Jump to content

Årskonkurransen. Enkeltaksjenes utvikling


Hammers
 Share

Recommended Posts

Her er en oversikt som viser utviklingen i de enkeltaksjene som deltar i årskonken. Lista viser den prosentvise "prestasjonen" pr 1. april.

 

KVI 98,5

ECU 80,0

BLO 67,3

JIN 67,2

GRO 60,3

IGE 47,4

FOE 45,1

SIN 38,2

GRR 37,9

AKY 37,8

FRO 37,3

TAT 36,4

SCI 35,6

S NI 35,1

VEI 31,0

STR 30,2

TGS 29,1

ALX 28,6

CNR 26,9

STO 25,0

AKVER 18,9

SUO 18,7

LUX 18,3

STP 17,1

OTR 14,3

PGS 13,6

NHY 11,7

ELT 11,5

WWI A 11,3

OFL 10,2

CRU 10,1

GGS 9,7

Totalind. 9,2

EDBASA 8,3

COR 8,3

GOGL 7,9

LSG 6,7

NOI 5,7

DOF 5,2

FAR 5,1

EKO 4,2

TAD 4,0

IGNIS 3,8

MAM 3,1

TST 0,7

PFI -0,5

CTG -1,8

FAST -5,6

HEX -6,3

PHO -7,1

HND -10,1

NER -11,9

MEC -12,9

TOM -13,8

RCL -14,9

PSI -15,0

NTL -15,3

APP -15,5

KIT -17,4

INM -19,0

PAN -19,8

BIRD -23,7

EME -24,3

PDR -31,5

OPC -34,6

Edited by Hammers
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Gullfugler er tydelig vis ikke som andre fugler......

IGE har gjort et kjempebyks i april, mens KVI fortsetter sin fine utvikling.

 

 

:D

IGE 200,0

KVI 131,6

JIN 82,5

ECU 64,0

BLO 58,5

GRO 57,8

FOE 48,7

AKY 45,4

GRR 41,9

ALX 39,3

S NI 38,2

VEI 36,9

SCI 35,2

TAT 33,2

SIN 32,9

FRO 32,0

STR 26,8

AKVER 25,4

STO 24,4

GGS 23,5

OTR 23,2

SUO 22,4

IGNIS 21,2

LUX 18,3

TGS 17,9

PGS 16,6

WWI A 16,1

LSG 13,0

MAM 12,4

OFL 11,8

HEX 11,1

NHY 10,6

CNR 10,6

STP 8,9

OSEBX 8,7

ELT 8,3

CRU 7,5

EDBASA 6,8

DOF 4,7

EKO 4,5

PFI 4,4

NOI 1,5

FAR 0,9

CTG 0,0

GOGL 0,0

 

:P

PHO -1,3

COR -1,7

FAST -2,8

TST -3,2

HND -3,4

TAD -3,5

PAN -6,4

NER -9,3

MEC -11,2

INM -13,5

KIT -13,8

NTL -14,0

PDR -15,1

RCL -17,0

PSI -17,2

TOM -18,6

EME -20,9

BIRD -25,5

APP -33,2

OPC -34,6

 

Oppdatert pr 15/4 - inkl utbytte, mm.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Her er den prosentvise utviklingen for de aksjene som deltakerne valgte seg i miden av januar. Utbytte og andre justeringsfaktorer er tatt med i beregningen.

 

Heldige er de/den som valgte IGE og Røkke-selskapene.

Verre er det med oss som satset på at elendighetene skulle være over i EME.....

 

:D

IGE 160,5

KVI 99,1

ECU 54,7

JIN 50,9

GRO 47,7

FOE 41,0

BLO 38,4

AKY 37,2

VEI 34,0

LUX 29,8

SCI 29,5

GRR 28,6

FRO 23,8

STR 22,9

AKVER 21,6

ALX 21,4

S NI 20,4

SIN 20,3

IGNIS 19,2

TAT 16,4

STO 15,4

OTR 13,9

TGS 12,6

LSG 11,9

SUO 10,8

GGS 10,7

NHY 8,4

CRU 4,0

PGS 3,6

OSEBX 2,9

WWI A 2,7

HEX 1,9

 

:angry:

DOF -0,5

PFI -0,5

OFL -0,6

MAM -1,0

PHO -1,6

EDBASA -1,9

FAR -3,8

STP -4,7

EKO -5,7

CTG -6,7

ELT -6,8

FAST -7,0

NOI -8,3

INM -8,9

GOGL -10,5

TST -11,2

MEC -14,0

TAD -14,2

COR -14,3

NER -15,2

HND -15,7

PAN -18,6

NTL -19,5

RCL -22,0

PSI -22,3

PDR -24,7

TOM -25,4

CNR -26,6

KIT -26,8

OPC -31,8

BIRD -31,9

APP -40,6

EME -41,9

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Det svinger litt i topp og bunn når det gjelder enkeltaksjene. "Lederen" IGE hadde steget 200 % for en drøy mnd siden, men er nå nede på "bare 137" %. Røkke er på full fart i motsatt retning !

 

I bunnen ser det ut som om BIRD har gått inn for landing !

 

:D

IGE 136,8

KVI 122,7

BLO 47,2

ECU 45,3

AKY 44,8

GRO 43,0

JIN 42,8

FOE 39,5

VEI 31,5

SCI 30,3

LUX 29,8

GRR 29,0

STR 28,5

SIN 23,2

AKVER 22,7

TAT 21,8

S NI 21,5

FRO 19,2

ALX 17,9

STO 17,7

IGNIS 15,4

LSG 14,8

WWI A 13,7

OTR 12,9

DOF 10,9

TGS 10,6

GGS 10,2

SUO 10,1

NHY 8,9

CRU 7,9

OSEBX 5,1

PFI 2,9

FAR 1,3

EDBASA 1,0

FAST 0,7

PGS 0,7

ELT 0,4

 

:angry:

MAM -2,1

OFL -2,2

GOGL -2,6

PHO -3,9

NOI -5,3

EKO -5,9

HEX -6,3

INM -6,8

CTG -7,0

STP -12,7

NER -13,9

MEC -14,1

TOM -15,3

HND -15,7

RCL -17,0

TST -19,5

NTL -19,7

TAD -19,8

COR -20,0

KIT -25,5

PSI -25,9

CNR -27,3

PDR -28,8

PAN -36,6

OPC -36,9

EME -38,9

APP -40,0

BIRD -43,0

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Her følger en ny oppdatering av prestasjonsnivået til de aksjene som er plukket ut i årskonk'en.

Alt er justert for utbytte/splitt/evt annet.

 

:D

KVI 218,7

IGE 163,2

FOE 95,9

ECU 89,3

SIN 80,2

GRO 74,7

CRU 66,1

BLO 64,8

AKY 61,9

TAT 58,2

SCI 56,3

LSG 54,8

IGNIS 53,8

VEI 53,7

JIN 53,6

GGS 49,5

STO 48,6

AKVER 43,2

DOF 37,4

S NI 34,2

NHY 32,6

PGS 32,5

FRO 30,9

NOI 29,1

ALX 28,6

GRR 25,3

CTG 23,0

PFI 21,4

OSEBX 20,6

SUO 19,8

FAST 19,0

TGS 18,5

WWI A 17,8

FAR 13,9

OFL 13,4

OTR 13,2

ELT 12,9

STP 12,9

GOGL 10,5

PAN 10,5

PHO 5,3

MAM 4,1

STR 2,8

EKO 1,7

HND 1,1

EDBASA 0,2

 

:angry:

PDR -2,7

CNR -3,9

RCL -4,3

INM -8,0

KIT -8,7

HEX -10,3

LUX -10,7

COR -11,4

TOM -11,7

NER -12,6

MEC -12,9

TST -18,1

NTL -19,5

TAD -20,8

APP -25,1

OPC -25,5

PSI -29,2

EME -33,9

BIRD -34,6

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Sik er den PROSENTVISE utviklingen (pr 30. juli) for de aksjene det ble satset på under årskonk'en. Ikke rart at det blir mange nye millionærer i Norge !

 

:D

KVI 253,7

IGE 168,4

RGT 149,3

BLO 149,1

SIN 119,8

FOE 113,6

GRO 113,5

STO 86,6

IGNIS 73,1

AKVER 71,1

SCI 69,7

AKY 68,5

GGS 64,6

VEI 61,6

LSG 58,4

DOF 54,5

TAT 50,5

 

:)

WWI A 49,3

CRU 48,1

JIN 44,4

CTG 43,9

ALX 42,9

NHY 35,7

GRR 34,8

ELT 34,5

S NI 33,7

PGS 32,8

FAST 32,4

FRO 31,6

TGS 29,8

SUO 28,4

NEC 26,8

OSEBX 26,1

STP 21,6

STR 21,2

OTR 19,6

PAN 18,0

FAR 15,2

OFL 14,9

KIT 13,8

PFI 11,7

TOM 10,8

EDBASA 8,3

COR 6,3

PHO 5,5

HND 4,5

GOGL 4,2

INM 3,4

 

:(

EKO -0,4

MAM -3,1

NER -4,0

TST -4,3

LUX -4,6

HEX -4,9

PDR -5,5

MEC -6,9

CNR -7,3

 

:angry:

RCL -10,3

BIRD -11,5

TAD -18,4

OPC -18,4

NTL -18,4

PSI -27,4

APP -34,5

EME -40,2

Edited by Hammers
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Her ser dere enkeltaksjenes utvikling pr 26. aug.

Skal si det er penger å hente ved å satse på de riktige hestene !

 

:D

KVI 331,3

IGE 294,7

RGT 216,0

SIN 171,7

BLO 140,3

IGNIS 119,2

FOE 115,9

GRO 106,8

STO 92,2

AKVER 81,1

VEI 72,4

DOF 70,4

TGS 69,2

CRU 67,7

LSG 67,1

SCI 65,9

CTG 64,5

NEC 63,8

JIN 62,8

TAT 60,9

PGS 59,2

GGS 59,1

FAST 51,4

WWI A 48,6

CNR 48,3

NHY 45,5

STP 45,2

TST 43,0

ALX 42,9

OFL 41,0

PDR 38,4

S NI 38,2

STR 36,9

GOGL 34,7

SUO 32,1

OSEBX 31,4

ELT 30,2

FRO 29,8

GRR 29,5

FAR 27,2

PAN 25,6

KIT 23,2

TOM 23,1

PFI 22,3

OTR 17,9

MEC 14,7

COR 14,3

AKY 10,6

TAD 9,9

MAM 9,3

HEX 7,3

HND 6,7

PHO 5,3

EDBASA 4,8

OPC 3,9

INM 0,0

 

:(

LUX -4,6

NER -5,3

EKO -11,4

RCL -14,3

BIRD -17,1

NTL -21,8

APP -24,9

PSI -38,3

EME -39,5

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

En ny oppdatering av enkeltaksjenes prosentvise utvikling. Kurser pr 7. okt - inkl justeringer for utbytte, mm.

 

 

IGE 394,7

BLO 393,1

KVI 347,9

SIN 177,8

RGT 152,0

FOE 123,0

IGNIS 109,6

TST 109,4

GRO 109,3

HEX 92,9

AKVER 84,9

PDR 74,0

VEI 73,4

STO 72,3

TGS 70,2

FAST 66,9

ATG 65,2

JIN 56,9

PGS 56,8

SCI 54,0

STP 50,5

ELT 49,3

TOM 49,1

LSG 47,5

NEC 46,8

S NI 46,1

NHY 46,0

WWI A 45,2

CRU 44,4

DOF 43,8

TAT 40,9

OFL 39,8

MAM 37,1

SUO 36,6

PFI 36,4

GOGL 34,2

ALX 32,1

FRO 32,0

GGS 31,7

OSEBX 30,7

STR 28,5

PHO 25,5

MEC 22,4

GRR 22,0

FAR 20,3

OTR 14,3

CNR 12,9

AKY 12,8

TAD 9,9

OPC 9,2

HND 7,9

KIT 7,7

COR 4,3

EDBASA 2,1

 

 

NER -0,7

PAN -2,9

EKO -4,9

INM -7,6

APP -8,5

BIRD -12,0

RCL -16,6

PSI -18,6

LUX -19,1

NTL -20,8

EME -44,9 :angry: :D

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Enkeltaksjenes utvikling pr 29/10.

Når det gjelder AKY gjør jeg oppmerksom på at kursen for AKE beklageligvis har blitt lagt inn ved tidligere oppdateringer. Dette er nå rettet, og AKY gjør dermed et kvantesprang på lista.¨

 

:D

BLO 342,8

KVI 314,7

IGE 313,2

SIN 141,5

FOE 105,3

GRO 96,4

OFL 94,1

AKY 92,9

ATG 84,5

HEX 82,1

RGT 78,7

IGNIS 75,0

AKVER 71,9

PDR 64,4

TST 63,2

STO 62,3

VEI 56,7

TGS 56,6

LSG 56,2

FAST 52,8

SCI 52,5

DOF 48,6

WWI A 47,9

JIN 45,4

ELT 42,1

TAT 41,8

NHY 37,8

TOM 35,9

CRU 34,3

S NI 34,2

PGS 32,8

ALX 32,1

STP 32,1

PFI 26,2

NEC 25,3

FRO 25,2

MAM 23,7

OSEBX 23,5

STR 22,9

PHO 20,8

GOGL 18,4

SUO 17,5

CNR 15,3

FAR 15,2

GRR 14,4

MEC 11,2

PAN 8,1

GGS 7,1

HND 6,7

OTR 1,8

 

:angry:

NER -1,3

KIT -3,7

COR -4,0

EKO -6,1

EDBASA -7,7

TAD -9,7

OPC -11,3

INM -12,7

BIRD -13,8

LUX -19,1

RCL -19,8

NTL -20,8

APP -27,6

PSI -27,7

EME -54,8

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Ny oppdatering pr 25/10.

 

:D

 

KVI 369,2

BLO 347,8

IGE 347,4

SIN 169,3

FOE 124,2

GRO 113,5

PDR 102,7

TST 98,9

OFL 98,0

IGNIS 96,2

VEI 96,1

HEX 94,3

AKY 92,9

STR 89,9

ATG 86,4

RGT 85,3

LSG 81,6

STO 74,8

AKVER 71,9

FAST 70,4

TGS 70,2

OPC 64,9

PGS 55,2

WWI A 54,8

SCI 54,4

TOM 50,6

NHY 50,1

DOF 47,6

ELT 46,8

TAT 45,9

STP 43,0

MAM 42,3

PHO 42,1

FRO 41,4

ALX 35,7

HND 33,7

OSEBX 32,9

S NI 32,5

NEC 31,7

JIN 31,6

CRU 31,2

PFI 28,6

PAN 24,4

CNR 20,9

BIRD 20,8

FAR 18,4

SUO 15,7

GOGL 10,8

GGS 9,7

GRR 8,0

EDBASA 3,1

MEC 2,6

TAD 2,0

OTR 1,8

KIT 1,3

 

 

:angry:

COR -2,9

NER -4,6

RCL -6,8

EKO -8,0

INM -11,4

APP -13,2

LUX -19,1

NTL -23,9

PSI -27,7

EME -42,5

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

16.des

Her kommer den nest siste oppdateringen av enkeltaksjenes utvikling.

KVI-kursen er beregnet som AKER * 1,0935.

 

:D

IGE 434,2

KVI 384,6

BLO 362,9

SIN 256,3

PDR 249,3

FOE 171,4

OPC 138,3

GRO 133,5

STR 131,8

RGT 118,7

IGNIS 117,3

ATG 115,2

AKVER 110,8

VEI 102,5

AKY 95,1

LSG 92,5

TGS 91,1

HEX 90,2

TST 87,7

STO 86,6

OFL 74,7

SCI 73,6

PGS 71,5

DOF 65,2

ALX 64,3

TAT 60,0

FAST 57,7

WWI A 57,2

ELT 55,4

NHY 52,4

STP 50,5

TOM 49,7

S NI 43,3

CRU 40,1

MAM 39,2

CNR 37,2

OSEBX 36,8

FRO 36,1

PHO 34,2

HND 32,6

NEC 29,8

BIRD 28,2

PFI 25,9

SUO 25,4

PAN 25,0

FAR 24,4

GGS 21,9

GRR 10,2

JIN 7,5

EDBASA 4,4

COR 2,9

MEC 0,9

GOGL -0,3

KIT -0,3

NER -0,7

OTR -2,9

TAD -2,9

EKO -3,8

RCL -9,5

INM -13,9

LUX -19,8

APP -20,7

NTL -29,9

PSI -29,9

EME -44,9

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Her er sluttresultatet for de aksjene som deltakerne i aksjekonken 2005 satset på.

Som man ser; spreden er enorm fra de dårligste til "gullegget" på topp !

 

 

IGE 500,0

KVI 413,1

PDR 345,2

BLO 340,3

SIN 314,3

FOE 186,7

STR 184,9

GRO 151,5

RGT 144,0

IGNIS 142,3

AKVER 124,1

LSG 115,7

ATG 115,2

TGS 109,9

AKY 108,7

VEI 107,4

TST 100,4

STO 95,3

HEX 92,9

OPC 88,7

OFL 87,1

ALX 82,1

WWI A 75,7

FAST 74,6

DOF 74,6

SCI 73,6

PGS 73,5

TAT 62,3

ELT 60,8

STP 55,5

NHY 51,7

TOM 50,0

CRU 44,7

OSEBX 40,5

MAM 39,2

S NI 37,7

PFI 35,6

NEC 32,8

HND 32,6

FRO 32,5

BIRD 30,1

FAR 29,1

SUO 29,1

PHO 28,9

CNR 24,3

GGS 21,9

PAN 21,5

JIN 12,6

GRR 7,3

COR 6,9

NER 4,0

EDBASA 3,1

GOGL 0,0

 

EKO -0,2

TAD -1,0

KIT -1,3

MEC -2,6

OTR -3,6

INM -7,2

RCL -7,6

APP -16,3

LUX -20,6

PSI -21,9

EME -25,6

NTL -26,0

 

Hilsen Hammers

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

 • Lage deg en bruker i dag for alle funksjoner. Helt gratis!

  Logg inn eller lag deg en bruker

×
×
 • Create New...