Jump to content

DIAG - DiaGenic


herbert

Recommended Posts

12/03-2007 21:00:00: (DIAG) Prestisjepris til børsnoterte DiaGenic

Det norske bioteknologiselskapet DiaGenic ASA er tildelt prisen

"Entrepreneurial Company of the Year Award". Selskapet får prisen for

sin unike teknologi som diagnostiserer brystkreft og Alzheimers

sykdom gjennom blodprøver.

 

Prisen deles ut av det anerkjente britiske konsulent- og

analyseselskapet Frost & Sullivan.

- Prisen bygger opp under de muligheter også DiaGenic ser i de nye

diagnosemetodene som vi har utviklet. Samtidig er prisen en

anerkjennelse som vil hjelpe oss i produktutvikling og den videre

etablering i markedet, sier DiaGenic ASAs administrerende direktør dr

med Erik Christensen.

DiaGenic ble grunnlagt som selskap i 1998 og notert på Oslo Børs i

2004 og holder nå til på Helsfyr i Oslo.

 

En fremtidsrettet diagnosemetode

Det er de nye, unike metodene som er funnet for å kunne påvise

brystkreft og Alzheimers sykdom, som gjør at Frost & Sullivan velger

det norske bioteknologiselskapet til årets vinner. Selskapet er en

pioner innenfor sitt felt. Det utvikler ny teknologi og har satt seg

i stand til å bruke denne til beste for store pasientgrupper.

- Å bruke blodprøver for å finne genbestemte mønstre som påviser

sykdommen, vil gi produktet stor gjennomslagskraft i markedet, sier

Arun A.K. som leder avdelingen for undersøkende analyse i "Frost &

Sullivan".

 

Prisens statutter

Prisen kan kun mottas av bedrifter med mindre enn 300 ansatte. Det

kreves at man viser frem en ny og unik løsning som har mulighet til å

nå sitt markedspotensiale i løpet av 2-5 år, ressurser til å

gjennomføre produkt og markedsutvikling, beskyttelse av produktet i

form av patenter og strategiske allierte samt solide planer i forhold

til markedsføring og kunderelasjonsaktiviteter.

 

Kontaktpersoner:

Erik Christensen mobil: 95939918 Håkon

Sæterøy mobil: 92695175

Adm. dir. DiaGenic ASA Styreleder

DiaGenic ASAEkstern link: http://hugin.info/135233/R/1111224/201690.pdf

Ekstern link: http://hugin.info/135233/R/1111224/201693.pdf

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • Replies 97
 • Created
 • Last Reply

20/03-2007 13:11:27: (DIAG) PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

DiaGenic ASA har i dag avholdt ekstraordinær

generalforsamling. Til behandling forelå forslag

om styrefullmakt til å forhøye selskapets

aksjekapital med inntil NOK 200.000 gjennom

utstedelse av inntil 4.000.000 nye aksjer.

Forslaget ble enstemmig vedtatt i samsvar med

forslaget i innkallingen. Protokoll er vedlagt på

http://www.newsweb.no

 

 

Kontaktperson:

Håkon Sæterøy

Styrets Leder

 

Telefon: +47 92695175

e-mail: haakon.saeteroy@diagenic.com

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Fra HO:

 

Derfor stiger aksjen

 

- Diagenic-aksjen går på presentasjon av gode forskningsresultater, sier analytiker Jørn Lyshoel til HegnarOnline.

 

Artikkel av: Øystein Byberg (18.4.07 11:29)

 

Diagenic-aksjen stiger 4,3 prosent til 7,31 kroner i formiddag.

- Diagenic går på presentasjon av gode forskningsresultater på brystkreft som ble annonsert i dag tidlig, sier analytiker Jørn Lyshoel i Pareto Securities til HegnarOnline.

 

Diagenic sendte i morges ut følgende melding:

 

" Professor Anne-Lise Børresen-Dale, medlem av DiaGenic Scientific Advisory Board, presenterer nye forskningsresultater innen diagnostisering av brystkreft på konferansen AACR i Los Angeles.

 

Vedlagt følger pressemelding og poster- presentasjon.

 

Det årlige møtet i regi av American Association for Cancer Research (AACR) avholdes i Los Angeles, USA fra 14. til 18. april. Presentasjonen fra DiaGenic inneholder nye opplysninger om treffsikkerhet for påvisning av brystkreft. Presentasjonen er også valgt ut til å inngå i `late breaking news` fra konferansen.

 

De informative gener som er identifisert i tidligere studier er benyttet for å designe og utvikle kundespesifikke arrays på to ulike plattformer (TaqMan og CodeLink), og disse er nå validert ved bruk av en ny og uavhengig pasient kohort. Resultatene tilfredsstiller kriteriene for diagnostisk bruk, og treffsikkerheten er bedre enn 80 % på begge de to plattformer som er benyttet.

 

Med dette er det dokumentert tilsvarende god treffsikkerhet for brystkreft-testen som for testen for Alzheimers sykdom, som ble presentert på konferansen AD/PD 2007 i Salzburg i mars måned

Link to comment
Share on other sites

Rødt for Diagenic

 

Diagenic har null driftsinntekter og en bunnlinje som har blitt enda rødere i første kvartal.

 

 

Artikkel av: Thomas Erling Oksum (26.4.07 06:58)

 

Diagenic melder om driftsinntekter på null kroner i første kvartal, det samme som fjoråret på samme tid.

 

Driften ga et underskudd på 7,4 millioner kroner, mot -6,3 millioner i fjor.

 

Resultat før skatt ble -7,5 millioner, mot -6,2 millioner året før.

 

Periodens resultat ble -7,5 millioner, mot -6,2 millioner foregående år.

Link to comment
Share on other sites

Fra dagens CAR-morgenanalyse:

 

DiaGenic (7,15) – Jobber ufortrødent videre… (Kjøp)

DiaGenic la i går frem resultater som var på linje med våre forventninger. Driftsresultatet (EBIT) ble negative NOK 7,4m som med null i inntekter innebærer en cash-burn på ca. NOK 2,5m per måned – opp fra drøye NOK 2m i Q1’06, men ned fra NOK 2,8m i Q4'06.. Kostnadsøkningen forklares i høyere utgifter drevet av økt bemanning, samt økte kostnader forbundet med valideringen av selskapets diagnostiske prototypeprodukter. Valideringsarbeidet har gjennom kvartalet blitt kommunisert ved internasjonale vitenskapelige kongresser, og begge testene kan nå kjøres på færre enn 96 gener uten at verken den diagnostiske informasjonen eller treffsikkerheten (>80%) svekkes nevneverdig – noe som er imperativt for det kommersielle potensialet til disse produktene.

Testresultatene har gjennom kvartalet blitt markedsført til potensielle IVD-partnere og DiaGenic jobber ufortrødent videre med å ferdigstille det første prototype-produktet som forventes å være klart til markedsføring inn mot forskningsmarkedet og farma-industrien ila 2007 (Research-Use-Only). Det første kommersielle produktet forventes fortsatt lansert i ’mindre regulerte markeder’ ila H1’08.

Dagens prising av DiaGenic reflekterer i våre øyne ikke den reduserte tekniske risikoen ferdigstillelse av prototypene innebærer. Vi opprettholder derfor kjøpsanbefalingen og vårt 6 – 8 mnd kursmål på NOK 12,5 per aksje – en oppside på ikke ubetydelige 75% – og ser frem imot at kommersielle avtaler (H2’07) skal forløse det verdipotensialet vi ser i aksjen.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

31/05-2007 16:17:24: (DIAG) ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

DiaGenic ASA har avholdt ordinær generalforsamling

den 31. mai 2007. Alle vedtak var enstemmige og i

samsvar med forslagene i innkallingen. Protokoll

fra generalforsamlingen vil være tilgjengelig på

http://www.newsweb.no og på selskapets hjemmeside

http://www.diagenic.com

 

Dr Med Erik Christensen, adm. direktør

Telefon: +47 95939918

e-mail: erik.christensen@diagenic.com

 

Håkon Sæterøy, styrets leder

Telefon: +47 92695175

e-mail: haakon.saeteroy@diagenic.comEkstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=153134

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Jeg har brukt mye tid på å lese meg opp på dette selskapet siden jeg ikke er bevandret innen diagonstikk.

Det som skurrer er at disse fantastiske treff resultatene er oppnådd på pasienter som allerede har utviklet sykdom og som allerede er diagnosert med eksisterende metoder og utstyr.

Det gjenstår å bevise at resultatene kan oppnåes i blindtester for pasienter i fase 0.

Før den tid gjenstår mye arbeid og validering. Det vil ta lang tid før noen seriøse selskaper begynner å intressere seg for Diag, selvom konseptet deres sikkert vil være det beste dersom de noen gang kommer i mål.

Kan noen i den 'indre sirkel' som sikkert skal delta på Q2 presentasjonen den 16/8, få en bekreftelse på om det virkelig er så langt frem som jeg påstår.

Saken er at deres fantastiske resultater er oppnådd på syke pasienter i en kombinasjon med friske.

Dette er ingen sensasjon i medisin verden.

Kan de gjenta sine tester på personer i fase 0 eller 1 kontra mot friske personer begynner det å bli intressant.

Etter alt jeg har klart å lese meg til er det dette de skal validere fremover, og ting tar tid. For alt jeg vet kan det da være helt andre faktorer som spiller inn og innvirker på funnene i blodet. En trenger ikke være matematiker for å skjønne at den høye treffprosenten vil være vanskeligere å oppnå, med flere mulige feilfaktorer og minimalt skille mellom friske og personer i en fase 0/1.

Er treffprosenten lavere enn 80 er gjerne metoden uintressant for markedet.

10 år med forskning kan vise seg å være 10 år for lite, før et endelig resultat foreligger validert og dokumenttert.

All den tid er det dagens metoder med PET scan, samt observasjon av pasient, og test av forskjellige ferdigheter som gjelder. :dry:

Link to comment
Share on other sites

13/08-2007 07:45:37: (DIAG) PRESENTASJON AV RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2007

 

DiaGenic ASA presenterer rapport for 2. kvartal

torsdag den 16. august kl 08:30. Presentasjonen

avholdes i selskapets lokaler, Grenseveien 92

(Helsfyr), Oslo.

 

Presentasjonen kan også følges på webcast med

følgende link:

http://streamsync.qbrick.com/05208/2007/q2/diagenic

/

 

Etter presentasjonen vil også webcast være

tilgjengelig `on demand` på hjemmesiden

www.diagenic.com under `Investor relations`.Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=157244

Link to comment
Share on other sites

Klippet fra HO

Økt underskudd for DiaGenic

 

DiaGenics resultat før skatt viser et underskudd som har vokst fra samme periode i fjor.

 

Artikkel av: Thomas Erling Oksum (16.8.07 08:27)

 

DiaGenic hadde ikke driftsinntekter i andre kvartal, og melder om et driftsresultat på -6,8 millioner kroner i perioden.

 

Resultat før skatt ble -6,4 millioner kroner, mot -4,1 millioner kroner på samme tid året før.

 

Presentasjonen finner du her.

http://www.newsweb.no/atmnt/DiaGenic+Q207+...on.pdf?id=45791

Link to comment
Share on other sites

16/08-2007 08:26:51: (DIAG) RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2007

Styret har den 15. august behandlet rapport for 2.

kvartal 2007.

 

Kvartalsrapport og presentasjonsmateriale følger

vedlagt.

 

Hovedpunkter i kvartalsrapporten er:

 

-Gjennomført første del av en omfattende klinisk

studie for diagnostikk av brystkreft i India.

DiaGenic har for første gang overført den

fullstendige prosedyre for diagnostisk testing til

et annet land.

 

-Nye forskningsresultater presentert ved

internasjonale vitenskapelige møter.

 

-Innledet diskusjoner med legemiddelselskaper om

bruk av DiaGenics diagnostiske tester og teknologi

for utvikling og dokumentasjon av legemidler.

 

-Gjennomført emisjon med tilførsel av NOK 24,3

millioner.

 

DiaGenic har i løpet av første halvår gjennomført

første del av en omfattende studie i India.

Studien

skal dokumentere den kliniske bruk av den

tidligere

presenterte prototypen for brystkreftdiagnostikk,

og bidra til den kliniske dokumentasjon nødvendig

ved senere godkjenningssøknader i Europa og USA.

De

prøver som til nå er analyserte viser at DiaGenics

genutvalg har bevart den diagnostiske

informasjonen

og gir tilsvarende treffsikkerhet som tidligere

studier med prototypen har vist med nordiske og

nordamerikanske prøver. Dette sannsynliggjør

muligheten for et felles globalt genutvalg og ny

sensitiv testmetode. Det er første gang DiaGenic

har overført hele den diagnostiske prosedyre til

et

annet land og på et eksternt laboratorium. Dette

viser at genekspresjonsanalyse av RNA kan

standardiseres og kvalitetssikres med den valgte

teknologi. Studien følger tidsplanene med planlagt

lansering av diagnostisk produkt i India mot

slutten av 1. halvår 2008.

 

DiaGenic presenterte på `Alzheimer`s Association

International Conference on Prevention of

Dementia`

i Washington, USA, i juni detaljerte studier rundt

prototypen for diagnostisk test av Alzheimers

sykdom. Studien var en av 4 som ble valgt for å

vise forskningens frontlinje innen diagnostikk.

 

Utviklingen av `Research Use Only` produkt følger

planen som DiaGenic tidligere har kommunisert, med

lansering av produkt mot utvalgte kunder innen

forskning og farmakologisk industri nå i 2. halvår

2007. Det er innledet diskusjoner med

legemiddelselskaper om bruk av produktet for

utvikling og dokumentasjon av legemidler.

 

DiaGenic ble ved emisjon i 2. kvartal tilført NOK

24,3 mill. Selskapets likvider utgjorde 30. juni

2007 NOK 32,3 mill.

 

For nærmere opplysninger henvises til vedlagte

kvartalsrapport.

 

Kontaktperson:

 

Dr Med Erik Christensen, administrerende direktør

Telefon: +47 95939918

e-mail: erik.christensen@diagenic.com

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

På tide å oppfriske litt for oss håpefulle i DIAG

 

Fra dagens CAR-morgenanalyse:

 

DiaGenic (7,15) – Jobber ufortrødent videre… (Kjøp)

DiaGenic la i går frem resultater som var på linje med våre forventninger. Driftsresultatet (EBIT) ble negative NOK 7,4m som med null i inntekter innebærer en cash-burn på ca. NOK 2,5m per måned – opp fra drøye NOK 2m i Q1’06, men ned fra NOK 2,8m i Q4'06.. Kostnadsøkningen forklares i høyere utgifter drevet av økt bemanning, samt økte kostnader forbundet med valideringen av selskapets diagnostiske prototypeprodukter. Valideringsarbeidet har gjennom kvartalet blitt kommunisert ved internasjonale vitenskapelige kongresser, og begge testene kan nå kjøres på færre enn 96 gener uten at verken den diagnostiske informasjonen eller treffsikkerheten (>80%) svekkes nevneverdig – noe som er imperativt for det kommersielle potensialet til disse produktene.

Testresultatene har gjennom kvartalet blitt markedsført til potensielle IVD-partnere og DiaGenic jobber ufortrødent videre med å ferdigstille det første prototype-produktet som forventes å være klart til markedsføring inn mot forskningsmarkedet og farma-industrien ila 2007 (Research-Use-Only). Det første kommersielle produktet forventes fortsatt lansert i ’mindre regulerte markeder’ ila H1’08.

Dagens prising av DiaGenic reflekterer i våre øyne ikke den reduserte tekniske risikoen ferdigstillelse av prototypene innebærer. Vi opprettholder derfor kjøpsanbefalingen og vårt 6 – 8 mnd kursmål på NOK 12,5 per aksje – en oppside på ikke ubetydelige 75% – og ser frem imot at kommersielle avtaler (H2’07) skal forløse det verdipotensialet vi ser i aksjen.

Link to comment
Share on other sites

PRESENTASJON PÅ HELSESEMINAR

 

DiaGenic ASA presenteres av adm. direktør Erik

Christensen på DnB NOR Markets`

helseseminar torsdag 13. september. Presentasjonen

gir en oppdatering på produktutviklingen, og

fokuserer på de strategiske planer for

kommersialisering.

Presentasjonsmaterialet følger vedlagt.

 

Kontaktperson:

Dr Med Erik Christensen, administrerende direktør

Telefon: +47 95939918

e-mail: erik.christensen@diagenic.com

Link to comment
Share on other sites

19/09-2007 07:37:03: (DIAG) MELDEPLIKTIGE HANDLER BLANT PRIMÆRINNSIDERE

Den 18. september 2007 er det gjennomført

meldepliktige handler blant primærinnsidere i

DiaGenic ASA. Netto økning av eksponeringen blant

innsiderne etter transaksjonene er på 50.000

aksjer.

Transaksjonene er nærmere beskrevet nedenfor.

 

Erik Christensen, som er administrerende direktør i

DiaGenic ASA, har den 18. september 2007 inngått en

6 måneders terminforretning for 50.000 aksjer i

DiaGenic. Terminkursen er NOK 5,7008 per aksje.

Christensen har dermed økt sin eksponering i

selskapet med 50.000 aksjer til totalt 130.000

aksjer.

 

Håkon Sæterøy, som er styreleder i DiaGenic ASA,

har gjennom sitt heleide selskap INVESTOR Corporate

AS inngått en 6 måneders terminforretning med salg

av 80.000 aksjer til kurs NOK 5,50 og kjøp av

100.000 aksjer på termin til kurs NOK 5,7008 per

aksje. Sæterøy har dermed økt sin eksponering i

selskapet med 20.000 aksjer til 1.303.478 aksjer i

direkte og indirekte eie.

 

Praveen Sharma, som er direktør og styremedlem i

DiaGenic, har solgt 280.000 aksjer i selskapet til

kurs 5,50 per aksje. Samtidig har han inngått en 6

måneders terminforretning for 260.000 aksjer med

terminkurs NOK 5,7008 per aksje. Etter salget og

terminforretningen kontrollerer Sharma til sammen

3.170.000 aksjer i DiaGenic.

 

Kontaktperson:

Dr Med Erik Christensen, administrerende direktør

Telefon: +47 95939918

E-mail: erik.christensen@diagenic.com

Link to comment
Share on other sites

 • 5 weeks later...

Interesssante ting skjer for diag i neste uke, og jeg vil tippe at nyhetene som kommer da vil være kursdrivene enten det er opp eller ned.

 

22-23 oktober:

 

American Association for Cancer Research Molecular Targets and Cancers

Participants: -

 

Professor Anne Lise Børresen-Dale from the Norwegian Radium Hospital, Oslo Norway will present interim data from DiaGenic's large multi-center study on early detection of breast cancer in India at her keynote lecture on Molecular profiling and Breast Cancer.

 

 

26 oktober:

Presentation of the third quarter report

(og det er på en fredag, nysgjerrig på hvilken effekt det vil ha på mandagen forutsatt at den er sent på dagen.)

 

 

Jeg sente en mail til diagenic angående Satoris, og vica versa; trodde ikke jeg kom til å få svar, men det gjorde jeg fra selve erik christensen CEO (det er litt tøft :happy: ). Har ikke fått svar fra Satoris ennå...

 

ctrl+c, ctrl+v:

 

----------------------

 

 

-----Original Message-----

From: whatever@whatever.com

Sent: 14. oktober 2007 21:34

To: Email

Subject: satoris inc. som direkte konkurrent til diag, kommentarer?

 

Satoris Inc. har funnet en "proteinprofil" som svært nøyaktig passer

med alzheimers i en artikkel som ble publisert i dag (14.10.07). Jeg

vil derfor stille en del spørsmål, og håper noen har anledning til å

svare.

 

artikelen er å finne her:

http://www.nature.com/nm/journal/vaop/ncur...ull/nm1653.html

 

Abstract:

A molecular test for Alzheimer's disease could lead to better

treatment and therapies. We found 18 signaling proteins in blood

plasma that can be used to classify blinded samples from Alzheimer's

and control subjects with close to 90% accuracy and to identify

patients who had mild cognitive impairment that progressed to

Alzheimer's disease 2?6 years later. Biological analysis of the 18

proteins points to systemic dysregulation of hematopoiesis, immune

responses, apoptosis and neuronal support in presymptomatic

Alzheimer's disease.

 

----------

 

Hvordan kan Diagenic konkurrere mot Satoris innen Alzheimers dx? Det

virker på meg mye lettere (og derfor mer kosteffektivt) å gjennomføre

tester mot proteiner enn mot mRNA arrays?

 

Vil dere, eller har dere allerede brukt mRNA fra disse 18 proteinene

for å predikere alzheimers, og hvordan vil dette i såfall være

forenlig med en mulig konflikterende patent fra Satoris?

 

Hva vil Diagenic gjøre i forhold til denne nyheten og i hvilken grad

vil dette virke inn på deres strategi?

 

Tror dere at Diagenics fremtidige alzheimers dx produkt vil være

konkurransedyktig mot et slikt produkt i fremtiden, og på hvilken måte?

 

takk for alle svar

 

mvh

 

(whatever)

 

 

SVAR:

 

Hei

Du referer til en spennede artikkel i Nature Medicine. Studien ble også presentert ved Washingtonkongressen i juni, slik at vi kjente noe til den før den ble publisert. Vi ser artiklen som et positivt bidrag i diskusjonen rundt tidlig deteksjon av Alzheimer. Den bekrefter vår strategi idet begge bruker reaktive prosesser på Alzheimer som diagnostisk fremgangsmåte og i prinsippet er det underordnet om det er mRNA eller proteiner.

Studien er preliminær og må bekreftes for å styrke funnene videre, men som sagt svært spennende.

 

Vi undersøker de brukte proteinene om de har noe til felles med våre mRNA og om de evt. vil være til nytte i vår test.

 

Artikkelen beskriver deteksjon av proteiner med protein-microarrays, et spennende felt i seg selv. Denne teknologien må, etter vår oppfatning, løse at antall tekniske utfordringer før den kan bli karakterisert som noe mere enn et forskningsverktøy.

 

Artiklen påvirker vår strategi idet den bekrefter den diagnostiske strategi. Innen både protein og RNA-feltet er det en spennede teknologisk utvikling fremover, begge metoder er idag komplekse når mange analytter skal håndteres. DiaGenic vil også i fremtiden være konkurransedyktig i dette markedet.

 

I fremtiden vil det også være flere parallelle produkter på markedet som vil konkurrere på sensitivitet/spesifisitet, pris og salgsstyrke. Dette vil kun øke det totale markedet for slike tester.

Men som sagt er dette spennende nyheter som er positive for DiaGenic.

 

Hilsen

 

Erik Christensen, MD PhD

 

Chief Executive Officer

DiaGenic ASA

Phone: +47 23 24 89 50

Mobile: +47 95 93 99 18

 

 

------

 

lynkurs i cellebiologi:

http://en.wikipedia.org/wiki/Central_dogma

Link to comment
Share on other sites

Interesssante ting skjer for diag i neste uke, og jeg vil tippe at nyhetene som kommer da vil være kursdrivene enten det er opp eller ned.

 

22-23 oktober:

 

American Association for Cancer Research Molecular Targets and Cancers

Participants: -

 

Professor Anne Lise Børresen-Dale from the Norwegian Radium Hospital, Oslo Norway will present interim data from DiaGenic's large multi-center study on early detection of breast cancer in India at her keynote lecture on Molecular profiling and Breast Cancer.

 

Har vi hørt noe her da??

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Endelig skjer det noe her. Mye uavklart rundt dette foreløpig, men det er da ihvertfall posistivt med denne avtalen.

 

14/12-2007 07:37:36: (DIAG) OPALDIA BLIR PARTNER I STORBRITANNIA

DiaGenic og Opaldia har signert en

intensjonsavtale hvor Opaldia blir kommersiell

partner for genekspresjonstester i UK.

 

Første test som vil bli omfattet av avtalen vil

være brystkreft, hvor DiaGenic sikter mot CE-

merking i løpet av 2008.

Testen vil bli gjort tilgjengelig for private

pasienter i UK som en del av Opaldias kliniske

program. Avtalen omfatter også bruk av `research

use only` produkter fra DiaGenic i Opaldia sine

studier.

De kommersielle elementer i avtalen er ikke

fastlagt og vil derfor bli kommunisert på et

senere

tidspunkt.

Internasjonale pressemeldinger fra Opaldia og

DiaGenic om saken følger vedlagt.

 

Kontaktperson:

Dr Med Erik Christensen, administrerende direktør

Telefon: +47 95939918

e-mail: erik.christensen@diagenic.comEkstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=165849

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

01/04-2008 15:08:12: (DIAG) EUROPEISK PATENT ALZHEIMERS SYKDOM

EUROPEISK PATENT ALZHEIMERS SYKDOM

 

I dag mottok DiaGenic melding om at European Patent Office vil innvilge

patentsøknad for diagnostisering av Alzheimers sykdom ved bruk av

blodprøver og analyse av genuttrykk.

 

Når patentet utstedes vil det være gyldig i 19 europeiske land. Patentet

dekker diagnostisk bruk av genuttrykk som er forskjellig uttrykt i

informative prober. Metoden for probe-utvelgelse er generell, og ikke

lengre begrenset til en bestemt måte å selektere prober på. DiaGenic har

tidligere fått innvilget et europeisk patent (EP0979308) som kun dekker

bruk av ikke-sekvensbaserte metoder.

 

Videre har DiaGenic nylig blitt meddelt aksept av patentkrav hos både de

indiske og australske patentmyndighetene. Dette omfatter bruk av viktige

gensekvenser i oppdagelse av flere sykdommer, blant annet brystkreft og

Alzheimers sykdom (hovedsøknad PCT/GB03/005102).

 

Dr Med Erik Christensen, administrerende direktør i DiaGenic

kommenterer: “Det nye Europa-patentet for diagnostisering av Alzheimers

sykdom er en viktig milepæl som styrker vår posisjon i denne regionen.

Selskapet vil nå ha tilsvarende patentdekning i Europa som i USA. Den

voksende patentporteføljen reflekterer vår aktive patentstrategi, og

bekrefter DiaGenics rolle som en leder innen molekylær diagnostikk med

bruk av blodbaserte tester. De nye patentene gjør også DiaGenic til en

attraktiv partner for en lang periode, da kommersielle avtaler typisk

inngås for en periode som tilsvarer levetiden for patentene.”

 

 

 

Kontaktperson:

Dr Med Erik Christensen, administrerende direktør

Telefon: +47 95939918

e-mail: erik.christensen@diagenic.com

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Denne har jeg ventet lenge på. dette er rett og slett knallnyheter

 

29/04-2008 15:53:01: (DIAG) DISTRIBUSJON AV DIAGNOSTISK TEST I INDIA

DISTRIBUSJON AV DIAGNOSTISK TEST I INDIA

 

DiaGenic signerer "Memorandum of Understanding" for distribusjon av

brystkreft-testen.

 

I løpet av de seneste månedene har DiaGenic forhandlet

distribusjonsavtale for brystkreft-testen i India, som vil bli den

første kommersielle lansering av en diagnostisk test fra DiaGenic. Det

er to aktuelle partnere på shortlist, og styret i DiaGenic har i dag

godkjent en signert "Memorandum of Understanding" (MoU) mellom DiaGenic

og SRL Ranbaxy LTD. Denne MoU omhandler distribusjonsavtale hvor SRL

Ranbaxy blir partner for DiaGenics test for diagnostisering av

brystkreft i India og nærliggende områder. En endelig avtale skal

innebære at testen vil bli markedsført og solgt i det indiske markedet

av SRL Ranbaxy, som er Indias største laboratoriekjede med mer enn 700

innsamlingssteder og laboratorier fordelt i hele regionen. SRL Ranbaxy

vil også være ansvarlig for innsamling av blodprøver, som så vil bli

analysert hos LabIndia Instruments Pvt. Ltd.

 

DiaGenic vil motta en godtgjørelse på 2.500 Indiske Rupi per solgte

test. Den indiske kliniske studien og de kommersielle forhandlinger har

vært koordinert av DiaGenics lokale agent; PAC Med Biotech Pvt. Ltd.

Etter fradrag av kostnader til Pac Med Biotech vil DiaGenic motta i

størrelsesorden NOK 300 per test med dagens valutakurser. Prisnivået og

godtgjørelsen til DiaGenic forventes å variere mellom geografiske

områder, og India kan forventes å være i den lavere del av markedet.

 

Praveen Sharma, med-gründer og direktør for teknologi og

produktutvikling i DiaGenic kommenterer:

"Denne avtalen markerer DiaGenics inntreden i en ny fase, hvor

markedsføring og salg vil stå sentralt i realiseringen av selskapets

målsetting om å bli en ledende global aktør innen molekylær diagnostikk.

For meg personlig er det en stor tilfredsstillelse at vår første

lansering blir i India, som er mitt hjemland. Begge de to kandidatene på

shortlist vil være gode partnere for å gjøre denne testen bredt

tilgjengelig i det enorme indiske markedet. Det er et sterkt økende

behov for DiaGenics test India, som opplever økende forekomst av

brystkreft blant yngre kvinner. Det er lav sannsynlighet for overlevelse

da sykdommen oppdages altfor sent. Dessuten blir kvinner i India stadig

mer oppmerksomme på sykdommen, samtidig som det ikke finnes et offentlig

screening program."

 

 

Kontaktperson:

 

Dr Med Erik Christensen, administrerende direktør

Telefon: +47 95939918

e-mail: erik.christensen@diagenic.com

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

23/05-2008 14:44:00: (DIAG) DISTRIBUSJONSAVTALE FOR INDIA

 

DiaGenic opplyste den 29. april at det er signert "Memorandum of

Understanding" med SRL Ranbaxy LTD for distribusjon av

brystkreft-testen i India. Partene nå har sluttført forhandlingene om

distribusjonsavtalen, og avtalen er signert av begge parter.

 

I løpet av de seneste månedene har DiaGenic forhandlet med ledende

partnerkandidater om distribusjonsavtale for brystkreft-testen i

India. Etter signerte MoU har forhandlingene blitt videreført med

begge de to aktuelle partnere på shortlist. Styret i DiaGenic har i

dag bekreftet sin preferanse for Indias største laboratoriekjede; SRL

Ranbaxy LTD, og partene har signert distribusjonsavtalen. Denne

avtalen innebærer at SRL Ranbaxy blir kommersiell partner for

DiaGenics test for diagnostisering av brystkreft i India og

nærliggende områder. Testen vil bli markedsført og solgt i det

indiske markedet av SRL Ranbaxy, som er Indias største

laboratoriekjede med mer enn 700 innsamlingssteder og laboratorier

fordelt i hele regionen.

 

DiaGenic vil motta en godtgjørelse på 2.500 Indiske Rupi per solgte

test. Etter fradrag av kostnader til DiaGenics lokale agent vil

DiaGenic motta i størrelsesorden NOK 300 per test med dagens

valutakurser. Avtalen inneholder en forpliktelse for SRL Ranbaxy til

vesentlige investeringer i markedsføring av testen i det første året.

Avtalen er gjensidig eksklusiv, og inneholder bestemmelser om

minstevolumer fra og med det andre året. Tallstørrelser for

minstevolumer og markedsføring er ikke offentliggjort.

 

Partene har utarbeidet en felles internasjonal pressemelding om

avtalen. Pressemeldingen følger vedlagt.

 

 

 

Kontaktperson:

 

Dr Med Erik Christensen, administrerende direktør

Telefon: +47 95939918

e-mail: erik.christensen@diagenic.com

Link to comment
Share on other sites

 • 3 years later...

Diagenic er et selskap som jeg mener er priset hinsides all fornuft. Markedsverdi på 135 mill. for et selskap som mislykkes med alt?

 

Begge testene har floppet totalt og salget er null. Company diagnostics har lite potensiale på inntektssiden og nå jobber større aktører med å utvikle en skikkelig test for Alzheiemrs. GE og J&J har samarbeidet et års tid for en ny test og her er Pfizer allerede nevnt som mulig kunde (Pfizer samarbeidet tett med J&J innen ALzheimers i dag). Hvilken muligheter Diagenic har er hvis Pfizer avslutter samarbeidet er vanskelig å få øye på.

 

Det blir sannsynligvis en trist avslutning for det som en gang var et lovende selskap.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


 • Lage deg en bruker i dag for alle funksjoner. Helt gratis!

  Logg inn eller lag deg en bruker

×
×
 • Create New...