Jump to content

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Stratofortress

NOI - Northern Oil

Recommended Posts

På tide vi fikk en NOI-topic her. Volumet har nå økt kraftig 3 handledager på rad. I dag ble den enorme motstanden rundt 3 kroner brutt, eller smadret rettere sagt.

 

Mao er reprisinga igang. NOI leverer idag positiv cash-flow ved 7000 fat/dag. Nå venter vi på brønn 3D som skal levere ca 12000 fat/dag.

 

Med økt tiltro til at Petrobras skal klare sine forpliktelser, er denne bare i startgropa. Derfor switchet jeg fra FRO til NOI.

 

Plukket mine NOI-lodd til en hyggelig pris her i romjula. Litt artig å tenke på når en så tempoet og aktiviteten idag, kontra det å sitte musestille å få bunnfiske i ro og fred.

 

Har inntatt en long posisjon her.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hei og velkommen med ny topic. Denne har jeg ventet på.

 

Jeg sitter selv i NOI, fant aldri noe ut av selskapet som sådant, men etter all hausingen på HO lurte jeg meg inn i håp om at det var noe. Tenkte litt på NOF også, men avsto.

 

Har samlet noe av fakta som hovedinnleggeren med nick "10-kronersmannen" har servert der og jeg er helt enig i at dette selskapet virkelig kan generere penger etter hvert som alle brønnene kommer i full produksjon. - Og blir produksjonen som planlagt skulle vel NOI kunne bli en virkelig børsvinner i år. Men deg gjenstår å se.

 

Noe som hadde vært fint i dette forumet vil være å ha en oversikt over utvikling med fakta om virksomheten i denne tråden. Slik sett kan man få til et "arkiv" om aktiviteten og slippe all synsingen. Håper 10-eren leseer dette og kommer inn også.

 

Selv blir jeg sittende long for å se hva dette blir til. Har inngang på 2,19 i snitt (40K)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Som meldt tidligere på HO. NOI-emisjon ikveld på kr. 3,-, 30 mill NOK

 

Stemmer dette, så er det tenkelig at emisjonsbeløpet skal brukes til utbetaling iforbindelse med ett forlik med Petrobras eller investeringer på Cavalo Marinho feltet.

 

Denne emisjonen kan nok være forklaringen på dagens knalloppgang. Tydeligvis har aksjonærene likt det de fikk høre.

 

Knallåpning imorgen, sannynligvis.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fakta om NOI sakset fra ulike innlegg, hovedsakelig ”10-Kronesmannen”.

 

Som et utgangspunkt er det greit å ta en titt på prospektet for selskapet som finnes utlagt på denne linken sammen med den øvrige informasjon om selskapet.

 

http://www.northernoil.no/index.shtml

 

Prospektet ser pent ut og omhandler hele 3 oljeproduserende enheter. Det i Egypt var lite og ingenting og er solgt ut, samme med det i Colombia . Prisen for disse gjenspeiler seg i regnskapene som inntekter og leser man Q-rapportene er ikke det hele så galt fatt, snarer tvert imot.

 

”Colombia er solgt for 2 mill USD, her var mange risikofaktorer (Gerilja) og bokholderiet på denne lisensen var nok ikke av de beste.

 

Egypt er solgt og vederlaget på vel 7 mill USD ble innbetalt i 2003 såvidt jeg husker.

 

I mellomtiden har Brasil seilt opp til å være mer interessant enn man først antok, og vi aksjonærer skal være tilfreds med at Dahlen og Co gjorde dette grepet og satte fokus.

 

Brasil inneholder 3 lisenser:

 

Coral, reserver på 36 mill fat

Estrela do Mar, reserver på 12 mill fat

Cavalo Marinho (før Caravela Sul) med 59 mill fat (i flg. Petrobras)”

 

Dagens eierforhold og ressurser:

 

Northern Oil eier 95,7% av kanadiske Naftex som igjen eier 100% av Coplex Brasil.

 

Coplex har Coral med 3D, 4D og 5D som ligger an til en produksjon i overkant av 20.000 fat/dag, hvilket gir NOI et overskudd på over kr 1 per aksje. Det er 36 mill fat olje av høy kvalitet (Brent + 2 USD i pris) på Coral.

 

Utover dette har man Estrela do Mar med 12 mill fat. EdM ligger like ved Coral og kan kobles opp i samme produksjonssystem når de andre brønnene avtar i volum om noen år.

 

Cavalo Marinho er med all sannsynlighet det største feltet og det er allerede investert flere titalls mill USD i dette feltet. En brønn er boret SCS-10A og en avgrensingsbrønn SCS-11 fant bare vann. SCS-10A antas å ha en kapasitet på 6.000 fat/dag. Utbyggingsplan for CM blir forelagt ANP i februar i år. Det er anslått at reservene er på høyde med Coral (36 mill fat) men reservene kan være betydelig høyere. Siden det allerede er investert store summer og vil bli investert mer på CM, er det grunn til å tro at et nytt reserveestimat blir fremlagt i forbindelse med presentasjon av utbyggingsplanen i februar. Petrobras opererer med et reserveanslag i dag på 59 mill fat, hvilket gir en verdi for NOI på kr 5,- per aksje dersom man anslår rotprisen til 5 USD. Også her er olja av høy kvalitet (43 API).

 

Sao Paulo var et område som Petrobras inntil nylig ikke ville satse på, mens de i høst (2003) snudde helt om og bygger en egen organisasjon i området. Begrunnelsen for dette er gassfunn og CM.

 

Potensialet er stort og ble anskueliggjort slik i et innlegg ved årsskiftet:

 

Det er ikke tatt hensyn til potensialet i Caravela, EDM eller forventet

produksjonsøkning fra Coral (forventet 20000 fat/døgn)

 

Pr år

Antall fat pr døgn: 20 000

Antall fat pr år (360dager) 7 200 000

USD Dollar pr fat 30,00

Prod.omkostninger pr fat USD 8,00

Fortjeneste pr .fat USD 22,00

Total fortjeneste i dollar 158 400 000

Coplex andel i % 28

Coplex andel idollar 44 352 000

NOI andel i % av Coplex 95

NOI andel i dollar av Coplex 42 134 400

8,5% Ryalty og 4,03% transfer tax 5 279 440

Brutto etter Royaly og Transfer Tax 36 854 960

Dollarkurs 7,00

NOI andel i kroner 257 984 718

Driftsomkostninger NOI 16 000 000

Renteutgifter i kr 15 000 000

Overskudd før skatt 238 234 718

Corporate tax 25% Sosial 9% 34

Skatter/Royalties i kr 87 714 804

Overskudd 139 269 914

Antall aksjer 130 416 936

Overskudd pr. aksje 1,07

P/E verdi 7,00

Forventet Aksjekurs 7,48

 

Aksjens utvikling etter to uker av 2004

 

Siste ukers oppgang på 50% viser hvor farlig det er å trade denne dersom man er langsiktig. Siden april i fjor har NOI steget fra 60 - 70 øre til dagens 3,12. Ennå har moroa nettopp begynt. Mulig vi får en teknisk reaksjon i morgen, men det fundamentale er klinkende klart:

 

Coral "C"

Coralfeltet ligger an til å få en oljeproduksjon på 20.000 fat/dag og NOI sin andel etter minoritetsinteresser gir en inntjening på kr 1 til kr 1,50 etter skatt for dette feltet alene.

 

Estrela do Mar "EM"

Her ligger 12 mill fat olje. 95,7% av lisensandelen på 27,5% er NOI sitt

 

Cavalo Marinho "CM"

Her ligger i flg. NOI "minst 36 mill fat". I flg. operatøren 59 mill fat. Bruttoreservene er 500 mill fat og 59 mill fat gir en recovery på 11,8%. Caravela feltet i nærheten er nå oppe i en recovery på 40%. Vurder selv. Legger vi operatørens anslag til grunn og en rotpris på 5 USD til grunn, får vi kr 4,18 per NOI aksje. Siden det er foretatt betydelige investeringer, bl.a. ved at SCS-10A kan produserer 6.000 fat/dag kan vi trygt si kr 5 som asset value. Hva blir prisen dersom vi snakker om 40% recovery og like forutsetninger ellers? OK, da: kr 15.

 

NOI kan gå 50% til uten melding. Vær på vakt dersom dere vil gå ut for å oppnå en lavere inngang.

 

Rettet emisjon medio januar 2004

 

Northern Oil har i dag gjennomført en rettet emisjon på totalt 36 millioner kroner. Totalt 12 millioner aksjer har blitt plassert på tegningskurs tre kroner per aksje. Plasseringen ble betydelig overtegnet og ble tilrettelagt av Gjensidige Nor Equities/DnB Markets.

Den nye kapitalen vil styrke selskapets generelle kapitaldekning, herunder sikre gjennomføringen av investeringsforpliktelsene knyttet til lisens BS 3.

Totalt utestående aksjer i Northern Oil er etter dette 142.416.936. noe som igjen medfører at ovenstående utregning av aksjeverdi er noe endret, dog minimalt.

 

Rykter om eventuelt oppkjøp 21/01 – 04

 

Verdi på feltene anslåes slik:

 

Det er grunn til å tro at man tar utgangpunkt i diskontert netto for de tre brønnene (+ EdM) basert på realistisk produksjonsmål hvor vi ikke har grunn til å tro at 20.000 fat ikke er det.

 

CM må vurderes ut fra kjente reserver til rotpris + verdien av investeringsvolum.

 

Til fradrag kommer gjeld. Basert på det vi vet i dag, bør et kontant vederlag ligge på kr 8.-

”Virker snodig å selge nå som verdiene virkelig er i ferd med å komme på bordet spør du meg. Men det er muligens andre (les kjøpere) som også ser det slik.

 

Vi går snart inn i måneden innen den Petrobras skal legge kartene frem for Cavalo Marinho, vi vet neppe hva som foregår i kullissene.

 

Kommer det bud, eller melding om noen av brønnenen eller CM, akter jeg ikke å sitte ute for å ha gjordt et forsøk på å optimere en 10 øring.”

 

 

På forespørsel til "10 Kronesmannen " om tillatelse for å legge inn hans ulike innlegg fikk jeg dette hyggelig svar en sen nattime 22-01-04

 

Laphroaig

 

Klart det, klipp og lim!

 

Begrunnelse for emisjonen i denne sammenheng er grei. Dersom det nå var slik at NOI var for salg, enten NOI eller Naftex (som eier 100% i Coplex), ville det vært ugreitt for en due dilligence med en ikke lukket disputt på 8 mill USD.

 

Emisjoenen vil således enten tjene til å betale kravet til Petrobras (lite sannsynlig) eller inngå forlik med Petrobras som en forutsetning før salg.

 

NOI har - enten med tanke på salg eller ikke - et helt annet spillerom med tanke på forhandlinger med kontanter på bok.

 

10 Kronesmannen

 

---------------o-o-o--------------

 

Vel, dette er fakta som er tilgjengelig om selskapet og dets verdier pr dato og ingen har noensinne i noen innlegg benektet dem. Dermed bør vi ta disse tallene til etterretning.

 

Nå er forholdene om selve utpumpingen av oljen noe helt annet og her strides det stort med saftige meninger om både det ene og det andre. Mange fornøyelige innlegg finnes omkring av frustrerte aksjonærer. Mye moro der.

 

For nye sådanne håper jeg denne sammenfatningen her kan hjelpe på med ren fakta.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

Etter emisjonen på 3 kr nærmer vi oss igjen støtten på 2,60 ! Helt utrolig.......

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hva skal man gjøre med NOI??

Nå har jeg vært ut og inn av denne bedrøvelige saken fra august 2003. De eneste som har fått noen kroner ut av det er meglerne.

Min tålmodighet er langt overskredet. Hvis jeg kommer meg ut av denne idag skal jeg garantert ikke inn igjen. NÅ ER DET NOK!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Du verden hvor enig jeg er med Corvus.

 

Det verste av alt er jo den totale mangel på informasjon fra selskapet, dette til tross for at de hadde en rettet emisjon på kr. 3.- for noen uker siden.

 

Likevel, jeg blir sittende en stund til. Noe må jo kommer frem i Q4.

 

La oss slite litt på tålmodigheten enda en stund.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nå kjenner ikke jeg NOI noe større men jeg har fått med meg at Petrobras er operatør på lisensene NOI eier en del av i Brasil. Siden jeg jobber i bransjen har jeg hørt ved mange uavhengige anledninger hvor fantastisk håpløst det er å samarbeid med Petrobas. Når man i tillegg har hatt så store problemer med brønn utstyret på Coral feltet, og brasilianerne styrer løpet er nok det mye av grunnen til at aksjekursen faller tilbake.

 

Jeg fant en presentasjon fra mars 03 som beskriver en del problemer og fremdrift. Er disse løst nå? Les rapporten...

 

Potensialet ligger vel der, men problemene må løses. Jeg jobber i subsea bransjen selv, og har vært med på leveranse av nærmere 50 'juletrær'. Jeg har aldri sett en liste med slike problemer med brønner som beskrives i den nevnte rapporten, er det noen som vet hvem som har levert utstyret?

 

Pirelli

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nei - jeg har nok ikke hausset den. Men du verden hvor nysgjerrig jeg er.

 

Var ute og handlet for så å komme tilbake og fikk den overraskelsen. Ser heller ingenting på HO, men det er jo meglerhusene som hamstrer så noen rykter er det vel.

 

Oljeprisen, kanskje?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fra den gode 10-kronersmannen som ofte frekventerer HO med info om produksjonen tok jeg var på dette fra ham for en uke sieden:

 

Det ser ut til å være bred enighet om at oppturen kommer for NOI, bare ikke når.

 

Fakta om Q4 2003:- Oktoberproduksjonen fra Coral var 8.300 fat/dag (se Q3 rapporten)- Novemberproduksjonen fra Coral var 7.100 fat/dag (se Q3 rapporten)- Desember er ukjent, men work-over startet ikke før rett før jul og det er nærliggende å tenke seg mellom 7.000 og 8.000 fat.På disse forutsetningene er det enkelt å regne seg frem til at Q4 2003 vil ligge omkring 1 mill USD etter skatt og en tilsvarende hyggelig kontantstrøm. (ikke 27,5% av cash, men 43,1% p.g.a. carry delen).På tross av dette ble det hentet inn penger via emisjon. Guess why?10 Kronesmannen

 

-----------

 

Alt i alt vil NOI bli en pen og solid pengemaskin når allt er i produksjon.

 

Ser man på tallene først i denne strengen kommer det jo også klart frem hvilket enormt potensiale det ligger i aksjen og at den er kraftig underpriset for tiden.

 

Jeg blir nok sittende en stund til med mine for å se dette an. Spennende. Har faktisk tro på en dobling før sommeren.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kursen har hatt et lite løft i dag, men dagen er ikke over så sluttresultatet får vi tolke slik vi vil.

 

Egentlig er NOI spennende nå. Tar vi utgangspunkt i regnestykket fra årsskiftet (se tidligere innlegg) og korrigerer med emisjonen vil de nederset linjene fra den gang bli slik:

 

Antall aksjer 142 416 936

Overskudd pr. aksje 0,98

P/E verdi 7,00

Forventet Aksjekurs 6,85

 

Altså fortsatt et meget stort potensiale og det er vel det mange har fått øynene opp for nå. Med full produksjon skulle NOI bli en pen inntekstkilde for eierene.

 

Verdiene er der og ved et eventuellt salg, som noen har diskutert muligheten av, vil det fort kunne bli det dobbelte igjen i forhold til dagens kurs.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja, der gikk korken opp og 3,10 er passert.

 

Ting skjer i NOI og den har seg et kraftig løft på skikkelig volum. Kan bli spennende dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Flaska er vel tom nå som kursen sprang til 3,60- Laphroaig? ;)

 

Market Cap på kurs 3,60- er 513 millioner, og selskapet rapporterte driftstresultat på 2,1 millioner dollar for 3Q03. Hvis vi ganger 3Q med 4 så får vi 8,4 millioner dollar, heller ca. 59 millioner NOK.

 

Siden det ligger store muligheter for økt produksjon fremover ser Northern Oil fremdeles veldig billig ut i mine øyne, jeg tror denne lett kan dobles i tiden fremover hvis vi ser på hva som har skjedd med CNR de siste dagene.

 

Jeg tar plass på toget som egentlig gikk fredag, men når det er en lang tur toget skal ut på er det ikke så værst å hoppe på første stasjon heller 8)

 

Pirelli

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg også sitter med noen aksjer her,har sittet med disse i 3år nå. håper som dere tror nå at denne kan komme nå, dette har de sakt mange år. Kom inn i denne på 5,20 ikke bra men har hatt lyst og selge flere ganger . Noi er en rar aksje.Ser nå at den begynner og bli litt overkjøpt selvom det ikke er noen indikasjon på hvordan denne går så lenge det er det voldsomme volumet i denne.Men hvordan volumet har vært de siste ukene aner ikke jeg, har ikke fulgt med på denne.Lykke til videre (Noiere)

RSI-21=74 :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Morsomt med fredagens kurshopp. Det viser jo at det er liv i NOI ennå.

 

"Pirelli" korken jeg refererte til var en voldsom salgspost som stanset kursstigningen på 3,10. Jeg satt og lekte med "salgsknappen" for en kjapp daytrade her da den begynte å ta av. - Ikke ofte jeg har hatt aksjer som har steget slik. :eek:

 

Ellers er det å nevne om volumet at fredagens handel med vel 12 millioner omsatte er rekord for NOI. Den forrige var på vel 9 og bare for noen dager siden. Alt i alt har det vært meget godt volum i omsetningen de siste ukene:

pvol.php?paper=NOI&exchange=OSE&from=20030813&to=20040227

Nå ligger det stor spenning i hva som kommer frem i Q4 rapporten som legges frem i morgen. - Ser i diskusjonsforumet på HO at det er vanlig for selskapet å legge den frem i siste liten før børsåpning. Nok derfor den ikke kom på fredag som annonsert.

 

Ellers forstår jeg det slik at vi egentlig er ganske mange her på forumet som har NOI, mesteparten sitter stille og følger med. Det er store forventninger til kursutviklingen. - Jeg har tradet denne gjevnlig siden november og bygd opp en liten portefølje her som jeg nå lar ligge for "godgjøring".

 

Skal bli spennende å se utviklingen videre.

Share this post


Link to post
Share on other sites

OSLO, 1 mars (Reuters) - Oljeselskapet Northern Oil

sier det venter en betydelig økning i kontantstrømmen i tiden

fremover.

 

Selskapet har nå startet å produsere olje fra sin mest

produktive sone. I andre kvartal ventes en tredje brønn å komme

i produksjon og det bør sammen med den høye oljeprisen øke

kontantstrømmen signifikant, skriver selskapet i sin

kvartalsrapport.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Northern Oil fra Q4 - rapporten

 

Det John Fredriksen kontrollerte oljeselskapet fikk i fjerde kvartal et underskudd på 1,5 millioner dollar, etter oljeinntekter på 4,4 millioner dollar.

 

Driftsresultatet endte på minus 0,6 millioner dollar. Tallene er lite sammenlignbare med samme periode i 2002, siden selskapet da ikke hadde noen produksjon.

 

Når det gjelder oljeproduksjonen på BS-3 lisensen utfor det sørøstlige Brasil så er det nå oppnådd produksjon fra to av brønnene etter vedlikehold og overhaling. Produksjonen ligger i området 9.000-10.000 fat pr. dag etter at man har penetrert hovedsonen B2 i den ene av brønnene som er i produksjon. Produksjonen fra denne sonen står alene for mellom 6-7.000 fat pr. dag.

 

I fjerde kvartal lå snittproduksjonen i snitt på 7.000 fat pr. dag.

 

Når det gjelder den tredje brønnen så er målet å få den i produksjon i løpet av andre kvartal, og ifølge operatøren Petrobras kan det gi en produksjon på rundt 18.000 fat pr. dag fra Coral-feltet. Det vil gi en betydelig økning i Northern Oils kontantstrøm.

 

Det er imidlertid utfordringer i arbeidet med den tredje brønnen, melder selskapet.

 

For det andre feltet som ventes å bli utbygd på BS-3-lisensen, Seahorse-feltet, så er Petrobras her i avslutningsfasen på utbyggingsplanen. Den er ventet overlevert brasilianske myndigheter i løpet av kort tid.

 

Northern Oils hovedaksjonær John Fredriksen har gjennom sitt selskap Avalon gått med å å forlenge et lån som skulle forfalle i mars til utgangen av 2004. Lånet har en ramme på 8,8 millioner dollar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Klarer ikke å bestemme meg for hva jeg skal gjøre med mine NOI-aksjer. Noen tips? Sitte long, eller komme meg ut med et ubetydelig tap i morgen?

 

Q4 rapporten er jo egentlig som forventet. Gode fremtidsutsikter. Litt spillerom pga utsettelse på lån (kommer vi til å se en emisjon snart?).

 

Noen som har en teknisk analyse av denne aksjen (helst ikke investech)? Hvor ligger motstanden?

 

Det som skulle være en daytrade på fredag ble fort en fleredagerstrade (kanskje langsiktig) fordi jeg ikke fikk solgt over wap. Huff...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Her er ett oppsett på hvordan dagsproduksjon og fortjeneste ser ut for NOI etter hvert som produksjonen øker med 7000 fat fra Coral feltet. Tallene er plukket opp i ett annet diskusjonsforum og jeg håper dere som har fulgt NOI en periode kan korrigere disse hvis det er noe galt.

 

Northern Oil - NOI

Dagsproduksjon: 11000 x 27,5% x 97%=ca 2900

Avklart produksjonsøkning i april: 7000 x 27,5% x 97%= ca 1860

Fortjeneste pr. fat: $28,9-$10=$18,9

Dagsfortjeneste: 4760x$18,9=$89.900,-

Årlig fortjeneste Coral feltet: 360x$89.900,-=$32,3 mill.

EPS: $32 300 000 / 142 416 936 aksjer = $0,22 = NOK 1,56-

Forventet børskurs: Vel, hvis man bruker P/E 10 bør aksjekursen være 15,60-

 

Hvis jeg har forstått dette riktig så er det tatt høyde for $10 i produksjonskostnad pr. fat. som trekkes fra. I hovedinnlegget ser jeg 10kronersmannen opererer med $8 i sine kalkyler. Er $10 for høyt?

 

I tillegg er det trekt fra 27,5%, er det skatter og royalties?

 

Potensialet er unektelig stort, og dette regnestykket viser kun Coral feltet, se hovedinnlegget i denne tråden for oversikt over potensialet når de andre er tatt med.

 

Hvorfor er NOI så lavt priset?

 

Pirelli

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pirelli.

 

Du spør:

Hvorfor er NOI så lavt priset?

 

Ja, den som visste. Helt ufattelig at denne aksjen holdes så kunstig lav.

 

Tallene du har sakset inn her er grovt sett i tråd med de i hovedinnlegget. Har sett begge utregningene tidligere, det du har fått med her tar ikke hensyn til renteutgifter, men det innledningsvis gjør.

 

Så vidt jeg har forstått er utregningen i hovedinnlegget det mest nøkterne og eksakte som presenteres på ulike forum av og til.

 

Under alle omstendigheter er det naturlig å anta at verdiene ligger en plass i mellom disse to regnestykkene og middelverdien vil da tilsi overskudd pr aksje på ca 1,30.

 

NOI er faktisk en ganske så sikker dobblingskandidat, det underlige at den ikke har gjort det allerede.

Share this post


Link to post
Share on other sites

når GGS og CNR roer seg nå etterhvert (vil jeg da tro, i alle fall for en tid) kan nok NOI være en av de som kan nyte godt av høyrisiko spekulanter som kan presse kursen kraftig til værs, og J.Fredriksens lille (relativt sett) nedsalg for å komme under "negativ kontroll", kan nok ha vært en liten demper i dag (er jo en "nervøs aksje").....

 

Gikk selv inn i den for første gang i dag, men også ut mot slutten av dagen (har intradag limit i NordNet...), og fikk meg en fin dagslønn på det (men ville vært enda bedre med NOF i dag da, men tok ingen sjanse da jeg ikke kunne sitte å følge markedet i dag.. :( )

 

Macaroni

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja, jeg fikk meg en solid dose stor humor av dette... NOI menigheten på Stocktalk har diskutert H2S i hele kveld, men antaglig har jesus Finans forfattet denne 'artikkelen' selv.

 

Er spent på utviklingen i NOI kommende uke, denne uken har vært ett stort steg tilbake. Aksjen har jo tidligere stått på stedet hvil mens resten av markedet har vært kanonbull.

 

Pirelli

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
  • Create New...