Jump to content
Vegard

Markedet generelt

Recommended Posts

Tilbakeblikk FSEClogo.gif

 

 

* USA Philadelphia Fed ble delvis med NY Empire ned, detaljer ikke

bare bra

* Philadelphia Feds industribarometer falt fra 25,3 i april til 7,3 i

mai, lavest på nesten to år. Før bunnen falt ut av NY Fed Empire State på

mandag, var det ventet en nedgang til 17,5. Vi tipper de reelle

forventningene lå på rundt 10 og 7,3 var ikke noe sjokk. Vi ser en gradvis

avmating i Phil Fed, det var april som var spesielt bra. Nivået for Phil Fed

signaliserer ikke en videre nedgang i ISM. Detaljene var svært blandet:

Ordreinngang og salg er fortsatt OK, men sysselsetting og arbeidstid kuttes

- og viktigere: Bedriftene mistet motet vs. investeringene.

* USA Ledende indikatorer ned, som ventet. Indikerer BNP på 2%

* Ledende indikatorer i april falt 0,2% som markedet ventet, mot

-0,4% forrige gang. Ingen bomber i denne rapporten.

* USA Greie "jobless" tall. No more, no less.

* Tallet på 321' betyr ikke så mye i og for seg (341) men tallet føyer

seg inn i den fallende trenden. Arbeidsmarkedet er ganske sikkert i bedring,

* Sveriges Riksbank svarer kuttistene

* Vise Riksbanksjef Lars Nyberg svarte i går de som har hevdet

Riksbanken nesten er nødt til å senke rentene, men det virker ikke som om

banken er i ferd med å gi etter. Tallenes tale vil bestemme; blir veksten

svakere enn lagt til grunn vil Riksbanken (selvsagt!) kunne endre

oppfatning.

* UK Detaljhandel litt opp, men trend likevel dønn flat

* Detaljomsetningen i UK steg 0,5% i april, markedet ventet flatt.

Mars ble revidert ned fra 0,1% til -0,3%. Betrakter vi det litt på avstand

hakker nivået seg sidelengs, salget var lavere i april enn i september;

3m/3m er usle 0,2% dvs ikke til å skille fra null.

* EMU Industriproduksjonen faller

* Industriproduksjonen i EMU-regionen falt 0,2% i mars, markedet

ventet en oppgang på 0,3. Som ikke det var nok, vareproduksjonen (manuf.)

falt hele 0,5%. Det har ikke vært vekst på lenge, nå kan det se ut til at

det bikker over.

* EMU Inflasjonen rett sør

* Headline KPI for april ble ikke endret fra flash-estimatet på 2,1%,

mens kjerneinflasjonen falt til 1,3%, markedet ventet 1,5%. Ikke rare

greiene. Kostnadsveksten er 2 pp lavere enn USA, outputgapet nesten 2 pp

større. Vil prisveksten i EMU falle videre?

* Pensjonsreformen gjennom Stortinget

Share this post


Link to post
Share on other sites

DJI +0.27%, SP500 +0.5%, Nasdaq +0.59%

 

Sterkeste sektorer: Oil Refining +3,7 %, Auto +2,2 %, Oil Integrated +1,9 %

 

Svakeste sektorer: Airlines -1,3 %, Steel -1,2 %, Gold -0,9 %

 

Antall nye arbeidssøkere i USA falt fra 341’ i forrige uke til 321’ siste uke og indikerer god økonomisk aktivitet. Ledende indikator Philly Fed falt fra +25 i april til +7 i mai ble imidlertid tolket som relativt svak.

 

Oljeprisen (WTI) var svakt ned til USD 47 per fat – men er på vei oppover i dag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tilbakeblikk FSEClogo.gif

 

* Fransk BNP-vekst bremser

* BNP steg med 0,8% i 1. kv, ventet 2% (0,2% ikke annualisert, 0,5%

var ventet), nettoeksport og lager trakk ned. Den lave veksten kan føre til

at veksten i EMU samlet blir nedjustert fra de først meldte 2%.

* Kina revaluerer, men bare for tekstiler

 

* Greenspan advarer mot eksuberanse, nå på boligmarkedet

* Pensjonsreformen gjennom Stortinget, i prinsippet. Ikke fullt ut,

men ikke så ille?

Et ganske stort skritt i riktig retning - som har potensial til å

dempe veksten i pensjonskostnadene en del. Hva blir effektene i økonomien på

kort sikt? Ganske begrenset, men noen bedrifter kommer dårligere ut, andre

bedre. Prisveksten blir litt høyere, samlet (pensjons)sparing vil stige og

lønningene og forbruket vil vokse litt saktere noen år.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Denne uke: Ikke alt rett ned lenger ute? Norges Bank hever ikke, men tenker

på det FSEClogo.gif

 

USA

1 Ordreinngangen til industrien bør stige bra i april - etter at

marstallet trolig ble kunstig lavt på grunn av manglende påskejustering (som

alle skikkelige statistikkmakere skal foreta). Følg særlig med på

investeringsvarene

2 BNP for 1. kv blir oppjustert på redusert nettoimport - fratrukket

lavere lagerbygging

3 Nyboligsalget må komme ned fra megarekorden i mars, men vil ikke

være svakt av den grunn og ingen venter knekk i bruktboligsalget eller

viktigere, i boligprisene.

4 Univ. of Mich consumer sentiment bør komme litt opp ettersom

bensinprisene har falt og aksjemarkedet har steget. Privat forbruk var

uansett sprekt i april - og kanskje steg inntektene like mye, endelig?

5 Referatet fra siste rentemøtet vil vise hvor sikker Fed er på at

inflasjonen ikke blir et lite problem

EMU

6 De første barometrene for mai kommer, ZEW og Ifo fra Tyskland samt

målinger fra Frankrike, Italia, Belgia og Nederland. Det er ventet at

nedgangen stanser. Oljeprisen faller også her, selv i en litt svakere EUR -

som burde være bra for bedriftene

7 Ordreinngangen til industrien i EMU har holdt seg merkelig godt

oppe, og det er ikke ventet noen knekk i mars

8 Frankrike skal stemme om EU-konstitusjonen til helgen. Utfallet helt

åpent

9 Sosialdemokratene og Schröder gikk på en kraftig smell i

delstatsvalget i Nordrein-Westfalen og ba helt overraskende om nyvalg til

høsten, ett år før tiden

Resten av verden

 

10 Svensk detaljhandel har vært bærebjelken i veksten i Sverige (ved

siden av nettoeksporten) og 1. kv var knallsprekt. Holder det i april? Få i

Sverige venter i alle fall at det holder på sikt. Vi får også en sjekk på

consumer confidence i mai. Den falt i april, men er fortsatt på et helt

greit nivå. KI har meldt om et ras i bedriftenes vurderinger i mars og april

og PMI falt bratt i april. Finner KIs måling ikke feste i mai, blir ikke

trykket mot Riksbanken mindre

 

Norge

11 Norges Bank vil neppe forlate strategien om at banken bør sette opp

renten snart. Utfordringen er heller hvordan det skal formulere seg på

onsdagens rentemøte uten å skape unødvendig turbulens på rentemarkedet når

man planlegger å heve renten i juni, men ikke kan si det helt sikkert.

Forrige gang gikk man rundt grøten; man vurderte ikke eksplisitt å heve

renten, men likevel fant likevel at det var for tidlig. Trikset kan kanskje

gjentas, men det viktigste er bankens analyser!

12 Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) har skuffet to måneder på rad. Vi

venter noe friskere signaler i marsrapporten, men ikke at ledigheten faller

fra 4,5%. Det viktige er om veksten i sysselsettingen vender tilbake

13 Data for lønnsveksten for 1 kv. vil ventelig vise at veksten avtar.

Vil det være smart av Norges Bank å prøve å pumpe lønnsveksten opp, når den

endelig har kommet ned på nivået hos handelspartnerne? (Forresten et bra

sp.m. til Gjedrem når han skal høres om pengepolitikken i Finanskomiteen i

formiddag)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Amerikanske markeder blandet fredag etter den sterkeste uken så langt i år. Fredag endte Dow og S&P ned 0.20%, Nasdaq +0.19%. For uken var alle indeksene opp over 3%.

 

Fokus var bl.a. på kjerneinflasjon som kom inn under forventningene, samt M&A aktivitet. Bud på Maytag (+24%) dro med seg Whirlpool (+4%).

 

USD noe sterkere mot NOK, EUR og Yen, som bl.a. bidrar til oppgang i Tokyo (+0.6%) i dag.

 

Oljeprisen falt ytterligere forrige uke, presset av nye økninger I amerikanske oljelagre og fortsatt usikkerhet rundt vekstbildet. Indikasjoner fra Opec om at produksjonsøkning var lite trolig og at det t.o.m fines mulighet for kutt gitt ytterligere lagerøkning dempet prisfallet mot slutten av uken.

 

Oljerelaterte aksjer på tapersiden med Exxon -1.5%, BP -0.8% og ChevronTexaco -0.8%. Detaljhandelsaksjer også svake etter flere nedgraderinger og 1.5% nedgang i GAP etter Q1 tallene torsdag kveld.

 

VLCC rater i Gulfen falt kraftig forrige uke til tross for god aktivitet. Relativt høy tilgang på enkeltskrog skip holder fortsatt et lokk på ratene. Suezmax og aframax rater falt også forrige uke, men holder seg på gode nivåer godt over VLCC rater.

 

Telenor kjøper Bredbandsbolaget i Sverige og Cybercity i Danmark for henholdsvis SEK 6mrd og DKK 1.4mrd. Bredbandsbolaget har 335 000 bredbåndskunder mens Cybercity har 90 000 bredbåndskunder. Telenor har ikke oppgitt nøkkeltallene for de kjøpte selskapene, men vi tror det kan være snakk om 10-12x EBITDA. Telenor sier de kan realisere kostnadsbesparelser med en nåverdi på NOK 250 mrd. Med disse kjøpene blir Telenor den dominerende aktøren i det nordiske bredbåndsmarkedet. Det er derfor lov å tro at dette vil trigge en ytterligere konsolidering av sektoren. Nextgentel og Catch kan på samme multipler handles på omlag NOK 55 og NOK 30.

 

Axxessit holder capital markets day med Cisco Systems onsdag fra kl. 13-16 på Høyres Hus i Oslo.

Share this post


Link to post
Share on other sites

First plukker ukens seks aksjer… 23. mai 2005

 

• Vi beholder: Smedvig (SME)

Fordi: Vi tror markedet for flytende rigger vil stramme seg ytterligere til med økt utnyttelse i 2005 og 2006. Annenhåndsverdiene ligger fortsatt under nybyggsparitet. Høyere utnyttelse vil gi høyere rater og vi tror dette vil løfte annenhåndsverdiene opp til, og etter hvert over paritet. På grunn av den svake USD og begrenset verftskapasitet tror vi også at nybyggsprisene vil øke. Vi anbefaler kjøp av Smedvig.

 

• Vi beholder: Sundal Collier Holding (ASC)

Fordi: Med en sterk 1Q-rapport bekreftet ASC det sterke inntjeningsmomentet i selskapet for tiden. Med salget av aksjer i Acta er allerede 55 øre av utbyttet for 2005 sikret samtidig som selskapet er lavt priset på P/E 7.6. Vi forventer et utbytte på 1.05 i år, tilsvarende en direkteavkastning på 18%!

 

• Vi beholder: Orkla A (ORK)

Fordi: Selskapet leverer gode tall til tross for et krevende dagligvaremarked. Bokført resultat vil øke som følge av konsolideringen av Elkem. Vi mener at selskapet skal klare å skape verdier videre gjennom innovasjoner, rasjonalisering og strukturelle forbedringer. Virksomheten er priset bare så vidt over ti ganger driftsresultatet, hvilket er billig.

 

• Vi tar inn: FAST Search & Transfer (FAST)

Fordi: Vi mener FAST er verd minimum 20.50 per aksje, med et betydelig høyere potensiale. De siste månedene har alle viktige verdidrivere utviklet seg positivt for FAST (markedsvekst, markedsandel og EBIT margin) uten at dette er tilstrekkelig diskontert i kursen etter vår mening. Dagens nivå er derfor en kjøpsmulighet.

 

• Vi beholder: Tandberg (TAA)

Fordi: Tandberg-kursen har vært svak i det siste. Vi tror imidlertid at selskapet har kurs til å nå våre estimater, hvilket vi forventer at selskapets "mid-quarter-update" vil bekrefte. Etter den siste tids kursnedgang er aksjen priset på EV/EBIT -05 på omkring 11. Det synes vi er attraktivt.

 

• Vi beholder: Eltek (ELT)

Fordi: Eltek fortsetter å vinne nye kontrakter. Leveranser til "nye" kunder som eksempelvis Nokia, France Telecom/Orange, russiske MTS og Ericsson (på sikt) vil gjøre at Elteks inntjening vil fortsette å vokse sterkt i tiden som kommer. Etter den siste tids kursfall framstår prisingen av aksjen som veldig attraktiv. PE (rec. EPS) på snaut 16 og EV/EBIT rundt 9 på inneværende års inntjening bør kunne gi rom for kursstigning.

Share this post


Link to post
Share on other sites

FIRST I dag

 

* Norge Bank sitter stille, sier neppe så mye nytt heller

* Tilbakeblikk

* Fed mellom barken og veden

* Referatet fra møtet i FOMC 3. mai, hvor renten ble satt opp til 3%,

viser at banken var litt mer urolig for veksten enn på det forrige møtet,

men også litt usikker på veksten. Det var likevel ikke tvil om at banken

skulle heve renten og at den aller mest sannsynlig ville bli hevet videre.

* USA Boligsalget på all time high. Prisene også, men uvanlig margin

* Salget av brukte boliger steg 4,5% fra 6.870' i mars til 7.180', til

ny toppnotering. Det var ventet en oppgang til 6.900'. Men det spektakulære

var at medianprisen på alle disse boligene steg 5,5% fra måneden før og

15,1% fra året før. Prisene har ikke steget raskere siden 1980, men tar vi

bort den allmenne prisveksten er realprisveksten mye høyere enn vi har sett

noen gang før.

* USA ABC consumer comfort løfter seg litt

* Tyske ZEW fant ikke feste, forventningene falt. Belgia bare litt ned

* ZEWs forventningsindeks, tatt opp blant tyske fortståsegpåere, falt

fra 20,1 til 13,9, tilbake til nivået i november i fjor. Det var ventet at

fallet ville stanse opp (og at ZEW ville stige marginalt), kanskje begrunnet

med en lavere EUR og lavere oljepriser. Men det holdt ikke. Vurderingene av

stillingen i dag steg helt marginalt, men også den er godt under snittet.

* Ikke så ille i Belgia

* Meget spesiell tysk BNP-vekst

* EMU Ordreinngangen ikke sprek

* Den samlede ordreinngangen til industrien i EMU falt 0,5% i mars,

ventet opp 1,5% - kanskje litt optimistisk. Detaljene var ikke oppmuntrende.

Et løft de volatile transportordrene på 15% dekket til et fall ex. transport

på 1,7% etter fallet på 1,9% i februar. Det var en liten oppgang fra 4. til

1. kv, men retningen er ikke bra, som du ser på grafen ovenfor.

* OECD jekker ned EMU-veksten, ber ECB kutte renten. Bra vekst i USA,

økt rente der

* OECD nedjusterte anslaget for veksten i EMU i år fra 1,9% til 1,2%.

Samtidig mener OECD at renten bør kuttes fra 2% til 1,5%. Det er nesten så

vi er enig med OECD, selv om det skaper utfordringer for vårt syn på norske

renter.

* Fransk vareforbruk opp, men litt svakere?

* Vareforbruket steg 1% i april, litt mer enn ventet og nedgangen i

mars ble kuttet fra -0,8% til 0,4%. Likevel har den underliggende veksten

kommet ned 3m/3m, og er nede på 0 - en viktig motor for fransk økonomi drar

dårligere, men vi har sett slike svingninger også tidligere.

* Heikensten holder seg på det prinsipielle

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dow Jones -0.2%, S&P500 +0.0%, Nasdaq +0.2%

 

Referatet fra siste Fed-møte ble offentliggjort. Blant annet utsagn om at selskapenes investeringer vil holde seg høye ble godt mottatt av markedet

 

Åttende strake dag med oppgang for Nasdaq. Det har ikke vært tilfelle siden 1999.

 

Fitch fulgte etter S&P og nedgraderte GMs gjeld til junk status. Aksjen falt 2.8%.

 

Vodafone falt 5.7% etter nedjustert guiding. Salgstall og marginer reduseres pga tøff konkurranse

 

Genentech steg 2.6% på positiv omtale av deres øyemedisin. Konkurrentene Eyetech og QLT falt henholdsvis 46% og 13%

 

Oljeprisoppgang på 1% ga bred oppgang for oljeaksjer, blant andre ExxonMobil +0.5% og Kerr McGee +1.5%

 

Nedstengning av raffineri i Texas, samt rapporter om økende kraftunderskudd i Kina er med på å fra opp oljeprisen

 

I dagens lagerrapport fra USA ventes det økning på 1.5 mill bbl råolje, 0.6 mill bbl bensin og 1.0 mill bbl destillater

Sterk dag for riggaksjer med blant andre Diamond +3.2% og Transocean +2.5%

 

Diamond offentliggjorde 7 nye riggslutninger med rater 10-60% høyere enn våre estimater

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tilbakeblikk fra First

 

FSEClogo.gif

 

* Norges Bank kommer, (tror vi)

* Norges Bank lot renten stå på 1,75% etter å ha vurdert å heve den på

gårsdagens møte. Banken endrer ikke analysen av at renten bør settes opp i

små og ikke hyppige skritt (merk: det samme som gradvis, det samme som

markedet ventet i mars da inflsjonsrapporten ble laget), men fant at den

ikke grunn til å avvike fra markedets forventninger ved å heve nå. Banken

ser ikke grunn til å gjøre vesentlige endringer i anslagene for vekst og

inflasjon (som samsvarte med en gradvis renteøkning), men de faktorene som

nevnes er stort sett på nedsiden.

 

* USA Bedre ordreinngang, ikke veldig bra

* Ordreinngangen av varige varer steg 1,9% i april, mer enn de ventede

1,2%. Inngangen i mars ble oppjustert fra -2,6 til -1,6. Nivået i april var

dermed vel 1,5% høyere enn ventet. Ordreinngangen ex. forsvar og fly steg

1,8% etter fallet på 1,2% i mars (før rapp til -2%). Likevel er de siste

månedene ikke spreke, nivået i april er høyere enn i desember og januar.

Lagrene steg nesten ikke i april.

* Blandet i high-tech, men sum OK

* Bedre, men ikke full fart i investeringsvarer

* USA Bra nyboligsalg, ny rekord

* Det ble ikke solgt 1.431' nye boliger i mars, men 1.313', en noe

uvanlig nedjustering av et uvanlig tall i utgangspunktet (vist på grafen

ovenfor). Det holdt likevel til ny rekord. Men rekorden slått i april, med

et salg på 1.316'. Det var om lag som ventet (1.325'). Selv om de to siste

månedene dermed er svakere enn ventet, er ikke så verdensrekorder på rappen

akkurat svakt. Etterspørselen etter boliglån er også sprek.

* Consumer confidence faller, et forvarsel?

* Ifo faller videre, forventningene fort nok

* Ifos barometer for tysk næringsliv falt fra 93,3 i april til 92,9 i

mai. Det var ventet en oppgang til 93,5, trolig fordi oljeprisen og euroen

hadde falt. Det hjelp ikke, og vi fikk den fjerde nedgangen på rappen, selv

om bedriftene ble litt mindre negative i vurderingen av stillingen i dag.

Forventningene falt med uforminsket kraft, men det er ennå ikke full

katastrofe. Etter fallet i ZEWs forventninger kom neppe fallet i Ifos som et

sjokk - nedgangen var mindre.

 

* Tysk prisvekst litt opp, ikke ned, som ventet

* UK Veksten nedjustert, privat etterspørsel svak

BNP steg 1,9% i 1. kv, ikke 2,4% som tidligere meldt (0,5% vs. 0,6%

ikke annualisert). Nedjusteringen var ventet. Veksten i privat forbruk var

svak (1,2%), offentlig forbruk falt, investeringene stagnerte.

Nettoeksporten bidro mer enn på lenge. Lagrene falt litt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Litt info fra DNB, fra idag.

 

logo.gif

 

 

Stigende oljepris, blandede tall for ordreinngang og varierende nyheter fra

selskapssiden trakk det amerikanske markedet ned i går. Dow falt med 0.4%,

S&P500 var ned 0.3% og Nasdaq endte ned 0.6%. Volumet på de tre

hovedindeksene ligger fortsatt relativt lavt med 72-87% av gjennomsnittet for de siste

tre måneder. Utviklingen var sterkest innen sektorene energi, olje & gass og bildeler.

 

Sektorene luftfart, elektrisk utstyr og fritidsutstyr hadde den svakeste utviklingen.

• Veksten i ordreinngangen på varige goder i april var i utgangspunktet på solide

1.9% mot forventede 1.3%. Ser man bort fra den volatile transportsektoren, som blant

annet inkluderer fly, var veksten imidlertid negativ med –0.2%, mot en forventet

oppgang på 1%. Samtidig ble anslaget for mars revidert opp. I kombinasjon med

fortsatte utsikter til rentehevninger ga dette markedet begrenset ammunisjon for

videre oppgang i det helt korte bildet. I referatet fra forrige FOMC-møte ble i tillegg

høye energipriser pekt på som en mulig inflasjonsdriver.

 

Sentimentet kan imidlertid

endre seg allerede med ettermiddagens reviderte estimat for BNP-tallene i Q1. Det

ventes en oppjustering av den annualiserte veksten i Q1 fra 3.1% til 3.6%.

Gårsdagens signaler fra Norges Bank om et høyere rentenivå skaper forventninger

om en sterkere krone og vil, i kombinasjon med stigende oljepris og i lys av stor

utenlandsk tilstedeværelse, være positiv for det norske markedet i dag.

• På selskapssiden bidro tall fra Computer Sciences positivt, mens tilsvarende fra

Network Appliance trakk ned. Exxon steg på oljeprisen, mens Boeing falt på

problemer med salget av en av konsernets virksomheter. Markedet var ellers preget av

de vedvarende problemene i den tidligere bildelvirksomheten til Ford, Visteon.

 

• Oljemarkedet reagerte med en prisoppgang på lagertallene fra EIA. Tallene viste en

nedbygging av råoljelagrene med 1.7 mill fat mot en forventet oppgang på 1.3 mill fat i

forrige uke. Samtidig steg bensin- og destillatlagrene noe mer enn ventet, hvilket

indikerer god kapasitetsutnyttelse i raffineriene. Prisen på et fat WTI-olje steg med

USD 1.31 pr fat til USD 50.98 pr fat. I morgentimene åpner Brent spot på USD 48.81

pr fat, hvilket er opp USD 1.54 pr fat fra samme tidspunkt i går.

• Statoil og Hydro kommer til å nyte godt av oppgangen i oljeprisen i dag. Begge

aksjene er i internasjonal sammenheng relativt lavt priset ved en sammenligning av

P/E-tall og estimert inntjening etter skatt for årene 2005-2006. For internasjonale

investorer tilbyr de i tillegg en viss eksponering mot en forventet sterkere krone. DnB

NOR Markets har en kjøpsanbefaling på Norsk Hydro og Statoil. I det korte

bildet nyter Statoil fordelen av å være et mer rendyrket alternativ innen olje.

• Motsatt effekt av oljepris og valutautvikling gjelder for norske investorer i RCL.

Selskapet er i tillegg kommet ut med et varsel om reduserte forventninger til

inntjeningen i Q2. Kanselleringen av et cruise og reduksjonen i lengden av et annet

gjør at guidingen reduseres med USD 0.04-0.05 pr aksje. DnB NOR Markets har en

kjøpsanbefaling på RCL, men vi venter at aksjen vil åpne svakere i dag.

 

• Tallene i Exploration Resources kom inn i tråd med forventningene. Selskapets

investeringer i Polar Venture og Sea Orion ventes å ligge på rundt USD 39 mill og vi

tror dette vil være innefor rammene av selskapets eksisterende finansieringskapasitet.

Med skip på verft for oppgradering i løpet av Q4 vil inntjeningen i 2005 komme ned og

vi har redusert estimatet for EPS i 2005 med 21%. Tilsvarende vil dette styrke

inntjeningskapasiteten i senere perioder og for 2006 økes estimatet med 36% til en

EPS på NOK 32.4. DnB NOR Markets har en kjøpsanbefaling på Exploration

Resources og løfter kursmålet i aksjen fra NOK 170 til NOK 190.

 

smilie00068.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

I dag fra First

 

* Peilegraf AKU

* Tilbakeblikk

* USA BNP Pent oppjustert

* Veksten i 1. kv ble jekket opp fra 3,1% til 3,5%, ventet opp til 3,6

- 3,7%. Importfallet i mars reduserte det negative bidrag fra økt

nettoimport med 0,8pp, men lagerbyggingen ble dempet med 0,4pp. For øvrige

poster var det mindre endringer, netto 0. Avmatingen i USA er ikke

påtrengende kraftig. Veksten i husholdningenes inntekter er bra

* USA Fortsatt få nye ledige, arbeidsmarkedet er i bedring

* Norsk bygg og anlegg holder koken

* Den samlede ordreinngangen til bygg falt 3% 1. kv og veksten har

kommet ned over de siste kvartalene; fra 21% i 1. kv til 12% i 1. kv, vi

ventet ned til 17%. Men ordreinngangen er så høy at ordreinngangen steg 4%

til og den er 15% høyere en for ett år siden. Det er ikke noe signal om

bråbrems i byggesektoren.

* Påskebrems i svensk detaljhandel, grei nok consumer confidence

* Detaljhandelen i Sverige falt 2,8% i april etter oppgangen på 2,2% i

mars. Det var ventet en nedgang på 0,6% og årsveksten ble ikke 6% men 4%,

ned fra 8% i mars. Den mest sannsynlige årsaken er problemer med

sesongkorrigering av påsken.

* KIs industribarometer litt opp etter fallet i vår -men fortsatt sur

ordresituasjon

* Svensk industri så litt lysere på utsiktene i mai, KIs måling av

forventningene (confidence) steg fra -11 til -9, ventet uendret etter et

kraftig fall de foregående månedene. Ordrebildet, og da spesielt

eksportordrene, fortsetter imidlertid å forverre seg. Likevel venter

bedriftene økt produksjon i månedene som kommer. Vi tror ikke Riksbanken er

vettskremt ennå.

* UK CBI -stemningen i industrien svekkes videre

* Britisk industri venter videre fall i produksjonen, i følge CBIs

industribarometer. Indeksen falt fra 5 i april til -1 i mai, et fall på

knapt ½ standardavvik og mer enn ventet. Samtidig som indeksen har falt de

siste månedene, har også den faktiske produksjonen falt. Ordreinngangen er

svakere, her også. PMI-målingen har også signalisert en markert oppbremsing.

* Markedet

* Ooops, NOK på 7-tallet. TWI på to-års topp. Hvilken handlefrihet har

Norges Bank i rentesettingen??

Kronen steg onsdag og den fortsatt opp i går, til 7,99 mot EUR og

viktigere til TWI på 98,8. Dermed har NOK steget 5% siden Gjedrem sa fra at

rentene etter hvert bør settes gradvis opp og norske renter har steget 60 bp

vs. våre handelspartnere (12 m 12 m fwd). Norges Banks handlefrihet blir

ikke større av slikt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

FIRST IDAG:

 

* AKU gir seg ikke: Sysselsettingen videre ned, ledigheten opp

* Arbeidskraftundersøkelsen finner ikke noen bedring på

arbeidsmarkedet, tvert i mot: Sysselsettingen falt med 4' i mars fra måneden

før og arbeidsledigheten steg med 4', fra 4,5% til 4,6%. Vi ventet en

oppgang i sysselsettingen på 4' og uendret ledighet. Sysselsettingen har

falt med 7' de tre siste månedene. Vi tar ikke tallene helt for god fisk.

* Høyere norsk lønnsvekst enn vi ventet

* Lønningene i industrien steg 1,8% sesongjustert i 1. kv og

årsveksten steg fra 3,9% til 4,2%. Vi ventet en nedgang til 3,3%. Lønningene

steg mer enn vi ventet også i de tjenesteytende næringene. Årsveksten var

her uendret på 3,0%, vi ventet en nedgang til 2,7%.

* USA Privat forbruk ikke særlig softere, saftig oppjustering av

lønnsinntektene

* Privat forbruk steg 0,2% i april, regnet i volum, litt lavere enn

ventet. Men veksten i forbruket i mars ble jekket opp fra 0,1% til 0,4%. Med

grei vekst i forbruket ligger det an til en vekst i privat forbruk på 3,5% i

2. kv, som i 1. kv. Det er nesten så vi ikke finner igjen noen soft patch.

Lønnsinntektene det forrige halvåret er uvanlig kraftig oppjustert og de

steg bra i april, men spareraten faller videre. Nettofinansinvesteringene er

skremmende lave. Det kan godt ende i en ulykke.

* USA University of Michigan bunnet i mai?

* University of Michigans consumer sentiment steg fra 85,3 i første

del av mai til 86,9 som snitt for måneden (ventet 86,3), hvilket indikerer

et nivå på 88,5 i siste del av måneden, best på syv uker. I april var

snittet på 87,7. ABCs måling har også kreket seg opp fra bunnen, samtidig

som bensinprisene har falt litt. Tilfeldig? Neppe.

* Franske fabrikker frykter fremtiden

* INSEEs barometer for fransk industri falt videre i mai, og mer enn

ventet. Indeksen for forventet produksjon falt fra -18 i april til -25,

ventet opp til 16. Samleindeksen for confidence falt fra 97 til 96, ventet

opp til 98. Bedriftene signaliserer nå en markert nedgang i produksjonen,

hvilket landet til nå har vært skånet for.

* Frankrike sa nei, EU må slikke sårene

* Japan Industriproduksjonen frisk i april, men var det det?

* Japan Folket bruker penger. Endelig.

Detaljhandelen i Japan steg 2,9% fra mars til april og den var 3,7%

høyere enn for ett år siden. Det er faktisk den høyeste årsveksten på 13 år

- om vi holder sjokkjøpene i to måneder før momsen økte i våren 1997

utenfor. Husholdningene tør/vil endelig bruker mer penger igjen?

Share this post


Link to post
Share on other sites

I* Tilbakeblikk fra First:

 

* Detaljomsetning i (påske)hytt(e) og pine, snitt OK, trend OK

* Etter det av SSB målte raset på 3,9% i detaljhandelen i mars, som

ingen andre hadde hørt om, ventet de fleste at den SSB-målte omsetningen

ville stige friskt igjen i april. Vi og markedet ventet 3,5%. Det ble en

oppgang på 7%. Snittet av de to siste månedene ligger kun knapt 0,2% over

nivået i februar - som riktignok var ganske bra. Klær og sko steg 25%,

møbler 20% fra mars til april. Samlet vareforbruk steg 5,9%. Det er en grei

underliggende vekst i detaljhandel og privat forbruk.

* Riksbankens Vise-Villy Bergström vil kutte, men bare på svak økonomi

* Et bra foredrag, nesten en forenklet versjon av deler av Gjedrems

årstale fra viseriksbanksjef Villy Bergström i går: Lavere rente trengs ikke

i svensk økonomi i dag, selv om prisveksten er lav fordi veksten i økonomien

er bra og likviditeten blant bedrifter og husholdninger rikelig.

Etterspørselen er sterk, ikke svak. Lavere rente vil ikke gi flere

arbeidsplasser og mer inflasjon, men heller økte aktivapriser og fremtidige

utbalanser. Bare en nedtur i svensk økonomi kan forsvare lavere rente, sa

han. Usedvanlig klar melding.

* EUR faller

Share this post


Link to post
Share on other sites

First 01.06.05

 

* Pilegraf ISM: Hvor langt ned i mai?

* Tilbakeblikk

* Folk og bedrifter låner stort. Norges Bank er urolig, for folket

* Det innenlandske kredittvolumet steg kraftig i april, for annen

måned på rad. Publikums gjeld steg med 26 mrd i april etter 23 mrd i mars,

begge nye rekorder. Årsveksten for K2 steg fra 9,6% i mars til 10,3% i april

- og opp fra 9% i februar. Vi ventet en gjeldsvekst på 14 mrd i april og en

oppgang i årsveksten fra tidligere rapporterte 9,5% til 9,7%, markedet

ventet uendret 9,5%.

* Finansiell stabilitet: Norges Bank ser skriften på veggen

* USA Chicago PMI rett ned, største fall på 30 år - men fortsatt i

"pluss"

* Chicago PMI fulgte etter de andre barometrene ned i mai, den falt

fra 65,6 i april til 54,1 - ventet til ned til rundt 62. Fallet var det nest

største fallet på en måned noen gang, kun september 1974 var verre (tall

tilbake til '67), men nivået er ennå ikke skremmende lavt - bedriftene

melder fortsatt om økt aktivitet, kun om lavere vekst. Men retningen uroer,

naturlig nok.

* USA Consumer confidence "rett" opp i mai - ABC fortsetter opp

* Vi så små forbedringer i de andre målingene i siste del av mai, men

consumer confidence fra Conference Board tok den helt ut: Indeksen steg fra

97,5 til 102,2 og den tok igjen 2/3 av nedgangen de tre forgående månedene.

Det var ventet en nedgang til 96,6, hvilket vi synes var for pessimistisk.

Oppgangen var større enn vi ventet, og bekrefter vår hypotese om at

husholdningene ikke er i ferd med å gi opp. ABC steg også videre, fra -15

til -13, den bunnet ut på -19 i begynnelsen av mai.

* Svensk AKU lagt om, bare tulletall publisert

* Svenske SSB har lagt om sin AKU-statistikk og klarer å publisere den

uten å lage sesongjusterte tall eller tilbakegående tidsserier. Da klarer

ikke vi å si noe fornuftig.

* Tysk og fransk ledighet stiger

* Arbeidsledigheten i Tyskland var uendret i mai, om lag slik

lekkasjene tilsa. Før de kom, var det ventet et fall på 10 - 20' personer.

Overføring av sosialklientene (Hertz IV, som mange misliker) og dårlig vær i

vår (som heller ingen liker) har ført til store svingninger i ledigheten -

og samlet sett en stor oppgang de siste månedene. Men kun en liten del av

økningen er reell. Dessverre var den altfor høy i utgangspunktet og den er

nå 9,6% I Frankrike steg ledigheten 7' og den er på 10,2%. Ikke bra.

* EUs barometre samlet ned, men tjenestesektoren knekker ikke?

* Stemningen i industrien i EMU falt ifølge EUs undersøkelse fra -9,4

i april til -10,5 i mai, ventet ned til -10. Consumer confidence falt fra

-13,3 til -14,5. Det høres ikke bra ut, men stemningen er bare marginalt

svakere enn i USA, vurdert fra det normale stemningsleiet. PMI-målingen i

april viste bedre takter enn ventet, og EUs måling indikerer det samme:

Stemningen i tjenestesektoren steg marginalt, fra 8,1 til 9,5%.

* EMU Prisveksten til 2 blank, som ventet

* .. men pengemengdeveksten fortsetter opp

Veksten i M3 steg marginalt til 6,7% i april og kredittveksten til

7,7%. Boliggjelden stiger 10% i året. ECB har gjentatte ganger sagt at

banken ikke liker den høye veksten i de monetære aggregatene, men har ikke

satt opp renten fordi den økonomske analysen viser at det ikke vil være så

smart. Den økonomiske analysen er enda klarer nå enn for noen måneder siden.

Share this post


Link to post
Share on other sites

FIRST 02.06.05

 

* ISM og PMI-er falt

* Global PMI falt fra 51,9 i april 51,1 i mai. Etter noen måneder med

er forsiktig fall, har nedgangen vært brattere de to sist månedene. Indeksen

signaliserer kun moderat vekst i industriproduksjonen i de viktigste delene

av verdensøkonomien. Nedgangen var bred geografisk, kun få land sto i mot,

blant dem Japan og Sverige. I EMU og UK meldes det om videre fall i

aktiviteten

* I USA falt ISM fra 53,3 i april til 51,4 i mai. Det var ventet en

nedgang til 52,4, men etter at Chicago PMI meldte om det største fallet på

30 år på tirsdag, kom ikke fallet i ISM som noe sjokk. Veksten i

ordreinngangen avtar, særlig fra innenlandske kunder, sysselsettingen kuttes

og prispresset dempes.

* PMI i EMU fortsetter ned, selvsagt

* PMI i UK ned, Sverige hold

* USA Bilsalget ned igjen i mai

* Bilslaget falt fra 17,4 mill i april til 16,2 i mai, ventet ned, men

ikke til mer enn 16,7 mill enheter (årlig rate).

* Boligprisene stiger igjen

* Boligprisene steg 1,2% i mai etter en oppgang på 0,9% i april. Vi

ventet en oppgang op 0,5%, Prisøkningen de to siste månedene er den raskeste

siden fjor høst, men den var noen mil lavere enn rapporter fra en herværende

bank om en prisoppgang på 7% fra april til mai. Årsveksten falt under 10%,

men den er nå noe høyere enn Norges Banks boligprismodell predikerer. Lokker

lav rente?

* Elendig tysk detaljhandel

* EMU Skjev vekst, fall i investeringene

Share this post


Link to post
Share on other sites

FIRST I dag

 

03.06.05

* Peilegraf USA sysselsetting

* Tilbakeblikk

* Aetat: Jo da, ledigheten faller den!

* Svake AKU-tall har skapt usikkerhet om hva som faktisk skjer på

arbeidsmarkedet, men Aetat står på sitt: Arbeidsledigheten faller - og den

har falt raskere de to siste månedene. Vi tror Aetat har rett. Samlet

ledighet falt fra 101,4' i april til 99,99' i mai. Vi ventet en nedgang fra

tidligere rapporterte til 106,6' til 100,7'. Registrert ledighet falt fra

3,6% til 3,3%, som vi ventet (konsensus var 3,5%), men 2. desimalen var

bedre og det var litt færre på tiltak også. Nedgangen i ledigheten er

uvanlig bred, det kommer færre nye ledige til arbeidskontorene og det blir

flere ledige stillinger.

* Bilsalget på det jevne

* Retting: USA Bilsalget var 16,65 mill i mai, ikke 16,2 mill!

* Oljeinvesteringene drar norsk økonomi

* Oljeselskapene oppjusterte anslaget for investeringen i år

marginalt, fra 88 til 92 mrd, vi ventet undret. Dt gir en vekst på nesten

30% i år. Det første anslaget for neste år er rekordhøyt på 65 mrd (akkurat

som ventet, tilfeldigvis), 12% over tilsvarende anslag for 2005. Vi antar at

med flere store prosjekter inne i rapportene, blir oppjusteringen av

2006-anslaget noe mindre enn for inneværende års, men investeringene vil

neppe falle neste år. Mangel på kapasitet begrenser leteboringen. Med dagens

oljepris vil det likevel ta tid å få investeringene mye ned.

* Industrien skal også investere mer

* Industribedriftene oppjusterte sitt anslag for investeringene i år

med 4% og det blir trolig en forsiktig vekst i deres investeringer i år, som

ventet. Det første anslaget for 2006 var 23% høyere enn vi ventet, 28% over

tilsvarende anslag for 2005 og blant de høyeste vi har hatt. Veksten kommer

i de fleste bransjene, mest i bygg og anlegg som har størst norsk

vareinnsats. Kraftforsyning skal opp 65% neste år!

* USA Lønnskostnadene "eksploderer". Hvor kommer penga fra?

* De er noe som har hendt. Lønnskostnadene pr. produserte enhet som

vi ventet mye mer enn de ventede 1,8% i 1.kv, de steg 3,3% tidligere

rapportert til 2,2%. Anslaget for kostnadsveksten i 4. kv ble justert opp

til 7,7% - pr enhet! - opp fra tidligere rapporterte 1,7% (altså opp 6pp!)

og årsveksten ble jekket opp fra ganske høye 2,5% til meget høye 4,3%. Det

er et ILLE tall for Fed. Det er imidlertid mange uklarheter i tallene: Var

BNP-veksten mye høyere, var fordelingen mellom sektorene en helt annet

(finanssektoren mye svakere, andre mye sterkere), er veksten i overskuddene

mye lavere?

* USA Flere nye ledige igjen, bilfabrikkene kutter midlertidig (?)

* USA Grei ordreinngang, lav lagervekst

* Den samlede ordreinngangen til industrien steg 0,9%, om lag som

ventet, men ordreinngangen i mars ble jekket opp, som for ordreinngangen

varige varer. Ordreinngangen av varige varer i april ble ikke endret vs det

første anslaget. Veksten i ordreinngangen er ikke sprek, men det er heller

ikke stagnasjon. Industrien økte lagrene med kun 0,1% i april. Vi tror ikke

lagerproblemet er bredt eller stort.

* ECB sitter stille

Share this post


Link to post
Share on other sites

FIRST 06.06.05

 

Tilbakeblikk

* USA Sysselsettingen fra 100 over til 100 under snitt. Ledigheten

ned. So what?

* Sysselsettingen steg med 78' i mai, lavest på nesten to år, 200'

færre enn i april og 100' færre enn ventet. Men glatter vi litt til, er det

ikke så ille, se overskriften. Ledigheten falt uventet 0,1pp til 5,1% fordi

husholdningene mente at nesten 400' flere hadde fått jobb. Arbeidstiden var

33,8 t/uke, som ventet (etter at april ble nedjustert 0,1 t/uke) og er

fortsatt opp fra nivået tidligere i år. Det ligger an til en kraftig vekst i

timeverkene i 2. kv. Økonomien vokser over trend og arbeidsmarkedet strammer

seg til. Fed endrer ikke sin vurdering av amerikansk økonomi.

* USA ISM eks industri slett ikke svak

* ISM for næringene utenfor industrien falt fra 61,7 i april til 58,5

i mai, ventet ned, men kun til 60. Indeksen hakker seg nedover, men ikke

raskt og den er fortsatt på et nivå på linje med toppene på slutten av

90-tallet. Det var ikke dårlige tider, og bedriften melder om det samme nå.

Ordreinngangen stiger og bedriftene trenger mer folk, selv om de åpenbart

ikke tok så godt for seg i mai.

* EMU Tjeneste-PMI opp i mai, best siden oktober

* Reelt sett ikke en stor sak, men ettersom det er sparsomt med gode

nyheter fra EMU er oppgangen i PMI for tjenestesektoren fra 52,8 i april til

53,5 i mai, til det høyeste nivået siden oktober i fjor faktisk godt nytt.

Den var ventet marginalt ned til 52,6. Det viser at ikke alt falt faller fra

hverandre der nede, selv om detaljene ikke glitrer.

* .. men detaljhandelen forsvant i april

* Etter fem måneder med en svak vekst i detaljhandelen i EMU falt

omsetningen 1,1% i april - og nivået rykket tilbake til start. Det var

ventet en oppgang på 0,1%. Mars ble svakt nedjustert og handelsvolumet er

litt lavere enn for ett år siden.

* Global tjeneste-PMI mye bedre enn for industrien

* PMI for tjenestesektoren world wide (JPMorgan/NTC) steg fra 57,4 i

april til 57,8 i april. De siste månedene ligger indeksen flatt, på et

ganske høyt nivå. PMI for industrien faller. Todelingen mellom vare- og

tjenesteproduksjonen bekreftes dermed. Vil den holde?

* Norsk PMI fortsetter opp, helt alene

PMI for norsk industri fra Fokus Bank/NIMA steg fra 57,9 i april til

58,8 i mai. Vi kan ikke sesongjustere dataserien ennå, men den "ser" bra ut

og vi kan ikke forestille oss at en sesongjustering kan endre den

realiteten. Detaljene er oppløftende, både for ordre og sysselsettingen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Makro fra First 06.06.05

 

Denne uke: Greenspan, Gjedrem & KPI: De gir seg neppe

USA

1 Greenspan skal til Kongressen. Vi er helt sikre på at han ikke vil

avblåse oppgangskonjunkturen, si at prispresset nå er mye dempet, avvise

alle påstander om bobler på deler av boligmarkedet eller si at han har nådd

nøytral rente. Effekten på renten kan bli mer varig enn etter Fishers varsel

om at rentetoppen var nær forrige uke

2 Handelsunderskuddet vil ganske sikkert stige i april etter det høyst

uvanlige fallet i mars, minst så mye som markedet venter

EMU

3 Barometrene har meldt om nedgang i industrien, men tysk produksjon

og ordreinngang har klart seg merkelig bra så langt. Holdt det i april også?

Verken våre eller markedets forventninger er høye

Resten av verden

4 Bank of England har rentemøte og skal helt sikkert ikke endre renten

fra 4,75%. Vurderingene får vi først i møtereferatet om et par uker

5 Svensk kvartals-BNP er en volatil størrelse, det ventes bedre vekst

i 1.kv enn i det kunstig svake 4. kv (sluttetterspørselen var ikke så svak).

Barometrene har meldt om svakere vekst i industrien, nå får vi sjekk på

ordreinngang og produksjon i april. Så langt har det gått bra

Norge

6 Gjedrem skal til CME. Han har sluppet en bombe der før, men gjør det

neppe nå. Vel er kronen litt sterkere, men svært mye makronytt fra norsk

økonomi har vært på den spreke siden de siste ukene. Da er det ingen grunn

til å kalle tilbake meldingen om de små, men ikke hyppige renteøkninger.

Flere vurderinger av effekten av lav rente lenge er et aktuelt tema, synes

vi

7 Vi venter at årsveksten for KPI-JAE kryper videre opp, ikke fordi

prisene steg spesielt mye i mai i år, men fordi de var svake i mai i fjor.

Vi minner om at innenlandsk generert prisvekst er oppunder 2%

8 Fastlands-BNP steg trolig mindre i 1.kv enn i 4.kv på grunn av

svingninger i privat forbruk langs en grei vekstbane. Investeringene,

nettoeksporten og lager vil kompensere for lavere forbruksvekst

Share this post


Link to post
Share on other sites

USA ventes åpne lavere før Greenspan

 

By Scott Malone

 

NEW YORK, June 9 (Reuters) - U.S. stock futures signaled a

lower market open on Thursday, with investors awaiting morning

comments by Federal Reserve Chairman Alan Greenspan, which will

be watched for any sign as to how long the central bank will

continue its campaign of interest-rate hikes.

 

Shares of H&R Block Inc. <HRB.N> advanced after the bell on

Wednesday after the tax preparer reported better-than-expected

fourth-quarter earnings. Shares of Google Inc. <GOOG.N> likely

will be in focus after Merrill Lynch raised its 2006 revenue

forecast for the Web search company, according to MarketWatch.

 

S&P 500 futures <SPM5> fell 2.3 points, below fair value

accounting for interest rates, dividends and time to expiration

on the contract.

 

Dow Jones industrial average futures <DJM5> were down 21

points, while Nasdaq 100 <NDM5> slipped 2.5 points.

 

"Greenspan's comments are really going to be the focus this

morning," said Paul D. Mendelsohn, chief investment strategist

at Windham Financial Services, based in Charlotte, Vermont. "It

really depends on where the Fed chairman places emphasis."

 

Many investors last week heard remarks by Richard Fisher,

chairman of the Federal Reserve Bank of Dallas, that the Fed was

in the "eighth inning" of its rate-hike campaign and concluded

he meant that just one more hike was on the way. If investors

were wrong, Mendelsohn said, Greenspan "needs to correct that

misassumption of risk doing further damage to portfolio

managers."

 

Greenspan is scheduled to testify before the Joint Economic

Committee of Congress at 10 a.m. (1400 GMT).

 

On Wednesday, the White House released a revised economic

growth forecast, predicting fourth-quarter-over-fourth-quarter

gross domestic product growth of 3.4 percent, down from its

previous outlook of 3.5 percent. The report also upped the White

House's inflation forecast.

 

Other shares to watch include retailer Toys 'R' Us <TOY.N>,

which is due to report first-quarter earnings before the opening

bell; National Semiconductor <NSM.N>, scheduled to report

fourth-quarter results at midday, and Intel Corp. <INTC.O>, due

to provide a mid-second-quarter update after the bell.

 

In other economic news, the U.S. government is due to report

new jobless claims at 8:30 a.m. (12:30 GMT).

 

On Wednesday, the Dow Jones industrial average <.DJI> closed

down 6.21 points, or 0.06 percent, to end at 10,476.86 and the

Standard & Poor's 500 Index <.SPX> edged down 2.59 points, or

0.22 percent, to 1,194.67. The Nasdaq Composite Index <.IXIC>

slipped 6.98 points, or 0.34 percent, to close at 2,060.18.

((Reporting by Scott Malone, Editing by Leslie Adler; Reuters

Messaging: scott.malone.reuters.net@reuters.com;

1-646-223-6141))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvor går Oslo Børs?

Ekspertene Peter Hermanrud og Ivar Strompdal har funnet frem spåkulene sine.

 

 

 

I går nådde Oslo Børs' hovedindeks nok en gang all time high. Sluttnoteringen ble 270,40 poeng. Sjefstrateg Peter Hermanrud i First Securities har hatt et 2005-kursmål på 280 poeng.

 

- Ting utvikler seg pent og pyntelig. Det virker som om markedet, paradoksalt nok, er ved godt mot. Trolig er det en viss grad av lettelse ettersom man ser at økonomien og selskapsinntjeningen klarer seg ved en lavere vekst. Rentene holder seg nede, samt at selskapene leverer bra på inntjening, sier Hermanrud til Finasavisen.

 

Hermanrud mener oppsiden begynner å bli begrenset. Han har ikke lenger en like klar kjøpsanbefaling på markedet, men heller litt mer mot nøytral.

 

- (..) For at markedet skal gå videre, må man ha tro på varig lave renter, sier han.

 

Aksjestrateg Ivar Strompdal har også tro på børsen.

 

- Aksjemarkedet er underliggende sterkt, særlig her i Norge. Vi ble litt i tvil da vi fikk pessimistiske signaler om vekstutsiktene internasjonalt. Men nå ser det ut som 280 er innen rekkevidde, sier Strompdal til avisen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

FIRST 13.06.05

 

Tilbakeblikk

* KPI smyger seg opp, høy innenlandsk prisvekst

* Prisveksten karret seg opp fra 0,8% i april til 1,1% i mai. Vi

ventet 0,9%, markedet 1,0%. Korrigert for normale sesongsvingninger steg

prisene vel 0,2%, vi ventet knapt 0,1%. En prisøkning på post/tele på 3,6%

m/m overrasket mest (SSB nevner tele), men det er neppe starten på en ny

trend. Innenlandske priser stiger over 2% år/år og enda mer m/m de siste

månedene. Norges Bank har "formelt" sett ett problem mindre foran

renteøkningen i juni. Vi mener imidlertid avviket mellom 0,8% og 1,1% er

uvesentlig - og det kan bli reversert. Den lange trenden opp er likevel

viktig nok. Vi har ikke lenger noe problem med lav prisvekst (hvilket vi

mener at vi aldri hadde heller).

* USA Tenk om handelsunderskuddet har toppet ut - og valutakurser

virker?

* Handelsunderskuddet steg fra 53,5 mrd i mars til 57 mrd i april, men

når mars tidligere var rapportert til 55 og det var ventet et underskudd på

58 mrd i april, var dette godt nytt. Flyeksporten har steget et par mrd over

trend, men oljeimporten kan være enda mer over. Kanskje vi begynner å se

tegn på at dollarfallet virker?

* USA Importprisene roer seg?

* Importprisene falt 1,3% fra april til mai, og ettersom

eksportprisene falt kun 0,1% kan vi regne med et "bra" tall for

handelsbalansen også i mai. Et fall i petroleumsprisene på over 6% trakk

importprisene ned, men eks petroleum falt prisene 0,3%. Lavere råvarepriser

hjelper. Prisene på konsumvarer steg 0,1% i mai - og de bidrar ikke til å

dempe prisveksten som i "gamle dager". Effekten er likevel ikke stor.

* USA Overskudd på statsbudsjettet! Men bare i mai, sesongjustert

* Staten hadde et underskudd på USD 35 mrd i mai, 10 mrd mindre enn

ventet og nesten 30 mrd mindre enn i mai fjor. Sesongkorrigerer vi etter

fattig evne, får vi det første månedlige overskuddet siden slutten av 2001!

Men bedringen er nok ikke varig; inntektene steg 25% fra måneden før!

* OECD Ledende leder lavere

* OECDs ledende indikator falt for 3. måned på rad i april. Indeksen

signaliserer noe nær 0-vekst i industrien world wide, den melder ikke om noe

tilbakeslag, ennå. Omslaget er kraftigst i USA, mer forsiktig i Japan og

EMU. Norge er på en rosa sky.

* Fransk industriproduksjon litt opp, nivå lavt

* Vareproduksjonen i Frankrike steg 0,5% i april, ventet 0,1%. Det

høres jo ikke så ille ut, men årsveksten er 0 og trenden de siste månedene

ditto, i beste fall.

* UK Industriproduksjonen litt opp, men nivået lavt

* Vareproduksjonen steg 0,9% i april, mer enn ventet. Etter et fall på

2,5% de foregående tre månedene, er det likevel et stykke opp til cruising

speed. Produksjonen er 1,4% lavere enn for ett år siden. Også i UK er

barometrene negative.

* Kina Utenrikshandelen bremser, økt overskudd

Eksporten var uendret for annen måned på rad i mai, importen falt

litt. Veksten har kommet raskt ned, underliggende, først for importen og nå

for eksporten. Handelsoverskuddet er større enn før , nær USD 10/mnd. Det

signaliserer litt lavere vekst i Kina - og at landet tåler en sterkere

valutakurs.

Share this post


Link to post
Share on other sites

FIRST 13.06 MAKRO

 

Denne uke: Priser i USA viktigst for markedet, handel og industri for oss

USA

1 Prisveksten var moderat i april, men er høy over de siste månedene.

Markedsutslagene kan bli store, mest på KPI, mindre på PPI

2 De to første regionale industribarometrene for juni vil vise om

raset for disse i mai var en slenger. Den faktiske industriproduksjonen er

ventet litt opp, etter en grei vekst i eks strøm og bil i april

3 Detaljhandelen er ikke ventet særlig opp etter bra oppgang i april

(gjelder m/u bil)

4 Boligbygging/entreprenører er ikke ventet å gi seg

5 Vi venter at Feds Beige book vil gi gode argumenter for at renten

skal opp om to uker - og at aktiviteten rundt om i USA er så høy at renten

godt kan heves enda mer deretter

EMU

6 Ingen viktige data, men det politiske lederskapet må vise hvor

kursen for EU nå går

Resten av verden

7 Prisveksten i Sverige har forsvunnet, core ligger trolig rundt 0.

Riskbanken har fortalt at vi skal se en annen vei, men nå er det svakt her

også. Men nå må prisene vel gå voldsomt i revers før markedet begynner å

vente mer enn 50bp rentekutt

8 Britisk ledighet har ikke steget som nå siden 1993 (men fortsatt

bagatellmessig) og lønnsveksten rakk ikke å bli farlig høy. Det ventes mer

av det samme. Detaljhandelen har ikke steget på et halvt år, og er heller

ikke ventet å gjøre det i mai

9 Kina vil publisere flere maitall, bl.a industriproduksjonen

10 Opec har ekstramøte og skal vurdere økte kvoter. Men kan de fylles?

Norge

11 SSB vil argumentere for lav rente lenge i sin konjunkturprognose

12 Boligbyggingen har passert toppen, men er langt over et normalt nivå

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kraftig produksjonsøkning i Kina

 

Kinas industriproduksjon steg til nye rekordnivåer i mai for å holde tritt med landets enorme eksportordre. 3dflagsdotcom_chcom_2fawm.gif

 

Ifølge tall fra kinesiske myndigheter onsdag så steg Kinas industriproduksjon med voldsomme 16,6 prosent i mai sammenlignet med samme måned i fjor. Målt i dollar var industriproduksjonen i mai på 69 milliarder dollar. I april var økning på 16 prosent.

 

Det er en sterkt stigende eksport samt økende innenlands etterspørsel som driver opp den kinesiske produksjonen. Blant produktområdene som økte mest fra mai til mai var stålprodukter med 74 prosent, bærbare computer og sko med 30 prosent hver.

 

Tallene understreker den sterke veksten i Kinas bruttonasjonalprodukt som ved siste korsvei ble rapportert til å ligge på 9,5 prosent tross landets forsøke på å dempe veksttakten.

 

Etter en bunke sterke makrorapproter fra Kina vurderer nå både J.P. Morgan Chase & Co og Goldman Sachs å heve sine vekstestimater for Kina, melder Bloomberg News.

 

Analytikere Bloomberg har snakket med mener at dagens sterke industritall kan bety ny tilstramninger overfor den sterkt ekspanderende produksjonssektoren for å dempe faren for deflasjon.

 

Det var på forhånd ventet en økning i Kinas industriproduksjon på 15,8 prosent i mai.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...