Jump to content

ELT - Eltek


Megler1

Recommended Posts

En rekke positive elementer tilsa at jeg kjøpte ELT i dag:

- "Eltek ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres" sier Investtech.com. Oppsiden aantas å være stor pga:

- God ordretilgang i Q3, positiv outlook ..http://www.eltek.no/ontime.asp?doc_id=104

-

- Sterk markedsposisjon World Wide som vil ytterligere styrkes gjennom etablering av utviklingssenter i Sverige.. https://www.stocknet.no/market/showMessage....sageid=14146329

- Markedet for telecomprodukter er stigende

- Store telecomaktører som Ericsson og Nocia har sikret seg store kontrakter og mulige underleverandører er bl.a. ELT (ogs NER).

- Flere andre er også i ferd med å vie ELT interesse ..http://193.217.93.29/chat/response/chatResponse.asp?id=204326&m=2

 

Synspunkter? Kan andre bidra med mer info for og imot kjøp?

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 85
 • Created
 • Last Reply

ELT har vært oversolgt nå og stanger mot motstand rundt 60.-. Når den bryter gjennom dette er det fritt fram oppover.At dette skjer like før eller ved Q4-framleggelsen 9. feb er mer enn sannsynlig. Men med tørke på kjøpersiden har ELT lett for å falle av. Da er det solid motstand rundt 54-55. Kjøp på disse nivåene skulle være gunstig.

Link to comment
Share on other sites

En rekke positive elementer tilsa at jeg kjøpte ELT i dag:

- "Eltek ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres" sier Investtech.com. Oppsiden aantas å være stor pga:

- God ordretilgang i Q3, positiv outlook ..http://www.eltek.no/ontime.asp?doc_id=104

-

- Sterk markedsposisjon World Wide som vil ytterligere styrkes gjennom etablering av utviklingssenter i Sverige.. https://www.stocknet.no/market/showMessage....sageid=14146329

- Markedet for telecomprodukter er stigende

- Store telecomaktører som Ericsson og Nocia har sikret seg store kontrakter og mulige underleverandører er bl.a. ELT (ogs NER).

- Flere andre er også i ferd med å vie ELT interesse ..http://193.217.93.29/chat/response/chatResponse.asp?id=204326&m=2

 

Synspunkter? Kan andre bidra med mer info for og imot kjøp?

ELT ligger i en stigende trend på middels lang til lang sikt, og i utgangspunktet indikeres videre oppgang innenfor denne. På kortere sikt er aksjen overkjøpt, men gjør allikevel forsøk på å fortsette opp. At aksjen er overkjøpt øker risikoen, noe som forsterkes gjennom støtte først ved 50-53 kr. Dette gir en nedside på -12%+ fra dagens nivå. På oppsiden møter aksjen noe motstand ved 61-62 kr, men etter dette møter aksjen lite motstand før100 kr, noe som gir en stor oppside for aksjen. For valgte periode synes en utvikling mellom 50 og 65 kr som den mest sannsynlig. Aksjen vil nå taket ved 65 kr innen kort tid, mens den for den siste del av perioden sannsynligvis vil korrigere ned sammen med markedet forøvrig. På lang sikt er aksjen en klar kjøpskandidat.

Link to comment
Share on other sites

- ELT opp 4,66% hittil idag - etter at NASDAQ falt kraftig igår. Det er ++

- DnB, First, Orkla, Terra og AB har hittil idag kjøpt for over 6,0 mill nto.

- Ericsson forventes å komme med gode tall i morgen. (+ for ELT & NER)

- ELT må følges med argusøyne i dagene/ukene som kommer.

- Er det noen som fortsatt tviler på ELT?

Link to comment
Share on other sites

Høydepunkter

Salgsinntekter 377 MNOK

Ordreinngang 323 MNOK

EBITDA 38 MNOK

Resultat før skatt 24 MNOK

Kontrakt for mobilt europeisk nettverk

FoU senter etablert i Sverige (januar 2004)

 

Vedlegg på www.newsweb.no.

Resultater (tall for 2002 i parentes)

Eltek oppnådde salgsinntekter på 377,0 (232,0) MNOK i

fjerde kvartal, en økning på 63 % sammenlignet med fjerde

kvartal forrige år. EBITDA, EBIT og resultat før skatt, var

alle positive. EBITDA var 38,0 (-1,1) MNOK mens EBIT var

30,3 (-9,9) MNOK og resultat før skatt var 23,7 (-15,1) MNOK.

Salgsinntekter for kvartalet økte med 114 MNOK, eller 43 %

fra tredje kvartal, mens bruttomarginen på 35,3 % lå på

samme nivå som forrige kvartal. Resultater fra Voigt &

Haeffner, Elteks oppkjøp i Tyskland i tredje kvartal, er

inkludert i hele kvartalet. Driftskostnader i fjerde

kvartal dekker kostnader ved integrering av Voigt &

Haeffner og Eltek selskapet, bonus relatert til forbedret

resultat og avsetning for arbeidsgiveravgift opsjoner.

 

Finansielle poster utgjorde -6.7 MNOK, inkludert valuta

effekt på -4,4 MNOK. Salgsinntekter og kostnader er

operasjonelt balansert, men siden fordringer er høyere enn

gjeld, medførte svakere dollar en negativ valutaeffekt.

 

Salgsinntekter for 2004 økte til 1 048,5 (888,4) MNOK, en

økning på 18 % fra 2002. Justert for valutaendringer, var

økningen i salgsinntekter på 24 %. EBITDA var 45,1 (-33,3)

MNOK og resultat før skatt var 0,3 MNOK sammenlignet med et

tap på 76,1 MNOK forrige år.

 

Salg

Høy ordreinngang i tredje kvartal kombinert med god

leveringsevne i fjerde kvartal, resulterte i de høyeste

salgsinntektene siden første kvartal 2001. Alle regioner

viste en forbedring, med spesielt sterke resultater i

Europa og Asia/Pacific.

 

Ordreinngangen på 323 MNOK var på samme nivå som i tredje

kvartal. Kundebasen ble ytterligere styrket gjennom nye

kontrakter, hvorav den viktigste var for leveranser til et

europeisk mobilnettverk. GSM-R virksomheten ble videre

styrket gjennom en ny kontrakt i Norge. Elteks økende

tilstedeværelse i Midt Østen ble bekreftet gjennom nye

avtaler i Emiratene. Selskapet gjorde inntog i Sør Amerika

med flere nye kontraktsinngåelser, og vant en ny viktig

kontrakt med en av de største operatørene i Australia. OEM

virksomheten utviklet seg positivt med økt aktivitet. Denne

delen av Elteks virksomhet er spesielt lovende i Kina.

 

Nytt FoU senter etablert i Sverige

Eltek rekrutterte i januar 2004, 8 høyt kvalifiserte

ingeniører med lang erfaring fra telekomindustrien. Med

dette teamet etablerer Eltek et nytt FoU senter i Stockholm

som vil spille en viktig rolle i utviklingen av neste

generasjons produkter.

 

Kapital

Transaksjonene i fjerde kvartal medførte netto utbetalinger

på 50 MNOK, mens langsiktig gjeld ble redusert med 11 MNOK.

Pr. 31. desember 2003 var egenkapitalen 369 MNOK som

tilsvarer en egenkapitalandel på 40,7 %.

 

Netto rentebærende gjeld var 64 MNOK.

 

Utsikter

Markedsignalene i fjerde kvartal var positive og en

markedsforbedring ser ut til å komme, men det er vanskelig

å spå omfanget og hastigheten på den videre utviklingen.

Styret i Eltek ASA mener at Eltek, med fokus på produkt

utvikling, kostnadseffektivitet og ekspandering av

distribusjonsnettverket, er godt posisjonert til å utnytte

fremtidige markedsmuligheter..

 

 

De største aksjonærene pr. 31. desember 2003

Citigroup Global Markets 29,7 %

Eltek Holding 15,7 %

UBS (Luxembourg) 4,0 %

Euroclear Bank 3,9 %

Aksjefondet Gambak 3,9 %

Nordea Bank Finland 3,6 %

Credit Suisse Luxembourg 3,3 %

Skandinaviska Enskilda Banken 2,3 %

Tine Pensjonskasse 1,9 %

JPMorgan Chase Bank 1,3 %

Delphi Norge 1,1 %

 

Aksjonærer registrert i VPS pr. 06.01.2004

Kvartalsrapporten er basert på de samme

regnskapsprinsippene som det siste offisielle årsregnskapet

og er i henhold til Norsk Regnskapsstandard for

delårsrapportering.

 

Drammen, 6. februar 2004

Styret i Eltek ASA

 

Se også http://www.hegnar.no/hegnar/newsdet.asp?id...=139162&cat=100

Link to comment
Share on other sites

Kilde: http://www.derivater.com/nyhet.php?id=113

Dato: 09.02.2004 kl. 10:39:58

Eltek-aksjen stiger mandag etter at driftsinntektene, resultatet og ordreinngangen i fjerde kvartal 2004 ble betydelig bedre enn

ventet.

 

Fortsatt inntektsvekst og markedsposisjonering er selskapets fokus i 2004,men konsernsjef Morten Angelil signaliserer at det vil være lenge til det kommer et stort oppkjøp.

 

Det sier Angelil til TDN Finans mandag.

 

-Det er greit å kjøpe selskap, men det må være helt riktig. Det er lenge til det kommer til å skje, sier han.

 

Angelil sier det var lærdom å hente av oppkjøpet av amerikanske PCP i september 2000.

 

-Først og fremst skal man være veldig forsiktig med å ansette noen uten å først se hva man har. Man kan godt argumentere for at dette var et dårlig oppkjøp, men vi måtte ha en grei tilstedeværelse, og vi hadde ikke hatt en sjanse til å få det uten kjøpet, sier Angelil.

 

Angelil venter at Alcatels salg av sin virksomhet innen telekomstrømforsyning vil være positivt for Eltek, som da får sjansen til å komme inn som leverandør til Alcatel-konsernet, som nå i større grad velger sine egne produkter. Britiske Invensys har lenge hatt sin "telekom power"- virksomhet for salg.

 

Av andre kunder venter Angelil at Cingular vil bli en av Elteks største i 2004.

 

-Cingulars planer er massive, de kommer til å bli en av våre største kunder i 2004, sa Angelil på resultatpresentasjonen.

 

Leveransene til Nortel Networks, som er en av Elteks OEM-partnere, var imidlertid lavere enn ventet. Både Alcatel og Motorola, som er de to andre OEM-partnerne, var blant selskapets 15 største kunder.

 

Elteks frittstående løsninger kunne greit leveres til Nortels systemer, men integreringen av innebygde løsninger har tatt lengre tid enn ventet, sier Angelil.

 

Relativt har også den andelsmessige OEM-omsetningen til Eltek falt fra tredje kvartal, ifølge Angelil, og den utgjorde rundt ti prosent i fjerde kvartal.

 

-Vi ser på 2004 som et år med betydelig vekst innen dette segmentet (OEM), sa Angelil.

 

NYE KONTRAKTER I FJERDE KVARTAL

I tillegg til den meldte kontrakten med T-Mobile inngikk Eltek ifølge Angelil "betydelige" kontrakter med Singapore Telekom og det Singapore Telekom-eide Optus i Australia, i fjerde kvartal. Det ble også inngått en rekke mindre kontrakter i Sør-Amerika, et område der Eltek er optimistiske.

 

-Vi er ganske optimistiske til Sør-Amerika fremover. Man skal ikke se bort fra at vi etablerer oss der, sa Angelil.

 

BETYDELIG BEDRE RESULTAT ENN VENTET

Kvartalsinntektene til Eltek var høyere enn det høyeste estimatet i markedet, ifølge estimater innhentet av TDN Finans. Kun et meglerhus ventet en høyere ordreinngang, og aksjen er opp 6,69 prosent til 67,75 kroner.

 

-Første kvartal blir betydelig bedre enn første kvartal i fjor, men svakere enn fjerde kvartal. Det blir greit, det blir ikke bedre enn greit i første kvartal. Men farten inn i første kvartal er betydelige høyere enn i fjor, sa Angelil på presentasjonen.

 

Selskapet skriver i kvartalsrapporten at det ser ut til å være en vending i sikte, men at det fortsatt er vanskelig å forutse hastigheten og dybden på denne.

 

-Det virker som dere holder litt igjen?

 

-Spørsmålet er hvor lenge dette varer, det går både på kapasitet og teknologi. Skal aktørene fylle på mer kapasitet kan oppgangen var noe

kortere enn hvis de skal ha ny teknologi. Jeg tror ikke markedet blir slik det var i 1999 eller i 2000, men bedre enn det har vært den senere tiden, sier Angelil til TDN Finans.

 

Også storaksjonær og styremedlem Alain Angelil var godt fornøyd med Elteks kvartalsresultatet.

 

-Det er moro å se det går bedre. Nå kan man etter hvert kanskje snakke om utbytte igjen. Hele bransjen går bedre, sier Alain Angelil til TDN Finans.

Link to comment
Share on other sites

Meglerhus bråsnur

Nå anbefaler Norse Securities sine kunder å laste opp med Eltek-aksjer. Oppsiden kan være stor.

 

Norse Securities har i dag sendt ut en kjøpsanbefaling på Eltek. Tidligere opererte meglerhuset med en salgsanbefaling.

– Vi tror selskapet vil fortsette veksten inn i 2005, først og fremst basert på økte markedsandeler, skriver Norse.

 

6-9 måneders kursmål settes til 100 kroner, mens aksjen nå omsettes for 69 kroner.

Link to comment
Share on other sites

Benytt Eltek-fall til aksjekjøp, anbefaler megler.

Fra HO: Artikkel av: Øystein Byberg (16.2.04 14:18)

Eltek-aksjen har brutt motstanden på 62-63-nivået og med det utløst kjøpssignal. Ifølge megler og sjefanalytiker Oddbjørn Windstad i Christiania Securities er aksjen overkjøpt, og faller i det korte bildet noe tilbake.

- Vi anbefaler å benytte eventuelle kursfall ned mot støtten til å kjøpe aksjen, skriver Windstad i dagens morgenrapport.

Kursmål 83 og stop los 61 kroner opprettholdes.

Eltek-aksjen faller 1,5 prosent til 66,50 kroner.

Link to comment
Share on other sites

fra HO: "Artikkel av: Odd Steinar Parr (17.2.04 11:54)

Cingular Wireless, et joint venture mellom SBC Communications og BellSouth har ifølge Reuters gjort avtale om å kjøpe AT&T Wireless Services for 15 dollar aksjen eller rundt 41 milliarder dollar i kontanter.

Avtalen realiserer dermed det største mobilselskapet i USA. "

 

Er ikke Cingular storkunde hos ELTEK. I såfall kan dette snart gi ELT en kraftig løst opp.

Link to comment
Share on other sites

Jeg vet hva som kommer, kjøp Eltek !!! Dette ment som ett hyggelig tips til dere som trenger penger og ventetiden er ikke lang.

 

Slike innlegg er ikke nødvendig å legge inn hvis det ikke er noe i det. Hvis du vet hva som kommer, hvorfor ikke skrive det her?

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Pga sannsynlig stor oppside, holder jeg et godt øye med ELT (og NER). Jeg tror vi snart får slike anbefalinger, når meglerhusene har lastet opp nok.

 

"Anbefaler fire IT-aksjer.

Meglerhus anbefaler kjøp av fire børsnoterte IT-aksjer. Artikkel av: Stian Jacobsen (25.2.04 15:35)

Christiania Securities opererer med en kjøpsanbefaling på fire børsnoterte IT-aksjer. Selskapene som kommer inn i varmen er:

 

EDB Business Partner

Eltek

Ementor

Tandberg Data

"

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • 1 month later...

Synes det er sterkt av Eltek å ikke falle mer tilbake på en ellers rød dag. Det viser seg ofte at å levere et resultat "kun" etter forventingene kan føre til et større skritt tilbake.

Eltek bekrefter med dette at det går riktig vei.

Blir ikke overasket med en over 80,- før q2.

 

Synspunkter?

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Noen som vil diskutere dagens og kansje neste dagers vinner på OSE..?

 

Merkelig med så laber interesse rundt en av de virkelig interessante aksjene nå om dagen. :?:

 

Eltek vil være et godt case både på kort og lang sikt.Med både gode resultater og meget positiv guiding fremover :!:

 

-Ikke dumt at ledelsen ha begynnt å handle litt heller :thumbright:

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Ifølge Ole Gulsvik i Norse Securities er markedet nå langt mer usikkert en da var i vår. Han sier til Finansavisen at han ikke ville ha satset på de spekulative aksjene i dagens marked, men plukket de aksjene som i dag vise solid inntjening og som vil fortsette med gode marginer inn i de neste kvartalene.

- Blant teknologiaksjene vil jeg satse på dem som har høy kvalitet på inntjeningen. Både Tandberg Television og Eltek leverer god vekst, solide marginer og sterk cash-flow. Disse selskapene vl også gjøre det bra i 2005, fastslår Gulsvik.

 

pplot.php?paper=ELT&exchange=OSE&from=20

 

Brukbar bevegelse her. Skulle tro den kan bli en bra traderkandidat? Noen med formeninger?

Link to comment
Share on other sites

Eltek vurderer emisjon

 

Eltek vurderer rettet emisjon på inntil 2,82 millioner aksjer.

 

Artikkel av: Odd Steinar Parr (25.8.04)

 

Reuters får i dag opplyst fra Elteks finansielle rådgivere Enskilda Securities og DnB Nor Markets at selskapet nå undersøker muligheten for å gjennomføre en rettet emisjon på inntil 2,82 millioner aksjer.

Kursen skal evt. settes gjennom bookbuilding.

 

- Eltek evaluerer for tiden flere oppkjøp og en evt. emisjon vil gi fleksibilitet for finansiering av slike oppkjøp, heter det ifølge nyhetsbyrået i en uttalelse fra selskapet.

Link to comment
Share on other sites

En emisjon på 2,82 mill. aksjer tilsvarer en utvanning på nøyaktig 10% av aksjeverdien.

Likevel er det et tegn på styrke at selskapet vurderer oppkjøp. Aksjen vil nok ikke falle 10%, men noen prosent. Dessuten vil jo ikke emisjonskursen være like høy som markedskursen. Igår falt aksjen 1,61%. Kanskje den faller like mye idag.

 

Men som jeg har sagt i Traders pit idag; det ser ut som om vi kan få en grønn og fin børsdag idag.

Link to comment
Share on other sites

Så kom Eltek-meldingen

 

Eltek har offentliggjort detaljene rundt sin rettede emisjon. Aksjen kan falle.

 

Eltek har gjennomført en rettet emisjon mot norske og internasjonale institusjonelle investorer på 2.820.000 nye aksjer til kurs 59 kroner. Emisjonen gir en samlet kapitaltilførsel på 162 millioner kroner etter fradrag for transaksjonskostnader. Bookbuilding ble avsluttet i går. Tilretteleggere har vært Enskilda Securities og DnB NOR Markets.

Emisjonen er gjennomført for at Eltek skal være i en god posisjon til å forhandle og gjennomføre attraktive oppkjøp.

 

Eltek sluttet på 61 kroner i går.

 

Fra www.hegnar.no

 

Ser ut som om Eltek kan falle endel idag, ihverfall under 60.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


 • Lage deg en bruker i dag for alle funksjoner. Helt gratis!

  Logg inn eller lag deg en bruker

×
×
 • Create New...