Jump to content

Pho - Photocure, Ny strategi Hexvix


Medisinmannen
 Share

Recommended Posts

Bruk av feil produkt.

 

Fortsatt brukes 5-ALA i undersøkelser som PDD. Dette til tross for at det bare er HAL so mer godkjent som PDD. Dette er et forsøk med oralt 5-ALA, men tidligere undersøkelser med 5-ALA har gitt dårligere resultat enn HAL og blitt brukt mot HAL (Hexvix). Heldigvis er de aller fleste i bransjen klar over dette nå.

 

http://www.urotoday.com/Bladder-Cancer/oral-5-aminolevulinic-acid-in-simultaneous-photodynamic-diagnosis-of-upper-and-lower-urinary-tract-transitional-cell-carcinoma-a-prospective-audit-abstract.html

Edited by Medisinmannen
Link to comment
Share on other sites

Du verden Medisinmannen, nok en meget interessant artikkel som viser hvor nyttig PDD er. Og det er jo interessant å se de resultatene i en større sammenheng, feks utsagnet i Cevira-linken din om at "If Photocure can form an alliance for Cevira with a top-20 pharma company with a strong interest in women’s health it would be a strong indicator that industry has faith in photodynamic technology".

 

Ellers viser jo disse resultatene at om man tar ALA oralt så distrubueres dette i kroppen slik at det er mulig med god PDD på både "de ene og det andre". Sånn sett bør det jo være mulig for Salix å lykkes.

Og slik jeg leser disse resultatene så blir jo bortimot 1/3 flere pasienter oppdaget med ondarrtet kreft enn med hvitt lys alene. Så når man leser konklusjonen om at " We suggest that this technique should be used in large multicentre trials to replicate our results.", så ser det ut til at andre enn Photocure bør ta ansvar for å utvide bruksområde/indikasjoner for Hexvix.

Link to comment
Share on other sites

Vi får håpe Photocure satser mer på PDD og kutter dermatologstrategien sin.

 

Følger med på interessen for Photocure på WIkipedia (patient awareness). Jeg ser også på Levulan og Metvix. Metvix har en elendig utvikling, men det kan være fordi produktnavnet er metvixia i USA. Levulan har en jevn økning i interessen. Det har også Photoccure og Hexvix. Cysview er veldig stabil på antall treff. Hexvix ligger på ca. 400 og Cysview på rundt 200.

 

Første hele måneden for Cevira gav 71 treff. Det skal bli interessant å se interessen når meldingen kommer.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Et av problemene til Photocure og Hexvix har vært at forskere som har utført kliniske undersøkelser har brukt feil produkt. Jeg vet ikke hvorfor, men en stor undersøkelse for noen år siden i Sverige gav et negativt svar på PDD og effekt.

 

Dette skrivet tar for seg klinisk praksis og de tar også opp dette problemet:

 

"There was no evidence that PDD affected tumour progression or survival. However, the true added value of PDD in reducing tumour recurrence in routine practice is controversial because studies vary in the choice of photosensitiser (5-ALA or HAL) and use of immediate single-dose intravesical chemotherapy post transurethral resection (TUR). Four randomised controlled trials (RCTs) of PDD vs. WLC published since 2009 have shown conflicting data"

 

Det er fortsatt forskere som bruker 5-ALA når de skulle brukt HAL. HAL er det eneste som er godkjent for blærekreft. HAL lykkes i kliniske forsøk der 5-ALA mislykkes. Nå er det heldigvis slik at disse feilene er i ferd med å lukes ut, men jeg mistenker at DUSA har en finger med i spillet her.

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijcp.12075/full

Link to comment
Share on other sites

Du verden, her bør jo virkelig Hestdal m. fl. komme på banen i forhold til denne artikkelen. Sånne Review-artikler som dette leses som sannheter, i alle fall som guidelines i miljøet og veier meget tungt.

 

Synes dessuten det er litt uredelig når de påstår at

"However, the true added value of PDD in reducing tumour recurrence in routine practice is controversial because studies vary in the choice of photosensitiser (5-ALA or HAL)"

For da blander de jo 5-ALA og HAL i en smørje og konkluderer med at PDD ikke virker, uten å gjøre rede for om det er noen forskjell på 5-ALA og HAL. Vi vet jo at HAL reduserer reoccurence, og følge må det vel bety iflg utsagnet at 5-ALA ikke gjør det..

Og det er jo en grunn til at en hexyl-gruppe er festet på syra for å gi en ester, og det er jo fordi hexyl har bedre lipide egenskaper enn en kortere alkyl-gruppe, eller 5-ALA. Det er jo hele poenget med å velge HAL

 

At denne review-artikkelen er kommet nå nylig, og såpass lenge etter at Photocure har gjort sine undersøkeler er etter mine begreper meget snodig.

Og da særlig fordi det står at reviewprosessen for denne artikkelen er:

 

"To produce this non-systematic review, an extensive literature search was performed with the objective of identifying publications concerning the management of bladder cancer. Multiple sources were included, e.g. current European guidelines, National Institute for Health and Clinical Excellence guidelines, meta-analyses, randomised controlled trials (RCT), consensus statements by the Renal Association and British Association of Urological Surgeons and non-randomised study evidence where RCT evidence was not available"

 

Dette kan vel ikke forbli uimotsagt, kan det?

Link to comment
Share on other sites

Medisinmannen, har du forresten en oversikt over de tungtveiende artikkelene, feks "Recurrence-free-survival-studiet" som viser at HAL faktisk reduserer "reoccurence" sånn tilfelle det må skrives en mail til Photocure og be om en forklaring.

 

Når du antyder at DUSA kanskje har en finger med i spillet, så skulle ikke det overraske meg. Desverre tror jeg det vil overraske litt for mange blåøyde og naive nordmenn i bransjen, for de tror at alle er som dem; rederlige og etterrettelige. Slik er det ikke i den virkelige verden!

 

Og er det slik jeg oppfatter dette, så må jo Photocure ta til motmæle!

Link to comment
Share on other sites

Og Medisnmannen så lurer jeg på om det er noe jeg ikke har fått med meg, eller ikke forstått, når det står:

 

"Photodynamic diagnosis (PDD) requires the intravesical instillation of a photosensitising agent, usually 5-aminolevulinic acid (5-ALA) or its hexyl ester [hexaminolevulinate (HAL)], at least 1 h prior to cystoscopy."

 

Trodde var slik at Hexvix/Cysview (og da HAL) var det eneste godkjente (av FDA, EMEA etc) produkt til bruk for PDD av blærekreft. I så fall hvilket produkt er det da som innholder 5-ALA det dreier seg om?

 

Nå vet jeg at leger, på eget ansvar, kan bruke produkter som ikke er godkjent men tror ikke det er så vanlig. Dette skulle jeg gjerne ha kommet til bunns i.

 

En slik review-artikkel som dette undergraver jo Photocure sitt produkt! Og blir da redd at

"Det er fortsatt forskere som bruker 5-ALA når de skulle brukt HAL. HAL er det eneste som er godkjent for blærekreft. HAL lykkes i kliniske forsøk der 5-ALA mislykkes. Nå er det heldigvis slik at disse feilene er i ferd med å lukes ut, men jeg mistenker at DUSA har en finger med i spillet her."

Kanskje kan snu til det dårlige igjen...

Edited by Snøffelen
Link to comment
Share on other sites

Dette har blitt motsagt i mange år, men i denne artikkelen skriver de at 5-ALA er det som vanligvis brukes i PDD eller HAL. "Photodynamic diagnosis (PDD) requires the intravesical instillation of a photosensitising agent, usually 5-aminolevulinic acid (5-ALA) or its hexyl ester [hexaminolevulinate (HAL)], at least 1 h prior to cystoscopy."

 

Regner med at Photocure er så profesjonell at de leser alle slike artikler inngående og tar tak i det som ikke stemmer.

Link to comment
Share on other sites

Får indelig håpe det;

for review-artiker er vedtatte og oppleste sannheter. Nå vet jeg ikke hvilken standing dette tidsskriftet har, men registrerer at det har en impact factor på 2,415

 

http://onlinelibrary...(ISSN)1742-1241

 

Og impact factor kan man lese om her, og sier noe om hvor vel-rennomert (ofte sitert) et tidsskrift er.

 

http://no.wikipedia....i/Impact_factor

 

Og som du ser så har jo rene review journals høy impact factor, fordi de blir ofte referert til, feks er det jo et par av den type tidsskrifter foran på liste enn feks Nature.

 

2 til 3 er ganske velrenommert tatt i hensyn til at dette ikke er et review-tidsskrift, men det er jo en review-artikkel!

Edited by Snøffelen
Link to comment
Share on other sites

Faktum er at flere og flere er klar over forskjellen mellom HAL og 5-ALA og at HAL er et langt bedre produkt enn 5-ALA selv om de grunnleggende egenskapene er lik. HAL er mer stabilt og trenger dypere inn i vev. Dette har ikke stor betydning for hudkreft (Metvix vs. Levulan), men har stor betydning bl.a. for acne og PDD.

Link to comment
Share on other sites

Du verden Medisinmannen, dette ser jo ut til å være en meget seriøst, stort og godt designet studie. Og ikke minst; meget interessant.

 

Hvis man googler Mitomycin C msds så får man opp et såkalt "materiale data safety sheet" (msds) for Mitomycin C, og der kan man lese i detalj hva Mitomycin er. Og da ser man at det er et cytostatika, dvs giftig stoff man bruker til å drepe kreftceller, altså i bruk i kjemoterapi.

 

Med andre ord er dette et klassisk "2 i andre faktor forsøk", med 2 parametere BLC/WLC (0/1) og Mitomycin C (0/1), evt. Lavt/høyt(0/1)

 

Men det mest interessante er jo at man ut fra et slikt oppsett virker ganske sikker på at PDD/TURB-behandlingen sammen med Mitomycin C vil gi en meget signifikant reduksjon av recurrence. med andre ord kreftbehandling der Hexvix er en obligatorisk del av opplegget.

400 pasienter skulle sikre meget pålitelige og etterrettelige data i dette fase 3 studiet.

 

Og det aller mest interessante er hverken primary outcome, ei heller "secondary outcome", men other measurements, der det helt klart går frem at det er en klar intensjon å dokumentere helseøkonomien i dette?

 

Litt kjedelig at dette er 2 år frem i tid, men gull at noen ønsker bruke Hexvix i kreftbehandling!

Edited by Snøffelen
Link to comment
Share on other sites

Spennende studie der kost nytte effekten blir viktig.

 

Kort beskrevet så er det to ulike behandlingsalternativer som skal sammenlignes med tradisjonelt hvitt lys TURB mot blått lys TURB.

 

Dette er enda et eksempel på at Norge er en sinke i denne sammenhengen og der en enda ikke har fått på plass full refusjon.

Link to comment
Share on other sites

Det hadde vært int. å se innholdet i linken din Torotoro, men jeg er usikker på hvor seriøs utgiveren er.

 

Det kan være at vi nå opplever en økende interesse for Hexvix i Europa og i Google søketrender så har vi den høyeste interessen siden jeg ble aksjonær og den forrige toppen var januar 2010. Tallene er svært usikre, men holder nivået seg til ut i desember så forteller det os en god del. Int. for Cysview er fortsatt lav.

Link to comment
Share on other sites

Denne er muligens ikke av ny dato...

 

Fluorescence diagnosis of bladder cancer: A novel in vivo approach using 5-aminolevulinic acid (ALA) dendrimers - Abstract

 

Fluorescence cystoscopy with hexylaminolevulinate (h-ALA, Hexvix®) is known to improve tumour detection in non-muscle-invasive bladder cancer.

However, specificity is relatively low and the intensity of the observed fluorescence signal decreases over time due to protoporphyrin IX (PpIX) efflux. This study evaluates in an in vivo model the use of a dendritic 5-aminolevulinic acid compound for fluorescence diagnosis. Fluorescence ratios between tumour and urothelium as well as muscle were significantly better as compared with h-ALA. Sustained synthesis of PpIX accounts for preservation of fluorescence for >24 h.

OBJECTIVE: To overcome the relative lack of tumour selectivity of fluorescence-guided cystoscopy using 5-aminolevulinic acid (ALA) or its ester derivative (e.g. hexylaminolevulinate, h-ALA; Hexvix®), we evaluated the use of dendrimers bearing different ALA loads in rats bearing orthotopic bladder tumours.

MATERIALS AND METHODS: Rat bladders were instilled with h-ALA or ALA dendrimers and fluorescence ratio between tumour and normal urothelium, as well as tumour and muscle and depth of fluorescence were determined with Image J software. Quantification of ALA and/or esters systemic reabsorption was evaluated by high-performance liquid chromatography.

RESULTS: Slow hydrolysis of ALA from dendrimers as observed in vitro implies a higher initial ALA load and longer resting times in vivo. Sustained synthesis of protoporphyrin IX (PpIX) explains persistence of fluorescence for >24 h.  There were significantly better fluorescence ratios with dendrimers, as well as higher penetration depths and absence of systemic reabsorption.

CONCLUSION: The prolonged and sustained PpIX synthesis, the improved tumour selectivity with a deeper penetration and the absence of systemic reabsorption are primary indicators that ALA dendrimers could be an alternative to h-ALA in fluorescence-guided cystoscopy.

Written by:

François A, Battah S, Macrobert AJ, Bezdetnaya L, Guillemin F, D'Hallewin MA. Are you the author?

Centre Alexis Vautrin, 6 Avenue de Bourgogne, CS 30519 54519 Vandoeuvre Lès Nancy Université De Lorraine, Centre de Recherche en Automatique de Nancy UMR 7039, Campus Sciences, BP 70239, Vandoeuvre-les-Nancy Cedex, 54506 CNRS, UMR 7039, France; School of Biological Sciences, University of Essex, Essex National Medical Laser Centre, Division of Surgery and Interventional Science, UCL Medical School, University College London, UK.

Reference: BJU Int. 2012 Aug 10. Epub ahead of print.

doi: 10.1111/j.1464-410X.2012.11407.x

 

PubMed Abstract

PMID: 22883132

UroToday.com Investigative Urology Section

http://www.urotoday.com/Investigative-Urology/fluorescence-diagnosis-of-bladder-cancer-a-novel-in-vivo-approach-using-5-aminolevulinic-acid-ala-dendrimers-abstract.html

Link to comment
Share on other sites

Det virker som denne er av helt ny dato; 26. november 2012, og jeg må ærlig innrømme at jeg aldri har hørt om dendrimerer før. Men et kvikt søk på nettet så kan man jo lese seg opp litt:

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dendrimer

 

Og når man leser dette så føyer det seg fint inni rekken av ideer på "hvordan få fraktet medisinen der den funker best". Og som i Clavis sin LVT (lipid vektor teknologi) eller PCI Biotech sin Photo Chemical Iternalisation, så er denrimet en vektor med kjemisk egenskaper som både frakter ALA dit det skal og frigjør det i en gunstig rate.

 

Sikkert interessant, og siden PHO har eierskap, og i sin tid utviklet PCIB så er nok ikke dette noen ny tanke. Og dette er bare et av mange interessante forsøk.

 

Registrerer at disse forsøkene in vitro (utenfor kropp), og i rotte-blærer. Med andre ord i rotte-blærer som ligger i en skål, etter det målt nivåer fra prøver av ALA i et analyseinstrument (væskekromatografi; HPLC).

 

Som kjent utvikles et legemiddel først i forskning og deretter i utvikling. Forskning omtales ofte i legemiddelutvikling som preklinisk (in vitro, dyreforsøk, celleprøver fra mennesker), og utvikling som klinisk (in vivo (inne i kroppen), og i mennsker).

Preklinisk er som her omtalt in vitro i dyreorganer og celler i en skål, og deretter i levende dyr, for å sjekke metabolisme etc.

 

Deretter følger klinisk fase; fase I, fase II og fase III. Og siden dette er diagnostika så må man gjennom alle faser. Med andre ord ligger dette 6 til 10 år unna markedet, om alt gå etter planen... Og sannsynligheten for det er sånn tommelfingerregel 5%ish.

Man bør også ha i bakhodet at dette sannsynligvis er nybrottsarbeid. Så vidt jeg vet er bruk av dendrimer helt nytt, og da er det selvsagt også en usikkerhet i det også. Dessuten er det lite hindringer for å sette i gang med in vitro forsøk, mens kliniske forsøk skal søkes om og få godkjennelse for av EMEA, FDA , etc

 

Konklusjonen er at dette er interessant, men at det nok er en stund til det blir en kommersiell konkurent til Hexvix.

Edited by Snøffelen
Link to comment
Share on other sites

Jeg har flere ganger klaget min nød over det om for meg virker som overbetalte ansatte som ikke er i stand (eller gidder) å utføre de enkleste arbeidsoppgaver som kan være viktig å utføre. Web siden til Cysview har en liste over Cysview center og den blir ikke oppdatert. Der har står og står 12 senter.

 

På diskusjonsiden til BCAN så er det en med spørsmål: ":cysview in CA: anyone know of any hospital or doctor in california, or in the west coast of the us that does this technology."

 

 

Ingen av sentrene som er lister opp ligger på vetkysten/California, men men hva med de sentrene som ikke står på listen?

 

Dette holder ikke.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har flere ganger klaget min nød over det om for meg virker som overbetalte ansatte som ikke er i stand (eller gidder) å utføre de enkleste arbeidsoppgaver som kan være viktig å utføre. Web siden til Cysview har en liste over Cysview center og den blir ikke oppdatert. Der har står og står 12 senter.

 

På diskusjonsiden til BCAN så er det en med spørsmål: ":cysview in CA: anyone know of any hospital or doctor in california, or in the west coast of the us that does this technology."

 

 

Ingen av sentrene som er lister opp ligger på vetkysten/California, men men hva med de sentrene som ikke står på listen?

 

Dette holder ikke.

 

Jeg har mailet litt med de nå, og de sier at de er igang med en helt ny og oppdatert cysview nettside der det skal være oppdatert informasjon om alle sentrene. De håper nettsiden skal være ferdig i jan/feb neste år.

 

Eller så har de videresendt lenken over til ansvarlig i uniten så får vi håpe han svarer på den aktuelle henvendelsen innen rimelig tid.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Ny diskusjon på BCAN og Cysview og det gjelder pasienter som spør hvorfor noen av de største senterne har Cysview. Er det noe galt med produktet? De tror naturligvis at det finnes bare 12 senter som tilbyr dette. De ansatte i Photocure har så vanvittig mye å styre med at de ikke har mulighet til å få inn informasjon om de Cysview senterne som kommer i tillegg. De driter i pasientene som er opptatt av dette frem til de får ny hjemmeside en gang i januar/Februar......

 

Noen om lurer på HVORFOR Photocure ikke er i stand til å få kommersiell suksess?

 

Hestdal bør sparkes UMIDDELBART. Han er ansvarlig for at markedsavdelingen i Photocure er totalt uansvarlig!

 

Nytt innlegg på BCAN: "

"Thoughts on Blue Light ?

Is there any reason why major cancer centers would not be adopting this technology?
Has anyone found a program offering blue light for CIS in the NE?"

 

 

Svaret: "Just the other day I found (can't remember where now) a list of all centers that have the blue light capability. The list only had maybe twelve or so centers in the US. I don't know how dated it was, but if memory is correct Johns Hopkins was on it."

 

 

Dette er rett og slett forkastelig og Photocure burde ikke hatt rettighetene for et produkt som Cysview da de ikke er i stand til å markedsføre produktet på en forsvarlig måte til de som trenger det. Det følger også med plikter........

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share


 • Lage deg en bruker i dag for alle funksjoner. Helt gratis!

  Logg inn eller lag deg en bruker

 • Similar Content

  • Av Medisinmannen
   Jeg tror vi etterhvert får se at Visonac blir det største av alt for Photocure. Fase III er snart i gang og i løpet av et par år så har vi svaret... Vi får håpe at inkluderingen av pasienter går kjapt og et så omfattende problem uten reell gode behandlingsalternativer bør være attraktivt å prøve for pasienter.
    
   Litt på siden, denne frøkna kunne trengt litt hjelp.
    
   http://www.kjendis.n..._week/23381106/
    
   Visonac trenger en artikkel på wikipedia....
×
×
 • Create New...