Jump to content

BLO - Blom


dunlop

Recommended Posts

Børsmelding idag:(utheving gjort av PAN)

 

 

Blom har som et ledd i finansieringen av Simmons Aerofilms

Ltd hentet inn ny egenkapital gjennom en rettet emisjon

jfr. egen børsmelding 18.02.05. I 2004 var selskapet

gjennom en periode med sterk vekst både i Norge og

internasjonalt.

 

Som en følge av dette har Blom valgt å inngå avtale med

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) om et fremtidig

samarbeide. SEB vil overta all eksisterende finansiering og

samtidig kunne tilby oss et meget bra cash management

produkt. Videre har banken innvilget oss et lån på Nok 27

mill. som dekker fremmedkapital for finansiering av Simmons

Aerofilms Ltd. Betingelsene for finansieringen er

konkurransedyktig og vil medføre en vesentlig reduksjon i

våre finanskostnader.

For nærmere opplysninger kontakt adm. dir Dirk Blaauw tlf.

23 11 58 03

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 234
  • Created
  • Last Reply

BLO:KOMFORTABLE MED Å LEVERE I TRÅD MED MARKEDETS FORVENTNINGER

 

Oslo (TDN Finans): Blom er komfortable i forhold til å levere i tråd med

markedets forventninger.

 

Det sier administrerende direktør Dirk Blaauw i Blom til TDN Finans fredag.

 

Da Blom la frem sine kvartalstall torsdag, guidet selskapet om en organisk

vekst på mellom ti og 15 prosent. I tillegg ble det åpnet for ytterligere

vekst gjennom oppkjøp.

 

-Vi føler oss komfortable på at vi skal levere i tråd med forventningene,

sier Blaauw.

 

-Og hva er forventningene?

 

-Det foreligger noen analyser i markedet, sier Blaauw til TDN Finans.

 

Fredag gjennomførte Blom en rettet emisjon på 2,65 millioner aksjer til

kurs 13,25 kroner, tilsvarende en rabatt på nær syv prosent i forhold til

gårsdagens sluttkurs. Emisjonen vil blant annet gå til å delfinansiere

kjøpet av Simmons Aerofilms. Emisjonen var tilrettelagt av Enskilda

Securities.

 

-Utover å delfinansiere transaksjonen med Simmons Aerofilms, gir emisjonen

oss et godt grunnlag til videre vekst og fleksibilitet i forhold til

finansiering av fremtidige strategiske muligheter, sa styreformann Gunnar

Hirsti i Blom i en kommentar i en børsmelding fra selskapet.

 

Blom har også inngått en avtale med Skandinaviska Enskilda Banken (SEB),

til bedre vilkår enn tidligere bankavtaler.

 

Avtalen gjør at SEB overtar alle eksisterende engasjementer til Blom.

Videre har banken innvilget et lån på 27 millioner kroner i forbindelse med

kjøpet av Simmons Aerofilms, som Blom kjøpte i januar for vel 78 millioner

kroner. Tidligere måtte Blom forholde seg til syv forskjellige banker.

 

-Vilkårene på lånene er bedre, men det primære er at vi får en nordisk bank

som kan betjene oss bedre. En får nå en mye sterkere bankforbindelse og

bedre cash management, sier Blaauw.

--

christopher.mollerlokken@tdn.no

TDN Finans - tel +47 22 00 11 55

 

#CODES C/BLO

 

2 meglerhus har analyser og forventninger over 23

Link to comment
Share on other sites

Dagens Orion...

 

Blom (13,60) har hatt en fantastisk kursutvikling, men det er ikke vanskelig å regne seg frem til at prisingen fortsatt er relativt lav. P/E for inneværende år er på 8,9 fallende til 7,7 til neste år, og dette er meget attraktivt, spesielt sett i lys av utsiktene til nye innvan-nende oppkjøp. Vi ser ingen grunn til at ikke aksjen skal stige opp mot 18 på noen måneders sikt, og opp dit er det over 30%. Hovedrisikoen er negative over-raskelser knyttet til due diligencen som skal gjennom-føres av britiske Simmons Aerofilms i forbindelse med overtakelsen av selskapet.

Link to comment
Share on other sites

BLO - KARTLEGGING AV FLOMKATASTROFEN I INDONESIA.

http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=103588

 

 

Norske myndigheter har bevilget midler til Indonesia

øremerket for kartlegging av Aceh-provinsen på den

Indonesiske øya Sumatra. Blom har blitt tildelt kontrakten

med det statlige Indonesiske kartverket for å gjennomføre

oppdraget.

 

Kontrakten, som omfatter flyfotografering, kartleggig og

prosessering, skal gjennomføres i 1. og 2. kvartal 2005 og

har en verdi på ca. Nok 13,7 mill. Ved bruk av Bloms full

digitale produksjonslinje vil digitale bilder til bruk i

hjelpearbeidet være tilgjenglig umiddelbart, og detaljerte

kartdata til bruk i gjenoppbyggingen av området vil bli

levert innenfor korte tidsfrister.

 

Blom har på svært kort tid utarbeidet planer for

gjennomføring av oppdraget. Kontrakten involverer fly fra

Finland og kamerateknologi fra vårt tyske datterselskap.

Prosessering vil primært gjøres ved vår produksjonslinje i

Indonesia.

 

Spørsmål bes rettes til adm. direktør Dirk Blaauw på tlf.

23 11 58 03.

Link to comment
Share on other sites

Blom - Oppmålingskontrakt i Indonesia ( CAR )

 

Blom kunne i går melde at selskapet har fått en kontrakt på NOK 13,7m av det indonesiske kartverket for kartlegging av Aceh-provinsen på øya Sumatra. Kontrakten er finansiert av norske myndigheter, og er et ledd i både hjelpe- og gjenoppbyggingsarbeidet i regionen etter flomkatastrofen 26. desember. Oppdraget består av flyfotografering, kartlegging og prosessering av kartdata, og skal gjennomføres i 1. og 2. kvartal inneværende år. Blom vil ta i bruk fly fra Finland, kamerateknologi fra Tyskland (Vexcel storformat digitalkamera), mens selve prosesseringen vil bli gjort ved selskapets kartproduksjonsanlegg i Indonesia.

 

Til tross for at kontrakten er relativt liten i størrelse og mulighetene for utvidelse (ifølge ledelsen) er begrenset, tar vi kontrakten som ytterligere dokumentasjon på at Blom er godt posisjonert - både markedsmessig og teknologisk. Kontrakten viser også at ledelsen i Blom er proaktive i forhold til mulighetene markedet byr på. Gitt oppdragsgiver og betaler tar vi det for gitt at kontrakten møter marginkravet til selskapet (EBIT 8-12%). Denne kontrakten må vel også anses å være en 'ad-hoc' kontrakt som ikke inngår i selskapets egne budsjetter eller den guiding de har gitt til markedet. Vi gjør likevel ingen forandringer i våre estimater, men registrerer at kvaliteten og synligheten i inntjeningen i Blom er høy - noe som reduserer risikoen.

 

Blom prises i dag til 11,1x og 8,3x inntjeningen per aksje for henholdsvis 2005 og 2006 - multipler som ikke burde skremme noen gitt selskapets utsikter for videre vekst innenfor den maritime såvel som landbaserte virksomheten. Vi gjentar vår kjøpsanbefaling og vårt 6 mnd kursmål på NOK 17 per aksje i den tro at markedet enda ikke er ferdig med å reprise Blom som et teknologibasert vekstselskap. Nye kontrakter og innvannende oppkjøp vil være klare triggere som vil utligne verdigapet vi ser i aksjen i dag.

 

(Analytiker og nærstående eier 40 000 aksjer i Blom)

Link to comment
Share on other sites

Jeg skulle skrive KVI og BLO, men etter at jeg hadde skrevet KVI, ringte telefonen fra en som er ansatt i KVI. Derfor glemte jeg at jeg var på en BLO-streng.

 

Men når jeg først er inne her igjen, så kan jeg også nevne at norges beste megler, Stig Myrseth, er meget positiv til BLO og spår kraftig oppgang i løpet av året. Beklager dersom det er opplyst tidligere. Dette begrunnes bl.a. med:

- Kjøpet av Simmons aerofilms har innvannende effekt på BLOs mulipler.

- Aksjer er fundamental billig

- Ledelsen har en solig merittliste og det ventes en fortsatt positiv nyhetsstrøm fremover.

 

BLO er nok mer enn doblingskandidat.

Link to comment
Share on other sites

BLO - STØRRE UTTAK PÅ RAMMEAVTALEN MED STATENS SJØKARTVERK

28.02.2005 12:03

 

Blom ASA`s datterselskap, Blom Maritime AS i Stavanger, har

inngått en avtale med Statens Sjøkartverk om arbeid som

skal utføres i 2005 til en samlet verdi av Nok 19

millioner. Dette er vesentlig mer enn for 2004, da samlet

volum utgjorde Nok 7 mill. Kontrakten for 2005 inkluderer

også opsjoner som danner et grunnlag for en mulig utvidelse

av arbeidsomfanget.

 

For nærmere opplysninger kontakt adm. dir Dirk Blaauw tlf.

23 11 58 03

Link to comment
Share on other sites

Det er litt merkelig ja fra Orion sin side. For kort tid siden anbefalte de Blom så sterkt at kursen hoppet kraftig, nå kort tid etter tar de den ut av porteføljen sin. Kan dette være bare for at enkelte tror de "vet noe", slik at kursen går ned, og de har fått "sikret gevinst" og kjøper seg inn igjen..?

Link to comment
Share on other sites

Blom - Dreier fokus mot Maritime (CAR)

 

 

Blom meldte i går å ha inngått avtale med Statens Sjøkartverk om arbeid for 19 mill kr i 2005 gjennom datterselskapet Blom Maritime AS. Avtalen ligger innenfor tidligere inngåtte rammeavtale, men med en økning på 270% ift til 2004-volumet. Den nye avtalen inkluderer også opsjoner for videre utvidelse. Inkludert avtalen i Indonesia har dermed Blom meldt om nye kontrakter tilsvarende 26 mill kr mer enn i fjor, og en oppjustering av vårt estimat på 371 mill kr i omsetning '05 rykker stadig nærmere, med vekt på Maritim-virksomheten.

 

Avtalen er i tråd med våre forventninger om en dreining av fokus mot Maritime-segmentet. Innen Mapping har Blom lykkes i å konsolidere markedet og har oppnådd kritisk masse som kvalifiserer selskapet til å konkurrere om større kontrakter. Vi venter at selskapet vil følge samme konsolideringsstrategi innen Maritime, selv om vi ikke venter like innvannende oppkjøp.

 

Blom har i våre øyne fremstått som meget attraktivt priset, et syn som ikke endres av de siste ukenes konsolidering. Aksjen handles nå på henholdsvis 11,1x '05 og 8,3x '06 EPS. Tilsvarende er EV/EBIT 9x og 6,2x. At stor selgerside presser ned kursen, samtidig som selskapet melder om en ny kontrakt, gjør tidspunktet meget godt for en inntreden i aksjen. 6-måneders target 17 kr opprettholdes.

Link to comment
Share on other sites

BLOM KONTRAKTER PÅ 50MILLIONER PÅ TO UKER!!SNART KOMMER ENKELT KONTRAKTER TIL 50MILL++!FALLENDE TREND BRUTT!!KLART KJØP!!

 

Nå gar toget hvert øyeblikk i Blom.Kontraktene kommer på samlebånd.Og Blom er nå meget godt posisjonert for å huke inn de store kontraktene i emerging markets.Blom får flere og flere referanser å vise til å kjemper nå om mega kontraktene!De er nå kjempen i Europa, og utfordrerne er kun i USA.Blom har nyeste teknologi av samtlige kartmålingsselskap i verden, de andre selskapene henger etter.Derfor får Blom kontraktene siden de allerede har god erfaring med nyeste teknologi.I tillegg er det et vestlig selskap med også baser i Øst Europa(Romania) og Asia(Indonesia).I tillegg har mange datterselskap god kjennskap til Øst Europa.I Tyskland har Blom Geo-Tech som datterselskap, der det er to ingeniører som kan flytende russisk pga studier i Russland.Geo-Tech har god erfaring i Øst-Europa.Og Blom kommer til å ekspandere videre i Øst Europa. Ukraina, Russland, Hviterrussland etc.I tillegg nærmer det seg avklaring i Ukraina.Der Blom med 99% sikkerhet vinner!Og samlet kan det gi kontrakter på opptil 500mill.I tillegg til at det er andre mega kontrakter i Øst-Europa som Blom lett kan få!

 

Kjøp anbefales nå!Fallende trend i tillegg brutt, så vi kan vente rally i aksjen i løpet av kort tid...

 

Klinsi

Link to comment
Share on other sites

BLO - SIMMONS AEROFILMS LTD. - LØFTE AV STYREFORBEHOLD

15.03.2005 09:55

 

Styret i Blom ASA vedtok på styremøte 14. mars 2005 å løfte

sitt forbehold knyttet til due diligence vedr. oppkjøp av

Simmons Aerofilms Ltd. (ref. børsmelding 31. januar 2005).

Endelig oppgjør vil finne sted 31. mars 2005. Transaksjonen

med Simmons Aerofilms Ltd blir finansiert gjennom

kapitalutvidelsen 18.02.05 og gjennom lån i Skandinaviska

Enskilda Banken (SEB) (ref. børsmeldinger 18. februar 2005)

 

For nærmere opplysninger kontakt adm. dir. Dirk Blaauw tlf.

23 11 58 03.

Link to comment
Share on other sites

Sakset fra HO. er dette rett eller bare typisk HO pjatt

 

Innlegg av: Gjest  (16.03.05 20:03), lest 140 ganger

Ticker: BLO

 

Fantastisk lav PE!

 

Med en fortjeneste på ca kr 3- pr aksje i 2005 så selges BLO nå med en P/E på 4,3. Vet ikke i farten om et eneste selskap på Oslo Børs som har samme forholdstallet.Det går neppe lang tid før en eller annen analytiker finner ut at aksjen er hardt underpriset, igjen. Det tok tid før de fant ut at 2004-tallene ga grunnlag for reprising, men ser tydeligvis ikke bildet for 2005.

 

PT

Link to comment
Share on other sites

Ser Blom i 20

Blom er i ferd med å utløse kjøpssignal. CAR mener aksjen kan gå mye i år.

 

Artikkel av: Odd Steinar Parr (22.3.05 13:50)

 

 

 

I sin morgenanalyse i dag har Corporate Advice & Research (CAR) sett på det tekniske i Blom-aksjen.

 

- Etter en kraftig oppgangsperiode har Blom konsolidert i underkant av 13 kroner. Aksjen ligger nå i en kileformasjon med høyere bunner og lavere topper. Ved brudd over 13 utløses et kjøpssignal med kortsiktig potensiale opp mot forrige topp på 14,90, og ved brudd på dette nivået er neste motstand først opp mot 20 kroner, som er kursmål ut året, heter det i analysen.

 

Blom-aksjen er sist omsatt for 12,80 kroner på Oslo Børs, etter en oppgang på 0,79 prosent.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

- Billig aksje

- Aksjen ser fremdeles billig ut, sier CAR-analytiker Erik Roland etter å ha funnet frem til vekstcaset Blom.

 

Artikkel av: Thomas Erling Oksum (31.3.05 06:06)

 

 

CAR-analytiker Erik Roland mener kartselskapet Blom er tingen.

 

- Se på Blom. Aksjen, et vekstcase, prises kun 10 ganger inntjeningsestimatene for 2005, sier han ifølge Finansavisen idag.

 

- Aksjen ser fremdeles billig ut ettersom den nekter å rive seg løs fra resten av markedet. Jeg tror investorene trenger å se bevis på at pengene kommer inn. Resultatene kommer heller ikke i første kvartal, sier Roland og mener inntjeningseffekten av den selskapets nylig inngåtte kontrakter først kommer i andre kvartal.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Corporate Advice & Research endrer i dag i sin anbefalte portefølje.

Av:Svend E Larsen - Stocklink - 26.04.2005 10:31

 

Corporate Advice & Research endrer i dag i sin anbefalte portefølje.

 

"Basert på et sterkt riggmarked og stigende verdier og rater for premium jack up rigger velger vi å ta Petrojack inn i vår portefølje. Noe motvillig velger vi å ta ut Blom, men, ettersom de resultatmessige triggerne trolig vil gjøre seg mer gjeldende i 2. kvartalsrapporten, vil det følgelig ta noe tid før reprisingen fortsetter i dette caset", heter det fra CAR.

 

Blom: siste 11.6 -3,33%

Link to comment
Share on other sites

BLO - RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005

 

KVARTALET UNDERBYGGER FORVENTNINGER OM ET STERKT ÅRSRESULTAT

 

Resultat for 1. kvartal 2005 viser et overskudd før skatt

på NOK 5,5 millioner etter en omsetning på NOK 67

millioner. Dette er en meget sterk vekst sammenlignet med

tilsvarende kvartal for 2004, som var det første kvartalet

på 4 år hvor selskapet kunne vise overskudd. Veksten i

omsetning utgjør 100 % mens veksten i EBITDA utgjør 426 %.

Resultat før skatt har økt fra NOK 0,5 millioner til NOK

5,5 millioner. Målt mot underliggende aksje viser resultat

før skatt en økning fra NOK 0,03 til 0,19 pr aksje.

 

Første kvartal er normalt preget av lavere verdiskapning

enn øvrige kvartaler, da store deler av årets arbeid blir

kontrahert i første kvartal. Kontrakttilførselen har i

løpet av kvartalet vært god og selskapet har rapportert om

til sammen NOK 110 millioner i nye internasjonale

kontrakter. Totalt har selskapet i dag et kontraktsvolum

som utgjør NOK 334 millioner.

 

Styret er tilfreds med gjennomføringen av kjøpet av Simmons

Aerofilms Ltd. Transaksjonen ble gjennomført helt etter

planen. Konsernets struktur for landbasert kartvirksomhet

har nå fått en størrelse og en markedsmessig

gjennomslagkraft som muliggjør videre organisk vekst.

Imidlertid er det den samlede teknologiske kompetanse som

gir det beste fundamentet for videreutviklingen av

selskapet og for inntjening og langsiktig verdiskapning for

aksjonærene.

 

Styret vil med utgangspunkt i den samlede ressursbase som

selskapet nå representerer, søke å videreutvikle selskapet

med vekt på teknologiske løsninger hvor konkurransen kan

være mindre og marginene bedre. Slik vekst vil ble søkt

gjennom fortsatt videreutvikling av den strategi selskapet

har ført, men med styrket fokus mot tjenester hvor

selskapet samlet har et konkurransefortrinn.

 

RESULTATFORHOLD

 

(Beløp i Nok 1000) 1.kv.2005 1.kv.2004 pr.31.12.2004

 

 

Driftsinntekter 67 460 30 095 179 596

 

EBITDA 9 924 1 884 29 057

 

EBIT 6 010 158 19 282

 

EBT 5 491 545 17 307

 

 

Spørsmål kan rettes til adm.dir Dirk Blaauw tlf. 23115803

 

Vedlegg følger på www.newsweb.no

Link to comment
Share on other sites

Likte denne fra HO (spesielt overskriften):

 

Kanonvekst for Blom

 

Blom har lagt bak seg et meget bra kvartal.

 

 

Artikkel av: Øystein Byberg (28.4.05 08:36)

 

 

Relaterte artikler Se aksjeticker

- Børsen soper inn - CARs favorittaksjer

- Vraker to aksjer

- BLO

 

 

 

 

Blom opplyser at resultatet for første kvartal 2005 viser et overskudd før skatt på 5,5 millioner etter en omsetning på 67 millioner kroner. Ifølge selskapet er dette en meget sterk vekst sammenlignet med tilsvarende kvartal for 2004, som var det første kvartalet på fire år hvor selskapet kunne vise overskudd.

I første kvartal i fjor var overskuddet på 0,5 million kroner, mens omsetningen var på 30,1 millioner kroner.

 

Driftsresultatet ble forbedret fra 0,2 million kroner i første kvartal i fjor til 6,0 millioner kroner i år.

 

Første kvartal er normalt preget av lavere verdiskapning enn øvrige kvartaler, da store deler av årets arbeid blir kontrahert i første kvartal. Kontrakttilførselen har i løpet av kvartalet vært god og selskapet har rapportert om til sammen 110 millioner kroner i nye internasjonale kontrakter. Totalt har selskapet i dag et kontraktsvolum som utgjør 334 millioner kroner.

Link to comment
Share on other sites

Da kom resultatet.Dette var MEGET oppløftende.Hadde ingenting å frykte her.Og nå tor jeg snart Orion og CAR kommer til å bulle innen kort tid.

 

Fra presentasjonen:

 

67 mill i omsetning.Knuste vel de fleste spådommer her.Simmons er inne i 2mnd.Med tanke på den veksten den har hatt, er nettorentebærende gjeld på 10millioner lav.Blom har 40mill i kassen.

 

Marginene i kvartalet var bedre enn ledelsen hadde signalisert på forhånd.Og ledelsen sier at de skal MINST ha denne marginen resten av året, men med STORE muligheter for enda bedre marginer de neste kvartalene.

 

Avtalen med SEB.Gjør at Blom nå styrker sin likvididetssituasjon.De får et cash management produkt.

 

Ordreboken ser meget bra ut.330millioner.I tillegg at det kommer løpende småoppdrag kontinuerlig, som ikke tas med i disse tallene.

 

De har gode marginer på de internasjonale kontraktene i ordreboken.Blauuw signaliserer at Blom har bedre marginnivå og et bedre kostnadsbilde enn sine konkurrenter i verden.

 

På de internasjonale kontraktene pleier det vanligvis å være rundt 3-5 selskaper som legger inn anbud.Og det virket som konkurrentene for Blom i hovedsak er i Nord Amerika.

 

På internasjonale kontrakter er det limiterte konkurrenter sa ledelsen.

 

Simmons ordrebok ikke tatt med.Simmons har hatt en enorm vekst fra 2003 til 2004. Fra over 60mill i omsetning til over 120mill.Mye av veksten skyldes avtaler med det britiske kartverket.Blauuw sa at man ikke kan forvente samme stigningstakt, men veksten skal i det minste ikke avta.Selskapet vil vokse videre.

 

Blom Maritime: Fått mange gode kontrakter, og avtalen med sjøkartverket er oppjustert fra 20mill til 28mill.De ser sterke marginer, og jobber fortsatt med konsolidering i dette markedet.Uten at ledelsen ville gå så dypt inn i dette.

 

Pictometry: Er et amerikansk program som Blom har patent på i Skandinavia og Storbritannia.Som de kommer til å markedsføre meget hardt, og har sterk tro på.Med dette programmet kan man fly med 5 kameraer og dermed få skrå bilder, altså man kan få bilder fra alle vinklene av en bygning.De har kjempe tro på dette produktet.Se vedlegg for å se bruksområdene.

 

Kompetasnen i selskapet:60% av de ansatte har Bachlour eller Master.Ikke mange Børsselskaper som har en slik kompetanse i sine selskaper.

 

Fremtiden:Kommer til å satse på nye tjenester.De skal finne tjenester med høye marginer, og der de har få konkurrenter.Markeds etterspørselen er stigende etter Bloms tjenester.Blom forventer å gjøre ENDA bedre marginer fremover enn de har vist i dette kvartalet.

 

Overskudd:Sverige+Norge+Sverige, er ikke gjenstand for betalbar skatt.

 

Gjeld:30millioner av gjelden er rentefri kreditt fra Simmons.

 

Dere får spørre hvis dere lurer på noe.Kan hende jeg har utelatt enkelte ting som jeg ikke kommer på nå.

 

Klinsi

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Orion har en oppdatering av BLO i dag, her er konklusjonen:

Blom har gjennom organisk vekst og oppkjøp etablert seg som det største kartproduksjonsselskapet i Europa. På basis av gode vekstutsikter og lav vurdering opprettholder vi vår kjøpsanbefaling åp aksjen.

 

Kursmål fra Orion: 16,35

 

Fra imarkedet.no i dag:

Blom sikrer seg unik teknologi

 

Blom har inngått avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i svenske TopEye AB i Gøteborg for til sammen 25 millioner svenske kroner.

 

Link

Link to comment
Share on other sites

Idet BLO ikke er kommentert på en uke, finner jeg grunn til å lette denne strengen og samtidig påpeke at resultat for 2. kvartal skal fremlegges 27. juli d.å.

 

I 1. kvartal var overskuddet før skatt på NOK 5,5 millioner etter en omsetning på NOK 67 millioner. Jeg minner også om hva som ble skrevet ifm. 1. kvartal:

 

"Første kvartal er normalt preget av lavere verdiskapning enn øvrige kvartaler, da store deler av årets arbeid blir kontrahert i første kvartal. Kontrakttilførselen har i løpet av kvartalet vært god og selskapet har rapportert om til sammen NOK 110 millioner i nye internasjonale kontrakter. Totalt har selskapet i dag et kontraktsvolum som utgjør NOK 334 mill."

 

Til sammenligning omsatte BLO i 2004 for 179,6 millioner med et resultat til disposisjon på 29,9 millioner kroner.

 

Dette kan neppe tolkes på annen måte enn at vi kan forvente et sterkere resultat for 2. kvartal og betydlig sterkere årsresultat. Etter det svenske oppkjøpet

http://www.blomasa.com/?newsID=157

er BLOs fremtidsutsikter enda bedre.

 

For ordens skyld nevnes at BLO utgjør over 20% av min portefølje.

Link to comment
Share on other sites

Idet alle ikke har tilgang til Stocktalk, limes inn dette spørsmål og svar:

 

Spørsmål av Jus:

- Er det noen som tør å tippe resultatet blir for Q2? Og hva blir kursen etter at Q2 blir kjent?

 

Svar fraFuture

08.06.05 07:31

 

Det er guidet på en omsetning mellom 95 og 105 mill.kr., for 2.kv 2005.

 

I 2.kv. 2004 hadde Blom en omsetning på 46,6 mill. og en bunnlinje før skatt (EBIT) på 5,6 mill.

 

Vi snakker i 2.kv 05 om en omsetningsvekst på mer enn det dobbelte av 2.kv 04. Dobler vi også bunnlinjen får vi et reultat på 11-12 mill.kr. Det er likevel en del faktorer som tilsier høyere bunnlinje. I begynnelsen av 2004 slet Blom framdeles med anbud som de "måtte" vinne av økonomiske grunner, for å sikre driften. Signalet nå er helt klart at marginene øker, sammen med ordrereserven. Oppkjøpte bedrifter har og høyere marginer enn det Blom hadde tidligere.

 

Et råtips for 2.kvartal 2005 er at Blom det kvartalet kommer til å tjene 14-15 mill.kroner (før skatt) eller nærmere kr 0,45-0,50 pr aksje. Da er de meget godt i rute til å levere et kjemperesultat i 2005. Omsetningen og marginene kommer etter min mening til å øke for hvert kvartal fremoevr.

*******************************************************************

 

Hvis denne spådommer visere seg å holde mål, kan man trygt si at BLO er kraftig underpriset. Kan noen være med på å søke info/fakta og rapportere tilbake. Dvs. jeg har for mange aksjer i min portefølje for å kunne følge de så godt som jeg ønsker. Derfor har jeg planer om å selge meg ut i tre aksjer. Men BLO er i k k e med i mine slagsplanere.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


  • Lage deg en bruker i dag for alle funksjoner. Helt gratis!

    Logg inn eller lag deg en bruker

×
×
  • Create New...