarkedet

Det amerikanske olje- og gasselskapet Marathon Oil jakter nå på LNG-laster for å dekke opp sin tilgjengelige importkapasitet til USA.

 

Det går frem av selskapets kvartalsrapport for tredje kvartal.

 

Marathon fikk tidligere i oktober på plass en avtale med BP Energy for leveranser av flytende naturgass, LNG, fra midten av 2005. Selskapet sliter imidlertid med å finne LNG til å fylle kapasiteten de har tilgjengelig ved importterminalen Elba Island i delstaten Georgia i perioden forut for BP-leveransene.

 

BP skal fra midten av 2005 levere 58 milliarder kubikkfot LNG årlig for en periode på minimum 5 år til Elba-terminalen. Elba er en fire operative LNG-importterminaler i USA.

 

- Marathon fortsetter å aktivt søke laster før oppstart av leveransen fra BP, skriver selskapet i rapporten.

 

Det har i år vært vanskelig å finne tilgjengelig LNG-laster i markedet, noe blant annet John Fredriksens LNG-rederi Golar LNG har fått merke. Rederiet sitter med ledig spotkapasitet.

 

-----------------------------------------------------

 

Jeg lurer på hvor imarkedet har fått informajonen om at Gol sliter med ledig spotkapasitet i fra. Det blir visstnok levert nye skip i disse dager, men jeg har ikke funnet informajon noe sted som tyder på at disse ikke finner arbeid i spotmarkedet.

 

Noen andre som har noe info angående dette?

 

Mvh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Golar + Exmar

 

Golar LNG etablerer joint venture med Exmar.

 

Artikkel av: Øystein Byberg (28.10.04 08:56)

 

Golar LNG opplyser i en børsmelding at man sammen med Exmar etablerer et joint venture-selskap for deler av de åpne LNG-flåtene. Skip vil bli chartret inn til joint venturet. Skipene vil deretter tilbys i markedet.

 

GOL etablerer joint venture med Exmar

Share this post


Link to post
Share on other sites

Spennende teknisk situasjon i gol nå.

Chartet for glng (gol i usa) viser at støtten ved $ 15,5 holder. I usa ligger altså gol utenfor sitt stigende triangel på oppsiden, dette indikerer videre oppgang.

 

http://bigcharts.marketwatch.com/javachart...lng&time=&freq=

 

På chartet til gol (golar på ose) har derimot gol brutt under 108 som var bruddpunktet for det stigende triangelet. Her ligger vi altså fremdeles å venter på brudd enten opp eller ned av triangelet.

 

http://bigcharts.marketwatch.com/javachart...gol&time=&freq=

 

 

 

Årsaken til at aksjen viser ulike tekniske signaler antar jeg ligger mye i den siste tids fall i dollar kursen, men selv om man legger spot kursen på dollar til grunn trades gol under det prisingen i dollar tilsier på ose.

 

Min tese er at gol kursen styres hovedsaklig fra usa og her sier de tekniske signalene kjøp, etter min mening kan derfor gol være en fornuftig investering både fordi etterslepet til dollar prising må hentes inn og fordi chartet til glng har gitt kjøpssignal.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Golar-aksjen faller på kvartalstall og guiding. En analytiker kommenterer.

 

Artikkel av: Øystein Byberg (29.11.04 14:08)

 

Golar LNG-aksjen faller 3,8 prosent til 96 kroner i kjølvannet av dagens resultatfremleggelse.

- Tallene er svake, guidingen for fjerde kvartal er svak og guidingen for 2005, 2006 og 2007 er svak, sier en analytiker til TDN Finans.

 

Det pekes blant annet på at selskapet venter betydelig ventetid for "Golar Frost" og at "Golar Viking"-leveringen blir forsinket.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Så Golar var anbefalt to ganger i ukeskonken av respektable tank-kjennere og kikket litt på chartet. RSI viser positiv divergens, MACD er i ferd med å snu og vi fikk en "hammer", et klassisk bunnstick, på torsdag lille julaften.

 

Mon tro om man ikke bør ta en post her.

 

Noen som har satt seg godt inn i denne aksjen? Thomas, hallu, hva tror dere?

 

:roll:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fredriksen kjøper seg videre opp

 

 

Mandag 27. desember 2004 kl. 10:03

Skrevet av: Inge Berge - iMarkedet

 

John Fredriksen og partneren Tor Olav Trøim kjøper seg videre opp i LNG-rederiet Golar.

 

Dette kommer frem i en melding mandag.

 

John Fredriksen-eide World Shipholding Ltd. har gjennom markedet kjøpt 50.000 aksjer. Kjøpene ble gjort 23. desember.

 

Etter kjøpet har World Shipholding totalt 28.062.000 Golar-aksjer. Dette tilsvarer 42,8 prosent av aksjene i LNG-rederiet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Golar LNG Ltd. [GOL], kurs 83.50

 

 

GOL070305.gif

 

 

Golar LNG Ltd. har steget opp mot taket i en fallende trendkanal. Videre nedgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god utgangskurs. Aksjen har brutt ned gjennom støtten ved ca 86.00 kr. Videre nedgang er dermed signalisert, og det er nå motstand ved 86.00 kr ved reaksjoner tilbake. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette svekker den fallende trenden og kan være et tidlig signal om et kommende trendbrudd. Aksjen anses samlet sett teknisk negativ på middels lang sikt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

John Fredriksens World Shipholding Ltd. has kjøpte i går 250.000 aksjer i Golar LNG Ltd til kurs 82,78 kroner per aksje. Etter dette sitter World Shipholdings på 28.312.000 aksjer, tilsvarende 43,15 prosent av aksjekapitalen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Golar LNG Ltd.(GOL) KURS 78.00

 

Golar LNG Ltd. har steget opp mot taket i en fallende trendkanal. Videre nedgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god utgangskurs. Aksjen nærmer seg motstanden ved ca 79.00 kr, noe som kan gi en reaksjon ned. Aksjen anses teknisk negativ på kort sikt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Her er en aksje som vil gå utover høsten. GOL stiger sakte, men sikkert og kjøpersiden bare øker.

LNG etterspørselen vil øke sterkt i årene som kommer.

Ser vi på oljeproduksjonen til de største aktørene/land/selskaper er trenden fallende.

Leteboring/Produksjon utenfor vest Afrika vil holde verden oppe ennå noen år.

Dersom en ser på det en har av kjente reserver går produksjonen bratt nedover etter 2010. Mange snakker om all oljen som ligger og venter i nord-områdene, men det er ikke funnet annet enn gass nord for Bodø.

Seismikken forteller også om strukturer som typisk inneholder gass.

 

Gass er fremtiden, selv om aktørene mhp. oljepris og forsyning ennå ikke er klar for å innse dette.

Vi får håpe at regjering/storting innser den reele verdien av gassen. Slik det er idag selger vi gassen til 'gi bort priser', og nederlendere/franskmenn /tyskere/belgiere ler av oss dumme normenn.

Ved siden av at de bruker de simpleste bestandelene til lys/varme, videreforedler

de til plast, noe hele verden er avhengig av i ulike former/sammensetninger.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Golar skuffer

 

Golar LNG klarte ikke å innfri analytikernes forventninger.

 

Artikkel av: Øystein Byberg (30.8.05 09:57)

 

Golar LNG fikk et driftsresultat på 11,6 millioner dollar i andre kvartal i år, mens det ifølge Reuters var ventet et resultat på 17,1 millioner dollar. I samme periode i fjor ble driftsresultatet 18,0 millioner dollar.

 

Nettoresultatet ble minus 4,4 millioner dollar, mot ventet 7,0 millioner dollar og 22,3 millioner dollar i andre kvartal 2004. Driftsinntektene beløp seg til 38,9 millioner dollar, mot 38,5 millioner dollar i fjor og et estimat på 42,0 millioner dollar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tolmodighet er en 'dyd'

 

Etter to-tre år med venting på at italienske myndigheter skulle ta den endelig beslutningen om utbygging av den flytende importterminal for LNG på kysten av Livorno, kan ting nå være nær en endelig og positiv konklusjon.

 

Den italienske industriministeren signert rett før helgen dekretet som vil gi det endelig klarsignalet for bygging av terminalen som vil ta imot flytende naturgass til det italienske markedet.

 

Det gjenstår nå kun signaturen til miljøvernministeren før selve byggearbeidene kan komme i gang.

 

Industriministeren sier ifølge italienske medier at partnerskapet med spansk Endesa i spissen vil få 12 måneder på seg til å sette i gang byggearbeidene etter at dekretet er ferdig utstedt. Arbeidene skal være ferdig stilt inne 48 måneder.

 

Dette er meget positive nyheter for skipsreder John Fredriksen og hans Golar LNG som skal stille med skipet som skal bygges om til den flytende importterminalen. Skipet som etter all sannsynlighet blir LNG-skipet Golar Frost, skal påbygges et regassifiseringsanlegg og kobles til en gassrørledning inn til den italienske havnebyen Livorno på Italias vestkyst.

 

Anlegget skal ha en årlig kapasitet på 3,75 milliarder kubikkmeter pr. år.

 

Det er også store muligheter for at andre av Golars LNG-skip blir tilknyttet prosjektet som konvensjonelle LNG-skip som forsyner terminalen med LNG.

Share this post


Link to post
Share on other sites

30. august forsvinner John Fredriksen-selskapet Golar LNG fra Oslo Børs.

Selskapet, som steg over 200 prosent på børsen i fjor, søkte nylig om delisting fra børsen og har nå fått innvilget dette.

Aksjen har blitt handlet på børsen i Norge siden 2001 og i USA siden 2002.

Golar har imidlertid merker at en stadig større del av omsetningen i aksjen foregår i USA, og velger dermed å forsvinne fra Oslo Børs.

Styret i selskapet mener man kutter kostnader betydelig ved å kutte ut Norge-notering.

Golar LNG er opp rundt 11 prosent så langt i år og aksjen har steget rundt 16 prosent den siste måneden.

 

http://www.hegnar.no/bors/article700396.ece

 

 

Da blir vi nødt til å handle i USA istedet da.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...