Jump to content
Sign in to follow this  
Snøffelen

Photocure Lumacan

Recommended Posts

Burde vel hatt litt mere interessante opplysninger når jeg lager en ny tråd, men synes det er greit å ha en egen for Lumacan.

 

I alle fall, tok en kikk på Q3-rapporten fra Salix, som ble lagt ut for bare noen minutter siden, for å se om de skrev noe interessant om Lumacan.

Dessverre var det ikke noe nytt der i gården og det stod faktisk ordrett det samme om Lumacan i Salix sin Q3-rapport av 7. november som det stod i Photocure sin Q3-rapport av 24. oktober.

 

Og det er at de jobber explorativt med flytende formuleringer administrert i rektum (enema). Og hvis det er vellykket så går de over til å teste orale formuleringer på grunnlag av dette.

 

Sikkert korrekt fremgangsmåte, men synes det går litt smått. Og årsaken er vel at Salix ikke har investert nok i dette up-front når avtalen på 126mill$ ble inngått. Har jo ikke sett så mye til de pengene ennå, bortsett fra et lite beløp på 4mill$? Ved avtaleinngåelse.

 

Håper ledelsen har lært nå som Cevira snart skal forhandles om....

Edited by Snøffelen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det går sent, men jeg mistenker Salix for å være veldig grundig i sitt arbeid. Salix er et av de mest vellykede Speciality pharmaselskapene i verden og suksess kommer ikke uten grunn.

 

Salix har fått en fantastisk avtale med Photocure et norsk selskap som kanskje har gitt bort produktet for billig. Potensialet for Lumacan var 3 mrd. i USA alene da Salix kjøpte rettighetene. Da var strategien at Lumacan skulle tilbyd høyrisikopasienter som er 10% av markedet. Nå jobber Salix med et oralt formular som reduserer behandlingstiden og øker kundegrunnlaget. Hva om de med mediumrisk som er i screeningprogrammet også skal ha Lumacan. Snakker vi da om 6 mrd. eller 10 milliard i USA alene?

 

Da har Salix sikret seg avtalen nesten gratis. Up front paymenten til Photocure var på 4 mill dollar der Photocure forpliktet seg til å jobbe med det orale formularet til 3 mill. dollar. Ikke nok med det. Salix kan også utlisensiere Lumacan i ROW utenom Norden og er de heldig så får de kanskje mer igjen enn det de betaler Photocure?

 

Jeg tror ikke Hestdal er en spesielt tøff forhandler, men jeg tror Salix vil gjøre Lumacan til en fantastisk suksess!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest otto

Er det noe jeg har misforstått?!?... Hvorfor mener dere at Salix ikke prioriterer fremdriften med Lumacan? Er ikke Salix ute etter å tjene penger hvis de mener at et produkt har stort potensiale? Hvlket insentiv skulle Salix ha for å ikke tjene penger på et produkt de mener har stort potensiale?

 

Noen ganger kan det være lurt å skynde seg sakte.... Investorer som setter penger i denne type firma burde vite at det er en omstendelig prosess å utvikle nye medisiner/preparater (+ høy risiko). Ting tar tid, og korteste vei til mål er ikke nødvendigvis den kjappeste.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Medisinmannen og Snøffelen: Hvilken avtale har vi med Salix i forhold til Lumacan? Jeg tenker på hvilke oppgaver de har og hvor mye Photocure ender opp med av salget. Hvem kommer til å ta på seg kostnadene knyttet til produksjon av produktet, arbeid med markedsføring og produktkjennskap etc.

 

Setter stor pris på en tilbakemelding på dette!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hei Blekksprut

 

Hvis du kikker på Photocure sine hjemmesider så ligger den der:

 

http://www.photocure.com/Global/Investor-relations/Presentations/2010.pres/101020%20Lumacan%20presentation_final.pdf

 

Og på side 2 i den presentasjonen så står det hva som Photocure og Salix får i avtalen, og må gi. Den presentasjonen er fra 20. oktober 2010.

 

28. mars 2011 kom Photocure med en presentasjon over muligheter og "fremdriftsplan" for Lumacan (blant annet i side 11 til 22 i denne 46 siders presentasjonen):

 

http://www.photocure.com/Global/Investor-relations/Presentations/2011.pres/PHO-SalixLum.presentation.pdf

 

Og i 3Q-rapporten fra 7. november 2012 fra Salix så er det intet nytt, så langt jeg kan se, i forhold til den presentasjonen.

Og det interessante er vel figuren på side 15 som viser når omtrent de kliniske fasene skal foregå.

 

Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke har helt forstått om de overlappende kliniske fasene skyldes usikerhet i når de blir ferdig eller at de er overlappende fordi mye er gjort før (av Photocure) slik at man kan ta noen "shortcuts" i det kliniske løpet. Jeg tror det siste.

 

Og i forhold til dette så ser det jo ut som alt går etter plan, men skulle gjerne visst litt mer, for det sies jo ingenting om hvorda det går annet enn generell saker som vi alt vet.

 

Og skal vi tro denne presentasjonen så skal jo man i gang med fase 3 fra midten av 2013, med andre ord litt over 1/2 år!

 

Up-front payment er veldig liten i denne avtalen, men heldigvis står det at brorparten av de 126 mill$ene skal utbetales som utviklingsmilpæler (og ikke salgsmål) og det er jo bra.

 

Blir litt som å gjøre avtale med entrepenør, slags analogi.

Får utbetalt når forskjellige byggetrinn er ferdig (development milestones), er jo vel og bra, men man har større tro på at det skal skje snart om alle materialene blir kjøpt og ligger klare på tomta. Litt større press på fortgang på investert kapital.

En avtale om at du får betalt for tomta når entrepenøren har klart å leie ut bygget og leietakerne har flyttet inn,til en gitt utleiepris, ligner mer på salgsmål, og er klartmer risikofylt (og idiotisk).

Litt rotete analogi, but you catch my drift.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Blekksprut:

 

"Jeg tenker på hvilke oppgaver de har"

 

Photocure skulle jobbe med det orale formularet til en kost på 3 mill euro. Salix skal deretter utføre alt utviklingsarbeidet og står for det kliniske og regulatoriske arbeidet frem til godkjenning. Etter to år tester Salix et formular rectalt og er testen vellykket så blir det testet oralt. Det er klart at når Salix i praksis har hatt minimale kostnader på Lumacan så kan det være at dette produktet blir nedprioritert i forhold til produkter som er i markedet eller nært ved å blir godkjent. Norden holde utenfor og her får Photocure mye gratis og da tenker jeg først og fremst på oralt formular for Hexvix/Cysview. Photocure og Salix jobber tett sammen og deler kompetanse og erfaring. Her kan Photocure hente mye av et svært vellykket selskap som Salix er.

 

 

 

"Hvor mye Photocure ender opp med av salget"

 

Norden: 100%

USA: Det er opplyst at betingelsene er som standarden i bransjen. Regner med det er som for Hexvix der Photocure sitter igjen med 33% og lisenspartner får 66%.

Europa: Ukjent. Salix skal lisensiere Lumacan videre til ROW. Vi kan regne med de samme betingelsene, men Photocure får sin del av lisensavtaleutbetalingen og de skal ha medbestemmelsesrett. Regner med en solid utbetaling også her, men jeg kjenner ikke til strategien til Salix.

 

 

 

Hvem kommer til å ta på seg kostnadene knyttet til produksjon av produktet, arbeid med markedsføring og produktkjennskap etc.

 

Produksjonen vil sannsynligvis bli outsourcet til en etablert aktør og muligens til den samme aktøren som i dag produserer Hexvix. Photocure har hatt flere leverandører av dette og Photocure står for produksjonen til Ipsen. Markedsføring i USA vil Salix stå for og Photocure i Norden. ROW ukjent. Produktkjenneskap vil alle parter sitte med og Photocure er forpliktet til å støtte Salix. Regner med det går begge veier nå med kunnkapsøverføring nå.

 

 

Nå er peak sales potensialet til beregnet til 3 mrd. i USA alene. Da skal Lumacan inn i et eksisterende screeningprogram og målet er at høyrisikopasienter skal tilbys Lumacan. Dette er 10% av markedet. Salix har sagt at hvis de er heldig med det orale formularet så skal de forsøke å få Lumacan godkjent for et større pasientgrunnlag med lavere risiko. Hvor stort blir da markedsgrunnlaget i USA? 20% 30% eller 50%? Så kan man gange opp preak sales potensialet. Denne beslutningen kan komme om ikke så alt for lenge.

 

Salix er grundig og Lumacan er det produktet de har i pipelinen med størst potensial.

Edited by Medisinmannen

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Produksjonen vil sannsynligvis bli outsourcet til en etablert aktør og muligens til den samme aktøren som i dag produserer Hexvix"

 

Bare sånn til opplysning så er det Patheon, og da deres produksjonssted i Milano som pt produserer Hexvix/Cysview for Photocure.

 

"TOTALT EUR 5 MILLIONER I PRODUKSJONSMILEPÆLER

 

Oslo, 18. juni 2012: Photocure ASA (OSE: PHO), et farmasøytisk selskap som

spesialiserer seg innen fotodynamisk teknologi for dermatologi og kreft,

kunngjør i dag at den siste produksjonsmilepælen fra Ipsen er oppnådd. Ipsen er

Photocures globale strategiske partner for kommersialisering av Hexvix® utenom

USA og Norden. Milepælen utløser en betaling på EUR 750 000. Hexvix er

Photocures ledende produkt for diagnostisering av blærekreft.

 

Som en del av det strategiske samarbeidet for kommersialisering av Hexvix,

mottok Photocure ved avtaleinngåelse med Ipsen en signeringsbetaling på EUR 1,5

millioner, og med gjennomføring av denne siste gjenværende betalingen, har

Photocure totalt mottatt EUR 5 millioner i produksjonsmilepæler.

 

Den siste milepælen er relatert til godkjennelsen av produksjonsoverføringen for

Hexvix til Patheon i Milano, Italia. Overgang til Patheon vil sørge for mer

effektiv produksjon og distribusjon for Photocure."

 

http://www.patheon.com/

 

Disse er godt kjent i bransjen, og regner med at det vil være et godt valg.

Edited by Snøffelen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg tror ikke alle er klar over at Hexvix har fått er red hand letter januar i år der brukerne ble bedt om å inspisere produktet før bruk pga fare for forurensing av produktet. Da var det Ben Venue Laboratories som stod for produksjonen og det er nå, som Snøffelen skriver, Patheon som står for.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fra Patheons hjemmeside:

 

The pharmaceutical industry trusts Patheon:

  • 18 of the top 20 pharmaceutical companies are clients
  • 7 of the top 10 specialty pharmaceutical companies are clients
  • 9 of the top 10 biotech companies are clients

 

Det tyder vel på at de har orden på sysakene sine i Patheon, og at vi Photocure-aksjonærer slipper noen ubehagelige overraskelser fra den kanten.

Jeg er dessuten rimelig sikker på at Hexvix/Cysview produseres aseptisk (siden det er et frysetørket produkt) og det er mye mer "skjørt" en sterilproduksjon, eller tabletttrykking. Og følgelig er mulighetene for forurensing, partikler, mikrobiologisk, kjemisk, krysskontaminering etc enn ved annen produksjon, og det er en forutsetning for trygg og sikker produksjon at gode systemer og godt kvalifisert personale er på plass.

 

Dette er saker som ofte er "off the radar" for en vanlig aksjonær, og ikke tas med i regnestykket når risiko på en aksje skal vurderes. Og det føyer seg inn i rekken av kloke faglige valg Photocure tar. Og selv om jeg synes det går litt smått med Lumacan er jeg helt enig med Medisinmannen når han sier at Salix garantert (i samarbeid med Photoure), vil gjøre en bunnsolid fagjobb.

 

Mitt eneste ankepunkt er det kommersielle, og satser på at Photocure med Hestdal i spissen bruker/ikke misbruker Cevira til å bevise at de beherseker det kommersielle også.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Salix er gjennomprofesjonell og har på relativt kort tid bygd seg opp som et suksessfullt selskap. Salix har selvfølgelig sett og vurdert Hexvix nøye og et av ankepunktene med produktet er at pasienten må gjennom en prosedyre før TURB. Denne prosedyren kan forenkles, gjøres billigere, ved et oralt formular. Lumacan er med et vanlig formular potensial til å bli en suksess. Med et vellykket oralt formular så kan Lumacan bli et skikkelig blockbusterprodukt.

 

Ang. strategi Snøffelen så håper jeg Photocure får så mye kunnskap om oralt formular at de setter i gang å utvikle flere produktkandidater innen PDD.

 

Jeg tror ikke Hestdal vil ha dagens posisjon veldig lenge.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Alpharadin har et globalt potensial på over en milliard dollar.

 

Lumacan har foreløpig et potensial på 0,5 mrd dollar i USA alene og det er rimelig å anta at det globale potensialet er over en milliard dollar.

 

Algeta er priset til 6,3 mrd.

 

Photocure til 0,7 mrd.

 

Lumacan er det samme som Hexvix innenfor endetarmsdiagnose/behandling. Hexvix er allerede FDA godkjent. Alpharadin er ikke FDA godkjent enda, men ferdig med fase III. Lumacan har 30% bedre resultat enn Hexvix på samme stadie og et vellykket oralt formular øke peak sales potensialet enormt. Peaks sales potensialet er beregnet ut fra salg til Lumacan skal inn i et ekisterende screeningprogram (dette er ekstremt viktig) for endetarmskreft hvis det blir godkjent (sannsynligheten her er meget god etter min vurdering).

 

Så kan man snakke om potensial for selskapene. Algeta er priset ni ganger høyere enn Photocure og Lumacan alene kan i løpet av fire år være kommet like langt som Alpharadin i dag. Så har vi Cevira og Visonac.......

 

Frem med kalkulatoren og gjør som analytikerne. Ved full klaff så kan Photocure bli verd mer enn 25 mrd. (fire ganger dagens verdi av Algeta) i 2016 eller 11 73 kroner per aksje.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hei Medisinmannen, du skriver at:

 

" Forhåpentligvis har ledelsen i Photocure sikret seg rettigheter til kunnskapen og formular for å teste dette på blærekreft slik at vi kan nyte godt av Hexvix i mange år fremover også når patentet på dagens løsning er godt ut. Da beskytter vi produktet ved hjelp av et nytt og forbedret oralt formular."

 

Men jeg tror ikke det er mulig å bruke en oral formulering på blærekreft, for da må APIen komme inn i blodbanen for å nå blæra.

 

Og hvis man ser på Metvix, Hexvix og Cevira så er det topikale formuleringer, på ulike måter. Og regner med at det er derfor at klystervarianten prøves ut først for Lumacan for å sjekke hvordan formulering skal være for å feste seg (som en tynn film feks) på overflaten av tarmen.

 

Sitat fra den omtalte Cevira-2008-publikasjonen:

 

"The topical application of a photosentisizer is a great advantage as it leads to less systemic exposure and rapid clearance without cuteaneous photosensitivity"

 

Med andre ord er oral formulering ikke en pille i fast form, men noe man feks drikker, i flytende form, vil jeg gjette på.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Opptaket er nok ganske likt, fordi det skjer via overflaten, enten det er i tarmen eller i blæra. Følgende er vi nok klar over men poster det likevel:

 

Figur 7 i denne linken viser hvordan Hexvix administrerers (instillation in bladder)

 

http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/022555s000lbl.pdf

 

På denne linken kan folk nederst finne en pdf.-fil som man kan lese om Sagentia-enheten. Men også her er jo prinsippet at Cevira krem settes på Sagentia-enheten og kommer i kontakt med Cervix, og opptak av API skjer topikalt; via overflaten

 

http://www.sagentia.com/resources/case-studies/2012/photocure-cevira.aspx

 

Og Metvix er jo opplagt en topikal formulering

 

http://www.felleskatalogen.no/medisin/metvix-galderma-561446

 

Og grunnen til at man bruker topikale formuleringer er at om man administrerer med en injeksjon i blodbanen så går APIen "overalt" i kroppen, og problemet med lysfølsomhet oppstår. Dessuten må man ha høyere konsentrasjoner, og ikke minst sjansen for diverse bivirkninger er mye større. Kravet til "safety" og hva man må vise i kliniske studier er større og mer komplisert.

 

Faktisk så er nevnte problemer det som gjør at Photocure er så godt posisjonert. Hvis disse utfordringene ikke eksisterte kunne man jo like gjerne brukt ALA, og andre firmaer hadde hatt en hånd om dette for lengst.

 

Nå er det jo både HAL (som PHO har patent på) sine lipofile egenskaper og innovative løsninger, som feks Cevira, som gjør at Photocure er i føreresetet.

 

Og det er derfor samarbeidet med Salix vil gjøre at Photocure er i førersetet også for gastroløsninger. Jeg er trygg på at Salix, når de nå har funnet ut av enema-admistrasjon ("klyster-løsning") klarer å overføre det til en oral formulering. Hovedforskjellen på oral- og enema-administasjon er at ved oral vei så må legemiddelet gjennom et veldig surt miljø i magesekken (som betår av saltsyre HCl og pH 1,5)

 

Men så vidt jeg vet så er estere (HAL) stabile i sur løsning, og tipper at Salix har den kunnskapen som skal til for å velge de andre bestanddelene i formuleringen som gjøre at de kan passere "ureagert" gjennom magesekken.

 

Dette er heldigvis komplisert nok til at om man ikke har den rette kunnskapen (og patentene) så blir det fiasko. Men tipper at når Salix med sine gastrokunskaper og Photocure med sine PD-kunnskaper samarbeider, så blir dette suksess. Og det var derfor betryggende å se at det stod i børsmeldingen at Photocure og Salix samarbeidet godt.

 

Vi kan nok være meget fornøyd med at man ikke kan ta en pille som tas opp i blodbanen for å få dette til.

Edited by Snøffelen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er nok ikke riktig Snøffelen, HAL kan også gies oralt og det er gjort flere ganger tidligere også klinisk (også 5-ALA). En av de store ulempene ved Hexvix/Cysview er administrasjonen og det er derfor Salix legger så store ressurser i en oral formulering. Hvordan den orale formuleringen er ikke det viktige bare pasienten kan ta dette selv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mulig det er noe jeg ikke har forstått, men hvordan kommer HAL til blæra (Hexvix) når det gis oralt uten å måtte tas opp i blodbanen først??

 

At det kan brukes en oral formulering når det skal til tarmen(Lumacan) er enklere å forstå.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...