Jump to content
Vegard

Teknisk Analyse og signaler

Recommended Posts

Apropos kjernekonflikten mellom teknisk og fundamental analyse.

 

Jeg prøver å balansere mellom teknisk og fundamental analyse og vektlegger de to elementene forskjellig, basert på dagens "tilstand". Å finne den riktige balansen, tror jeg er nøkkelen til å treffe godt med sine investeringer. Selv ser jeg svært lite på fundamentale forhold, bortsett fra at jeg vurderer nøye hvordan nye fakta påvirker situasjonen, positivt eller negativt. Jeg kan regne og analysere regnskap, men det er svært sjelden jeg gjør det:

 

Når det er lite konkret informasjon som direkte påvirker inntjeningen i en enkelt aksje, har massepsykologi overvekt. Da vil ofte grensepunkter for de kurssvingningene dette medfører bli godt etablert og være forutsigbare, og man kan trade med god treffsikkerhet. TA er da det perkfekte verktøy for å finne vendepunktene, fordi historisk kursinformasjon kan forutsi fremtiden med stor sannsynlighet. Altså ved nyhetstørke som f.eks. i Tomra.

 

Når det kommer konkret informasjon av betydning for inntjeningen, forlater vi det psykologiske perspektiv og massepsykologien blir mer rasjonell. En viktig nyhet forandrer jo virkeligheten, så historiske data kan da selvsagt ikke forutsi fremtiden lenger. Da gjelder ikke massepsykologien fordi folk baserer avgjørelser på fakta og opptrer mer rasjonelt. Det vil riktignok ta litt tid før kursen slutter å påvirkes av massepsykologi og går over til å bli mer basert på nye fakta, hvor lang tid dette tar henger sammen med balansen mellom frykt og grådighet, dvs. hvor nervøst markedet er. Den første reaksjonen på nye fakta kan også medføre veldig irrasjonelle handlinger like etterpå, slik vi så på Oslo børs noen timer etter bombene i London. Men etter en overgangsfase (1-3 dager) vet aktørene sikrere hvilken vei det går, i lys av den nye fundamentale situasjonen.

 

Når det så blir en ny periode med lite fundamentale nyheter, etableres et nytt tradingområde basert hovedsaklig på massepsykologi, og historiske data blir igjen egnet til å forutsi fremtiden. -Inntil troen på fremtiden igjen forandrer seg altså...

 

(Jeg stiller ganske strenge krav til at en nyhet skal regnes som fundamental slik at det massepsykologiske TA-perspektivet må forlates. Det mest konkrete regner jeg som meldinger fra selskapet, eller andre solide, fundamentale nyheter av stor kalkulerbar betydning for inntjeningen. Det vil altså si at jeg f.eks. ikke regner med Teknikern's utmerkede nyhetstjeneste om Tomra som særlig kursdrivende. Det har mest betydning for massepsykologien, selv om den betydningen ikke skal undervurderes.)

 

Teknisk analyse må benyttes forskjellig på enkeltaksjer og på hovedindeksen. Jeg regner TA som viktig i et psykologisk perspektiv for begge deler, men likevel ganske uviktig i forhold til mitt konkrete valg av aksjer. Unntaket er hvis man har en perfekt spredning av risiko i porteføljen (diversifisering). Men da kan man jo like godt handle aksjefond i stedet for å trade selv, ikke sant?

 

P.S. -Jeg innbiller meg ikke at jeg er ekspert på dette, synspunktene er bare et innspill som gjerne kan kommenteres eller korrigeres med andre synspunkt. :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

AnalyseNytt

Mandag 8 august 2005

 

Markedskommentarer

Svak nedgang på Oslo Børs fredag

Det ble en svak nedgang i markedet fredag, og Hovedindeks endte på 301 poeng, noe som er en nedgang på 0.3%. For uken som helhet viste indeksen en oppgang på 0.7%. OBX-indeks endret seg -0.4% og sluttet på 1010 poeng. For uken som helhet viste indeksen en oppgang på 0.5%.

 

88 aksjer gikk opp og 66 gikk ned, mens 21 forble uendret og 35 var uten omsetning. Goodtech var aksjen som gjorde det aller best. Aksjen steg 21.6% og sluttet på 0.90. Apptix, opp 16.9%, Petrolia Drilling, opp 9.6%, og Teco Coating Services, opp 9.5%, kom på de neste plassene på vinnerlisten. Dagens taper ble Polimoon som endte på 20.40 etter en nedgang på 6.8%. Andre aksjer som gjorde det dårlig, var Catch Communications med en nedgang på 3.9%, Strømme ASA ned 3.1% og Stepstone ned 2.3%. Aksjene med høyest omsetning var Statoil med 740 millioner kroner, Telenor med 364 millioner kroner og Norsk Hydro med 296 millioner kroner. Total omsetning av aksjer og grunnfondsbevis fredag ble ca 4.4 milliarder kroner.

 

Nedgang på Nasdaq fredag

NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX utviklet seg negativt fredag, og falt 0.6% til en sluttnotering på 2178 poeng. For uken som helhet viste indeksen bare en svak en endring på -0.32%.

 

Svak nedgang på Stockholm Fondbörs fredag

Det ble en svak nedgang i markedet fredag, og Stockholmsbörsen All-Share PI endte på 268 poeng, noe som er en nedgang på 0.3%. For uken som helhet viste indeksen bare en svak en endring på -0.20%. OMXS30 Index endret seg -0.3% og sluttet på 861 poeng. For uken som helhet viste indeksen bare en svak en endring på -0.34%.

 

Dagens signaler - Oslo Børs

DNO - DNO har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Vi...

 

PDR - Petrolia Drilling viser en sterk utvikling innenfor en stige...

 

LUX - Luxo ligger i en tilnærmet horisontal trend og videre utvikl...

 

STP - Stepstone har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendka...

 

BEL - Belships Co har brutt den fallende trenden, noe som i første...

 

Indeksanalyser

Kjøpskandidat (Middels lang sikt)

Hovedindeks har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt. Indeksen har støtte ved ca 265 poeng. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Indeksen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

 

Watch (Middels lang sikt)

NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Indeksen har marginalt brutt ned gjennom støtten ved ca 2180 poeng. Etablert brudd vil indikere videre nedgang. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Indeksen anses samlet sett teknisk nøytral på middels lang sikt.

 

Svak kjøpskandidat (Middels lang sikt)

Stockholmsbörsen All-Share PI har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Indeksen har støtte ved ca 248 poeng. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Indeksen anses samlet sett teknisk svakt positiv på middels lang sikt.

 

Dagens kjøpskandidat - Oslo Børs

DNO (DNO) - 5 august. Kurs: 29.00

DNO har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har støtte ved ca 24.80 kr. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

Middels lang sikt: Kjøpskandidat

 

 

Modellporteføljen

Modellporteføljen oppdateres hver fredag før børsen åpner med mulige nye og spennende kandidater.

Modellporteføljen ble etablert 2000-12-07. Siden da har porteføljen oppnådd følgende resultater:

Siste uke 2005 2004 2003 2002

Portefølje 2.87% 46.80% 45.59% 85.00% -13.50%

Hovedindeks 0.65% 26.96% 38.45% 48.40% -31.09%

 

 

Indekser siste dag

AEX -0.85% 391.31

CAC40 -0.84% 4421.70

COMPX -0.61% 2177.91

DAX -0.96% 4827.18

DJX -0.49% 10558

HEX -0.58% 7307.32

KFX 1.01% 362.17

OMXS30 -0.31% 860.88

OSEBX -0.30% 300.51

SAX -0.31% 267.96

UKX -0.02% 5314.70

XOBX -0.41% 1010.18

Share this post


Link to post
Share on other sites

AnalyseNytt

Tirsdag 9 august 2005

 

Markedskommentarer

Positiv utvikling på Oslo Børs mandag

Hovedindeks utviklet seg positivt mandag, og steg 1.4% til en sluttnotering på 305 poeng. OBX-indeks endret seg +1.5% og sluttet på 1026 poeng.

 

106 aksjer gikk opp og 58 gikk ned, mens 21 forble uendret og 24 var uten omsetning. DiaGenic var aksjen som gjorde det best. Aksjen steg hele 11.4% og sluttet på 10.30. Også Opera, Pan Fish og DynaPel Systems Inc. gjorde det meget bra, med oppgang på henholdsvis 10.8%, 8.6% og 6.9%. Dagens taper ble Inmeta som endte på 2.24 etter en nedgang på 6.3%. Andre aksjer som gjorde det dårlig, var Apptix med en nedgang på 5.8%, Goodtech ned 5.6% og Global Geo Services ned 4.8%. Mest omsatt var Statoil med en omsetning på 1046 millioner kroner, Norsk Hydro med 691 millioner kroner og Telenor med 387 millioner kroner. Total omsetning av aksjer og grunnfondsbevis mandag ble ca 5.0 milliarder kroner.

 

Negativ utvikling på Nasdaq mandag

NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX utviklet seg negativt mandag, og falt 0.6% til en sluttnotering på 2164 poeng. Med dette har indeksen sunket 4 dager på rad.

 

Tilnærmet uendret på Stockholm Fondbörs mandag

Det var en flat utvikling i markedet og Stockholmsbörsen All-Share PI sluttet på 268 poeng (+0.05%). Etter en endring på +0.0% sluttet OMXS30 Index på 861 poeng.

 

Dagens signaler - Oslo Børs

TEC - Technor ligger i en fallende trend og videre nedgang innenfo...

 

RIC - Rica Hotels ligger i en stigende trend og videre oppgang inn...

 

EDBASA - EDB Business Partner viser en sterk utvikling innenfor en st...

 

TST - Tandberg Storage har brutt opp fra en tilnærmet horisontal t...

 

NEXT - NextGenTel ligger i en stigende trend og videre oppgang inne...

 

Indeksanalyser

Kjøpskandidat (Middels lang sikt)

Hovedindeks har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt, men den sterke oppgangen kan gi reaksjoner tilbake på kort sikt. Indeksen har støtte ved ca 264 poeng. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Indeksen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

 

Watch (Middels lang sikt)

NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Indeksen har brutt ned gjennom støtten ved ca 2180 poeng og videre nedgang er dermed signalisert. Indeksen anses teknisk nøytral på middels lang sikt.

 

Svak kjøpskandidat (Middels lang sikt)

Stockholmsbörsen All-Share PI har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Indeksen har støtte ved ca 248 poeng. RSI er overkjøpt, noe som indikerer at en kortsiktig reaksjon ned snart bør komme. Indeksen anses samlet sett teknisk svakt positiv på middels lang sikt.

 

Dagens kjøpskandidat - Oslo Børs

EDB Business Partner (EDBASA) - 8 august. Kurs: 51.25

EDB Business Partner viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Ga også kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 50.00 kr. Videre oppgang til 53.66 kr eller mer er signalisert. Har gitt kjøpssignal fra glidende snitt-indikatoren, og signaliserer dermed videre oppgang. Aksjen har støtte ved ca 50.00 kr og motstand ved ca 53.60 kr. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

Middels lang sikt: Kjøpskandidat

 

Modellporteføljen

Modellporteføljen oppdateres hver fredag før børsen åpner med mulige nye og spennende kandidater.

Modellporteføljen ble etablert 2000-12-07. Siden da har porteføljen oppnådd følgende resultater:

Siste uke 2005 2004 2003 2002

Portefølje 4.20% 48.21% 45.59% 85.00% -13.50%

Hovedindeks 2.10% 28.70% 38.45% 48.40% -31.09%

 

Indekser siste dag

AEX 0.03% 391.43

CAC40 0.44% 4441.01

COMPX -0.62% 2164.39

DAX 0.22% 4837.86

DJX -0.20% 10537

HEX 0.66% 7355.80

KFX 1.16% 366.37

OMXS30 0.01% 861.00

OSEBX 1.37% 304.63

SAX 0.05% 268.09

UKX 0.56% 5344.30

XOBX 1.53% 1025.68

Share this post


Link to post
Share on other sites

AnalyseNytt

Onsdag 10 august 2005

 

Markedskommentarer

Oslo Børs med bra oppgang tirsdag

Det ble en positiv utvikling i markedet tirsdag, og Hovedindeks endte på 307 poeng, noe som er en oppgang på 0.9%. OBX-indeks endret seg +1.0% og sluttet på 1036 poeng.

 

79 aksjer viste en oppgang og 80 en nedgang. Det var 21 aksjer som sluttet likt med dagen før og 28 som var uten omsetning. Dagens vinner ble Apptix som endte på 7.22 etter en oppgang på 11.1%. Andre aksjer som gjorde det bra, var Questerre Energy Corporation med en oppgang på 7.2%, Petrolia Drilling opp 6.1% og Kongsberg Automotive Holding opp 5.7%. Polimoon var aksjen som gjorde det aller dårligst. Aksjen falt 6.1% og sluttet på 18.40. Teco Coating Services, ned 5.5%, Golden Ocean Group Limited, ned 4.1%, og Telecomputing, ned 3.9%, kom på de neste plassene på taperlisten. Mest omsatt var Statoil med en omsetning på 1418 millioner kroner, Norsk Hydro med 779 millioner kroner og DNO med 277 millioner kroner. Total omsetning av aksjer og grunnfondsbevis tirsdag ble ca 5.8 milliarder kroner.

 

Svak oppgang på Nasdaq tirsdag

Det ble en svak stigning i markedet tirsdag, og NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX endte på 2174 poeng, noe som er en oppgang på 0.5%.

 

Svak oppgang på Stockholm Fondbörs tirsdag

Det ble en svak stigning i markedet tirsdag, og Stockholmsbörsen All-Share PI endte på 269 poeng, noe som er en oppgang på 0.3%. Etter en endring på +0.3% sluttet OMXS30 Index på 864 poeng.

 

Dagens signaler - Oslo Børs

SCI - Scana Industrier ligger i en stigende trend og videre oppgan...

 

TTS - TTS Marine ASA ligger i en stigende trend og videre oppgang ...

 

SCH - Schibsted ligger i en stigende trend og videre oppgang innen...

 

HND - Hands ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikli...

 

OFL - Office Line ligger i en stigende trend og fortsatt positiv u...

 

Indeksanalyser

Kjøpskandidat (Middels lang sikt)

Hovedindeks har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Indeksen har støtte ved ca 264 poeng. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Indeksen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

 

Watch (Middels lang sikt)

NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Indeksen har marginalt brutt ned gjennom støtten ved ca 2180 poeng. Etablert brudd vil indikere videre nedgang. Indeksen anses teknisk nøytral på middels lang sikt.

 

Svak kjøpskandidat (Middels lang sikt)

Stockholmsbörsen All-Share PI har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Indeksen har støtte ved ca 248 poeng. Indeksen anses teknisk svakt positiv på middels lang sikt.

 

Dagens kjøpskandidat - Oslo Børs

TTS Marine ASA (TTS) - 9 august. Kurs: 31.90

TTS Marine ASA ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Har også brutt motstanden ved 31.75 kr i en rektangelformasjon, noe som signaliserer videre oppgang. Aksjen har støtte ved ca 18.40 kr. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

Middels lang sikt: Kjøpskandidat

 

Modellporteføljen

Modellporteføljen oppdateres hver fredag før børsen åpner med mulige nye og spennende kandidater.

Modellporteføljen ble etablert 2000-12-07. Siden da har porteføljen oppnådd følgende resultater:

Siste uke 2005 2004 2003 2002

Portefølje 4.66% 49.05% 45.59% 85.00% -13.50%

Hovedindeks 1.86% 29.87% 38.45% 48.40% -31.09%

 

Indekser siste dag

AEX 1.14% 395.88

CAC40 1.14% 4491.69

COMPX 0.45% 2174.19

DAX 1.48% 4909.48

DJX 0.75% 10616

HEX 0.78% 7412.85

KFX 1.89% 373.28

OMXS30 0.31% 863.67

OSEBX 0.91% 307.41

SAX 0.32% 268.94

UKX 0.16% 5352.70

XOBX 1.03% 1036.29

Share this post


Link to post
Share on other sites

AnalyseNytt

Torsdag 11 august 2005

 

Markedskommentarer

Oslo Børs gikk sidelengs onsdag

Hovedindeks beveget seg tilnærmet horisontalt onsdag og sluttet på 307 poeng (-0.11%). Etter en endring på -0.1% sluttet OBX-indeks på 1035 poeng.

 

92 aksjer gikk opp og 58 gikk ned, mens 24 forble uendret og 34 var uten omsetning. Questerre Energy Corporation var aksjen som gjorde det best. Aksjen steg hele 25.8% og sluttet på 3.75. Også Petrolia Drilling, CorrOcean og Hands gjorde det meget bra, med oppgang på henholdsvis 18.4%, 9.7% og 8.6%. DiaGenic var aksjen som gjorde det dårligst. Aksjen falt hele 5.0% og sluttet på 9.98. Også Teco Coating Services, C. Tybring-Gjedde og DnB NOR gjorde det meget dårlig, med nedgang på henholdsvis 4.4%, 3.5% og 3.2%. Aksjene med høyest omsetning var Statoil med 1143 millioner kroner, Norsk Hydro med 703 millioner kroner og DnB NOR med 606 millioner kroner. Totalt ble det onsdag omsatt aksjer og grunnfondsbevis for ca 7.2 milliarder kroner.

 

Nedgang på Nasdaq onsdag

NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX utviklet seg negativt onsdag, og falt 0.8% til en sluttnotering på 2158 poeng.

 

Stockholm Fondbörs med bra oppgang onsdag

Det ble en positiv utvikling i markedet onsdag, og Stockholmsbörsen All-Share PI endte på 272 poeng, noe som er en oppgang på 1.1%. Etter en endring på +1.3% sluttet OMXS30 Index på 875 poeng.

 

Dagens signaler - Oslo Børs

COR - CorrOcean har brutt opp gjennom taket på den stigende trendk...

 

STP - Stepstone ligger i en stigende trend og videre oppgang innen...

 

FOS - Fosen Trafikklag ligger i en tilnærmet horisontal trend og v...

 

JIN - Jinhui Shipping har brutt opp gjennom taket i en fallende tr...

 

ASC - ABG Sundal Collier viser en sterk utvikling innenfor en stig...

 

Indeksanalyser

Kjøpskandidat (Middels lang sikt)

Hovedindeks har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt. Indeksen har støtte ved ca 264 poeng. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Indeksen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

 

Watch (Middels lang sikt)

NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Indeksen har brutt ned gjennom støtten ved ca 2180 poeng. Videre nedgang er dermed signalisert, og det er nå motstand ved 2180 poeng ved reaksjoner tilbake. Indeksen anses teknisk nøytral på middels lang sikt.

 

Kjøpskandidat (Middels lang sikt)

Stockholmsbörsen All-Share PI ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Indeksen har støtte ved ca 248 poeng. RSI er overkjøpt, noe som indikerer at en kortsiktig reaksjon ned snart bør komme. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Indeksen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

 

Dagens kjøpskandidat - Oslo Børs

Tandberg Storage (TST) - 10 august. Kurs: 3.29

En tilnærmet horisontal trenden er brutt opp. En fortsatt sterk utvikling indikeres, og Tandberg Storage har nå støtte ved eventuelle reaksjoner ned mot trendlinjene. Ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 3.08 kr. Videre oppgang til 4.32 kr eller mer er signalisert. Har også brutt motstanden ved 3.22 kr i en rektangelformasjon, noe som signaliserer videre oppgang. Aksjen har støtte ved ca 3.07 kr. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

Middels lang sikt: Kjøpskandidat

 

Modellporteføljen

Modellporteføljen oppdateres hver fredag før børsen åpner med mulige nye og spennende kandidater.

Modellporteføljen ble etablert 2000-12-07. Siden da har porteføljen oppnådd følgende resultater:

Siste uke 2005 2004 2003 2002

Portefølje 4.20% 49.36% 45.59% 85.00% -13.50%

Hovedindeks 0.97% 29.73% 38.45% 48.40% -31.09%

 

Indekser siste dag

AEX 1.44% 401.57

CAC40 0.79% 4527.11

COMPX -0.75% 2157.81

DAX 1.65% 4990.57

DJX -0.20% 10594

HEX 0.87% 7477.58

KFX -0.70% 370.67

OMXS30 1.30% 874.86

OSEBX -0.11% 307.08

SAX 1.12% 271.94

UKX 0.46% 5377.50

XOBX -0.15% 1034.75

Share this post


Link to post
Share on other sites

AnalyseNytt

Fredag 12 august 2005

 

Markedskommentarer

Oslo Børs med bra oppgang torsdag

Det ble en positiv utvikling i markedet torsdag, og Hovedindeks endte på 309 poeng, noe som er en oppgang på 0.5%. OBX-indeks endret seg +0.6% og sluttet på 1040 poeng.

 

78 aksjer gikk opp og 73 gikk ned, mens 25 forble uendret og 32 var uten omsetning. DiaGenic var aksjen som gjorde det aller best. Aksjen steg 25.3% og sluttet på 12.50. TGS Nopec Geophysical, opp 14.3%, Allianse, opp 11.1%, og Rocksource, opp 7.4%, kom på de neste plassene på vinnerlisten. Otrum var aksjen som gjorde det dårligst. Aksjen falt hele 8.6% og sluttet på 32.00. Også NextGenTel, DynaPel Systems Inc. og Questerre Energy Corporation gjorde det meget dårlig, med nedgang på henholdsvis 4.4%, 3.5% og 3.5%. Aksjene med høyest omsetning var Statoil med 965 millioner kroner, Norsk Hydro med 622 millioner kroner og DnB NOR med 608 millioner kroner. Total omsetning av aksjer og grunnfondsbevis torsdag ble ca 6.6 milliarder kroner.

 

Nasdaq med bra oppgang torsdag

Det ble en positiv utvikling i markedet torsdag, og NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX endte på 2175 poeng, noe som er en oppgang på 0.8%.

 

Stockholm Fondbörs markert ned torsdag

Det ble en negativ utvikling i markedet torsdag, og Stockholmsbörsen All-Share PI endte på 271 poeng, noe som er en nedgang på 0.5%. OMXS30 Index endret seg -0.5% og sluttet på 870 poeng.

 

Dagens signaler - Oslo Børs

PGS - Petroleum Geo-Services ligger i en stigende trend og videre ...

 

TEC - Technor har steget opp mot taket i en fallende trendkanal. V...

 

NAM - Namsos Trafikkselskap ligger i en tilnærmet horisontal trend...

 

STR - Strømme ASA har brutt opp gjennom taket i en fallende trendk...

 

SRI - Star Reefers Inc ligger i en stigende trend og videre oppgan...

 

Indeksanalyser

Kjøpskandidat (Middels lang sikt)

Hovedindeks har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen, og signaliserer med dette enda sterkere stigningstakt. Den positive utviklingen åpner imidlertid for kortsiktige korreksjoner tilbake fra dagens nivå. Indeksen har støtte ved ca 265 poeng. RSI er overkjøpt, noe som indikerer at en kortsiktig reaksjon ned snart bør komme. Indeksen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

 

Watch (Middels lang sikt)

NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Indeksen tester motstanden ved ca 2180 poeng. Dette bør gi en reaksjon ned, mens et brudd opp gjennom 2180 poeng vil utløse et kjøpssignal. Indeksen anses teknisk nøytral på middels lang sikt.

 

Svak kjøpskandidat (Middels lang sikt)

Stockholmsbörsen All-Share PI har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Indeksen har støtte ved ca 248 poeng. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Indeksen anses samlet sett teknisk svakt positiv på middels lang sikt.

 

Dagens kjøpskandidat - Oslo Børs

Petroleum Geo-Services (PGS) - 11 august. Kurs: 185.50

Petroleum Geo-Services ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Har brutt gjennom taket ved 177 kr i en rektangelformasjon. Etablert brudd vil signalisere videre oppgang til 193 kr eller mer. Aksjen har støtte ved ca 161 kr. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

Middels lang sikt: Kjøpskandidat

 

Modellporteføljen

Modellporteføljen oppdateres hver fredag før børsen åpner med mulige nye og spennende kandidater.

Modellporteføljen ble etablert 2000-12-07. Siden da har porteføljen oppnådd følgende resultater:

Siste uke 2005 2004 2003 2002

Portefølje 3.36% 49.30% 45.59% 85.00% -13.50%

Hovedindeks 2.39% 30.38% 38.45% 48.40% -31.09%

 

 

Indekser siste dag

AEX -0.35% 400.15

CAC40 -0.40% 4509.10

COMPX 0.78% 2174.55

DAX -0.73% 4953.93

DJX 0.86% 10686

HEX -1.05% 7399.01

KFX -0.86% 367.47

OMXS30 -0.54% 870.16

OSEBX 0.50% 308.62

SAX -0.53% 270.50

UKX -0.35% 5358.60

XOBX 0.56% 1040.50

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hei Zoonic.... :rolleyes:

 

Husker du vi diskuterte Tomra herom dagen?

 

Nå tror vi kan avfeie dobbel topp, og gå for dobbel bunn. Må vente på brudd av halslinjen på 35,9 før det blir bekreftet. Men for min del er denne risken overkommelig allerede B)

Share this post


Link to post
Share on other sites

AnalyseNytt

Tirsdag 16 august 2005

 

Markedskommentarer

Tilnærmet uendret på Oslo Børs fredag

Det var en flat utvikling i markedet og Hovedindeks sluttet på 309 poeng (+0.13%). Uken som helhet ga en oppgang på 2.8%. OBX-indeks endret seg +0.1% og sluttet på 1042 poeng. Uken som helhet ga en oppgang på 3.1%.

 

74 aksjer gikk opp og 71 gikk ned, mens 27 forble uendret og 39 var uten omsetning. TGS Nopec Geophysical var aksjen som gjorde det aller best. Aksjen steg 16.7% og sluttet på 280.00. Office Line, opp 14.3%, Aker Yards, opp 13.1%, og Rocksource, opp 12.7%, kom på de neste plassene på vinnerlisten. Dagens taper ble P4 Radio Hele Norge som endte på 24.70 etter en nedgang på 6.4%. Andre aksjer som gjorde det dårlig, var DiaGenic med en nedgang på 6.4%, Expert ned 6.2% og PSI Group ned 5.1%. Mest omsatt var Statoil med en omsetning på 857 millioner kroner, Telenor med 440 millioner kroner og TGS Nopec Geophysical med 422 millioner kroner. Total omsetning av aksjer og grunnfondsbevis fredag ble ca 6.0 milliarder kroner.

 

Nasdaq markert ned fredag

Det ble en negativ utvikling i markedet fredag, og NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX endte på 2157 poeng, noe som er en nedgang på 0.8%. For uken som helhet viste indeksen en nedgang på 1.0%.

 

Stockholm Fondbörs svakt ned fredag

Det ble en svak nedgang i markedet fredag, og Stockholmsbörsen All-Share PI endte på 270 poeng, noe som er en nedgang på 0.3%. Uken som helhet ga en oppgang på 0.7%. OMXS30 Index endret seg -0.4% og sluttet på 867 poeng. For uken som helhet viste indeksen en oppgang på 0.7%.

 

Indeksanalyser

Kjøpskandidat (Middels lang sikt)

Hovedindeks har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt, men den sterke oppgangen kan gi reaksjoner tilbake på kort sikt. Indeksen har støtte ved ca 264 poeng. RSI er overkjøpt, noe som indikerer at en kortsiktig reaksjon ned snart bør komme. Indeksen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

 

Svak salgskandidat (Middels lang sikt)

NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Indeksen har brutt ned gjennom støtten ved ca 2180 poeng. Videre nedgang er dermed signalisert, og det er nå motstand ved 2180 poeng ved reaksjoner tilbake. Indeksen anses teknisk svakt negativ på middels lang sikt.

 

Svak kjøpskandidat (Middels lang sikt)

Stockholmsbörsen All-Share PI har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Indeksen har støtte ved ca 248 poeng. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Indeksen anses samlet sett teknisk svakt positiv på middels lang sikt.

 

 

Dagens kjøpskandidat - Oslo Børs

() - . Kurs:

 

Middels lang sikt:

 

 

Modellporteføljen

Modellporteføljen oppdateres hver fredag før børsen åpner med mulige nye og spennende kandidater.

Modellporteføljen ble etablert 2000-12-07. Siden da har porteføljen oppnådd følgende resultater:

Siste uke 2005 2004 2003 2002

Portefølje 2.58% 50.59% 45.59% 85.00% -13.50%

Hovedindeks 2.83% 30.55% 38.45% 48.40% -31.09%

 

 

Indekser siste dag

AEX -1.02% 396.06

CAC40 -0.72% 4476.48

COMPX -0.81% 2156.90

DAX -0.34% 4937.33

DJX -0.80% 10600

HEX 0.15% 7410.18

KFX -0.27% 366.46

OMXS30 -0.38% 866.86

OSEBX 0.13% 309.01

SAX -0.25% 269.82

UKX -0.24% 5345.80

XOBX 0.10% 1041.55

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hei Zevs, følger deg på det der. :)

 

Blir interessant å se denne ukens utvikling.

 

Hei Zoonic....  :rolleyes:

 

Husker du vi diskuterte Tomra herom dagen?

 

Nå tror vi kan avfeie dobbel topp, og gå for dobbel bunn. Må vente på brudd av halslinjen på 35,9 før det blir bekreftet. Men for min del er denne risken overkommelig allerede  B)

48584[/snapback]

Share this post


Link to post
Share on other sites

AnalyseNytt

Tirsdag 16 august 2005

 

Markedskommentarer

Oslo Børs gikk sidelengs mandag

Det var en flat utvikling i markedet og Hovedindeks sluttet på 309 poeng (+0.06%). Etter en endring på +0.0% sluttet OBX-indeks på 1042 poeng.

 

79 aksjer viste en oppgang og 77 en nedgang. Det var 26 aksjer som sluttet likt med dagen før og 27 som var uten omsetning. Dagens vinner ble Exploration Resources som endte på 315.00 etter en oppgang på 31.3%. Andre aksjer som gjorde det bra, var Tandberg Storage med en oppgang på 19.6%, Ignis opp 11.6% og Aker opp 10.8%. Dagens taper ble DiaGenic som endte på 11.00 etter en nedgang på 6.0%. Andre aksjer som gjorde det dårlig, var Norse Energy Corp med en nedgang på 5.2%, Strømme ASA ned 5.1% og Ekornes ned 4.8%. Mest omsatt var Statoil med en omsetning på 850 millioner kroner, Norsk Hydro med 307 millioner kroner og TGS Nopec Geophysical med 254 millioner kroner. Total omsetning av aksjer og grunnfondsbevis mandag ble ca 4.9 milliarder kroner.

 

Nasdaq svakt opp mandag

Det ble en svak stigning i markedet mandag, og NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX endte på 2167 poeng, noe som er en oppgang på 0.5%.

 

Sidelengs utvikling på Stockholm Fondbörs mandag

Stockholmsbörsen All-Share PI beveget seg tilnærmet horisontalt mandag og sluttet på 270 poeng (+0.01%). Etter en endring på +0.1% sluttet OMXS30 Index på 867 poeng.

 

Dagens signaler - Oslo Børs

CNR - CanArgo Energy Corp. ligger i en stigende trend og videre op...

 

HAG - Håg har brutt den fallende trenden, noe som i første omgang ...

 

DOM - Domstein har brutt den stigende trenden, noe som i første om...

 

NUT - Nutri Pharma har brutt ned gjennom gulvet i en stigende tren...

 

TAD - Tandberg Data har brutt den fallende trenden, noe som i førs...

 

Indeksanalyser

Kjøpskandidat (Middels lang sikt)

Hovedindeks har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Indeksen har støtte ved ca 264 poeng. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Indeksen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

 

Watch (Middels lang sikt)

NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Indeksen har brutt ned gjennom støtten ved ca 2180 poeng og videre nedgang er dermed signalisert. Indeksen anses teknisk nøytral på middels lang sikt.

 

Svak kjøpskandidat (Middels lang sikt)

Stockholmsbörsen All-Share PI har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Indeksen har støtte ved ca 248 poeng. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Indeksen anses samlet sett teknisk svakt positiv på middels lang sikt.

 

Dagens kjøpskandidat - Oslo Børs

CanArgo Energy Corp. (CNR) - 15 august. Kurs: 7.80

CanArgo Energy Corp. ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Har brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 7.20 kr. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 7.20 kr ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

Middels lang sikt: Kjøpskandidat

 

Modellporteføljen

Modellporteføljen oppdateres hver fredag før børsen åpner med mulige nye og spennende kandidater.

Modellporteføljen ble etablert 2000-12-07. Siden da har porteføljen oppnådd følgende resultater:

Siste uke 2005 2004 2003 2002

Portefølje 3.28% 53.06% 45.59% 85.00% -13.50%

Hovedindeks 1.50% 30.63% 38.45% 48.40% -31.09%

 

Indekser siste dag

AEX -0.10% 395.66

CAC40 -0.22% 4466.58

COMPX 0.47% 2167.04

DAX -0.30% 4922.34

DJX 0.32% 10634

HEX -0.34% 7385.06

KFX 0.24% 367.33

OMXS30 0.05% 867.30

OSEBX 0.06% 309.21

SAX 0.01% 269.84

UKX -0.03% 5344.20

XOBX 0.05% 1042.06

Share this post


Link to post
Share on other sites

AnalyseNytt

Onsdag 17 august 2005

 

Markedskommentarer

Nedgang på Oslo Børs tirsdag

Hovedindeks utviklet seg negativt tirsdag, og falt 1.2% til en sluttnotering på 305 poeng. Etter en endring på -1.3% sluttet OBX-indeks på 1028 poeng.

 

46 aksjer viste en oppgang og 110 en nedgang. Det var 24 aksjer som sluttet likt med dagen før og 29 som var uten omsetning. Dagens vinner ble VIA Travel Group som endte på 39.30 etter en oppgang på 8.3%. Andre aksjer som gjorde det bra, var Conseptor ASA med en oppgang på 5.7%, Artumas Group opp 4.9% og Kitron opp 4.5%. Opera var aksjen som gjorde det dårligst. Aksjen falt hele 9.0% og sluttet på 13.10. Også CanArgo Energy Corp., Questerre Energy Corporation og Sevan Marine gjorde det meget dårlig, med nedgang på henholdsvis 9.0%, 8.6% og 7.5%. Mest omsatt var Statoil med en omsetning på 1100 millioner kroner og Frontline med 506 millioner kroner. Også Norsk Hydro og DNO ble mye omsatt, med henholdsvis 471 og 336 millioner kroner. Totalt ble det tirsdag omsatt aksjer og grunnfondsbevis for ca 6.1 milliarder kroner.

 

Nasdaq markert ned tirsdag

NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX utviklet seg negativt tirsdag, og falt 1.4% til en sluttnotering på 2137 poeng.

 

Stockholm Fondbörs gikk sidelengs tirsdag

Det var en flat utvikling i markedet og Stockholmsbörsen All-Share PI sluttet på 270 poeng (-0.03%). OMXS30 Index endret seg -0.2% og sluttet på 866 poeng.

 

Dagens signaler - Oslo Børs

ODFB - Odfjell B ligger i en stigende trend og videre oppgang innen...

 

SFM - Synnøve Finden Meierier har brutt ned gjennom gulvet i en st...

 

MEC - Medi-Cult ligger i en tilnærmet horisontal trend og videre u...

 

ACTA - Acta Holding ligger i en stigende trend og videre oppgang in...

 

KIT - Kitron har brutt den fallende trenden og reagert kraftig opp...

 

Indeksanalyser

Kjøpskandidat (Middels lang sikt)

Hovedindeks har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Indeksen har støtte ved ca 264 poeng. Indeksen anses teknisk positiv på middels lang sikt.

 

Svak kjøpskandidat (Middels lang sikt)

NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Indeksen har støtte ved ca 2090 poeng og motstand ved ca 2180 poeng. Indeksen anses teknisk svakt positiv på middels lang sikt.

 

Svak kjøpskandidat (Middels lang sikt)

Stockholmsbörsen All-Share PI har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Indeksen har støtte ved ca 248 poeng. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Indeksen anses samlet sett teknisk svakt positiv på middels lang sikt.

 

Dagens kjøpskandidat - Oslo Børs

Green Reefers (GRR) - 16 august. Kurs: 6.00

Green Reefers ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Har gitt kjøpssignal fra glidende snitt-indikatoren, noe som også signaliserer oppgang. Aksjen har støtte ved ca 5.50 kr og motstand ved ca 6.80 kr. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

Middels lang sikt: Kjøpskandidat

 

Modellporteføljen

Modellporteføljen oppdateres hver fredag før børsen åpner med mulige nye og spennende kandidater.

Modellporteføljen ble etablert 2000-12-07. Siden da har porteføljen oppnådd følgende resultater:

Siste uke 2005 2004 2003 2002

Portefølje 1.61% 51.45% 45.59% 85.00% -13.50%

Hovedindeks -0.67% 29.00% 38.45% 48.40% -31.09%

 

Indekser siste dag

AEX -0.26% 394.64

CAC40 -0.49% 4444.57

COMPX -1.38% 2137.06

DAX -0.78% 4883.81

DJX -1.14% 10514

HEX -0.65% 7336.91

KFX 0.17% 367.94

OMXS30 -0.17% 865.80

OSEBX -1.25% 305.35

SAX -0.03% 269.76

UKX -0.41% 5322.30

XOBX -1.32% 1028.26

Share this post


Link to post
Share on other sites

AnalyseNytt

Torsdag 18 august 2005

 

Markedskommentarer

Oslo Børs svakt ned onsdag

Det ble en svak nedgang i markedet onsdag, og Hovedindeks endte på 304 poeng, noe som er en nedgang på 0.4%. Etter en endring på -0.5% sluttet OBX-indeks på 1023 poeng.

 

49 aksjer viste en oppgang og 98 en nedgang. Det var 26 aksjer som sluttet likt med dagen før og 36 som var uten omsetning. Strømme ASA var aksjen som gjorde det aller best. Aksjen steg 13.0% og sluttet på 2.44. Opera, opp 6.9%, Olav Thon Eiendom, opp 6.7%, og CanArgo Energy Corp., opp 5.8%, kom på de neste plassene på vinnerlisten. Belships Co var aksjen som gjorde det dårligst. Aksjen falt hele 6.4% og sluttet på 10.30. Også International Maritime Exchange, Int. Gold Exploration IGE og Allianse gjorde det meget dårlig, med nedgang på henholdsvis 6.0%, 5.5% og 4.9%. Aksjene med høyest omsetning var Statoil med 1634 millioner kroner, Frontline med 509 millioner kroner og Norsk Hydro med 482 millioner kroner. Totalt ble det onsdag omsatt aksjer og grunnfondsbevis for ca 6.7 milliarder kroner.

 

Nasdaq svakt opp onsdag

Det ble en svak stigning i markedet onsdag, og NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX endte på 2145 poeng, noe som er en oppgang på 0.4%.

 

Svak nedgang på Stockholm Fondbörs onsdag

Det ble en svak nedgang i markedet onsdag, og Stockholmsbörsen All-Share PI endte på 269 poeng, noe som er en nedgang på 0.4%. Etter en endring på -0.5% sluttet OMXS30 Index på 861 poeng.

 

Dagens signaler - Oslo Børs

EKO - Ekornes viser ingen klar trend. Har brutt et støttenivå og g...

 

SCH - Schibsted ligger i en stigende trend og videre oppgang innen...

 

AIK - Aktiv Kapital har steget opp mot taket i en fallende trendka...

 

ITE - Itera Consulting Group viser en sterk utvikling innenfor en ...

 

ELT - Eltek har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. ...

 

Indeksanalyser

Kjøpskandidat (Middels lang sikt)

Hovedindeks har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Indeksen har støtte ved ca 264 poeng. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Indeksen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

 

Svak salgskandidat (Middels lang sikt)

NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Indeksen har brutt ned gjennom støtten ved ca 2180 poeng og videre nedgang er dermed signalisert. Indeksen anses teknisk svakt negativ på middels lang sikt.

 

Svak kjøpskandidat (Middels lang sikt)

Stockholmsbörsen All-Share PI har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Indeksen har støtte ved ca 248 poeng. Indeksen anses teknisk svakt positiv på middels lang sikt.

 

 

Dagens kjøpskandidat - Oslo Børs

Itera Consulting Group (ITE) - 17 august. Kurs: 3.51

Itera Consulting Group viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Har imidlertid brutt et støttenivå på kort sikt og gitt salgssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har støtte ved ca 3.26 kr. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

Middels lang sikt: Kjøpskandidat

 

Modellporteføljen

Modellporteføljen oppdateres hver fredag før børsen åpner med mulige nye og spennende kandidater.

Modellporteføljen ble etablert 2000-12-07. Siden da har porteføljen oppnådd følgende resultater:

Siste uke 2005 2004 2003 2002

Portefølje 1.31% 51.32% 45.59% 85.00% -13.50%

Hovedindeks -0.99% 28.44% 38.45% 48.40% -31.09%

 

Indekser siste dag

AEX -0.28% 393.53

CAC40 -0.11% 4439.63

COMPX 0.38% 2145.15

DAX -0.25% 4871.46

DJX 0.35% 10551

HEX -0.69% 7285.94

KFX 1.41% 373.11

OMXS30 -0.52% 861.34

OSEBX -0.43% 304.03

SAX -0.41% 268.65

UKX -0.41% 5322.30

XOBX -0.49% 1023.17

Share this post


Link to post
Share on other sites

AnalyseNytt

Mandag 22 august 2005

 

Markedskommentarer

Oppgang på Oslo Børs fredag

Hovedindeks utviklet seg positivt fredag, og steg 1.8% til en sluttnotering på 309 poeng. For uken som helhet viste indeksen bare en svak en endring på +0.11%. OBX-indeks endret seg +1.8% og sluttet på 1041 poeng. For uken som helhet viste indeksen bare en svak en endring på -0.03%.

 

123 aksjer viste en oppgang og 35 en nedgang. Det var 25 aksjer som sluttet likt med dagen før og 26 som var uten omsetning. Ementor var aksjen som gjorde det best. Aksjen steg hele 17.6% og sluttet på 2.07. Også Norwegian Air Shuttle, Revus Energy og NextGenTel gjorde det meget bra, med oppgang på henholdsvis 13.5%, 10.4% og 6.7%. Int. Gold Exploration IGE var aksjen som gjorde det aller dårligst. Aksjen falt 7.4% og sluttet på 1.25. Consorte Group, ned 5.4%, Altinex, ned 2.4%, og Apptix, ned 2.1%, kom på de neste plassene på taperlisten. Aksjene med høyest omsetning var Statoil med 1232 millioner kroner, Norsk Hydro med 925 millioner kroner og Frontline med 385 millioner kroner. Total omsetning av aksjer og grunnfondsbevis fredag ble ca 6.2 milliarder kroner.

 

Tilnærmet uendret på Nasdaq fredag

NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX beveget seg tilnærmet horisontalt fredag og sluttet på 2136 poeng (-0.02%). For uken som helhet viste indeksen en nedgang på 1.0%.

 

Positiv utvikling på Stockholm Fondbörs fredag

Det ble en positiv utvikling i markedet fredag, og Stockholmsbörsen All-Share PI endte på 271 poeng, noe som er en oppgang på 0.6%. For uken som helhet viste indeksen bare en svak en endring på +0.27%. OMXS30 Index endret seg +0.5% og sluttet på 867 poeng. For uken som helhet viste indeksen bare en svak en endring på +0.05%.

 

Dagens signaler - Oslo Børs

TEC - Technor har steget opp mot taket i en fallende trendkanal. V...

 

NUT - Nutri Pharma har brutt den stigende trenden, noe som i først...

 

NVF - En tilnærmet horisontal trenden er brutt opp. En fortsatt st...

 

AURG - Aurskog Sparebank ligger i en stigende trend og videre oppga...

 

SADG - Sandnes Sparebank har brutt opp gjennom taket på den stigend...

 

Indeksanalyser

Kjøpskandidat (Middels lang sikt)

Hovedindeks har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt, men den sterke oppgangen kan gi reaksjoner tilbake på kort sikt. Indeksen har støtte ved ca 264 poeng. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Indeksen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

 

Svak kjøpskandidat (Middels lang sikt)

NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Indeksen har støtte ved ca 2090 poeng og motstand ved ca 2180 poeng. Indeksen anses teknisk svakt positiv på middels lang sikt.

 

Svak kjøpskandidat (Middels lang sikt)

Stockholmsbörsen All-Share PI har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Indeksen har støtte ved ca 248 poeng. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Indeksen anses samlet sett teknisk svakt positiv på middels lang sikt.

 

 

Dagens kjøpskandidat - Oslo Børs

Norwegian Air Shuttle (NAS) - 19 august. Kurs: 44.60

Norwegian Air Shuttle har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen, og signaliserer med dette enda sterkere stigningstakt. Den positive utviklingen åpner imidlertid for kortsiktige korreksjoner tilbake fra dagens nivå. Aksjen har støtte ved ca 27.00 kr. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. RSI er overkjøpt, noe som indikerer at en kortsiktig reaksjon ned snart bør komme. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

Middels lang sikt: Kjøpskandidat

 

 

Indekser siste dag

AEX 0.66% 393.97

CAC40 1.31% 4487.90

COMPX -0.02% 2135.56

DAX 1.62% 4929.91

DJX 0.04% 10559

HEX 1.06% 7356.08

KFX 1.06% 377.23

OMXS30 0.49% 867.29

OSEBX 1.76% 309.35

SAX 0.61% 270.56

UKX 0.82% 5312.60

XOBX 1.81% 1041.20

Share this post


Link to post
Share on other sites

AnalyseNytt

Tirsdag 23 august 2005

 

Markedskommentarer

Positiv utvikling på Oslo Børs mandag

Hovedindeks utviklet seg positivt mandag, og steg 1.1% til en sluttnotering på 313 poeng. Etter en endring på +1.2% sluttet OBX-indeks på 1054 poeng.

 

89 aksjer gikk opp og 60 gikk ned, mens 29 forble uendret og 31 var uten omsetning. Medi-Cult var aksjen som gjorde det best. Aksjen steg hele 25.5% og sluttet på 13.80. Også Office Line, Aker Seafoods og Data Respons ASA gjorde det meget bra, med oppgang på henholdsvis 12.5%, 12.4% og 9.8%. Dagens taper ble Komplett som endte på 50.00 etter en nedgang på 7.4%. Andre aksjer som gjorde det dårlig, var Guinor Gold med en nedgang på 4.4%, Ementor ned 4.3% og Ignis ned 4.1%. Aksjene med høyest omsetning var Statoil med 983 millioner kroner, Norsk Hydro med 653 millioner kroner og Frontline med 322 millioner kroner. Total omsetning av aksjer og grunnfondsbevis mandag ble ca 4.5 milliarder kroner.

 

Nasdaq svakt opp mandag

Det ble en svak stigning i markedet mandag, og NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX endte på 2141 poeng, noe som er en oppgang på 0.3%.

 

Stockholm Fondbörs gikk sidelengs mandag

Det var en flat utvikling i markedet og Stockholmsbörsen All-Share PI sluttet på 271 poeng (+0.09%). Etter en endring på -0.0% sluttet OMXS30 Index på 867 poeng.

 

Dagens signaler - Oslo Børs

MEC - Medi-Cult har brutt opp gjennom taket på den stigende trendk...

 

SUO - SuperOffice har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendk...

 

HSPG - Høland Sparebank har brutt ned fra en tilnærmet horisontal t...

 

MING - Sparebanken Midt-Norge ligger i en stigende trend og videre ...

 

DAT - Data Respons ASA ligger i en stigende trend og videre oppgan...

 

Indeksanalyser

Kjøpskandidat (Middels lang sikt)

Hovedindeks har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt. Indeksen har støtte ved ca 264 poeng. RSI er overkjøpt, noe som indikerer at en kortsiktig reaksjon ned snart bør komme. Indeksen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

 

Watch (Middels lang sikt)

NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Indeksen har støtte ved ca 2090 poeng og motstand ved ca 2180 poeng. Indeksen anses teknisk nøytral på middels lang sikt.

 

Svak kjøpskandidat (Middels lang sikt)

Stockholmsbörsen All-Share PI har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Indeksen har støtte ved ca 248 poeng. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Indeksen anses samlet sett teknisk svakt positiv på middels lang sikt.

 

Dagens kjøpskandidat - Oslo Børs

Medi-Cult (MEC) - 22 august. Kurs: 13.80

Medi-Cult har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har støtte ved ca 12.40 kr. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

Middels lang sikt: Kjøpskandidat

 

Modellporteføljen

Modellporteføljen oppdateres hver fredag før børsen åpner med mulige nye og spennende kandidater.

Modellporteføljen ble etablert 2000-12-07. Siden da har porteføljen oppnådd følgende resultater:

Siste uke 2005 2004 2003 2002

Portefølje -2.38% 49.42% 45.59% 85.00% -13.50%

Hovedindeks 1.18% 32.18% 38.45% 48.40% -31.09%

 

Indekser siste dag

AEX 0.18% 394.67

CAC40 -0.04% 4485.94

COMPX 0.27% 2141.41

DAX 0.24% 4941.69

DJX 0.10% 10570

HEX 0.28% 7376.60

KFX -0.83% 374.08

OMXS30 -0.04% 866.94

OSEBX 1.14% 312.87

SAX 0.09% 270.81

UKX 0.11% 5318.40

XOBX 1.22% 1053.85

Share this post


Link to post
Share on other sites

AnalyseNytt

Onsdag 24 august 2005

 

Markedskommentarer

Svak oppgang på Oslo Børs tirsdag

Det ble en svak stigning i markedet tirsdag, og Hovedindeks endte på 314 poeng, noe som er en oppgang på 0.2%. Etter en endring på +0.3% sluttet OBX-indeks på 1057 poeng.

 

64 aksjer gikk opp og 95 gikk ned, mens 22 forble uendret og 28 var uten omsetning. Int. Gold Exploration IGE var aksjen som gjorde det aller best. Aksjen steg 12.7% og sluttet på 1.42. Tandberg Television, opp 8.4%, Golden Ocean Group Limited, opp 7.0%, og Revus Energy, opp 6.0%, kom på de neste plassene på vinnerlisten. Dagens taper ble Ementor som endte på 1.87 etter en nedgang på 5.6%. Andre aksjer som gjorde det dårlig, var ContextVision med en nedgang på 4.9%, Opticom ned 4.6% og Kverneland ned 4.2%. Mest omsatt var Statoil med en omsetning på 1253 millioner kroner, Norsk Hydro med 741 millioner kroner og Frontline med 544 millioner kroner. Total omsetning av aksjer og grunnfondsbevis tirsdag ble ca 6.3 milliarder kroner.

 

 

Sidelengs utvikling på Nasdaq tirsdag

Det var en flat utvikling i markedet og NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX sluttet på 2137 poeng (-0.19%).

 

 

Stockholm Fondbörs markert ned tirsdag

Stockholmsbörsen All-Share PI utviklet seg negativt tirsdag, og falt 0.8% til en sluttnotering på 269 poeng. OMXS30 Index endret seg -0.9% og sluttet på 859 poeng.

 

Dagens signaler - Oslo Børs

RCL - Royal Caribbean Cruises har brutt den stigende trenden og re...

 

TAT - Tandberg Television ligger i en stigende trend og videre opp...

 

BIRD - Birdstep Technology ASA har brutt opp gjennom taket i en fal...

 

Indeksanalyser

Kjøpskandidat (Middels lang sikt)

Hovedindeks har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt. Indeksen har støtte ved ca 264 poeng. RSI er overkjøpt, noe som indikerer at en kortsiktig reaksjon ned snart bør komme. Indeksen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

 

Svak kjøpskandidat (Middels lang sikt)

NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Indeksen har støtte ved ca 2090 poeng og motstand ved ca 2180 poeng. Indeksen anses teknisk svakt positiv på middels lang sikt.

 

Watch (Middels lang sikt)

Stockholmsbörsen All-Share PI har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Har brutt et støttenivå på kort sikt og gitt salgssignal fra kortsiktig trading range. Indeksen har støtte ved ca 248 poeng. Indeksen anses samlet sett teknisk nøytral på middels lang sikt.

 

Dagens kjøpskandidat - Oslo Børs

Royal Caribbean Cruises (RCL) - 23 august. Kurs: 297.00

Royal Caribbean Cruises har brutt den stigende trenden og reagert kraftig ned. Det er foreløpig vanskelig å si noe om den framtidige trendretningen. Har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 292 kr og videre oppgang er dermed signalisert. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en fallende trend også for kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

Middels lang sikt: Kjøpskandidat

 

Indekser siste dag

AEX -0.74% 391.73

CAC40 -1.10% 4436.56

COMPX -0.19% 2137.25

DAX -0.48% 4917.74

DJX -0.48% 10520

HEX -0.31% 7353.60

KFX -0.87% 370.84

OMXS30 -0.89% 859.25

OSEBX 0.21% 313.53

SAX -0.82% 268.60

UKX -0.34% 5300.20

XOBX 0.27% 1056.72

Share this post


Link to post
Share on other sites

AnalyseNytt

Torsdag 25 august 2005

 

Markedskommentarer

Nedgang på Oslo Børs onsdag

Det ble en negativ utvikling i markedet onsdag, og Hovedindeks endte på 311 poeng, noe som er en nedgang på 0.9%. Etter en endring på -0.9% sluttet OBX-indeks på 1048 poeng.

 

37 aksjer viste en oppgang og 116 en nedgang. Det var 27 aksjer som sluttet likt med dagen før og 29 som var uten omsetning. Håg var aksjen som gjorde det best. Aksjen steg hele 13.3% og sluttet på 35.00. Også Rica Hotels, Frontline og Teco Coating Services gjorde det meget bra, med oppgang på henholdsvis 6.4%, 4.4% og 4.0%. DynaPel Systems Inc. var aksjen som gjorde det dårligst. Aksjen falt hele 10.1% og sluttet på 8.00. Også Allianse, PA Resources og Rocksource gjorde det meget dårlig, med nedgang på henholdsvis 4.8%, 4.7% og 4.4%. Mest omsatt var Frontline med en omsetning på 1989 millioner kroner og Statoil med 1439 millioner kroner. Også Telenor og Norsk Hydro ble mye omsatt, med henholdsvis 881 og 747 millioner kroner. Totalt ble det onsdag omsatt aksjer og grunnfondsbevis for ca 8.3 milliarder kroner.

 

Svak nedgang på Nasdaq onsdag

Det ble en svak nedgang i markedet onsdag, og NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX endte på 2129 poeng, noe som er en nedgang på 0.4%.

 

Stockholm Fondbörs markert ned onsdag

Det ble en negativ utvikling i markedet onsdag, og Stockholmsbörsen All-Share PI endte på 266 poeng, noe som er en nedgang på 1.1%. OMXS30 Index endret seg -1.1% og sluttet på 849 poeng.

 

Dagens signaler - Oslo Børs

TEC - Technor viser en svak utvikling innenfor en fallende trendka...

 

BEL - Belships Co har brutt den stigende trenden, noe som i første...

 

SRI - Star Reefers Inc har brutt ned gjennom gulvet i en stigende ...

 

SCH - Schibsted ligger i en stigende trend og videre oppgang innen...

 

SST - Steen & Strøm ligger i en stigende trend og videre oppgang i...

 

Indeksanalyser

Svak kjøpskandidat (Middels lang sikt)

Hovedindeks har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Indeksen har støtte ved ca 264 poeng. Indeksen anses teknisk svakt positiv på middels lang sikt.

 

Svak kjøpskandidat (Middels lang sikt)

NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Indeksen har støtte ved ca 2090 poeng og motstand ved ca 2180 poeng. Indeksen anses teknisk svakt positiv på middels lang sikt.

 

Watch (Middels lang sikt)

Stockholmsbörsen All-Share PI har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Har brutt et støttenivå på kort sikt og gitt salgssignal fra kortsiktig trading range. Indeksen har støtte ved ca 248 poeng og motstand ved ca 272 poeng. Indeksen anses samlet sett teknisk nøytral på middels lang sikt.

 

Dagens kjøpskandidat - Oslo Børs

Int. Gold Exploration IGE (IGE) - 24 august. Kurs: 1.36

Int. Gold Exploration IGE har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt, men den sterke oppgangen kan gi reaksjoner tilbake på kort sikt. Aksjen har støtte ved ca 1.09 kr. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt, noe som indikerer at en kortsiktig reaksjon ned snart bør komme. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

Middels lang sikt: Kjøpskandidat

 

Modellporteføljen

Modellporteføljen oppdateres hver fredag før børsen åpner med mulige nye og spennende kandidater.

Modellporteføljen ble etablert 2000-12-07. Siden da har porteføljen oppnådd følgende resultater:

Siste uke 2005 2004 2003 2002

Portefølje -1.83% 48.54% 45.59% 85.00% -13.50%

Hovedindeks 2.22% 31.30% 38.45% 48.40% -31.09%

 

Indekser siste dag

AEX -0.48% 389.86

CAC40 -0.27% 4424.43

COMPX -0.39% 2128.91

DAX -0.04% 4915.95

DJX -0.81% 10435

HEX -0.47% 7319.21

KFX -1.13% 366.66

OMXS30 -1.14% 849.47

OSEBX -0.88% 310.78

SAX -1.14% 265.55

UKX -0.47% 5275.20

XOBX -0.87% 1047.57

Share this post


Link to post
Share on other sites

AnalyseNytt

Fredag 26 august 2005

 

Markedskommentarer

Sidelengs utvikling på Oslo Børs torsdag

Det var en flat utvikling i markedet og Hovedindeks sluttet på 311 poeng (-0.09%). Etter en endring på -0.1% sluttet OBX-indeks på 1047 poeng.

 

79 aksjer gikk opp og 69 gikk ned, mens 33 forble uendret og 28 var uten omsetning. Dagens vinner ble Sevan Marine som endte på 26.90 etter en oppgang på 12.1%. Andre aksjer som gjorde det bra, var Strømme ASA med en oppgang på 11.1%, PA Resources opp 8.4% og Revus Energy opp 8.1%. Nutri Pharma var aksjen som gjorde det dårligst. Aksjen falt hele 4.3% og sluttet på 3.30. Også ContextVision, Jinhui Shipping og Office Line gjorde det meget dårlig, med nedgang på henholdsvis 3.9%, 3.9% og 3.4%. Mest omsatt var Statoil med en omsetning på 1146 millioner kroner, Norsk Hydro med 666 millioner kroner og Frontline med 660 millioner kroner. Total omsetning av aksjer og grunnfondsbevis torsdag ble ca 5.7 milliarder kroner.

 

Svak oppgang på Nasdaq torsdag

Det ble en svak stigning i markedet torsdag, og NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX endte på 2134 poeng, noe som er en oppgang på 0.3%.

 

Stockholm Fondbörs markert ned torsdag

Stockholmsbörsen All-Share PI utviklet seg negativt torsdag, og falt 1.1% til en sluttnotering på 263 poeng. Etter en endring på -1.1% sluttet OMXS30 Index på 840 poeng.

 

Dagens signaler - Oslo Børs

TGS - TGS Nopec Geophysical ligger i en stigende trend, men tester...

 

BOR - Borgestad A ligger i en fallende trend og videre nedgang inn...

 

GOL - Golar LNG Ltd. ligger i en fallende trend og videre nedgang ...

 

JIN - Jinhui Shipping har brutt opp gjennom taket i en fallende tr...

 

SAS-NOK - SAS AB har brutt den fallende trenden og reagert kraftig opp...

 

Indeksanalyser

Svak kjøpskandidat (Middels lang sikt)

Hovedindeks har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Indeksen har støtte ved ca 264 poeng. Indeksen anses teknisk svakt positiv på middels lang sikt.

 

Svak kjøpskandidat (Middels lang sikt)

NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Indeksen har støtte ved ca 2090 poeng og motstand ved ca 2180 poeng. Indeksen anses teknisk svakt positiv på middels lang sikt.

 

Watch (Middels lang sikt)

Stockholmsbörsen All-Share PI har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Har brutt et støttenivå på kort sikt og gitt salgssignal fra kortsiktig trading range. Indeksen har støtte ved ca 248 poeng og motstand ved ca 272 poeng. Indeksen anses samlet sett teknisk nøytral på middels lang sikt.

 

Dagens kjøpskandidat - Oslo Børs

SuperOffice (SUO) - 25 august. Kurs: 32.40

SuperOffice ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 31.00 kr. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 31.00 kr ved reaksjoner tilbake. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

Middels lang sikt: Kjøpskandidat

 

Modellporteføljen

Modellporteføljen oppdateres hver fredag før børsen åpner med mulige nye og spennende kandidater.

Modellporteføljen ble etablert 2000-12-07. Siden da har porteføljen oppnådd følgende resultater:

Siste uke 2005 2004 2003 2002

Portefølje -0.30% 49.08% 45.59% 85.00% -13.50%

Hovedindeks 2.14% 31.18% 38.45% 48.40% -31.09%

 

Indekser siste dag

AEX -0.75% 386.93

CAC40 -1.04% 4378.51

COMPX 0.26% 2134.37

DAX -1.22% 4856.01

DJX 0.15% 10451

HEX -0.59% 7276.05

KFX -0.65% 364.27

OMXS30 -1.12% 839.94

OSEBX -0.09% 310.51

SAX -1.15% 262.50

UKX -0.37% 5255.70

XOBX -0.10% 1046.57

Share this post


Link to post
Share on other sites

c9886c79.png

 

Oppgangen i FJO tilsa at en konsolideringsformasjon skulle komme. Denne har nå vist seg i form av et symetrisk triangel (forøvrig samme formasjon som TOM brøt ut av på fredag). Brudd ut av dette trianglet forteller oss at videre oppgang er sannsynlig. Brudd kom på fredag på volum nesten det dobbelte av 15 dagers snittet, men for å være sikker bør man kansje vente til mostanden ved 4,55 er tatt ut. 4.10 - 4.20 anser jeg som et bra område for stop-loss.

 

Legg merke til at man også kan tolke formasjonen som et synkende triangel. Sitter likevel med aksjer, så det sier litt om mitt standpunkt.

 

239f3767.png

 

Et lignende case finner man nå i CRU. Aksjen har også hatt en pen stigning, noe som resulterer i en konsolidering. Konsolideringen her kommer i form av en cup and handle formasjon, samme som man så tilbake juni i BLO da den var på 13 kr.

 

Her kan stop-loss plaseres under håndtaket i formasjonen ved 10,4.

 

Som nevnt tidligere ser Blom interessant ut.

I utgangspunktet ser man en fallende brodaening wedge, som er ett bull signal ved brudd opp (spesielt på grunn av positiv trend i forkant av formasjonen).

 

Mot slutten ser vi en cup and handle formasjon, også et bull signal. Hele sulamitten kan vel også klasifiseres som et high and thight flag, en konsolidering etter at en aksje har doblet seg i verdi.

43877[/snapback]

Share this post


Link to post
Share on other sites

AnalyseNytt

Mandag 29 august 2005

 

Markedskommentarer

Tilnærmet uendret på Oslo Børs fredag

Det var en flat utvikling i markedet og Hovedindeks sluttet på 311 poeng (+0.13%). For uken som helhet viste indeksen en oppgang på 0.5%. Etter en endring på +0.1% sluttet OBX-indeks på 1047 poeng. Uken som helhet ga en oppgang på 0.6%.

 

95 aksjer viste en oppgang og 63 en nedgang. Det var 27 aksjer som sluttet likt med dagen før og 24 som var uten omsetning. CanArgo Energy Corp. var aksjen som gjorde det best. Aksjen steg hele 30.9% og sluttet på 10.20. Også Tomra Systems, PA Resources og Pan Fish gjorde det meget bra, med oppgang på henholdsvis 15.2%, 8.2% og 8.0%. APL var aksjen som gjorde det aller dårligst. Aksjen falt 5.7% og sluttet på 83.00. DynaPel Systems Inc., ned 4.4%, Eidesvik Offshore, ned 4.4%, og Frontline, ned 4.2%, kom på de neste plassene på taperlisten. Mest omsatt var Statoil med en omsetning på 726 millioner kroner, Tomra Systems med 708 millioner kroner og Frontline med 690 millioner kroner. Totalt ble det fredag omsatt aksjer og grunnfondsbevis for ca 7.5 milliarder kroner.

 

Nasdaq markert ned fredag

NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX utviklet seg negativt fredag, og falt 0.6% til en sluttnotering på 2121 poeng. For uken som helhet viste indeksen en nedgang på 0.7%.

 

Stockholm Fondbörs markert ned fredag

Stockholmsbörsen All-Share PI utviklet seg negativt fredag, og falt 0.6% til en sluttnotering på 261 poeng. Indeksen har med dette sunket for 4. dag på rad. For uken som helhet viste indeksen en nedgang på 3.5%. OMXS30 Index endret seg -0.7% og sluttet på 834 poeng. Uken som helhet ga en nedgang på 3.9%.

 

Dagens signaler - Oslo Børs

GOD - Det foreligger et oppkjøpstilbud på selskapet, noe som gir t...

 

TOM - Tomra Systems ligger i en stigende trend, men tester nå take...

 

RCL - Royal Caribbean Cruises har brutt den stigende trenden og re...

 

PAN - Pan Fish ligger i en tilnærmet horisontal trend og videre ut...

 

NUT - Nutri Pharma har brutt den stigende trenden, noe som i først...

 

Indeksanalyser

Svak kjøpskandidat (Middels lang sikt)

Hovedindeks har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Indeksen har støtte ved ca 264 poeng. Indeksen anses teknisk svakt positiv på middels lang sikt.

 

Kjøpskandidat (Middels lang sikt)

NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Indeksen nærmer seg støtten ved ca 2090 poeng, noe som kan gi en reaksjon opp. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en fallende trend også for kursen. Indeksen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

 

Watch (Middels lang sikt)

Stockholmsbörsen All-Share PI har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Har brutt et støttenivå på kort sikt og gitt salgssignal fra kortsiktig trading range. Indeksen har støtte ved ca 248 poeng og motstand ved ca 272 poeng. Indeksen anses samlet sett teknisk nøytral på middels lang sikt.

 

Dagens kjøpskandidat - Oslo Børs

Tomra Systems (TOM) - 26 august. Kurs: 39.30

Tomra Systems ligger i en stigende trend, men tester nå taket i trendkanalen. Dette kan gi en reaksjon ned, mens aksjen på sikt indikerer videre oppgang innenfor trendkanalen. Har brutt gjennom taket ved 36.22 kr i en rektangelformasjon. Etablert brudd vil signalisere videre oppgang til 38.93 kr eller mer. Aksjen har støtte ved ca 33.00 kr. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

Middels lang sikt: Kjøpskandidat

 

Modellporteføljen

Modellporteføljen oppdateres hver fredag før børsen åpner med mulige nye og spennende kandidater.

Modellporteføljen ble etablert 2000-12-07. Siden da har porteføljen oppnådd følgende resultater:

Siste uke 2005 2004 2003 2002

Portefølje -1.00% 49.72% 45.59% 85.00% -13.50%

Hovedindeks 0.51% 31.35% 38.45% 48.40% -31.09%

 

 

Indekser siste dag

AEX -0.46% 385.15

CAC40 -0.82% 4342.70

COMPX -0.64% 2120.77

DAX -1.49% 4783.80

DJX -0.51% 10397

HEX -0.64% 7229.74

KFX -1.01% 360.59

OMXS30 -0.72% 833.86

OSEBX 0.13% 310.92

SAX -0.56% 261.03

UKX -0.53% 5228.10

XOBX 0.07% 1047.32

Share this post


Link to post
Share on other sites

AnalyseNytt

Tirsdag 30 august 2005

 

Markedskommentarer

Positiv utvikling på Oslo Børs mandag

Hovedindeks utviklet seg positivt mandag, og steg 0.5% til en sluttnotering på 313 poeng. Etter en endring på +0.5% sluttet OBX-indeks på 1053 poeng.

 

79 aksjer viste en oppgang og 77 en nedgang. Det var 23 aksjer som sluttet likt med dagen før og 30 som var uten omsetning. Ignis var aksjen som gjorde det best. Aksjen steg hele 14.9% og sluttet på 1.31. Også CanArgo Energy Corp., CorrOcean og Exploration Resources gjorde det meget bra, med oppgang på henholdsvis 9.8%, 8.3% og 8.0%. Exense var aksjen som gjorde det aller dårligst. Aksjen falt 4.7% og sluttet på 3.05. Consorte Group, ned 4.7%, Office Line, ned 4.4%, og SAS AB, ned 4.2%, kom på de neste plassene på taperlisten. Mest omsatt var Exploration Resources med en omsetning på 1449 millioner kroner og Statoil med 766 millioner kroner. Også Norsk Hydro og Frontline ble mye omsatt, med henholdsvis 518 og 442 millioner kroner. Total omsetning av aksjer og grunnfondsbevis mandag ble ca 6.7 milliarder kroner.

 

Positiv utvikling på Nasdaq mandag

NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX utviklet seg positivt mandag, og steg 0.8% til en sluttnotering på 2138 poeng.

 

Stockholm Fondbörs med bra oppgang mandag

Det ble en positiv utvikling i markedet mandag, og Stockholmsbörsen All-Share PI endte på 263 poeng, noe som er en oppgang på 0.6%. OMXS30 Index endret seg +0.9% og sluttet på 841 poeng.

 

Dagens signaler - Oslo Børs

KOG - Kongsberg Gruppen viser en sterk utvikling innenfor en stige...

 

BEL - Belships Co ligger i en fallende trend og videre nedgang inn...

 

SNI - Stolt-Nielsen har falt tilbake mot gulvet i en stigende tren...

 

PFI - P4 Radio Hele Norge ligger i en stigende trend og videre opp...

 

FJO - Fjord Seafood har falt tilbake mot gulvet i en stigende tren...

 

Indeksanalyser

Svak kjøpskandidat (Middels lang sikt)

Hovedindeks har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Indeksen har støtte ved ca 264 poeng. Indeksen anses teknisk svakt positiv på middels lang sikt.

 

Svak kjøpskandidat (Middels lang sikt)

NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Indeksen har støtte ved ca 2090 poeng og motstand ved ca 2180 poeng. Indeksen anses teknisk svakt positiv på middels lang sikt.

 

Watch (Middels lang sikt)

Stockholmsbörsen All-Share PI har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Indeksen har støtte ved ca 248 poeng og motstand ved ca 272 poeng. Indeksen anses teknisk nøytral på middels lang sikt.

 

Dagens kjøpskandidat - Oslo Børs

Fjord Seafood (FJO) - 29 august. Kurs: 4.60

Fjord Seafood har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har støtte ved ca 4.22 kr. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

Middels lang sikt: Kjøpskandidat

 

Modellporteføljen

Modellporteføljen oppdateres hver fredag før børsen åpner med mulige nye og spennende kandidater.

Modellporteføljen ble etablert 2000-12-07. Siden da har porteføljen oppnådd følgende resultater:

Siste uke 2005 2004 2003 2002

Portefølje 2.15% 52.71% 45.59% 85.00% -13.50%

Hovedindeks -0.11% 32.03% 38.45% 48.40% -31.09%

 

Indekser siste dag

AEX 0.13% 385.65

CAC40 0.43% 4361.27

COMPX 0.80% 2137.65

DAX 0.59% 4812.24

DJX 0.63% 10463

HEX 0.17% 7241.70

KFX -0.24% 359.72

OMXS30 0.86% 841.07

OSEBX 0.51% 312.51

SAX 0.64% 262.69

UKX -0.53% 5228.10

XOBX 0.54% 1052.99

Share this post


Link to post
Share on other sites

AnalyseNytt

Onsdag 31 august 2005

 

Markedskommentarer

Svak oppgang på Oslo Børs tirsdag

Det ble en svak stigning i markedet tirsdag, og Hovedindeks endte på 314 poeng, noe som er en oppgang på 0.4%. OBX-indeks endret seg +0.3% og sluttet på 1057 poeng.

 

95 aksjer viste en oppgang og 61 en nedgang. Det var 31 aksjer som sluttet likt med dagen før og 22 som var uten omsetning. Blom var aksjen som gjorde det aller best. Aksjen steg 23.1% og sluttet på 24.00. Petrolia Drilling, opp 18.6%, Global Geo Services, opp 16.7%, og Hjellegjerde, opp 15.1%, kom på de neste plassene på vinnerlisten. DynaPel Systems Inc. var aksjen som gjorde det dårligst. Aksjen falt hele 6.5% og sluttet på 7.20. Også CanArgo Energy Corp., Tandberg Data og Ibas Holding gjorde det meget dårlig, med nedgang på henholdsvis 4.5%, 2.7% og 2.7%. Mest omsatt var Statoil med en omsetning på 1211 millioner kroner, Norsk Hydro med 414 millioner kroner og DNO med 403 millioner kroner. Totalt ble det tirsdag omsatt aksjer og grunnfondsbevis for ca 6.1 milliarder kroner.

 

Svak nedgang på Nasdaq tirsdag

Det ble en svak nedgang i markedet tirsdag, og NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX endte på 2130 poeng, noe som er en nedgang på 0.4%.

 

Tilnærmet uendret på Stockholm Fondbörs tirsdag

Det var en flat utvikling i markedet og Stockholmsbörsen All-Share PI sluttet på 262 poeng (-0.14%). Etter en endring på -0.3% sluttet OMXS30 Index på 838 poeng.

 

Dagens signaler - Oslo Børs

SNI - Stolt-Nielsen ligger i en stigende trend og videre oppgang i...

 

HJE - Hjellegjerde har brutt opp gjennom taket i en fallende trend...

 

ORK - Orkla viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkan...

 

SANG - Sandsvær Sparebank har falt tilbake mot gulvet i en stigende...

 

RISH - Rieber Shipping viser ingen klar trend. Har brutt et støtten...

 

Indeksanalyser

Svak kjøpskandidat (Middels lang sikt)

Hovedindeks har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Indeksen har støtte ved ca 265 poeng. Indeksen anses teknisk svakt positiv på middels lang sikt.

 

Svak kjøpskandidat (Middels lang sikt)

NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Indeksen har støtte ved ca 2090 poeng og motstand ved ca 2180 poeng. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en fallende trend også for kursen. Indeksen anses samlet sett teknisk svakt positiv på middels lang sikt.

 

Kjøpskandidat (Middels lang sikt)

Stockholmsbörsen All-Share PI viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Indeksen har støtte ved ca 248 poeng og motstand ved ca 272 poeng. Indeksen anses teknisk positiv på middels lang sikt.

 

Dagens kjøpskandidat - Oslo Børs

Stolt-Nielsen (SNI) - 30 august. Kurs: 244.00

Stolt-Nielsen ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Har også brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 240 kr. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

Middels lang sikt: Kjøpskandidat

 

Modellporteføljen

Modellporteføljen oppdateres hver fredag før børsen åpner med mulige nye og spennende kandidater.

Modellporteføljen ble etablert 2000-12-07. Siden da har porteføljen oppnådd følgende resultater:

Siste uke 2005 2004 2003 2002

Portefølje 2.97% 53.77% 45.59% 85.00% -13.50%

Hovedindeks 0.08% 32.56% 38.45% 48.40% -31.09%

 

Indekser siste dag

AEX 0.11% 386.08

CAC40 -0.11% 4356.66

COMPX -0.37% 2129.76

DAX -0.43% 4791.72

DJX -0.48% 10413

HEX 0.44% 7273.64

KFX 1.45% 364.95

OMXS30 -0.33% 838.33

OSEBX 0.40% 313.77

SAX -0.14% 262.32

UKX 0.53% 5255.80

XOBX 0.34% 1056.53

Share this post


Link to post
Share on other sites

AnalyseNytt

Torsdag 1 september 2005

 

 

Markedskommentarer

Oslo Børs med bra oppgang onsdag

Det ble en positiv utvikling i markedet onsdag, og Hovedindeks endte på 316 poeng, noe som er en oppgang på 0.7%. Indeksen har med dette steget for 4. dag på rad. For august som helhet viste indeksen en oppgang med 5.8%. OBX-indeks endret seg +0.7% og sluttet på 1064 poeng. Totalt ga august som helhet en oppgang med 5.9%.

 

92 aksjer gikk opp og 62 gikk ned, mens 27 forble uendret og 28 var uten omsetning. Questerre Energy Corporation var aksjen som gjorde det aller best. Aksjen steg 16.2% og sluttet på 4.23. Artumas Group, opp 9.7%, Tandberg Data, opp 9.3%, og Apptix, opp 7.8%, kom på de neste plassene på vinnerlisten. Int. Gold Exploration IGE var aksjen som gjorde det aller dårligst. Aksjen falt 6.7% og sluttet på 1.26. Ignis, ned 5.9%, Catch Communications, ned 5.2%, og Mamut, ned 5.2%, kom på de neste plassene på taperlisten. Aksjene med høyest omsetning var Statoil med 2239 millioner kroner, Norsk Hydro med 1162 millioner kroner og Frontline med 867 millioner kroner. Totalt ble det onsdag omsatt aksjer og grunnfondsbevis for ca 9.6 milliarder kroner.

 

Oppgang på Nasdaq onsdag

NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX utviklet seg positivt onsdag, og steg 1.0% til en sluttnotering på 2152 poeng. For august som helhet viste indeksen en nedgang med 1.5%.

 

Positiv utvikling på Stockholm Fondbörs onsdag

Stockholmsbörsen All-Share PI utviklet seg positivt onsdag, og steg 1.2% til en sluttnotering på 265 poeng. For august som helhet viste indeksen en nedgang med 1.2%. Etter en endring på +1.3% sluttet OMXS30 Index på 850 poeng. Totalt ga august som helhet en nedgang med 1.7%.

 

Dagens signaler - Oslo Børs

TGS - TGS Nopec Geophysical ligger i en stigende trend og videre o...

 

PRO - Profdoc ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfo...

 

NER - Nera ligger i en fallende trend og fortsatt negativ utviklin...

 

NOD - Nordic Semiconductor viser en sterk utvikling innenfor en st...

 

CNS - Conseptor ASA har brutt opp gjennom taket i en fallende tren...

 

 

Indeksanalyser

Svak kjøpskandidat (Middels lang sikt)

Hovedindeks har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Indeksen har støtte ved ca 264 poeng. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Indeksen anses samlet sett teknisk svakt positiv på middels lang sikt.

 

Watch (Middels lang sikt)

NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Indeksen nærmer seg motstanden ved ca 2180 poeng, noe som kan gi en reaksjon ned. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en fallende trend også for kursen. Indeksen anses samlet sett teknisk nøytral på middels lang sikt.

 

Watch (Middels lang sikt)

Stockholmsbörsen All-Share PI har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Indeksen har støtte ved ca 248 poeng og motstand ved ca 272 poeng. Indeksen anses teknisk nøytral på middels lang sikt.

 

Dagens kjøpskandidat - Oslo Børs

Profdoc (PRO) - 31 august. Kurs: 83.00

Profdoc ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 81.30 kr. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 81.30 kr ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

Middels lang sikt: Kjøpskandidat

 

 

Modellporteføljen

Modellporteføljen oppdateres hver fredag før børsen åpner med mulige nye og spennende kandidater.

Modellporteføljen ble etablert 2000-12-07. Siden da har porteføljen oppnådd følgende resultater:

Siste uke 2005 2004 2003 2002

Portefølje 3.44% 53.65% 45.59% 85.00% -13.50%

Hovedindeks 1.67% 33.49% 38.45% 48.40% -31.09%

 

Indekser siste dag

AEX 0.91% 389.60

CAC40 0.98% 4399.36

COMPX 1.05% 2152.09

DAX 0.79% 4829.69

DJX 0.66% 10482

HEX 1.15% 7357.47

KFX 0.19% 365.65

OMXS30 1.33% 849.51

OSEBX 0.70% 315.97

SAX 1.15% 265.34

UKX 0.78% 5296.90

XOBX 0.71% 1064.08

Share this post


Link to post
Share on other sites

AnalyseNytt

Fredag 2 september 2005

 

Markedskommentarer

Positiv utvikling på Oslo Børs torsdag

Det ble en positiv utvikling i markedet torsdag, og Hovedindeks endte på 319 poeng, noe som er en oppgang på 1.0%. Med dette har indeksen steget 5 dager på rad. OBX-indeks endret seg +1.1% og sluttet på 1076 poeng.

 

93 aksjer gikk opp og 61 gikk ned, mens 25 forble uendret og 32 var uten omsetning. Dagens vinner ble Rocksource som endte på 3.02 etter en oppgang på 18.4%. Andre aksjer som gjorde det bra, var Catch Communications med en oppgang på 12.4%, Norse Energy Corp opp 10.4% og Petrolia Drilling opp 8.4%. CanArgo Energy Corp. var aksjen som gjorde det dårligst. Aksjen falt hele 8.4% og sluttet på 9.80. Også DynaPel Systems Inc., Itera Consulting Group og Global Geo Services gjorde det meget dårlig, med nedgang på henholdsvis 6.9%, 6.2% og 4.7%. Mest omsatt var Statoil med en omsetning på 1855 millioner kroner og Frontline med 670 millioner kroner. Også Norsk Hydro og DNO ble mye omsatt, med henholdsvis 551 og 481 millioner kroner. Totalt ble det torsdag omsatt aksjer og grunnfondsbevis for ca 8.7 milliarder kroner.

 

Oppgang på Nasdaq onsdag

NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX utviklet seg positivt onsdag, og steg 1.0% til en sluttnotering på 2152 poeng. For august som helhet viste indeksen en nedgang med 1.5%.

 

Svak oppgang på Stockholm Fondbörs torsdag

Det ble en svak stigning i markedet torsdag, og Stockholmsbörsen All-Share PI endte på 266 poeng, noe som er en oppgang på 0.3%. OMXS30 Index endret seg +0.3% og sluttet på 852 poeng.

 

Dagens signaler - Oslo Børs

RCL - Royal Caribbean Cruises viser ingen klar trend. Har gitt sal...

 

NUT - Nutri Pharma har brutt ned gjennom gulvet i en stigende tren...

 

ACTA - Acta Holding ligger i en stigende trend og fortsatt positiv ...

 

STB - Storebrand ligger i en stigende trend og videre oppgang inne...

 

ITE - Itera Consulting Group ligger i en stigende trend og videre ...

 

Indeksanalyser

Svak kjøpskandidat (Middels lang sikt)

Hovedindeks har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Indeksen har støtte ved ca 264 poeng. Indeksen anses teknisk svakt positiv på middels lang sikt.

 

Watch (Middels lang sikt)

NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Indeksen nærmer seg motstanden ved ca 2180 poeng, noe som kan gi en reaksjon ned. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en fallende trend også for kursen. Indeksen anses samlet sett teknisk nøytral på middels lang sikt.

 

Svak kjøpskandidat (Middels lang sikt)

Stockholmsbörsen All-Share PI ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Indeksen nærmer seg motstanden ved ca 272 poeng, noe som kan gi en reaksjon ned. Indeksen anses teknisk svakt positiv på middels lang sikt.

 

Dagens kjøpskandidat - Oslo Børs

Acta Holding (ACTA) - 1 september. Kurs: 16.50

Acta Holding ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 15.30 kr. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 15.30 kr ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

Middels lang sikt: Kjøpskandidat

 

 

Indekser siste dag

AEX 0.07% 389.88

CAC40 0.56% 4424.15

COMPX 1.05% 2152.09

DAX 0.27% 4842.94

DJX 0.66% 10482

HEX 0.70% 7409.20

KFX 0.60% 367.83

OMXS30 0.27% 851.77

OSEBX 1.03% 319.24

SAX 0.27% 266.05

UKX 0.60% 5328.50

XOBX 1.08% 1075.62

Share this post


Link to post
Share on other sites

AnalyseNytt

Tirsdag 6 september 2005

 

Logg inn Tilbud

AnalyseNytt i dag

 

Markedskommentarer

Oslo Børs svakt ned mandag

Det ble en svak nedgang i markedet mandag, og Hovedindeks endte på 317 poeng, noe som er en nedgang på 0.3%. Etter en endring på -0.4% sluttet OBX-indeks på 1065 poeng.

 

65 aksjer viste en oppgang og 77 en nedgang. Det var 33 aksjer som sluttet likt med dagen før og 36 som var uten omsetning. Goodtech var aksjen som gjorde det best. Aksjen steg hele 14.3% og sluttet på 0.80. Også Catch Communications, PhotoCure og Komplett gjorde det meget bra, med oppgang på henholdsvis 8.8%, 8.6% og 8.0%. Dagens taper ble Questerre Energy Corporation som endte på 4.31 etter en nedgang på 6.3%. Andre aksjer som gjorde det dårlig, var Rocksource med en nedgang på 6.1%, Smedvig B ned 4.4% og DOF ned 4.2%. Mest omsatt var Statoil med en omsetning på 772 millioner kroner, Catch Communications med 470 millioner kroner og DNO med 457 millioner kroner. Totalt ble det mandag omsatt aksjer og grunnfondsbevis for ca 5.2 milliarder kroner.

 

Svak nedgang på Nasdaq fredag

Det ble en svak nedgang i markedet fredag, og NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX endte på 2141 poeng, noe som er en nedgang på 0.3%. For uken som helhet viste indeksen en oppgang på 1.0%.

 

Svak oppgang på Stockholm Fondbörs mandag

Det ble en svak stigning i markedet mandag, og Stockholmsbörsen All-Share PI endte på 267 poeng, noe som er en oppgang på 0.4%. Med dette har indeksen steget 4 dager på rad. Etter en endring på +0.3% sluttet OMXS30 Index på 856 poeng.

 

 

Dagens signaler - Oslo Børs

DOF - DOF ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor de...

 

TEC - Technor har steget opp mot taket i en fallende trendkanal. V...

 

HAG - Håg har brutt den fallende trenden og reagert kraftig opp. D...

 

PRO - Profdoc har brutt den fallende trenden, noe som i første omg...

 

SUO - SuperOffice har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendk...

 

Indeksanalyser

Svak kjøpskandidat (Middels lang sikt)

Hovedindeks har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Indeksen har støtte ved ca 264 poeng. RSI er overkjøpt, noe som indikerer at en kortsiktig reaksjon ned snart bør komme. Indeksen anses samlet sett teknisk svakt positiv på middels lang sikt.

 

Svak kjøpskandidat (Middels lang sikt)

NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Indeksen har støtte ved ca 2090 poeng og motstand ved ca 2180 poeng. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en fallende trend også for kursen. Indeksen anses samlet sett teknisk svakt positiv på middels lang sikt.

 

Svak kjøpskandidat (Middels lang sikt)

Stockholmsbörsen All-Share PI ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Indeksen nærmer seg motstanden ved ca 272 poeng, noe som kan gi en reaksjon ned. Indeksen anses teknisk svakt positiv på middels lang sikt.

 

Dagens kjøpskandidat - Oslo Børs

SuperOffice (SUO) - 5 september. Kurs: 31.00

SuperOffice har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Har imidlertid brutt et støttenivå på kort sikt og gitt salgssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen tester støtten ved ca 31.00 kr. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 31.00 kr vil utløse et salgssignal. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

Middels lang sikt: Kjøpskandidat

 

 

Modellporteføljen

Modellporteføljen oppdateres hver fredag før børsen åpner med mulige nye og spennende kandidater.

Modellporteføljen ble etablert 2000-12-07. Siden da har porteføljen oppnådd følgende resultater:

Siste uke 2005 2004 2003 2002

Portefølje 0.45% 53.40% 45.59% 85.00% -13.50%

Hovedindeks 1.41% 33.88% 38.45% 48.40% -31.09%

 

 

Indekser siste dag

AEX 0.55% 391.46

CAC40 0.57% 4430.09

COMPX -0.32% 2141.07

DAX 1.49% 4909.89

DJX -0.33% 10447

HEX 0.45% 7435.37

KFX 0.23% 370.59

OMXS30 0.30% 856.21

OSEBX -0.27% 316.90

SAX 0.38% 267.47

UKX 0.21% 5337.80

XOBX -0.41% 1064.55

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...