Jump to content

Behovet for å han en strategi


Megler1

Recommended Posts

Idag fant jeg et innlegg på Stocktalk (som koster flesk) av Harry som har funnet noen kloke ord på bigtrends.com

 

'If you don't know where you're going, any road will get you there.'

Yogi Berra

 

Do you have a written goal of what you expect to make from your trading this year?

 

If you do, you're among 3 in 100 who have any goal in writing. Writing out your goal allows your mind to define exactly what you want from your trading. Once you define a dollar amount you will make for the year, you can break that goal down into what you need to make each month, each week and each day on average. Your goals should not be just monetary. Your goals sheet should also list other areas like improving your percentage of winning trades, widening the size of your winners or reducing the size of your losers. Another good goal is reviewing your processes daily to stay sharp. I'm sure you can think of other areas you'd like to improve. Write one goal down NOW while you're thinking about it!

 

Goals focus our attention and our energy to give our efforts a clear direction. Without a clear direction, your efforts will not be unified and your results will not be reaching anywhere near your true potential. Setting goals gives the trader a feeling of control over what actions to take to accomplish a goal. This allows traders to grow beyond past limiting beliefs or fears that had previously held them back.

One of the best acronyms I have seen is to set 'SMART' goals - take the goal you wrote down earlier, and make sure it qualifies as 'SMART', fulfilling each of these five steps:

 

S - Specific - Goals must be specific, defining exactly what you want to achieve.

 

M - Measurable - You must be able to measure if your goal is being achieved, to give you the clear feedback you need to stay on track.

 

A - Achievable - Goals should be ambitious but they should also be attainable. You have to possess the belief that you can achieve the goal in order to

 

R - Relevant - Your goal must be personally important to you in order to increase the odds that you will be driven by the goal to accomplish it.

 

T - Timeline - You must have a deadline date to completion, which focuses you on the steps needed and time required in order to fulfill your objective.

 

Monitor your goals every week and change your plan if you're not getting the results you expected. And once you achieve your goal, celebrate your accomplishment - and then set another goal!

Link to comment
Share on other sites

Jeg sammenligner meg alltid med OSEBX.

 

Hver uke fyller jeg inn (Excel) inn beholdning (aksjer+cash) og OSEBX. Da får jeg automatisk opp hvordan jeg har gjort det i forhold. I praksis er jeg da fornøyd hvis jeg taper 0,3% en uke mens hovedindeksen faller 1,3%, og tilsvarende misfornøyd hvis jeg bare får med meg halvparten av en OSEBX som går 2%.

 

Hver uke skriver jeg også hvorfor jeg det har gått som det har gått, om det er noe jeg kunne gjort annerledes, og en feil skal aldri gjøres om igjen!

 

Jeg er nemlig overbevist om at børsen gir avkastning på sikt og slår jeg den er jeg fornøyd.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Jeg vil ikke starte nye topic i ny og ne, så jeg velger denne tråden for en aldri så liten diskusjon omkring vår felles interesse,...å tjene penger på børsen. Tråden her starter jo tanken om målsetting for hva vi gjør. - Egentlig svært langt sagt/skrevet det som vi sier med enkle ord: Ha mål og mening med hva du gjør.

 

Det som forfatteren ikke sier er; hvordan man skal oppnå disse målene i aksjemarkedet. - Greit at målet er å skaffe seg en liten formue, det er enkelt, bare å starte med en stor.

 

Nå er vi kommet til den fasen som vi har visst og ventet på, børsen får en korreksjon. - Dette er samtidig den først perioden for dette forumet at kursene plustelig halter. Man merker det på innleggene også. Det igjen forteller hvor forskjellige vi er alle sammen.

 

Nok om det, det jeg vil legge frem her er en liten diskusjon omkring hvilke tiltak som bør gjøres for den videre fremdrift av våre mål.

 

Hvordan handler vi videre?

 

1. Selge seg ut og sitte i cash?

2. Akkumulere mest mulig på "billigsalg"?

3. Sitte long med sine investeringer?

4. Hvilke akjser er "farlige" for long etc?

5. Hva bør vi kvitte oss med snarest? Hysterisk spørsmål, ikke sant?

 

osv.. Mange spørsmål kan stilles.

 

Føler liksom etter å ha lest gjennom de siste dagers innlegg (ulike fora) at noen er gode optimister, noen litt sure (jeg er det, tåler ikke å se lekepengene miste verdi) andre oppgitte og vil slutte med børs.

 

Vel, hva foreslår du, hvordan går vi videre med porteføljen?

 

Hadde gjerne sett at også de som ikke har skrevet noen innlegg kunne driste seg til et aldri så lite svar, en kommentar, en tanke å dele med alle.

 

Vel, uansett...børsen går videre.. :walk:

Link to comment
Share on other sites

Hadde liksom håpet på noen gode innspill her i denne tråden....

 

Selv føler jeg meg litt oppgitt med hensyn til strategi. Porteføljen har kjørt seg fast, den er blitt langsiktig i og med at stigningen uteblir. Hva gjør man da?

 

Ellers synes jeg mange akjser nå virker direkte risikofyllt og usikre, og av den grunn handler jeg lite fra dag til dag.

 

Synspunkter imøtesees med stor interesse.

Link to comment
Share on other sites

Jeg prøver å ha en strategi.

 

Det som er svært viktig er at den passer min personlighet.

 

Så langt har jeg klart å holde meg til at ett selskap skal være tilnærmet 1/9 av porteføljen.

 

Jeg har ikke klart å ha noen god strategi for salg, og har derfor ofte fått for store tap og for små gevinster.

 

Nå jobber jeg med en salgs-strategi som kanskje vil funke for meg. Får se om et par mnd om det har funket.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har en strategi, men ikke skriftlig ennå. Det skal jeg gjøre noe med i løpet av de nærmeste dagene. Altså få en skriftlig strategi.

 

Så jeg kommer tilbake til denne tråden når jeg har fått knotet den ned ;)

 

Men det er viktig å ta motgang med ett smil, totalt sett har 2004 vært ett glimrende år og foreløpig er dette bare en bitteliten korreksjon.

 

Pirelli

Link to comment
Share on other sites

Jeg må bare ta med denna; som en skjebnes ironi endte i dag RUI (en hjemmelagd Relativ Utvikling Indeks) på 100,00.

 

Det er en måte jeg måler meg selv mot markedet på 12. september i fjor startet denne på 100,00 og er nå akkurat der den startet. F.eks har den vært oppe i 107, dvs mine aksjer+cash hadde gjort det 7% bedre enn hovedindeksen.

 

Dette ser jeg på som en veldig god måte å måle min egen dyktighet på. Det jeg f.eks har fått ut av dette er:

 

-Kurtasje har spist en god del av fortjenesten, faktisk nesten 1,5 RUI poeng

 

-Aksjene mine har gått langt bedre enn OSEBX, men for stor andel cash har gjort at jeg totalt sett ikke slår markedet

 

-5 uker har OSEBX falt. 4 av disse jeg har tapt mindre pga betydelig andel cash

 

Mitt langsiktige mål er å banke OSEBX og det enkleste da er så klart ikke å eie aksjer ved nedgang. Men jeg kommer ingen vei om jeg sitter i cash ved oppgang. Så jeg jobber kontinuerlig med hva jeg kan gjøre annerledes for at RUI skal gå i taket.

(Går RUI i taket gjør også Sharkys formue det)

Link to comment
Share on other sites

Ser hva du sier om å lage en index i forhold til et utgangspunkt. - Ikke for å lage malurt, men blir ikke det litt stressende å arbeide på den måten? Nå som du da er tilbake hvor du var pr september, vil ikke det gi litt hysterisk vinkling på risikoaksjer for å ta igjen indeksen?

Link to comment
Share on other sites

Re: Sharky og Laphroaig.

 

Tror haiens index er i forhold til OSEBX, sånn sett tangerer porteføljen indeksen og det er veldig bra i fohold til den risikoprofil som er kjørt.

 

Hvis du vil dele XL arket med meg hadde det vært kanon, send meg i tilfelle en mail ;)

 

Pirelli

Link to comment
Share on other sites

Er klar over at indeksen er i forhold til OSE's indeks. - Stort sett sitter jeg med det inntrykk av at de fleste børshaiene holder den fint og mer enn det.

 

Har liksom ikke selv tatt mål av meg til nødvendigvis å ligge i takt med den. Man bør vel da ha en ganske så bred portefølje for å henge med der skulle jeg tro.

 

Det er vel her jeg har gjort tabben min. Hadde i fjor på denne tiden 10 ulike aksjer og opsjoner som jeg fulgte. Stigningen varierte, aksjene varierte, mye hopping frem og tilbake. - Da fikk jeg for meg å innskrenke selskapene til noen få og gode. Dermed ble det slik at ved salg så akkumulerte jeg, stort sett AKVR, og nå har jeg 90% der. - Og de øvrige 10% har, etter mitt syn, potensiale videre slik at jeg ikke tør/vil selge dem.

 

Ergo har oppkjøpene kommet til veis ende i den strategi som jeg valgte. - Så, hva nå?

 

Bare sitte rolig, avslappende, godt tilbakelent, og nyte et glass i ny og ne? Se det hele langsiktig ut dette og godt inn i neste år? Eller endre strategi?

 

Bare som et tillegg, jeg har også en fast strategi/sum om hvor meget jeg skal ha investert i aksjemarkedt. Men jeg raliserer nødvendigvis ikke noe bare fordi kursøkning har gjort utslag på denne summen. - Der tar jeg heller og plukker av lasset etter kjøp og salg. Men resultatet nå vil jo bli at jeg selger ut, og atter ut,...til den store nedturen kommer. - Altså en dårlig strategi. - Og jeg må endre både den og målet med invisteringene¨.

Link to comment
Share on other sites

Her kommer første revisjon av min investerings strategi... Eller regeler om man vil, når jeg sier første revisjon er det ikke slik at jeg skal legge om hele tiden, men det er litt vanskelig å få det ned skriftlig så noen endringer kommer nok. Dessuten vil jeg gjerne ha kommentarer og tips til selve strategien slik at den kan bli mer komplett og bedre.

 

Jeg vil samtidig utfodre dere andre til å få skrivd ned deres investerings strategier. Som det nevnes i hovedinnlegget i denne tråden er det bare 3 av 100 som har en strategi i markedet.

 

Her er det jeg fikk skrivd ned på en kort halvtime... Kommentarer imøteses!

 

Investerings strategi (Revisjon A)

Hovedmålet med strategien er å beskytte kapitalen og ikke bli sittende inne med en tapsposisjon. Porteføljen skal forvaltes aktivt og som hovedregel være investert når markedet går opp (bull) og i kontanter når markedet går sidelengs eller nedover (bear). Porteføljen skal forvaltes basert på om markedet er definert som bull eller bear, hvis man skal sitte inne hele tiden er det like dumt å kjøpe fond.

 

Hoved regel

Alltid sette SL og flytte den opp hvis posisjonen stiger.

 

Aksjeplukking

Benytte 70% til langsiktige investeringer, men gå inn/ut på fundamentale eller tekniske signaler. Denne delen av porteføljen skal bestå av kun ett eller to selskaper.

Benytte 30% til kortsiktige trader, følge magefølelsen og ha det gøy. Sett alltid SL på maks -4% og ha et klart kursmål. Aldri mer enn en trade om gangen.

I bull marked skal kun 30% av porteføljen benyttes til kort trading, 70% skal være i kontanter til markedet blir bull.

 

Målsetning

Porteføljens målsetting er å slå totalindeksen.

 

Reminders (dyrkjøpte)

Aldri flytt SL!

Ikke bli sur når du tar feil!

Ikke bli kjepphøy når du har rett, da kommer feilene med en gang!

Ikke vær redd for ’å gå glipp av gevinst’ ved å stå utenfor markedet.

Ikke se tilbake å tenk: ”bare jeg hadde sittet litt lenger”, da kommer feilene med en gang.

 

Pirelli

Link to comment
Share on other sites

Fint innspill her "Pirelli" - du er meget analytisk og systematisk i dine analyser og anskuelser. Jeg, og nok alle med, synes dine "skrivebordsanalyser" er svært berikende lesning, og at du nå legger frem en tilsvarende analyse omkring strategi, er noe vi alle har ventet på. - Takker!

 

--------------------

 

Du tar et utgangspunkt i å beskytte kapitalen, greit nok. Da går jeg ut i fra at du også beskytter gevinsten og ikke bare inngangsverdien for investeringen(e).

 

--- Jeg, og vi, med på det!,... men du evner å gå i cash når aksjene tar en nedtur. Jeg ser ikke den nedturen som kommer med mine "langsiktige" og blir gjerne med på et par jo-jo turer til det hele stabiliseres. - Og før jeg vet ordet av det er hele porteføljen long. - Hvordan setter du SL på en aksje i en stigende trend, og hvilke tekniske signaler skal man ta hensyn til der?

 

Dine "Reminders", dyrekjøpte sådanne... kjenner de fleste av oss godt til. Men jeg kan ikke la vær å bli knallsur, grinebittet og vanskelig å leke med, når investeringen tar seg en nedtur. - Må bare leve med det. ...huff.

 

Forøvrig liker jeg tanken om å svinge 70/30 av porteføljen vekselvis mellom cash og aksjer motsatt av bull og bear marked. Forumsdeltaker "Vegard" har hatt innlegg omkring tilsvarende i TA-strengen. - Nytt for meg, men klart og logisk. Passer fint når man har satt seg et fast mål om hvor mye verdi man maksimalt skal ha i markedet. - Men jeg liker ikke tanken på at gevinsten skal beskattes uten litt nærmere planlegging henimot slutten av året. Nytter lite å være kreativ i regnskapsføringen når man er kommet ut på nyåret.

 

Mange takk Pirelli - og jeg ser frem til fortsettelsen.

 

Og dere andre?

Link to comment
Share on other sites

Ser hva du sier om å lage en index i forhold til et utgangspunkt. - Ikke for å lage malurt, men blir ikke det litt stressende å arbeide på den måten?

 

Hva som passer for meg passer kanskje ikke for andre og omvendt. I mitt tilfelle fungerer dette optimalt, fordi jeg beholder bakkekontakten selv om jeg har hatt en ekstrem prosentvis oppgang.

Tilsvarende hvis markedet faller 40% og jeg taper kun 20% slipper jeg å falle i dyp deperasjon av den grunn.

(W Buffet har hatt 24,7% i årlig avkastning - jeg det firedobbelte - kunne fort følt meg som verdensmester uten RUI)

 

 

Jeg sender XL arket snart.

Link to comment
Share on other sites

Strategien din ser veldig god ut, Pirelli!

 

Ved aksjeplukking har jeg tenkt meg en lignende strategi.

 

Så langt har regelen min om diverifisering (1/9 i hvert selskap) vært et handicap for meg. Grunnen er rett og slett at jeg aldri har funnet 9 gode kortsiktige trades samtidig. Dermed har jeg enten sittet i for mye cash og gått glipp av oppgang, eller så har jeg kastet meg på et par halvgode trades med halvgodt resultat..

 

Min regel blir da

 

Aksjeplukking

Investere 6/9 i de 8 mest indekstunge selskapene ved bull-marked. Sitte i cash ved usikkert marked og shorte dem ved bear-marked. Teknisk trendanalyse skal alltid benyttes, og en handel skal kun utføres ved trendbrudd.

3/9 kan benyttes til kortsiktige trades, men maks 1/9 i én aksje.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

1:

Alle kjøp skal skje i positiv trend på DJIA eller etter positive formasjoner på lang eller middels lang av investtech.

 

- Jeg anser DJIA for å være det beste bilde på verdensmarkedet. En litt treg indikator kanskje, men dette er en forutsetning. Ikke en trigger for kjøp.

 

2:

Det skal investeres på kort, mellomlang eller lang sikt. Det er da respektive kursbilde som gjelder.

 

- Det er veldig lett å kjøpe en aksje ut i fra kortsiktig bilde, for så å gå over til langsiktig strategi når det ikke går veien. Kombinert med Stoploss hindres dermed dette.

 

3:

Aksjen skal ikke betegnes som aksje med lav likviditet av investtech.com.

 

-Ingen hemmelighet at jeg benytter meg av investtech's tjenester. Det fine der er at det er alt er objektivt (automatiske analyser). En stor fiende for TA, er lav likviditet. Der var den borte.

 

4:

Stop skal alltid settes ved kjøp.

 

-ALTTID stoploss, men legger aldri dette inn på automatisk salg. En aksje som intradag faller langt ned, men henter seg inn igjen tyder på støttenivå. Neste dag kommer det garantert en rekyl. Da er det surt å sitte meg ei postkasse stappfull av skjegg.

Selger meg ut neste dag i stedet.

Hvor jeg setter SL: Avhengig av tidsperspektivet. Av og til kjøpes en aksje i stigende trend på kort sikt. SL blir da ved brudd på trenden (3% / 3 dager). Andre mer langsiktige settes SL ofte 2 nivå under (feks brudd på stigende trend + et støttenivå under). Etter hvert som kursen stiger gjennom nye nivåer flyttes stopp opp tilsvarende.

 

 

Dette er mine enkle regler for aksjehandel. Litt vel enkle og nesten feil på en måte (DJIA-indeksen etc). Men et så enkelt oppsett, tar bort gråsonene. Det er gråsonene som stort sett har ødelagt for meg tidligere. Foreløpig har jeg ingen trigger på kjøp. Har tatt dette mest på magefølelsen. På godt og vondt.

Link to comment
Share on other sites

En kort kommentar på DJ-indexer. Selskapene på disse indeksene er vektet etter størrelsen på aksjekursen, ikke etter markedsverdien på selskapet.

 

Dermed blir det enklere for meget store aktører å manipulere disse indeksene ved å støttekjøpe selskaper som har høy aksjekurs men som egentlig ikke er så store ifht mange andre selskaper (3M er et eksempel på selskap med en høy verdi på aksjen men som er mye mindre enn GE feks.

 

MBA

Link to comment
Share on other sites

Enig i at DJI har en del svakheter. Feks er S&P 500 en mye bedre indeks rent teknisk.

 

Men svært mange følger Dow og mye av psykologien i markedet kan følgelig relateres til den. Derfor foretrekker jeg selv DJI i analyser, såvel som OSEBX i Norge.

Link to comment
Share on other sites

Det er alltid vanskelig å spå toppen og bunn i en aksje, samt markedet generelt .

 

Ofte når jeg kjøper aksjer, så studere jeg og tar en vurdering om en aksje er oversolgt eller overkjøpt.

 

Overkjøpt og oversolgt område gir oss altså et varsel om at trenden snart kan komme til å snu.

 

I et overkjøpt område er det tid for å vurdere om du skal selge, mens i et oversolgt område er det tid for å vurdere og kjøpe.

 

Prisen på en aksje kan selvfølgelig fortsette å stige selv om den tekniske modellen er i et overkjøpt område, men dette forteller deg bare at sannsynligheten for at kursen skal gå enda høyere er mindre enn når den var i det oversolgte område. Desto lenger en teknisk modell har vært i det overkjøpte området, desto større er risikoen for at en topp i aksjekursen er nær.

 

Du har sikkert erfart at når en aksje har begynnt å stige, blir fler og fler optimistisk på denne aksjens vegne. Meglerne anbefaler LØP OG KJØP, mens avisene skriver positiv omtale. Flere og flere kjøper aksjen og kursen stiger videre. Lar oss si 14 dager på rad. Volumet er enormt. Her skal alle med. Ingen ønsker å stå på sidelinjen. Det er da jeg sier toget er i 250 km/t. Til slutt kommer de siste kjøperne på banen, rett før aksjen begynner å synke .(kjenner du deg igjen?).

 

Når du kjøper aksjer som iht. ovennevnte, og som en av de siste kjøperne på banen,

"satser du altså på å finne en eller flere personer som er villig til å betale mer for dine aksjer enn det du selv kjøpte for. Kanskje er du heldig, men det er pokkern ikke lett .

 

Motsatt situasjon er det når en aksje har synket dypt ned og alle sier selg-selg. Presset blir for stort, og tilslutt kommer de siste selgerne på banen også. Dette har de aller fleste opplevd. Det er her uttrykket "SI-SU" kommer; ”Sist inn – Sist ut”, og det er lett å bli dratt med av psykologien i markedet. Du er dømt til å tape penger. Hvis du ikke er en av de som har en kjempe doser med tolmodighet.

 

I stedet for å bli med på SI-SU strategien, kan du selv ta kontroll over din egen psykologi. De tekniske modellene med overkjøpt og oversolgt er således et veldig godt verktøy i din egen strategi. Ved å analysere modellene kombinert med tegning av trendlinjer ( se trendlinje-artikkel ), gjør du analysejobben på egenhånd og du slipper å bli irritert av at du hele tiden følger andres råd som ofte ikke slår til.

:oops: :oops:

Link to comment
Share on other sites

veldig bra innlegg, Pantera. Kjenner meg igjen..

 

Senest idag.. Solgte ut alt jeg hadde i OTR på 21,95 igår, og håpet idag å komme inn noe lavere..men den steg faktisk på høyt vol, med meg på sidelinjen..

 

Jeg bruker mer magefølelsen ift hvordan kursen har utviklet saeg tidligere enn overkjøpt/oversolgt..men om man følger flere akjser er nok uansett oversolgt/overkjøpt det beste mtp strategi.

 

Ønsker Pantera en god helg

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Fant denne på DN og det kan passe inn her?

 

Derfor taper du på aksjer

Av Espen Bjerke

 

Holberg Forvaltning har sett nærmere på nordmenns sparevaner. Analytikerne mener å ha kommet frem til hvorfor nordmenn bommer i aksjemarkedet.

 

Ifølge HolberGrafene sparer nordmenn stadig mindre og for lite i aksjer. I Norge har privatpersoner plassert 41 milliarder kroner i aksjefond.

 

Det utgjør rundt 10.000 kroner per nordmann.

 

Tilsvarende har hver svenske plassert tre ganger så mye i aksjefond.

 

Kjøper på topp, selger på bunn

Holberg Forvaltning mener altfor mange også prøver å "time" aksjemarkedet ved å kjøpe seg inn på bunn og selge seg ut på topp.

 

Nordmenn har rett og slett ikke tålmodighet til å få med seg meravkastningen i aksjemarkedet, mener fondsforvalterselskapet.

 

Istedet for en langsiktig strategi velger for mange sparere å først kjøpe seg inn når mye av kursoppgangen allerede er en realitet, og de har ikke is i magen til å holde på aksjene når kursene stuper.

 

Følger moten

Fondsselskapet mener også nordmenn løper etter moteprodukter og følger trender. Her er de siste årenes moteprodukter:

 

1999: Ut av norske aksjefond - inn i utenlandske

2000: Bransjefond (spesielt teknologi)

2001: Aksjeindeksobligasjoner

2002: Aksjeindeksobligasjoner og hedgefond

2003: Emerging markets (spesielt Kina) og hedgefond

2004: Kombinasjonsfond/"sikre" aksjefond

 

 

Publisert: 13.08.2004 - 12:35 Oppdatert: 13.08.2004 - 12:35

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

  • Lage deg en bruker i dag for alle funksjoner. Helt gratis!

    Logg inn eller lag deg en bruker

×
×
  • Create New...