Jump to content

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Pirelli

AKVR - Veien til suksess 2

Recommended Posts

Den forrige AKVR tråden ble for lang, med piltasten tok det 15 sekunder å bla seg til bunnen der det nyeste innlegget befinner seg. Link til den gamle

 

De siste dagene har finanspressen hatt en del meget positive artikkeler om Aker Kværner, med Finansavisen i spissen. HegnarMedia som står bak Finansavisen og Kapital har vært positive til AKVR lenge, bladet Kapital har hatt en kjøpsanbefaling på AKVR i noen måneder allerede.

 

I dag skriver Aftenposten at Equatorial tvisten trolig løses med ett forlik som vil koste AKVR maksimalt 250 millioner. I forrige uke mente Aftenposten at tvisten kunne koste AKVR 500 millioner. Les artikkel

 

Dette betyr at vi antagelig i løpet av uken blir kvitt ett av AKVR's skjelletter. Nok en kurstrigger.

 

Pirelli

Share this post


Link to post
Share on other sites

Som du sier, nok et lik begravd i AKVR's portefølje fra fordums tid.

 

Uansett resultatet av denne fadesen så betyr den faktisk ikke så altfor mye for konsernet i helhet. Likevel, 250-500 mill er jo penger det også, men det viktigste er å få disse "negative" sakene unnagjort.

 

I øyeblikket blåser det litt på børsen etter den kraftige stigningen generellt de siste tre ukene og man skal ikke se vekk fra en liten korreksjon ned for også AKVR. Samtidig har fler og fler fått øynene opp for det siste "case" på OSE og jeg skulle tro den enorme mengde aksjer som er omsatt de siste dagene stort sett har gått til tyngere investorer/meglerhus og at småaksjonærene selger seg ut, gjerne med en pen gevinst fra tidlig inngang i fjor vår. - Litt rart når den store oppgangen ligger foran.

 

Jeg vil tro, sammen med mange andre, at når dette årets slutt foreligger, er AKVR blant de store vinnerene på børsen her hjemme. Og at Røkke er på vei tilbake mot de virkelig store høyder på formuesiden. Uten sammenligning forøvrig satser jeg på litt drahjelp fra ham og beholder mine aksjer i AKVR og kjøper noen til, etter hvert som jeg selger ut andre invisteringer.

 

Langsiktig sparer med god nattesøvn..

Share this post


Link to post
Share on other sites

De fleste venter vel nå på hva som kommer til å skje med Equatorial saken. Jeg har prøvd å sjekke opp selskapet Equatorial for å se hvordan saken ser ut fra den siden. Selskapet har såvidt jeg kan se de senere år tapt penger, og det er nok forventninger blant aksjonærene på hva som kommer ut av tvisten. Nesten alle nyhetene selskapet har sendt til børsen dreier seg om denne saken.

 

Equatorial aksjen har også steget pent de siste ukene.

 

Her er to pressemeldinger Equatorial har sent ut om saken, den første er etter rettsaken og den andre er vedr. saksomkostninger:

http://www.equatorial.com.au/PDF/172.pdf

http://www.equatorial.com.au/PDF/AttorneyFees.pdf

 

Selskapet beskriver også prosjektet som strandet på sine hjemme sider, klikk på linken under og velg først Operations og så Tonopha.

http://www.equatorial.com.au/

 

Pirelli

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har lenge vurdert å gå inn i AKVR. Eg har tru på boom offshore framover (internasjonalt), dessutan er AKVR eit av selskapa som ennå åpenbart er undervurderte.

 

AKVR er for folk med gode nerver. Det kjem eit skjelett eller to ut av skapet kvar veke, men så er også selskapet større og meir diversifisert enn dei fleste andre i Norge.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Enig med din betraktning vedr. Offshore, sektoren har ikke fått den ventede effekten av de siste års høye oljepris og nå begynner det å haste i og med at de fleste oljeselskaper etterhvert vil oppleve avtagende produksjon.

 

Når det gjelder AKVR's skjeletter er nok disse ute av skapet. Men media har en tendens til å ta dem frem i ny og ne og presentere dem som nye. Slik Aftenposten gjorde i forrige uke. Det er vel i hovedsak 5 saker som nevnes; Sea-Launch, Underdekning i pensjonskassen (UK), EU subsidier, Equatorial saken og Philadelphia. De to første er ikke noe problem lenger, Sea-Launch går bra, underdekningen i UK bedres sammen med børsene.

 

Slik jeg ser det vil de tre gjennstående problemer maksimalt koste 2 mrd. Altså hvis absoultt værste utfall legges til grunn. EU saken vant AKVR forrige gang, egentlig er det lite sannsynlig at det i det hele tatt kommer en anke.

 

Det viktigste fremover nå er at tvistene blir avklart og Philadelphia får enten lønnsomhet eller avvikles.

 

Jeg er superoptimistisk med tanke på kursutviklingen i 2004 :)

 

Pirelli

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bare sånn at vi vet hvor Equatorial saken står.

 

*Domstolen i Nevada har krevd at AKVR skal utstede en bankgaranti på $170 mill. AKVR tapte 8 januar en forespørsel om å få redusert summen. Les pressemelding fra Equatorial

 

*Den opprinnelige fristen for utstedelse av garantien gikk ut 12.01, men Equatorial har gitt forlengelse av fristen for å møte AKVR i forliksforhandlinger 20 januar. Fristen for å utstede bankgaranti er nå 23.01 kl. 5 pm. Les pressemelding fra Equatorial

 

Slik jeg leser disse pressemeldingene var møtet i går, det står ikke noe om at forhandlingene skal vare i flere dager. Nå er aksjemarkedet i Sydney stengt, men det åpner om noen timer. Det skal bli spennende å se om Equatorial kommer med en melding før børsen åpner i Sydney. De har vært adskillig flinkere til å sende ut informasjon om denne saken enn AKVR. Kanskje naturlig?

 

Pirelli

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg tror mange holder seg borte fra AKVR pga. Røkkes behandling/tvangsinnløsning av småaksjonærene. Til tross for tap i flere rettsinstanser og nå rettskraftig dom, viser han ikke noen aksjonærvennlighet. Jfr. de siste mediaoppslag og saken.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det kan nok være riktig at mange småaksjonærer holder seg borte, men det må i tilfelle være av ren uvitenhet.

 

Fakta slik jeg ser det:

 

1. Praksis for utløsning av de siste >10% av ett selskap har alltid vært basert på gjennomsnitt av aksjekursen.

 

2. Første gang man valgte å kjøre en rettsak på dette var RGI saken, retten kom som kjent frem til at at underliggende verdier måtte ligge til grunn for utløsningen.

 

Altså har Røkke alltid fulgt den praksis som har vært historisk riktig i slike saker. Det at retten har avsagt dom i RGI saken gjør at dette blir den nye praksisen i fremtidige tvangsutløsnings saker. Derfor kan vi trygt eie aksjer og vite at ved en tvangsutløsning vil vi få de underliggende verdier.

 

Om Røkke er verdens mest aksjonærvennlige styreleder skal jeg ikke ha uttalt meg om, men han eier forholdsvis mange aksjer selv. Så vi kan være sikre på at han gjør det som er best for verdiutviklingen.

 

Nå syns jeg også Røkke har vist seg mye mer aksjonærvennlig enn forgjengeren Almskog, som på en generalforsamling uttalte at han var i krig med selskapets største aksjonær. Dette kom altså fra styrelederen... :)

 

Hvilken medieoppslag refererer du til som viser at Røkke ikke er aksjonærvennlig?

 

Pirelli

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aksjonærforeningen har alltid hevdet at det er de underliggenge verdine som skal legges til grunn ved innløsning. Mange er også blitt kraftig provosert av at Røkke har fjernet stemmeretten fra aksjer som er pantsatt til tvangsinnløste minoritetsaksjonærer. Dersom denne saken kommer til stortingen, er jeg redd for at det kan virke negativt på kursutviklingen.

Ellers har jeg på sikt stor tro på AKVR.

Share this post


Link to post
Share on other sites

OK, det skal sies at det er ufint å ta bort stemmeretten til de aksjene som fremdeles ikke har motatt oppgjør. Ikke skjønner jeg hvorfor heller, når Røkke har mer enn 90% så får det vel ingen praktisk betydning.

 

Det er sikkert også fare for at AKVR alltid vil ha en Røkke rabatt. Men ikke så stor som den er nå håper jeg.

 

Pirelli

Share this post


Link to post
Share on other sites

Litt interessant område dette med tvangsinnløsningen.

 

Jeg er med der med 1000 aksjer. Og det var bare de med 1K aksjer og opp som ble minoritetsbetraktet og gikk til sak. De med under 1000 tror jeg bare får eller fikk de 72 + 5 kronene.

 

Aksjen lå jo høyt på børs nærmere 200 den gang oppkjøpet startet. Og grovt sett kan man vel tryggt si at det var meglere som sørget for å spre en større mengde akjser tidlig i Røkke-fasen ut til oss mindre forståsegpåere og vi ble sittende i fatet uten noen utgangsmuligheter siden aksjen ble tatt av børs. Like før raste den fra ca 160 og ned på noen små timer omtrent, eller var det en dag eller to. Husker ikke detaljene, men det gikk styggfort.

 

Jeg er ganske så overbevisst om at det den gang foregikk mye snusk i blant meglere og banker for å selge ut mest mulig slik at de ungikk tap selv. I ettertid er det jo klart at de var informert om at selskapet skulle av børs. Rart at ikke kredittilsynet gjorde noe den gang. Måtte jo være lekasjer i mengder internt i finansmiljøet. Huff.

 

Vel, en god del av pengene får vi tilbake, godt er det. Jeg ringte faktisk for ca 1 år siden til RGI og spurte om vi ikke kunne inngå et "privat" forlik med bytte til AKVR aksjer...men det lot seg ikke gjøre siden hele mølla gjennom VPS var satt i gang. Før årskiftet, ja, da kanskje, men ikke etter.

 

Pengene står låst fast og eksisterer så jeg vil ikke si at Røkke akkurat har tatt rotta på småsparerene. Hadde han villet det kunne han nok ha gjort det ved å betale oss ut direkte for så å la oss sitte der. - Tvangsinnløsningen er gjort på en meget ren og grei måte, ingen tvil om det.

 

Vel, det er historie, at vi ikke har stemmerett lenger er også greit nok, hva i all verden kunne vi ha rukket frem med i RGI uansett med 10%...

 

Derimot var det litt politisk motstand den gang han tok Aker av børsen, og den ser vi best gjennom de vedtak som er gjort for AKVR. Om jeg ikke husker helt feil har han ikke lov å ta ut utbytte før i 2005 og etter at storlånet på næremere 4 milliarder er innfridd. Tenker nok at næringsdepartementet følger med her.

 

Uansett dagens AKVR er blitt fuglen Fønix og Røkke kan åpenbart mere enn fisk, så nå kommer selskapet opp av myra med brask og bram. Før vi vet ordet av det er konsernet tilbake på sporet og med full fart mot børstoppen igjen.

 

Det toget har jeg enorm tro på, og er med som fulltbetalende passasjer til vel honnørklassepris.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg hadde forventet en viss kursstigning for AKVR i dag, i og med at Equatorial-saken muligens får sin løsning i løpet av helga. Istedet ble det tynt volum og en kursutvikling preget av en typisk nervøs fredag på Oslo Børs. Med andre ord var det dagen for å akkumulere litt.

 

Strategien min er å sitte på en basisbeholdning og å trade på kortsiktige kursbevegelser. Det fine med AKVR er at dette umulig kan gå galt (jeg er ingen fan av stop-loss), siden alle vet at aksjen er solid underpriset. Samtidig preges kursen av nyhetsoppslag som i realiteten ikke betyr en dritt for den langsiktige verdien. Da er det bare å ri motsatt vei av stemningen i markedet i trygg forvissning om at neste nyhetsoppslag har motsatt fortegn.

 

I fjor sommer mente jeg at Telenor-aksjen var den mest undervurderte av de store likvide selskapene på Oslo Børs. Kursen begynte å ta av etter et solid Q3-resultat, fordi markedet plutselig skjønte at selskapet var underpriset. Nå er AKVR i samme situasjon. Interessen har tatt seg betydelig opp etter at pressen begynte å skrive om planene for strukturelle endringer. Samtidig er det et par uavklarte saker som tynger. Det er alltid vanskelig å spå når markedssentimentet snur i en aksje, men det er åpenbart at for hver av sakene på Aftenpostens "hit-liste" som løses, er vi nærmere en reprising.

 

Man leser mange ulike kursmål for AKVR, og noen av dem er kanskje i overkant optimistiske. Likevel er det vanskelig å se for seg at vi går inn i 2005 uten at kursen har passert 200. Jeg forutsetter da en hovedindeks minst på høyde med i dag. Når lånet som forfaller 31.12.04 er nedbetalt, vil balansen være langt mer oversiktlig for de tungnemme. Dessuten vil det åpne for utbytteutbetalinger som slår bankrenter ned i støvla. Innen den tid er det forhåpentligvis kommet kjøtt på oppsplittingsplanene. Kanskje er flere av de fem "skjelettene" begravd for alltid også?

 

Til tross for at jeg er 100% trygg på at dette er en god langsiktig investering, er det ikke å legge skjul på at det knytter seg betydelig spenning til utfallet av forliksforhandlingene. På mandag er det enten rally, eller så blir det akkumulering over en lav sko. Lykke til!

 

8)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gratulerer med nick EngaBhoy, nå trenger du en avator også, blir det en VIF logo??

 

Vi er skjønt enige om AKVR, at vi også delte interesse for TEL visste jeg ikke. Mine innlegg på imarkedet.no om aksjen ble forbigått i stillet. Jeg tok gevinst på 40,- Alt for tidlig skulle det vise seg. http://bullboard.imarkedet.no/cgi-bin/ulti...ic&f=1&t=005153

 

Jeg skulle inn å sjekke om Equatorial hadde noen nyheter vedr. forliksforhandlingene, men fant børsen i Sydney stengt. Kanskje ikke så rart siden det er lørdag der nede nå, Australia ligger altså foran oss i tid. Lærte det en gang for alle... :oops:

 

Antar at Finansavisen bringer oss svaret i morgen.

 

Pirelli

Share this post


Link to post
Share on other sites

EngaBhoy,

 

Høyres ut til å vera ein fornuftig strategi. Har tenkt på det same. Akkurat nå er eg ikkje inne i AKVR, men det er "på tapetet". Må bare finna noko å selga først.

 

Gjekk i "hold" modus for nokre veker sidan. Skal ikkje ta pengar ut av aksjemarkedet, men eg skal heller ikkje gå inn med meir. Ser at imarkedet er av same oppfatning..

 

Eg trur det blir eit oppsving offshore framover, og AKVR er posisjonert på verftssida. Bare så synd at dei har litt for sterkt fokus på norsk sokkel, men me kan håpa at dei greier å internasjonalisera..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pirelli,

 

som du ser er VIF-logo iverksatt. En by - ett lag - ett Vålenga! Jeg gikk også ut av TEL altfor tidlig. Oppgangen var overraskende eksplosiv når den først tok av, så vi kan jo håpe at AKVR kopierer suksessen...

 

uggabugga,

 

gamle PGS-compadre! Jeg er også i en slags hold-modus. Jeg sitter på ca. 50% kontanter og trader moderat i AKVR. Andre aksjer er jeg ute av. Dersom markedet skulle vise seg å gå mot meg, slik at AKVR eventuelt faller, er trøsten at jeg får en gunstig inngang i andre aksjer. Aker Kværner satser helt sikkert på å diversifisere seg bort fra norsk sokkel. Mange av de siste kontraktene er viktige skritt i denne retningen. Jeg har så smått begynt å drømme om at oppsplittingen av selskapet ledsages av at utenlandske investorer kommer inn. En lavere eierandel for Røkke og børsnotering på NYSE hadde vært noe det...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg har kikket litt på statistikken over megleranbefalinger og konsensusestimater for 2004. Resultatet er nokså forvirrende. I Finansavisens ukentlige oversikt (fredager) er fordelingen mellom positive, nøytrale og negative anbefalinger henholdsvis 7-1-2. På Yahoo Finance oppgis fordelingen å være 4-0-4. Jeg har da slått sammen "sterk kjøp" og "kjøp" som positive og tilsvarende for salgsanbefalingene. Forskjellen skyldes muligens meglerutvalget, men jeg har mer tro på at årsaken skyldes dårlig oppdatering hos en av kildene.

 

Når det gjelder estimater for EPS, er bildet enda mer blandet. Finansavisens daglige tabell har i lengre tid oppgitt 14.77 for 2004 og -0.65 for 2003 (8 analytikere i begge tilfeller). På Yahoo Finance oppgis 1.10 for 2004 og -12.18 for 2003 (hhv. 3 og 6 analytikere). Pr. 3. kvartal er akkumulert resultat pr. aksje -12.44 (Q3-rapporten). Vi kan vel således trygt gå ut fra at Yahoo-tallene er mest pålitelige for 2003. For 2004 synes jeg dog at estimatet virker for pessimistisk. Men 14.77 (Finansavisen) er vel for godt til å være sant. Jeg vet at denne tabellen ikke oppdateres daglig (for å si det mildt). Blant annet gikk det måneder før tickeren ble endret fra KVI til AKVR. Men tallet tyder jo på at analytikerne på et eller annet tidspunkt trodde på et godt 2004.

 

Nå er jo ikke megleranbefalinger og konsensusestimater verdens mest nøyaktige vitenskap. Strengt tatt har jeg et avslappet forhold til hvor lang tid det tar før blårussen innser det åpenbare, nemlig at AKVR er skampriset. Men i forbindelse med den kortsiktige tradingen er det jo av en viss interesse om det kommer opp- eller nedjusteringer. Bildet av en sur Røkke på framsida av Hegnar Online er sjelden noe godt tegn for dagens kursutvikling! Andre som har reflektert over 2004-tallene?

 

:?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ang. 2004 tallene så er jo AKVR’s mål å tjene ca. 1,5 mrd EBITDA. Dette ble opprettholdt selv om Philadelphia har vist seg å være vanskeligere å få lønnsom. Ref. kapitalmarkedsdagen. Så er det jo spørsmålet om hvordan avskrivninger og annet kommer og trekker ned. Hvordan regnskapsføres f.eks. en bankgaranti på 1,1 mrd. Hvis AKVR velger anke i Equatorial saken må de stille en slik garanti, bokføres denne da som tap?

 

Når det gjelder Olje og Gass så er veksten nå ikke i Nordsjøen som Uggabugga nevner, AKVR har teknologi og fokus på å selge seg som EPC kontraktør der det måtte være. Spesielt har vestkysten i Afrika ett stort utbyggingstempo i de nærmeste årene. Men selv om ikke AKVR får hovedkontraktene, blir de ofte brukt som underleverandør til umbilical og tie-in utstyr. Men det er jo ikke svart/hvit, AKVR holder jo på med Kristin som kommer til å gi gode inntekter i 2004. Ormen Lange var på 1 mrd. men den gikk til FMC.

 

Den første store kontrakten i Angola var Girassol, dette er ett FPSO basert felt. FMC fikk EPC kontrakten i 1998 og en utvidelse som bruker samme FPSO, det nye feltet heter Jasmim. TotalFinaElf er operatør på begge feltene. Når da Dalia kontrakten skulle tildeles var den nesten helt nedi lomma på FMC, til og med TotalFinaElf instillte på FMC. Men siste instans er SonAngol, det Angolske oljeselskapet. De ville ha AKVR, og da ble det sånn.

 

Grunnen til at AKVR fikk Dalia var det som kalles ’Local Commitment’. AKVR gjorde avtale om at store deler av prosjektet skulle bygges lokalt i Angola, slik at landet får byggd opp sin kompetanse og får inntekter av dette. I ettertid har jeg hørt at AKVR slett ikke bygger noe særlig i Angola, og at SonAngol er ’pissed’ på AKVR...

 

Fra mars 2003 har AKVR, FMC og ABB konkurrert om den store Block18 utbyggingen utenfor Angola. Dette er en kontrakt som er på størrelse med Dalia, og benytter samme teknologi. Operatør på feltet er BP, som kjenner Kværner fra mange andre samarbeid. Siste jeg hørte om denne er at ABB er innstilt fra BP, og at det nå er opp til SonAngol som siste instans før tildeling.

 

Pirelli

Share this post


Link to post
Share on other sites

Da er vi klar for en liten opptur.

 

Equatorial case closed

 

Oslo, 24 January 2004 - Aker Kvaerner has recently resolved a number of disputes, including the case between Kvaerner US Inc and Equatorial Tonopah, and agreed a series of property transactions in Scandinavia and the USA. While the combined accounting effects of these agreements and transactions is a loss of NOK 275 million, the cash effects are positive with more than NOK 200 million. 24 Jan 04

 

Hele stasen finnes på:

 

http://www.akerkvaerner.com/Internet/Media...ease_931768.htm

 

Hoi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jippi! Hvis ikke dette var en gladmelding, så vet ikke jeg. Aker Kværner må altså ut med USD 101 mill minus forsikringsdekningen på USD 75 mill. Netto utbetaling blir altså USD 26 mill (ca. NOK 177 mill) fordelt over 3 år. Selv om dette selvsagt er litt penger, er det betydelig mindre enn fryktet. Alternativt mindre enn media hadde håpet! Dessuten er det småpenger i forhold til rabatten AKVR-aksjen har i forhold til bokførte verdier. Børsverdien ved en kurs på 130 er NOK 5812 mill, mens bokført egenkapital pr. 30.09.03 er NOK 8289 mill. Jeg ser på dagens melding som et skritt på den møysommelige veien mot fjerning av denne rabatten.

 

I tillegg merker jeg meg at selskapet har løst omtrent 15 av sine utestående juridiske tvister i løpet av 4. kvartal. Dessuten er det frigjort NOK 375 mill gjennom salg og tilbakeleie av fast eiendom. Totalt omfatter pressemeldingen et regnskapsmessig tap på NOK 275 mill, mens kontanteffekten er positiv med over NOK 200 mill. Da kan vi trygt unne oss en whisky i kveld, eller hva Laphroaig?

 

:D :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Korken allerede åpnet!!

 

Jeg er imponert over alle de sakene som de har fått ryddet opp i de siste månedene. Ingen tvil om at selskapet skal opp på å gå og det med rekordfart. Selv om det kommer korreksjoner på den kraftige stigningen av børsen siden nyttår vil nok AKVR bli en solid vinnerkandidat fremover.

 

Som en skrev på HO for en stund siden: Vi står foran alle oppturers mor, folkens.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Henger meg på, dette var bedre enn de fleste ventet. Som EngaBhoy skriver, en total utbetaling på NOK 177 mill i løpet av 3 år. Forsikringen tok vanvittige $75 mill. av utbetalingen... Wow!

 

Pressemeldingen fra NTB nevner ikke at forsikringen dekker mesteparten, de skriver bare at forliket koster AKVR NOK 700 mill. Dette plukkes opp av blant annet Hegnar Online som heller ikke nevner forsikringen. Aftenposten og Nettavisen har åpenbart lest pressemeldingen fra AKVR og nevner forsikringen i sine artikkeler.

 

Les Hegnar Online's artikkel

Les Aftenposten's artikkel

Les Nettavisen's artikkel

 

Ingen hederlig omtale til NTB eller Hegnar Online altså!

 

Pirelli

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja, har lest dem..

 

Begge trådene dukket opp fra ingenting og i all hast har det kommet en mengde negative innlegg for å begrunne den ene usanheten etter den andre.

 

Skremmende at HO tillater disse gjesteinnleggene, siden det åpenbart er samme person som diskuterer med seg selv for på denne måten å skape en usikkerhet eller fatal feilinformasjon omkring et emne.

 

Det eneste denne personen oppnår er vel å få utslipp for sin egen skuffelse...stakkars fyr. - I så måte er det jo godt at han har et åpent forum til sine frustrasjoner.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
  • Create New...