Jump to content
Sign in to follow this  
James

SFM - Synnøve finden

Recommended Posts

Jeg prøvde å legge inn en graf som viste at SFM siden midten av juni har steget fra kr 31,- til kr 37,50,-. Dvs over 20%. Og det er ingen ting som tyder på at stigningstakten vil bli mindre i tiden fremover. Heller tvert i mot. Erfaring tilsier at i urolige tider så er aksjer som SFM en meget god aksje. Mat må alle ha - uansett krig og elendighet.

 

Jeg tør ikke tenke på hvor mye SFM vil stige, dersom vinner frem om sitt krav om lavere råvarepriser - med tilbakevirkende kraft!! Da bli jeg en holden mann.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Iht. artikkelen nedenfor, blir kanskje SFM oppkjøpt?

 

Kriger om Synnøve

 

Tidligere toppsjef i Synnøve Finden går til krig mot Erik Must.

 

TIL KRIG: Dag Swanstrøm går til krig mot Erik Must. (Foto: Furulund Svein Erik )

 

Gründer og tidligere toppsjef i Synnøve Finden Dag Swanstøm frykter at den planlagte emisjonen i Synnøve Finden skal gi storaksjonær Erik Must full styring over selskapet.

 

- Mitt verste mareritt er at Must-sfæren tar full kontroll. Jeg har bygget opp Synnøve gjennom de siste 19 årene og løftet omsetningen fra 6 millioner kroner til 1,2 milliarder. Sett i lys av dette, og utsiktene fremover, vil det være fryktelig trist om ikke alle aksjonærene, inkludert meg selv, får nyte av denne verdiskapningen, sier Swanstrøm til Finansavisen.

 

Les flere saker på E24.

 

Ifølge Finansavisen mener Swanstrøm at aksjonærene i Synnøve Finden ikke trenger penger til å utøve opsjonen i Cardinal Foods etter salget av Nordic Lunch.

 

Swanstrøm forteller videre til avisen at han vil gjøre sitt beste for å lokke frem et bud på hele selskapet. Flere utenlandske aktører skal ha vist interesse for Synnøve Finden opp gjennom årene.

Share this post


Link to post
Share on other sites

For de(n) som er interessert i størst mulig avkastning på lang sikt, er dette kanskje noe å tenkt på?

 

Svake resultater på grunn av vanskelige rammebetingelser, har ført til at SFM har falt kraftid den siste tiden. SFM betaler rett og slett for mye for råmelden som brukes i osteproduksjonen.

 

Men nå forventes en endring i melkeprisregimet i løpet av året. I såfall vil SFM fort bli en børsvinner. At aksjen er undervurdert, underbygges av at det har vært innsidekjøp for over 10 mill di siste månedene. På denne bakgrunnen er det flere som har gitt SFM en klar kjøpsanbefaling.

 

Risikoen kan ligge i at det kan dra ut med nye melkepriser, men for alle som er langsiktige er det av mindre betydning.

 

Kan SFM bli en aksjevinner i 2007

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg kan ikke se at følgende pressemelding er lagt ut på strengen til SFM

 

2007-06-29 15:19

SYNNØVE FINDEN TREKKER RETTSAKENE MOT STATEN

Selskapet viser til Landbruks- og matdepartementet forslag om endrede vilkår for meierisektoren som skal gjøres gjeldende fra 1. juli 2007 og hvor Synnøve Finden vil få en forbedring i sine rammebetingelser som med dagens melkevolum vil innebære en resultatforbedring på 39 millioner kroner pr. år. Det vises også til selskapets presentasjon av første kvartal 2007. Synnøve Finden har på bakgrunn av vilkårene i forslaget trukket de verserende rettssaker mot staten. Kontaktinformasjon: Synnøve Finden ASA Thorbjørn Graarud, administrerende direktør Tlf. + 47 93481500

************** presse melding slutt *************************'

 

Kommentar:

Med en resultatforbedring på 39 mill, ny ledelse med fokus på bedrede marginer og forbedrede produkter/konsepter, vil Orion sannsynligvis få rett i at SFM vil kunne få en betydelig kursstigning i tiden som kommer.

 

Hertil kommer at den pågående aksjeemisjon (på 133 mill med tegningsfrist den 16.d.m. ) vil styrke selskapets arbeidskapital og tilføre selskapet egenkapital til investeringer som kan komme i nærmeste fremtid.

 

Min anbefaling er derfor: KJØP

Edited by Megler1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvorfor får jeg ikke redigert mitt forrige innlegg?

Jeg skulle bare korrigere dagens kraftige kursstigningen som ble:

SFM ordinære aksjer opp 8.02%

SFM S - tegningsretter opp 29.09 %

 

Er det andre som har oppfatninger, synspunkter eller info

om potensiale hos Synnøve på kort og lang sikt?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er troen på fremtidig inntjening som har mest å si for kursen for et selskap. Det er tydelig at det er mange som begynner å oppdage SFMs potensiale.

 

SFM har hittil i dag steget 5,91%

SFMs tegningsretter + 27,50%

Share this post


Link to post
Share on other sites

Endring siste måned -2.71%

Endring i fjor -8.26%

Endring siste tolv måneder -40.28%

 

 

Er vell ikke mange selskaper verdt å sitte i som har hatt denne avkastnignen over tid?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg har fulgt SFM i lang tid og gått mye inn og ut. Siste års nedgang har mange årsaker som jeg tror ledelsen nå har tatt fatt i. Den viktigst årsaken til at jeg tror at bunnen er nådd, er at marginene begynner å nærme seg branskjenivå og da kommer inntjeningen og oppgangen.

 

SFMs oppgang idag på 4.07% og SFM S ppgang på hele 27.27%

er kanskje et klart tegne på at SFM er på vei oppover.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tirsdag 30. november 1999 kl. 00:00 (ny: 17.07.2007 kl. 14:32) Av iMarkedet - iMarkedet

 

Celina fester grepet om Synnøve

Middelfart Invest passerer flaggegrensen.

Av: Gulbrand Øverbye

Tirsdag kjøper Celinas selskap Middelfart Invest ytterligere 40.000 aksjer i Synnøve Finden.

 

Dermed sitter skjønnhetsdronningen på 350.000 aksjer i meieriselskapet, noe som tilsvarer nøyaktig fem prosent av aksjene.

 

Investorer er glad for å ha Celina med på laget. Synnøve Finden stiger 3,62 prosent til 22,9 kroner på Oslo børs

 

Mandag flagget forsikringsselskapet Vital at de sitter på over 10 prosent av aksjene i selskapet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvor mye kan vi regne med at SFM kan stige på kort sikt etter denne børsmeldingen?

 

"SFM AKSJONÆRER VIL MOTTA TILBUD OM Å SELGE SINE AKSJER (OPPKJØP)

 

SFM Hva blir kursoppgangev ved oppkjøp?

08:02 SFM AKSJONÆRER VIL MOTTA TILBUD OM Å SELGE SINE AKSJER (OPPKJØP)

 

Styret i Synnøve Finden ASA v/styrets formann har i går kveld 16. oktober mottatt muntlig informasjon fra Scandza v/Jan Bodd om at aksjonærene i Synnøve Finden ASA vil motta et tilbud på å selge sine aksjer for NOK 25,-.

 

Tilbudet er avhengig av en tilfredsstillende due dilligence og en akseptprosent fra aksjonærene på minst 50,1% av den totale aksjekapital."

 

De som står bak oppkjøpet har sikkert skaffet seg grundig info om hva SFM virkelig er verd og om SFMs fremtidsutsikter. Derfor lurer jeg på om det er noen som har noen formening om hvor mye SFM vil kunne stige på kort sikt etter ovennevnte børsmeldingen?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvis du tror at en aksjekursen på et salskap mest sannsynlig vil gå nedover, kan det være smart å shorte.

 

Men jeg har ingen/liten tro på at SFM vil synke i kurs på sikt. Tvert i mot viser denne børsmeldingen at de største aksjonærene IKKE vil selge sine aksjer til en kurs på kr 25.-.

 

***************** Børs meldng start*****************

Published: 15:52 17.10.2007 GMT+2 /HUGIN /Source: Synnøve Finden ASA /OSE: SFM /ISIN: NO0003073108

 

SFM - Børsmelding vedrørende forsøk på oppkjøp av Synnøve Finden ASA

 

Styret i Synnøve Finden ASA (SFM) har i dag behandlet henvendelsen fra Scandza AS (Scandza).

 

Henvendelsen gjelder hvorvidt Scandza skal få adgang til å gjennomføre en due diligence av SFM som er en betingelse for at budet på NOK 25 pr. aksje blir fremsatt. Budet er også betinget av aksept fra minst 50,1 % av aksjonærene i SFM. I følge børsmelding 17.10.2007 08:51:04 sier Scandza "Etter børsslutt den 16. oktober 2007 har Scandza mottatt forhåndsaksept for 1.924.542 aksjer, tilsvarende 8,95 % av aksjene (..)"

 

Etter Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse pkt. 14, skal styret ikke uten særlige grunner søke å forhindre eller vanskeliggjøre at noen fremsetter et tilbud på selskapets aksjer. Samtidig må SFM vurdere den belastning og de kostnader en due diligence vil medføre for selskapet mot hvor realistisk det er at et slikt bud oppnår nødvendig tilslutning hos aksjonærene.

 

Styret har i ettermidddag drøftet henvendelsen fra Scandza. Styret har i dag vært i kontakt med flere av selskapets største aksjonærer, tilsvarende 45 % av selskapets aksjer. Ingen av disse kommer til å akseptere et bud på NOK 25,- per aksje og det er derfor usannsynlig at et bud på dette prisnivået oppnår 50,1% aksept.

 

Basert på den informasjonen styret har er sannsynligheten svært liten for at det blir en transaksjon. Styrets beslutning er derfor at SFM på det aktuelle budnivå ikke tar de kostnader og ulemper en eventuell due diligence medfører, fordi det ikke synes realistisk at tilbudet vil kunne oppnå forutsatt akseptgrad.

 

Styrets ser positivt på de tiltak som er gjennomført og den utvikling selskapet har hatt den senere tid. Styret og administrasjonen arbeider hardt for å skape økte verdier og god avkastning for alle aksjonærer.

 

Med vennlig hilsen

 

Svein Sundsbø

Styreformann

Synnøve Finden ASA

***************** Børsmelding slutt *************

 

 

Det er vel grunn til å anta at de største aksjonørene kjenner selskapet best? I såfall betyr det at de forventer en høyere kurs på sikt! Orion har tidligere uttalt at FM er en mangedoblingskandidat, dersom marginene bringes opp på bransjenivå. Når resultatet for 3. kvartal presenteres den 23. d.m., vil vi kanskje få et svar på hvordan SFM ligger an mht. marginer og resultatutvikling.

Share this post


Link to post
Share on other sites

NOK 25,00 per share is not a fair takeover valuation

Based on yesterdays message from OSE, Scandza AS intends to launch a voluntary offer for all outstanding shares in Synn¸ve at NOK 25,00 per share. Scandza is a company lately established by Mr. Jan Bodd and Mr. Stig Sunde, well-experienced persons within the consumer goods business (Ringnes AS and Carlsberg Sverige AB). Scandza is focused on investing and developing companies within the food industry together with US private equity fund, Lindsay Goldberg.

The offer price of NOK 25,00 per share is by 8% below our previous target price of NOK 26,90 per share. Despite a small difference between the offer and our target price, we believe (and so does the management and 45% of shareholders) that SFM deserves a better takeover valuation, in our opinion at least some NOK 31,00-34,00 per share (20-30% above our 6-months forward target price). This is due to the expected strong margin improvement and a positive cash flow coming shortly afterwards.

We believe that Synn¸ve should benefit from a significant change in farmgate milk price and ongoing cost reduction, as well as continuous focus on a more profitable product portfolio, which will be accessible in a wider range of market segments (business arrangement with Haugen Gruppen).

Our revenue estimates are slightly lowered for 2007 and 2008, as we believe that Synn¸ve will need marginally more time to accelerate its sales to the levels we estimated before.

• Despite estimate decrease, our SOTP valuation is underpinned by the recent multiple increase in the peer group. Hence, based on our SOTP valuation, 6-month forward target price has experienced only a marginal decrease from NOK 26,90 to NOK 25,90 per share. Due to a recent share price rally, this implies a downgrade from Strong Buy to Buy. However, as stated above, we believe that Synn¸ve deserves a better takeover valuation than NOK 25,00 per share, reasonably some NOK 31,00 - 34,00 per share. SFM is going to announce its Q3 results on October 23rd. We expect revenues of NOK 208,5m and operating profit of NOK 5,4m.

Conclusion

Scandza AS intends to launch a voluntary offer for all outstanding shares in Synn¸ve Finden at NOK 25,00 per share. Despite our lower SOTP-based 6-month forward target price of NOK 25,90 per share, we believe that SFM deserves a better takeover valuation than NOK 25,00 per share, reasonably some NOK 31,00 - 34,00 per share. Due to a share price rally Strong Buy is downgraded to Buy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Published: 08:35 23.10.2007 GMT+2 /HUGIN /Source: Synnøve Finden ASA /OSE: SFM /ISIN: NO0003073108

 

Synnøve Finden ASA - 3. kvartal 2007

 

 

Lønnsomt kvartal i henhold til plan

 

Synnøve Finden ASA hadde i 3. kvartal et 2007 et resultat (EBITDA) på 12,6 millioner kroner. Etter avskrivninger endte resultatet (EBIT) i kvartalet på 6,4 millioner kroner.

 

- Vi har en god og lønnsom styringsfart, og ser resultater av en styrket salgsorganisasjon. Salgsinntektene i tredje kvartal påvirkes imidlertid av innkjøringsproblemer ved leieproduksjonen i Estland. Disse problemene har vi nå ryddet opp i, sier Thorbjørn Graarud, administrerende direktør i Synnøve Finden.

 

Synnøve Finden lanserte 1. september to nye osteprodukter, den smaksrike Original FindenOst og "helseosten" Solraps.

 

- Spesielt førstenevnte har slått svært godt an og vi har hatt problemene å etterkomme etterspørselen. Jeg tror på en sterk salgsvekst for denne osten fremover, sier Graarud.

 

Etter sommerens kapitalutvidelse på 140 millioner kroner (netto tilført 133 millioner kroner), og kvartalets overskudd, er balansen ytterligere styrket. Egenkapitalandelen utgjorde ved utgangen av september 41 prosent, mot 22 prosent ved utgangen av andre kvartal.

 

- Vi har nå en velfungerende og effektiv salgsorganisasjon og god kostnadskontroll. Underliggende drift utvikler seg i henhold til plan. I tiden fremover vil styret og administrasjonen ha et sterkere fokus på strategiske og strukturelle muligheter, sier administrerende direktør Thorbjørn Graarud.

 

Mer informasjon om kvartalstallene finnes på selskapets hjemmesider: www.synnove.no

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Thorbjørn Graarud, administrerende direktør, tlf. 934 81500.

Økonomidirektør Lars Tretteteig, tlf. 481 80099

 

 

3. kvartal 2007

 

Presentasjon 3. kvartal 2007

 

This press release was brought to you by Hugin Online, distributor of electronic press releases for companies listed on selected European stock exchanges. Address:

 

To alter your subscription profile or to unsubscribe, please go to: http://www.huginonline.com/email

 

The Hugin Team

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bli medlem eller logg inn for å skrive en kommentar

Du må være medlem på forumet for å skrive innlegg

Bli medlem

Bli medlem på forumet. Det er gratis og enkelt!

Bli medlem

Logg inn

Er du allerede medlem? Logg inn her.

Logg inn
Sign in to follow this  

×