Jump to content
Sign in to follow this  
FiskePinna

NAS - På tide å kjøpe?

Recommended Posts

Idag falt Norwegian under 10 kr, hovedsaklig på dårlige fremtidsutsikter og høy oljepris som rammer flyselskaper generelt. Vuirderer om NAS skal bli den første aksjen jeg kjøper, og det er mys om taler for kjøp:

-Insider kjøpte seneste i april (til 20,90kr)

-Overreaksjon i markedet på mottiltak fra SAS og oljepris

-Aksjekursen er langt under tegningskurs.

http://www.norwegian.no/graphics/Investorr...rapport2003.pdf

Hva mener ekspertene, er NAS luftens Rema1000 eller en konkurskandidat som vil tape i konkurranse med SAS eller utlandet (f.eks Ryanair)?

Share this post


Link to post
Share on other sites

- Dyr priskrig

 

- Men resultatet var likevel bedre enn hva vi og finansmarkedet hadde ventet, sier Norwegian-topp.

 

 

Artikkel av: Øystein Byberg (25.8.04 08:03)

 

Norwegian melder om et ordinært resultat før skatt på minus 38 millioner kroner i andre kvartal i år, mot minus 14 millioner kroner i samme periode i fjor.

Norwegian hadde en omsetning i andre kvartal på 311 millioner kroner, sammenlignet med 196 millioner kroner året før. Driftsresultatet (EBITDA) ble på minus 36 millinoer kroner, mot minus ni millioner kroner i andre kvartal 2003.

 

Konkurransekraften er styrket og selskapet har nå et kostnadsnivå på linje med andre lavprisselskaper i Europa, slås det fast i kvartalsrapporten.

 

- Priskrigen i andre kvartal var dyr for oss, men resultatet var likevel bedre enn hva vi og finansmarkedet hadde ventet. Vi er meget godt fornøyd med at vi har forbedret konkurransekraften og tatt markedsandeler i Norge, sier viseadministrerende direktør Ola Krohn-Fagervoll.

Share this post


Link to post
Share on other sites

NAS - HELSEFORETAKENE (HINAS) INNGÅR FLYAVTALE MED NORWEGIAN

 

Norwegian inngår en avtale med Helseforetakene i Norge om

reiser i perioden 1. desember 2004 til 30. november 2006,

og gjelder for samtlige helseforetak i Norge. Avtalen skal

signeres innen 1. desember 2004 og har en ramme på om lag

NOK 260 millioner i avtaleperioden avhengig av

helseforetakenes bruk av tilbudene fra Norwegian.

 

Norwegian inngår en avtale med Helseforetakene i Norge om

reiser i perioden 1. desember 2004 til 30. november 2006,

og gjelder for samtlige helseforetak i Norge. Avtalen skal

signeres innen 1. desember 2004 og har en ramme på om lag

NOK 260 millioner i avtaleperioden avhengig av

helseforetakenes bruk av tilbudene fra Norwegian.

 

Avtalen innbefatter fem regionale helseforetak med

underliggende enheter og helseforetakene innkjøpsservice.

Kontrakten har et omfang som baserer seg på hele Norwegians

tilbudte rutenett i Norge, og vil gjelde for både

pasientreiser og helseforetakenes tjenestereiser.

 

HINAS inngår også kontrakt med andre flyselskap som har

ruter og frekvenser der Norwegian ikke flyr. Norwegian skal

være et prioritert valg på selskapets rutenett.

 

 

Opp +5% 8,40 nå

Share this post


Link to post
Share on other sites

Analytiker ser en oppside på hele 185 prosent i Norwegian-aksjen.

 

Artikkel av: Odd Steinar Parr (5.11.04 12:24)

 

Han anbefalte kjøp av Norwegian-aksjen da den sto i 28,80 i februar, og har gjort det jevnt siden. Nå, når aksjen er nede i 8,75 kroner, gjør ABG Sundal Colliers Harald Grimsrud det igjen.

Nå er han ute med en ny kjøpsanbefaling kalt "Cash is no issue", ifølge dn.no med et kursmål på 25 kroner.

 

- Den finansielle situasjonen i selskapet fortsatt sunn, tross den svake inntjeningen i år. Men vi tror Norwegian vil være i stand til å bygge og opprettholde en signifikant markedsposisjon i Norge. Kjøp, skriver han ifølge nettavisen.

 

Grimsrud ser et resultat før skatt på minus 19 millioner i 3. kvartal, av en omsetning på 329 millioner kroner.

 

ABG Sundal Collier var ett av meglerhusene som hjalp Norwegian på børs sent i fjor.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Etter 11 måneder på børs har utviklingen vært slik hittil.

 

I alle fall er det antydning til en stigende trend kortsiktig, kan vel sees på figuren nederst til høyre.

 

Har den fallt langt nok? Er oljeprisen på retur? Osv... I alle fall virker selskapet meget billig på dagens kurs. Kan godt være vi er inne i en ny trendretning med positive resultater fremover.

 

pplot.php?paper=NAS&exchange=OSE&from=20

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sterling solgt til islendinger. Flere innsidekjøp i NAS i det siste. Kaupthing handler, om enn ikke de store postene. Generell konsolidering i bransjen.

 

Kan være lurt å følge ekstra (nøye) med denne framover.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Når det gjelder DNBs utspill i går om at NAS "ikke" er til salgs, eller for den saks skyld: attraktivt, så tror jeg enhver må tenke sitt om dette. Hva med feks markedsadgang? Norge er et kjempemarked, og i tillegg: NAS har lite å frykte fra SASBra, pga konkurransetilsynet. SASBra er faktisk meget interessert i at NAS skal overleve.

 

Oljepriser, som DNB arumenterte med, vil synke utover mot "varmere" tider. Vil innvirke positivt for NAS og aksjen.

 

NAS er et veldrevet selskap. Kostnadene er under kontroll. Selskapet har opparbeidet seg et godt rykte i markedet. Røde tall: javel, men de er på rett vei.

 

Jeg tror vi ser en større aktør som stor eier i NAS innen forholdsvis kort tid. Og aksjekursen burde gå bare en vei fra nå av. Mot 35?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Slutt på bonuspoeng i Skandinavia

 

Dette burde, om det virkeliggjøres, virke positivt for Norwegian og de andre "små" flyselskapene.

 

Sammen med prisøkninger på billetter for å dekke inn økte drivstoffutgifter, og mulighet for nedgang i oljeprisen parallellt, burde vi se økt inntjening i bl.a NAS.

 

Belegget er bra.

 

Teknisk er det vel heller inngen ting som ligger i veien for en oppgang i NAS akjsen til uka, og framover?

 

:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er jo en veldig volatil aksje, spretter egentlig hitt og ditt, umulig å spå. Selskapet har jo ikke levert et eneste positivt resultat? Som sagt, det skal ligge mye til rette i forhold til oljeprisen for at dette selskapet skal klare å gå i pluss.

 

Men slik som det ligger til nå så er det muligheter for å trade noen kroner her og der i dette selskapet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

NAS - TRAFIKKTALL MARS 2005 / TRAFFIC FIGURES MARCH 2005

12.04.2005 07:45

 

Norwegian fraktet i mars 207.795 passasjerer mot 135.694 i

mars 2004, som gir en økning på 72.101 passasjerer (53%),

og 74% vekst i passasjertrafikken (RPK).

 

Norwegian fraktet i mars 207.795 passasjerer mot 135.694 i

mars 2004, som gir en økning på 72.101 passasjerer (53%),

og 74% vekst i passasjertrafikken (RPK).

 

- Den totale passasjertrafikk (RPK) i perioden økte med 74%

i forhold til mars 2004.

- Kabinfaktoren var i perioden 72% mot 62% i mars 2004, en

økning på 10% -poeng. Innenlands var kabinfaktoren 73% mot

61% i mars 2004, en økning på 12% -poeng. Utenlands var

kabinfaktoren 71% mot 64% i mars 2004, en økning

på 7% -poeng.

- For mars forventer selskapet en yield i størrelsesorden

NOK 0,81 sammenlignet med rapporterte NOK 0,80 i februar.

 

Se vedlegg på www.newsweb.no

See English report on www.newsweb.no

Edited by Bushwhacker

Share this post


Link to post
Share on other sites

Morgenrapport fra First Stor oppside i NAS! :)

 

 

 

 

- Oppgang i USA

Aksjemarkedet snudde og ble bullish i går. Alle de brede indeksene var godt opp. S&P 500 var opp 0,55 %, Dow Jones opp 0,57 % og Nasdaq opp 0,67 %. Årsaken til oppgangen var at obligasjonene var godt opp, hvilket indikerer at forventningene til økte renter kan være redusert.

 

Bakgrunnen for utviklingen i obligasjons- markedet var Fed’s mars-møte som økte tilliten til at det ikke ville bli nødvendig med aggressiv pengepolitikk på nåværende tidspunkt. Markedet var meget nervøst i forkant av FOMC-møtet og tilsvarende lettet da det ble klart at det ikke ble noen rentehevninger på kort sikt. Dette var hoveddriveren for oppgangen i markedet.

 

:D

 

Stor oppside i NAS

Det er høy risiko i NAS-aksjen, men potensielt høy oppside. Det er redusert konkurranse i hovedmarkedene og yielden er opp. Videre er det godt potensiale for lavere kostnader gjennom økt utnyttelse av flyene og økt load-faktor. I tillegg vil det trolig komme konsolidering innen europeisk luftfart. SAS har sagt at det er ingenting som tilsier at ikke Norge skal være et lønnsomt område med kun 2 konkurrenter. SAS vil ikke konke NAS, da det da kun vil komme en ny aktør inn. NAS har få corporate clients, men dette vil trolig endre seg. De har et samarbeid med Sterling og FlyNordic, og det er en samarbeidsholdning mellom lavprisselskapene. Det er en voldsom operasjonell og finansiell gearing i selskapet, men det kan bli veldig hyggelig hvis det utviklingen blir positiv fremover. Vi har en kjøpsanbefaling på aksjen med target 30. Dette representerer en oppside på 65 % i forhold til dagens kurs.- Bra om NAS!

Share this post


Link to post
Share on other sites

First kan jo ikke si noe annet, de som tilrettela for NAS introduksjon på børsen! First har hypet denne aksjen hele tiden, når den stod i 20 så så skrek de kjøp! Og da gikk den ned til 8:-) At den står i 19 nå etter to dagers solid oppgang er jo veldig positivt, men det vil garantert komme en korreksjon på denne.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Norwegian Air Shuttle(NAS) KURS 22.50

 

NAS2250.gif

 

Norwegian Air Shuttle har brutt den stigende trenden opp. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt, men den sterke oppgangen kan gi reaksjoner tilbake på kort sikt. Aksjen har støtte ved ca 20.00 kr. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på kort sikt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

- F I R S T L O O K -

 

Title: Exceptionally good traffic figures in July

 

Company: Norwegian

 

Recommendation: Buy

 

Share price: NOK 36

 

Target: NOK 35 - to be revised

 

 

The July load of 91% (94% internationally) is exceptionally high. To be able to produce such a high load while at the same time growing RPK 81% (compared to July 2004) show that the management has full control over the operation.

 

 

The yield was up by 5% compared in the same period, also a very positive development.

 

 

Conclusion: Due to the very good development in Norwegian, we will revise our estimates and share price target up. Our recommendation will remain Buy.

 

first/09.08.05

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er ganske fersk med aksjer, men leste at Norwegian har gjort det veldig bra i det siste, og kunne få en betydelig oppgang på børsen. Har derfor vurdert å kjøpe noen aksjer for noen uker siden, men jeg er litt sløv så det ble med tankene. I dag var den jo på listen over vinnerene siste fem dagene med en økning på rundt 22%.. Å, som jeg angrer.. Men det er kanskje ikke for sent?

Share this post


Link to post
Share on other sites

NAS; solid resultatutsikt

 

Selskapet leverer på kabinfaktor og kostnadene er lavere enn vi hadde estimert. Fuelkostnadene er høyere enn tidligere antatt. I sum vurderer vi estimatrisikoen som redusert og velger å ta opp target fra NOK 70 til NOK 95, hvilket tilsvarer en PE på våre 2007 estimater på litt over 10. Dette er ikke aggressivt dersom resultatfremgangen møter våre forventninger.

Våre EPS estimater for 2005-07 er henholdsvis NOK 0,4, NOK 4,1 og NOK 9. Enkelte av våre konkurrenter ligger opp mot NOK 14 for 2007. Med den operasjonelle gearingen i denne industrien er dette ikke et urealistisk case men vi er noe mer forsiktige i våre prisforventninger framover, da vi mener at høye priser kan lede til etablering av ytterligere en aktør i det norske markedet. Dette vil kunne ødelegge det langsiktige prisbildet

Vi minner om at de tunge lønnsomhetsparametrene går i riktig retning; kostnadene pr. passasjer km er nedadgående, markedsandelen på norske ruter stiger, den internasjonal ruteekspansjon er kraftig og prisene er på vei opp. I sum er dette en meget potent coctail og med de følsomhetene som ligger i denne virksomheten kan inntjeningen bli formidabel med fortsatt gunstig utvikling gjennom 2006.

 

Vi står på kjøpsanbefalingen med target på NOK 95.

 

first/05/10/05

Share this post


Link to post
Share on other sites

- F I R S T L O O K -

 

Title: Sept. traffic figures better than expected

 

 

Company: Norwegian

 

Recommendation: Buy

 

Share price: NOK 75

 

Target: NOK 95

 

 

Traffic (RPK) grew by 89% in Sept. 05 compared to the same period last year. The load rose by 17 p.u. to 80%. The yield fell by 9%, less than expected.

 

In sum, NAS continues to exceed our expectations. We will increase our estimates for 2005 as the 3Q figures will be better than previously expected.

 

Conclusion: Costs will come down further, the yield is not under pressure and the load is developing very favorably. This sets the stage for a very healthy profit development in 2006 and 2007. Although the risk (as always in this industry) is high, the upside is significant and is by no means limited to our 12-month share price target of NOK 95.

Share this post


Link to post
Share on other sites

NAS - FLAGGEMELDING

13.10.2005 08:02

 

Verdipapirfond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS

har den 12.10.05 solgt 192100 aksjer i Norwegian Air

Shuttle ASA, og eier etter dette samlet 800500 aksjer i

Norwegian Air Shuttle ASA. Samlet utgjør vår gjenværende

eierandel 4,36 %. Holberg Fondsforvaltning AS eier ingen

opsjoner eller andre rettigheter til aksjer i Norwegian Air

Shuttle ASA.

Share this post


Link to post
Share on other sites

- F I R S T L O O K -

 

Title: 3Q05 profit considerably higher than expected

 

 

Company: Norwegian

 

Recommendation: Buy

 

Share price: NOK 72

 

Target: NOK 95

 

For 3q we expected an EBIT of NOK 47m, while NAS reported earnings of NOK 56,3m. The EPS came to 2,4 while we expected 1.9. We will revise our estimates slightly up, and we will keep our buy recommendation and share price target of NOK 95.

 

Conclusion: Costs will come down further, the yield is not under pressure and the load is developing very favorably. This sets the stage for a very healthy profit development in 2006 and 2007. Although the risk (as always in this industry) is high, the upside is significant and is by no means limited to our 12-month share price target of NOK 95.

 

 

----

Share this post


Link to post
Share on other sites

- F I R S T L O O K -

 

 

Title: Very good traffic figures in November

 

 

Company: Norwegian

 

Recommendation: Buy

 

Share price: NOK 69

 

Target: NOK 95

 

Traffic (RPK) increased 79% in November 2005 compared to the same period last year. The load rose by 11 pp to 74%. The yield fell by 12% due to increased sector lengths.

 

The traffic figures were in line with our expectations and we maintain our estimates, recommendation and share price target.

 

Conclusion: Lower unit costs, a continued high load and a fast growing market sets the stage for a very healthy profit development in 2006 and 2007. Although the risk (as always in this industry) is high, the upside is significant and is by no means limited to our 12-month share price target of NOK 95.

 

 

----

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...