Jump to content

Photocure - Produkter og teknologi


Medisinmannen
 Share

Recommended Posts

En kort presentasjon av teknologien og produktene til Photocure.

 

Photocure er ledende innen fotodynamisk terapi (PDT) en behandlingsform som får stadig større utbredelse og aksept. Teknologien baserer seg på lys med en spesifikk bølgelengde og et legemiddel. Reaksjonen dreper uønskede celler.

 

Photocure er også ledende innen fotodynamisk diagnose (PDD) der en ved hjelp av et legemiddel og lys klarer å skille kreftceller fra friskt vev. Ved å bruke dette metoden finner en flere svulster enn tradisjonelle metoder.

 

Tidligere produkt, er solgt

Metvix(PDT)

 

Det første produktet til Photocure og er i bruk mot hudkreft. Metvix er FDA godkjent og i bruk i store deler av verden. Solgt til Galderma for ca. 500 mill.

 

 

Produkter i markedet

 

1) Hexvix /Cysview(PDD)

 

Brukes som diagnose og som hjelp til kirurgene under operasjon. Hexvix / Cysview (også kjent som blålys cystoskopi, blue light cystoscopy) fører til at kreftsvulstene blir rosa under blått lys. Man finner flere svulster ved å bruke metoden og reduserer tilbakefallsprosenten. Godkjent og med refusjon i de største landene i Europa, men markedsandelen er fortsatt lav utenom Norden (ca. 30% i Norden). Produktet er FDA godkjent og det forventes oppstart med 40-50 klinikker ved slutten av dette året (i følge det GE informasjon til John Hopkins).

 

Salgspotensial i Europa og USA: ca. 1-2 mrd.

 

 

2) Allumera (PDT)

 

Lansert i USA i slutten av juni. Allumera representerer en helt ny produkttype, photodynamic cosmetic treatments. Det er dokumenter at PDT virker hudforyngende (skin rejuvenation), dette er dokumentert gjennom kliniske undersøkelser samt erfaringene med Metvix, Levulan og Visonac (akne under utvikling av Photocure). Allumera skal virke bra og legene i USA har vært svært positiv til det første PDT produktet som satser på det kosmetiske markedet. Det er allerede et større selskaper i USA som hevder at Allumera er blant de mest populære produktene. Photocure selger Allumera gjennom sitt datterselskap Photocure Inc.

 

Salgspotensial USA: 240-400. mill.

 

Produkter i pipeline

 

1)Lumacan (PDD)

 

Lumacan bygger på samme teknologi som Hexvix, og er beregnet for endetarmskreft. Salix har kjøpt rettighetene til Lumacan for 800 mill. globalt, utenom Norden. Photocure har i tillegg rett på store deler av lisensinntekter når Salix skal lisensiere ut produktet i Europa og andre deler av verden (Salix satser kun i USA). Salix utvikler nå Lumacan videre og går alt etter planen så er de kliniske undersøkelsene ferdig i 2016, og markedsgodkjenning året etter.Photocure får lisensinntekter fra og med 2012.

 

Salgspotensial Europa og USA: ca. 2,4-4,1 (her har Salix guidet et salg i USA på ca. 3 mrd. per år der Lumacan vil inngå i et eksisterende screeningprogram, det indikerer at Photocure ikke opererer med for høye tall for Lumacan snarere tvert i mot).

 

 

2) Cevira (PDT)

 

Cevira er den første ikke-kirurgiske, terapeutiske prosedyrene for behandling av HPV-infeksjon og forstadier til kreft i livmorhalsen. Behandlingen er svært selektiv, og fjerner kun forstadier til kreft og HPV-infisert vev mens normalt omkringliggende vev bevares Dagens behandlingmetoder for forstadier til kreft i livmorhalsen medfører kirurgiske prosedyrer for å fjerne lesjonene, noe som ofte resulterer i unødvendig fjerning av normalt vev i livmorhalsen. Ceviraenheten gjennomføres som en enkelt prosedyre der Cevira enheten settes inn av en kvalifisert person. Virketiden er opp til 24 timer og pasienten kan under behandlingen virke som normalt. Tenk hva samfunnet sparer på dette... Cevira er ferdig med et vellykket fase IIa studiet og startet nylig fase IIb studiet i USA (FDA godkjent i januar) og studiet er planlagt ferdig andre halvår 2012. Cevira skal utlisensieres før fase III.

 

Salgspotensial Europa og USA: ca. 2-4,4 mrd.

 

 

3) Visonac (PDT)

 

Visonac kan bli en banebrytende og ny behandling for pasienter med moderat til alvorlig akne ved å tilby et alternativ til langvarig behandling med antibiotika og isotretinoin. Det var en overraskelse at Photocure kom så kjapt i gang igjen med Visonac studiet etter den skuffende meldingen i fjor der det ene studiet ikke var i samsvar med de to andre, men det er bedre å få muligheten til å rette opp i usikkerheten nå, ikke i fase III. Effekten av den nye metoden skal være flere ganger sterkere enn tidligere. Salget skal, i USA, gå gjennom Photocure Inc. og Visonac skal ikke utlisensieres.

 

Salgspotensial Europa og USA: ca. 1,9-3,4 mrd.

 

 

Teknologisk så anses utviklingsrisikoen som lav av Edison investment research. Photocure har allerede fått to produkter et innenfor PDT og et innenfor PDD godkjent både i Europa og av FDA i USA.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

 

Cevira ble presentert den 20. september på det 27th International Papillomavirus Conference (IPC).

http://www.docguide.com/hexaminolevulinate-photodynamic-therapy-effective-low-grade-cervical-intraepithelial-neoplasia?tsid=5

 

http://www.hpv2011.org/index1.asp?siteid=1&pageid=1

 

 

Det er viktig at Photocure ikke gjør slik som andre selskaper på Oslo børs og informerer markedet om det de holder på med. Hold mest mulig at presentasjoner på seminar strengt hemmelig og vær svært forsiktig med å uttrykke optimisme om fremtiden. :sleep:

 

Link to comment
Share on other sites

1) Hexvix /Cysview(PDD)

Salgspotensial i Europa og USA: ca. 1-2 mrd.

 

2) Allumera (PDT)

Salgspotensial USA: 240-400. mill.

 

Pipeline

1)Lumacan (PDD)

Salgspotensial Europa og USA: ca. 2,4-4,1

 

2) Cevira (PDT)

Salgspotensial Europa og USA: ca. 2-4,4 mrd.

 

3) Visonac (PDT)

Salgspotensial Europa og USA: ca. 1,9-3,4 mrd.

 

Synes ofte det blir litt uklart når man snakker om salgspotensiale. Jeg antar dette betyr antatt salg i NOK i året av produktet i det året prduktet oppnår sitt høyeste salg. Men hvor sikkert er et slikt estimat, hvor fort oppnås potensielt (maks) salg, hvor lenge er det til patentet utløper, kan det forventes at konkurrenter dukker opp rakst, hva er variabel kostnad pr solgt enhet og hvor mye brukes på forskning og utvikling er også meget viktig.

 

Men selvfølgelig, klarer PHO 10 mrd i året i inntekter, summen av alle salgspotensialene, blir det vel greit aksjekursutvikling uansett :)

Link to comment
Share on other sites

Synes ofte det blir litt uklart når man snakker om salgspotensiale. Jeg antar dette betyr antatt salg i NOK i året av produktet i det året prduktet oppnår sitt høyeste salg. Men hvor sikkert er et slikt estimat, hvor fort oppnås potensielt (maks) salg, hvor lenge er det til patentet utløper, kan det forventes at konkurrenter dukker opp rakst, hva er variabel kostnad pr solgt enhet og hvor mye brukes på forskning og utvikling er også meget viktig.

 

Glimrende, velkommen hit!

 

Men selvfølgelig, klarer PHO 10 mrd i året i inntekter, summen av alle salgspotensialene, blir det vel greit aksjekursutvikling uansett :)

 

Peak sales er pris på produktet ganger antall enheter solgt. Det er svært usikre estimater og alt tilfaller ikke Photocure. Hvis vi tar Hexvix / Cysview som eksempel så er peak sales EU og USA antall turb som blir foretatt hvert år x salgsprisen. I Norden får Photocure alt, men i de markedene GE har lisens så får Photocure "bare" ca. 40% av inntektene. Dette vil sannsynligvis også gjelde for Lumacan og Cevira. For Allumera og Visonac vil alle inntektene gå til Photocure (direktesalg), men for Visonac blir da utv. kostnaden høyere.

 

Ser vi på Lumacan så oppgir Salix er langt høyere estimat enn hva Photocure gjør og Salix er spesialister innen området. De mener det er naturlig at Lumacan blir en del av et screeningprogram som eksisterer allerede i USA (dette gjelder også Tyskland og UK). Estimatet til Salix tilsvarer 6 mrd. NOK per år som er langt høyere enn Photocure sitt estimat.

 

Det er også naturlig at Photocure vil bruke lengre tid på å utvikle markedet når kundene i tillegg til medisin må kjøpe relativt kostbart utstyr. Hexxix og Lumacan. For de resterende produktene så vil ikke det være et problem da eksisterende lys brukes og for Cevira er der en liten lysenhet inkludert i behandlingsdosen.

 

Ang. R&D så er Lumacan og Allumera utviklet på rekordtid og for Lumacan så har Salix påtatt seg alle fremtidige kostnader innen R&D.

 

Photocure har lang patentbeskyttelse for sine produkter og vant en rettssak i USA der de kan forlenge patentene.

 

Dette ble kort og skrevet i hastverk, int. og viktige momenter du kommer med!!

Link to comment
Share on other sites

Angående patent så har Hexvix patent i USA til 2019 og Photocure har søkt om patentforlengelse etter at de vant en rettssak i 2010 som gjaldt Metvix. Dette ville også ha betydning for Hexvix og Photocure har derfor søkt om forlengelse av patentet og det virker da sannsynlig at de får det ref. Metvix.

 

Om og når Photocure når peak sales for sine produkter er vanskelig å si så mye om. Bruken av Hexvix varierer mye mellom de ulike landene og Danmark er det landet som bruker Hexvix mest. 66% av alle TURB blir assistert av Hexvix. Danmark har hatt høyest blærekreftdødelighet i vesteuropa og startet i 2001 en større offensiv for å redusere dødeligheten. Tall fra dette ble nylig offentliggjort og det viste at dødeligheten ikke ble redusert de første årene. Fra 2007 -2009 ble dødeligheten redusert (Hexvix ble introdusert tidlig i 2006).

 

Det utføres 540 000 TURB i EU / USA hvert år, og ganger man det med prisen for Hexvix ( kr. 4000,-) så får man 2,1 mrd. Hvis man oppnår Danske nivå i alle land dvs. 65% markedsandel så gir det en omsetning på 1,425 mrd. der Photocure sitter igjen med ca. 500 mill. og med svært lave kostnader. PE på 10 så gir det en verdi for på over kr. 250,- per aksje for Hexvix.

 

 

 

Mer om det Danske studiet:

 

"Survival of invasive bladder cancer patients, 1998-2009; a central and northern Denmark population-based cohort study".

 

 

Hexvix er selvfølgelig nevnt:

"Furthermore, new diagnostic procedures such as photodynamic procedures have been implemented, and the surgical techniques have become less invasive with better equipment and instruments."

 

 

Det konkluderes ikke med hva den reduserte dødeligheten fra 2007-2009 skyldes, men det diskuteres. Hexvix ble introdusert i 2005/2006 og Danmark tok raskt i bruk Hexvix og er det landet som bruker Hexvix mest. Hexvix KAN være en viktig årsak og det er nevnt spesielt som en forbedring!!!

 

Jeg tror ikke det er lenge før Hexvix er standard i Danmark. Nå er det 35% som mangler....

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3144778/?tool=pubmed

 

Her ser dere litt av viktigheten å få bedre dokumentasjon. Artikkelen heter: "Photodynamic diagnosis in urology: state-of-the-art."

 

Konklusjonen er som følger: "CONCLUSIONS:

 

To determine the actual impact of PDD on recurrence and progression rates of bladder cancer, further long-term observational studies are necessary. These studies also will clarify whether PDD is cost efficient."

 

Nå har vi dette fra flere land og jeg våger å påstå at Hexvix, Cysview og Photocure er i ferd med å få et skikkelig gjennombrudd.

Link to comment
Share on other sites

Ser kursen er nede på 33 tallet igjen, etter å ha rallet til 48 fra forrige 33 tall.

 

Så kursen burde holde dette nivået for ikke å bryte en evt dobbel bunn.

Helt siden 2003 har kursen gått sidelengs i det større bildet ser jeg.

 

Men det er tydelig at det ligger potensiale, ifl innleggene over.

Edited by Sentrum
Link to comment
Share on other sites

Ser kursen er nede på 33 tallet igjen, etter å ha rallet til 48 fra forrige 33 tall.

 

Så kursen burde holde dette nivået for ikke å bryte en evt dobbel bunn.

Helt siden 2003 har kursen gått sidelengs i det større bildet ser jeg.

 

Men det er tydelig at det ligger potensiale, ifl innleggene over.

 

 

Hei Sentrum

 

Det hadde vært kjekt å hatt en egen tråd som gikk på teknisk analyse og Photocure! Håer du kan holde oss litt oppdatert på på TA og Photocure.

 

 

Jeg har noen fantastiske nyheter fra USA og Allumera. Hold på håret folkens Allumera virker mot akne som har et kjempepotensial.

 

Les dette:

 

"But some women are finding hope in two new, cutting-edge therapies.

 

Kallie Williamson is one of them. She said she can't remember a time she hasn't had acne. "It makes you feel very insecure because you don't feel like they're looking at you, they're just looking at what's on your skin," she said.

 

The 20-year-old nursing student has tried gels, creams and pills without much luck. But she's finally getting results with light therapy.

 

Dr. Anna Pare is one of the first dermatologists in Atlanta to offer Allumera. It's the first photodynamic cosmetic on the market -- a topical cream designed to improve the texture and appearance of the skin when exposed to light.

 

"Allumera is traditionally more recognized as a cosmetic treatment of sun damage, but we're using the active ingredient - the amino acid that pre-conditions the skin to the light treatment - as a source of treatment to minimize the pore size," Pare said.

 

The result is smaller pores and smooth, younger-looking skin within one to three treatments. After only two treatments, Williamson's porphyrins (bacteria in the pores) were reduced by nearly 75 percent.

 

"It just felt good to finally get compliments about my skin, I never really had that," Williamson said."

 

 

Legg merke til dette:"After only two treatments, Williamson's porphyrins (bacteria in the pores) were reduced by nearly 75 percent."

 

75%!Dette mangedobler potensialet til Allumera. Om et år så snakker ingen om Algeta lenger. Da er det Photocure som gjelder. Sjekk potensialet til Visonac som er det som skal bli medisin mot alvorlig acne. Allumera skulle være cosmetikk, men dermatologene i USA har funnet ut at det virker mot acre og hudkreft.

 

 

Photocure er mangedoblingskandidat.

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Ser fra dagens presentasjon at potensialet for Hexvix er justert til EUR 100 mill i året. Skal dog sies at de nevnte at det bare var for første gangs behandling og at det var stort potensial også for gjentatte behandlinger for alle med konstatert blærekreft.

Link to comment
Share on other sites

Ser fra dagens presentasjon at potensialet for Hexvix er justert til EUR 100 mill i året. Skal dog sies at de nevnte at det bare var for første gangs behandling og at det var stort potensial også for gjentatte behandlinger for alle med konstatert blærekreft.

 

EURO 100 mill. gjaldt 25% av alle TURB. Dette gjelder Hexvix brukt under operasjon. Dvs. at det egentlige potensialet til Hexvix og Cysview er EURO 400. mill. per år ved 100% av operasjonene.

 

Når det gjelder før og etterkontroll så kommer det før og etterkontroll i tillegg. Jeg vet med 100% sikkerhet at flere klinikker(vi snakker da om verdensledende klinikker) bruker Cysview til etterkontroll.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Problemet for Photocure er at selv om preparatene kan være bra nok, og inntjeningspotensialet også er der, får de ikke tatt det ut. Salgsveksten er ikke som den burde være, Hexvix har knapt noen vekst i Norge nå i det hele tatt. Og det at salget på hjemmemarkedet er slapt er ikke noe godt salgsargument i andre land.

mvh

amatøren

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Problemet for Photocure er at selv om preparatene kan være bra nok, og inntjeningspotensialet også er der, får de ikke tatt det ut. Salgsveksten er ikke som den burde være, Hexvix har knapt noen vekst i Norge nå i det hele tatt. Og det at salget på hjemmemarkedet er slapt er ikke noe godt salgsargument i andre land.

mvh

amatøren

 

 

Det er en alt for enkel "analyse". Salgsøkningen har gått senere enn ønsket, og årsakene til det er sammensatt. Teknologien baserer seg på en lyskilde, et preparat og trening av kirurger og andre. Dette tar tid og innarbeide. Teknologien til Photocure er også helt ny, og noe ingen andre har sett før. Mange vil derfor være ekstra konservativ og det har vært stilt spørsmålstegn ved hvor effektiv Hexivx reduserer tilbakefallene til pasientene. Den dokumentasjonen kom fra flere hold i 2010 og det tror jeg er resultatet av den sterke økningen i Sverige. Det er Svenske forskere som har vært mest kritisk til Hexvix. Salgsøkningen i Sverige er formidabel med snart 50% sist kvartal.

 

I flere land har Photocure lykkes meget godt slik som Danmark, Tyskland og Frankrike der Hexvix har fått en bra markedsandel f.eks. Danmark med snart 60%. Så får vi se hvordan det utvikler seg i USA. Etter å ha lest tilbakemeldingene til John Hopkins, Thomas Jefferson så er jeg overbevist om at dette blir en suksess.

Link to comment
Share on other sites

Det er en alt for enkel "analyse". Salgsøkningen har gått senere enn ønsket, og årsakene til det er sammensatt. Teknologien baserer seg på en lyskilde, et preparat og trening av kirurger og andre. Dette tar tid og innarbeide. Teknologien til Photocure er også helt ny, og noe ingen andre har sett før. Mange vil derfor være ekstra konservativ og det har vært stilt spørsmålstegn ved hvor effektiv Hexivx reduserer tilbakefallene til pasientene. Den dokumentasjonen kom fra flere hold i 2010 og det tror jeg er resultatet av den sterke økningen i Sverige. Det er Svenske forskere som har vært mest kritisk til Hexvix. Salgsøkningen i Sverige er formidabel med snart 50% sist kvartal.

 

I flere land har Photocure lykkes meget godt slik som Danmark, Tyskland og Frankrike der Hexvix har fått en bra markedsandel f.eks. Danmark med snart 60%. Så får vi se hvordan det utvikler seg i USA. Etter å ha lest tilbakemeldingene til John Hopkins, Thomas Jefferson så er jeg overbevist om at dette blir en suksess.

 

Hallois Medisinmannen, tenkte bare jeg skulle si fra at nå er jeg på dette forumet (også). Kommer til å si fra på HO at jeg vilundt være tilgjenglig og aktiv her, så kanskje noen flere kan bli med å diskutere her. Siden siden porteføljen min for består av rundt regnet 70% PHO og 30% PCIB, så er det jo det jeg vil være mest interessert i å diskutere. Og siden PCIB sannsynligvis vil ligge "dø" intil de kommer i gang med fase II så er jo Photocure absolutt mest interessant.

 

Ellers vil jeg informere at jeg kommer bare til å bruke dette forumet på kveldstid (og litt i helger).

Link to comment
Share on other sites

Flott å ha deg her Snøffelen, kan bli bra dette etterhvert. Jeg tenkte at denne tråden kunne dreie seg om teknologi, artikler o.l.

 

Nytt om Hexvix i fra Uro Today 15.desember 2011. Jeg ble skeptisk når et Svensk Universitet skriver dette: "

 

Role of hexaminolevulinate-guided fluorescence cystoscopy in bladder cancer: Critical analysis of the latest data and European guidance - Abstract

Thu, 15 December 2011 emailButton.png printButton.png Department of Surgical Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden."

 

 

 

 

UroToday

 

 

Jeg har kun abstract!

 

Svenskene har vært de som har stått bak de mest kritiske artiklene ang. Hexvix og de "slaktet" Hexvix for noen år siden (det var mest dokumentasjon det gikk på). Nå er ekspertene i Norden mer enig og udelt positiv.

 

"Guidelines from the European Association of Urology (EAU) and a recent, more detailed European expert consensus statement agree that HAL-FC has a role in improving detection of NMIBC and provide recommendations on situations for its use"

 

Så skriver de videre:

 

"Since the publication of the EAU guidelines and the European consensus statement, new evidence on the efficacy of HAL-FC in reducing recurrence of NMIBC, compared with white light cystoscopy (WLC), have been published."

 

Med andre ord, nå er et grunn til å være enda mer positiv, Hexvix har styrket sin posisjon.

 

Konklusjon:

 

"Results and conclusions. This article reports the outcomes of the discussion at the Nordic expert panel meeting, concluding that, in line with European guidance, HAL-FC has an important role in the initial detection of NMIBC and for follow-up of patients to assess tumour recurrence after WLC. It provides practical advice, with an algorithm on the use of this diagnostic procedure for urologists managing NMIBC."

Vi har funnet gull snøffelen og det er pinlig at vi ikke klarer å formidle dette til flere. Tilliten til oss er små, men vi vet hva som venter oss når Photocure Inc. er i gang i USA.

 

Link to comment
Share on other sites

Jeg tror mye svaret ligger i det amerikanske markedet. I USA er de mye raskere til å ta i bruk ny teknologi og er mye mer opptatt av å få beste behandling. Du vet jo selv hvor mye god vitenskapelig dokumentasjon som viser fordelene med å bruke Hexvix. Likevel så er dette treg materie.

 

Heldigvis er den andre siden av det bildet at når først salget er i gang så vil man ha solide inntekter i decennier. Som sagt så kjenner jeg bransjen godt og vet meget godt om produkter som har vært 20 -30 år på markedet og fortsatt genererer milliardinntekter, også etter at de har gått av patent. Og vil etter alle solemerker fortsette å generere slike inntekter i fortsatt tiår.

 

All den gode vitenskapelig dokumentasjonen som i de siste årene har fremkommet om Hexvix tyder på at vi har med et slikt type produkt å gjøre. Og at at Cevira, som allerede neste år vil være i fase 3, og Lumacan, sannsynligvis er produkter med minst like bra potensial tilsier at man bare må være tålmodig.

Link to comment
Share on other sites

Lumacan har et fantastisk potensial og i og med at det er PDD , som Hexvix, og inngår i screening, som Hexvix ikke gjør, så vil nok omsetningen komme langt raskere. 3 mrd. omsetning i USA baserer seg på at kun risikopasienter tilbys Lumacan dvs. 10% av pasientene i USA. Hva om Lumacan blir godkjent for et bredere pasientspekter?

Link to comment
Share on other sites

Nytt studie fra Danmark som bekrefter fortreffeligheten til PDD (Hexvix).

 

Conclusions. PDD-guided cystoscopy and bladder biopsy in flexible cystoscopes can be performed in an OPD setting and with reliable results for diagnosis of tumour stage Ta, CIS and T1a bladder cancer.

 

 

Read More: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/00365599.2011.637954

 

bdm_06aug_h.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

Det er en fantastisk teknologi Photocure har fått frem og som virkelig brer om seg i form av bekreftelse på hvor effektiv PDD er i forhold til standard prosedyre eller gold standard.

 

Jeg våger å påstå at de aller fleste biotekselskap ikke klarer å få ut potensialet til sine produkter de første årene etter launch. Photocure har vært gjennom en prosess der leger og forskere har vært kritisk til teknologien da dokumentasjon rundt tilbakefallsprosent ikke har vært god nok. Nå er dokumentasjonen på plass og mye av det har kommet det siste året og nå dukker det opp forskningsresultat som bekreftet fortreffeligheten veldig ofte. Det er akkurat dette vi trenger og som vil øke salget og bringe kursen til nye høyder.

 

NATURE Bladder cancer: Photodynamic diagnosis can improve surgical outcome

 

Fluorescence-guided transurethral resection of bladder tumours reduces bladder tumour recurrence due to less residual tumour tissue in Ta/T1 patients

 

 

Så kommer det viktigste resultatet av de alle og de som kan gjøre ekspertpaneler enda klarere i sin anbefaling:

 

My linkHexvix®/Cysview™ Demonstrates Long Term Benefit: Results From 5.5 Year Follow Up Of Recurrence Of Bladder Cancer

 

 

Det skal bli spennende å se hvordan Algeta klarer den tøffe kommersialiseringsfasen. Da vil resultatene fra de kliniske undersøkelsene undersøkes på nytt og jeg tror ikke "tvilen kommer den tiltalte tilgode" i slike saker... Jeg valgte å ta gevinst i Algeta, men på et meget tynt grunnlag.

 

Jeg er overbevist om at Photocure vil gjøre det fantastisk i USA og rimelig raskt komme opp i et salg på 7000 tester i kvartalet som gir en omsetning på 22 mill. per måned og overskudd på den delen også. Etterhvert tror jeg Cysview vil bli brukt i diagnose før TURB og i etterkontroll også. Det gjør en av de mest profilerte urologene på John Hopkins allerede i dag!!!!!!!!!!

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Nytt studie med positivt resultat.

 

 

Outpatient diagnostic of bladder tumours in flexible cystoscopes: Evaluation of fluorescence-guided flexible cystoscopy and bladder biopsies.

Hermann GG, Mogensen K, Toft BG, Glenthøj A, Pedersen HM.

Source

Department of Urology , Copenhagen University, Frederiksberg Hospital, Copenhagen , Denmark.

 

 

Abstract

Abstract Objective. The aim of this study was to evaluate photodynamic diagnosis (PDD) in flexible cystoscopes and the diagnostic quality of biopsies for diagnosis of non-muscle-invasive bladder cancer in the outpatients department (OPD). Material and methods. Seventy-three patients (aged 36-91 years) with recurrent non-muscle-invasive bladder cancer and a medium to high risk of recurrence had a flexible PDD cystoscopy performed in the OPD. The bladder was first examined in standard white light followed by PDD. Results. PDD was superior to white light diagnosis; PDD was positive in 16 patients (22%) where white light showed a normal bladder mucosa. Four of these patients had bladder tumour [4/73, 6%; two carcinoma in situ (CIS), two Ta]. The diagnosis was verified by transurethral resection of the bladder tumour in the operating room. In 20 patients (20/73, 27%) PDD identified additional tumour lesions that were not identified in white light (five CIS, 15 Ta). The false-positive detection rate of PDD was 0.41. False positivity was significantly reduced by simultaneous flex biopsies disproving malignancy. Biopsies were obtained from 57 patients and diagnosis of stage and grade were possible in 55 of these (97%). In two patients (4%) the tissue material was too small for diagnostic evaluation. Biopsies from 47 patients (83%) included muscularis mucosa and from 20 patients (35%) muscularis propria. In 30 patients all but one diagnosis from the OPD was confirmed by biopsy in rigid scopes in the operating room. Conclusions. PDD-guided cystoscopy and bladder biopsy in flexible cystoscopes can be performed in an OPD setting and with reliable results for diagnosis of tumour stage Ta, CIS and T1a bladder cancer.

 

 

 

 

 

 

 

My link

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hørte gjennom presentasjonen til Salix på 24:44 min, og de sa litt om Lumacan fra 19:20 og fra 20:50, men ikke mye.

 

Men det som var nyheter, i det lille de sa, røpet litt om hvordan de lå an:

 

""Lumacan, if we are sucessful to get it in a viable formulation, the people at Photocure, who we inlisenced this product are doing a lot of really good work so we are very optimistic about this formulation that we are working on. We belive that the peak years sale of this if we only use it in high risk patient is about 500 million dollar. Which is about 10% of the population"

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Undersøkelse, nytt bruksområde for Hexvix.

"Use of Fluorescence In Situ Hybridization to Predict Response to Bacillus Calmette-Guérin Therapy for Bladder Cancer: Results of a Prospective Trial

 

PURPOSE: No reliable methods currently exist to predict patient response to intravesical immunotherapy with bacillus Calmette-Guérin given after transurethral resection for high risk nonmuscle invasive bladder cancer.

 

CONCLUSIONS: Fluorescence in situ hybridization results can identify patients at risk for tumor recurrence and progression during bacillus Calmette-Guérin immunotherapy. This information may be used to counsel patients about alternative treatment strategies."

 

 

Link to comment
Share on other sites

To viktige artikler. Første fra 2009:

 

"Economic aspects of bladder cancer: what are the benefits and costs?"

 

"The researchers in that study estimated that, in using PDD, they have avoided at least 20 additional TURBs over a 5-year follow-up, clearly demonstrating that the benefits associated with PDD outweigh the costs"

 

Economic aspects of bladder cancer: what are the benefits and costs?

 

 

Nytt studie, men her har jeg lite informasjon enda. Jeg venter på et gjennombrudd der Hexvix blir standard.

"WCE 2011 - Prospective evaluation of routine fluorescence cystoscopy demonstrates significantly increased CIS detection - Session Highlights"

 

"KYOTO, JAPAN (UroToday.com) - A group from the University of Tuebingen, Germany presented another interesting abstract in which they prospectively evaluated the impact of routine use of fluorescence cystoscopy (PDD) in diagnosing urothelial carcinoma in situ (CIS)."

 

Prospective evaluation of routine fluorescence cystoscopy demonstrates significantly increased CIS detection

 

 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Hexvix og nye muligheter:

 

Results

 

Of the 12 patients studied, blue light cystoscopy revealed suspect lesions in 11; 10 had pathology proven urothelial cell carcinoma. CLE analysis was not modified by sample exposure to blue light, which facilitated orientation of the fiber toward the suspect red fluorescence areas. The fluorescence obtained with HAL-CLE was insufficient for microscopic histologic analysis, unlike the resolution obtained with fluorescein. Comparing CLE and the pathologic findings was possible and conclusive for 4 of 12 samples.

Conclusion

 

Combining PDD and CLE ex vivo demonstrated the usefulness of HAL for guiding blue light CLE. HAL was insufficient to allow histologic CLE, which required the use of fluorescein. The results of this pilot study have indicated the feasibility of CLE. However, an in vivo method incorporating fluorescein and PDD will be required to improve the diagnostic specificity of PDD alone.

 

http://www.goldjournal.net/article/S0090-4295%2812%2900696-6/abstract

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Lage deg en bruker i dag for alle funksjoner. Helt gratis!

    Logg inn eller lag deg en bruker

×
×
  • Create New...