Jump to content

GOGL - Golden Ocean Group Limited


Laphroaig
 Share

Recommended Posts

- Avtalen gir oss en helt annen tyngde i markedet. Vi mener dette er en mer attraktiv måte å ekspandere på i dagens marked enn å kjøpe enkelt skip i markedet. Med dagens priser mener vi det er lite attraktivt, sier konsernsjef Herman Billung i Golden Ocean til iMarkedet.no

 

171214.jpg

 

 

 

 

Skipene har gjennomsnittlig 8 år igjen av sine timecharterkontrakter som Golden Ocean nå overtar. Skipene er leid inn på rater på 9.000 til 12.000 dollar dagen, og Golden Ocean må betale 143 millioner dollar for å overta de gunstige kontraktene inkludert kjøpsopsjoner.

 

Golden Ocean vil også overta kjøpsopsjoner på fem av skipene til knyttet deres timecharterkontrakter. Ifølge Golden Ocean er det materiell verdier i kjøpsopsjonene basert på verdsettelsen av tilsvarende skip i dagens annenhåndsmarked.

 

 

imarkedet

Link to comment
Share on other sites

Kjøpsanbefaling

Analytiker rykker ut med kjøpsanbefaling på bulkrederiet Golden Ocean.

 

 

Artikkel av: Øystein Byberg (9.5.05 13:14)

 

 

Relaterte artikler Se aksjeticker

- - Kvantesprang - Golden Ocean-oppkjøp

- GOGL

 

 

 

 

Corporate Advice & Research slår fast at Golden Ocean siden notering på Oslo Børs før jul har signalisert aggresive ekspansjonsplaner.

- Siden noteringen har vi påpekt at Golden Ocean har vært stivt priset sammenlignet med andre rederier, og aksjen har da også lagget for eksempel Jinhui signifikant. Kursreaksjonen etter meldingen om Dreyfus-dealen har vært på linje med peer Jinhui, og det kan således tolkes som om aksjemarkedet ikke har tillagt flåteutvidelsen større verdi, skriver CAR i dag.

 

Analyseselskapet venter at aksjekursen vil passer 5,50 innen seks måneder. Forsiktig kjøp anbefales.

Link to comment
Share on other sites

http://www.freewebs.com/ziggysanalyser/gogloppdatertfa.htm

 

-------

 

 

Jeg har tidligere skrevet en FA på GOGL og kom da frem til at 5 kroner var et ganske så "riktig" prismål på GOGL. Etter den siste kontrakten på in-chartringen av GOGL har jeg måttet revurdere mine kursmål på aksjen.

 

 

Som de fleste her vet chartret GOGL inn 10 moderne panamaxer for en gjennomsnittsrate på i overkant av 10000$ dagen de neste 8 årene.

 

 

Jeg har selv stusset over hvor lite GOGL egentlig har betalt for denne avtalen og selskapet har selv uttalt at dette var en tilfredstillende god avtale.

 

 

Bare i 2006 vil avtalen gi GOGL rundt 220 millioner kroner i kontantstrøm, medberegnet en dollarkurs på 6 kroner.

 

 

Det er verdt å merke seg at bare 6 av skipene vil være i GOGLs hånd i 2006. De resterende 4 kommer i 2007.

 

 

Alle skipene er bygd i 2001 eller senere hvilket vil tilsi en god rate på skipene i en god stund fremover.

 

Alle skipene har blitt chartret inn for mellom 9000-og 12000 dollar daglig av GOGL. Og break-even raten er derfor utrolig lav.

 

Ledelsen har selv uttalt at skipene vil generere 100000$ daglig i 2006, hvilket vil tilsi at skipene er chartret ut for en rate på mellom 25000$ og 30000$.

 

 

 

Jeg har tidligere beregnet meg til en P/E på 5,4 for GOGL i 2006, basert på et resultat på 157,5 millioner kroner.

 

Etter at nyheten om den siste kontrakten kom har jeg nå beregnet meg frem til en EPS på melom 1.35 -1.5 kroner i 2006.

 

Dette baserer jeg utfra de beregningene jeg foretok i min tidligere analyse ( http://www.freewebs.com/ziggysanalyser/goglfa.htm) og lagt til i grunn forventet inntjening fra den siste kontrakten i 2006.

 

 

Dette vil gi en P/E på langt under 3, og helt nede i 2.6 dersom man legger i grunn en EPS på 1.5.

 

 

Mitt kursmål for GOGL er nå hevet til 7 kroner.

 

Jeg selv tror på en kapitalforhøyelse senere i år, og at det er betydelig risiko i en aksje som GOGL, og forholder meg til et kursmål på 7 kroner i første omgang. Eller P/E 5-5.5

 

 

Jeg mener P/E på 5-6 bør være en grei prising for et selskap i som operer i en bransje hvor inntjeningen varier kraftig til tider.

 

Mange av Golden Oceans skip vil gå ut av kontrakt i 2006, og det er derfor knyttet stor usikkerhet til hvor stor den fremtidige inntjeningen blir.

 

 

 

 

 

Skrevet 5.mai 2005

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Kjemperesultat fra GOGL!!!!!

 

Og bra Outlook:

 

"Outlook

Dry bulk rates have shown a strong negative development in the second quarter. Panamax rates have gone from

$38,000 per day at the end of March to current levels of $24,000 per day, while Capesize rates has gone from

$68,000 per day to $45,000 per day over the same period. In line with the Company’s market view

communicated in the fourth quarter report for 2004, in the first quarter the Company has entered into several short

positions in the Panamax market. The realised and unrealised gain on these positions as of May 25 was

approximately $13.5 million. Most of these short positions have been covered during the last 10 days since the

targeted return has been achieved and the relationship between risk and reward is less attractive.

Short term we expect the downward pressure to remain into the summer. The main reasons for this are slower

iron ore imports to China and higher productivity in the ports. We expect however that the market will recover

during the third quarter of 2005 when the seasonal activity will lead to higher utilization.

Within the next three months the Company will control a fleet of ten Panamax bulk carriers (approximately

72,000 dwt) and three Capesize bulk carriers (approximately 170,000 dwt). In addition, four Panamax new

buildings will be delivered during 2007. 85 per cent of the Company’s fleet has secured long employment (with

minimum periods of 18 months).

The Board feels that the Company is well positioned through a high degree of coverage. The good cash flow

secured through these contracts creates stability and gives opportunity to grow the business with the focus on the

best possible long term return for shareholders. The current negative trend in the market is likely to create

interesting opportunities.

The operational results for the second quarter will be in line with the first quarter. The net income numbers will

be influenced by the results realised on the forward positions.

The Board looks optimistically on the future of our Company."

Link to comment
Share on other sites

GOGL:VIL IKKE VÆRE UTBYTTEAKSJE, PRIORITERER VEKST

 

Oslo (TDN Finans): Golden Ocean vil ikke være en utbytteaksje, og vil

prioritere vekst fremover.

 

Det sier finansdirektør Tom E. Jebsen i Golden Ocean til TDN Finans.

 

-Vi har blant annet gravd ganske godt i kontantbeholdningen i forbindelse

med Dreyfus-handelen, og derfor vil det ikke være naturlig med utbytte,

sier Jebsen.

 

Han sa også på en presentasjon mandag at hovedaksjonær John Fredriksen

ønsker at selskapet skal vokse.

 

-Han får utbytte på tank, men har et helt annet syn på bulk, sa Jebsen.

--

TDN Finans

SH

22 00 11 55

finans@tdn.no

Edited by Hoff@
Link to comment
Share on other sites

Golden - Tørrbulk fremdeles Kina-case -Billung

 

OSLO, 30 mai (Reuters) - Administrerende direktør Herman

Billung i Golden Ocean sier tørrbulkmarkedet fremdeles

i stor grad er et spill rundt utviklingen i Kina.

- Tørrbulk er veldig, veldig, avhengig av Kina, uttaler

Billung på kvartalspresentasjonen mandag.

 

Han viser til at månedlig stålproduksjon i Kina er større

enn årsproduksjonen i Frankrike, Kinas stålforbruk er høyere enn

Japans og Europas tilsammen og at 80 prosent av veksten i

tørrbulkhandelen de siste to årene har kommet fra Kina.

 

Utnyttelsesgraden av tørrbulkflåten har til tider vært

nærmere 100 prosent og ligger nå i sjiktet rundt 96 til 98

prosent.

 

Tørrbulkratene har i løpet av de siste tre måndene falt

bratt nedover fra toppen i mars, men Billung mener dette er i

tråd med sesongmessige svingninger og at markedet vil komme

tilbake i løpet av 3. kvartal.

 

Billung mener det også på sikt skal holde seg bra tross en

ordrebok som utggjør 21 prosent av tørrbulkflåten.

 

Ifølge Billung tilsier dette at flåtetilveksten de nærmeste

par årene vil være større en etterspørselsveksten etter bulkskip,

som anslås rundt fem prosent i 2005 og rundt fire prosent i

2006.

 

Gjennomsnittlig vekst i Kina anslås rundt åtte prosent de

neste to-tre årene.

 

Billung spår også mindre havnekø, som har kostet befrakterne

dyrt, og bidratt til å sende ratene i været.

 

- Brasil, Australia og Kina er de verste, kanskje 10-12

prosent av flåten har vært bundet opp i venting på det meste,

sier Billung.

 

Det er imidlertid blitt mer fokus på vente-problematikken,

og flere havneprosjekter er igangsatt for å redusere problemet.

 

Men tross både større tilsig av tonnasje og tro på større

flåteeffektivitet har Billung tro på sterke år i tørrulk.

 

- 90 prosent utnyttelse tilsier et bra marked, uttaler han.

 

En aldrende flåte gir også muligheter for å sende skip til

skrap, mener han.

 

- Vi tror ikke markedet blir mye dårligere. 15.000-25.000

dollar for panamax - og det doble for capesize, det er historisk

høyt, uttaler Billung.

Link to comment
Share on other sites

Havneproblematikken ???

 

Billung spår også mindre havnekø, som har kostet befrakterne

dyrt, og bidratt til å sende ratene i været.

 

- Brasil, Australia og Kina er de verste, kanskje 10-12

prosent av flåten har vært bundet opp i venting på det meste,

sier Billung.

 

Det er imidlertid blitt mer fokus på vente-problematikken,

og flere havneprosjekter er igangsatt for å redusere problemet.

 

 

Jeg trodde den pressede havnesituasjonen med mye venting snarere ville føre til lavere rater.

Jeg trodde også at den pressede havnekapasiteten ville være en begrensende faktor i den voldsomme Kinaveksten. Noe som sammen med tonnasjeøkningen som kommer, ville medvirke til at vi hadde sett toppen innen bulkratene for nå.

Hvor har jeg tatt feil?

 

 

Endring: Ok, takker for oppklaring i innlegg ovenfor.

Edited by Bottle Bill
Link to comment
Share on other sites

Skipene står i kø for å laste, ikke oppdrag, og bruker lenger tid på hver tur. Lengre turer tar opp kapasiteten, altså mindre tilbudsside. Mindre tilbudsside, høyere priser.

 

Kø i Bospoross --> høyere rater

kø i suez --> høyere rater

streik i venezuela --> amerikanerne må hente olje i gulfen --> høyere rater.

 

Begrenset havnekapasitet kan tenkes å svekke kinesisk vekst, men det vil være et såkalt "sulteproblem", dvs. etterspørselsiden får ikke det den trenger. Først når etterspørselssiden blir mettet får man problemer på tilbudssiden (overkapasitet) ved at man ikke får levert alt man produserer (tonnasje).

 

Økt havnekapasitet + økt tonnasje vil svekke ratene, om ikke kina tar unna...

Håper ikke det ble for teoretisk :)

Edited by gjesp
Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Meglerhuset innleder sin dekning av tørrbulksektoren med en kjøpsanbefaling på Jinhui Shipping, ifølge Reuters. Meglerhuset ser et stort potensiale i selskapet og setter et kursmål på 40 kroner på tre måneders sikt på rederiet.

 

DnB NOR Markets ser også en stor oppside i Golden Ocean Group, der kursmålet settes til syv kroner.

 

Den tredje kandidaten er Camillo Eitzen som får kursmål på 95 kroner. For Wilson er kursmålet 23 kroner.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Key Issues:

 

Dry Bulk recovery ahead

 

Seasonal rebound in dry bulk markets ahead

 

At least 35% upswing on dayrates cross board should be expected

 

Passed peak earnings, but long-term market balance compelling (fleet utilisation >90%)

 

GOGL has 75% of fleet secured on contracts (min. 18 months)

 

Agressive growth strategy - triple fleet size within 2 years (charters + M&A)

 

Valuation highlights

 

P/E '06E 7.9x and P/E'07E 4.2x

 

P/SotP'05E 0.87x - (sensitive to DCF valuation of Dreyfus deal)

 

CHANGE IN RECOMMENDATION/ESTIMATES/TARGET

 

EPSrec. 2005 $0,08 EPS 2006 $0,10 EPS 2007 $0,20

 

Recommendation raised from Accumulate to Buy and target raised from NOK 5.50 to NOK 6.00

 

INVESTMENT CASE

 

Dry Bulk market fairly balanced and heading for a seasonal recovery October-March. Aggressive corporate strategy. Limited risk next 18 months due to high degree of contract cover.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Dette skriver Norse idag:

 

Investment case – Delivering growth

• Overview – Golden Ocean annonced Friday that the Company has

acquired two new building contracts at Shanghai Wai Qiao Shipbuilding

Co., Ltd. The two vessels of 175,000 dwt will be delivered by the end

of 2006 and first half of 2007 respectively. The agreed purchase price

is USD 59 million per unit. The management of Golden Ocean reported

that theey found the combination of price and time of delivery

attractive and a right step forward in its growth strategy. The vessels

are anticipated to be financed with a 70 percent credit facility which

will have a cash break even rate of approximately USD 18,400 per

day. The P&L breakeven for the vessels based on a 25 year life will be

approximately USD 16,700 per day.

• Comment – The very early delivering is very positive. According to

management an opportunity emenrged that presented Golden Ocean

with the opportunity to take over an existing contract. The contract

will accordingly not increase the total orderbook of dry bulk vessels.

The price paid for each vessel, USD 59m, was in line with recent

transactions and can be viewed as low considering the early

delivering. The contract increases our confident in the growth story

and the managements ability to achieve healthy growth.

• Valuation – We believe Golden Ocean is attractive on valuation with

an estimated 2006 EV/EBITDA-multiple of 4.3 compared to the peer

average multiple of 6.3.

• We recommend Golden Ocean as a BUY with a 12 month target

share price of NOK 8.50. Given the strong fundamentals, the

company’s strong management and the company’s aggressive growth

strategy we think Golden Ocean looks very promising.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Stor oppgang i bulk i USA, og heime på bjerget lyser GOGL fram med PE på 3. Det ser ut til at oversolgte GOGL er på veg opp igjen etter botn 3,30. ESO og DNM har grabba til seg det dei har kome over den siste tida.

 

DryShips -- Change: Up 0.88 (8.44%)

http://finance.yahoo.com/q/bc?s=DRYS&t=5d&l=on&z=m&q=l&c=

TBS -- Change: Up 0.32 (5.02%)

http://finance.yahoo.com/q/bc?s=TBSI&t=5d&l=on&z=m&q=l&c=

Link to comment
Share on other sites

Talet har eg frå rykter frå mange ulike hald, eg set difor ein viss lit til dei. Uansett har nok DNM fått dekt seg inn den siste tida på rundt 3,3. Dette baserar eg på bakgrunn av stor handel frå dette huset særleg denne veka.

Edited by Kristian
Link to comment
Share on other sites

Tørrbulkindeksen Baltic Dry Index stiger mandag 31 poeng, eller 1,35 prosent, til 2.328 poeng.

 

Toppnoteringen fra 6. desember 2004 er på 6.208 poeng.

 

Capesize Index stiger 64 poeng til 3.350, Panamax Index 18 poeng til 2.140, mens Supramax Index løfter seg 11 poeng til 1.509.

Link to comment
Share on other sites

Jeg prøver meg på litt teknisk analyse.

 

Aksjekursen har brutt gjennom øvre bollinger bånd, 14-dagers RSI er stigende og nå 64,66, 15-dagers momentum har brutt null-linja nedenfra og er nå 0,33 samt at volum er høyt.

 

Jeg tolker ovennevnte som kjøpssignal og at nedadgående trend er snudd.

 

Tipper den åpner 3,80 på mandag for senere å teste 3,90-4,00. Tror ikke vi passerer 4,00 før tirsdag.

 

ESO nettokjøpte nesten 9 mill aksjer på fredag. Da jeg skulle sjekke siste aksjonær-oversikt hos Golden Ocean under "Shareholders", så viste det seg at aksjonæroversikten var erstattet med en presentasjonsoversikt.

 

:D

Edited by Innogut
Link to comment
Share on other sites

Tror selv ikke på teknisk analyse... Men GOGL er ihvertfall et kjøp her :)

 

Kristian, GOGL er vel den aksjen jeg har mest fundamental tro på personlig, og har vært fan av denne lenge. Var litt bekymret for kursen over resultatet, siden markedet har vært stadig nedadgående helt siden høsten 2005. Selv synes jeg at de "kun" tapte 0,01$ per aksje var helt greit, og det virker som markedet synes det samme. Tror selv den går til 4 kroner i løpet av uken.

 

Lykke til! :)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Sit de framleis i GOGL? Støtta ser ut til å ligge rundt 3,60, men det spørs om meglarhusa vel å køyre den ned ytterlegare dersom storkundar har shortposisjonar. BDI - cape/panamax ser ikkje bra ut på kort sikt, men utover hausten og vinteren skal den opp, og doblast inn i 2007. Med tanke på at organisasjonen har nokre år på baken, og at skipsstatus er betre enn november 2004, er det pussig at kursen er omtrent tilsvarande børsnotering (~3,50). Den gongen hadde GOGL tre-fire skip, no har ein 17 panamax, 6-7 cape og 8-10 OBO (SFL). Panamax går vel mest spot (betre utsikter i ratene på kort sikt, enn cape. fearnleys.com), medan cape har lange kontrakter. Eg vurderar stadig å laste opp meir, og gjer det på impuls om den fell under 3,5. Lukke til vidare, og ha tolmod - det lønar seg!

Link to comment
Share on other sites

Sitter fremdeles tungt lastet i GOGL (med tap). :unsure:

 

Har i dag kjøpt en liten post i JIN og GRR. Satser på at jeg traff bunnen på begge, og forsøker

å selge med gevinst i neste uke. Men det avhenger vel av BDI... :)

Edited by Innogut
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

JIN og GOGL med nok en dårlig dag på børsen idag

 

Ratebildet er ikke så godt, og futures aksellererte nedover idag

 

Her er en oppdatering på ratene:

 

BULK:YTTERLIGERE CAPESIZE-FALL, SOLID I HANDYMAX -FEARNLEYS

 

Oslo (TDN Finans): Ratene i capesizemarkedet har falt ytterlige tilbake i

alle områder den seneste uken.

 

Det fremgår av skipsmeglerfirmaet Fearnleys seneste ukerapport onsdag.

 

I handymaxmarkedet styrket ratene seg på fem reiser, og ratene på reiser

til Stillehavet og det Indiske Hav har holdt seg veldig sterke.

 

Panamaxmarkedet har så langt i år ikke skuffet, selv om de fleste er

skeptiske til dette markedet i 2006. Ratenivåene indikerer et sunt marked.

 

 

RATER (USD/DAG, USD/TONN):

DENNE FORRIGE LAV/HØY

CAPESIZE UKE UKE 2006

 

TCT Cont/Far East 49.000 54.000 42.000/56.000

Tubarao/

Rotterdam (malm) 13,10 13,60 9,70/14,30

Queensland/

Rotterdam (kull) 18,70 19,65 15,15/19,90

 

DENNE FORRIGE LAV/HØY

PANAMAX UKE UKE 2006

 

US Gulf/Kontinentet - 19,90 17,50/21,50

US Gulf/Japan(korn) - 36,10 32,75/39,95

Atlanterhavet

rundreise - 15.900 11.750/17.350

TC Kontinentet/

Det fjerne østen - 19.300 14.250/20.800

TC Fjerne østen/

Kontinentet - 18.900 13.250/18.900

TC Det fjerne østen

rundreise - 21.150 14.000/21.150

 

DENNE FORRIGE LAV/HØY

HANDYSIZE UKE UKE 2006

 

Atlanterhavet

rundreise 14.000 13.450 12.600/17.500

Stillehavet

rundreise 20.000 18.500 14.200/18.500

TC Kontinentet/

Det fjerne østen 16.900 16.850 16.200/22.000

 

DENNE FORRIGE LAV/HØY

1 ÅR TIMECHARTER UKE UKE 2006

 

Capesize 150' dwt 25.000 25.000 23.500/26.500

Capesize 170' dwt 35.000 35.000 31.500/36.000

Panamax 75' dwt - 17.000 15.750/17.500

Handysize 45' dwt 17.250 16.250 15.000/17.000

--

TDN Finans

CL

22 00 11 55

finans@tdn.no

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...