Jump to content

Olje/gass - energi, - Diverse info


Recommended Posts

Oljen kan ta slutt mye tidligere enn antatt

 

 

oljedraape_slutt.jpgVerden vil slippe opp for olje langt tidligere enn oljeindustrien og de ansvarlige regjeringene vil innrømme. Alt i 2008 vil produksjonen nå toppen, sa fagfolk på en konferanse i Edinburgh denne uken.

 

 

 

Tidligere har det vært antatt at «peak oil», tidspunktet der den globale oljeproduksjonen når sitt toppunkt for så å avta, ikke vil inntreffe før i 2030. Men i virkeligheten kan verden nå dette punktet allerede om tre år, mener analytikerne ifølge BBC.

 

 

 

Det internasjonale energibyrå IEA lovet i sin årsrapport for 2004 at produksjonen ville holde tritt med etterspørselen i alle fall til 2030. Men en egen studiegruppe, Association for the Study of Peak Oil and Gas ASPO, har lenge satt spørsmålstegn ved dette.

 

 

 

Dette tiåret

 

- De fleste av dem som bekymrer seg for dette, vil med bestemthet hevde at punktet blir nådd i løpet av dette tiåret. Jeg vil gjette på 2008, pluss-minus et par år, sier analytikeren Jeremy Leggett ifølge den britiske rikskringkastingens nettsider.

 

 

 

- Uansett kommer det til å inntreffe langt tidligere enn nesten alle i hele verden går ut fra i øyeblikket, tilføyer Leggett som er rådgiver for den britiske regjering i spørsmål rundt fornybare energikilder. Han etterlyser mer åpenhet om problemet.

 

 

 

- Verdens største oljeselskaper er statseide, og i mange land er størrelsen på oljereservene en statshemmelighet. Det er grunn til mistanke om at flere av selskapene har gitt feilaktige opplysninger om størrelsen på reservene, mener Jeremy Leggett.

 

 

 

Blind høne?

 

- Våre beregninger viser at oljemangelen trolig vil inntreffe før år 2010. Dessverre har altfor få lyttet til våre advarsler, men det fins fakta som taler så høyt at selv en blind høne burde bli klarsynt, framholder professor Kjell Aleklett i ASPO.

 

 

 

For ett års tid siden satte Aleklett, som underviser i fysikk ved universitetet i Uppsala, søkelys på problemet i en artikkel i avisen Dagens Nyheter. Han påpekte at mens forbruket av olje har eksplodert de siste 50 årene, har funnet av nye ressurser gått drastisk ned.

 

 

 

Den britiske energipolitikeren Brian Wilson etterlyste på konferansen i Edinburgh større satsing på fornybare energikilder. Han tilføyde at globalt sett er den største energipolitiske utfordringen å få USA til å kutte ned på sitt «tøylesløse og stadig økende» oljeforbruk.

Link to post
Share on other sites
  • Replies 283
  • Created
  • Last Reply

Oljeprisen på full fart ned

 

Av TDN Finans

 

Prisen på amerikansk råolje faller videre mandag morgen etter å ha falt kraftig siden Oslo Børs stengte fredag.

 

Bloomberg News forklarer fallet med bekymring for vekstutsiktene i USA, Europa og Japan, samt forventninger om lageroppgang.

 

Den amerikanske refernaeoljen WTI 1. posisjon, som er junikontrakten, er ned 0,62 dollar fatet til 49,10 dollar fatet mandag morgen. Fredag falt kontrakten 2,05 dollar til 49,72 dollar fatet. Ved 16-tiden norsk tid fredag var kontrakten notert til rundt 51,50 dollar pr fat.

 

Brent 1. posisjon, som er junikontrakten, sluttet på 51,09 dollar per fat fredag, tilsvarende en nedgang på 1,39 dollar fra sluttnoteringen foregående handelsdag.

 

Brent Spot sluttet fredag på 49,33 dollar fatet, mot 51,42 dollar fatet handledagen før.

Link to post
Share on other sites

Oljerally etter bunn

Oljeprisen snudde trillrundt etter å ha nådd det laveste nivået på to måneder. Sjekk saken her:

Oljeprisen snudde nesen opp ett bunn-noteringen mandag. I tidlig handel mandag var oljeprisen nede på 49,03 dollar pr. fat, mens ved avslutning var oljeprisen igjen over 50 dollar pr. fat.

 

Da handelen på New Yorks råvarebørs var avsluttet ble junikontrakten oppe i 50,92 dollar pr. fat.

 

I forrige uke falt oljeprisen 11 prosent.

 

Det var få nyheter som førte til fallet og rallyet i oljeprisen. I slutten av forrige uke ble nedgangen forklart med at forventet lavere global etterspørsel etter olje. Mandag var det ren spekulasjon som igjen dro opp prisen, melder internasjonale nyhetsbyråer.

 

Dow Jones Newswires meldte mandag at sjefen i International Energy Agency ikke ventet at fallet i oljeprisen ville vare.

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Oljeprisen under press

OPEC sier det vil fortsette å produsere over 30 millioner fat om dagen, selv om oljelagrene i USA er fulle.

 

-

 

 

 

OPEC-sjefen Sjeik Ahmad al-Fahd al-Sabah sa søndag at OPEC vil fortsette å produsere nesten for fullt, selv om oljelagrene i USA ikke har vært høyere de siste seks årene, melder CNN.

 

Og med over 30 millioner fat om dagen har produksjonen aldri vært høyere.

 

Dermed falt prisen på den amerikanske råoljen under 48 dollar fatet og Brent falt til 48 dollar fatet.

 

Med det har oljeprisen også falt med 17 prosent siden toppen på 58,28 dollar fatet tidlig i april.

Link to post
Share on other sites

Tanker voyage earnings

 

 

18 May 07:30 CET Sector Prev. SPOT WS Last WS WS +/- Bunkers (IFO380) p/Mt Net earning TCE rate p/day TCE p/day +/-

Dirty products

 

 

MEG – East VLCC (270K) 68 65 -3 $261 $1 300 842 $30 252 -$2 368

Wafr – USG VLCC (260K) 90 90 0 $262 $1 839 080 $45 977 $0

Wafr - USAC SuezM. (130K) 151 151 0 $262 $1 356 906 $37 692 $0

Nsea -UKC AfraM. (80K) 196 193 -3 $235 $432 829 $52 148 -$1 226

Carib-USG AfraM. (80K) 254 249 -5 $262 $654 960 $40 935 -$1 171

Clean Products

 

 

MEG-East LR-2 (75K) 180 180 0 $261 $1 170 193 $26 595 $0

MEG-East LR-1 (55K) 220 220 0 $261 $1 040 284 $23 643 $0

UKC-USAC MR (37K) 285 292 7 $235 $585 363 $24 390 $795

Spore-JP 30K MR (30K) 250 247 -3 $261 $315 852 $14 357 -$284tw_logo.gif

Link to post
Share on other sites

PEC vurderer produksjonskutt(Ny)

Oljekartellet OPEC sier de nå kan komme til å bremse produksjonen som følge av den raske økningen i de globale oljelagrene.

 

Dermed kan være OPEC i ferd med å snu etter å ha økte produksjonen frem mot våren for å forsøke og bygge opp lagrene i forkant av etterspørselsøkning som forventes i andre halvår.

 

OPEC-president sjeik Ahmad al-Fahd al-Sabah sier i dag at kartellet kan komme til å senke produksjonen over sine offisielle kvoter dersom kartellet kommer til at de globale oljelagrene stiger for raskt. Det sa OPEC-president til en gruppe reportere i dag ifølge Reuters.

 

Sjeiken som også er Kuwaits oljeminister sa samtidig at kartellet vil holde produksjonen rundt 30,3 millioner fat pr. dag frem til neste ministermøte som er 15. juni.

 

- Det kan bli. Dersom lageroppbyggingen er over vedtatte nivåer, som er fem års snittet, kan det være starten på reduksjon av overproduksjonen, sa al-Sabah ifølge Reuters.

 

OPEC produserer i dag omkring en million fat mer en de vedtatte kvotene.

 

al-Sabah bedyret i dag at OPEC vil gjøre det som må til for å unngå mangel på olje i tredje og fjerde kvartal. I tilelgg til å se på lagerutviklingen vil OPEC også studere etterspørsprognosene og oljeprisen frem til møtet i Wien.

 

Olejprisen falt onsdag til det laveste nivået på tre måneder.

Link to post
Share on other sites

OLJE:TOTAL MÅ STANSE FEM AV SEKS FRANSKE RAFFINERIER PGA STREIK

 

Oslo (TDN Finans): Total har måttet stanse produksjonen ved et av sine

franske raffinerier, og må gradvis stanse virksomheten ved ytterligere fire

raffinerier som følge av streik.

 

Det melder AFX og Bloomberg News torsdag kveld.

 

Totalt har de fem raffineriene en kapasitet på 932.000 fat pr dag, mens det

sjette, Flandres-raffineriet, som fortsatt vil kunne produsere, har en

kapasitet på 160.000 fat pr dag.

 

-Av våre seks raffinerier vil fem bli påvirket. (..) Donges ble stengt og

produksjonen ved de fire andre vil gradvis stoppe opp, sier Total-talsmann

Paul Floren.

 

Streiken ble startet mandag, da en rekke offentlige ansatte og andre i

Frankrike streiket som følge av bortfallet av en fridag. Samtidig er

oljearbeiderne misfornøyd med reorganiseringen av kjemikaliedivisjonen i

Total, Arkema, og krever reforhandling av lønn.

 

-Vi tar alle de forholdsregler som er nødvendig for å sikre fortsatt

leveranser, sier Floren. Ifølge franske myndigheter er det ingen kortsiktig

fare for leveransene til franske bensinstasjoner.

--

Link to post
Share on other sites

FIRTS forventer sterkt i Supply:

 

Selskapene innen sektoren har vist imponerende avkastning og har lovende fremtidsutsikter. Vi forventer den sterke utnyttelsen i 2005/2006 å fortsette med sterk etterspørsel i 05/06 pga lovende utsikter for etterspørselen med høyere rigg-aktivitet, flere store pipeline-prosjekter og høye energipriser.

 

Tilbudsveksten forventes å bli høy med stor vekst i 05/06, men sektoren har historisk vært i stand til å absorbere stor tilbudsvekst. Imponerende høy ROE støtter en re-valuation av sektoren. Etterspørselsveksten vil overgå tilbudsveksten i 2005, og aksjene handles til en rabatt i forhold til NAV.

 

Vi har Accumulate-anbefaling på Farstad og Solstad med target på henholdsvis 90 og 80. Dette representerer en oppside på 22 % for disse to aksjene. På DOF har vi en Market Weight-anbefaling og target på 25 som representerer en oppside på 9 % fra dagens kursnivå. Vi forventer et sterkt supply-marked fremover.

Link to post
Share on other sites

Greenspan spår fortsatt turbulent oljepris

 

USAs sentralbanksjef Alan Greenspan spår fortsatt turbulens rundt oljeprisen.

ASLE SKREDDERBERGET

 

 

Alan Greenspan mener det fortsatt kommer til å være usikkerhet rundt oljeprisen.

 

FOTO: AFP

 

US-BANKERS_CONVENTI_286836h.jpg

 

Les også

Les mer om råvarer og renter

Alan Greenspan kom kom med sine tanker rundt den økonomiske utviklingen under et foredrag i Economic Club of New York fredag kveld norsk tid.

 

Der snakket han både om oljeprisen og boligmarkedet i USA.

 

Ifølge Wall Street Journal sa Greenspan at han tror på fortsatt turbulens i oljemarkedet fremover.

 

Ser alternativer til oljen

 

Oljeprisen har den siste tiden falt under 50 dollar fatet, men den ligger fortsatt på et høyt nivå historisk. Og en høy oljepris øker kostnadene til bedrifter og konsumenter, og bidrar dermed til å hemme den økonomiske veksten.

Greenspan ser imidlertid ikke svart på situasjonen. Han mener den høye oljeprisen bidrar til å utvilkle andre energiformer.

 

- Hvis historien er en guide, vil olje bli forbigått av mer kostnadseffektive alternativer i god tid før konvensjonelle oljereserver går tom, sa han i sitt foredrag.

 

Ingen nasjonal boligboble

 

Han omtalte også det amerikanske boligmarkedet. Mange frykter en boligboble i USA, men Greenspan avviste dette.

- Vi kan ikke se at det er noen nasjonal boble, men det er ikke vanskelig å se at det er flere lokale bobler, sa han ifølge CNN.

Link to post
Share on other sites

FIRTS om STATOIL:

 

logo.gif

F I R S T L O O K -

 

Title: Shell with drilling success on Onyx in the Norwegian Sea (20% Statoil

stake)

 

Company: Statoil

Recommendation: Accumulate

Share price: NOK 109.75

Target: NOK 125

 

 

Today the Norwegian Petroleum Directorate will announce that Shell has made

a find on the Onyx field in the Norwegian Sea according to the Norwegian

newspaper Finansavisen. Several sources speculate that the field could be a

new Kristin field (gas/condensate) which has 536 mboe gas and condensate.

Assuming the same cost structure as Kristin (capex of USD 3.6/b and opex of

USD 3.7/b), same reserves and 5 year to first gas/condensate the field is

worth USD 1040m (USD 1.9/boe) based on a long-term real oil price of USD

30/b. That is NOK 0.6/Statoil share for Statoil's 20% stake. If the find is

double the size of Kristin (low probability) then our calculations indicate

a value of NOK 1.5/Statoil share

 

However, we do not believe that it will be possible to develop this field to

the same costs as for Kristin. Also, it is normal to put a success

probability of 50-70% of the NPV of a discovery before a firm plan of

development is approved. Consequently, the direct NPV impact of Onyx on the

Statoil share should be insignificant based on this find alone. On the other

hand there is several discoveries close to this block that has yet to be

developed and a large find at Onyx may trigger a development of these finds.

Also, a successful Onyx will increase the attraction for the Norwegian Sea

and could thus indirectly increase the value of Statoil's exploration

acreage in this area.

 

 

Conclusion: The market has speculated in a possible find on Onyx earlier

this spring. We believe the share should increase maximum NOK 0.25-0.5 on

this news relative to the oil sector today based on a field size equal to

Kristin.

 

Best regards,

 

Martin Mølsæter

Link to post
Share on other sites

- F I R S T L O O K -

 

logo.gif

 

Title: From 42 to 75 million proven and probable reserves

 

Company: DNO

Recommendation: BUY

Share price: NOK 68

Target: NOK 100 (+NOK 5)

 

 

DNO increased proven and probable reserves with 33 mb oil vs our expectation

of 30 mb. They have increased P50 reserves from 28 mb to 75 mb since the

beginning of 2005, which is quite extraordinary! Investors should beware

that the Nabrajah reserves are considerable more valuable than the other

reserves of DNO as the Finding and Development Cost of these reserves will

constitute only some USD 1.5-2/b due to its close proximity to existing

infrastructure and the economies of scale of increasing the production

capacity. We estimate the value to more than USD 7/b based on a long-term

real oil price of USD 30/b vs some USD 2/boe on the Norwegian Sector. We

believe there is considerable upside to the preliminary P50 estimate of the

reserves in the Kohlan and Basement discoveries, but more wells have to be

drilled to prove up more reserves. At the same time they announced that they

will install production capacity of 50,000 b/d on Nabrajah step wise with

full capacity in Q42006. If this capacity is fully utilized, DNO will

produce more than 30,000 b/d from Nabrajah in addition to some 12-14,000 b/d

from its other fields late next year. As a comparison, we expect 29,000 b/d

average production next year. We have increased our share price target from

NOK 95 to 100 based on a long-term real oil price of USD 30/b to reflect

lower reserve risk and the inclusion of 32.5 mb of discoveries in Norway in

our Sum of the Parts risked at 40% success factor. We had not assigned any

value to these finds before.

 

We are looking forward to seeing DNO's new exploration upside estimate

including Basement potential outside Nabrajah in Block 43 and Basement

potential in Block 32 (Tasour) and Block 53 (Sharyoof). This could trigger a

new increase in our SOTP value. We will also be following the production

start up of Nabrajah this summer.

 

Conclusion: DNO increased its P50 reserves in line with our expectations. We

believe investors and analysts that previously have been skeptical to the

valuation of DNO based on P50 reserves will turn more positive. Thus, we

expect considerable upgrades of consensus estimates for EPS next year.

Link to post
Share on other sites

Key Issues: FRONTLINE:

 

* Frontline is expected to have an EBIT of $411m and an EPS of $4.43

in 1Q. We expect Frontline to pay out a dividend of $4 per share.

* 2Q is a seasonal weak period and rates are expected to increase in

3Q/4Q as oil demand is expected to increase when the winter season starts.

* However, both spot rates and forward rates are falling sharply. IEA

revised oil demand lower by 0.3m bls/d in 1Q, crude inventories are high and

strong fleet growth has its impact on the tanker fleet balance.

* The Frontline share has not fallen as much as weaker rates would

imply and the market has not reduced earnings expectations. Fair value has

fallen to NOK 233 and the forward market expects VLCC rates of below

$40,000/day in 2006.

 

 

f_glory3.jpg

 

CHANGE IN RECOMMENDATION/ESTIMATES/TARGET

 

INVESTMENT CASE

* Frontline is trading at high levels relative to values and earnings.

We expect rates to be lower in 2005 as fleet growth will exceed demand. The

share price reflects expectations of a strong freight market the next 2-3

years and we find this unlikely.

Link to post
Share on other sites

Vet ikke helt om dette er rette plassen å poste, men pytt, pytt.

 

Det lille oljeselskapet Revus satser på å bli notert på Oslo børs til sommeren.

 

Revus er kommet litt lengre enn de andre nye norske oljeselskapene. De har allerede produkjson fra Brage, Murchinson og Veslefrikk.

Videre er de bla. partner i PL316 i Egersund-bassenget. Operatøren (Paladin) vurderer for tiden om det er økonomisk interessant å starte re-development på Yme. I tillegg skal det bores en letebrønn på Aimee-prospektet i 3. kvartal. Dette ligger like ved siden av Yme.

Med dyktige folk ombord tror jeg personlig at Revus kan være en god investering når de går på børs.

 

Når dette er sagt må jeg komme med en liten advarsel angående nye, små oljeselskaper.

Det er kommet mange av dem på norsk sokkel i det siste, både norske nyetableringer og utenlandske selskaper som er nykommere på norsk sokkel.

Dette innebærer at konkurransen om andeler for salg er svært mye hardere nå enn for bare 2 år siden. Det ligger i sakens natur at ikke alle disse selskapene kan bli vinnere. Noen kommer nok til å slite, og bli dårlige investeringer for aksjonærene.

Jeg vil anbefale alle som tenker på å sette sparepengene i denne sektoren om å kjøpe aksjer i et av selskapene som har inntekter fra produksjon. Bransjen er preget av store investeringer og langsiktighet , og uten en positiv cash-flow i bunnen kan det veldig fort bli utvanning gjennom emisjoner.

Link to post
Share on other sites

JP Kenny tilbake i Norge, snuser på store kontrakter

 

 

Det internasjonale ingeniørselskapet JP Kenny er tilbake på norsk sokkel. Ambisjonene er store og selskapet forventer å kunne annonsere flere større kontrakter i løpet av kort tid.

 

 

 

Av: Bente Bjørndal

 

 

 

Dette er ikke JP Kennys første møte med det norske markedet. Dagens norske selskap, JP Kenny Norge AS, er en del av selskapet Wood Group Ltd som er børsnoterte i London. Wood Group var tidligere deleier av en annen utgave av JP Kenny Norge. Dette selskapet ble i 1999 solgt til partneren ABB, og JP Kenny fikk som en del av avtalen ikke lov til å konkurrere om oppdrag på norsk sokkel i fem år. I januar i år gikk den hindringen ut, og selskapet kastet ikke bort noe tid.

 

 

 

Så langt er tre personer ansatt, men vekstplanene er store. Ambisjonen er å få et like stort selskap i Stavanger som man har i Aberdeen, hvor JP Kenny i dag har 150 medarbeidere.

-Vi er glade over å være tilbake i Norge, og vi er her for å bli, sier JP Kennys driftsdirektør Gary Webster. Han forteller videre at selskapet er meget optimistisk på vegne av norsk sokkel og at selskapet i fremtiden forventer større oppgaver her enn på britisk sokkel.

 

 

 

Når det gjelder utsikter til kontrakter i nær fremtid kan Webster fortelle at selskapet regner med å hale i land to kontrakter i løpet av noen uker og at en betydelig tildeling er nært forestående.

-Hvis vi vinner noen av de kontraktene vi venter vil vi øke bemanningen i Norge mye i løpet av bare noen måneder, forteller han.

 

 

Selskapet regner med å rekruttere først og fremst innenfor ”onshore engineering” og prosjektledelse og håper å nå en årlig omsetning på 50 millioner kroner innen to år

Link to post
Share on other sites

Gjøa: Ny milliardutbygging i Nordsjøen

 

 

norne_skipet_2.jpgStatoil og partnere planlegger å bygge ut funnet Gjøa, i Nordsjøen, og estimerte kostnader overstiger NOK 10 milliarder.

 

 

 

Av: Stein Tjelta

 

 

 

Statoil, som er operatør i utbyggingsfasen, vurderer nå mulige utbyggingskonsepter. Foreløpig står det mellom produksjon via en flytende produksjonsenhet, FPSO, semi, eller via en såkalt Spar-løsning. Det er i første rekke Technip som jobber for en Spar-løsning.

 

 

 

Ifølge sikre kilder, vil kostnadene sannsynligvis overstige NOK 10 milliarder, alt avhengig av hvor mange brønner som skal bores.

 

 

 

Operatøren planlegger å ha feltet i produksjon i 2009, og dersom dette skal holde, må plan for utbygging og drift, PUD, leveres inn og godkjennes i løpet av 2006.

 

 

 

Endelig beslutning for konseptvalg skal etter planene foretas til høsten.

 

 

 

Statoil håper også å knytte til seg andre forekomster i området. Det mest nærliggende er Hydro-funnene Camilla/Belinda. Ifølge våre kilder, er Hydro også interessert i å finne en utbyggingsløsning og tilknytningspunkt.

 

 

 

Olje- og gassfeltet Gjøa i blokk 35/9-1, ble funnet i 1989, og inneholder 6,5 millioner kubikkmeter olje og 29,4 milliarder kubikkmeter gass. Gjøa er opprinnelig et Hydro funn, men opereres nå av Statoil i utbyggingsfasen, mens Gaz de France overtar som operatør i produksjonsfasen.

Link to post
Share on other sites

Dette hjelper neppe de som venter på lavere oljepris:

 

Iraq To Cut Contracted Basra June Oil Volume 28.5%.

28 May 2005 11:41 GMT

 

BAGHDAD -(Dow Jones)- Iraq will cut June-contracted Basra light crude oil volume by a hefty 28.5% in order to meet volume deferred from previous months, an Iraqi oil official said Saturday.

 

He said that Iraq's State Oil Marketing Organization, or SOMO, was planning to sell around 45 million barrels on June's contracts but decided to reduce the quantity to less than 35 million bbl, or a cut of 10 million bbl.

 

"We have informed some lifters of our crude oil that we would reduce their June scheduled amount," he said.

 

The official said SOMO had done so in order to meet a similar amount of crude deferred earlier this year because of export difficulties such as bad weather, power shortage and lower-than-expected production from southern oil fields.

 

The official said among the companies notified that their scheduled amount would be reduced were ExxonMobil Corp. (XOM), Chevron Corp. (CVX), Indian Oil Corp., Vitol's North Atlantic refining unit and others.

 

By doing so, SOMO wants to avoid unexpected delays that would result in costly demurrage charges for lifters, the official said. This is the second time SOMO decided to trim its southern export contracted volumes this year.

 

In early January it cut term contracted quantities by 10% or 160,000-170,000 b/d, because of difficulties in maintaining steady flows. In April, Iraq exported a total of 44 million bbl, or 1.46 million barrels a day, from the south.

 

Meanwhile, the official said Iraq pumped on Friday and early Saturday a total 130,000 bbl through an export pipeline to Turkey, bringing the total in storage at the port of Ceyhan to 2.9 million bbl. He said the flow was again suspended Saturday morning due to shortage of crude oil output and would resume when there is enough crude for export.

He said SOMO hadn't decided yet if it would sell the accumulated crude in Ceyhan to Turkey's oil refinery company Tupras (TUPRS.IS).

 

The northern oil pipeline has been pumping on and off over the last two weeks.

Iraq's northern oil production averages around 500,000 b/d, of which some 380,000 b/d is transported to nearby refineries for domestic use. The remaining 120,000 b/d is kept in storage tanks for export.

Link to post
Share on other sites

Snart slutt på oljen?

Enkelte observatører frykter at produksjonstoppen nærmer seg. - Tull, mener analysesjef.

 

Artikkel av: Thomas Erling Oksum (30.5.05 10:21)

 

 

 

Relaterte artikler

- Statoil ser alvorlig på kritikk - Oljen over 50 dollar

- Meglerhus om oljeprisen

 

 

 

 

Enkelte bransjeobservatører tror oljeindustrien nærmer seg en topp produksjonsmessig, skriver Associated Press. Skeptikerne spår at toppen kan nås i år, kanskje neste år - og helt sikkert innen slutten av tiåret. Når det skjer, begynner nedturen, lyder de dystre spådommene.

 

Men elendigheten slutter ikke der, ifølge skeptikerne. Med produksjonsfallet kommer oljeprisen til å øke dramatisk med de konsekvensene det får. Vi får, ifølge Kenneth S. Deffeyes ved Princeton University, en tilstand med permanent knapphet på olje.

 

Ikke alle er enige disse nærmest dommedagslignende spådommene. Leder ved analysebyrået Strategic Energy and Economic Research, Michael Lynch, sier det slik:

 

- Dette er bare dumt, sier Lynch og avviser det han kaller for en "krasjlanding for den industrielle sivilisasjon".

 

Lynch er ikke alene om å betvile spådommene. De fleste oljeanalytikerne tror produksjonen vil fortsette å vokse i minst 30 år til. Innen den tid vil alternative energikilder være tilgjengelig for å lette overgangen til en "post-petroleum tidsalder", ifølge byrået.

 

Amerikanske WTI fortsatte opp 0,85 dollar til 51,85 dollar fatet fredag. Brent spot åpner mandag på 49,87 dollar fatet, opp 0,75 dollar i forhold til fredag morgen.

Link to post
Share on other sites

Technical Outlook

CRUDE OIL (JUL) 06/01/2005: Momentum studies are rising from mid-range, which could accelerate a move higher if resistance levels are penetrated. The cross over and close above the 18-day moving average indicates the longer-term trend has turned up. The upside closing price reversal on the daily chart is somewhat bullish. The close over the pivot swing is a somewhat positive setup. The next upside target is 52.87. The next area of resistance is around 52.54 and 52.87, while 1st support hits today at 51.40 and below there at 50.58.

Link to post
Share on other sites

Oljen over 50 dollar resten av året

 

 

Norwegian Oil Trading (NOT) spår i en fersk ukerapport at prisen på Nordsjø-olje med en måneds levering vil holde seg over 50 dollar fatet resten av året.

 

"Brent 1. posisjon avsluttet 19.mai på 47,88 usd/f, det foreløpig laveste nivå siden februar i år, men har deretter steget med 4 usd/f og er igjen over 51 usd/f. Det er etter vår mening høyst sannsynlig at 47,88 usd/f er et foreløpig bunnivå og at kontrakten trolig vil holde seg over 50 usd/f ut året", skriver NOT i sin ukerapport.

 

Norwegian Oil Trading sier at hovedårsaken til fornyet oppgang i oljekontraktene er at oljeforbruket ventes å stige kraftig frem mot fjerde kvartal. Selv konservative IEA forventer en vekst i

 

oljeforbruket på 3 mf/d fra andre til fjerde kvartal.

Link to post
Share on other sites

Spennende? :huh:

 

 

EMISJON I QUESTERRE ENERGY CORPORATION

 

Questerre er et kanadisk olje og gass selskap som sekundærnoteres ved Oslo Børs i løpet av juni. I denne forbindelse foretar selskapet samtidig en offentlig emisjon på minimum NOK 25 millioner og maksimum NOK 50 millioner til kurs NOK 1,69 per aksje. DnB NOR Markets er valgt som en av tilretteleggerne.

 

Roadshow og tegningsperiode vil være fra og med 1. juni til og med 3. juni kl. 15.00.

 

Tegningsmateriale kan lastes ned fra linken nedenfor.

 

 

Ved eventuelle spørsmål kan De ta kontakt med Deres megler hos DnB NOR Markets på telefon 08940 eller vår e-postadresse: markets.cf@dnbnor.no .

 

Tegningsblanketten kan fakses til DnB NOR Markets på 22 48 29 80 eller De kan tegne via internett på www.dnbnor.no/markets.

 

Vennlig hilsen

 

DnB NOR Bank ASA,

DnB NOR Markets

 

© 2003 - Questerre Energy Corporation

 

1580 Guiness House, 727 7th Avenue SW

Calgary, Alberta Canada T2P 0Z5

Tel: [403] 777-1185 | Fax: [403] 777-1578

Email: info@questerre.com

Link to post
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


  • Lage deg en bruker i dag for alle funksjoner. Helt gratis!

    Logg inn eller lag deg en bruker

×
×
  • Create New...