Jump to content
Ståle

NHY - Norsk Hydro

Recommended Posts

Siden jeg er aksjonær i NHY, så kunne jeg tenkt meg å diskuter dette selskapet med andre. Jeg kjøpte selv til 392.5kr og har vel ca 11% avkastning på den hittill. Jeg tror fremdeles at den har mye å gå på. NHY er jo en av de mest omsatte aksjene på Oslo Børs, og den (sammen med flere) drar ofte med seg hovedindexen.

 

Rent teknisk så er NHY i en stigende trendkanal, men har nå møtt motstand på 440 merket som var den forige toppen for 1,5 år siden. Kjøpssignal utløses hvis denne motstanden brytes. Støtte finner den på 390.

 

nhy.jpg

 

Kontaktinformasjon:

Telefon:

22 53 81 00

Fax:

22 53 27 25

E-post:

corporate@ hydro.com

URL:

http://www.hydro.com

Adresse:

Bygdøy Allè 2,

0240 OSLO

Norge

 

Annen informasjon:

Aksjekapital

5 331 933 000

Antall aksjer (mill)

266,60

Utbytte per aksje

10,50 (08.05.2003)

 

Jeg håper dette kan bli en post der all innformasjon om Norsk Hydro samles. Så har vi alt på et sted.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg følger opp Ståles start med litt mer om OSE’s viktigste selskap. Småinvestorer som oss er stort sett ikke intressert i slike aksjer, for den er traus og kjedelig. Men for OSE’s totalutvikling er den veldig viktig, NHY drar stort sett med seg totalindeksen. Sammen med TEL og STL utgjør den 1/3 av verdiene på OSE. NHY har ca. 42000 ansatte wordlwide. Staten eier 43.8%.

 

Selv har jeg tradet litt i NHY warrants tidligere, men sluttet med det når jeg skjønte at Handelsbanken ikke følger sine egne grafer når de opptrer som market maker.

 

Om selskapet

Hydro selv definerer sine hovedområder som følger:

 

Olje & Energi

Hydro er et av verdens ledende oljeselskaper offshore, med operatøransvaret for 12 olje- og gassinstallasjoner på 11 felt med en samlet produksjon på mer enn 800.000 fat oljeekvivalenter i døgnet.

 

Aluminium

Hydro har vokst til et av de tre største aluminiumselskapene i verden med mer enn 27.000 ansatte og en egenproduksjon på nærmere 1,3 millioner tonn primæraluminium i 2002, i tillegg til en omfattende handelsaktivitet.

 

Agri (Hydro Yari)

Verdensledende leverandør av mineral gjødsel til jordbruk. Skal skilles ut som eget selskape i løpet av første halvår 2004. Analytiker Morten Mølsæter mener at Enterprise Value, som er børsverdi + netto rentebærende gjeld, er på mellom 25 til 31 milliarder kroner. "Basecase" er altså på 28 milliarder kroner for det nye selskapet, mener DNB analytikern.

 

Andre virksomheter

Hydro Pronova utvikler ideer som skapes i selskapet, og tar dem gjennom alle faser fra konseptutvikling til gjennomføring.

Hydro Polymers er en ledende produsent av PVC med hovedvirksomhet i Europa og partnersamarbeid i Norge, Kina, Qatar og Portugal.

 

Tallene

Basert på Q303 rapporten ligger NHY ann til en totalomsetning på rundt 160 mrd. Resultatet etter skatt basert på samme periode blir 9,6 mrd. Dette gir en årlig EPS på ca. 36. Utviklingen i EPS er vist i figuren under. Fordelingen på de forskjellige områdene osv. kan du grave det ned i her... http://www.hydro.com/en/investor_relations

 

Egenkaptialen er oppgitt til 42,5 mrd. i årsrapporten for 2002, langsiktig gjeld oppgis til 29,7 mrd.

 

per_aksje_en.gif

 

Prising

Dagens børskurs på 439,- pr. aksje priser hele selskapet til 116,2 mrd. Basert på Q3 tallene skulle det gi en P/E på ca. 12. Utskillelsen av Hydro Yari vil synliggjøre verdiene i selskapet.

 

Anbefalinger

På Yahoo er det 23 analysehus som har denne fordelingen i anbefalingene:

Strong Buy 2

Moderate Buy 4

Hold 5

Moderate Sell 10

Strong Sell 2

Altså er det overvekt av salgsanbefalinger for tiden. I snitt forventer de en EPS på 35,17 for 2004. Noe som i tilfelle blir helt på linje med 2003.

 

Konklusjon

NHY er følsom for tre parametere; Aluminiumspris, Oljepris og dollar. Så fremtidig kursutvikling vil nok i stor grad bestemmes av dette. Med den lave rente vi har for tiden vil nok utbytteaksjer som NHY være ett alternativ for de risikoaverse. Men med det volum NHY har vil nok ikke det bety allverden, her styrer profesjonelle og institusjonelle investorer utviklingen.

 

Jeg sitter igjen med en følelse av at toppen er nær...

 

Pirelli

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sakset:

Nyhet fra Oslo Børs Informasjon

 

 

 

NHY - HYDRO SELGER ANDELER I SNØHVIT

 

 

 

Hydro har inngått en avtale om å selge sin eierandel på 10

prosent i produksjonslisensene PL064, PL077, PL078, PL097,

PL099, PL100 og PL110 i norsk offshoresektor, som omfatter

gassfeltutbyggingen på Snøhvit-feltet. Kjøper er Statoil

ASA.

 

Hydro har samtidig inngått en ytterligere avtale om kjøp av

en to prosents eierandel fra Statoil i lisensene PL134B og

PL199. Lisensene inkluderer Kristinfeltet.

 

Snøhvit-transaksjonen ventes å resultere i en estimert

regnskapsmessig gevinst for Hydro på om lag 100 millioner

kroner etter skatt.

 

- Vi er svært tilfredse med avtalene. Dette er et resultat

av Hydros aktive forvaltning av selskapets olje- og

gassportefølje, og i tråd med Hydros strategiske

posisjoner. Den to prosent høyere eierandelen i

produksjonslisens PL134B og PL199 på Haltenbanken i norsk

offshoresektor vil også styrke Hydros eierposisjon på

Kristinfeltet, sier direktør Lars Christian Alsvik i Hydro

Leting og Utvikling Norge.

 

Som en følge av de foreslåtte avtalene vil Hydros

investeringsnivå fra januar 2004 og framover reduseres med

om lag 2900 millioner kroner. Som et resultat av avtalene

vil Hydros samlede reduksjonen i påviste reserver bli om

lag 80 millioner fat oljeekvivalenter (SEC-definisjon).

 

Snøhvitfeltet ligger om lag 130 kilometer nordvest for

Hammerfest og ble oppdaget i 1984. Utviklingskonseptet er

basert på en undersjøisk utbygging med rørledning for gass

og kondensat til et landbasert prosesseringsanlegg, hvor

gassen omdannes til flytende naturgass (LNG) og skipes til

markedet. Gassleveransene skal etter planen starte i 2006.

 

Kristinfeltet er en del av Haltenbanken Vest i norsk

offshoresektor. Myndighetene godkjente Plan for utbygging

og drift i desember 2001. Feltet er en undersjøisk

utbygging som er tilkoblet en halvt nedsenkbar

produksjonsplattform. Produksjonen skal etter planen starte

i 2005.

 

Avtalene vil bli signert den 23. januar, og er gjenstand

for godkjenning av norske myndigheter.

 

Jeg regner med at dete vil ha en posetiv virkning på kursen, og at NHY vil dra med seg Oslo Børs. Enda en posetiv dag på børsen? Ny toppnotering?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tror ekspertene tar feil hvis de mener at NHY skal tilbake til feb/mars nivået 2003. Men en P/E på 13-14 er NHY ikke forferdelig dyr ennå.

 

Warren og company tar feil... Igjen :)

 

Hadde jeg vært Warren hadde jeg :oops:

 

PS: Hva med å logge deg på med ett nick?

 

Pirelli

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg tror nok den skal opp mot 500kr.

 

Gjensidige Nor Equities har kursmålet satt til 490kr, mens First Securities har et kursmål på 475.

 

"Gjest", du må gjerne begrunne hvorfor du mener det er lurt å shorte aksjen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hydro har korrigert litt ned etter å ha vært over 450,- Dagene fremover kan bli litt preget av ett ventet fall i oljeprisen fordi Irak har annonsert økt produksjon i månedene fremover. Nå vet jeg ikke hvor stor tilitt markedet har til Irak's (USA dominert) innspill, USA er ikke glad for den høye oljeprisen. Så det kan være spill for galleriet.

 

Spennende å følge oljeprisen de nærmeste dagene blir det ihvertfall.

 

For NHY er det positivt at dollar nå har styrket seg en del mot NOK, morgendagens rentemøte i Norges Bank kan muligens hjelpe ytterligere.

 

Pirelli

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg er også redd for at NHY må ned å teste 400 nivåene igjen, holder ingen aksjer selv, men følger med på aksjen fordi den er veldig viktig for totalindeksen.

 

Vel, jeg har ihvertfall brukt dagen i dag til å forberede porteføljen min på en korreksjon. Så for vi se om den kommer :roll: Den har jo vært varslet en stund.

 

Pirelli

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ser ut som NHY stoppet på 430,- Hvis dollar forsetter å styrke seg tror jeg fort aksjekursen stiger mot 500,- Q4 pleier å være det beste kvartalet til NHY og Yara kommer til å synliggjøre verdiene.

 

Dollar, oljepris og aluminumspris er parametere som NHY blir påvirket av. Dollar og olje steg mot slutten av forrige uke :)

 

Tror korreksjonen var nødvendig. Positivt at fallet ikke ble større, nå tror jeg derimot oppturen fortsetter.

 

Pirelli

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fra HO Hydro har planer om å selge aksjene i Yara International ASA.

Artikkel av: Øystein Byberg (16.2.04 13:52)

 

Norsk Hydro ASA annonserer i dag sin intensjon om, betinget av markedsforholdene, å fortsette prosessen knyttet til et salg av sine aksjer i Yara International ASA, tidligere kjent som Hydro Agri.

Aksjene som vil bli solgt av Norsk Hydro vil minimum representere 10 prosent av antall utestående aksjer i Yara og opp til den samlede beholdning på 20 prosent av Yaras utestående aksjer.

 

For å bidra til en vellykket børsnotering av Yara er det planlagt å gi tilretteleggerne av nedsalget muligheten til å dekke inn tildelte aksjer gjennom en overtildelingsopsjon (`green shoe`), og gitt at denne opsjonen blir fullt utnyttet vil Hydro selge samtlige av sine aksjer i Yara.

 

Det er planlagt at nedsalget vil bli gjennomført 25. mars 2004, samtidig med gjennomføring av fisjonen og notering av Yara-aksjen på Oslo Børs.

 

Aksjene vil bli tilbudt institusjonelle investorer i Norge og internasjonalt, samt til privatpersoner i Norge. Detaljer knyttet til transaksjonen vil bli inkludert i prospektet som planlegges offentliggjort i mars 2004.

 

ABG Sundal Collier og UBS Investment Bank er engasjert som hovedtilretteleggere og joint bookrunners for transaksjonen. BMO Nesbitt Burns og Enskilda Securities er engasjert som medtilretteleggere for transaksjonen.

 

Aksjene vil bli solgt av Norsk Hydro ASA. Yara vil ikke motta noe proveny i forbindelse med nedsalget.

 

- Yara er det ledende globale gjødselskap, er markedsleder i alle sine nøkkelsegmeneter og har en sterk regional og global tilstedeværelse. Som et eget børsnotert selskap, vil Yara fokusere på sin strategi om lønnsom vekst og positiv kontantstrøm, sier Yara-sjef Thorleif Enger i en kommentar.

************************ sitat slutt ************

Hvem kan påta ser å følger opp oppsiden/mulighetene her? Såvidt jeg har forstått har de bak seg et meget vellykket korsnadsreduksjonsprogram som høyst sannsynlig vil gi betydelige inntekter i år. Her er mange spørsmål som må besvares: Eksempel:

- Er f.eks oppkjøp fra utlandet mulig/aktuelt?

- Hvordan vil dette virke inn på Hydrokursen?

- Vil Hydro og Statoil bli slått sammen i år?

- osv

Share this post


Link to post
Share on other sites

For de som ønsker en liten teknisk forklaring vba Candlesticks...

Akkurat nå har NHY utviklet en Evening Star...

Dette medfører en Trend Reversal, mao ikke nødvendigvis at prisen går nedover, men den vil foreløpig ikke stige.

Det gjelder å følge med her, fordi vanligvis indikerer Evening Star en kraftig korreksjon.

 

Investor

 

NHYd3.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hmm, lenge siden noen har skrevet om hydro? Jaja, er jo bare en liten møkkaaksje... :roll:

 

Men, det jeg lurer på: Hvorfor i huleste stiger NHY nå om dagen? Oljeprisen faller, dollaren faller, statoil faller. Men hydro stiger for n'te dag på rad. Noen som har en forklaring?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mener Hydro ser interessant ut for tiden. Den bryter både 30 og 100 dagers gjennomsnitt samtidig

 

Er ikke noen ekspert på TA, men dette er vel et signal om styrke? Eventuelt om andre har begrep på hvilke analysemetoder som er relevant for NHY

Share this post


Link to post
Share on other sites

Norsk Hydro [NHY], kurs 527.00

 

 

 

NHY170205.gif

 

 

Norsk Hydro ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Glidende snitt-indikatoren har også gitt kjøpssignal. Dette signaliserer isolert sett videre oppgang, men tregheten til indikatoren gjør at man ofte går glipp av mye av oppsiden. Aksjen tester støtten ved ca 510 kr, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg synes NHY er teknisk mer interessant enn f.eks. STL. Mens STL allerede har nådd en RSI21 på 80, altså klart overkjøpt, har NHY ikke nådd et slikt overkjøpt nivå. RSI21 for NHY var fredag 66.

 

RSI21-indikatoren er ganske pålitelig for timing av inn- og uttreden av en aksje.

 

Fortsatt kan STL-kursen stige i overkjøpt modus, men NHY burde ha adskillig mer å gå på. NHY har nettopp brutt flere gamle horisontale motstandsnivåer og nylig satt ATH. Det virker derfor naturlig å tro at NHY skal videre.

 

Utviklingen i STL og NHY kan ofte ligne hverandre. Et dilemma akkurat nå kan være statens salg i STL. Det kan trekke likvid ut av markedet kortsiktig, og påvirke kursutviklingen også for NHY.

 

zocor

Share this post


Link to post
Share on other sites

Norsk Hydro [NHY], kurs 533.50

 

Norsk Hydro ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 517 kr og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

FIRST OM NORSK HYDRO

 

- F I R S T L O O K -

 

Title: Disappointing both within Oil & Energy and Aluminium

 

Company: Norsk Hydro

 

Recommendation: Market Weight

 

Share price: NOK 629.5

 

Target: NOK 675 (12 months)

 

As we expected in our Q2 pre-view NHY disappointed within Oil & Energy due to lower achieved gas price than expected by consensus (NOK 1.31 vs consensus of NOK 1.40 and our estimate of NOK 1.25) and lower trading gains and gas tariff revenues. The gas price came in lower than consensus as the market underestimated the negative impact of lower spot gas prices in Q2 vs Q1. However, in addition production volumes came in lower than we expected.

 

Within Aluminium all areas disappointed, especially adjusted for one offs (Adjusted EBIT of NOK 983m vs reported EBIT of NOK 1,337m) and NHY indicates that EBIT for 2nd half of 2005 will be lower than for the 1st half of 2005.

 

Conclusion: Even if Norsk Hydro has underperformed its synthetic index in recent days and MSCI Energy Index for Europe is up 0.5% since OSE closing yesterday, we expect the share price to drop 1-2% today (NOK 6.5-13.0). Also, we expect downward EPS revisions. We reiterate our Market Weight recommendation.

Share this post


Link to post
Share on other sites

F I R S T L O O K

 

Title: We expect a change in investors' perception over the next days

 

Company: Norsk Hydro

 

Recommendation: Market Weight

 

Share price: NOK 716

 

Target: NOK 750

 

Sources from Gazprom and Statoil indicate that both Norsk Hydro and Statoil are on the 5 company short list for participation in the 12-14bn boe Shtokman gas field where international partners will probably get 49% of the field. We expect an announcement on Friday 16th.

 

We expect Gazprom to appoint 3-4 partners at the end of 2005. If both Statoil and Norsk Hydro get stakes we expect them to add up to 15% as Gazprom will probably factor in expectations that the two companies will probably combine before first gas in 2011-2012.

 

 

 

In recent weeks Norsk Hydro has announced several good news that we believe is about to change investors' perception of the companies abilities within Oil & Gas. This includes several Norwegian exploration successes, a discovery in Iran and the resumption of growth at the Kharyaga field in Russia. These successes will probably add 10% to our expected 2010 production estimate for Norsk Hydro. In addition, as investors increasingly factor in a high probability of a stake in the Shtokman field we expect several international investment banks that has previously been skeptical to Norsk Hydro and preferred Statoil to change their view on the stock.

 

Conclusion: Even if the share has outperformed our synthetic index with some 10% in recent weeks we see still some short-term potential in the share as we expect international investment banks and international investors to change their view on the company in the wake of several positive news in recent weeks (Norway, Iran, Kharyaga in Russia) and expectations of a participation in the Shtokman field. Thus, we expect the share to continue to outperform peers over the next days including Statoil.

Edited by Zoonic

Share this post


Link to post
Share on other sites

Key Issues:

 

The Spinnaker deal makes strategic sense for Norsk Hydro and increases the number of exploration opportunities considerably (180 mboe unrisked drilled before end of 1Q2006)

 

Norsk Hydro applied the oil forward curve for the first years and then USD 35/b real for the expected reserves in the current discoveries of 129 mb. However, bear in mind that they had to pay up for a significant exploration portefolio with unrisked resources of 1,470 bn boe

 

Even if the valuation is higher than historic transactions, we believe the oil price assumptions are fair; especially taking into account the significant exploration upside and the strong competence in the Spinnaker organisation (more than 60% hit rate on wells!)

 

Switching case: We believe investors will continue to switch into NHY out of STL. If the recent nervousness regarding the oil price prolongs this will enhance this effect as 1/3 of NHY is non-oil exposure

 

 

first/20/09/05

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bli medlem eller logg inn for å skrive en kommentar

Du må være medlem på forumet for å skrive innlegg

Bli medlem

Bli medlem på forumet. Det er gratis og enkelt!

Bli medlem

Logg inn

Er du allerede medlem? Logg inn her.

Logg inn

×