Jump to content

Recommended Posts

Hei dere, jeg starter en tråd hvor man kan poste inn generelle fakta (innenfor børs og finans) som kan være nyttige for alle og enhver. Fint om vi også legger til kildehenvisning etter fakta-utspillet.

 

Jeg starter med litt fakta om BDI (Baltic Dry Index):

 

The Baltic Dry Index (BDI), published daily by the Baltic Exchange, represents all the dry bulk carrier sectors and is the composite average of the Baltic Capesize Index (BCI), Baltic Panamax Index (BPI) and Baltic Handy Index (BHI). The BPI took over as the settlement basis for the freight futures contracts that are exchanged for hedging future freight rate movements (BIFFEX).

 

The BDI replaced the Baltic Freight Index (BFI) in November 1999

 

All time high : 2nd May 1995 @ 2352

 

Start of Index : Jan 1985 @ 1000

 

Kilde: www.ship.gr/dry/index.htm

Link to comment
Share on other sites

Fakta om Detaljomsetningsindeksen og Varekonsumindeksen

 

Dette er Detaljomsetningsindeksen - Norge:

 

Indeksen publiseres av Statistisk sentralbyrå og kommer mot slutten av månedene etter den som måles. Den viser utviklingen i detaljomsetningen, unntatt motorkjøretøyer og bensin. Statistikken er basert på tall samlet inn fra butikker.

 

Det oppgis både tall i volum og i verdi, og med og uten sesongjustering. Det er også tall for ulike typer butikker.

 

Hovedfokus er på månedsvis endring i sesongjustert volumindeks.

 

Indeksen følges nøye som et mål på aktiviteten til husholdningene, og en kraftig vekst kan indikere kommende rentehevning - og motsatt.

 

Dette er varekonsumindeksen - Norge:

 

Statistisk sentralbyrås varekonsumindeks anslår husholdningenes forbruk av varer.

 

Den kommer senere enn detaljomsetningsindeksen, som dermed får mer oppmerksomhet.

 

Varekonsumindeksen har imidlertid et bredere omfang. Den omfatter detaljhandelsindeksen, men i tillegg førstegangsregistrering av biler og motorsykler, salg av bensin til bensinstasjoner og husholdningenes forbruker av kraft.

 

Målingen er i volum, ikke i verdi.

 

Kilde (Imarkedet)

Link to comment
Share on other sites

Fakta om inflasjon

 

Statistisk sentralbyrå utarbeider prisvekst-tallene ved å undersøke faktiske priser på et representativt utvalg av varer og tjenester som selges til forbrukere i Norge.

 

For det første er det viktig å merke seg at dette dreier seg om faktiske priser ut til forbruker. Er det salg, går prisen ned. Økes avgifter, går prisen opp.

 

For det andre er det viktig å merke seg at det er gjort et utvalg. Utvalget gjøres en gang i året og er ment å representere varer og tjenester som faktisk er etterspurt av forbrukerne. Ellers ville man over tid endt opp med en indeks hvor skomakertjenester veide tyngre enn PCer.

 

Norges Banks mål er at prisveksten skal være 2,5 prosent to år frem i tid - hverken mer eller mindre. Dersom banken tror prisveksten blir lavere, senkes renten. Dersom den tror prisveksten blir høyere, økes renten.

 

Det er viktig å merke seg at Norges Bank ser to år frem i tid. Banken heller nå mot å øke renten, selv om den tror prisveksten de kommende månedene - midlertidig - vil falle under målet.

 

Det er også meget viktig å merke seg at Norges Bank ikke styrer etter den ordinære konsumprisindeksen, som forkortes KPI.

 

Norges Bank ser i stedet på er konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energipriser, populært kalt KPI-JAE. Dette gjøres fordi man mener dette bedre illustrerer den underliggende prisveksten

 

Kilde (Imarkedet)

Link to comment
Share on other sites

Fakta om Tankskip (VLCC, ULCC, osv)

 

VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.

 

ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.

 

Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.

 

VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.

 

Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.

 

Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).

 

Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

 

Kilde (Imarkedet)

Link to comment
Share on other sites

Flere indikatorer (til oppklaring :)

 

consumer confidence

The degree of optimism that consumers are expressing for the state of the economy through their saving and spending activity.

 

consumer confidence index

A measure of consumer optimism toward current economic conditions. The consumer confidence index was arbitrarily set at 100 in 1985 and is adjusted monthly on the basis of a survey of about 5,000 households. The index considers consumer opinion on both current conditions (40% of the index) and future expectations (the other 60%). The Consumer Confidence Index is closely watched because many economists consider consumer optimism an important indicator of the future health of the economy.

 

Kilde

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Litt fakta om olje:

 

Brent Crude

Shall consist of all North Sea Oil grades including Brent Crude, Brent Sweet Light Crude, Oseberg and Forties.

 

WTI (West Texas Intermediate Crude)

Shall include all grades of West Texas Intermediate Crude Oil or sometimes referred to as West Texas Intermediate, WTI, and WTI Cushing.

 

NYMEX Crude

Shall consist of all grades of NYMEX Crude Oil including Nymex Sweet Light Crude· Nymex Sweet, and all others listed on the New York Mercantile Exchange.

 

IPE Crude

Shall include all grades of crude oil as listed on the International Petroleum Exchange.

 

Heating Oil

Shall include all oil based products used for the purpose of creating Oilheat.

 

 

les mer her...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Lage deg en bruker i dag for alle funksjoner. Helt gratis!

    Logg inn eller lag deg en bruker

×
×
  • Create New...