Jump to content

PGS - Petroleum Geo-Services


Pirelli

Recommended Posts

  • Replies 333
  • Created
  • Last Reply

Har ikke fulgt PGS så mye, har tickeren på overvåknings listen, men der stopper det. Kjøpte PGS på 277 en liten stund før Q2, når Orion Analyse tok den inn i modelporteføljen. "Kjøp før tallene!" ... Jaaaaaa....!!! Inn i modellporteføljen. Pffft. Rett ned fra 285 til 270 etter tallene, kom meg ut med tap. Sneglet seg videre nedover i uken(e) etterpå. Orion Analyse tok forøvrig aksjen ut igjen av modellporteføljen 1 eller 2 dager etterpå... Litt dårlig gjennomtenkt den anbefalingen der :evil:

Link to comment
Share on other sites

Var inne i PGS for halvannet år siden. Kursene varierte kraftig mellom 2 og 4 kroner den gang.

 

Mange rare og forvirrende avtaler eierene imellom, langsiktige opsjoner osv..Vil anbefale å sjekke børsmeldingene nøye langt tilbake. Mye skrevet med små skrift i vage venninger.

Link to comment
Share on other sites

PGS Rejects Proposal From Cgg

 

SEPTEMBER 1, 2004: OSLO, NORWAY - Petroleum Geo-Services ASA ("PGS" or the "Company") (OSE: PGS; OTC: PGEOY) announced today that it has received a proposal from Compagnie Générale de Géophysique (CGG) for the acquisition of PGS' geophysical business (the "Proposal"). The proposed consideration is USD 900 million, of which USD 800 million is in cash and USD 100 million is in newly issued shares of CGG common stock. The Proposal is subject to fulfillment of several conditions including, among other things, satisfactory completion of due diligence and financing arrangements.

 

PGS has previously disclosed its desire to take a leading role in a consolidation of the seismic industry. Accordingly, both management and financial advisers have performed evaluations of PGS and other participants in the seismic industry. Based on these evaluations, the management and the Board of Directors of PGS consider the Proposal to be inadequate in terms of price and other conditions. Consequently, PGS has informed CGG that the Proposal is rejected.

 

On the basis of CGG's stated intention to disclose the Proposal "on the occurrence of the publication of [their] second quarter results on September 2, 2004", PGS deems it appropriate to disclose this information as soon as possible.

 

PGS still acknowledges the potential benefits of consolidation in the seismic industry, and will continue to work proactively towards an improved industry structure.

 

http://www.pgs.com/corporate/press/news/fe...eed_959371.html

Link to comment
Share on other sites

Denne meldingen må ha kommet etter børsen stengte i dag, ingen nyhetsformidlere har plukket den opp heller. CGG har altså budt PGS UDS 900 mill. for Marine Geophysical aktiviteten. Eller ca. 6,2 mrd. NOK

 

Til sammenligning er market cap på kurs 278,- 5,3 mrd. NOK.

 

PGS består av følgende hovedaktiviteter:

- Marine Geophysical

- Onshore

- Production

- Pertra

 

Inntektene til PGS konsolidert for Q204 var USD 279,2 millioner, av dette bidro Marine Geophysical med USD 129,1 millioner, eller ca. 46%.

 

Jeg er spent på hva dette vil bety for kursutviklingen ;)

Link to comment
Share on other sites

PGS avviser oppkjøpstilbud

 

Av TDN Finans

 

Seismikkselskapet PGS har avvist et milliardtilbud fra Compagnie Generale de Geophysique (CGG) på PGS' seismikkvirksomhet. Ledelsen og styret i PGS sier tilbudet fra CGG var utilstrekkelig med tanke på pris og andre betingelser.

 

CGG ønsket å kjøpe PGS' seismikkvirksomhet for 900 millioner dollar (cirka seks milliarder kroner), fordelt på 800 millioner dollar kontant og 100 millioner dollar i nye aksjer i CGG, oppyser PGS i en pressemelding onsdag kveld.

 

Basert på onsdagens sluttkurs på 278 kroner prises PGS til 5,56 milliarder kroner.

 

PGS har tidligere sagt selskapet ønsker å ta en ledende rolle i konsolideringen i seismikkindustrien, og både selskapets ledelse og finansielle rådgivere har vurdert PGS og andre aktører i bransjen.

 

"Basert på disse vurderingene vurderer ledelsen og styret i PGS forslaget fra CGG som utilstrekkelig med tanke på pris og andre betingelser ", heter det i meldingen som fortsetter;

 

"PGS ser fortsatt mulige gevinster av en konsolidering i seismikkindustrien og vil fortsette å arbeide proaktivt mot en bedre industristruktur".

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

PGS har gått brukbart i det siste, jeg var heldig med spekken min tidligere men burde strengt tatt ventet en stund til med å selge.

 

Men i morgen kan det ligge ann til en sur stemning for PGS aksjen på OSE, pengemaskinen Petera blir rammet av riggstreiken i Nordsjøen.

 

Riggstreiken rammer Pertra

 

Fredag 17. september 2004 kl. 21:06

Skrevet av: Arne Lunde - iMarkedet

 

Riggstreiken kan nå få en dramatisk utvikling for Petroleum Geo-services del. PGS-suksessen oljeselskapet Pertras eneste oljeproduksjon kan bli rammet fra 8. oktober.

 

..........................................

 

Denne riggstreiken har vart siden juni og trappes nå kraftig opp. Mulig det blir tvungen lønnsnemd før 08.10 som Petera rammes.

Link to comment
Share on other sites

Jeg er ingen seismikk ekspert, men PGS har vel allerede ett stort bibliotek? Dessutet syns CGG at seismikk delen til PGS var verdt 900 millioner dollar for noen uker siden.

 

PGS består også av mange andre spennede ting, basert på 2003 var seismikk delen 46% av total omsetning.

 

Men denne riggstreiken rammer både Pertra og andre aktiviteter PGS har i nordsjøen. Ikke ser det ut til å komme noen løsning heller.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Alt tyder på at 2005 skal bli eit knallår for seismikk. Oljeselskapa har stort behov for å oppgradera reservane sine, og leiteaktiviteten har vore laber sidan 1998. Overkapasiteten er borte etter at etterspørselen har auka og Western Geco har lagt opp halvparten av båtane sine, slik at prisane er på vei opp.

 

Større fokus på høyoppløysingsseismikk gir PGS ein ekstra fordel framfor dei andre selskapa. Dessutan har PGS store mengder bibliotekdata from djupvannsområde som er svært aktuelle framover.

 

Blink spår dobling i aksjekursen på imarkedet, og han kan fort få rett.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

En fyldig artikkel hos aftenposten.no i anledningen PGS's re-listing på NYSE...

 

På børs i går - kan bli delt i morgen

 

1201pgstall_250931a.gif

 

Å splitte PGS er ikke noe mål, men eventuelt en konsekvens av at vi lykkes med å realisere betydelige industrielle muligheter. Hvis vi kan bygge to ledende globale selskaper innen flytende produksjon og seismikk, har vi virkelig skapt verdier, sier Rennemo.

 

Også var det Petra da...

Link to comment
Share on other sites

Det ryktes at Talisman får tilslaget på Pertra til en pris av +100 mill USD.

Offentliggjøring trolig innen en uke, avgjørelsen er visstnok tatt.

 

Jeg vet ikke hvordan markedet vil reagere på en slik nyhet? Det har versert tall som er latterlig høye for potensiell kjøpssum, så kanskje dette er skuffende for ignorante analytikere?

 

PGS får nå uansett en MEGET god pris dersom ryktet er korrekt. Flere andre interessenter har vurdert verdien av Pertra til å være svært mye mindre.

Link to comment
Share on other sites

Gjenstående påviste reserver er små.

Kostnadene for produksjonsskipet (leid fra PGS) er betraktelige, og risikoen assosiert med boreprogrammet er betydelig.

 

En ting er at planlagte letebrønner har mye høyere risiko enn dem som er boret i de senere årene (hvor Villmink (15/12-15) var det første eksempelet...). Det som er mye mer alvorlig sett fra et verdimessig synspunkt er at de planlagte innfyllingsbrønnene også er assosiert med betydelig risiko.

G&G folkene i Pertra har rett og slett gått mer eller mindre tomme for gode borelokasjoner, men press fra ledelsen til å bore gjør at man må komme opp med alternativer som er forbundet med høy risiko.

 

Abandonment cost er selvfølgelig også en faktor i verdivurderingen, men her regner jeg med at alle selskapene som har vurdert dem har kommet til omtrent like store kostnader.

Link to comment
Share on other sites

Angående abandonment så kjøpte PGS andelene i Varg for $1 mot at de påtok seg ryddejobben som var estimeert til $10 mill. ved overtagelse.

 

Dersom produksjonen gjennopptas og kommer opp i 30k fat pr. dag i Q205 vil uansett $100 millioner tjenes kjappt inn.

 

Vet du forresten om PGS selger hele eller er summen på +$100 millioner for 50% av Pertra? Slik adm. dir. har uttalt seg virker det som om PGS helst vil sitte med 50% av Pertra i ett utfusjonert selskap.

Link to comment
Share on other sites

Jeg vet ikke om det er snakk om 50 eller 100%, og er klar over at dette utgjør en aldri så liten forskjell...

 

Det jeg vet er at tre av selskapene som uavhengig av hverandre har vurdert Pertra har kommet opp med en verdivurdering for hele selskapet (100%) på omtrent samme beløp, og dette er under halvparten av hva ryktene sier Talisman er villige til å gi.

Link to comment
Share on other sites

Vidar

 

Alle som følger PGS er nyskjerrig på Pertra-budet.

Har du innsikt i hvordan bydere vil verdsette Pertra.

 

Vargfeltet kan antas å ha igjen ca 30 mill fat drivverdig olje.

Verdien av dette er i overkant av 1 milliard $ ( med 37 $ pr fat )

Produksjonskostnadene til Varg-skiper er ca 200 000 $ pr dag ( min.rate i underkant av 180 000 $ pr dag + produksjonskompensajon pr produsert fat. )

Hvis vi antar at rest levetid for Varg er 4 år så blir produksjonskostnadene ca 300 mill $.

I regnestykket må en også medregne brønnboringer.

Med antagelse om at drilling vil koste ca 1/2 av produksjonskostnadene i resten av levetida.

 

Da blir verdianslaget :

Oljeverdi ( m / oljepris på 37 $ )......1.110 mill $

Kostnad Varg-skipet.......................300 mill $

Kostnad Drilling etc......................150 mill $

Kosnad nedrigging..........................10 mill $

Andre kostnader............................40 mill $

 

Varg-verdier ............................610 mill $

Pertra sin andel av dette 70 %...........427 mill $

oljeskatt 50 %..........................214 mill $

 

Pertra sin "netto" verdi i Varg..........214 mill $

 

I tillegg kommer at Pertra har fått tildelt 2 nye lisenser med operatør-ansvar i Nordsjøen, samt 4 ( tror jeg ) eier-andeler i nye felt.

 

I et av disse blokk 2/2 er Talisman operatør og 60 % andelseier og Pertra har 20 % eieramdel, + DNO 20 %

 

Jeg vil tro at PGS / Pertra har brukt mye energi i forundersøkelser på sine nye utfordringer i Nordsjøen.

Disse har også en verdi i Pertra-vurderingen.

 

Hvis byder også ser verdien av å få et "fot-feste" på norsk sokkel, så kan en fort plusse på med noen 10-prosenter ( ref. Dong ).

 

For "ny-etablerere" vil sjølsagt også det faktum at Pertra genererer overskudd fra Varg til investering i sine nye utfordringer, kunne være svært kjærkomment. Det reduserer framtidig risiko betydelig ( faktisk med 78 % som er verdien av bedriftsskatt + oljeskatt på norsk sokkel )

Link to comment
Share on other sites

blink,

 

Jeg verken vil eller kan gå inn på detaljer angående verdisettingen av Pertra.

Gjenværende reserver er selvfølgelig nærmest alfa og omega. Capex og opex er som alltid viktige, og blir mer og mer kritiske jo mindre produksjonen er.

Du må huske på at det kommer til et punkt der inntektene av den fallende produksjonen ikke er større enn de daglige utgifter til driften, og langt mindre til ytterligere investeringer for å stimulere produksjonen.

Ergo vil man ikke være i stand til å produsere alle de gjenværende påviste reservene.

 

Når det gjelder verdi av eierandeler i letelisenser så er denne særdeles begrenset. De siste års marked for letelisenser på norsk sokkel har vist at man generelt sett ikke får betalt noe annet enn historiske kostnader for slike assets. Unntaket er der man har en 'firm' brønn. Det er da ikke uvanlig at man kan få en 2:1 eller opp til 2,5:1 promote på disse.

Du nevner spesifikt blokk 2/2. Når det gjelder denne vil jeg bare påpeke at Talisman har en strategisk posisjon i området (opererer Gyda). Det er derfor gunstig for dem om de gjør småfunn i området som kan knyttes til egeneid infrastruktur. Levetiden til Gyda forlenges ved at total-produksjonen opprettholdes (medfører selvsagt høyere recovery), samt at tariff fra satelitten dekker deler av opex'en. Pertra har ikke en slik posisjon, og får ingen synergieffekter. Et funn i 2/2 vil derfor ha mye mindre verdi for Pertra.

 

Dersom informasjonen/ryktene jeg har hørt er korrekt er det altså Talisman som får tilslaget. De er jo allerede etablert i Norge, så noen premium for å få fotfeste er ikke aktuelt fra deres side.

Videre kom det nylig nye skatteregler som gjør at det ikke lenger er like nødvendig med eksisterende produksjon for å kunne dekke inn leteutgifter.

 

Mvh,

Vidar

Link to comment
Share on other sites

Vidar

 

I PGS sin presentasjon "Capital Markets Day" opereres det med forventet drift på Varg til utgangen av 2008. Det sies også at produksjon kan fortsette til 2010 hvis "Varg South Gas" bygges ut.

 

Av dette tolker jeg at det er 4 år med driv-verdige oljeforekomster på feltet.

Når produksjonsrøret er reparert ( i mars ) vi produksjonen igjen komme opp på ca 30 000 fat daglig.

I og med at Varg hoder rimelig høy intensitet på boring og mange produksjonsbrønner vil jeg anta at produksjonsvolumene holdes høyt oppe rimelig lenge for deretter å få en relativt bratt kurve nedover når levetida ebber ut.

Derfor har jeg i mitt regnestykke operert med snittproduksjon på 20 000 fat over de neste 4 årene.

 

Jeg mener derfor at 30 mill fat er drivverdige oljeforekomster på Varg-feltet.

 

Men hvordan stiller du deg til mitt "regnestykke", og hvordan vil en byder verdivurdere Pertra sin eierandel i Varg, hvis mitt utgangspunkt er riktig :

4 års produksjonstid og 30 mill fat produsert olje.

Link to comment
Share on other sites

blink,

 

4 års produksjon høres ikke urimelig ut.

Gjennomsnittsproduksjon på 20.000 bbl/d synes jeg er alt for optimistisk uavhengig av hvilket scanario man bruker. Dette vil kreve et stort antall nye produsenter/injektorer, og vinninga vil gå opp i spinninga. I tillegg, som jeg nevnte i et tidligere innlegg, sliter de med å finne gode (i.e. økonomiske)lokasjoner for nye produsenter

 

$37/bbl er alt for høyt. De fleste selskaper kalkulerer med pris i leiet 20-25 USD.

 

Videre er skattesatsen 78% (50+28).

Til slutt, budgiver ønsker avkastning på investeringen. Et vanlig minimum i industrien er rundt 12%. Dette skal følgelig også regnes med.

 

Korrigert for det jeg nevner her vil verdien være snaut 40 mill. USD

 

Til slutt vil jeg nevne at det nylig ble satt 'prisrekord' for Nordsjøen hva gjelder kjøp av reserver. Et japansk selskap kjøpte Paladin's andeler i Ross og Blake feltene i UK, med 4(?)tilhørende letelisenser. For proven OG PROBABLE (i.e. de betaler full pris for ikke-påviste reserver) betaler de $12,5/bbl.

 

Skulle Perta-prisen matche denne ville prisen bli snaut 270 mill. USD, så det er mulig...

Link to comment
Share on other sites

Vidar

 

Skattehensynet i regnestykket mener jeg er riktig å bruke kun oljeskatten på 50 %

Bedrifts-skatten på 28 % trengs ikke belastes Pertra-verdien da innsatsbeløpet kan anses å være tatt av middler "før beskattning".( Ergo hvis de ikke investerer i Pertra eller annet så vil beløpet en eller annen gang komme til bedriftsbeskattning med 28 % )

 

Når du henviser til at lisens-andeler har vært lavt priset i senere år, så bør det hensynstas at "alt" innen olje har vært lavt priset i senere år.

Dette er i ferd med å endres vesentlig ( ref Dong og andelssalgene på Britisk sektor )

 

Pertra er for øvrig i seg selv en dokumentasjon på at "mange kloke hoder" kan gjøre store feil, når restverdier i oljefelt skal anslåes.

Hydro/Statoil solgte sine andeler i Varg for 1 $ til PGS

Link to comment
Share on other sites

Intressant diskusjon her, jeg tar med ett element som kanskje bør vektlegges: Siden det er flere miljøer (og rådgivere) involvert i denne prosessen antar jeg at diverse aktører kjenner godt til budprosessen. Dersom budet hadde skuffet markedet så tror jeg allerede aksjekursen i PGS hadde falt, det motsatte har skjedd, derfor tror jeg markedet er fornøyd med budrunden - og at budet antagelig er $200 mill. pluss...

 

Hva tror du Vidar, er disse ryktene godt kjent i markedet?

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


  • Lage deg en bruker i dag for alle funksjoner. Helt gratis!

    Logg inn eller lag deg en bruker

×
×
  • Create New...