Jump to content

DNO - DNO


Børshaien

Recommended Posts

Jeg skjønner godt at mange vil selge etter litt blandede tall fra DNO.

 

Men hvilke tall betyr noe?

 

Jeg vil si at når du kjøper an aksje i DNO for 25,50 får du cash i samme slengen for 22 kr. Om de blir utbetalt som utbytte eller reinvestert er likegyldig. De skal vokse.

 

Om du er skeptisk til DNO (mange er det) kan du si at de 22 kr skal reduseres med 1/3 til 14,50 kr.

 

Altså betaler du i verste fall 25,50 - 14,50 = 11,50 per DNO aksje.

 

Hva tjener DNO?

 

I 2003 tjente de 107 millioner kroner etter skatt, dvs 1,90 kr per aksje (EPS)

 

Når du da betaler 11,50 for et selskap som tjener 1,90 i året blir forholdet

P/E = 6,1

 

(dette var ment kun som et svært grovt overslag)

 

Synspunkter?

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 463
 • Created
 • Last Reply

Etter grundigere lesning av rapporten har jeg funnet dette:

 

Selskapets aktiviteter innenfor segmentet International bidro i 4. kvartal med samlede driftsinntekter på NOK 221,7 mill og et driftsresultat på NOK 128,1 mill. For året 2003 bidro selskapets virksomhet innen International med

samlede driftsinntekter på NOK 894,4 mill. og et driftsresultat på NOK 587,2 mill.

(De deler driften inn i International, Britisk og Norsk)

 

 

Hva fortjenesten i 2004 vil være er mer interessant da Lundin-delen ikke lenger gir utslag i resultatet.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Hvor mange aksjer er totalt utstedt? Ser at DNO nå per 27/4 eier 2,550,000 egne aksjer - må være et sted mellom 52 - 56 mill. Ved 56 mill eier man 4,5% egne aksjer + opsjon på 5,800,000 til - da er man snart oppe i 10% maks grensen.

 

Trenger et nettsted til raskt å slå opp dette - noen tips? Liker å kunne vurdere totalprisen for et selskap - ikke at jeg kjøper hele selskapet - men gir et perpektiv. Dessuten er antall aksjer viktig i alle analyser og da må egne aksjer holdes utenom. Tips: hvis selskapet planlegger store utbytter er det smart å kjøpe tilbake egne først så slipper man utbytte på disse.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Ikke bare jeg som har tro på DNO. Ganske rart at denne ikke blir plukket av flere. God lønnsomhet, flere funn, høy oljepris, 20 kr cash per aksje, tilbakekjøp hittil av over 5% av aksjene. Nedsiden er jo særdeleles begrenset pga kontantene, så verdien av 14,000 Barrels/Day er billig - man har jo av en pris på 41 hele 30 USD/BBL i deknings bidrag! Hallo! Det gir bidrag på 1000 mill NOK på et år det (30*6,85*365*14000). Regn litt på denne. Sist omsatt 26,20

 

http://www.hegnar.no/hegnar/newsdet.asp?id...=148884&cat=116

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

To aksjetips

DNO og CanArgo er spesielt gunstig priset, mener analytiker.

 

Artikkel av: Øystein Byberg (3.6.04 11:48)

 

Oljseselskaper er naturlige vinnere ved en varig høy oljepris. Corporate Advice & Research slår fast at mindre lete- og utviklingsselskaper er spesielt sensitive mot høy oljepris da de i større grad enn sine større peers prises på oljen i bakken.

- I dette perspektiv finner vi i særdeleshet DNO og CanArgo gunstig priset, skriver CAR:

 

http://www.hegnar.no/hegnar/newsdet.asp?id...=150094&cat=116

Link to comment
Share on other sites

Pengedryss til DNO-aksjonærer

Tirsdag 08. juni 2004 kl. 09:00

Skrevet av: Inge Berge - iMarkedet

 

 

DNO-ledelsen og Helge Eide foreslår et større utbytte til aksjonærene i selskapet. I tillegg til dette vil DNO dele ut aksjer til sine aksjonærer.

 

I innkallingen til DNOs generalforsamling kommer det frem at oljeselskapet foreslår et større utbytte til sine aksjonærer.

 

Utbytte er 4 kroner pr. aksje, det tilsvarer totalt 226 millioner kroner til DNO-aksjonærene.

 

I tillegg til dette vil aksjonærene få utdelt DNO-aksjer. En aksje i DNO ASA for hver 20. aksje.

 

- Ved odde tall kompenseres differansen med kontant utbetaling beregnet etter børskurs på dagen for generalforsamlingen. Utbetaling skjer senest 10. september 2004, med minimum 14 dagers varsel. Utdelingen vil skje til de som er aksjonærer på utdelingstidspunktet. Dagen etter utdelingen vil aksjen bli notert på Oslo Børs ekskl. utbytte, heter det i innkallingen.

 

 

Dette ser jo veldig bra ut. Bryter DNO 27 kan den gå langt.

Link to comment
Share on other sites

Dette lover jo vanvittig bra! Kjøper man DNO nå, mens den ligger under 27, vil man kunne tjene massevis! Etter mine beregninger vil man få en fortjeneste på ca 16% om man kommer seg inn i aksjen ved 27 kr og ut av den til 26 kr dagen etter generalforsamlingen!

 

Kan det virkelig være så lettjente penger her?

 

Man må vel kanskje betale utbytteskatt på 28%? Isåfall får man likevel en fantastisk fortjeneste på 12%!

 

Jeg vet hva jeg skal kjøpe meg snart ihvertfall 8)

Link to comment
Share on other sites

Vel Vegard, scenarioet du tegner opp er ikke utenkelig, men dersom det skal være noen som helst logikk i prisingen av DNO på børsen skal aksjekursen falle 4,- kroner den dagen aksjen noteres uten utbytte. Men du kan jo ta sjansen på at markedet er ulogisk.

 

Utbyttet er ferdig skattet i selskapet, så de 4,- er 'skattefrie' på aksjonærenes hånd. Men la oss tenke oss at jeg kjøpte på 27,- dagen før utbytte, og solgte igjen dagen etter på 23,-. Da får jeg 4,- i utbytte og kan skrive av 4,- som tap på aksjehandelen??

Link to comment
Share on other sites

Morsomt: jeg hadde skrevet et innlegg som jeg ikke postet på HO - tenkte at trenger ikke fortelle alle dette, men kan heller forsøke å ta inn litt flere før rushet. (Egoisme og grådighet er bra)

 

La oss si du kjøper 2000 stk på 27 imorra, og holder aksjene til utbytte som er INNEN 10 sep - la oss også si at kursen faller med kr 4 til 23 etter utbetaling og du selger da. Da sitter du igjen med 100 gratis aksjer pluss kr 2240 i skattereduksjon på "tap", dvs 100*23+2240= garantert avkastning på dine 54000 kroner på 8,4% på 3 mnd. Annualisert 38% (antar nå at skattepengene er instant money, men dog. Utbyttet kan også komme 3 juli...)

Link to comment
Share on other sites

Jeg tenkte det samme, at det måtte være noe muffens her, men det er riktig som hr. Dodd sier. Du får 5% flere aksjer og 4 kr utbytte pr. aksje. Og hvis vi ikke trenger skatte på utbytte kan du kjøpe til 27 for 20 000 kr, selge til 22, OG FREMDELES HA TJENT 100 kr!!!

Kursen kan altså synke til 81,5% av det den var, dvs. -18,5% etter 22. juni, og likevel får du fortjeneste. Vel og merke om generalforsamlingen vedtar forslaget som det er, noe jeg vil regne med at de gjør.

Jeg ser det selvfølgelig som mer sannsynlig at kursen stiger mer i forkant, og gå tilbake til 'normal' prising etter 22.6 men bortsett fra 1,1% stigning dagen utbyttet ble kjent, har kursen holdt seg overraskende stabil.

 

Vi får se. Jeg er positiv til dette og tror man kan tjene seg en god slant hvis man våger å satse på at utbyttet blir vedtatt.

Link to comment
Share on other sites

Investech's analyse av DNO..9.juni 2004.

 

yahoo.php?m=ose&isin=NO0003921009&t=adv

 

DNO ligger i en tilnærmet horisontal trend og videre utvikling i samme retning indikeres. Har brutt gjennom taket ved 26.52 kr i en rektangelformasjon. Etablert brudd vil signalisere videre oppgang til 28.70 kr eller mer. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 26.50 kr. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

Link to comment
Share on other sites

Skattespørsmål dere tar opp er intresangt. Løsningen blir trolig noe i denne duren.

 

Den skattemessige posisjonen man oppnår ved aksjehandel beregnes ut fra inngangsverdi og utgangsverdi. Inngangsverdien er normalt kostprisen ved kjøp og utgangsverdien er prisen man får ved ved salg.

 

Om man mottar utbytte i løpet av perioden må nok trolig utbyttet ttrekkes fra inngangsverdien dvs om man kjøper for 27 og får et utbytte på kr 4 blir inngangsverdien nedjustert til kr 23. Om man da selger for 23 kroner skal man altså skattlegges for 23-23=0. Altsp intet fradrag å hente her desverre:( o

 

Ikke ta dette for god fisk jeg har ikke sjekket det opp. Er jo også noe som heter RISK(regulering av inngangsverdi på skattlagt kapital) i forbindelse med aksjer, men dette har jeg ikke peiling på så kan være at disse reglene kommer inn i bildet. Tror imidlertid dere kan føle dere trygge på at futen sikrer seg sitt.

 

Hilsen Culpa

Link to comment
Share on other sites

Ang. den tekniske analysen:

 

Grunnen til at DNO brøt igjennom har jo med utbyttet å gjøre selvsagt. Når markedet ser at man har en gevinstmulighet nærmest uten nedside eller tapsrisiko blir etterspørselen større. Den vi vokse mot 22/6, dagen for generalforsamlingen, og etter utbetaling av utbytte vil den nok synke hakket under der den lå frem til 8/6, men sannsynligvis bare en tiøring eller tre under nivået vi har sett denne våren. Dette på grunn av at DNO har 'gitt bort' masse penger til aksjonærer.

 

Mitt tips: kjøp nå, prisen kan fort gå krona opp før generalforsamlingen.

Link to comment
Share on other sites

RISK

 

Er det ikke slik at en må eie en aksje over nyttår for å få riskjustering.

 

dersom du da selger før utbytte kan du legge til utbytte og risk til inngangsverdi.

 

Kjøp i desember kr 25

risk (tilfeldig tal) +2

solgt før utbytte kr 27

utbytte kr 4

 

inngangsverdi kr. 31 og tap kr 4

 

Er det noe i dette

Link to comment
Share on other sites

Jo risk er si vidt jeg vet en justering av inngangsverdien ved årsslutt. Hensikten med dette er blant annet å samordne beskattnigen på selskapets hånd med beskattnigen på aksjonærens hånd. Dette er blant annet for å motvirke dobbelt beskattning.

Link to comment
Share on other sites

Hmmmm... Jeg ser at jeg har vært litt vel optimistisk i mine anslag hva utbytte angår. Jeg har regnet på saken og funnet ut at i forhold til price-to-book value ratioen må DNO ned i ca. 21,50 etter utbytte, hvis ikke aksjonærenes forventninger endrer seg. Det vil si at de som kjøpte like før utbyttet den 8. juni vil gå i null etter utbytte, de som kjøper idag vil tape rundt 1,2%. Dette er de samme 1,2% kursen har steget siden utbyttet ble kjent.

 

Likevel mener jeg det er en god kjøpskandidat. Den har svært liten nedside, og er priset med en enorm rabatt i forhold til mange andre selskaper. Aksjen har en price-to-book value ratio (markedsverdien delt på egenkapitalen, eller hva selskapet er verdt om det selger alt, betaler ned gjeld og går konkurs) på 1,4. NOI, som forrige kvartal hadde et underskudd på 5 mill. har en price/book value på ca. 22. DNO har et positivt resultat, enorme mengder likvide eiendeler, er ikke spesielt gjeldstynget og etter min mening en klar kjøpskandidat. Jeg vil regne med at prisen ligger rundt 27-nivået frem til utbyttet, og deretter synker ned mot kanskje 23-24. For aksjonærene, som mottar utbytte vil da kursen ha steget rundt 10 %.

Link to comment
Share on other sites

Per sitt reknestykke.

 

 

Jeg kjøper 20 aksjer til kr 27. Da får jeg 1 gratis aksje. Altså

 

Inngangsverdi for 21 aksjer kr. 27 x 20 = kr. 540

sum inngang ------------------------------------------------ kr 540

 

Jeg mottar 4 kr i utbytte kr. 4 x 20 = kr. 80

Skattefordel er reell kr 80 x 0,28 = kr. 22,4

Salg av 21 aksjer kr 20,84 x 21= kr 437,6

sum utverdi ------------------------------------------------ kr 540

 

Konklusjon

ved salg i etterkant til kr 20,84 går en i null. Alt over vil være overskudd

Link to comment
Share on other sites

Vedrørende skattefordel: Hvis du kjøper for 27, og mottar kr 4 i skattefritt utbytte. Så hvis aksjen faller ex. utbytte med nøyaktig kr 4 til 23 som den gjør i teorien får du et "tap" på 4 som gir skattefradrag. Dvs 1.12 krone i gratis penger.

 

I tillegg kommer en 1/20 aksje til verdi 23/20= 1.15. Disse to elementene (som er garantert avkastning) gir altså 8,4% på et par måneder.

 

Veldig ofte vil kursen ta seg inn igjen, så regnestykket blir jo da mye bedre!! Risikoen er at "noe skjer" som gjør at DNO faller, men med så lav vurdering ser jeg det som utenkelig at den faller på grunn av selskapsspesifikke forhold.

 

Og faller den for resten av markedet faller så har dette ikke noe med dette å gjøre, og endrer derfor ikke konkusjonen.

Link to comment
Share on other sites

Viser til grafen fra Investech nedenunder for en uke siden.

 

Ny analysetekst til den er lagt ut i dag:

 

DNO har steget opp mot taket i en tilnærmet horisontal trendkanal. Videre utvikling innenfor trendkanalen indikeres og dagens kursnivå kan være en god utgangskurs. Ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 26.52 kr. Videre oppgang til 28.70 kr eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 26.40 kr. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 26.40 kr ved reaksjoner tilbake. RSI er overkjøpt, noe som indikerer at en kortsiktig reaksjon ned snart bør komme. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Sitat fra børsmelding:

Aksjen vil bli notert eksklusive utbytte fra og med 10.  

august 2004 og utbytte vil bli utbetalt så snart som  

praktisk mulig deretter. Utbytte blir utbetalt til dem som  

er registrert som aksjonær ved børsslutt 9. august 2004.

Link to comment
Share on other sites

Utbytte betales ut til alle som eier aksjer innen børsslutt 9. august. Så det er bare å laste opp i bøtter og spann.

 

På generalforsamlingen i år ble det nemlig vedtatt et utbytte på kr 4,- pr aksje, samt en aksje for hver 20 aksje man har. Med dagens kurs på kr 28 vil det si nesten 20%.

 

Derfor er det få dager igjen for å sikre seg god avkastning.

 

Se www.dno.no under Press Releases.

Link to comment
Share on other sites

Børsmelding m/påminnelse:

DNO - NOTERING EX UTBYTTE 10.08.2004

09.08.2004 12:12

 

Aksjene i DNO ASA noteres ex utbytte kr. 4,- pr. aksje samt  

1 aksje i DNO ASA for hver 20. aksje i morgen 10 august  

2004. Aksjene blir tatt av selskapets beholdning av egne  

aksjer.

 

DNO ASA

 

9. august 2004

Link to comment
Share on other sites

Dommens dag er her. 10000 DNO-aksjer var ved børsslutt i går verd NOK 281000. Disse har i dag formert seg til 10500 aksjer med en verdi på NOK 242550 (sluttkurs 23.10). I tillegg kommer et kontantutbytte på NOK 40000. Dagens gevinst er således på skarve NOK 1550 (0.55%). Ikke noe å gå fra konseptene for med tanke på den generelle oppgangen Oslo Børs (0.91%). Dessuten kunne aksjen kjøpes helt nede på 22.70, hvilket var NOK 2650 billigere enn gårsdagens sluttkurs (justert).

 

Konklusjonen er altså at det ikke ga noen merverdi å sitte på DNO ex utbytte på kort sikt. Mer interessant er det å se hva som skjer på mellomlang sikt. På den ene siden framstår aksjen nå som "billig" i den forstand at man må nesten nøyaktig 12 måneder tilbake i tid for å finne lavere kurs. Dette er en optisk illusjon som jeg ikke betviler at vil bli oversett av de som kun sverger til teknisk analyse. På den andre siden har vel aksjen utløst et gigantisk salgssignal ved å stupe gjennom støttenivået på 25-26 kroner?

 

Jeg eier ingen DNO-aksjer og har heller ingen planer om å kjøpe. På generelt grunnlag innbiller jeg meg likevel at kursfallet ved utbytteutbetaling konsolideres på litt sikt. Med andre ord at det lønner seg å betale litt utbytte til aksjonærene. Fåglarna vet om denne oppfatningen er i samsvar med virkeligheten generelt eller for DNO-aksjen spesielt.

 

:occasion4:

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


 • Lage deg en bruker i dag for alle funksjoner. Helt gratis!

  Logg inn eller lag deg en bruker

×
×
 • Create New...