Jump to content
Vegard

Markedet generelt

Recommended Posts

Uppdaterad 22 juni - DN

 

Norska dollarmiljonärer mångt fler än de svenska

 

Det är dubbelt så tätt mellan dollarmiljonärerna i Norge som i Sverige. Och trots att Sverige har fler invånare är dollarmiljonärerna fler till antalet i vårt grannland.

 

Det är Capgemini och Merril Lynch som för tionde året har sammanställt World Wealth Report som visar att 44350 av världens 8,7 miljoner dollarmiljonärer bor i Sverige. Det betyder att om man träffar en miljon slumpvis utvalda svenskar över 15 år så bör man också ha träffat 5896 miljonärer i dollar.

 

I Norge skulle siffran ha varit 13581. Det betyder att den norska oljan gjort Norge till ett av världens i dubbel mening tätaste länder.

Genom att studera BNP, värdet på börsen och andra tillgångar och jämföra med inkomstfördelningsundersökningar fångar rapporten upp också den svarta ekonomin.

 

Sedan kan man räkna ut hur många som äger motsvarande en miljon dollar i omsättningsbara tillgångar när skulderna dragits bort. Värdet på den permanenta bostaden räknas alltså inte in. En miljon dollar motsvarar ungefär 7,2 miljoner kronor.

 

Undersökningen görs dels för att ämnet har ett allmänt intresse, men framför allt för att den fyller ett behov bland dem som sysslar med privata banktjänster för dem som är riktigt rika.

 

Det är en växande marknad eftersom dollarmiljonärerna blir fler och fler. I Sverige var tillväxten 3,8 procent mellan 2004 och 2005. I hela välden var ökningen 6,5 procent med den snabbaste tillväxten i Afrika.

De flesta dollarmiljonärerna, 2669 000, finns i USA.

 

Till skillnad från i Europa är den viktigaste källan till deras rikedom inkomsten. I Europa är den viktigaste källan ägande av, eller försäljning av, ett företag. Inkomster från aktier och så vidare spelar en mindre roll, men är viktigare i USA än i Europa.

 

- I både Nordamerika och Europa kan man konstatera att man ändå tjänar sina pengar på arbete på ett eller annat sätt. Man tjänar inte i första hand pengar på pengar, säger Ragnar Gustavii som är ansvarig för finansiella tjänster på Capgemini Consulting i Sverige.

 

Antalet dollarmiljonärer i Sverige är betydligt högre än det som Skatteverket vet om.

 

- Jag skulle tro att det är dubbelt så många, säger Ragnar Gustavii.

 

En sak som framgår av rapporten är att de riktigt rika lever ett internationellt liv. Deras tillgångar är spridda i flera olika länder, vilket är en av förklaringarna till att skattemyndigheterna i världens länder har svårt att hänga med.

 

- Internationaliseringen går i en rasande fart. Eftersom det också är en grupp som blir äldre väntar så småningom arvsskiften vi aldrig tidigare har skådat, säger Ragnar Gustavii.

 

- Det kommer att bli komplicerat eftersom pengarna finns över hela världen.

 

 

--------

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tilbakeblikk fra First 23.06.06

 

· EMU Samlet ordreinngang litt ned, men fortsatt bra trend

 

Ordreinngangen til industrien falt 0,2% fra mars til april, markedet ventet en økning på 2,0% etter en nedgang på 1,6% i forrige måned (oppjustert fra -2,4%). Det var særlig tungtransport som trakk ned veksten, og eks transport var det sannsynligvis en økning. Årsveksten i samlet ordreinngang var hele 9% og forenelig med en sprekere industriproduksjon enn vi nå ser.

 

· Ordreinngangen for investeringsvarer øker i hele G3

 

· EMU CEPRs BNP-indiktor sakte opp

 

· USA Ledende indikatorer ned

 

Ledende indikatorer falt 0,6% mai, litt mer enn de ventede 0,4% etter fallet på 0,1% i april. De siste månedene er ikke spreke, men ikke i nærheten av å signalisere en vekstpause eller det som verre er i amerikansk økonomi - men heller ikke en vekst over trend. De negative bidragene om særlig fra nye ledige og husholdningens forventninger. Begge vil ganske sikkert bidra positivt i juni.

 

· USA Aktivitetsindeks ned i mai, men fortsatt på trendvekst

 

· USA Litt flere, men nå nye ledige

 

Det kom inn 308' nye arbeidsledige til arbeidskontorene sist uke, som ventet og opp fra 297' uken før. Nivået er lavt og signaliserer en fortsatt bedring på arbeidsmarkedet.

 

· Sykefraværet i Norge stiger igjen

 

Etter å ha falt som en stein i løpet av 2004 fra skremmende høye nivåer, har sykefraværsprosenten igjen begynt å ta seg opp. Vi ventet en økning, som normalt når arbeidsmarkedet blir bedre, men oppgangen var høyere enn vi ventet. Justert for normale sesongsvingninger steg fraværet fra 6,7% 4 kv til 7% i 1 kv 2006. Det er lavere enn de 8,5% vi slet med i 2033, men likevel langt fra lavt. Økt sykefravær vil trolig øke etterspørselen etter arbeidskraft, etter at fallet fraværet trolig utsatte oppgangen i etterspørselen etter flere ansatte i 2004

 

· UK Britisk industri ser så vidt opp

 

CBIs barometer for britisk industri steg fra 10 i mai til 14 i april. Det signaliserer en vekst i industrien marginalt over det vi har sett i det siste, en årsrate på rundt 1%. Det er selvsagt ikke mye å skryte av, men det har vært svakere lenge.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Denne uke: Fed, USA-boliger, tysk Ifo, Norges Bank

 

Fed hever renten til 5,25%, markedet begynner å se over 5,5%. Det viktige er hva Fed sier: Vil forbli uklar

 

Boligsjekk i USA: Salg/usolgte/priser nye & brukte boliger. Ingen indikasjon på bedring

 

Tyske Ifo meget viktig: ZEW falt, belgisk rakettoppgang

 

Norges Bank hever ikke, men bør/vil justere rentebanen i 2007

 

Forrige uke: Renteuro, uten særlig datahjelp

 

USA: Svakt fra boligmarkedet, men grei ordreinngang

 

EMU: Bemerkelsesverdig belgisk barometerbedring, OK ordre

 

Sverige: Riksbanken vil sette opp farten

 

Norge: Nytt fall i ledigheten, arbeidsmarkedet strammes til

 

Markedet

 

Rentene suser opp, overalt. Slakke metaller

 

 

first/26/06/06

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tilbakeblikk fra First 28.06

 

· Tysk Ifo steg, bedriftene er svært optimistiske om fremtiden

 

Tysk Ifo overrasket nok en gang. Hovedindeksen steg fra 105,7 i mai til 106,8 i juni, ventet ned til 105,0. Nivået er det klart høyeste siden gjenforeningsboomen i 1991. Bedriftenes vurdering av situasjonen i dag gjorde et hopp, men forventningene til fremtiden steg også litt. Optimismen er bredt fordelt på sektorer, og selv om indikatoren ganske sikkert overvurderer BNP-veksten, må noe være på gang, det kan ikke bare være VM i fotball som løfter stemningen. ECB fikk ett argument til for fortsette normaliseringen renten. Vi tror likevel ikke banken hever i juli eller tidlig i august.

 

· Haukesnakk i ECB, men ingenting nytt

 

· Svenske bedrifter også mer optimistiske, husholdningene litt mindre

 

Consumer confidence falt fra 19,1 i mai til 15,7 i juni, ventet opp til 19,8. Stemningen i husholdningene er fortsatt god, og justert for sesongsvingninger var nivået i mai det høyeste siden 2000. Veksten i detaljhandelen er mer enn sprek nok. KIs industribarometer steg friskt og har ikke vært høyere på seks år. Samlet sett støtter tallene opp om Riskbankens intensjon om å bringe renten raskere opp til normale nivåer.

 

· USA Bruktboligsalget ned og flere boliger for salg, men prisene steg i mai!

 

Salget av brukte boliger falt marginalt, fra 6.750' i april til 6.670' i mai i og dermed litt mindre enn ventet, til 6.600'. Trenden er klart ned, men ikke bratt. Prisene steg overraskende med 2% og var nest høyest noen gang , selv om det ble 7% flere boliger for salg - og det er 50% flere for salg enn for ett år siden. Samlet sett var rapporten bedre enn ventet, men vi er ganske sikre på at boligmarkedet har passert toppen. Men svekkelsen er nå ikke så bratt at Fed kan ta avkjølingen for gitt

 

· USA Consumer confidence opp, ikke signal om forbruksbrems

 

Consumer confidence fra Conference Board steg fra 104,7 i mai (oppjustert fra 103,2) til 105,7 i juni, ventet ned til 103. ABC comfort steg fra -12 til -10 sist uke. Dermed viser alle confidence-målingene en bedring i juni - og nivået i CBs måling er bra, og trenden er opp. Målingen gir ikke noe signal om svakere forbruksvekst - en sannsynlig bieffekt om boligmarkedet skulle svekkes.

 

· Japan Detaljhandelen opp, så vidt

 

Detaljhandelen steg 0,6% fra april til mai, ventet opp 0,3%. Samtidig ble historien litt justert slik at årsveksten ble +0,1%, ventet ned 0,6%. Salget har vært litt svakere de tre siste månedene, enn de tre foregående. Trenden er likevel svakt opp. Sammenhengen til privat forbruk er ikke spesielt nær.

 

· Globalisering er en utfordring for inflasjonsstyringen i følge BIS

 

BIS mener inflasjonen i hvert enkelt land i større grad enn tidligere bestemmes a globale forhold. BIS advarer derfor sentralbankene mot å holde rentene på svært lave nivåer for lenge med hensikt å øke inflasjonen. Det vil bare bidra til å presse opp kreditt og boligpriser, og utgjøre en risiko for økonomisk stabilitet på sikt. Vil Norges Bank høre etter?

 

 

___

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tilbakeblikk fra First 03.07.06

 

· USA Svakere forbruksvekst, men fallende sparing - energiprisene biter

 

Privat forbruk steg 0,1% i mai regnet i volum (0,4% i verdi, som ventet). Ser vi de siste månedene under ett har konsumveksten vært moderat, som Fed har anslått. Oppgangen i energiprisene forklarer nok mye; selv om de nominelle inntektene stiger greit blir realinntektsveksten svak, så svak at sparingen faller selv på lav forbruksvekst, spareraten falt til -1,7% i mai. Prisene på konsumet (eks det som stiger mye) steg 0,2% i mai og core var dermed opp 2,1% år/år, som ventet. Den moderate forbruksveksten øker sannsynligheten for at Fed tar en pause på rentemøtet i august.

 

· Bedre stemning i USA

 

University of Michigans måling av consumer sentiment bekrefter en bra bedring av stemningen. Barometret steg fra 82,4 i første del av juni til 84,9 for måneden under ett, ventet uendret og opp fra 79,1 i mai. Det implisitte nivået i siste del av juni tilsier at mesteparten av fallet i consumer confidence i april og mai nå er reversert.

 

· God stemning i Europa

 

Den generelle økonomiske stemningen i Europa steg i mai i følge EUs barometre. Hovedindeksen steg, var ventet ned. Industriindeksen steg fra 2 til 3 poeng, ventet ned til 1. Indeksen nærmer seg 1,5 standardavvik over snittet. Indeksen for tjenestesektoren og consumer confidence falt marginalt, men nivåene er likevel over snittet, særlig for consumer confidence.

 

· Ikke fullt så god stemning i Chicago-bedriftene

 

Chicago PMI falt fra 61,5 i mai til 56,5 i juni, ventet ned til 59. Detaljene var ikke spreke, kun prisene steg raskere - og raskere enn noen gang på 25 år. Men industribarometeret er ikke svakt, det signaliserer kun vekst ned mot trend. Det må til om Fed skal stanse på 5,25%. De regionale målingene gir samlet sett ikke noe klart signal om ISM, det ventes en liten oppgang til 55.

 

· EMU Prisveksten holder seg på 2,5%

 

Inflasjonen i EMU var uendret på 2,5% i juni, i følge det første anslaget fra Eurostat. Det var ventet en nedgang til 2,4%. Vi har ingen detaljer, men uansett ser ECB mer på topplinjen enn ulike core-begreper. Og sammen med høy og friskt tiltakende vekst i pengemengde og kreditt, har banken nok gode argumenter for å fortsette normaliseringen av renten.

 

· Svak tysk detaljhandel, kanskje

 

Detaljomsetningen i Tyskland falt 2,2% i mai, etter en økning på 1,4% i april (revidert ned fra 2,8%). Markedet ventet en mer moderat nedgang på 0,3%, og naturlig nok ikke halveringen av veksten i mars. Den underliggende trenden er langt svakere enn tallene fra forrige måned viste. Tallene varierer svært mye, revideres ofte mye i ettertid og er nesten helt ubrukelige.

 

· Bra tysk ordreinngang

 

Tyske myndigheter klarer endelig å produsere ordredata etter streikene tidligere i vår. Ordreinngangen for februar - april varierte, men samlet peker de opp. Årsveksten er 14% og innenlandske ordre drar litt mer.

 

· Frankrike Arbeidsledigheten raser

 

Arbeidsledigheten i Frankrike falt med 45' i mai, det største fallet på en måned siden 1999, ventet ned 20'. Målt i prosent falt ledigheten fra 9,3% til 9,1%, ventet uendret. På samme tid i fjor var ledigheten 10,1%. Nedgangen er nok et signal om at det må være noe som går bedre i europeisk økonomi; ledigheten faller faktisk ganske raskt.

 

· Bred nedgang i arbeidsledigheten i EMU

 

· .. og i verden samlet

 

· Japan Tankan holder stand

 

Konjunkturbarometeret Tankan steg som ventet til 21 i juni, fra 20 for tre måneder siden. Nivået på barometeret er relativt høyt, og den marginale økningen i juni indikerer fortsatt god optimisme i japansk industri. Tallet støtter opp om slutt på nullrenteregimet, kanskje allerede på rentemøtet om to knappe uker.

 

 

______

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fra First idag:

 

· EMU Produsentprisene stiger raskt, ser vi andrerundeeffekter av oljeprisen?

Produsentprisene i EMU steg 0,3% fra april til mai, som ventet i markedet. Årsveksten ble 6%, like høy som i 2000, opp fra 5,4% i forrige måned. Holder vi energi utenom er prisveksten 2,6% år/år, opp fra 2,2% i april og 1,3% fra september i fjor. Et tegn på at energivarene begynner å slå gjennom til andre priser? Ikke mye å se på ferdigvarene, ennå.

 

· Rekordhøy optimisme i norsk industri

 

Norsk PMI - et norsk industribarometer som ble opprettet av Fokus Bank i 2004 - steg på nytt i juni til et rekordhøyt nivå, godt over nivået i samme måned i fjor og forfjor. Det meldes om høyere ordreinngang og høyere sysselsetting. Barometeret bekrefter andre målinger som viser svært høy optimisme i industrien i Norge

 

 

_____

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tilbakeblikk fra First 07.07.06

 

· Trichet klargjør for renteøkning 3. august

 

ECB besluttet å holde renten i ro på 2,75% i går, som ventet. Samtidig gikk Trichet langt i å indikere at en renteøkning på møtet 3.august ligger i kortene, noe vi ikke ventet på forhånd. Normalt har dette møtet vært et telefonmøte uten pressekonferanse i etterkant. Nå endrer banken praksis. Trichet brukte formuleringen "strong vigliance" - et kodeord for renteøkning ved neste korsvei, som er 3.august. Det signaliserer i så fall høyere takt i renteøkningene.

 

· Bra ordreinngang til tysk industri, men veksten har roet seg litt

 

Ordreinngangen til industrien i Tyskland falt 1,2% fra april til mai, markedet ventet en oppgang på 0,1%. Årsveksten er meget høy på nesten 11%. Pga. av streik er dette første gang på flere måneder at vi studerer detaljene. Ordretilgangen stiger nå mindre fra eksportmarkedet, mens hjemmemarkedet drar. Tallene tilsier fortsatt sprek industriproduksjon i Europas største økonomi. Bedriftsbarometrene melder om det samme

 

· USA Litt lavere tjeneste-ISM, færre ansettelser

 

ISM (amerikansk PMI) for næringene utenom industrien i USA falt mer enn ventet i juni, fra 60,1 i mai til 57,0, ventet ned til 59,0. Snittet av detaljene falt omtrent like mye. Ordreinngangen stiger ikke like raskt som før og bedriftene melder om færre nye ansettelser enn før. ISM for tjenestesektoren og for industrien samlet indikerer fortsatt bra, men litt avtakende vekst. Det støtter opp om pause på Feds rentemøte i august

 

· USA Få nye arbeidsledige, men beholdningen faller ikke mer

 

Det kom 313' nye arbeidsledige til arbeidskontorene forrige uke, 2' flere enn uken før. Markedet hadde ventet 308'. Nivået er fortsatt lavt. Det er relativt få personer på ledighetstrygd, men nivået har ikke falt i prosent av arbeidsstyrken i det siste.

 

· UK Industriproduksjonen kommer seg

 

Industriproduksjonen i UK steg 0,5% i mai etter en nedgang på 0,2% i april. Markedet ventet 0,3% vekst. Årsveksten ble 0,9%. Det er ikke sprekt sammenlignet med andre land. Men, produksjonen trender nå opp, og bedriftenes vurderinger av utsiktene tilsier videre oppgang fremover.

 

· Bank of England rørte ikke renten

 

· Islandske sedlabanki økte renten til 13%, varsler mer

 

 

_____

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hei Zoonic

 

Flott med disse oppdateringene fra First som du legger inn. Alltid greit å høre hvordan de ser på makroen.

 

Nå har jo USA satt opp renten X antall ganger og indikerer videre oppgang hvis inflasjonspresset fortsetter, samt at Europa, Norge, Island m.fl. er i modus for flere rentehevinger.

 

Dette er jo egentlig bare en indikasjon på at økonomiene går så det griner, og at sentralbankene ser grunn til å heve renten for å bremse opp den sterke veksten noe for å unngå for sterkt inflasjonspress etterhvert.

 

Men dette vil jo også slå ut i aksjekursene etterhvert. Når ser du for deg at effekten vil begynne å slå ut så det vises godt?

 

Selv holder jeg en knapp på at månedsskiftet sept/okt blir det store trendskiftet, og at vi i 2007 får større nedgang på børsene som følge av nedkjølning av verdensøkonomien. Hvis Japan og Kina også nå begynner å sette opp renten, får vi full effekt.

 

Det vil jo være en naturlig korreksjon etter så mange år med oppgang.

Share this post


Link to post
Share on other sites

De mest alarmerende makroøkonomiske signalene er de vi i disse dager får fra USA. Veksten i økonomien svekkes, samtidig som inflasjonen styrkes og er over FEDs smertegrense på 2%. Dette er stagnasjon kombinert med inflasjon, på folkemunne stagflasjon.

 

Ettersom FED har uttalt at de vil fokusere mest på å holde inflasjonen under kontroll kan de fint sette opp renta en og to ganger til selv om dette vil hemme veksten mer enn hensiktsmessig.

 

Sammen med dette har du den inverterte yieldkurven som gir lånegiverne vanskeligheter da de ikke kan finansiere korte utlån med lengre lån til lavere rente.

 

Disse faktorene kan gi en svært negativ utvikling i markedene i tiden fremover. Følg med på CPI-tallene 14:30 og Bernankes tale klokken 16:00, disse to hendelsene bør kunne si mye om en evt. renteheving vil finne sted i august.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fra First idag

 

Tilbakeblikk på USA/EMU de to siste ukene

 

 

· USA Bernanke & Fed kan tåle litt høyere prisvekst, venter lavere BNP-vekst

 

· USA Prisveksten drar seg bra opp

 

Konsumprisene steg nok en gang mer enn ventet; 0,3% eks. mat og energi i juni som de tre foregående månedene. Det var ventet en oppgang på 0,2%. Ser vi de siste månedene under ett, er prisveksten ganske så høy, langt over 3%. Årsveksten har steget til 2,7%, høyest siden 2001 og langt over snittet de siste 10 årene. Tar vi med mat og energi kommer vi opp i 4,3% år/år. Prisveksten på produsentleddet er også i høyeste laget. Det er ingen tvil; prisveksten er nå høyere enn Fed kan leve med. Må veksten ned for å få inflasjonen ned? Kan se slik ut.

 

· USA Svak forbruksvekst, en måned til

 

Detaljhandelen falt 0,1% i juni, ventet opp 0,4%. Bilsalget var svakere enn ventet, men eks bil steg omsetningen 0,3%, ventet 0,4%. Salget ved bensinstasjonene steg mye på grunn av økte bensinpriser, og vår beregning av salget eks. bil, bensin og byggvarer gir en volumvekst på skarve 0,1%, enda litt lavere enn de to foregående månedene. De fem siste månedene har det dermed ikke vært mye å rope hurra for, men vi "sliter" fortsatt med hoppet i omsetningen i januar og nivået er kun marginalt under vår trendlinje. Er forbruket egentlig OK, eller dempes veksten på grunn av økte energipriser - eller er ser vi effektene av et svakere boligmarked allerede?

 

· USA Boligentreprenørene svetter, boligbyggingen faller

 

Boligbyggingen falt noe mer enn ventet i juli og igangsettingen de tre siste månedene er den laveste på tre år. Men nivået er jo ikke lavt av den grunn. Boligentreprenørenes indeks falt nok en gang. For en gangs skyld var det ventet en liten nedgang, men den ble større; fra 42 i juni til 39 i juli, ventet ned til 41. Et klart signal om et svakere boligmarked - og lavere boliginvesteringer.

 

· USA Industriproduksjonen grei, men barometrene smådepper

 

Industriproduksjonen steg 0,8% i juni, litt mer enn ventet. Oppgangen var bred, vareproduksjonen steg 0,7% og mange sektorer bidro her. Dermed er den underliggende veksten de siste månedene akseptabel, rundt 5%. Det er noe i overkant av hva industribarometrene nå signaliserer. Både NY Feds Empire State og Philadelphia Feds falt markert i juli og var godt lavere enn ventet. De to målingene signaliserer fortsatt vekst rundt trend.

 

· USA Handelsunderskuddet bunner

 

Kort om handelstallene: Underskuddet var mindre enn ventet i mai, fra USD 63,5 mrd i april til 63,8 mrd, ventet opp til nær 65 mrd. Eks. importen av petroleum falt underskuddet fra 39,5 mrd til 35,9, til det laveste på over ett år. Videre er volumveksten for eksporten nå klart raskere enn for importen. Dollarfallet, svakere vekst i etterspørselen i USA og bedre vekst hos handelspartnerne hjelper. Men det er jo langt igjen.

 

· .. og mindre underskudd på statsbudsjettet

 

· USA Ikke flere nye ledige

 

· EMU Bra fart i industrien

 

Ordreinngangen til industrien i EMU steg med 2,3% i mai, ventet ned 0,2%. Transport (eks bil) trakk opp, men selv eks transport var det en vekst på 1,9%. Årsveksten er på 11% samlet og over 13% eks transport. Ikke mange i denne verden er bedre. Samtidig tok produksjonen et byks opp i mai, opp 1,8% for vareproduksjonen.

 

· ZEWs forventninger faller videre

 

ZEWs måling av stemningen blant analytikere og investorer falt kraftig - og mye mer enn ventet - i juli. Indeksen falt fra 37,8 til 15,1, ventet ned til rundt 35. Indeksen er nå godt under snitt etter fallet de siste seks månedene, og avstanden til Ifos bedriftsbarometer har blitt meget stort. Har analytikerne eller bedriftene rett?

 

· ..og belgiske bedrifter litt mindre positive

 

· EMU Prisveksten for høy for ECB

 

Prisveksten i EMU var uendret på 2,5% i juli, slik de foreløpige tallene viste. Prisveksten eks. energi, mat og diverse syndige varer tok seg opp fra 1,3% til 1,4%. Core er ikke faretruende høy, men retningen er opp, som i USA. Med en ECB som ser mest på headline - som på 2,5% er godt over bankens prismål - er prisveksten uansett et argument for å fortsette normaliseringen av renten, trolig i et raskere tempo enn banken tidligere la til grunn, jfr. det klare hintet om en ny renteøkning i begynnelsen av august.

 

 

 

 

______

Share this post


Link to post
Share on other sites

Legger inn hele denne artikkelen fra DN idag og legger til at jeg har meget liten sans for denne "Rimi-Hagen"... :dry:

 

 

Hagen er notorisk upålitelig

Svekket tillit: - Stein Erik Hagen er notorisk upålitelig, sier Orklas ansattevalgte styremedlem Kjetil Haanes.Høy risiko: Orkla har gitt Mecom lånebetingelser forbeholdt selskaper med elendig kredittverdighet.

 

OPPGITT. Styremedlem Kjetil Haanes.

 

PROSESSEN OVER. - Jeg stemte for den løs ningen som lå på bordet. Løpet var kjørt, det var ingen vei utenom, sier styremedlem Aage Andersen (til venstre). Styreleder Stein Erik Hagen var tilfreds med at salget er gjennomført og med at Orkla Media-sjef Bjørn M. Wiggen (til høyre) blir sjef for det nye Mecom Europe. Begge foto: Per Thrana

 

BJØRN ECKBLAD, JOSTEIN LØVÅS, JULIE TERESA OLSEN og ESPEN TJERSLAND

Publisert: 26.07.2006

 

Oslo/London

 

Konserntillitsvalgt og representant i Orkla-styret, Kjetil Haanes, har ikke mye til overs for måten Orklas styreleder Stein Erik Hagen og konsernsjef Dag J. Opedal har opptrådt på i salget av Orkla Media.

 

Like etter pressekonferansen på Skøyen igår uttalte Haanes til DN:

 

- Hagen er notorisk upålitelig.

 

Ifølge flere kilder er årsaken til utspillet at Hagen helt inntil det siste har hevdet overfor ansatte i Orkla Media at han håpet å unngå å selge de norske avisene til utlandet.

 

- Jeg er ferdig med Hagen og Opedal. Jeg er tilfreds med at vi nå har fått nye eiere slik at jeg slipper å forholde meg til dem, sier Haanes, som nå vurderer å trekke seg fra sitt styreverv i Orkla.

 

- Haanes har jeg ingen kommentar til. Dette utspillet vil jeg ikke svare på, sier Stein Erik Hagen.

 

De siste timene

 

Hagen gjør det klart at han jobbet for å få til en norsk løsning, men at dette arbeidet ikke førte frem.

 

- Jeg liker helst at ting er norske, men det var ikke noe norsk alternativ, sier Hagen.

 

- Vi har solgt til en eier som er dedikert til å utvikle aviser.

 

Fra flere hold har DN fått kjennskap til de siste skjebnesvangre timene da salget om Orkla Media ble avgjort. Da Stein Erik Hagen ankom Orkla-lokalene på Skøyen ved 19.30-tiden, var konsernsjef Dag J. Opedal og en håndfull andre medlemmer av konsernledelsen i Orkla allerede på plass. På det tidspunktet manglet flere vesenlige momenter som Hagen og Opedal over telefon måtte avklare med de britiske investorene i London.

 

Klokken 21.00 ringte Hagen opp de øvrige åtte styremedlemmene for å legge frem den endelige finansieringsplanen. En frustrert Opedal var også til stede. Han grep ordet fra starten og innledet med å ta opp de mange lekkasjene til pressen. Etter det DN erfarer skal et av styremedlemmene ha blitt truet med rettslige skritt på bakgrunn av mistanke om lekkasjer til pressen. Styremedlemmet ønsker ikke å kommentere saken overfor DN.

 

Deretter ble finansieringsplanen lagt frem. Syv personer stemte for. Kjetil Haanes stemte imot. Birgitta Stymne Göransson stemte blankt. Hun argumenterte også under forrige styremøte mot en løsning med Mecom.

 

Styremøtet varte til cirka klokken 22.00. Kort tid etterpå ble det igjen tatt kontakt med partene som satt klare i London. Beskjeden fra konsernledelsen i Orkla lød:

 

- Avtalen kan signeres.

 

Vurderer rettslige skritt

 

Styremedlem Aage Andersen har tidligere stemt imot salg til Mecom. Mandag stemte han for.

 

- Jeg er ingen lykkelig mann, sier Andersen.

 

- Jeg har aldri syntes en løsning med Mecom var god.

 

Under pressekonferansen igår gjorde Dag J. Opedal igjen et poeng av lekkasjene til pressen.

 

- Forhandlingene har vært ekstra krevende ettersom de har pågått i fult flomlys, sa Opedal.

 

Overfor DN bekrefter Hagen at konsernledelsen vil vurdere rettslige skritt for å finne ut hvem som skal ha bidratt til lekkasjene.

 

- Det har vært så mange konfidensielle opplysninger som har lekket ut i sluttfasen, noe som har svekket Orklas forhandlingsposisjon. Det er klart noe vi vil se nærmere på, sier Hagen.

 

Mecom og Orkla Media

Den irske avisinvestoren David Montgomery og investeringsselskapet Mecom kjøper Orkla Media for 7,5 milliarder kroner. Justert for kontanter og annen kapital er verdien av virksomheten som overdras til Mecom snaut syv milliarder kroner. Orkla beholder eierandelen i Hjemmet Mortensen og tyske Netzeitung.

Orkla oppgir at salgssummen tilsvarer 12 ganger driftsresultatet (før renter, skatt, avskrivninger og amortisering - ebitda).

Orkla får oppgjør for mediedivisjonen på tre forskjellige måter:

Aksjer i Mecom, verdsatt til 852 millioner kroner, eller 20 prosent av selskapet.

Et lån til Mecom på 1090 millioner kroner. Hvis Mecom ikke har betalt ned lånet innen to år, kan det konverteres til Mecom-aksjer og maksimalt gi Orkla en eierandel på 29,99 prosent.

5,6 milliarder kroner i kontanter. Av dette skal Mecom låne halvparten og hente inn det resterende i en emisjon.

Orkla Medias administrerende direktør Bjørn M. Wiggen (46) fortsetter som sjef for det nye selskapet Mecom Europe, som foruten Orkla Medias virksomhet i Norge, Danmark, Polen, Ukraina, Litauen og Sverige vil omfatte Limburg Media Group, som Mecom kjøpte i juni. Mecom eier i tillegg 15 prosent av de tyske avisene Berliner Zeitung og Hamburger Morgenpost.

 

 

__________

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tilbakeblikk fra First - 27.07.06

 

· Tysk Ifo litt ned, men bedriftene er fortsatt i usedvanlig godt humør

 

Som ventet falt det tyske industribarometeret Ifo i juli etter den overraskende oppgangen til et uvanlig høyt nivå i juni. Hovedindeksen ble 105,6, ned fra 106,8 måneden før og på linje med månedene før juni. De offisielle forventninger var 106,0, men markedet fryktet nok et langt lavere tall ettersom ZEW falt mye i juli og rapportene fra andre EMU-land var blandet. Både bedriftenes vurdering av situasjonen i dag og forventningene til fremtiden gikk ned, men optimismen er likevel høy og er bredt fordelt på sektorer. Barometeret signaliserer økt BNP-vekst og støtter opp om ECBs planer om å normalisere renten. Vi tror neste trekk kommer 3. august. Markedsrentene steg rundt fem basispunkter over hele kurven.

 

· UK Grei optimisme i britisk industri

 

CBIs barometer for britisk industri var uendret på 14 i juli. Det signaliserer en vekst i industrien marginalt over det vi har sett i det siste, en årsrate på rundt 1%. Det er selvsagt ikke mye å skryte av, men det har vært svakere lenge.

 

· USA Lav etterspørselen etter boliglån

 

· Beige Book ser avmatingen - Fed kan vente og se?

 

Veksten er dempet i flertallet av regionene, melder Feds distriktsbanker til Beige Book, oppsummeringen av ståa to uker før rentemøtet. Dermed bekrefter de et viktig element i Feds analyse som begrunner en pust i bakken for renten. Noe mattere detaljhandel og et svakere boligmarked trekker ned, mens industrien fortsatt har det bra. Prispresset meldes å være moderat, men flere melder om noe høyere lønnsvekst.

 

Tilbakeblikk - to forgående uker, forts.

 

· Norge Inflasjonen litt opp i juni, som vi ventet

 

Prisveksten målt ved KPI-JAE ble 0,8% år/år i juni, opp fra 0,7% i mai, som vi ventet etter en prisvekst på 0,1% m/m, faktisk og sesongjustert. Konsensus i markedet var litt lavere, selv om avrundingene riktignok var litt heldig i vår favør. Veksten i KPI-JAE er marginalt høyere enn Norges Banks anslag på 0,7% fra siste inflasjonsrapport, men avviket er definitivt ikke stort nok til å endre renteutsiktene fremover. Neste renteøkning kommer ganske sikkert 16. august.

 

· Kina i farta

 

Veksten i BNP tok av i 2. kv, 11,3 % år/år, langt over forventningene og høyest på over 10 år. Vi har ikke gode data for veksten kv/kv, men den var trolig høyere. Investeringene bidrar mest, sammen med økt nettoeksport og bra forbruksvekst. Stadig flere i Kina (i natt selv statsministeren) argumenterer med flere og sterkere innstramminger, i tillegg til de som allerede er iverksatt. Noe har kommet allerede, og det blir nok mer. Men vi frykter ikke bråstoppen.

 

 

_________

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mulig scenarie i Midt-Østen

 

 

Israel har bestemt seg for å knekke Hizbollah en gang for alle. Hvis de stopper nå (noe både USA og Israel avfeier bestemt) før Hizbollah er knekt, vil Israel stå igjen som den tapende part (nok en gang...) og Hizbollah som den seirende. Dette til tross for at Libanon ser ut som en slagmark stort sett over hele fjøla.

 

Israel's frykt for at Hizbollah og Syria skal vinne terreng og ytterligere oppslutning blant libaneserne og andre naboland, gjør nok at de vil strekke seg langt for å knekke Hizbollah, og om nødvendig Syria. De har USA i ryggen, og således føler de nok at de kan gå langt. Etter min mening er Israel og USA det samme, bare at landene har 2 forskjellige navn. Vi får jo bl.a. bekreftet gjennom media for tiden at USA forsyner Israel fortløpende med svært avanserte våpen, så USA er allerede godt med i bildet.

 

Spørsmålet blir om Syria og evt Iran våger å gjøre noe. Jeg tror ikke det. De er i så fall avhengig av større støtte fra bl.a. andre arabiske land, og aller helst diplomatisk støtte fra Russland/Kina. Å gjøre noe alene mot Israel vil bli det samme som å be om å bli knust.

 

Men urolig blir det nok fremover. Svært urolig, og ikke minst langvarig. Det kommer stadig nye meldinger om at det vil ta lenger og lenger tid. Såfremt ingen andre blander seg inn i konflikten vil det nok dabbe av etterhvert, men det er ikke godt å si hvor dette vil ende. Motstanden og misnøyen med Israel og USA vokser, så det spørs hvor langt verdenssamfunnet er villig til å la dette gå før noe blir gjort.

 

Dette gir nok også terroren økt støtte blant muslimske fundamentalister.

 

Kan nok godt være at hele midt-østen regionen går mot en svært urolig høst, med mange mulige scenarier. Det verste våpenet muslimene kan bruke mot USA er oljen. Det kan knekke USA hvis Saudi og Iran bremser leveransene.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fra DnBNOR idag:

 

• Det ble en dag med nedgang i USA i går, hvor Dow Jones holdt seg tilnærmet flat, S&P

500 falt 0.4% og Nasdaq falt 0.8%.

• Volumene var omtrent på normalnivå ii forhold til det som har vært gjennomsnitt siste

tre måneder, og det var flere aksjer som falt enn som steg.

• Det var minimal endring i rentenivået i USA, og dollaren svekket seg mot yen men

styrket seg mot euro.

• Oljeprisen steg med 60 cent pr fat i går til USD 74.54 for West Texas Intermediate,

levering i september. For det første meldte Shell at selskapet kan bli nødt til å

suspendere lasting fra en terminal i Nigeria p.g.a. lekkasje ved anlegget. Dette kan

redusere eksporten fra Nigeria med 180,000 fat pr dag. Det er heller ingen tegn til at

konflikten Israel/Hisbollah trappes ned.

• PGS kom med tall i går som var litt dårligere enn forventningene på bunnlinjen, men

som forventet på drift. Kontraktsseismikk viste litt skuffende marginer, hvilket ble

oppveiet av gode multiklient marginer. Den litt skuffende bunnlinjen skyldes høyere

skattesats enn forventet. Vi reduserer estimatene for 2006 – 2008 p.g.a. reduserte

forventninger til marginer og økt skattesats. Vi opprettholder kjøpsanbefalingen med

kursmål 380 kroner.

• Verdens største supply-rederi – Tidewater – leverte gode tall oi går. Vel så viktig som

tallene var selskapets kommentarer om at de trodde markedet fremover ville bli bedre

enn hva mange synes å tro. Dette er positivt for selskaper supply-sektoren på Oslo Børs.

• Rappporteringssesongen på Oslo Børs er i full gang. Så langt viser statistikken at det er

færre selskaper enn tidligere som slår forventningene på driftsresultat. 40% av

selskapene DnB NOR Markets har sett på har levert dårligere drift enn ventet, mens

20% har levert bedre.

• Konkurrenten til Tandberg TV – Harmonic – leverte litt skuffende tall. Harmonic vil

lansere nye produkter til høsten, omtrent på samme tid som Tandberg TV.

Hovedinntrykket er at produktene til Tandberg TV vil bli billigere, men lavere ytelse. Vi

mener Tandberg TV er billig nå, og har en kjøpsanbefaling.

• Neras kvartalstall var under våre forventninger. Selskaper er i prosess med å fusjonere

med Eltek, og vi anbefaler å kjøpe Eltek fremfor Nera.

 

 

_____

Share this post


Link to post
Share on other sites

En indirekte krig som kan bli direkte?

 

 

Indirekte krig

USA støtter Israel og forer dem fortløpende med våpen og er tydeligvis med på å legge strategien. De er således svært indirekte med i krigen mot Hizbollah.

 

Iran og Syria støtter Hizbollah og forer dem fortløpende med våpen og er tydeligvis med på å legge strategien (ref Hizbollah-lederens rundreise i Damaskus nettopp hvor han bl.a. hadde møte med Syria's president).

 

Direkte krig?

Bush uttalte igår kveld at nå er det på tide at verden våkner og ser disse koblingene mellom Hizbollah/Syria/Iran og at disse må bli tatt. USA er notorisk avvisende til all diplomatisk press mot Israel, og nedstemmer alle forsøk på å få til en resolusjon mot Israel. FN blir på den måten totalt handlingslammet.

 

Bush sliter med oppslutningen i USA, og sliter svært mye med Irak. Man vet imidlertid at amerikanerne er svært samlet bak sin president i krig, og Bush øyner nå en mulighet gjennom Israel til å få has på både Syria og Iran. Da slipper USA den lange tautrekkingen med Kina og Russland om resolusjon mot Iran's atomprogram, hvis Israel klarer å provosere frem en reaksjon fra Syria og Iran og har da legitimitet til å forsvare seg. USA vil da trå støttende til.

 

 

Dette blir spekulasjon selvsagt, men retorikken i Bush's uttalelser den senere tid blir stadig krassere og mer direkte mot Syria og Iran. Sist jeg hørte Bush uttale seg på denne måten var desember 2002, dvs 2 måneder før Irak ble invadert.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tilbakeblikk fra First 31.07.06

 

· USA Lavere BNP-vekst, høyere prisvekst

 

BNP steg 2,5% i 2. kv, litt mindre enn de ventede 3%. Bedriftenes investeringer steg mye mindre og boliginvesteringene falt litt mer enn vi antok. Utenriks bidro mye mindre og lagrene mer. Prisveksten var som ventet (altfor) høy. Nedgangen i veksten i 2. kv. støtter Feds hypotese om at veksten er i ferd med å dempes og banken kan la renten stå uendret neste uke. Årsrevisjonen ga en liten nedjustering av veksten de tre foregående årene og marginalt høyere prisvekst. Vi venter for øvrig en oppjustering av veksten i 2. kv når støvet har lagt seg.

 

· USA Litt høyere vekst i lønnskostnadene - og trøbbel med overskuddene i 2. kv?

 

Timelønnskostnadene målt ved lønnskostnadsindeksen (ECI) steg 0,9% i 2. kv, ventet 0,8%, opp fra 0,6% i 1. kv. Både utbetalt lønn og tilleggsytelsene steg raskere enn i 1. kv, men veksten er likevel lav; årsveksten er kun på 3%. Andre mål for lønnskostnadene viser imidlertid høyere vekst og BNP-tallene indikerer høyere samlet lønnsvekst enn ECI fant. Samtidig steg trolig lønnskostnadene mer enn BNP i bedriftene. Det er ikke bra for overskuddene i bedriftene.

 

· USA Univ of Michigan opp igjen i siste del av juli

 

UMs consumer sentiment var så vidt ned fra juni til juli, fra 84,9 til 84,7. Svingene gjennom månedene var imidlertid større. Etter et fall fra rundt 87 i siste del av juni til 83 i første del av juli, ble snittet på 84,7, hvilket indikerer et nivå over 86 i siste del av måneden.

 

· Norsk industri superoptimistisk (akkurat som industrien ute)

 

SSBs konjunkturbarometer for industrien steg fra 11 i 1. kv til 15 i 2. kv, vi ventet opp til 12. Optimismen har aldri vært større, målt ved SSBs samleindikator, tall tilbake til 1988. Forventet produksjonsvekst er likevel litt dempet, som forventet ordreinngang. Vurderingene er heller ikke mer positive enn hos industrien i resten av verden. Bedriftene melder om akutt mangel på arbeidskraft og indeksen for resursknapphet har aldri vært høyere.

 

· EMU M3-veksten litt ned, men altfor høy for ECB

 

Veksten i pengemengden i EMU var litt lavere enn ventet i juni. Årsvekstraten falt fra 8,8% i mai til 8,5%, ventet ned til 8,7%. Veksten fra mai til juni tilsvarte knapt 7% annualisert, ned fra et snitt på 11,5% de tre foregående månedene. Kredittveksten er også litt dempet. Men veksten i penger og kreditt er fortsatt mer enn høy nok for at ECB fortsetter normaliseringen av renten.

 

· Sverige Detaljhandelen fortsatt meget høy

 

Detaljhandelen steg med 0,2% i juni, litt mindre enn de ventede 0,5%. Men når omsetningen steg over 3% de to foregående månedene, hadde vi ikke blitt overrasket om omsetningen hadde falt en del. Årsveksten er på 7,5% og den underliggende veksten høyere enn det. Voldsomme saker, men den samlede forbruksveksten er ikke på mer enn 3%.

 

· Japan PMI sprekt opp, industriproduksjonen sprekt opp og ventet enda sprekere

 

PMI for japansk industri steg fra 54,3 i juni til 55,7 i juli, trolig ventet uendret eller litt ned. Dermed ble fem måneders fall avbrutt, med en ganske pen oppgang, fallet de to foregående månedene ble i alle fall reverser. Andre barometre har fortalt samme historie. Samtidig steg industriproduksjonen 1,9% fra mai til juni og den var dermed 4,9% høyere enn for ett år siden. Det var ventet en oppgang på 1,3%. De siste månedene har vært noe slakkere, men løftet i juni hjelper. Videre forteller vareprodusentene at de venter en vekst i produksjon på 2,2% i juli og nye 3,7% i august. Det er vel for godt til å bli sant, men det er åpenbart at japansk industri har funnet fotfeste.

 

 

 

___________

Share this post


Link to post
Share on other sites

I dag er Orion Securities ute med en analyse av verdensøkonomien i tiden som kommer. Orion tror på en rentetopp i USA og oppgang på verdens børser ut året.

 

USA-renten

 

Neste uke avholder sentralbanksjef Ben S. Bernanke og Federal Reserve rentemøte for å avgjøre videre styringsrente.

 

I sin tale til Kongressen i forrige måned uttalte Ben Bernanke at inflasjonen er høy, men sa samtidig at svakere vekst over tid ville dempe prispresset. Orion venter ikke tiltakende prispress i den amerikanske økonomien, men vil ikke utelukke enda en rentehevning neste måned før toppen er nådd.

 

- Hovedårsaken til at vi ikke er redd for prispress, er den svake veksten i lønnskostnader per produsert enhet, ikke bare i USA, men resten av verden også, skriver Orion i analysen.

 

Euro-renten

 

Torsdag denne uken er det tid for rentemøte i eurosonen. Orion skriver at en kjøligere amerikansk økonomi vil påvirke resten av verden negativt, men at eurosonen trolig vil kunne stå godt imot.

 

- I Europa venter vi at renten fortsetter å bli satt opp med 0,25 prosentpoeng hver andre eller tredje måned, skriver Orion i rapporten.

 

Den europeiske sentralbanken har som mål å holde overskriftsinflasjonen nær men ikke over 2 prosent, men denne har ligget over dette nivået storparten av tiden siden 2000. Men med en kjerneinflasjon på 1,4 prosent ser Orion liten grunn til å bekymre seg over prispress i euroregionen.

 

Japan-renten

 

Bank of Japan satte tidligere i sommer opp styringsrenten, og gjorde med det slutt på en lang periode med nullrente. Orion tror det vil komme flere rentehevninger i Japan i tiden som kommer.

 

- Med en nominell BNP-vekst som ligger godt over styringsrenten, er pengepolitikken fortsatt ekspansiv, og dette tilkjennegir at renten skal videre opp, skriver Orion i analysen.

 

Verdens børser

 

Orion tror på flere resultatskuffelser fremover som følge av at forventningene ikke blir justert ned i takt med temperaturfallet i verdensøkonomien. Allikevel ser ikke analytikerne i Orion noen grunn til at inntjeningen til selskapene skal falle så lenge økonomien ekspanderer.

 

- Dagens P/E-multipler er for lave dersom man tar hensyn til rentenivået og legger til grunn at inntjening ikke vil falle. Sannsynligheten for en oppgang i globale aksjemarkeder drevet av en moderat multippel-ekspansjon er høy dersom vår analyse av verdensøkonomien er korrekt, skriver Orion.

 

Ifølge analysen forventer Orion at vårens aksjefall har vært av den forbipasserende sorten.

 

- Vi formoder at vårens korreksjon er over og at hovedtrenden fremover vil være positiv. Vi venter likevel ikke noen himmelfart, til det er resultatveksten for svak samtidig som vi kun venter en utflating og ikke noe fall i rentenivået, skriver Orion.

 

Oslo Børs

 

For Oslo Børs ser Orion også gode tider i møte dersom oljeprisen holder seg høy.

 

- Holder oljeprisen seg på dagens nivå, er det vanskelig å se noen nedside på vår hjemlige børs. Med en godt opprettholdt oljepris og oppgang på utenlandske børser er det gode muligheter for at høsten på Oslo Børs blir bra, og vi inntar derfor et positivt syn, heter det i analysen.

 

 

____

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fra First 01.08.06

 

Tilbakeblikk

 

· Norge Meget høy gjeldsvekst i bedriftene

 

Samlet innenlandsk kredittvekst (K2) år/år var 14,4% i juni, opp fra 13,7% i mai. Dette var mye høyere enn ventet; konsensus i markedet var 13,7%, mens vi anslo 13,8%. Samlet gjeld steg 32 mrd fra mai til juni, vi ventet 22 mrd. Det var bedriftene som overrasket med høy gjeldsvekst, og selv om mye kommer fra olje og shipping tar trolig Fastlandsbedriftene godt for seg. Samlet kredittvekst er det høyeste nivået på 18 år, drevet opp av historisk lave renter. Det sterke tallet øker sannsynligheten for at renten bringes litt raskere opp enn planlagt

 

· Norge Høy vekst i pengemengden

 

Pengemengden vokste med 13,1% år/år i juni, opp fra 12,0% i mai. Husholdningenes pengebeholdning økte med 5,9%, mens pengemengden blant ikke finansielle foretak vokste med 32,7%. Veksten i pengemengden er langt høyere enn det som er forenelig med stabil inflasjon over tid. Den høye pengemengdeveksten reflekterer høy gjeldsvekst som er drevet opp av lave lånekostnader

 

· EMU Prisveksten holder seg på 2,5%

 

Inflasjonen i EMU var uendret på 2,5% i juli i følge det første anslaget fra Eurostat, som ventet av markedet. Vi har ingen detaljer, men uansett ser ECB mer på topplinjen enn ulike core-begreper. Og sammen med høy vekst i pengemengde og kreditt, har banken nok gode argumenter for å fortsette normaliseringen av renten

 

· Økt optimisme i europeisk industri, passelig i service og blant husholdninger

 

EUs industribarometer steg fra 3 i juni til 4 i juli, ventet ned til 2 etter noe sprikende meldinger fra nasjonale målinger. Nivået er høyt, rundt 1,5 standardavvik over snittet. Det går tråere i servicesektoren, den ligger på snitt, men steg også litt i juli. Husholdningene ser passe lyst på det, men det ble ikke bedre i juli. ECB blir ikke skremt av slike tall!

 

· Tysk detaljhandel oppi juni, svak trend

 

Detaljomsetningen i Tyskland steg 1,9% i juni etter et fall på 0,4% i mai (oppjustert fra et fall på -2.2%). Markedet ventet en litt mer moderat økning på 1,0%. Selv om historien ble revidert opp, som vanlig, var det likevel ikke nok til å endre bildet av en nokså svak trend. Årsveksten ble 1,8%, etter -0.8% i mai, og snittveksten etter nyttår er godt under 1% år/år. Veksten mellom 1.kv og 2.kv var 0,8% målt i årlig rate, en indikasjon på at privat konsum vil bidra sterkt til god BNP-vekst i 2.kv.

 

· Slitt ikke så ille i Chicago, PMI litt opp

 

PMI for industrien i Chicago steg fra 56,5 i juni til 57,9 i juli, ventet ned til 56. Fallet i juni var mye større (fra 61,5), og nivået i juli er i nedre del av svingningsmarginen det siste året, men nivået er ikke lavt. Ordreinngangen stiger fortsatt bra, men bedriftene vil fortsatt ikke øke bemanningen. Samlet indikerer de regionale målingene som har kommet et svakere ISM dersom endringene m/m legges til grunn, men ikke om vi tar nivået for de regionale for god fisk.

 

 

:::::::::::::::::::::::::::

Share this post


Link to post
Share on other sites

Statoil skuffet markedet i går på bakgrunn av to faktorer, lavere produksjon, men også økt kostnadsvekst.

 

Økt kostnadsvekst er ikke uventet i og med at alle bransjer sliter med å få ferdigstilt sine prosjekter i tide på grunn av manglende arbeidskraft, leveranser fra leverandører etc.

 

Slik jeg tolker det kan vi fremover på kort til mellom-lang sikt forvente at bedriftene leverer bedre omsetningstall, men stadig økende kostnadsvekst, noe som vil svekke resultatene.

 

De gode resultatene vi har sett så langt er et resultat av at ressursene i hver enkelt bedrift har vært bedre utnyttet.

 

Hvis det jeg skriver her vil vise seg å være sannheten, har jeg litt problemer med å se at børsene ligger over hva de er i dag om 1 år.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tilbakeblikk fra First - 02.08.06

 

 

· Global PMI melder fortsatt god vekst i industriproduksjonen

 

Global PMI steg fra 55,0 i juni til 55,6 i juni. Japan og USA (ISM) trakk opp, mens EMU trakk marginalt ned. Nivået for global PMI er forenelig med høy vekst i den globale industriproduksjonen de nærmeste månedene

 

· USA Industribedriftene signaliserer fortsatt bra vekst, økt press på prisene

 

ISM (amerikansk PMI) steg fra 53,8 i juni til 54,7 i juli, ventet ned til 53,5. Detaljene var blandet. Det meldes om fortsatt god ordreinngang, selv om indeksen falt litt sammenlignet med forrige måned, eksportordrene går ikke så bra og ordrereservene stiger ikke. Bedriftene vil heller ikke øke bemanningen, men sysselsettingskomponenten steg litt fra forrige måned. De aller fleste bedriftene melder om høyere priser. Nivået på hovedindeksen er fortsatt konsistent med BNP-vekst på trend, minst. Dermed kom det heller ikke noe klart pausesignal for Fed her, Fed pleier jo ikke å stanse renteoppgangene før ISM faller gjennom 52,5

 

Svært få oppsigelser i juli

 

· EMU PMI litt ned, men holder seg på et høyt nivå. Prisene stiger raskt

 

Innkjøpssjefenes tillitsindikator for industrien i EMU (PMI, europeisk ISM) falt fra 57,7 i juni til 57,4 i juli. Nedgangen var helt marginal og var ventet av markedet. Nivået er fortsatt nær det høyeste nivået siden 2000 og signaliserer fortsatt god vekst i industriproduksjonen, kanskje ende høyere enn vi har sett så langt. Mange bedrifter melder om vekst i innkjøpsprisene. Tallene støtter opp om ECBs planer om å bringe renten opp til mer normale nivåer

 

· UK PMI også litt ned

 

· Svensk PMI steg videre, nær rekordhøy

 

Swedbanks PMI for industrien i Sverige steg fra 63,2 i juni til hele 64,1 i juli. Markedet ventet en nedgang til 62,1. Nivået på barometeret er svært høyt og signaliserer fortsatt høyere vekst i industriproduksjonen

 

· God stemning i industrien i Kina

 

· EMU Arbeidsledigheten faller videre

 

Arbeidsledigheten i EMU faller raskt. Målt i prosent av arbeidsstyrken var ledigheten ned fra 7,9% i mai til 7,8% i juni. Nivået er det laveste på fire og et halvt år. Ledigheten er ned 1,1 pp fra toppen i 2004, og den faller like raskt som under høykonjunkturen i 1999. Nivået er likevel fortsatt for høyt, og bidrar ikke nødvendigvis til økt inflasjonspress. Lønnsveksten er fortsatt meget lav

 

· Tysk arbeidsmarked i rask bedring

 

Den registrerte arbeidsledigheten ved arbeidskontorene i Tyskland falt med 84' personer i juli, ventet ned 30'. Regnet i prosent av arbeidsstyrken var ledigheten 10,6%, ned fra 10,8% i juni. Målt ved AKU er ledigheten en del lavere, den ble målt til 7,9% i juni. Ledigheten har blitt langt lavere i løpet av det siste året, og det blir stadig mange flere ledige jobber. Sysselsettingen vokser nå endelig, og vi tror ikke alt skyldes statistikkomlegginger og -problemer

 

· Norge Boligprisene stiger videre

 

Boligprisene steg sesongjustert 1,4% fra juni til juli, litt mer enn vi ventet (1,2%) etter et fall de faktiske prisene på 0,2%. Det er noe mindre enn de foregående fire månedene. NEF/ECON meldte om en sesongjustert prisvekst på 1,7%, men vi antar dette tallet blir justert litt ned. Årsveksten steg fra 14,7% til hele 15,8%, som vi ventet, en utmerket illustrasjon på den høye temperaturen i boligmarkedet og norsk økonomi forøvrig. Dette må sees i sammenheng med den ekspansive pengepolitikken fra Norges Bank. Den høye boligprisveksten kan påvirke banken til å justere opp rentenivået litt raskere enn planlagt

 

· USA Lav forbruksvekst, høyere prisvekst

 

Som BNP-regnskapet meldte fredag, var veksten i privat forbruk moderat i 2. kv, på 2,5%. Detaljene for fordelingen på månedene ga ingen overraskelser, forbruket steg nye 0,2% juni. Veksten er likevel ikke uvanlig lav vel forklares med oppgangen i energiprisene. Spareraten ble litt oppjustert, som BNP-tallene allerede viste. Så ble prisveksten litt høyere enn ventet før BNP-tallene ble publisert fire dager tidligere - og det kom som et lite sjokk på aksjemarkedet. Rentemarkedet tok den gamle nyheten med fatning. Merkelige saker?

 

· USA Prisveksten var jo høy - som BNP fortalte oss!

 

· USA Bilsalget kom seg i juli

 

· USA Fall i boliginvesteringer, men friske takter i bygg og anlegg forøvrig

 

Investeringene i bygg og anlegg steg 0,3% i juni, ventet opp 0,1%. Samtidig ble veksten i forrige måned revidert opp fra -0,4% til 0. Boliginvesteringene falt 1,0% etter et fall på 1,5% i mai (revidert ned fra -0,8%). Boliginvesteringene faller nå raskt, selv målt i verdi. Men andre øker mer!

 

Antallet avtalte boligsalg litt opp i juni

 

 

 

___________

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fra dagens DN:

 

GJESTE-KOMMENTAR KRISTOFFER STENSRUD -SKAGEN-FONDENE

 

Myk landing

 

Etter tre år med overnormal vekst ser det ut til at amerikansk økonomi nærmer seg en myk landing. Dette har viktige implikasjoner for de globale investeringsmarkedene.

 

SKAL, SKAL IKKE? I USA bremses nå det private forbruket av stigende renter og høyere energipriser.

 

Publisert: 02.08.2006

 

De senere år har den amerikanske økonomien utviklet seg sterkt, med høy vekst og lav inflasjon. Samtidig har stimulansene til resten av verden vært betydelige, særlig gjennom et kraftig etterspørselsoverskudd i form av et handelsunderskudd. Dette har dratt veksten i resten av verden.

 

Disse faktorene økte risikonivået i verdensøkonomien gjennom 2004 og 2005, fordi det økonomiske oppsvinget var tuftet på en svært ekspansiv pengepolitikk via lave renter og betydelige budsjettunderskudd. Det har vært stor spenning det siste året om og i hvilken grad en normalisering ville finne sted, og denne sommeren gir en pekepinn på hva vi har i vente.

 

Andre kvartal viste en nødvendig oppbremsing i privat forbruk. Men, enda viktigere er det at vi ser tegn til bedre utenriksbalanser, fordi etterspørselen i resten av verden tar seg kraftig opp, og dollarfallet har gjort amerikanske varer og tjenester mer konkurransedyktig enn tidligere. I USA bremses nå det private forbruket av stigende renter og høyere energipriser. Det siste slår sterkere ut der enn andre steder. USA har også et stagnerende eiendomsmarked.

 

Disse tingene gjør at økonomien virker bedre balansert enn tidligere. Budsjettunderskuddet er drastisk minsket i år, som følge av høy økonomisk vekst og høyere skatteinntekter, og handelsbalansen eksklusive energi viser en velkommen forbedring. Til tross for en viss stigning i underliggende inflasjon, ser den sterkeste delen av inflasjonsmomentumet ut til å ligge bak oss.

 

Vi kan derfor øyne slutten på rentestigningene i USA, og balansebedringene øker muligheten for å stimulere økonomien hvis fallet i etterspørselsveksten skulle bli større enn ventet.

 

Økt globalisering og høy produktivitetsvekst er hovedårsaken til at inflasjonsutviklingen er så vidt gunstig som tilfellet er. Denne trenden ser ikke ut til å endre seg med det første. Større inflasjonsoverraskelser ser vi derfor som mindre sannsynlig, selv om vi ligger sent i den amerikanske konjunktursyklus. Dette bidrar til å redusere risikoen i konjunkturforløpet fremover i stedet for å øke den.

 

Det globale obligasjonsrentenivået har derfor sannsynligvis nådd toppen. Låneforholdene i USA er svært toneangivende for resten av verden, og frem til mai så vi jevn stigning i realrentene.

 

Lavere etterspørsel og bedre balanser vil globalt redusere renterisikoen fremover, selv om vi ser fortsatte styringsrentestigninger i Europa og Japan som følge av normaliseringen av pengepolitikken.

 

Motposten til lave kostnadsstigninger (eksklusive råvarer og energi) og høy produktivitetsutvikling, ser vi på selskapsfortjenestene globalt. Selv om vi i skrivende stund bare har sett godt og vel halvparten av de amerikanske selskapsresultatene og en mindre del av de globale, har selskapsfortjenestene overrasket positivt også dette kvartalet.

 

Vi ser ingen større endringer i det globale bildet som endrer dette. Vi tror derfor at også denne høsten vil gi et godt investeringsklima. Etter uroen på forsommeren er vi på et rekordlavt nivå i vurderingen av selskapene sett i forhold til inntjening. I tillegg er det er et lavt og forholdsvis stabilt obligasjonsrentenivå globalt. Renterisikoen har også over de seneste månedene blitt vesentlig lavere. En gjentagelse av det gode klimaet vi så etter at de amerikanske rentestigningene toppet ut våren 1995 ser derfor ut til å være det mest sannsynlige scenarioet.

 

Er det noen risikofaktorer forbundet med alt dette? Bruddet i WTO-forhandlingene viser økt motstand mot globalisering og dermed fortsatt lavinflasjon. En annen risiko er en påtvunget kinesisk revaluering som vil eksportere stigende priser til resten av verden.

 

 

_________

Share this post


Link to post
Share on other sites

First - 08.08.06

 

I dag

 

· Før Fed - vil/klarer Fed å massere renteforventningene enda mer ned?

 

Tilbakeblikk

 

· Meget sprek BNP-vekst i Sverige, men fortsatt lav kostnadsvekst

 

Svensk BNP steg sesongjustert 1,4% i 2. kv, ventet 1,0%. I tillegg ble 1. kv oppjustert til 1,4%, fra det opprinnelige anslaget på 1,1%. Veksten år/år ble hele 5,5%, markedet ventet 4,2%. Selv om sammensetningen ikke imponerer (lager forklarer for mye), bekrefter BNP-tallene likevel en meget sprek oppgangskonjunktur i svensk økonomi, godt over trendvekst. Veksten i produktiviteten er bra og lønnskostnadene pr enhet faller. Likevel øker den raske veksten i svensk økonomi sannsynligheten for at Riksbanken øker renten raskere. Markedet tok hintet og rentene steg noen punkter etter en bra oppgang gjennom forrige uke

 

· Norsk industriproduksjon ned i juni, men trenden er sterk

 

Industriproduksjonen falt 2,8% fra mai til juni (sesongjusterte tall), etter en oppgang på 4,2% måneden før. Markedet ventet i likhet med oss et fall på 1,0%. Årsveksten ble 2,4%. Tallene varierer svært mye fra måned til måned, og ser vi bort fra den kortsiktige volatiliteten er utviklingen i tråd med en trendvekst rundt 3,5%. Optimismen i industribedriftene er rekordhøy og taler for fortsatt sprek produksjonsvekst fremover. Sjekk også forskjellen mellom svensk og norsk industri

 

· UK Industriproduksjonen vokser igjen

 

Nå er det sant: Industriproduksjonen i UK siger endelig, den var opp 0,2% i juni, som ventet i markedet. Årsveksten ble 0,9%. Det er ikke sprekt, men likevel mye bedre enn vi har sett på lenge i britisk industri. Produksjonen trender opp i tråd med meldingene fra industribarometrene

 

· Bra norsk bilsalg

 

Bilsalget steg fra 140' i juni til 146' i juli; vi tar med nye + bruktimporterte og sesongjustert og regner i årlig rate. Salget i juli var det beste så langt i år, men vi nøler med å trekke trenden opp. Men den er i alle fall ikke ned

 

 

 

________________

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tilbakeblikk fra First 09.08.06

 

· Fed tar pause, men hever igjen senere dersom inflasjonsutsiktene forverres

 

FOMC besluttet i går å holde renten uendret på 5,25%, etter at den har blitt økt 17 ganger på rad fra bunnen på 1% i juni 2004. Fed er nå helt sikker på at den økonomiske veksten har blitt dempet. Banken opprettholder formuleringen fra i juni om at en ytterligere tilstramming kan bli nødvendig, men understreker at tidspunktet og doseringen av en eventuell ny tilstramming avhenger av ny informasjon om utsiktene for økonomisk vekst og inflasjon.

 

· USA Kostnadsveksten er ikke lenger som den som den var

 

Kostnadsveksten var høyere enn ventet i 2. kv og historien ble som BNP-revisjonen godt jekket opp. Veksten i lønnskostnadene pr. enhet var ikke 0,3% år/år i 2. kv, men 2% og den steg videre til 3,3% år/år i 2. kv - fordi lønnskostnadene stiger mye raskere enn produktiviteten. Dette er definitivt ikke godt nytt for Fed ettersom lønn pr enhet er den viktigste driveren for inflasjonen. Volatile - og ofte mye reviderte - tall er imidlertid ikke lette å styre etter

 

· USA ABC litt ukomfortabel

 

Consumer comfort fra ABC falt fra -10 til -12 sist uke. Dermed ser vi en liten nedtur over de siste ukene. Fallet er ikke så stort at det signaliserer noe dramatisk, og andre målinger er ikke entydige - selv om også IDB TechnoMetricas måling falt litt fra juli til august - og kurven her peker ganske klart ned.

 

· Tysk industri holder dampen oppe, enn så lenge

 

Industriproduksjonen i Tyskland falt med 0,7% i juni, ventet opp 0,2%. Men ettersom vareproduksjonen steg 2% i mai, er det ikke umiddelbart fare på ferde. Årsveksten på 4,5% er til å leve med. Men ordreinngangen er trolig ikke like sprek som før og forventningene er litt ned fra toppen.

 

· ..og tysk eksport møter allerede litt motbør?

 

Overskuddet på handelsbalansen falt fra EUR 12,9 mrd i mai til 11,9 mrd i juni, ventet opp til 13,1 mrd. De siste månedene har eksporten ikke steget videre, verken målt i pris eller volum. Veksten i importen har også flatet ut, særlig målt i volum og utenriksøkonomien bidrar trolig positivt til veksten i 2. kv.

 

 

____________

Share this post


Link to post
Share on other sites

The perils of pausing

Aug 3rd 2006

From The Economist print edition

 

America's economy is slowing, but the Fed should still raise interest rates next week

 

WHEN Ben Bernanke succeeded Alan Greenspan as the chairman of America's Federal Reserve earlier this year, The Economist's cover illustration depicted Mr Greenspan as a relay runner, passing on a baton, in the form of a lighted stick of dynamite, to his successor. Mr Bernanke, this newspaper suggested, was inheriting an economy in much worse shape than popularly assumed (see article).

 

Six months later, the fuse has burned low, with growth slowing and inflation on the rise. Output grew at an annual rate of just 2.5% in the second quarter of the year, well below capacity. And the speed with which the housing market is cooling suggests that a sharper slowdown may lie ahead. A growing number of commentators are now talking about a recession next year. At the same time, inflation is higher than America's central bankers would like, and increasing. The price gauge that they watch most closely, the deflator for personal consumption expenditure excluding food and energy, went up by an annualised 2.9% between April and June, far above their preferred range of 1-2%. Well over half the components of the consumer-price index are rising at an annual rate above 3%.

 

This combination of strengthening inflation and flagging growth poses an awkward dilemma for Mr Bernanke and his colleagues, who next gather on August 8th. After raising short-term interest rates at 17 consecutive meetings, America's central bankers have brought the federal funds rate to 5.25%. Monetary policy is no longer loose. By some measures it is a little restrictive. And since higher interest rates take several months to work their way through the economy, the impact of some of the Fed's earlier actions is yet to be felt. If Mr Bernanke and his colleagues raise rates too far, they risk pushing a faltering economy into recession. But if they stop tightening policy too soon, inflation may get out of hand.

 

Thanks to the weak growth figures, financial markets are betting that the central bankers are more likely to stand pat next week than raise rates again. That would be a mistake. America's economy may be losing steam, but the dangers of rising inflation outweigh those of slowing growth. If Mr Bernanke is prudent, he will increase rates once again.

 

For a start, the recent deceleration should not be exaggerated. Growth has indeed slowed abruptly, but from a blistering, unsustainable pace—5.6%, at an annualised rate, in the first three months of the year. Some of the second quarter's weakness, especially in firms' investment and in exports, may prove temporary. The rest of the world is still growing healthily. In the housing market, it is true, things are likely to get worse. Residential construction is falling, property prices are flat and the number of unsold homes is rising fast. But in the absence of a full-blown collapse of house prices—which, though possible, is by no means assured—America is a long way from recession. A period of sluggish growth is a far more likely outcome. And with inflation straining at the leash, that is exactly what the economy needs. Moreover, it needs it to last much longer than many people realise.

 

Unwinding the excesses

An extended diet of sub-par growth is essential to quell rising price pressure. It is also the only way to unwind the imbalances—households' heavy debts and negative saving rate, the vast current-account deficit—that are the legacy of Mr Greenspan's loose monetary policy. Few in America like to admit this. Even the Fed foresees only a couple of quarters of sluggish growth this year before the economy bounces back in 2007 with inflation declining nonetheless. That makes no sense. Unless demand growth stays weaker for longer than they now expect, the central bankers will neither get the economy back into balance nor quash inflation.

 

And the need to get a grip on price pressure is becoming more urgent. Every measure of inflation has been too high for months. But many discounted the risks involved, largely because productivity growth was strong and wage pressure weak. If firms were becoming ever more efficient and wages were stagnant, the chances of a nasty wage-price spiral seemed low. Recent revisions to America's national accounts, however, suggest less room for complacency. Productivity growth seems to have been lower and labour costs higher than initially thought. The new figures say wages are accelerating: America's total wages and salaries rose by 6.8% in the year to the second quarter of 2006, the most in six years.

 

Add together the need for a period of slower growth and the greater danger from inflation, and the unavoidable conclusion is that interest rates must go up again. After 17 rises in a row, Mr Bernanke may be tempted to call for a time-out. It is a temptation he should resist.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Her følger historien om Dan G. som blakket seg på daytrading i USA. Dra dagens DN.

 

 

Aksjejunkiene

 

I 18 år var Dan G. (55) en vellykket aksjemegler i New York. Så ble han bitt av daytrading - og handlet seg på kort tid fra gård og grunn.

 

 

TAPTE ALT. Da aksjemegleren Dan G. (55) ble spillegal av daytrading, gikk livet over styr. - Det var helt vanlig for meg å tjene 80.000 dollar på en dag, men det var på en måte ingenting. Jeg tenkte på hvor fort alt kunne doble seg. Tallene svirret i hodet mitt, forteller han.

 

Ingrid Røise Kielland og Kristine Nyborg (foto), New York/New Jersey

Publisert: 12.08.2006

 

-JEG BLE RETT OG SLETT helt gæren. Jeg trodde jeg kunne tjene mer på hver eneste aksje. Jeg trodde jeg kunne slå markedet; handlet bare oftere og oftere, for mer og mer penger hver gang.

 

Dan G. (55) er en høy, velbygd mann med store hender. De ligger rolig på bordet på en diner i New Jersey. En gang var han god i basket. En gang var han god på aksjer også, i 18 år var han faktisk aksjemegler i et av verdens største meglerhus. Som vice president, sittende bak et staselig skrivebord i et høyhus på Manhattan, forvaltet han millioner av dollar - for andre, men mer og mer bare for seg selv.

 

- Jeg har et ekstremt godt utviklet konkurranseinstinkt, forteller Dan og smiler såvidt.

 

Dineren ligger like ved skolen der han jobber, og han forteller gjerne hvorfor han havnet der, som lærer, med en månedslønn han før kunne tjene inn på et par timer.

 

- Jeg skjønte rett og slett ikke hva det var som skjedde med meg. Jeg hadde aldri gamblet før, hadde jo ikke spilt kort en gang.

 

Fra lette penger til neseblod. Daytrading, altså kortsiktig daghandling med aksjer, var en viktig årsak til at aktiviteten på Oslo Børs i mai var rekordhøy. Og mens nordmenn nå står i kø for å gå på kurs i daytrading hos nettmeglerne, står gamblingekspert Edward Looney og skuer bekymret utover nedre Manhattan og New Yorks Financial District.

 

- Det der er jo det største kasinoet i verden, sier han.

 

På selvhjelpsgruppen Anonyme Gambleres møter i Midtown Manhattan er ofte over halvparten av deltagerne fra Wall Street - de fleste av dem er hektet på daytrading. Etter at daghandling med aksjer ble noe alle og enhver kunne drive med på internett, opplever New York Gambling Council at mellom fem og ti prosent av dem som søker behandling for spillegalskap, er daytradere som har mistet kontrollen.

 

- Og det er ikke for hvem som helst - det er for folk som har et iboende ønske om å virkelig bli en «big shot», sier Looney.

 

Dan G. hadde lenge det som skulle til for å bli en stor en. Han fikk kjapt jobb som megler etter endt utdannelse, og mannen hadde teft: Han kjøpte Microsoft-aksjer på begynnelsen av 1980-tallet og anbefalte kundene sine å gjøre det samme. Andre heldige aksjer havnet også i porteføljen, de steg og steg, og Dan lot dem bare ligge og ligge, de godgjorde seg i mange år. Fornuftig, det var sånn han var.

 

Den gangen. Snart kunne han kjøpe seg et hus i et fancy strøk utenfor New York kontant, han hadde kone og barn og BMW og ble stadig forfremmet. Men så, etter ti år som megler, begynte noe å skje. Eller snarere, for lite skjedde. Dan begynte å kjede seg. De fleste spillegale vil kjenne igjen historien om triggeren - en storgevinst som gir et kick, en opplevelse man vil ha igjen - som gjør at gamblingen akselererer: Man får den befriende følelsen av at lettjente penger faktisk er lettjente, for den som er lur nok. For Dan var triggeren kjøpet av noen aksjer i et av de første firmaene som lagde pc-brikker. På kort tid steg verdien fra 1200 til 295.000 dollar. Dan fikk føle de store og kjappe gevinstenes velsignelse. Fra nå av var han ikke til å stoppe.

 

- Det er den skumle delen: Hvordan handlene mine bare økte og økte, hvordan jeg bare ble mer og mer aggressiv. Jeg gikk fra fire handler i året til ti om dagen, sier Dan rolig. Han er en mann med selvinnsikt nå. Problemet var at han trodde han hadde det før også.

 

- Selv om tapene begynte å bli merkbare, var det lett å overbevise meg selv om at jeg visste hva jeg gjorde. Jeg var jo vice president; jeg hadde årevis med erfaring og utmerkede resultater. Jeg kunne aksjer, sier Dan.

 

Og det var sant. Han kunne vinne mye også, men problemet var at han alltid tapte til slutt - som gamblere gjerne gjør, og det av en eneste grunn: De gir seg aldri. Aldri.

 

- Jeg gikk på jobb og handlet som en gal mann, gjerne for 30.000 dollar om dagen. Etterhvert begynte jeg stadig å blø neseblod. Og jeg var en ok trent mann, altså, jeg har alltid spilt mye basket.

 

Dan ser ned på bordet, på de digre nevene sine.

 

- Og jeg ble kortpusten og svimmel. Men jeg rasjonaliserte hele veien.

 

Helt til Dan en dag reiste seg fra skjermen, gikk ut av kontoret og satte seg i BMW-en og kjørte sin vei.

 

Han kom aldri mer tilbake.

 

- Jeg bare fortsatte å kjøre, kunne ikke stoppe, kjørte i over et døgn i strekk. Jeg endte på en strand i South-Carolina. Der ble jeg sittende. Helt nummen.

 

Av formuen på 700.000 dollar, som Dan hadde spart seg opp tidlig i karrieren på heldige plasseringer og beinhard jobbing, var ingenting tilbake. I stedet hadde han 200.000 dollar i gjeld, og 16 forskjellige kredittkortselskap ringte ham kontinuerlig. De 60.000 dollarene som hadde stått så staselig på en egen konto for å betale for barnas college, var også borte vekk.

 

Gamblerkokain. Det var en gjeng med pokerspillere, bingohektede pensjonister og durkdrevne kasinogamblere som ble redningen for Dan. I den lokale gruppen av Anonyme Gamblere skjønte han etterhvert at han var akkurat som dem - han hadde et sykelig gamblingproblem. Dan lærte at hvis man ikke blir kvitt sykelig spillegalskap, er det bare tre mulige endepunkter: galskap, fengsel eller døden. Hver eneste uke siden han sluttet som megler, har Dan vært på møte hos de anonyme gamblerne, delt erfaringene sine, hørt på foredrag, diskutert problemer og håp for fremtiden. Anonyme Gamblere følger mye av den samme oppskriften som mer kjente Anonyme Alkoholikere: Man må innse at man er syk, man må dele problemene sine, skvære opp med sine nærmeste, betale gjelden sin og få orden på livet sitt - og for enhver pris ikke gamble på noe som helst. Alle typer spilleavhengighet blir behandlet prinsipielt likt i disse gruppene, tanken er at mønstrene er de samme uansett hva man satser penger på.

 

Edward Looney har jobbet med behandling av forskjellige typer spilleavhengighet i over 20 år på et støttesenter for gamblere i New Jersey. I hans øyne er daytrading en unik - og spesielt farlig - form for gambling.

 

- Det er helt klart at daytrading er den gamblingtypen som det er lettest å bli avhengig av. Grunnen er at det er mulig å satse så store penger og at resultatene - og dermed spenningsutløsningen - kommer nærmest kontinuerlig, forklarer Looney.

 

Dermed blir man hektet fortere enn på for eksempel hesteveddeløp, der det alltid er litt avstand mellom hvert løp. Ulike typer slot-maskiner ligger som nummer to på listen etter daytrading. Også her kommer spenningsutløsningen hyppig, men beløpene er mindre.

 

- Daytrading er gamblingverdenens kokain, det er ingen tvil om det, sier Looney.

 

Fra Wall Street til Atlantic City. En megler vi kan kalle «Peter», kunne ikke vært mer enig:

 

- Det er øyeblikkelig tilfredsstillelse, og ja, ikke minst: øyeblikkelig depresjon, sier Peter.

 

Han er megleren som ikke har tilgang til sine egne penger - han eier ikke så mye som et eneste kredittkort. Det er kona som passer på etter at Peter fant ut at han var «syk», som han kaller det selv. Men Peter har, i motsetning til Dan, klart å beholde jobben. DN møter ham på det store og lyse kontoret hans med utsikt over Manhattans Midtown, men med døren forsvarlig lukket. Han vil hverken ha bilde og navn i avisen. Som megler i et av verdens desidert største meglerhus, forvalter han millioner av dollar i jobben, og han er ikke i tvil om at han ville fått sparken rimelig fort om firmaet fikk vite om fortiden hans. Peter tenker som så at en pilot som avslører at han har vært alkoholiker, sjelden blir populær blant sjefene sine - selv om han har sluttet å drikke. Mellom 1980 og 1990 var nemlig Peters våkne del av døgnet fylt med én ting: daghandling med aksjer kombinert med alle mulige typer annen gambling. Etter jobb kjørte han ofte ned til kasinobyen Atlantic City, eller spilte poker med venner. Denne ganske lille mannen med ivrige øyne og mørk, kraftig stemme gamblet bort over én million dollar mens han var aktiv. Da han arvet 200.000 dollar av faren, byttet han dem kjapt i risikoaksjer - og handlet dem ut og inn og ut igjen.

 

- Far jobbet 70 år, hver eneste dag. Etter seks måneder hadde jeg gamblet bort pengene, sier Peter.

 

Han er en av dem som alltid har spilt; begynte som småunge med poker og nickles and dimes blant vennene i Bronx, før han gikk over til alle mulige typer sportsgambling, hester og kasino. At han skaffet seg et konkurranserettet yrke, var naturlig, og som megler gjorde han det godt fra første dag - helt til spillingen tok overhånd. All tid, all penger, all energi var kanalisert inn i gambling. Alle forhold til damer gikk fløyten, han refinansierte leiligheten, lånte penger i øst og vest, til og med fra klienter, noe som er alt annet enn lovlig.

 

- Stjal du?

 

- Ja, det gjorde jeg, vil du ha litt vann? sier Peter fort.

 

Han vil heller snakke om den gode hjelpen han har fått hos Anonyme Gamblere. Det var de som reddet ham ut 15. juni 1990.

 

Togpress. Peter skjønte ikke at han hadde et problem før han en dag følte en veldig trang til å hoppe foran et tog.

 

- Det var press. Et så voldsomt press, og jeg var til slutt så sliten, forklarer Peter.

 

Han var 36 år og hadde daghandlet med aksjer som en villmann i to år, og litt mindre vilt i tilsammen ti. Etter litt frenetisk blaing i telefonkatalogen, fant han Anonymous Gamblers. På det første møtet svarte han på 20 «Er du spillegal?»-spørsmål, som for eksempel «Spilte du ofte helt til alle pengene var borte?» og «Etter å ha tapt, følte du at du måtte komme tilbake så fort som mulig og vinne tilbake det tapte?» og «Har du noengang vurdert selvdestruktive handlinger eller selvmord som en følge av spillingen din?». Peter svarte yes på 19 av 20 testspørsmål. Sju er nok for å bli definert som spillavhengig. Etter første møte var han allerede i gang med å få orden på livet sitt. Eller, noe av det første han gjorde, var å gamble bort nye 35.000 dollar på høyrisikoaksjer i håp om å skaffe penger til å betale gjelden. Men etter det:

 

- Jeg har vært ren i 15 år, har ikke så mye som holdt i en kortstokk siden da, åh, jeg var så god til å stokke, sier Peter og lager en stokkebevegelse med hendene. Men han jobber fremdeles som megler. Og telefonen ringer, i ett kjør:

 

- Nasdaq går ned, ja. Du vet, aksjer er ikke stedet å være akkurat nå. Jeg vil ærlig talt vurdere å selge 1000 til, sier Peter inn i røret.

 

Han snakker fort og engasjert selv om aksjenedgangen ikke berører ham selv lenger, han eier ikke så mye som en eneste lusen aksje lenger. Han nekter dessuten å ta kunder som ønsker spekulative porteføljer - det er en av de mange forholdsreglene han i hemmelighet har tatt. For han er fremdeles en rastløs mann, sitter på stolen noen sekunder av gangen, før han må bort å sjekke på skjermen igjen, der aksjekursene danser opp og ned i mange farger, mens han for eksempel forteller om tannlegekompisen i Anonyme Gamblere som daghandlet aksjer som en gal mellom hver pasient. At han nok ikke er drømmetannlegen.

 

- Kundene min fikk også stadig dårligere oppfølging. Jeg tenkte jo bare på mine egne aksjer. Man blir så grådig av det der, og setter alltid seg selv først.

 

- Savner du spillingen?

 

- Jeg kan ikke se tilbake. Men at jeg har hatt 15 år med abstinenser, er sikkert. Men det blir lettere og lettere å holde seg unna.

 

Peter viser bilde av tvillingene sine. Barnetegninger dekker veggene.

 

- Heldigvis har jeg et liv nå.

 

Skjorte og slips. Edward Looney, lederen for støtteorganisasjonen for gamblere i New Jersey, forteller at det først var vanskelig å få med New Yorks finansverden på at daytrading i noen tilfeller må kalles spillegalskap.

 

- De likte ikke ordet, mente aksjehandel ikke kunne sammenlignes med annen type gambling. Men de begynte å forstå etterhvert. Særlig da daytrading hadde en voldsom oppgang i USA på slutten av 1990-tallet, ble problemet åpenbart, sier Looney.

 

En annen ekspert på behandling av gamblere i New York, Steve Block, mener det er vanskeligere for daytradere å innse at de har et problem.

 

- Aksjehandel er jo i høyeste grad sosialt akseptert i USA - i motsetning til mange andre typer gambling. En del av behandlingen av daytradere er derfor rett og slett å få dem til å forstå at de faktisk har et gamblingproblem.

 

Aksjemegleren Peter, som har erfaring fra de fleste typer gambling, er overbevist om at daytrading i mange tilfeller må regnes som gambling.

 

- Men aksjemeglere har skjorte og slips, og derfor tror de at de er annerledes, at de er av en annen type enn dem som står foran en slot-maskin, sier Peter.

 

Han mener at til tross for at daytrading er mer avansert - man trenger mer tid, penger og kunnskap - så betyr ikke det at det ikke er gambling.

 

Langsiktig investering. Peter tror han vil fortsette å gå i møter i Anonyme Gamblere resten av livet, der regner de aldri en spillegal som helt frisk. Møtene er «medisinen» som de kaller det, og Peter har allerede gått ukentlig i over 15 år. Og når lysten til gambling melder seg som en veldig rastløshet, er det lite han kan gjøre: Han har jo ingen penger selv.

 

- Jeg har bare ett bankkort jeg bruker når jeg reiser med jobben, men kona sjekker kontoutskriftene, forteller Peter.

 

Han synes synd på dagens daytradere som kan gamble døgnet gjennom. Når børsene stenger i USA, er det bare å gå over til Asia, sier Peter.

 

- Og de lave meglerhonorarene oppfordrer jo til daytrading, en farlig fristelse for den som er hektet. Jeg var i grunn daghandler før fenomenet egentlig eksisterte.

 

Det samme gjelder for Dan. Begge var daytradere før internett, men de var såpass høyt oppe i systemet at de hadde direkte telefonkontakt inn til «gulvet» på børsen - og kunne dermed handle like fort og mye som daytradere i dag. Dan trekker også frem at det er lettere å bli hektet som sjef: Man trenger både et eget kontor - for at folk ikke skal oppdage uvanene - og mulighet til å delegere ansvar - rett og slett for å ha tid nok. Firmaet til Dan fikk likevel etterhvert mistanke om hva han drev med og stengte meglerkontoen hans. De så at det var vel mye aktivitet der, men i all hemmelighet åpnet Dan en ny konto i et annet firma, noe som var helt ulovlig - og helt nødvendig: Dan måtte jo handle mer.

 

- Jeg hadde fått det for meg at jeg måtte opp i én million dollar, sier Dan.

 

Han smiler en smule beskjemmet, vet det høres barnslig ut.

 

- Det var helt vanlig for meg å tjene 80.000 dollar på en dag, men det var på en måte ingenting. Jeg tenkte på hvor fort alt kunne doble seg. Tallene svirret i hodet mitt.

 

- Savner du det?

 

- Nei. Egentlig er jeg mest redd. En gang arrangerte Anonyme Gamblere et møte for bare oss daghandlere. Jeg merket det da: Jeg ble helt giret igjen, vi ble det alle sammen. Vi begynte å diskutere den ene aksjen etter den andre, vi kastet tall og vurderinger ut i luften, i et kjør, sier Dan og virrer med hodet.

 

- Jeg tror vi alle begynte å tenke på at vi kunne tjene penger på aksjer igjen. De lagde aldri et sånt møte igjen.

 

Når Dan får spørsmål om hvordan kona reagerte da spillegalskapen ble avslørt, blir han stille. Ser ut på motorveien, sier fort: - Hun dro fra meg.

 

Dan forsikrer om at barna har klart seg fint, de kom seg gjennom college på annet vis, og nå må han faktisk gå for å møte datteren sin. Familien er viktig etter at Dan kuttet kontakten med alt som hadde med aksjer å gjøre, tvert: Alle menneskene, alle tallene, alle vurderingene, alle de potensielle kjempegevinstene. Og tapene.

 

- Nå underviser jeg i et fag som heter langsiktige investeringer, sier Dan og smiler.

 

Elevene vet ingenting om fortiden hans.

 

 

 

___________________

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...