Jump to content

PGS - Petroleum Geo-Services


Pirelli

Recommended Posts

Fra First idag:

 

PGS; Vi venter et sterkt 3. kv resultat

 

Etter en gjennomgang av 3. kvartalsprognosen ser vi muligheten for et sterkt kvartal på tross av økt multiclient-investeringer (dette drar nornmalt lønnsomheten ned i det korte bildet, sammenlignet med kontraktarbeid med dagens sterke marginer), samt 30 dagers nedetid på en av båtene (annonsert i forrige uke).

 

 

Vi estimerer 3. kv EBIT til litt i overkant av USD 100 mill, opp fra USD 90 mill i 2. kv. Hoveddrivere vil være kontraktsmarginer for marinseismikk (vi ser en EBITDA margin opp fra omlag 40% i 2. kv til 55% i 3. kv), samt sterk pre-funding på nye multiclient surveys. Vi mener dette ikke er reflektert i kursen og ser at aksjen nå handles på P/E 12 mnd frem på 9, som representerer 20-40% rabatt mot sammenlignbare selskaper.

 

 

Vi velger å heve anbefalingen fra Accumulate til BUY da vi mener hoveddriverne for selskapet er inntakt (inntjeningsestimat og fair value uendret), mens aksjen har falt 15% i løpet av de siste par månedene.

 

 

 

_________

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 333
 • Created
 • Last Reply

Utbytte for PGS? Det er absolutt bedre enn å satsa på tvilsomme investeringer og oppkjøp. Det er rett satsing å bygga to Ramform skip. PGS har eit par båtar dei kan legga opp når markedet snur. Så dette betyr ikkje nødvendigvis å tilføra markedet ekstra kapasitet.

 

PGS kan bygga ein Ramform med fullt utstyr for ein knapp milliard kroner. Dette er dei beste seismikkbåtane som finst. Dersom PGS skal kjøpa båtar "på børsen", altså ved å kjøpa opp andre selskap, må dei betala tre gonger så mykje. Dette er den viktigaste grunnen til at oppkjøp ikkje svarer seg.

 

Nå trur eg ikkje at markedet vil gå i dass. Det blir nok fire til seks særdeles bra kvartal til, og så vil nok ratene gå ein del ned på grunn av mange nye båtar i markedet. Men det er alltid ein sjanse for at ratene skal koma ned i sjølvkost. Dermed er det nok lurt av PGS å redusera gjelda ned mot 4-5 milliarder kroner før dei deler ut for mykje i utbytte.

Link to comment
Share on other sites

First om PGS før rapporten imorgen:

 

PGS; Utsikter til solid kvartalsresultat

 

Vi gjentar vår anbefaling om å kjøpe PGS i forkant av 3. kv tallene som kommer i morgen. Etter en gjennomgang av 3. kv estimatene ser vi muligheten for et sterkt kvartal på tross av økte multiklient investeringer (dette drar nornmalt lønnsomheten ned i det korte bildet sammenlignet med kontraktarbeid med dagens sterke marginer), samt 30 dagers nedetid på en av båtene (annonsert forrige uke).

 

 

Vi estimerer 3. kv EBIT til USD 105 mill, opp fra USD 90 mill i 2. kv. Hoverdrivere vil være kontraktsmarginer for marine-seismikk (vi ser EBITDA marginer opp fra omlag 40% i 2. kv til 55% i 3. kv), samt sterk pre funding på nye multiklient-undersøkelser. Vi mener dette ikke er reflektert i kursen, og ser at aksjen nå handles med en betydelig rabatt mot sammenlignbare selskaper

 

 

________________

Link to comment
Share on other sites

First om PGS etter Q3-rapporten:

 

PGS; Solide tall, vi hever estimater og kursmål

 

PGS rapporterte 3. kv resultatet i går. EBITDA kom inn på linje med våre optimistiske estimater. Vi ser gode utsikter til en forlenget periode med super-profitt inn mot 2008, og hever våre 2007 og 2008 EPS-estimater med hhv. 15% og 17%.

 

Vi gjentar vår kjøpsanbefaling på PGS med et nytt og høyere kursmål på NOK 480/USD 73.

 

_________

 

 

Key Issues: PGS

 

Strong 3q and improved visibility on 2007/08 fundamentals spur earning upgrade

 

PGS reported 3q EBITDA virtually in line with our (bullish) forecast. We see visibility for a prolonged “super profit” market into 2008, and upgrade 2007 and 08 EPS projections with 15 and 17% respectively. We reiterate BUY and our price target is raised to USD73/NOK480.

 

· 3q EBITDA came in at USD161m, virtually in line with our (bullish) forecast. Multi client sales were very strong (USD120m vs. our estimate of USD100m) driven by exceptionally high prefunding (239% of cash investments). Marine contract sales (USD121 vs. USD124m forecast) and EBIT margin (37% vs. our 47% forecast) came in on the soft side. Note that the 3q margin would have been 44% if excluding yard stay on one of the vessels. The land division came in virtually in line.

 

· Despite a 30% world streamer growth in 2007 management appeared very confident that the market balance would remain firm through 2007 driven by increased investments in multi client surveys and more focus on “high end” services (wide azimuth and high density contract work). PGS has the most modern and effective marine seismic fleet, and we believe the company is well positioned to harvest the best from both general strength and new growth niches in the seismic market.

 

 

_________

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • 2 weeks later...
 • 1 month later...

Etter forrige res. freml. gikk PA ut og antydet videre kursmål 553 (tilsv. 184 i dag)

Er PGS begynt å bli topptung, preget av at Oslo Børs er sliten etter sterk oppgang i 4 mndr.?

Hvilke kursutslag kan vi forvente frem mot Q4?

Link to comment
Share on other sites

PGS er dyktige.

Kursutviklingen siste 2 år har vært fantastisk.

Men når en sammenligner med andre så bør det hensyntas at PGS fikk mer pryl enn andre i 2002 og begynnelsen på 2003. ( derfor er det sannsynligvis mange andre som pr dato prises forholdsvis mye høyere sammenlignet med 6-8 år siden.

 

PGS er nå blitt et rendyrket seismikkselskap.

De har vist sterk vekst innen landseismikk og sterk vekst innen "avansert tauet seismikk" som HD3D.

PGS ligger i front innen teknologiutvikling og de eier verdens mest effektive seismikkflåte for store 3D-studier.

PGS besitter også verdens største 3D seismikk-bibliotek.

 

Etter likviditetskrisa som endte i Refi i 2003, satset PGS sterkt innen kontraktsseismikk ( for å prioritere "raske" inntekter med lavest mulig risiko ).

I 2005 økte de satsningen innen multiklient og fortsatte med ytterligere økning i 2006.

Jeg tror resultatene framover vil vise økt multiklientsalg basert på den økte aktiviteten.

Jeg tror også på økt late sales fra "gammel" avskrevet seismikk. ( Det var en av feilsatsningene som PGS gjorde i 1999-2002, at de kjørte med "full guffe" på spekulativ multiklientsatsning til tross for at markedet sviktet etter oljepriskrisa i 1998 )

Jeg blir ikke overrasket om det tikker inn økt "late sales" fraover grunnet betydelig økt interesse fra oljeselskapene til å søke etter nye leteområder.

 

Suksessen inn HD3D er også veldig spennende.

Dette produktet er spesialtilpasset Ramform sin evne til å håntere mange kabler.

 

Alt i alt så tror jeg på ytterligere vekst i PGS, både i omsetning og inntjening.

Men risikomomentene er kraftig oljeprisfall og kraftig kostnadsvekst.

 

PGS har fordel av å eie sin egen flåte ( selv om også PGS leier tilleggskapasitet )

Det gjør at de selv har mer styring over kostnadsveksten.

 

( TGS har sånn sett et handicap )

 

Det er også spennende med PGS sine eierandeler i små oljeselskap. Ref. siste lisensrunde UK.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

PGS:DRIFTSRESULTAT USD 117,5M I 4.KV 2006 (VENTET 123)

 

Oslo (TDN Finans): PGS fikk et driftsresultat på 117,5 millioner dollar i

fjerde kvartal 2006, mot et driftsresultat på 16,9 millioner dollar i samme

periode året før.

 

Det opplyser selskapet i kvartalsrapporten mandag.

 

Det var på forhånd ventet et driftsresultat på 123 millioner dollar, ifølge

estimater innhentet av SME Direkt for TDN Finans fra ti analytikere.

 

Resultat før skatt ble 116 millioner dollar (-114), mot ventet 115

millioner dollar.

 

Omsetningen var 361 millioner dollar (264), mot på forhånd ventet en

omsetning på 351 millioner dollar.

Link to comment
Share on other sites

Godt resultat ga dårlig kursuttelling.

 

PGS leverte i samsvar med analytikerenes spådommer, men LBI hadde en storkunde som skulle nytte resultatframleggelse til EXIT. Dermed ble det dårlig kursutvikling.

 

Tallene viser at PGS leverte et svakt "late-sale" fra Multklientbiblioteket.

Tallene viser også redusert flåteutnyttelse grunnet steaming ( forflytting av skip )

 

Multiklientsalg vil alltid svinge fra kvartal til kvartal, alt etter hvor heldig en blir med timimg av lisensrundene.

På samme måte vil flåteforflytting variere.

 

Dersom 4.kv. hadde representert et gj.snitt vedr. late-sale og flåteforflytting, så ville inntekter og bunnlinje steget med 20-40 mill.

I så fall hadde dette blitt et resultat som hadde begeistret og overrasket alle.

 

Resultatet viser at det er stort potensiale for 2007.

I 2006 ble 1,3 milliarder $ i omsetning inkl. omsetning fra Petrojarl i 1.kv.

Jeg tror 2007 kan passere 1,5 milliarder $ i omsetning.

Resultatet bør i så fall bli ca 400 mill $.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • 2 months later...

http://www.newsweb.no/atmnt/Q1_2007_suppor...RS.pdf?id=43099

 

PGS leverte et fantastisk godt resultat i dag.

Jeg nyttet derfor anledningen til øke beholdningen betydelig.

Omsetning, Driftsresultat, Bunnlinje og Casflow overgår mine forventninger.

Når jeg leser PGS-resultat så ser jeg etter om tallene er påvirket av "unormalt" late-sale eller ikke.

Late-sale i 1.kv er faktisk 20 % lavere enn i 1.kv. 06.

Det betyr at det ligger mye "til gode" her etterhvert som lisensrundene gjennomføres utover sommeren og høsten.

 

Dagens kursnedgang skyltes at analytikerene hadde matet økonomijournalistene med "tulle-tall" som lå urealistisk høyt over all fornuft.

 

De samme evneveike journalistene som "skuffes av PGS" presterer å "hausse" CCG/VTS etter deres tallframleggelse.

 

CCG/VTS omsetter for det dobble av PGS, men leverer svakere bunnlinje.

 

Det betyr at PGS leverer dobbelt så god margin-% som CCG/VTS.

 

Her er det bare å glede seg over muligheten og laste opp etter beste evne.

Link to comment
Share on other sites

PGS sine 2 siste kvartalsresultat :

 

 

Petroleum Geo-Service

1000 $

....................................................1.kv.07 ...............4.kv.06

 

Marine Multiklient Pre-funding......... 51 089 ............. 32 658

Marine Multiklient Late sale.............41 087...............54 423

Marine Kontrakt............................160 850 .............189 579

Onshore Multiklient Pre fund............22 710 ................4 748

Onshore Multiklient late sale..............5 181.................5 501

Onshore Kontrakt........................... 53 617 ..............57 380

Annet Seismikk..............................17 150 ..............16 269

Corporate / Global Service.................1 266 ...................444

Korr. for intern prod............................ -460

 

Total Omsetning.............................352 490 ...........361 002

 

Driftskostnad................................ -148 461 ......... -172 341

Adm, Markedsf. ..............................-17 428 .......... -15 215

Forskn. Utvikling............................... -2 081 .............-5 639

EBITDA..........................................184 520 ...........167 807

Avskriving & Amortisering..................-65 036........... -50 340

 

Driftsresultat....................................119 484 ..........117 467

 

Inntekt annet........................................ -198 ................. -1

Kapitalkostnad................................... -5 162 ...........-6 794

Valutakostnad/inntekt .......................... 3 956 ............5 572

 

Resultat før skatt...............................118 080 ........116 244

 

Skatt.................................................-19 732 ........ -38 243

Minoryty interest...................................................... -1 228

Inntekt / Kostnad fra annet..........................................1 897

 

Resultat etter skatt.............................. 98 348 .........78 670

 

 

 

Antall aksjer.................................178 938 250 .......180 000 000

Resultat pr aksje ( etter skatt )..........55 cent.............43,7 cent

Link to comment
Share on other sites

Hyggelig å kunne sammenligne TGS med PGS

 

TGS leverte 32 cent pr aksje og prises i dag til 123,75

PGS leverte 55 cent pr aksje og prises i dag til kr 155,-

 

Hvis PGS skulle prises tilsvarene så skulle PGS-kursen vært kr 212,70

Link to comment
Share on other sites

DNM oppdaterer PGS etter rapporten:

 

EN KJØPSANLEDNING I SEISMIKK

 

PGS har i dag lagt frem sin rapport for Q1/07. Både topplinjen

og inntjeningen kom inn lavere enn vårt estimat og enn

konsensus. Den største skuffelsen kom innenfor kontraktsseismikk,

men med unntak av onshore lå også de andre

områdene under forventningene. I etterkant av rapporten vil vi

ta estimatene for 2007 noe ned. Vi er positive til markedsutsiktene

fremover og gjør ingen endringer i estimatene for

2008. Vi opprettholder kursmålet på NOK 170 pr aksje, og etter

at aksjen har falt noe tilbake innebærer dette at anbefalingen

oppjusteres fra hold til kjøp.

 

http://www16.dnb.no/markets/rapporter/pdf/apgs%20100507.pdf

 

 

____________

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Oilfield services company Petroleum Geo-Services (PGS - Cramer's Take - Stockpickr - Rating) has been upgraded to a buy from a hold. The company's strengths can be seen in multiple areas, such as its impressive record of earnings per share growth, revenue growth, notable return on equity, expanding profit margins and good cash flow from operations. The market is expecting more earnings increases in the coming year, which could push the stock price even higher even though it has already gained 33.7% in the past 12 months. PGS had been rated a hold since March 2007.

Link to comment
Share on other sites

http://www.newsweb.no/atmnt/20-06-2007_MTEM.pdf?id=44585

 

Dagens PGS-kjøp av MTEM er den største trigger-meldinga på lange tider i PGS.

 

Selskapet meldte for kort tid siden at de aktivt produktutvikler sin egen metode for EM-innsamling, basert på tauet kabel.

I mine øyne var det i seg selv en trigger-melding, i og med at slik innsamlingsmetode vil være vesentlig enklere enn den tradisjonelle metoden med sensorer plassert på havbunnen.

 

I senere tid har vi sett at bl.a. EMGS prises himmelhøyt basert på enorme forventninger til den "tradisjonelle" innsamlingsmetoden.

Hvis PGS lykkes med sitt produkt, vil de slå knock out på sine konkurrenter.

 

Siste dagers lansering av kabel-utvikling anser jeg som et moment i denne produktutviklingen.

 

Kjøpet av MTEM bringer PGS et mega-sprang fram i utviklingsprosessen.

 

Det er nå noen år siden at jeg leste om MTEM første gang.

Også den gang skjedde teknologiutviklingen i samarbeid med nordmenn.

Det ble den gang gitt inntrykk av at MTEM var pionerene innen EM.

Det er godt mulig at det er disse herrene som fortsatt sitter i førersetet innen teknologiutviklingen.

 

Derfor tror jeg PGS har gjordt et mega-stunt med sitt kjøp.

 

 

Håper Uggabugga eller andre kan korrigere eller fylle ut med konstruktiv teknisk info.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

http://www.imarkedet.no/php/art.php?id=387853

CGG-Veritas har signert 2 svært lange leiekontrakter for 2 nybygg med avanserte 3D-skip.

 

Det ledet til at investormarkedet måtte revurdere sin PGS-prising i dag.

PGS var ekstremt underpriset i forrige uke.

Aksjen er billig målt mot dagens inntjening ( ref. 01.kv.07 ), og kapasitetsveksten med sine 2 nybygg med første leveranse våren 2008, er langt fra medregnet i prisingen.

Tverrt i mot kan det se ut som investorene har lagt inn en risiko-rabatt, med angst for at PGS sine 2 nye skip skal ødelegge den prisdrivende underbalansen som er i markedet, der kapasiteten er mindre enn etterspørselen.

 

CGG-Veritas sin bestilling av båt-leie er en dokumentasjon på at veksten i 3D-markedet, kan forventes å fortsette både inn i 2009 og 2010 osv.

 

Hvert av PGS sine nye skip gir en kapasitetsøkning på 10 %.

Hvis en forutsetter at marginene IKKE stiger, men blir liggende på samme nivå, så rettverdiggjør hvert skip ca 10 % kursstigning.

 

Hvis vi i tillegg legger til grunn at PGS er ca 30 % underpriset ( basert på faktisk inntjening fra 1.kv. sammenlignet m. f.eks. TGS ) så begynner potensialet å bli hyggelig.

30 % + 10 % + 10 % = 50 %

Hvis mine forventninger til PGS sitt 2.kv. innfrir så kan framleggelsen av tallene og tilhørende guiding for 2.halvår, bli startskuddet for 50 % klatring.

 

Hvis høsten også dokumenterer at PGS har skutt "blink" med sin EM-satsning, så blir aksjen en dobblinskandidat.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Spørsmålet er når markedet snur.

PGS har missa boomen i og med at dei er vel seint ute med nybygga sine. Men dei er samtidig best rusta til å tåla dårligare tider. Både fordi dei opererer i "high end" i forhold til konkurrentane, og fordi dei har mindre gjeld.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


 • Lage deg en bruker i dag for alle funksjoner. Helt gratis!

  Logg inn eller lag deg en bruker

×
×
 • Create New...