Jump to content

Skatting av utbytte/RISK Beløp


Kris_
 Share

Recommended Posts

Ett spørsmål her..

 

Vi får utbytte i Tomra etter 19 April. Men dette blir ikke skattefritt før vi får ett Risk-beløp utdelt for året? Man må vel sitte over 31.12.2005 for å få riskbeløp (1,8) godkjent for 2005? Jeg kan ikke få utbytte av Tomra, og selge dagen etter og samtdigig få riskbeløpet for 05?

 

Hvis ikke RISK kan trekkes fra, så vil man indirekte skatte utbytte!?...

 

Noen som vet hvordan dette fungerer?

 

La oss si jeg har hatt Tomra i 3 år uten å realisere. Jeg vil da måtte legge sammen riskbeløpene for de 3 årene jeg har sittet og trekker da dettet beløpet ifra den dagen jeg realiserer?

 

Takk!

Edited by Kris_
Link to comment
Share on other sites

Hva er RISK?

 

RISK står for Regulering av Inngangsverdi med Skattlagt Kapital. Deler av den verdistigning som skjer i en aksje (og dermed i et aksjefond) skyldes at selskapet øker sin verdi gjennom de resultater det skaper. Disse resultatene er beskattet i selskapet, og myndighetene har bestemt at den kurstigning som reflekterer denne verdiskapingen ikke skal beskattes dobbelt.

 

-----------------------------

 

RISK har altså ikke så mye med utbytte å gjøre. Den kapitalen Tomra gir ut som utbytte er skattelagt i selskapet, og skal ikke skattes på aksjonærens hånd. Fra 01.01.2006 blir den nye aksjonærmodellen 100% implementert - og det medfører dobbeltskatt på utbytte.

 

RISK verdiene tilfaller de som holder aksjen pr. 31.12

Edited by Pirelli
Link to comment
Share on other sites

Jeg har sittet fra midten av 04 i TOM. Vil jeg få ett risk beløp for dette året, da jeg ikke har realisert siden? Gitt jeg sitter over i 2006, så vil jeg vel få ett risk beløp for 05 også.. Skal 04 risk + 05 risk legges sammen for så å bli trukket fra. Tomra har risk på 1,3kr aksjen 1.1.2004(er dette for 2004, eller for 2003)? Det ugjør ikke ett rent lite fratrekk!

 

Men kan jeg bare sitte over utbytte, selge(gitt jeg selger til inngangsverdi) og da ha fått utbytte gratis, dette beløpet må føres opp for beskatning i selvangivelsen, altså 28%, med eller uten RISK?

 

TAKK!

Link to comment
Share on other sites

Pirelli, men når får jeg opptjent risk? Må man sitte igjennom ett helt år for å få risk? eller bare til 1.1.2006 for å få risk for 2006?

 

Eksempelvis, jeg kjøpte aksjer i midten av 2004; har jeg noe risk for dette året, eller bare 2005, da jeg har sittet forbi 1.1.2005 uten å realisere?

 

TAKK!

 

På grunn av utbytte, kan risk beløpet bli negativt for 2005 perioden?

 

!!!

Link to comment
Share on other sites

Eies aksjen over nyttår får du RISK.  :D

 

RISK kan bli negativ ja, håper noen kan kaste lys over hvordan skattemyndighetene regner frem RISK beløpene..

37202[/snapback]

 

Hehe, var det noen som ropte på meg :rolleyes:

 

RISK= Regulering I Skattlagt Kapital

Det vil si: Den andelen av selskapets årsresultat som tilbakeholdes i selskapet.

Et eksempel:

Et selskap har 100 i resultat, betaler 28% skatt, har igjen 72 etter skatt.

72 tillegges selskapets egenkapital. Årets RISK = 72.

 

Hvis man hadde delt ut 50 i utbytte ville RISK vær 22.

RISK-beløp som oppgis er delt på antall aksjer i selskapet.

 

Bakgrunnen for RISK er at aksjonærenes verdistigning på aksjen i løpet av et år ikke skal beskattes en gang til når aksjonæren selger aksjen. Selskapet har jo skattet av denne verdistigningen.

 

Har selskapet underskudd et år blir ikke RISK negativ, men kr 0,-.

Men, RISK kan bli negativ hvis det blant annet deles ut utbytte større enn årets resultat. Det vil jo skje for mange selskaper i år.

 

Stadig forvirret? :blink:

Edited by RISK
Link to comment
Share on other sites

Hvis jeg sitter over til 1.1.2006, får jeg risk for 2006 eller 2005 da?

 

Jeg har sittet over 1.1.2005. Dvs jeg får risk for 2004? og 2005? eller bare 2005?

 

 

 

 

Siden risk blir trolig negativ for TOM for 2005, så lønner det seg selge til jul og ikke 1.1.2006, for å slippe negativ risk?

Link to comment
Share on other sites

Hvis jeg sitter over til 1.1.2006, får jeg risk for 2006 eller 2005 da?

 

Jeg har sittet over 1.1.2005. Dvs jeg får risk for 2004? og 2005? eller bare 2005?

Siden risk blir trolig negativ for TOM for 2005, så lønner det seg selge til jul og ikke 1.1.2006, for å slippe negativ risk?

37219[/snapback]

 

RISK beregnes av selskapet ved utgangen av inntektsåret.

RISK pr 1.1.2005 er således beregnet på grunnlaget av regnskapet avlagt for 2004. Den som eide aksjen ved årsskiftet 2004/2005 "får" RISK'en pr 1.1.2005.

 

Jeg nevnte nedenfor "kortversjonen" av RISK-beregningen.

Imidlertid er det i hvertfall et forhold man må passe på og som automatisk skal komme med på realisasjonsoppgavene fra Aksjonærregisteret, nemlig:

 

Hvis det i et årsregnskap, f.eks for 2004 er avsatt et utbytte, så er dette utbytte med på å redusere RISK-verdien pr 1.1.2005 (kan dermed også gi negativ RISK hvis utbytte er større enn årsresultatet).

Men, utbytte blir først vedtatt på generalforsamling, kanskje i april-mai påfølgende år. Hvis man selger i tidsrommet frem til generalforsamlingen skal man i realisasjonsoppgaven legge til på kostprisen for ikke mottatt andel av utbytte da dette har redusert RISK'en.

Skjønner?

 

Dette har jeg sett at blir taklet rimelig greit i mottatte realisasjonsoppgaver og ville ellers vært noe styr å holde rede på!

Link to comment
Share on other sites

RISK

 

I klartekst.....

 

Siden jeg har sittet fra sommeren 2004 og over 31.12.2004 til nå, har jeg godkjent RISK for 2004 eller for 2005? Når 31.12.2005 passeres, kan man trekke fra/legge til RISK for året 2005 eller for 2006?

 

Siden Tomra har gitt ut stort utbytte for 2004, selv om risken for 2004 står på 1,31kroner, så må utbytte trekkes fra i ettertid, betyr dette at for 2004 så er egentlig RISK -0,5kroner... og at det faktisk vil lønne seg å sitte over 31.12.2005 for å få risk for 2005 som da helt sikkert vil bli svært positiv(det spørs om ubytte trekkes fra risken på 2004 eller 2005)?......

 

Jeg skjønner meg ikke på det der.... men har du vondt noe sted så kan jeg kanskje hjelpe;)

 

TAKK!

Edited by Kris_
Link to comment
Share on other sites

Jeg forsøker Kris, så får RISK korrigere dersom det er feil.

 

Jeg har fortsått det slik at RISK verdiene skal legges sammen for den perioden man har eid aksjen over nyttår. Her er ett eksempel for Tomra:

 

Eksempelvis tar vi inngangsverdi på 24,- i 2004 og salg på aksjekurs 36,- i 2006. 1000 aksjer.

 

RISK for 2004 er 1,31- pr. aksje

RISK for 2005 eksempelvis -1,6- pr. aksje.

 

Siden man har eid aksjen over 2 årsskifter skal inngangsverdien ved realisasjon være (kjøpekurs) + (RISK år 1) + (RISK år 2). I vårt tilfelle blir det (24) + (1,31) + (-1,6) = 23,71-

Edited by Pirelli
Link to comment
Share on other sites

Min kjære Pirelli

 

Jeg vet hvordan risk fungerer i den forstand, men jeg spør om:

 

Når 31.12.2004 passeres, får man da automatisk opparbeidet RISK for 2004 eller 2005?

 

Utbytte på 1,8kr er for året 2004, så slik jeg forstått, så er det da at RISK'n for 2004 er 1,3 - 1,8kr for utbytte(utbytte for 04, blir ikke fastsatt før senere).. Så reel RISK for 2004 er da -0,5kroner... Da kan det vise seg at det lønner seg å sitte over 31.12.2005 for å få risk for 2005, som garantert blir positiv, med både Tyskland og det lille utbytte..

 

Kan ikke dette stemme??

 

Forøvrig, pga RISK'n som korrigeres etter utbytte så er utbytte reelt sett ikke fader meg skattefritt. Det er ille!!

Link to comment
Share on other sites

Tomra får ikke negativ risk for 2005, fordi utbytte blir etterkorrigert på 2004 risken... Du vil få negativ risk på -0,5 for 2004 etter utbytte er trukket fra. Derimot risken for 2005 kan jo bli 2-3kroner, da risken for 2004 er 1,3 og de ligger ann til å tjene mye mer!

 

Stemmer ikke dette???

 

RISK 2004:

1,31NOK - 1,8NOK utbytte = -0,5NOK

 

RISK 2005:

 

uvisst, trolig dobbelt av 2004, 2,6NOK - uvisst, trolig -0,45NOK = 2,1NOK!

 

 

 

 

Er dette riktig tankegang???

 

RISK HVOR ER DU??

 

Kristian

Link to comment
Share on other sites

RISK-en på 1,31 1. januar 2004 er RISK-en for inntektsåret 2003. Denne kommer ikke til å endres.

 

RISK-en for inntektsåret 2004, den som skal legges til inngangsverdien 1 januar 2005 regnes ut slik:

 

Skattemessig resultat - avsatt utbytte - betalbar skatt = RISK

 

Tallet skal også korrigeres hvis fjorårets avsatte utbytte ikke stemmer med det som er utbetalt, evt konsernbidrag og hvis selskapet har realisert aksjer skal RISK-en korrigeres for RISK-en til de realiserte aksjene. Ingen av disse tingene er så vidt jeg vet aktuelt for Tomra.

 

På grunn av det store avsatte utbytte vil RISK-en for 2004 bli negativ.

Link to comment
Share on other sites

Risken for 2004 er for de som satt over 31.12.2004 og som realiserte i 2005 for eks?

 

 

 

ok, så altså sitter jeg over 31.12.2005, så får jeg risken for 2005. Risken for året 2004, som skal i 2005 selvangivelsen og som enda ikke er klargjort vil trolig være negativ pga det store utbytte. Er dette siste risk, da risk skal bli borte pga nye regler, eller vil det være for 2005 året også(som man får 31.12.2005). Denne vil vel være positiv pga lite utbytte og mersalg til tyskland og japan som vil bringe penger inn i firmaet.

 

Er dette riktig? Når er siste året man får RISK? Vil det gis risk og fratrekk beløp for inntektsåret 2005, er dette siste året man får risk?

 

(i tidlig 90årene hadde Otrum risk fradrag på nesten 15 000kr per aksje.. 3 år på rad. Dette gir ett IKKE ubetydelig fratrekk.... Blir null skatt)

Edited by Kris_
Link to comment
Share on other sites

Siden jeg satt over 1.1.2005, så får jeg risk for regnskapsåret 2004, som blir negativ i TOM pga store utbytte?

 

Sitter jeg over 1.1.2006, så får jeg RISK for 2005 året som kan bli en hyggelig greie? Stemmer ikke dette?.. Eller er det feil? Realiserer jeg i 2006, så skal jeg bruke risken fra 2004 og 2005, gitt jeg har sittet over 2 årsskifter, og dette skal trekkes fra/legges til på 2006 selvangivelsen som fylles ut på våren 2007?

 

Eller er det motsatt, jeg sitter over 1.1.2005 og får risk for 2005 og ikke 2004?

 

 

Stemmer?

Edited by Kris_
Link to comment
Share on other sites

Har prøvd å forstå de rettlingslinjene som ligger ute om nye skatteregler. Jeg skjønner ikke noe av det.

 

For aksjer realisert i år; har jeg noe fratrekksgrunnlag annet enn kurtage når RISK'n er på null?

 

Kan det lønnes seg å relalisere før 1.1.2006 uansett RISK for 2005, fordi de nye skattereglene vil være blodige?

Link to comment
Share on other sites

Syns det krismaksimeres noe.

 

Det er vel ikke så voldsomme endringer som kommer for de private skulle jeg tro. 28% skatt beholdes. Men det innføres til en viss grad nok en gang dobbelbeskatning på utbytte.

 

Mest sannsynlig settes det nye regelverket i kraft med virkning fra 1.1.2006 skulle jeg tro. Antar ingen har tilstrekkelig mot til å foreslå ikrafttredelse fra et tidligere tidspunkt, selv om det ikke er noe i veien for det i forfatningen.

Link to comment
Share on other sites

Er bare en liten tur innom i kveld og ser at det diskuteres RISK.

Er ikke noen guru på RISK, men mener Filosofen har sagt det meste.

 

Men, altså

For et selskap fastsettes det en RISK pr 1.1.2005 som tar utgangspunkt i selskapets skattemessige resultat for 2004, korrigert bl.a. for avsatt utbytte på grunnlag av regnskapet for 2004 og evt ekstraordinære utbytter utdelt i 2004, basert på regnskapet for 2003 som ikke var med i RISK pr 1.1.2004.

Hvis man har kjøpt en aksje i 2004 og sitter over til 2005 får man RISK'en pr 1.1.2005.

 

Man snakker ikke om RISK'en for 2004 eller 2005, men RISK pr 1.1.2004 og 1.1.2005 for å angi at det er de aksjer man eier på disse tidspunktene som får disse RISK-beløpene.

 

Når det gjelder de nye skattereglene så er det vel ikke så mye nytt for personer. Det er vel stort sett samme gevinst-/tapsberegning som tidligere. Det nye er skatt på utbytte ut over den delen som er skattefri etter skjermingsreglene.

Selskaper derimot har jo fått fritaksmetoden som innebærer skattefrihet på utbytter og aksjegevinster, men heller ikke tapsfradrag.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Lage deg en bruker i dag for alle funksjoner. Helt gratis!

    Logg inn eller lag deg en bruker

×
×
  • Create New...