Jump to content

RGT - ROCKSOURCE


coban

Recommended Posts

RGT leverte Q3 tall som forventet, teknologien fungerer svært godt og

den finansielle tilstanden er bra uten rentebærende gjeld.

2006 blir et kjempe år for RGT, med triggere som ghana og jaguar feltene.

+ nye avtaler nå som teknologien fungerer bra !

Tipper vi ser 3 kr innen utgangen av februar, altså 3 mnd frem !!!

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
 • Replies 56
 • Created
 • Last Reply

Rocksource ASA har inngått en Earn-In avtale med

DNO UK Ltd. (`DNO`) vedrørende boring av en

letebrønn på Jaguar feltet. Planlagt oppstart er

medio januar 2006.

 

Rocksource vil gjennom denne transaksjonen få

10% andel i P1067 fra DNO mot å finansiere

15.42% av borekostnadene.

 

Denne transaksjonen er betinget godkjennelse av

engelske myndigheter.

 

Etter denne transaksjonen og gitt godkjennelse

fra myndighetene, så vil partnerne i PL 1067

være:

 

DNO: 50 % (Operatør)

Elixir: 40 %

Rocksource: 10 %

 

Urisket potensial er 138 millioner fat olje -

hvorav 13,8 millioner fat olje til Rocksource.

 

Oslo, 30. november 2005

Rocksource ASA

 

 

Martin Bekkeheien

CEO

 

Telefon: +47 95 72 42 31

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=117786

 

************

 

Siden jeg sitter lastet med RGT skal jeg prøve å følge opp denne for dere.

 

Men jeg kan jo si at det ovenfor betyr cash i bingen for dere som har en kalkis tilgjengelig.

Link to comment
Share on other sites

NORDNETs 'EKSPERTER' satser på RGT

 

Rocksource - jeg prøver igjen

2005-12-07 11:21:00 Bjørn Inge Pettersen

Jeg velger i dag å ta inn igjen Rocksource (notert på Oslo Børs med ticker: RGT) som jeg tidligere har hatt i porteføljen. Jeg har kjøpt 70.000 aksjer på kurs 1,45 kroner.

 

Bakgrunnen for at jeg solgte meg ut sist (ved kurs 1,50 kroner) var rett og slett at jeg syntes det virket som om aksjen trengte å konsolidere noe mer før eventuell videre oppgang. Nå har aksjen gjort nettopp det og konsolidert en stund men virker nå klar for ny oppgang fra dagens nivå.

 

 

Teknisk:

 

Rocksource fikk for en tid tilbake en kraftig korreksjon ned sammen med offshore sektoren generel. Men nå er oljeprisen igjen på vei oppover og sektoren viser god styrke på børsen om dagen.

 

Når det gjelder det tekniske bildet for Rocksource så beveger den seg fremdeles innenfor en konsolideringsformasjon i form av en rettvinklet stigende triangel formasjon. Et brudd opp gjennom 1,55-nivået vil utløse et kraftig kjøpssignal i aksjen med potensiale opp mot 1,80 kroner på 1-3 måneders sikt. Både RSI og Stochastics momentum-indikatorer viser nå en stigende tendens og signaliserer videre oppgang for aksjen i tiden fremover.

 

Jeg ser for meg et brudd opp gjennom 1,55-nivået iløpet av kort tid og tror dette vil kunne sette virkelig fart i aksjen. Jeg finner aksjen veldig interessant på dagens nivå og jeg velger altså å laste opp med noen aksjer her og har kursmål 1,80 kroner på kort sikt. Jeg har stop-loss ved 1,30 kroner.

 

 

Kort om selskapet:

 

Rocksource er et selskap rettet mot mineral leting som olje, gass og også metaller. Selskapet mener det vil revolusjonere oljeletingen, og er sikre på at det har metoden.

 

Til og med Jan Eiler Fleischer lot seg imponere av selskapet på Paretos olje- og offshoreseminar 1.september i år. ”Dette er kjempespennende. Dette kan være avgjørende for små oljeselskaper uten store ressurser”, sa Fleisher til Dagens Næringsliv. Rocksource utvikler elektromagnetiske data (EM) som finner hydrokarboner med langt større sikkerhet enn seismiske data kan gjøre.

 

Seismikk kan gi indikajoner på hvor det kan finnes hydrokarboner, men ofte er det vann man finner. - Dette kan true seismikkselskapene, sa styremedlem og storaksjonær Dag Dvergsten på Paretos olje- og offshoreseminar tidligere i år. Årsaken er at seismikkselskapenes biblioteker kan være verdiløse dersom man finner ut at områdene er uten hydrokarboner ved hjelp av denne teknologien. Men vanlivis brukes EM sammen med både seismikk og geologi.

 

- Med elektromagnetiske data sammen med seismikk kan man kan lettere se hvilke strukturer som inneholder hydrokarboner, sa administrerende direktør Bekkeheien. Han har 30 års erfaring fra Statoil, og ti av dem som leder for E&P i oljegiganten. Selskapet har kun et fåtall kontrakter så langt, men er skråsikker på at det kommer flere.

Link to comment
Share on other sites

:D ser ut som vi endelig har begynt den ventede oppgangen nå.

Med den fine omsetningen idag skulle en nesten tro noen viste

noe!

Er det en stor avtale på gang ?

 

Det har vært noen spekulasjoner ang. dette; mange som påstod at TS kjøpte for en større aktør, men etter dagens utvikling hvor TS solgte unna 7,3mill aksjer så må vel dette sies å være feil:-)

 

Snakkes også på StockTalk ang. en mulig kontrakt med et størreaksjeselskap. Dette må på ingen måte tas som god fisk, men det kommer visstnok fra en ganske seriøs kilde.

 

Det som skjer er at optimismen på børsen er tilbake; man begynner å se på etter de juvelene som er igjen, og hvis man studerer RGT nøye så finner man ut at dette er et veldig bra case! Kanskje det beste på Oslo Børs??

 

Men det er tydlig at det er trangt i døren og mange som vil inn.

 

Rekord omsetning i lille RGT med en oppgang på 9% er svært uvanlig! Og jeg ser lyst på fremtiden:-)

 

Jeg kjøpte på 1,37:-)

Link to comment
Share on other sites

RGT - SHELL DELTAR I EM-PROSJEKT

15.12.2005 09:42

 

Shell International E&P har blitt medlem av et

industriprosjekt hvor Rocksource, Statoil og

Interaction er eksisterende medlemmer.

Målsetningen med prosjektet er å utvikle

programvareløsninger for behandling av

elektromagnetiske (EM) data for

hydrokarbonpåvisning. Softwareselskapet

Interaction vil være ansvarlig for å utvikle

programvareplattformen.

 

`Shell og Statoil har meget dyktige forskere som

jobber med utvikling av EM teknologi. Vi er

svært fornøyd med at Shell nå blir deltager i

konsortiet. Sammen tror jeg vi kan bidra med

etableringen av neste generasjons

programvareløsninger for optimal bruk av EM

data` uttaler teknologiansvarlig i Rocksource,

Jonny Hesthammer.

 

Selskapene som deltar i prosjektet har ikke noen

andre kommersielle målsetninger utover det å

utvikle bedre programvareløsninger for deres

respektive E&P aktiviteter.

 

Oslo, 15.12.2005

Rocksource ASA

 

 

Martin Bekkeheien

CEO

 

Tel. +47 95 72 42 31

Link to comment
Share on other sites

Denne ble lagt ut etter børsen stengte.

 

Det vises til børsmelding av 27.10.2005.

 

Rocksource har en andel på 30% i et konsortium

som har søkt om tildeling av konsesjoner

offshore Ghana. Påviste reserver er anslått til

75 millioner fat olje og 700 bcf gass, og

innhentede seismiske data viser at det er flere

interessante prospekter i lisensområdet som ennå

ikke er undersøkt ved boring.

 

Konsortiet er i dialog med et oljeselskap med

operatørerfaring om å erstatte Sun Group og

Itera Oil and Gas Company sin 50% andel i

konsortiet, etter at de har meddelt at de ikke

lenger ønsker å søke konsesjoner i Ghana. I

forbindelse med endring av konsortiet vurderer

Rocksource å øke sin andel.

 

Det er Rocksource sin vurderer at en inntreden

av ovennevnte oljeselskap vil styrke konsortiets

posisjon i søknaden om konsesjoner.

 

Oslo, 20.12.2005

Rocksource ASA

 

Den børsmeldingen det vises til er sakset inn under;

 

For ytterligere å posisjonere konsortiet for

tildeling av konsesjoner for leting og

produksjon offshore Ghana er konsortiet

Rocksource deltar i restrukturert og styrket.

 

Selskapene Sun Group (Sun) og Itera Oil and Gas

Company (Itera) har blitt deltakere i konsortiet

med en eierandel på til sammen 50%. Rocksource

har økt sin eierandel fra 20% til 30%. De

resterende 20% innehas av Pard. Påviste reserver

er anslått til 75 millioner fat olje og 700 tcf

gass. I tillegg viser innhentede seismiske data

at det er flere interessante prospekter i

lisensområdet som ennå ikke er undersøkt ved

boring. Konsortiet har forslått et leteprogram

som er anslått å ville koste USD 45 millioner.

 

I tilfelle tildeling vil Itera være operatør med

teknisk assistanse fra blant andre Rocksource.

 

Itera er en betydelig russisk olje- og gass

produsent, og er også engasjert i el-produksjon

basert på gass. Selskapet satser nå i større

grad internasjonalt, og engasjementet i Ghana er

et ledd i denne strategien.

 

Sun er et indisk industri- og

investeringsselskap eiet av Khemka familien, og

selskapet har en årlig omsetning på over USD 2

milliarder.

 

Rocksource forventer at konsesjonstildeling vil

bli avgjort rundt årsskiftet.

 

Oslo. 27.10.2005

Rocksource ASA

 

 

Martin Bekkeheien

CEO

 

+47 95 72 42 31

 

Jeg tolker dette som ekstremt positivt da man får inn et firma med operatør erfaring istedet for Itera Group og Sun (det de het?). Vi kan selvfølgelig spekulere i flere selskaper; DNO, STL og SHELL?:)

 

Dersom man får inn et godt kvalifisert selskap inn i konsortiet så anser jeg Ghana som boks. Når de i tillegg ønsker å øke sin andel så viser det også at selskapet har tro på at det kommer til å bli vellykket! Og det betyr cash i bingen:-)

Link to comment
Share on other sites

RGT - ROCKSOURCE FISJONERER OG ETABLERER EGET GRUVESELSKAP

22.12.2005 09:34

 

Rocksource etablerer eget kull,malm-og

industrimineralselskap.

 

Styret i Rocksource ASA har gitt

administrasjonen mandat til å utarbeide utkast

til fisjonsplan etter en modell der dagens

aksjonærer i Rocksource ASA får samme eierandel

i begge selskaper og hvor det legges til rette

for at det utfisjonerte selskap skal kunne oppnå

fortsatt børsnotering.

 

`Styret vil behandle utkast til fisjonsplan

18.januar 2006. Fisjonen må godkjennes av en

generalforsamling i Rocksource, som planlegges å

finne sted i løpet av februar 2006. Forventet

børsnotering av aksjene til det utfisjonerte

selskap er innen mai 2006.`

 

Ved en fisjon vil Rocksource fremstå som et

rendyrket E&P selskap innen olje og gass . Dette

er i tråd med den strategiomleggingen selskapet

varslet tidligere i 2005.

 

Rocksource har utviklet avansert teknologi for

integrert tolkning av geologiske, seismiske og

elektromagnetiske data for identifisering av

hydrokarbon forekomster. Teknologien anses også

å kunne ha et interessant potensial innen leting

etter og identifisering av bl.a. metangass i

kullforekomster, strategiske industrimineraler

og malmer.

 

Det utfisjonerte selskapets visjon er å utvikle

et industrielt fundert ressursselskap med basis

i utnyttelse av ny teknologi. I tillegg til

driftskapital på NOK 10 mill samt selskapets

lisenser innen gull i Ecuador, får det

utfisjonerte selskapet med seg globale

rettigheter til kommersiell utnyttelse av

Rocksource ASA`s produkter og teknologi som kan

anvendes innen leting, påvisning og utvinning av

kull, mineraler og malmer. Selskapets drift vil

bli ivaretatt gjennom en managementavtale med

Dag Dvergsten AS.

 

 

Oslo 22.12. 2005

 

Rocksource ASA

 

Jan Sjølie

Viseadm.Direktør

 

+47 900 94 685

Link to comment
Share on other sites

CAR om børsvinner

 

Analytiker Gunnar Holen i Corporate Advice & Research kommenterer dagens sterke Rocksource-oppgang.

 

Artikkel av: Øystein Byberg (29.12.05 14:10)

 

Relaterte artikler Se aksjeticker

- Rocksource fisjonerer - Studentenes julestjerner

- Studentenes aksjetips

- RGT

 

Rocksource-aksjen stiger 12,2 prosent til 1,75 kroner. Den siste måneden har aksjen gått 29,6 prosent.

 

- Aksjen har falt ganske mye tilbake i det siste og den er fremdeles veldig langt under toppen på tre kroner. Slikt vi ser det bør bunnverdien av aksjen ligge rundt 1,40 hvor du har verdien av kontanter og oljelisenser, og i tillegg har du en viss verdi på teknologi og mulige lisensandeler, sier analytiker Gunnar Holen i Corporate Advice & Research (CAR) til TDN Finans.

 

Holen venter en snarlig avklaring rundt Ghana-konsortiet som de skal være med i. Samtidig har Jaguar-prospektet ventet borestart i midten av januar.

 

Det er omsatt Rocksource-aksjer for 36 millioner kroner.

 

De som er inne i aksjen før februar vil få lik andel i det nye gruveselskapet som de har i RGT; bonus:-) Det nye elskapet vil bli nortert på Oslo børs i løpet av året.

Link to comment
Share on other sites

Tillater meg selv å lime inn dette fra HO:

 

RGT fra Investech : Kjøpskandidat

 

Kjøpskandidat (23. desember 2005)

Rocksource har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 1.57 kr. Videre oppgang til 1.81 kr eller mer er signalisert. Aksjen har marginalt brutt ned gjennom støtten ved ca 1.60 kr. Etablert brudd vil indikere videre nedgang. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som svekker trendbruddet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Følg RGT i uka som kommer. Kosoliderte i bunnen av 1,40 før den fikk ett rykk opp fredag. EOG 23.feb. og 4.kv.tall. 1. mars.

 

Fisjon av Nordic Mining, ex.Ecuanor, som eget børsnotert selskap.

Jaguarresultat muligens månedsskiftet

Tilbakekjøp av aksjer etteranmeldt som punkt til EOG

 

Aksjen er kraftig oversolgt til tross for 5% opp fredag.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

RGT - COMPLETION OF JAGUAR WELL

07.03.2006 08:38

 

Rocksource ASA announces that the consortium

consisting of DNO UK Ltd, Elixir Petroleum Ltd,

and Rocksource, has completed the drilling and

final logging of Northern North Sea well 211/22b-

5, located on the Jaguar prospect on the United

Kingdom Continental Shelf.

 

Following the announcement of 28 February 2006

providing negative information on the Upper

Jurassic target, the well was drilled to a total

depth of 13,050 feet (3,977 metres) by the

Bredford Dolphin drilling rig.

 

Oil shows were observed over a 55 ft (17m)

interval within the Middle Jurassic formations.

However, obtaining representative fluid samples

proved difficult due to low permeability.

Consequently the well is now being plugged and

abandoned.

 

Although the well has failed to intersect

commercial volumes of hydrocarbons at this

location, the results prove that a working

hydrocarbon system exists in the licence. An

extensive technical evaluation program will now

be conducted to assess the remaining

prospectivity in the Middle Jurassic at more

favourable locations in the licence area as well

as assessing the possibility of alternative

locations of reservoir sands in the Upper

Jurassic level.

 

Oslo, 7.3.2006

Rocksource ASA

 

 

Trygve Pedersen

Acting CEO

 

Tel. +47 90 09 77 41

Link to comment
Share on other sites

Innlegg av: Gent. Leman (07.02.06 16:09), lest 702 ganger

Ticker: RGT

Endret 07.02.06 16:25

 

RGT - oppside, nedside - andre sider

 

Mine damer og herrer,

 

Nok en gang må vi langsiktige aksjonærer se på at at de kortsiktige dumper RGT- aksjen til svært lave verdier. Det finnes dager som dette da jeg må gjenta for meg selv at en "gammel herre" må stole på egne ferdigheter og ikke løpe etter ungdommen. Nå stoler vi absolutt på egne ferdigheter, men det kan være greit å summere opp hva som er nedsiden og hva som er oppsiden av aksjen, slik at tvilere (uten å nevne navn) kanskje får en bedre forståelse for potensialet i aksjen. Hverken undertegnede eller konemor ønsker å gå ut med noen kjøpsanbefaling på aksjen, det får den enkelte avgjøre selv, men vi tar oss den frihet til å påpeke hvilke verdier som faktisk ligger i selskapet.

 

1) Selskapet har en ekslusiv avtale med UNIFOB om de rettighetene til et forskningsprogram angående brønnmodellering og elekromagnetiske metoder. Denne avtalen er i senere tid blitt forlenget til 2009. Vi har "priset denne avtalen til en verdi av 300 mill, eller ca kr 0,6 pr. aksje. De meglerhus som har fulgt RGT tett har priset denne avtalen fra 300 - 600 mill.

 

"Rocksource Geotech AS den 10. september 2004 inngikk en forsknings- og utviklingsavtale med Unifob AS/Center for Integrated Petroleum Research (`CIPR`) ved Universitetet i Bergen. Avtalen sikrer at Rocksource Geotech AS får et team av forskere og en evigvarende verdensomspennende eksklusiv lisens og sublisens til resultatene av forsknings- og utviklingsaktiviteten vedrørende brønnmodellering (RM) og elektromagnetiske metoder (EM). Unifob AS/CIPR vil beholde eiendomsretten til resultatene fra prosjektet. I henhold til avtalen skal Rocksource Geotech AS betale alle kostnader i forbindelse med utviklingen av teknologien basert på et godkjent budsjett. Avtalen inneholder også noen vilkår vedrørende konkurranse til fordel for Rocksource Geotech. Avtalen er bindene til oppdraget er fullført."

 

2) Utfisjoneringen av Nordic Mining. Ecuanor var før fusjonen med Amergy priset til ca 35 mill på Oslo børs. Hvor stor driftskapital selskapet hadde på daværende tidspunkt er ikke vurdert. Vi har valg å "doble" verdien av det nye selskapet, siden de får med seg rettighetene til ny teknologi som kan bli banebrytende. Av den grunn har vi priset Nordic Mining til 75 mill. eller 0,15 kr pr aksje.

 

"Den utskilte virksomheten får, i tillegg til driftskapital på 10 millioner

kroner samt selskapets lisenser innen gull i Ecuador, globale rettigheter

til kommersiell utnyttelse av Rocksource sine produkter og teknologi som

kan anvendes innen leting, påvisning og utvinning av kull, mineraler og

malmer."

 

3) Egenkapitalen ved q3 var på ca 260 mill. som de fleste andre meglerhus har vi priset dette inn til 0,5 kr pr aksje.

 

4) Sandhawk USA. I 2005 kjøpte RGT 35% av produksjonsselskapet Sandhawk i USA. Sandhawk var gjeldsfri ved undertegnelsen av denne avtalen. Disse opererer for øyeblikket på New Ace feltet i Texas. I tillegg har Rocksource rettigheter på diverse andre små felt "over there". Noen formidabel produksjon foregår ikke for øyeblikket, men det er forventet at det nne skal ta seg noe opp. Vi har priset verdiet av denne posten til 100 mill, eller ca kr 0,2 pr. aksje.

 

"Rocksource acquired a 35% working interest in the New Ace field in Texas April 2005. The field has proven reserves of 0.34 million boe and production of around 70 boe/day, both to RGT’s share."

 

5. Avtale med Inseis. Denne avtalen er blitt kraftig tonet ned av de fleste Meglerhus og tradere. Faktum er dog at når Norge nå setter krav til EM-analyser ved nye leteboringer, så kan denne kontrakten bli gull verdt. Vi har likevel valgt å prise avtalen konservativt inntil vi får klarere signaler på potensialet til denne. Vi har satt denne til en verdi av 100 mill. eller 0,2 pr aksje.

 

"Rocksource og InSeis har idag inngått en samarbeidsavtale hvor Rocksource vil stå for surveydesign,prosessering og integrert analyse av EM data når EM ingår i InSeis multiklient og singelklient prosjekter. InSeis vil tilby Rocksource deltagelse som investor i prosjekter når det passer inn i Rocksource`s letestrategi. Rocksource ser på samarbeidet som en interessant kanal for å delta i, og utvikle fremtidige letelisenser i områder hvor InSeis har vært og vil være fremover."

 

I tillegg har vi sett at RGT har inngått forskningsavtale med både Statoil og Shell, samt at de har fått hentet inn toppfolk innen alle kritiske posisjoner.

 

Overnevnte anslag gir m.a.o en verdi av RGT på ca 1,65 pr aksje,

Hvilket jeg konkluderer med at det i realiteten ikke er noen nedside før vi trekker inn Jaguar, Ghana og muligens Colombia (som ennå ikke er bekreftet).

 

#################

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Er det noen som vet hva som skjedde med RGT i dag? Ingen nyheter så vidt jeg kan se, men plutselig steg den med over 10% etter klokken 16. :o

 

 

Jeg stiller det samme spørsmålet.. finner ingen informasjon.. faller vel tilbake i morgen.. hvis det er p.g.a. rykter. (Men jeg finner ingen rykter) Det blir ikke engang kommentert på dn eller hegnar. Kun en liten nyhet på TV2 børsoppdateringen.

Link to comment
Share on other sites

nå sitter den i 1.48 med støtte på 1.47,1.46,1.45 og igjen på 1.41 med et lite dobbelt tak i 1.49 og 1.50. vil tro at nå kl 16.00 kommer de store kjøperne inn og dytter oss over 1.50 og da er det fritt frem oppover.. jeg krysser fingrene.. hvis ikke OSE setter en pause hvis den går opp 10% uten melding....

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Noen som vet hva som vet hva som er på gang i Rocksource? Handelen ble stoppet i dag i påvente av en melding som ikke kom...

Den ble ikke bare stoppet men den er faktisk suspandert!Skal vistnok være en forskjell som går på at den heller ikke kan handles manuelt slik den kan ved matching halt.Ryktene går på at det har noe med Nordic Mining å gjøre, kan bli spennende da Gexco(som blir en del av Nordic Mining) har gått raskt i Sverige fra ca 0,60 til over 1,-sek i løpet av kort tid...

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Sakset fra nabokanalen.

 

Innlegg av: Gjest (15.06.06 08:53), lest 191 ganger

Ticker: RGT

 

ROCKSOURCE - DEADLINE I MORGEN

 

 

I morgen er det absolutt siste frist for innlevering av søknader til lisenser på britisk sokkel. Noen frister går ut i dag, resten i morgen.

 

I klartekst betyr det at fra nå av kan det når som helst komme melding om bl.a. RGT sine samarbeidspartnere på britisk sokkel og hvilke lisenser som søkes.

 

Det ryktes at Jaguarfeltet er større enn det partnene har villet uttale seg om. Grunnen er at nabofeltene til Jaguar lyses ut nå, og RGT/DNO er blandt de som vet mye om potensialet i dette området. kortene holdes tett, av konkurransemessige hensyn.

 

Sannsynligvis får vi en melding mandag før børs, men den kan egentlig komme når som helst nå.

 

I tillegg går det info om at RGT har brukt EM-teknologien sin i Jaguarområdet.

Link to comment
Share on other sites

Innlegg av: LiquidX (15.06.06 11:31), lest 306 ganger

Ticker: RGT

 

RGT - Utvikling juni 2006

 

Ticker: RGT

Anbefaling: Kjøp (Target: 1.35 og SL: 1.05)

Web: www.rocksource.com

 

Business: Rocksource is a technology- and knowledge-driven oil company that is based on leading, Norwegian-based expertise in geology research and petroleum research. By integrating electromagnetic (EM) technology and seismology, Rocksource aims to explore for and produce oil and gas with greater precision, at lower cost and with less risk than current technology and the present approach allow.

 

The company has defined the following three areas as strategic success factors: cutting-edge technology, access to the market and access to capital.

 

 

Teknisk analyse:

 

Som det fremkommer av chart, er aksjen i en fallende trend fra topp 2005. Vi har ved tidligere anledninger testet motstand av nevnte trend uten og lykkes. Resultatet har med få nyheter fra selskapet og en svak børs den siste tid, fått test og brudd på den nedre støtten.

 

Det foreligger en mulig dobbelbunn i chartet og videre oppgang på kort sikt vil gi en bekreftelse på dette. Hvis dette er tilfelle, vil det utløses et kjøpssignal og aksjen kan få en positiv kursutvikling på kort sikt.

 

På kort sikt foreligger det motstand rundt 1.18 nivået og et etablert brudd på nevnte nivå vil avgi et kjøpssignal og vi kan forvente videre oppgang mot 1.35 nivået på mellomlang sikt.

 

På nedsiden antas 1.10 nivået å utgjøre et solid støttenivå og et brudd ned vil avgi et salgssignal i aksjen.

 

RSI chartet tilsier at vi får et mulig brudd og resultatet av dette bruddet vil avgi videre retning for aksjen på kort og mellomlang sikt.

 

Jeg vil også påminne den enkelte investor følgende: En aksjekurs gjenspeiler den framtidige verdien og ikke dagens nivå. Så her bør man tenke langsiktig og se utviklingen i sin helhet. På kort sikt har dessverre psykologien og andre faktorer påvirket aksjen i en negativ retning.

 

Med dette vil jeg konkludere at risk/reward ser meget positiv ut på dagens nivå.

 

Kommentarer 15.06: Aksjen driver og tester motstand i skrivende stund på 1.18 nivået og et etablert brudd vil utløse et kjøpssignal.

 

RSI kan gi rekyl opp, gitt at vi får et brudd idag.

 

LiquidX

Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...

RGT er et spennende selskap som nå begynner å bevise:

 

150 lisenser i Storbritannias 24 lisensrunde

 

Storbritannia har tilbudt søkerne 150 lisenser i landets 24 lisensrunde. Ikke mindre enn 104 selskaper og 246 blokker er med i runden. Til tross for at britisk sokkel regnes som betraktelig mer moden enn den norske, er interessen for lisensrunden upåklagelig.

 

-Potensielt finnes det fortsatt over 20 milliarder fat olje og gass i reserver på britisk sokkel, heter det i en melding fra britiske DTI, som har stått for tildelingene.

 

DTI skriver også at leteåret 2006 var ett av de beste noensinne, med en funnratet på hele 40 prosent.

 

-Det ble i fjor funnet minst 500 millioner fat oljeekvivalenter på britisk sokkel, melder DTI.

 

Rocksource UK fikk fire lisenser som dekker til sammen 16 blokker.

 

-Vi fikk vi alle de lisensene vi søkte på, skrev selskapet i en pressemelding i går.

 

Også DNO UK fikk andeler i runden. DNO ble tildelt 40 prosent i to UK-blokker som partner, ikke operatør.

 

http://www.offshore.no/nyheter/sak.asp?Id=16297

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


 • Lage deg en bruker i dag for alle funksjoner. Helt gratis!

  Logg inn eller lag deg en bruker

×
×
 • Create New...