Jump to content

BLO - Blom


dunlop

Recommended Posts

  • Replies 234
  • Created
  • Last Reply
Megler1...diskuter heller på Imarkedet...ingen som leser aksjeforumet.no

42684[/snapback]

 

 

Jeg er inne på Imarkedet fra tid til annen, men det synes som svært mange tar "Siesta" der? Ihveretfall kan det gå mange timer og dager uten at en aksje blir kommentert. For mange som jobber med aksjer på heltid blir det for kjedelig. Men meglerstatistikken følger jeg godt med på. Den har jeg lært meg til å bruke på en måte som har gitt meg stoooore gevinster.

Link to comment
Share on other sites

Når du satser på BLO, er du i godt selskap med følgende investorer:

 

20 største aksjonærer pr. 11.05.2005

 

Antall % Aksjonær

2 232 399 7,07 HIRSTI LILLIAN NOR

2 082 400 6,59 BLAAUW DIRK NOR

1 662 000 5,26 DELPHI NORGE C/O STOREBRAND KAPIT NOR

1 082 000 3,43 DRESDNER BANK AG KUNDENDEPOT NOM DEU

1 075 000 3,40 NORKART AS NOR

1 051 900 3,33 BJØRNSTAD & JENDAL A NOR

791 000 2,50 DELPHI VEKST C/O STOREBRAND KAPIT NOR

571 000 1,81 MP PENSJON NOR

540 000 1,71 DEUTSCHE BANK AG CLIENTS ACCOUNT NOM DEU

520 000 1,65 SLETTE JAN NOR

444 300 1,41 HJELDE KLAUS NOR

400 000 1,27 NÆSS ROLF ALFRED NOR

360 000 1,14 HAUG ODD ROAR NOR

345 000 1,09 INTERIØRSENTERET AS FARGERIKE NOR

340 000 1,08 SKOTNER PEDER NOR

300 000 0,95 BAKKEVIG OSKAR JR. NOR

300 000 0,95 GOD DRIV AS NOR

300 000 0,95 BOREA AS NOR

280 000 0,89 KONGSRUD RUNE JACOB NOR

240 000 0,76 DELPHI NORDEN C/O STOREBRAND FONDE NOR

14.916.999 47,24 Totalt 20 største aksjonærer

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Med en kursøkning på over 8% (litt før børsslutt), er det kanskje på tide å lette litt denne strengen - og for å spørre om det er noen som vet om det er noe på gang? Såvidt jeg kan se er det kun fire mulige grunner til en slik solig kursøkning:

1) Aksjen er "glemt" og/eller kommet i skyggen av olje og riggmarkedet i det siste

2) En større kontrakt er under oppseiling eller i ferd med å undertegnes

3) At noen har klart å sannsynliggjøre resultatet for Q2 som skal komme om en god måned - dvs. 28.07.05

4) BLO har ordrebøkene fulle og kan derfor være i fare for å bli oppkjøpt. Flere har som kjent spekulert i dette i det siste. Men det er neppe tilfellet med en kursøkning på "skarve" 4%. Har det vært oppkjøp på gang har vi nok sett mange gangere dagens kursøkning med BLOs fremtidsutsikter. Og som kjent er det jo det som i hovedsak bestemmer kursen.

 

Her går vi ihvertfall spennende dager/uker i møte. Kommentarer/synspunkter?

Link to comment
Share on other sites

Hei Megler 1

 

Kom hjem idag og så til men forbauselse at Blom var steget med kr 1,10 det var jo strålende.

 

Har hatt aksjen i en uke med inngang på kr 12,20 men syntes at aksjen så noe svak ut, slik at jeg kjøpte bare noen tusen.

 

Hva er årsaken til den store omsetningen og kursøkning ? Jeg skjekket men min megler i DnB Nor, men han viste ikke noe. Ser på HO at en gjest snakker om storordere men på det forumet har det gått store ord før. Men at det er noe igang er jeg nesten sikker. Handler flere aksjer i morgen.

 

Hei

Link to comment
Share on other sites

På andre børssider diskuteres BLOs potensiale, - (stor)kontrakter - omsetningsvekst, overeskudd etc.... mens det her er stille som i graven?

 

Mine undersøkelser omkring BLO har ført til at jeg har gått ut av KIT og satset alt på BLO som nå er min 3. største investering etter DNO og KVI.

 

OBS. Følg med på meglerstatistikken vedr. hvem som er storkjøper!!

Link to comment
Share on other sites

På andre børssider diskuteres BLOs potensiale, -  (stor)kontrakter - omsetningsvekst, overeskudd etc....  mens det her er stille som i graven?

 

Mine undersøkelser  omkring BLO har ført til at jeg  har gått ut av KIT og satset alt på BLO som nå er min 3. største investering etter DNO og KVI. 

 

OBS. Følg med på meglerstatistikken vedr. hvem  som er storkjøper!!

44620[/snapback]

Enig synd at ikke flere følger med på Blom nå, tror det er store ting på gang...

Som sagt så solgte jeg Tom her om dagen (ok kun halvparten), og jeg skal ikke legge skjul på at Blom nå er min største investering..

Link to comment
Share on other sites

Her nevnes de viktigste faktorene jeg har tillagt vekt ved å vekte meg så kraftig opp i BLO (som jeg er bedt om å si noe om pr. e-mail:

 

- Resultat for 1. kvartal 2005 viste et overskudd før skatt på NOK 5,5 millioner etter en omsetning på NOK 67 millioner. Idet første kvartal normalt er preget av lavere verdiskapning enn øvrige kvartalel og store deler av årets arbeid blir kontrahert i første kvartal, er det grunn til å regne med større overskudd i neste kvartal.

- Kontrakttilførselen har i 1. kvartalet har vært god og selskapet har rapportert om til sammen NOK 110 millioner i nye internasjonale kontrakter.

- BLO har i dag et kontraktsvolum som utgjør NOK 334 millioner.!!!!!!!!!!!!

- Med oppkjøpet av Simmons Aerofilms Ltd har BLO en struktur for landbasert kartvirksomhet - både mht. størrelse og markedsmessig

gjennomslagkraft som muliggjør videre organisk vekst.

-BLOs styre sa ifm. Q1 at de ville søke å videreutvikle selskapet med vekt på teknologiske løsninger hvor konkurransen kan være mindre og marginene bedre og med styrket fokus mot tjenester hvor selskapet samlet har et konkurransefortrinn.

 

Ovennevnte faktorer kan - ettere min vurdering - ikke bety noe annet enn betydelig vekst i omsetning, marginer og resultater for 2005. Det vil ikke overraske meg om vi får bekreftet konturene av BLO som vekstmaskin eller et vekstselskap allerede ifm Q2. Da skal ihverertfall jeg være inne med en av mine beste/største investeringere - kanskje den største/beste?

 

Jeg håper ovennevnte var tilfredsstillende svar på de spørsmål som er stilt, men jeg er åpen for spørsmål eller kommentarer. - også om forhold som peker den andre veien.

Link to comment
Share on other sites

Sluker selskap

 

Blom har nå sikret seg alle aksjene i TopEye for 25 millioner kroner.

 

 

Artikkel av: Stian Jacobsen (4.7.05 08:27)

 

 

Blom har den 1. juli overtatt alle aksjene i TopEye AB. Overtakelsen har gått som planlagt og som tidligere annonsert i børsmelding datert 01.06.2005. Transaksjonen ble sluttført etter en gjennomgang av selskapet.

Kjøpesummen på 25 millioner svenske kroner er finansiert gjennom låneopptak på 10 millioner kroner, fem millioner i kontanter og 10 millioner er gitt som selgerkreditt over 12 måneder.

 

Kjøpet av TopEye har tilført Bloms landbaserte kartvirksomhet en unik utprøvd teknologi innenfor bruk av lasere for kartinnsamling.

Link to comment
Share on other sites

BLOM ASA (Last Updated 04.07.05) | About | Export | Print Week 27 Previous -->

Add to Shortcuts Investor % 04.07.05 Change 27.06.05

1 - HIRSTI LILLIAN 7.07 2,232,399 - -

2 - BLAAUW DIRK 6.59 2,082,400 - -

3 - DELPHI NORGE 5.26 1,662,000 0 1,662,000

4 - NORKART AS 3.40 1,075,000 0 1,075,000

5 - BJØRNSTAD & JENDAL A/S 3.33 1,051,900 0 1,051,900

6 - DRESDNER BANK AG 3.27 1,034,000 0 1,034,000

7 - DELPHI VEKST 2.28 721,000 0 721,000

8 - MP PENSJON 2.06 652,000 0 652,000

9 - SLETTE JAN 1.65 520,000 - -

10 - DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKA 1.58 500,000 500,000 0

11 - DELPHI NORDEN 1.53 483,000 0 483,000

12 - DEUTSCHE BANK AG 1.52 480,000 0 480,000

13 - HJELDE KLAUS 1.41 444,300 - -

14 - NÆSS ROLF ALFRED 1.27 400,000 - -

15 - INTERIØRSENTERET AS 1.16 365,000 0 365,000

16 - GRAND HOTEL TERMINUS AS 0.95 300,000 300,000 0

17 - CROWN HILL CHARTERING AS 0.95 300,000 0 300,000

18 - BAKKEVIG OSKAR JR. 0.95 300,000 - -

19 - KONGSRUD RUNE JACOB 0.92 290,000 - -

20 - NORDEA BANK DENMARK AS 0.74 234,328 234,328

 

Gigantutbytte til Hermansen

Av dn.no

 

Investor og skipsreder Folke Hermansen i Stavanger sikret rekordresultat for familieselskapet ifjor. Dermed henter han ut 578 millioner kroner i utbytte.

 

Folke Hermansen as er en gullgruve for Folke Hermansen og familie.

 

Ifjor endte driftsinntektene på 792,1 millioner kroner, og resultat før skatt på utrolige 783,1 millioner kroner, ifølge Dagens Næringsliv.

 

Dermed koster familien på seg et rekordutbytte på 578 millioner kroner.

 

Hvor store verdier som ligger i selskapet vil ikke milliardæren si noe om.

 

- Det kan jeg ikke svare på. Vi er ikke i markedet og lufter dete, sier Hermansen til DN.

 

I balansen er verdien av skip i det heleide datterselskapet Det Stavangerske Dampskibsselskab asa bokført med 2,1 milliarder kroner. Tomter, bygninger og anleggsmidler er bokført med vel 131 millioner kroner og verdipapirene er bokført med drøyt 612 millioner kroner ved utgangen av 2004

 

Ser denne karen er i ferd med å kjøpe seg inn i Blom. Virker som en trivelig medaksjonær dette... :rolleyes:

 

Etter sluttauksjonen i dag å dømme så er det lov å håpe på en videre oppgang i morgen...

Link to comment
Share on other sites

Kjøpere sålangt denne uken:

 

DnB NOR Markets +94.100

Nordea Securities AS +85760

Christiania Securities ASA +62000

Orion Securities ASA +59000

Kaupthing Norge +50000

Skandia Banken +36800

Crédit Agricole Indosuez Cheuvreux Nordic AB +29000

Danske Bank A/S +25700

Norse Securities AS +25000

Pareto Securities ASA +21000

UBS Waburg +200

Fokus Kapitalmarked -3000

First Securities ASA -10000

Net Fonds AS -11987

ABG Sundal Collier Norge ASA -50000

Fischer Partners Fondskommision AB -59000

Terra Securities ASA -149000

NordNet AB -206000

 

DNM muligens Rasmussen. Nordea muligens den danske klientkontoen som også har dukket opp på Topp20.

Link to comment
Share on other sites

Fra ST:

"Med en mulig reprirsing av BLO etter Q2, som venteelig skal bli bra, kan det være på tide å posisjonere seg i selskapet" sies det i dag fra kompetent meglerhold !!!!

 

Men er det noen som har noen begrunnet oppfatning om hva begrepet reprising vil bety i kursøkning?

Link to comment
Share on other sites

Handel sålangt denne uken:

ABG Sundal Collier Norge ASA +250k(tok300k i dag)

Norse Securities AS+70k

DnB NOR Markets+41100

Net Fonds AS+28368

Deutsche Bank AG London Branch+28k

Christiania Securities ASA+27k

Orion Securities ASA+25k

Danske Bank A/S+24400

Crédit Agricole Indosuez Cheuvreux Nordic AB +14500

First Securities ASA+14k

Skandia Banken+5400

UBS Waburg+200

Pareto Securities ASA even

Fokus Kapitalmarked-3k

Nordea Securities AS-16240

Kaupthing Norge-25k

Sparebanken Nord-Norge-30k

Fischer Partners Fondskommision AB-59k

Terra Securities ASA-169k

NordNet AB-226k

Link to comment
Share on other sites

Handler denne uken:

ABG Sundal Collier Norge ASA+250k

Net Fonds AS+67368

Norse Securities AS+70k

Skandia Banken+46300

Orion Securities ASA+45k

Deutsche Bank AG London Branch+28k

Christiania Securities ASA+27k

Danske Bank A/S+24700

Crédit Agricole Indosuez Cheuvreux Nordic AB+14500

First Securities ASA+8000

Pareto Securities ASA+5000

Enskilda Securities ASA+2000

UBS Waburg+200

Kaupthing Norge-1000

Fokus Kapitalmarked-3000

DnB NOR Markets-6900

Terra Securities ASA-40286

Sparebanken Nord-Norge-50k

Fischer Partners Fondskommision AB-59k

Nordea Securities AS-68240

NordNet AB-360k

Link to comment
Share on other sites

Blom Nr1 på Top 50 hos Investtech nå...beste kjøpskandidat..

Investtech:

 

Kjøpskandidat (Kort sikt) - 11. jul 2005

Blom har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen, og signaliserer med dette enda sterkere stigningstakt. Den positive utviklingen åpner imidlertid for kortsiktige korreksjoner tilbake fra dagens nivå. Aksjen har støtte ved ca 13.40 kr. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på kort sikt.

 

Kjøpskandidat (Lang sikt) - 11. jul 2005

Blom ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen nærmer seg motstanden ved ca 16.50 kr, noe som kan gi en reaksjon ned. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på lang sikt.

 

Kjøpskandidat (Middels lang sikt) - 11. jul 2005

Blom har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trend. Dette signaliserer en fortsatt sterk utvikling, og aksjen har nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake mot taket i trendkanalen. Ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 12.40 kr. Videre oppgang til 14.55 kr eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 13.00 kr. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 13.00 kr ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

 

Klinsi

Link to comment
Share on other sites

BLO, som i neste uke skal presentere Q2, har de siste dagene hatt en så kraftig oppgang at jeg lurer på om info om resultatet kan ha lekket ut? Vil ikke Oslo børs kunne annulere allee handler som er foretatt pga. insideinfo?

 

Uansetett går vi spennende tiden i møte

Link to comment
Share on other sites

Vanskelig å ta oss "vanlige" tradere for innside info, vi handler kanskje bare fordi vi forventer et bra Q2 resultat og fordi noen andre store kjøper (kanskje de sitter på innsideinfo, kanskje ikke). Uansett må det gode bevis/grunner til for å annulere kjøp, I de fleste innsidesaker jeg vet om så har det aldri forekommet, det vanlige er fengselsstraff og bøter, handlene står.

 

Det som skjedde i DNO i dag med annulering var for meg uventet, uventede "stop-loss" trigging i blant annet PAN og TOM tidligere har IKKE blitt annulert og det er en stor terskel før OSE begynner å annulere handler.

Link to comment
Share on other sites

Limer inn artikkelen fra Aftenposten som Klinsli har vært grei å skrive av for oss:

 

Kartselskap blomstrer igjen:

 

Kartselskapet Blom var vinner i mandagens aksjehandel på Oslo Børs med en oppgang på 7,75% endte aksjen på 15,30 kroner. Det ble omsatt Blom-aksjer for 14,6millioner kroner.

-Dagens opptur tror jeg kan være ryktedrevet, sier den ferierende aksjeanalytikeren Erik Rolland i CAR.

Bakgrunnen for ryktene har ifølge Rolland tilknytning til Microsofts nær forestående lansering av MSN Virtual Earth i USA. Dette er en søketjeneste med bruk av fotografier, som gir mulighet til å se et nabolag eller en bestemt bygning fra ni ulike vinkler.

-Det dreier seg om utrolige fancy greier, og det har et veldig stort kommersielt potensial. Den enorme bildedatabasen til tjenesten leveres av et selskap som heter Pictometry, som Blom er i tett dialog med, forteller Rolland.

 

Vil utvide. Administrerende direktør i Blom, Dirk Blaauw bekrefter overfor Aftenposten at det norske selskapet har en franchiseavtale i Storbritannia for Pictometrys produkt.

-Vi har tro på produktet, og vi har ytret ønske om å utvide franchiseavtalen til også å gjelde andre deler av Europa, sier Blaauw.

I følge analytiker Rolland svirrer det rykter og spekulasjoner om hvor mye den ventede Europa-lanseringen av MSN Virtual Earth vil ha å si for Blom. Han tror det kan være dette som skaper den sterke oppgangen i aksjekursen. Blom legger forøvrig fram rapport for andre kvartal neste uke.

-Oppgangen kan også skyldes forventninger om et knallresultat, sier Rolland.

Dagens sluttkurs er den beste på flere år for kartselskapet, CAR analytiker Rolland mener likevel verdien kan dobles, Blom ble etablert i 1954. Selskapet hadde sin forrige storhetstid midt på 90-tallet, med oppdrag i 100millionersklassen. Men da styreleder Gunnar Hirsti og administrerende direktør Dirk Blaauw overtok roret for halvannet år siden, ble selskapet priset til mellom 20 og 30 millioner. Ved stengetid igår var børsverdien 483 millioner kroner.

-De plukket opp selskapet på bunnen og med mange gode oppkjøp har Blom posisjonert seg godt for fremtiden. Likevel må det sies at det store potensialet i samarbeidet med Pictometry og MSN Virtual Earth fortsatt er luftig og langt fram i tid, sier Rolland.

 

Fra Aftenposten...Carl A.Dahl...

 

Denne artikkelen har vel sin plass også i dette forumet.

Ny brillefin dag dette :) . Ser ut til at det ikke skal stoppe her. Gleder meg til i morgen :D

Link to comment
Share on other sites

Fra Hegner Online:

 

Myrseth om rykter

Analysesjef Stig Myrseth i Orion kommenterer utviklingen i Blom-aksjen.

Artikkel av: Øystein Byberg (20.7.05 12:17)

 

Mandag og tirsdag steg Blom-aksjen totalt 18 prosent. Det har ikke kommet meldinger fra selskapet.

- Det er snakk om at resultatene i andre kvartal blir veldig godt, sier analysesjef Stig Myrseth i Orion Securities til Finansviasen.

 

Han viser også til at det kan være forventninger til offentliggjøring av en større Microsoft-avtale, hvor Blom skal levere kartdata til MSN Virtual Earth i USA.

 

I dag faller imidlertid Blom 1,2 prosent til 16,70 kroner.

---------------------------HO artikkel slutt -----------------------------------

 

Dersom ovennevnte avtale går i orden, får vi sannsynligvivs en sterkere oppgang enn de siste to dagene.

Link to comment
Share on other sites

Nå blir det feiring med Champis og BLOMster:

 

Nyhet fra OB

 

BLO - BLOMS BESTE KVARTALSTALL GJENNOM TIDENE

 

08:30

BLO - BLOMS BESTE KVARTALSTALL GJENNOM TIDENE

 

2. kvartal 2005 viser et EBITDA resultat på Nok 21,2 mill,

tilsvarende 20 % av omsetningen på Nok 106,7 mill for

kvartalet. Dette er en økning i omsetningen på 129 % og

økning i EBITDA resultat på 140 % sammenlignet med samme

kvartal 2004. Resultatet før skatt utgjorde Nok 16,7 mill

mot Nok 5,4 mill for samme kvartal i 2004. EPS utgjør Nok

0,40 pr. aksje opp 111 % i forhold til samme periode i

2004. CPS utgjorde Nok 0,51, en økning på 161 %.

 

For første halvår 2005 har selskapet en samlet omsetning på

Nok 174,1 mill, opp fra Nok 76,7 mill for første halvår

2004. Resultat før skatt for første halvår utgjør Nok 22,2

mill, mot Nok 6,0 mill, for tilsvarende periode i 2004.

 

Styret er meget tilfreds med omsetningsveksten samt den

sterke økning i fortjenestemarginene. Resultatet viser at

den strategi som selskapet har valgt med oppkjøp,

teknologifokus og kompetanseutvikling, har gitt det beste

kvartalsresultat gjennom tidene. Resultatet gir etter

styrets oppfatning uttrykk for at selskapet opererer i et

marked med gode vekstmuligheter. Vi forventer at de markeds

og kompetanse synergier den nye strukturen bringer, først

får full effekt neste år.

 

2. kvartal 2005 er det første kvartal hvor selskapet i sin

helhet er konsolidert. Implementeringen av Simmons

Aerofilms har gått etter planen, og Simmons har tilført

Blomgruppen verdifull kompetanse innen drift og

gjennomføring av prosjekter.

Bloms primære fokus fremover blir å få utnyttet den

kompetansen som finnes i de respektive selskap på tvers av

landegrensene.

 

Resultatforhold

 

Beløp i Nok 1000) 2. kv. 2005 2. kv. 2004 pr. 30.06.2005

IFRS

Driftsinntekter 106 729 46 615 174 189

 

EBITDA 21 195 8 833 31 119

 

EBIT 17 590 6 000 23 600

 

EBT 16 717 5 416 22 208

 

Spørsmål kan rettes til adm.dir Dirk Blaauw tlf. 23 11 58 03

 

Vedlegg følger på www.newsweb.no

________________________slutt på melding ____________

 

NB.

Kvartalsrapporten er absolutt leseverdig. Les den grundig, så tror jeg at flere vil innse at BLO har gode fremtidsutsikter.

Link to comment
Share on other sites

"Plomma" på ST har et godt innlegg som jeg synes flere skal få tilgang til:

 

Sitat(utdrag)

 

"Etter at Hirsti og Blaauw tok over roret i dette selskapet har alt gått rett vei. Segmentet kart og oppmåling har kommet til et vendepunkt der vi går over fra papirdokumentasjon til digital lagring av disse data. Det begynte med at man digitaliserte allerede opptegnede kart for at et skulle bli enklere å hente frem og brukes. Men verden går videre og Blom har satt seg i førersetet.

Nå kan alt fotograferes fra fly og helikopter sammtidig som man scanner det samme området med laser. Ikke bare rett ned men også sideveis slik at man får en 3D fremstilling av områdene. Man kan ved å sette disse data sammen lage en nøyaktig 3D fremstilling av områdene man scanner, helt ned til et par cm. Man kan altså ta en virituell reise ned i området.

Dette er data som er gull verd for planleggere i privat og offentlig sektor. Med andre ord blir dette et must for ALLE kommuner i den sivilisert verden. Blom har forstått tegningen og vil opprette egne biblioteker i hvert land i Europa.

Kunder her vil bli utbyggere av kraftlinjer, jernbanen, veiutbygging, kloakknett, byplanlegging, flomberedskap, miljø, politi osv. Blom vil altså her feste grepet og få full styring. Jamn og god inntekt!

Litt om oppkjøpene i det siste:

Hvem tror at ærværdige Simmons lar seg kjøpe opp av et Norskt selskap uten at det er store penger på spill??? De fleste kjenner vel en patriotisk Brite!!!

Simmons hadde allerede konrakt med Pictometry, men så at her var det mulighet til å ta hele Europa ved å gå sammen med Blom. Ellers hadde de aldri gjort det.

TopEye har i lang tid sammarbeidet med Simmons og det falt helt naturlig at de gikk inn i samme klanen.

Disse tre selskapene utgjør nå en så vanvittig sterk samling av ekspertise og erfaring at det skal noe til å utelukke dem fra fremtidige kontrakter i Europa.

Så har vi GeoTech som også kom inn under Bloms paraply. De har kontakter via St.Petersburg og langt inn i Kreml. Selvfølgelig vil kontrakter her havne hos Blom. Jeg nekter å tro at Pictometry får lov å kartlegge Russland.;o)

Europa, både vest og øster bare en liten del av Bloms potensiale. Blom Nusantara er en avdeling som det kan komme mange hyggelige kontrakter fra. De har nettopp hatt en kjempekontrakt her, men med gammel teknologi . Her kan det komme mye fint i nærmeste femtid.

Glem heller ikke at Blom har en maritim del. Den er allsidig. Alt fra oppmåling på platformer til kartlegging av rørtraseer. Det vil bli enorm efterspørsel etter disse tjenestene fremover.

Sjøkartverket har i alle år brukt Blom, og alle sjøkart skal lages på nytt. Vi snakker ikke om å digitalisere gamle sjøkart, men å laserscanne kysten på nytt med TopEye-teknologi.

Må litt innom miljø også for å forklare potensialet:

Tenk deg rproblemet med avskoging av regnskogen. Med TopEye-teknologi kan hele Amasonas kartlegges slik at man kan sjekke hvert eneste tre med både høyde og omkrets. Det er ikke sikkert at dette blir gjort, men det er mulig.

Som dere forstår så er det kun fantasien som setter grenser for hva denne nye tknologien kan brukes til. "

Link to comment
Share on other sites

Rart at ingen har kommentert dette før:

(ok ble gjort oppmerksom på denne av en på ST)

 

Nyheder

 

København, 5. august 2005

 

NAVTEQ forhandler i Norden

 

 

http://www.blominfo.dk/?newsID=146

 

Da er det også vært å kikke litt på navteq sine hjemmesider:

http://www.navteq.com/

 

Dette sammen med Microsoft avtale når det gjelder Pictometry for UK og Irland gjør at ihvertfall ikke jeg kommer til å selge noen av mine aksjer på dagens nivå...

Link to comment
Share on other sites

Fra HO:

 

Blom-aksjer til Siem

 

Siem Offshore får Blom-aksjer av Dirk Blaauw og Dirk Blaauw og Lillian Hirsti.

 

 

Artikkel av: Øystein Byberg (9.8.05 08:54)

 

 

Administrerende direktør Dirk Blaauw i Blom ASA har i dag overført 100.000 aksjer i Blom ASA til Siem Offshore AS som ledd i endelig oppgjør for tidligere mellomværende mellom Dirk Blaauw og Siem Offshore AS. Etter overførselen er ny beholdning 1.982.400 aksjer i Blom ASA.

Lillian Hirsti, nærstående til Gunnar Hirsti, har i dag transportert 125.000 aksjer i Blom ASA til Siem Offshore AS som endelig oppgjør for tidligere mellomværende mellom Gunnar Hirsti og Siem Offshore AS. Ny beholdning etter dette er 2.107.399 aksjer i Blom ASA.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


  • Lage deg en bruker i dag for alle funksjoner. Helt gratis!

    Logg inn eller lag deg en bruker

×
×
  • Create New...