Jump to content

BLO - Blom


dunlop

Recommended Posts

  • Replies 234
  • Created
  • Last Reply

Fra CAR analyser sist mandag:

 

- Blom: Doblingskandidat på et års sikt. - Blom er i ferd med å gjennomføre en spennende konsolidering i det nordiske kartoppmålingsmarkedet. Ny ledelse med aggressive vekstplaner har "snudd skuta" på rekordtid og kunne levere positive resultater i første kvartal, skriver CAR.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 1 month later...

På oppfordring fra Pirelli skal jeg gjøre en redegjørelse av Blom:

 

Kan begynne litt på den nå.

 

Blom var ved nyttår nærmest konkurs, og så ut til å skulle bli solgt i deler. Men så kom de gamle ringrevene Hirsti og Blauuw og tok over styringen og kjøpte seg kraftig inn. De har ført en aggressiv politikk, og restrukturert mye av selskapet. Kjøpt FM-Karrta, som er en pengemaskin og de resterende 50% av Nor-Kart. De har bygget en nordisk plattform for landkart fra kontoret i København.Denne struktureringen er nå ferdig, nå skal de strukturere om offshore delen i høst i Stavanger. Og vi kan ta regne med betydelige kontraktsøkninger spesielt på norske kysten. Som i det seneste år har gått mye til utlendinger, blant annet TGS har gitt til den nederlanske konkurrenten Fugro. Fugro som er giganten i Europa. Kontraktene har tikket inn i våres, og den nye ledelsen snudde allerede skuta i kvartal i år og kunne vise frem et overskudd. Dette fortsatte i 2,kvartal, og de samtidig positiv resultatvarsel for de neste kvartalene. Vi kan forvente et overskudd på 25mill i år, men blir snart ikke overrasket om vi når 30.mill. I går fikk vi ny kontrakt på 20mill fra litauen, Blom er nå meget sterke i øst-europa og har vunnet kontrakter i romania,polen og nå litauen og det vil nå ventelig ikke stoppe med det. Nye oppkjøp kommer nok også, Blauuw og Hirsti er kjempe offensive, og har gjort akkurat som de har lovet på generalforsamlingen. Selskapet prises til 115mill, med et overskudd på 25mill i år så er det en altfor lav prising. Selskapet er i sterk vekst, og kommer til å vokse fort.

 

Triggere:

 

Oppkjøpskandidat:Blom har blitt en pengemaskin, og så lavt som de er priset vil nok mange sikle på Blom. Deriblant Fugro. Men de største aksjonærer,deriblant meg, vil nok ikke selge før vi har sett en skikkelig reprising av selskapet.

 

Kontrakter:Nye kontrakter spesielt i øst-europa bør komme, tror kontrakten i litauen er bare starten for Blom. Store kontrakter i Finland skal på anbud, en 150mill kontrakt, datteren Fm-Karrta har nesten hele det finske markedet. Også store kontrakter i Sverige skal utloves.

 

Vekst:Blom viser sterk vekst, og kommer til å foreta nye oppkjøp.

 

Dette var en grei start vel........

Link to comment
Share on other sites

Blom kunne i går melde om en kontrakt i Litauen på EUR 2,36m, eller ca. NOK 20m. Kontrakten innebærer flyfotografering av størstedelen av Litauens areal, satelittbilder av grensearealet, samt fremstilling av digitale ortofoto-bilder av hele landet. Oppdraget er bestilt av landbruksdepartementet i Litauen i samarbeid med EUs sentrale prosjektbyrå, også i Litauen. Levering på kontrakten er forventet gjennom 2005, og, i følge ledelsen, tilfredstiller denne selskapets avkastningskrav.

 

Denne oppmålingskontrakten vil danne grunnlaget for EUs landbruksstøtteordning til Litauen. I så måte tror vi ikke dette blir den siste av denne type kontrakter til Blom da behovet for å kartlegge landbruksarealer øker i takt med antall medlemsland i EU. Kontrakten kan derfor være et tidlig signal om høyere aktivitet fremover. På forespørsel til ledelsen fikk vi også inntrykk av at anbudsboken til Blom er over nivåene ved årsskiftet, da den var på NOK 200m. Vi mener det er en naturlig utvikling at Blom - i lys av høyere markedsmakt, nordisk/global tilstedeværelse og leverandør av et produkt som dekker hele verdikjeden - i økende grad blir invitert til anbudsprosesser når slike prosjekter legges ut. Stordriftsfordelene ved konsolideringen av kartmarkedet er m.a.o. i ferd med å materialisere seg, og vi er spente på fortsettelsen.

 

Vi gjør likevel bare marginale forandringer på våre estimater for 2005 som følge av kontraktsannonseringen. Vi forventer EPS for inneværende år på NOK 0,54 per aksje, stigende til NOK 0,67 i 2005. Dette priser Blom i dag til 8,1x 2004 inntjening per aksje, fallende til 6,5x neste år. Etter alle solemerker billig for et selskap som seiler opp som en dominerende aktøren i sine markeder. Med utsikter til videre aggressive fremstøt i konsolideringen av det nordiske- og europeiske markedet for landbasert kartoppmåling, samt fortsatt tro på ledelsens evne til å foreta innvannende transaksjoner, gjentar vi vår kjøpsanbefaling på Blom og vårt 3-6 mnd kursmål på NOK 6.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Sterkt kjøpssignal

 

Analytiker anbefaler Blom på det varmeste. Oppsiden er stor.

 

Artikkel av: Øystein Byberg (14.10.04 13:09)

 

Blom-aksjen har brutt opp av en kileformasjon, og gitt et meget sterkt kjøpssignal, etter å ha falt tilbake på syltynt volum.

 

- Nå ser det forøvrig ut til at volumet er på vei tilbake, og dette viser god styrke, skriver Corporate Advice & Research. Aksjen har minimal motstand før syv kroner.

 

- Vi anbefaler derfor sterkt kjøp på dagens nivå med kortsiktig potensiale til syv kroner, er konklusjonen.

 

Blom faller 1,1 prosent til 4,33 kroner

 

Sterkt kjøpssignal i BLOM

 

---

Link to comment
Share on other sites

BLOM:

 

40% andel i Norge, 60% i Finland, 40% i Danmark, 10% i Sverige. A good guess Blom kjøper snart opp et selskap i Sverige for å få større markedsmakt. Problemet er at Metria er statlig.Og har 70% av markedet. Men fremover skal kontraktene i Sverige og Finland utlisensieres. Og det kan bety årlig 150mill i Sverige, 120mill i Finland.

 

Ellers er de nå kjempe sterke i øst-europa gjennom FM-Karrta Oy. Kanskje det beste kjøpet fra et selskap på Oslo Børs i år. Kjøpt for under 30mill. Og leverer årlig overskudd, sterkt stigende på over 10mill.

 

De har nå fått Romania, Litauen, Polen. Hvert land må kartlegges på nytt hvert 5.år etter EU-standard. Pga den hurtige veksten til Blom er nå selskapet på vei til å ansette ny arbeidskraft. Etter mine beregninger kan vi vente oss en resultatvekst på 50%++ i årene som kommer.

 

Neste onsdag kommer resultatet til Blom. Anbefaler alle å møte opp på Vika Atrium 8.30.

 

 

Mvh Klinsi

Link to comment
Share on other sites

God morgen,

 

Arbeidet med Maritim går etter planen. Vi hadde en meget vellykket strategi

weekend i Stavanger sist helg hvor de ansatte tok del. Viktig at de tar del

og får tilhørighet til en slik prosess, og dessuten besitter de betydelig

kompetanse. Vi har nå satt opp en prioritets rekkefølge på hvorledes vi kan

utvikle selskapet. Nå gjenstår arbeidet.

 

Det vil ikke bli gjennomført rettede emisjoner til lave kurser i Blom. Det

har aldri vært et tema.

 

Skulle du fra tid til annen ha behov for å avklare spørsmål, er vi

tilgjengelig for henvendelser, men selvføglelig innenfor de paramtere jeg har

redegjort for tidligere.

 

MVH

 

Dirk Blaauw

Link to comment
Share on other sites

Blom (4.46) - Vi forventer positivt fokus fremover...

Blom vil for første gang siden den nye ledelsen tok over roret, holde kvartalspresentasjon for investorer og analytikere den 18. november. Vi tror dette, sammen med positiv resultatfremgang i Q3, vil bidra til økt fokus på selskapet fremover. En mer aktiv kommunikasjonsstrategi med kapitalmarkedet vil være med på å synligjøre inntektsmodellen og dermed kaste litt lys over potesialet vi mener ligger i selskapet.

 

I våre øyne har ikke Blom fått tilstrekkelig betalt for fremskrittet de har gjort så langt i å konsolidere det nordiske markedet for landbasert kartoppmåling. Det er heller ikke priset inn at Blom idag fremstår som en aktør med global rekkevidde og et produktspekter som dekker hele verdikjeden fra datainnsamling og prosessering til fremstilling av ferdige kart og kartdatabaser. Vi syntes den siste kontrakten på NOK 20m med Landbruksdepartementet i Litauen bærer tydelige tegn på at Blom tilbyr et konkuransedyktig produkt og at økt nordisk tilstedeværelse gir større markedsmakt.

 

For 3. kvartal forventer vi omsetning på NOK 50m (Mapping: 40m, Maritime 10m), opp 78% fra NOK 28m i tilsvarende kvartal i fjor - Topplinjeveksten er riktignok hovedsakelig drevet av oppkjøpet av FM-Kartta og konsolideringen av Blom Norkart Mapping (BNM). EBIT marginen estimerer vi til 10,7% for kvartalet, innenfor selskapets guiding på 8-12%, men noe svakere enn de 12,1% vi så i Q2 (grunnet forventede sesongsvingninger). Vi ligger inne med et resultat før skatt på NOK 5,3m, som representerer en sterk forbedring fra fjorårets negative NOK 4,0m, og illustrere den positive effekten selskapets oppkjøpsstrategi har hatt så langt.

 

Vi forventer EPS for inneværende år på NOK 0,54 per aksje, stigende til NOK 0,67 i 2005. Dette priser Blom i dag til 8x 2004 inntjening per aksje, fallende til 6,4x neste år. I våre øyne, billig for et selskap med globalt vekstpotensiale og økende markedsmakt. Vi gjentar vår kjøpsanbefaling og 6mnd kursmål på NOK 6 og anbefaler investorer å posisjonere seg i god tid før resultatrapporten som legges frem 18. november.

Link to comment
Share on other sites

SISTE NYTT NYE NETTSIDER PÅ VEI!!BLAUUW BEKREFTER I E-MAIL!!

 

Jeg kjenner ikke til at siden er nede, men det er riktig som du sier, det

kommer nye sider. Det skal holdes presentasjon på onsdag 3. klokken 0830 og

1700. Invitasjon blir sendt ut.

 

MVH

Dirk Blaauw

Link to comment
Share on other sites

Blom har ennå ikke fått et godt rykte ennå. Dette er et selskap som var rimelig stort for noen år til bake.Til det ble totalt skakkjørt av den tidligere ledelsen. Nå har de en aktiv ledelse som har vist selskapets potensial. Og presentasjonen kommer til å bli meget bra.Synd hvis ikke folk ikke har td til å komme. Jeg venter at det kommer en god del nysgjerrige analytikere. Dessuten tror jeg vi i tillegg til et meget godt rsultat kan få et gullegg til fra ledelsen.Kankje et mulig oppkjøp. 5kr denne uken vil nok ikke nås. Over 5kr neste uke og vi skal være fornøyd, da har himmelferden begynt.Håper den kommer til å stige litt frem mot 3.november. Ser vi 4,50 før neste onsdag er jeg fornøyd. Da går det stygg fort oppover....

 

Klinsi

Link to comment
Share on other sites

Hirsti og Blauuw er to erfarne gutter og har ingen presentasjon av selskskapet hvis ikke selskapet er klar for det ennå. Selskapet trengte tid nå.Uten mas fra analytikere og meglerhus.Nå har ledelsen fjernet den verste dritten i Blom, og har nå tatt fart på den maritime delen.Blom er nå et vekstselskap og de kommer til å overbevise på onsdag at det vil lønne seg ¨å investere i Blom!!Dekningen av Blom kommer til å øke betraktelig etter presentasjonen!

 

Om det er kursmanipulasjon i Blom. Det eneste jeg kan si er at det enkelte ganger blir lagt ut relativt store salgsordre for å holde kursen nede. Og vi ser gang på gang at disse blir trukket med engang Blom er på vei til å stige.

 

4,50 er optimistisk nok nå. Men jeg er fornøyd med selgerne, blommerne ser ut til å ha tålmodighet, og jeg er sikker på at det vil lønne seg voldtsomt å ha Blom aksjen de nærmeste månedene!!

 

Klinsi

Link to comment
Share on other sites

P/E på ca 5, da legger jeg litt vekt på guiding etc....Det er meget bra....

 

Selskapet har liten gjeld, og kontantbeholdningen er i sterk bedring...

 

Den siste halvdelen av NOR-KART som ble kjøpt i sommer betyr 40mill ekstra på topplinjen for Blom i året!!!!!!!!

Link to comment
Share on other sites

BLOM har snudd selskapet rundt, og de ekspanderer. Selskapet er nå verdsatt til 120 mill.

 

De presenterte 2,8 etter skatt for q1, og 4,8 mill etter skatt i q2. Og de quidet at q2 vil være minimums retningsgivende for resten av året.

 

Vi får et overskudd på 18 mill etter skatt i år, minimum. BLO er et av få selskap på OSE som har levert positivt resultatvarsel i hele år.

 

De har kjøpt en lønnsom avdeling i finland som vil tilføre enda mere. Optimistene tror kanskje på 30 mill, og det er heller ikke et urealistisk tall. Men hva som er viktig, det er høyst realistik for 2005. Og da snakker vi etter skatt.

 

20 mill i overskudd betyr at man kan kjøpe et selskap med masse substansverdi i kartmateriale etc. , og som er i vekst, og som tjener penger, til 5,75 i PE.

 

Og PE basert på forventet resultat 2005 på 3....

 

Hva gjør insiderne, jo de kjøper mer, de øker sin aksjebeholdning. Hva gjør ola potit ? Han selger for 4,19....

 

Dette er ingen boble, det er en friskmeldt bedrift, som kan bli et kart eventyr. De jobber bra i det stille nå. Det er ok for meg. Guidingen for resten av året sier sitt. Og når det ligger 20 mill på bordet kan jeg ikke tenke meg at det forbigås i det stille.

 

Se hva som skjedde med p4 når tallene først kom på det offisielle papiret.

 

Så får vi heller godta at de andre aksjene på børsen har gått bra en stund. Sjekk kurshistorien til BLO, og gjerne også intradagsgrafer, så ser dere en aksjen om 2 ganger i år har gått 25 prosent på en dag. Og det er det den eneste aksjen på OSE som har gjort.

Link to comment
Share on other sites

28.09.04 09:47 BLO BLOM TILDELES KONTRAKT avtaler

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Blom ASA sitt heleide datterselskap, FM-Kartta OY i Finland

og BlomInfo AS i Danmark, har blitt tildelt en kontrakt

med EU`s Central Project Management Agency i Litauen og med

det litauiske Ministry of Agriculture som mottager.

 

Kontrakten innbefatter flyfotografering av størstedelen av

Litauens areal (61.250 km2), samt levering av

satellittbilder langs grensene og fremstilling av digitale

ortofoto for hele Litauen. Kontrakten danner datagrunnlaget

for Litauens kontrol med EU-landbruksstøtteordning

referert til som Litauens Land Parcel Identification System

(LPIS).

 

Kontrakten er på EUR 2.360.000,- tilsvarende til ca. Nok

20.000.000,- . Arbeidet med kontrakten starter umidelbart,

men hoveddelen av arbeidet vil bli utført i 2005.

Kontrakten innfrir selskapets krav til avkastning.

Kontrakten er finansiert av EU og det litauiske

statsbudsjettet.

 

Blom har opparbeidet stor ekspertise på gjennomføring av

slike kontrakter, og har tidligere gjennomført tilsvarende

prosjekter i Romania, Ungarn og Polen. Samtlige EU-land

gjennomfører tilsvarende prosjekter hvert 5 års eller

hyppigere.

Link to comment
Share on other sites

Godt innlegg fra min venn alextiger:

 

Nordnet har shortemulighet i Blom og ser at det har blitt solgt Blom for ca 1,5 mill kr på 1 mnd tid gjennom nordnet. Mye av det er nødt til å være short salg da aksjonær utskriften ikke viser store endringer blant de 20 største. Har samtidig gjennom kjøp og salg fått erfart at Nordnet legger ut 40 000 ordre på rekke og rad for så å trekke ordrene ved solid likviditet og oppgang. Synes synd på den solide shorteren om 1 mnd tid. Blir løpende etter Blom mot 6-8kr. Det nærmer seg solid kursfest for Blom nå. Vet at dette er blitt gjentatt til det kjedsommelige, men nå er det fres i offshore div i Stavanger. Med den senere tids fokus på olje er denne delen til Blom blitt en juvel. Kan fort bli salg av denne divisjonen til solid gevinst. Ellers kan det nevnes at hele kysten skal digitaliseres innen 2006-2007. Det er en enorm jobb og store summer i bildet. Det er heller ikke tilfeldig at Blom ansetter 2 ingeniører bl.a. ekspertise på digitalisering til avdelingen i Sandvika!! Her er det bare å lene seg tilbake som Blom aksjonær og nyte markedets reaksjon av 3Q. Markedet trodde 2Q var et blaff. De vil ta skrekkelig feil 3 nov da nye solide tall bekreftes.

 

Venter solid oppgang i Blom på kort sikt og de neste 5 årene. Gamle kurser mot 80 kr er innen den tid slett ingen umulighet. 50 mill kr i overskudd neste år er mitt stalltips! Da er vi i 25 kr leiet.

 

Sitter klar med 500 000 kr til å øke Blom investeringen ved fall for denne aksjen skal jeg ha mer av. Risk reward i selskapet har aldri vært bedre.

 

Til utålmodige Blommere kan jeg si at et selskap med ca 25 mill kr i overskudd per år vil til syvende og sist bli "oppdaget" av markedet som priser selskapet i dag til latterlige 110 mill kr; og da uten vekst. Det vil vise seg at veksten vil bli enorm.

 

Sov godt Blommere; fremtiden er glimrende for selskapet.

 

Hirsti og Blauw er i kanonform!

Link to comment
Share on other sites

skrevet på aksjeforumet.com

 

Takker.Prøver å få opp litt interresse her.Synes det er litt kjedlig hvis bare GOD og TOM skal bli pratet om her.

 

Jeg er overposisjonert i Blom allerede, og handlet litt forrige uke, men nå bør jeg virkelig roe meg ned tror jeg.Kjøpt jevnt i Blom siden februar i år.Hvorfor gir Teknikern alle disse opplysningene, hvorfor ikke bare holde det for seg selv?

 

Teknikern har god kjennskap om Tomra.Kanskje blant den beste.Jeg er sikkert med alextiger den som har best peiling på Blom på forumene.Mye pga av at vi har lenge vært inne i selskapet.Begge er på topp20.Og spesielt jeg har prøvd å bygge opp god kommmunikasjon med selskapet.Siden jeg har vært lenge inn.Og vært på GF og deltatt.Jeg synes bare det er gøy når det er interresse rundt selskapet, akkurat som Tomra sine aksjonærer synes det er gøy at det er litt interresse rundt sine aksjer.

 

Ja skuta er virkelig snudd i Blom nå.Det klarte de på et kvartal.Nå på onsdag skal de bevise det også for meglerhusene.Og tror på et godt oppmøte.Interressen tar seg opp stadig.Ordrebøkene fylles fra kvartal til kvartal.Blom har begynt å ansette folk fordi de har sterk vekst.Utrolig spennende å høre på onsdag hva som er planene på den maritime delen.Blauuw har sagt at det skal skje en restrukturering i høst på dette området.Og bekreftet at det har vært mange vellykkede møter i Stavanger.Og alt skal gå etter planen.

 

Anbefaler alle til å kikke på denne nå fremover.Denne kan gå meget raskt.Blom skuffer garantert ikke markedet på onsdag.

 

Mye av grunnen at jeg skriver om Blom er at svært få av forum deltakerne var på GF, siden vi var 20stk så er det litt usannsynlig. Hjemmesiden er dårli oppdatert.Nå kommer det ny side!!Beste info materiale ligger vel på topicen på Imarkedet.

 

Jeg tror kanskje vi får bekreftet et stor nyhet på onsdag, eller at et oppkjøp er på vei. Vi fikk jo vite det på GF.

 

Tror dette blir neste ukes aksje.Ser også at interressen nå virkelig begynner å ta seg opp foran neste uke også på de andre forumene.Pga av at det er svært få aksjer omsettelige.Så går den stygg dort når den først går.

 

Neste uke starter vi himmelferden....

 

Verdsatt til 115mill, 25mill i overskudd, ventet resultatvekst 50%++ de nærmeste år.

 

Sverige og Finland skal utlyse kartkontrakter verdt årlig 150mill i Sverige.120mill i Finland.Sannsynlig at mye vil gå til nordens dominerende aktør BLOM!!

 

Klinsi

Link to comment
Share on other sites

Denne uken blir det jo mye fokus på Blom. Som jeg tror går videre denne uken. Spesielt pga resultatet og onsdag ettermiddag skal blant annet jeg på investor/analytiker møte i skippingklubben for å høre på Blom.

 

Ny profil, ny strategi---BLOM

 

 

Ellers gir jeg dere en oppfordring før dere går og legger dere ta en kikk på det teknisk i Blom aksjen. Det ble brudd i dag. Og dette ser bare helt sinnsykt bra ut. Denne fortsetter fremover. Og det kommer garantert til å bli mye fokus på Blom etter onsdagens to presentasjoner, dette er et vekstselskap så her er det bare å henge seg på.

 

4kronern er snart historie for Blom. Her er det masse billige aksjer å hente inn.

 

Klinsi

Link to comment
Share on other sites

Fra Investtech.com idag trekkes BLO frem som en av kjøpskandidatene:

 

Kjøpskandidat: Kurs 4.44 (20041101) [AT]

 

Kjøpssignal: Rektangelformasjon,

Objektiv: 5.43,

Støtte: 4.40.

 

Har brutt gjennom taket ved 4.40 kr i en triangelformasjon. Etablert brudd vil signalisere videre oppgang til 5.43 kr eller mer. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Positiv volumbalanse og RSI styrker aksjen på kort sikt. Det er noe motstand ved 5 kr.

 

Kort sikt: Kjøpskandidat

Middels lang sikt: Kjøpskandidat

Link to comment
Share on other sites

Hyggelig Blom-feiring

 

Blom feirer 50 år med solid overskudd.

 

Artikkel av: Øystein Byberg (3.11.04 08:24)

 

Blom ASA fikk i tredje kvartal 2004 et overskudd på 5,5 millioner kroner før skatt, etter en samlet omsetning på 51 millioner kroner. For tilsvarende periode i 2003 viste selskapet en omsetning på 28 millioner kroner og et underskudd på fire millioner kroner.

 

Driftsresultatet ble 5,8 millioner kroner, mot minus 4,3 millioner kroner i fjor.

 

Den sterke resultatforbedring bekrefter at selskapets strategi om å ta en aktiv rolle i konsolidering av markedet for innsamling og prosessering av kartdata, har innfridd forventningene, heter det i kvartalsrapporten.

 

Selskapet markerer nå 50 års virksomhet innenfor virksomhetsområdene oppmåling, samt innsamling og prosessering av kartdata.

 

Blom feirer 50 år med solid overskudd

Link to comment
Share on other sites

Blom fortsetter på rett spor

 

Onsdag 03. november 2004 kl. 08:27

Skrevet av: Arne Lunde - iMarkedet

 

Kartselskapet Blom fortsetter å vise en positiv trend både på bunnlinjen og på ordresiden. Nå varsler selskapet teknologifokus.

Blom kan vise til et overskudd før skatt på 5,5 millioner kroner i tredje kvartal, mot et underskudd på 4 millioner kroner i samme periode i fjor.

 

Som følge av oppkjøp og organisk vekst har osmetningen økte fra 28 millioner i fjor til 51 millioner i årets tredje kvartal.

 

Blom melder nå om en kontraktsportefølje som var verdt 190 millioner kroner ved utgangen av kvartal, en økning på 44 prosent i forhold til samme periode i fjor.

 

Driftsresultatet endte på 5,8 millioner kroner, opp fra minus 4,2 millioner i samme periode i fjor.

 

Retter fokus på teknologi

 

- Det synes nå klarere enn noen gang tidligere at de siste års teknologiske utvikling for alvor vil sette sitt preg også på etterspørselen etter geografisk informasjon. Etterspørselen etter slik informasjon forventes i større grad å bli knyttet opp til applikasjoner rettet mot den enkelte forbruker. Blom vil i tiden fremover analysere hvorledes selskapet best skal nyttiggjøre seg denne utviklingen, melder selskapet.

 

Blom vil bruke sin sterke plattform i det nordiske markedet til ekspansjonen inn i dette området.

 

iMarkedet: Blom fortsetter på rett spor

Link to comment
Share on other sites

Aksjen blir en vinner

 

Eks-megler Sten Ihlebakke plukker ut to vinneraksjer. Den ene har han spesiell tro på.

 

Artikkel av: Thomas Erling Oksum (4.11.04 07:38)

 

Eks-megler og investor Sten Ihlebakke har ifølge Finansavisen klokkertro både på Tomra og Blom. Ihlebakke tror på et skifte fra oljeaksjer til IT-aksjer nå.

 

- Jeg liker Tomra. Selskapet er markedsleder, har liten nedside og stor oppside. Tyskland er én ting for Tomra, men jeg tror at flere og flere EU-land vil måtte innføre panteordninger, sier Ihlebakke ifølge avisen.

 

Onsdag la Blom frem tall som viser at selskapet feirer 50 år med solid overskudd.

 

- Jeg tror aksjen blir en vinner fremover. Det er konsolidering i bransjen, og Blom deltar i den. Dessuten leverer de 10 til 15 prosent organisk vekst. Selskapet prises til en P/E-multipel på 6. Det kaller ikke jeg noen vekstprising. Selskapet har et omsetningsmål for 2006 på 500 millioner kroner. Da skal aksjen kraftig opp, sier investoren.

 

BLO blir en vinner

 

BLO siste: 5,12, +8,25%

Link to comment
Share on other sites

Dette kan bli stort

 

CAR mener Blom er billig for å være et vekstselskap i ferd med å bli dominerende i sine markeder. Ser oppside på 40 prosent.

 

Artikkel av: Odd Steinar Parr (4.11.04 13:56)

 

 

I sin morgenanalyse i dag har Corporate Advice & Research (CAR) sett på Blom. Konklusjonen er at "dette kan bli stort" for selskapet som i går la frem tall litt over det CAR hadde ventet seg.

 

Analytikerne peker på at Blom på resultatpresentasjonen i går indikerte at organisk vekst vil ligge på 10-15 prosent fremover, og svarer med å bake dette inn i 2005- og 2006-estimatene.

 

- Vi registrerer den offensive holdningen, men mener det sier mer om utsiktene for videre konsolidering i bransjen enn sannsynligheten for dramatisk organisk vekst. Når det er sagt, har ledelsen vist seg meget kompetente i å foreta innvannende transaksjoner - vi er derfor spente på det neste trekket, heter det i analysen.

 

Hever kursmål

CAR gjentar sin sterke kjøpsanbefaling på Blom og hever samtidig seks måneders kursmål fra seks til syv kroner.

 

- Aksjen handles i dag på 8,2 ganger inneværende års inntjening og 4,9 ganger EV/EBITDA, synkende til hhv. 7- og 3-gangeren for 2005. Etter alle solemerker billig for et teknologibasert vekstselskap som seiler opp som en dominerende aktør i sine markeder, skriver analytikerne videre.

 

Ifølge analysen ser man for seg at kontraktsannonseringer, nye oppkjøp, og positiv resultatutvikling vil redusere rabatten de ser i aksjen.

 

Blom-aksjen er sist omsatt for 5,10 kroner på Oslo Børs, opp 7,8 prosent.

 

CAR: BLO oppside på 40%

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


  • Lage deg en bruker i dag for alle funksjoner. Helt gratis!

    Logg inn eller lag deg en bruker

×
×
  • Create New...