Jump to content

AFK - Arendals Fossekompani


Børshaien

Recommended Posts

Kjøpt meg i dag inn i AFK

 

Selskapet er svært lovende, og i 2003 venter jeg minst 250 mill i netto overskudd - noe som gir P/E på maks 5,4! Riktignok vil P/E variere mye fra år til år siden AFK investerer i aksjemarkedet i tillegg til de tre kraftverkene de eier.

 

Pris per utbytte er mer interessant. Et utbytte mellom 25 og 35 kr er vanlig. Altså P/Div = 21,6 - 15,4. Ikke dårlig netto direkteavkastning! Utbytte gir dem i dårlige såvel som gode år.

 

 

Selskapet tenker langsiktig og eiet 80% av Must og Bergesen. Kraftproduksjonen vil antakelig bli mer lønnsom med årene siden kraftbehovet øker og nye kraftverk produseres knapt i Norge (sterk motstand både mot utbygging av nye vassdrag og gass).

 

Investeringene deres er i selskaper som KOG, EDBASA og TEL. I Q3 kjøpte de TEL aksjer for 90,6 mill til kurs 30,2! Totalt har de 6,2 mill TEL aksjer som i Q4 har steget 11 kr = 68 mill!

 

Resultat 01.01 - 20.09 2003 er MNOK 194,8. I fjerde kvartal har aksjeporteføljen deres steget kraftig. Nøyaktig hvordan kraftproduksjonen har gått vet jeg ikke. Men ingen nyheter, betyr vel at det går som vanlig..

 

Denne aksjen blir den mest langsiktige i porteføljen. Selge gjør jeg ikke før 700 (noe jeg ikke forventer med det første). I stedet vil jeg sitte langsiktig og glede meg over god inntjening og saftige utbytter.

 

Anbefaler alle å ta en kikk på http://www.arendalsfoss.no

Link to comment
Share on other sites

Dette så veldig bra ut, ser ut som AFK kan få et veldig godt årsresultat. Det er dårlig likviditet i aksjen, og det er jo litt negativt. Men hvis man har ett langsiktig perspektiv er det jo ikke noe problem.

 

Det ser ikke ut som aksjeportefølje økningen er tatt med i kursutviklingen:

 

pplot.php?paper=AFK&exchange=OSE&from=20030627&to=20040113&period=&ema_percentage=&height=250&width=500&bollinger_period=&bollinger_std=&envelope_period=&envelope_shift=&lrc_period=&lrc_date=&tc_period=&tc_date=&tc_unbroken=&tc_regress=&ama_align=

 

Tror jeg vil prøve meg på en langsiktig posisjon her selv :wink:

 

Pirelli

Link to comment
Share on other sites

bilde1.php?land=NOK&indeks=OSEAX&ticker=AFK&tid=3

 

Jepp, siden 7. desember har Hovedindeksen og AFK gått hver sin vei.

 

Det skal nevnes at Beta RMS kun er 0,7 for AFK, men viktigere er det at aksjeinvesteringene til AFK har gjort det bedre enn markedet i q4.

 

8) (AFK er i porteføljen for å forbli der. Energien skal nå brukes på å finne aksjen som for 2004 blir som PAR ble for 2003 - kanskje det blir PAR på nytt?)

Link to comment
Share on other sites

Jeg prøver å lese meg litt opp på selskapet, ett prinsipp siden jeg hater risiko :twisted:

 

Børsprisen er i dag ca. 1,3 mrd. Bokførte eiendeler er i Q3 oppgitt til omtrent det samme. I det ligger det en investeringsportefølje på ca. 800 mill.

 

Videre er selsapets langsiktige gjeld 667 millioner, dette vil også gi bedre finansielle marginer for 2003 med tanke på det lave rentenivået.

 

Mener jeg hørte noe om AFK i forbindelse med Spetalen for en tid tilbake. Vet du noe om det Haien?

 

Pirelli (Legger inn ordre nu!)

Link to comment
Share on other sites

Spetalen har jeg itte hørt no om, nei, men skulle ikke forundre meg om han sitter i denne.

 

Forøvrig fant jeg ikke mye info om selskapet på Google.

Av negative ting kan nevnes at de IKKE fikk bygd ut et fossefall for ikke alt for lenge siden. Men det forandrer jo ikke det faktum at de tjener penger på de tre kraftverkene de har i dag.

 

Eierstrukturen er jo rimelig låst, noe som også for mange er negativt. Men så lenge hver aksjonær for sin respektive delen av kaka er jeg fornøyd.

Link to comment
Share on other sites

Well, da tok jeg en liten post på 120 aksjer i selskapet. Jeg har vært på jakt etter en utbytteaksje med potensial lenge, og nå tror jeg den er funnet...

 

Skjønner ikke helt hvorfor selskapet er på børs egentlig, med bare 20% av aksjene i omløp og kapitalsterke eiere ville det sikkert vært bedre for dem å ta den av børs.

 

Vet du noe om historikken? Har eierstrukturen vært slik lenge?

 

Pirelli

Link to comment
Share on other sites

Vet egentlig ikke så mye om historikken, uten om at selskapet ble etablert på 1890-tallet.

 

Hafslund har lenge vært en betydelig eier. I 2003 solgte de seg ut. Grunnen var nok en kombinasjon av at de ønsker å strømlinjeforme organisasjonen til hovedområdene Strøm (dvs. eie/drive strømnettene, ikke produksjon) og Sikkerhet (alarm) og muligens for å frigjøre kapital.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har snoket videre...Her er litt historie:

 

Norsk Vekst

12 november 2003 prøvde AFK og få kjøpt alle aksjene i det børsnoterte investerings selskapet Norsk Vekst. AFK ga ett bud på 30,- pr. aksje med forutsetning om minst 90% aksept. De droppet budet fordi de ikke fikk nok akspeter. AFK eide 26,7% av selskapet fra før budet, og sitter fremdeles med denne posten. Les mer...

 

Hafslund's aksjepost

Hafslund ASA har mottatt og akseptert et bud på selskapets 224.000 aksjer i Arendals Fossekompani på netto NOK 480 per aksje. Budet er fremsatt av Fondsfinans ASA på vegne av Arendals Fossekompani og en gruppe investorer. Hafslund har videre utstedt en amerikansk kjøpsopsjon på Hafslunds resterende 273.664 aksjer i Arendals Fossekompani med innløsningskurs NOK 480 per aksje tillagt 6% rente fra 12. november til oppgjør finner sted.

Klippet fra Yahoo, les mer...

 

Kilandsfoss kraftverk

Arendals Fossekompani søkte om tillatelse til å bygge et vannkraftverk ved Kilandsfossen i Nidelva, Arendalsvassdraget. Det fikk de som Børshaien nevnte i ett tidligere innlegg ikke lov til. Les pressemeldingen fra OED...

 

Pirelli

Link to comment
Share on other sites

Litt interessant denne AFK-aksjen.

 

Tro om det var deres bud som hevet Norsk Vekst plutselig i november fra rundt 22 og til omkring 30..?

 

Hva var begrunnelsen/bakgrunnen for ønsket om denne overtakelsen?

 

Nidelva skulle vel være ganske så hellig for arendalingene at noe utbygging der kan vel glemmes? Rart at de prøvde, men det er vel lokalkreftene som rår på begge sider.

 

At Hafslund selger seg ut til 480 og fortsatt venter på oppgjør skulle vel tilsi at aksjen skulle ligge i det lei helt frem til overdragelsen er fullført, eller?

 

Noen som vet litt om porteføljen deres?

 

Må si at jeg ble litt nysgjerrig, ikke for å hive meg på en bølge. Men denne høres og virker ganske trygg som invistering når man vil beholde nattesøvnen.

Link to comment
Share on other sites

Hehe... Neida jeg så ikke innlegget dit før etter at jeg postet min. Holder på å leite etter info og det tar tid.

 

Ved utgangen av 2002 hadde AFK noterte og unoterte aksjer til en verdi av 839* millioner. Hele listen kan leses i årsrapporten for 2002 på side 18.

 

Link til årsrapporten

 

Dette er nok en uendelig kjedelig aksje å eie hvis man sjekker kursen hver dag, men det blir spennede når året 2003 gjøres opp 6 feb... :lol:

 

Pirelli

 

*Verdi av portefølje rettet fra 1368 til 839, jeg postet feil første gangen!

Link to comment
Share on other sites

Godt sagt Laphroaig, hvis porteføljen til AFK har hatt samme utvikling som totalmarkedet i 2003 ligger de nok i krampelatter under styrebordet.

 

Det er ikke usannsynlig at porteføljen er i nærheten av 1,2 mrd. Selskapet eide 2,7 millioner Bergesen aksjer ved årskifte 02/03. Og som kjent ble jo Bergesen kjøpt opp. Bare dette gir en gevinst på 110 millioner i forhold til tallene i årsrapporten, i forhold til kostpris blir det et tap på 63 mill.

 

Men siden gutteklubben ser at de kan få de utestående aksjene ganske billig (ref. børskurs) kan det jo hende at de vil ta det av børs. Men da må de nok ut med minst 700,-

 

Pirelli

Link to comment
Share on other sites

"Kongsberg Gruppen: 775.000 aksjer - 82 mill.

TeleNor: 6,2 mill aksjer - 285 mill.

Norsk Vekst: 904.776 aksjer - 26 mill.

EDB ASA: ca. 880.000 aksjer - 36 mill. "

 

Eierandelen i Telenor tilsvarer ca 25% av børsverdien af AFK. Da er det naturlig at AFK også delvis følger utviklingen til Telenor. Grunnen til at de ikke har gjort det kan jo være - som Laphroaig skrev - at Hafslund selger til 490.

 

Det vil jeg si er en irrasjonell oppførsel av kjøperne da markedspris uansett skulle være høyere. Nøkkeltallene skriker kjøp!

 

Uansett.. denne aksjen vil mest sannsynlig tilsammen ha gitt utbytter tilsvarende dagens kurs om 15-22 år. Ikke en grådig rask dobling, men med rimelig lav risiko - og så vil antakelig kursen også stige endel!

Link to comment
Share on other sites

Vi er i godt selskap. Et klipp fra Dagbladet :

 

"MORTEN SIGVAL BERGESEN JR.

Han har samme navn som faren sin. Og ansvaret for pengene hans.

 

I APRIL I FJOR TOK skipsrederen Morten Sigval Bergesen sin eldste sønn til side. Han hadde solgt sin aksjemajoritet i familierederiet Bergesen, og fått over en milliard norske kroner tilbake. Nå tenkte han at sønnen kunne være med på å avgjøre hva pengene skulle brukes på.

 

Sønnen heter det samme som faren, bare med en "junior" på slutten, er 29 år gammel, og nylig utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen. Han har ikke vært like høyprofilert som faren hittil, men dette vet vi: I 1996 kom han på åttende plass i roing (firer uten styrmann) under sommer-OL i Atlanta. Siden har han jobbet i Stavanger-bedriften Econ Senter for økonomisk analyse, blant annet med et prosjekt kalt "Det marine Norge 2020". Så det går mye i vann.

 

Nå har faren ansatt Morten Sigval Bergesen jr. som daglig leder i fire nyopprettede aksjeselskaper, og spredt milliarden utover selskapene. Dermed forvalter 29-åringen en av Norges største privatformuer. Spørsmålet er hva han skal gjøre med pengene.

 

- Vi er i en ganske tidlig fase. Vi har verken klar noen strategi eller investeringsfilosofi ennå, sa han til Dagens Næringsliv i mai, da det ble antydet at han ville plassere pengene i shipping- eller oppdrettsindustrien. Siden har han investert en kvart milliard i kraftselskapet Arendals fossekompani.

 

I 2004 kan han kjøpe mer."

Link to comment
Share on other sites

Aksjene AFK eier i TeleNor har steget minst 100 millioner. Videre har KOG og EDBASA lagt på seg ca. 20 mill. Nå har noe av økningen kommet i 2004, men det er helt sikkert at AFK har tjent veldig mye på denne børsoppgangen.

 

Tror flere åpner øynene for denne fremover. :)

 

Pirelli

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Da er fasit for 2003 her: "Konsernet fikk i 2003 et overskudd før skatt og minoritetsinteresser på kr 454,6 mill., mot et underskudd på kr 158,3 mill. i 2002.

 

Driftsresultatet ble kr 85,3 mill. (58,7 mill.) Det gode driftsresultatet skyldes høye kraftpriser. Energiproduksjonen ble 2 % lavere enn i fjor.

 

Finansresultatet ble kr 369,3 mill. (-217,0 mill.). Økningen skyldes i det vesentlige kursoppgang i aksjemarkedet."

 

Endringer i porteføljen: "Av større transaksjoner i 4. kvartal nevnes kjøp av 394.400 aksjer i Kongsberggruppen (kr 40,7 mill.) Samlet beholdning er dermed 775.000 aksjer. Videre er det kjøpt 340.000 aksjer i Storebrand (kr 12,2 mill.)

 

I 4. kvartal ble 1,8 mill. aksjer i Telenor solgt med en gevinst på kr 11,8 mill., 710.000 aksjer i DnB ble solgt med en gevinst på kr 6,2 mill. og 130.000 aksjer i Orkla ble solgt med et tap på kr 0,3 mill."

 

Det var vel ikke akkurat bedre enn jeg håpet, vi får se om det blir noen omsettning i AFK i dag... :roll:

 

Pirelli

Link to comment
Share on other sites

Da er jeg ute av AFK, tjente 20,- pr. aksje. Det kan se ut som om min tålmodighet ikke passer til å sitte på slike illikvide utbytteaksjer. Hvertfall ikke slik marekedt er nå om dagen.

 

Det er foreslått 40,- pr. aksje i utbytte for 2003. Håper jeg kan få mer igjen for kapitalen min ved å investere i andre selskaper.

 

Pirelli

Link to comment
Share on other sites

Det ligger nå en kjempebra oppsummering om AFK på forsiden, godt jobbet :) Grunnen til at jeg ikke vil kalle det analyse er fordi den ikke sier noe om fremtiden, derfor er det bare en oppsummering. Mine 'analyser' er også bare oppsummering av tallmateriale og begivenheter, derfor kaller jeg mine analyser for 'skrivebordsanalyser'.

 

Jeg sier ikke dette for å nedgradere arbeidet som er gjort, slike oppsummeringer håper jeg å se flere av. Informasjon det ofte tar flere timer å samle selv kan oppsummeres og leses på noen minutter.

 

Les den her

 

Pirelli

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

  • Lage deg en bruker i dag for alle funksjoner. Helt gratis!

    Logg inn eller lag deg en bruker

×
×
  • Create New...