Jump to content

JIN - Jinhui Shipping and Transport


Long

Recommended Posts

Ett innlegg av uturen på ST....:

 

 

Bulkratene er høyere enn noen gang før, også etter denne ukas korreksjon fra ATH. En korreksjon som delvis er en følge av at befrakterne mener at nok er nok, men som også kan ha sammenheng med årsskiftet og det kinesiske nyttåret.

 

For bulkmarkedet er drevet av veksten i Kinas økonomi, som fortsatt vokser med 7 - 9 % årlig, mens veksten i industriproduksjonen falt siste måned til +14,8 % (!!!!) i forhold til samme periode i fjor.

Kinesiske ledere mener helt klart at Kina vil få en "myk landing", altså at nasjonen klarer å tilpasse seg til denne formidable veksten i produksjon og BNP.

 

Bulkrederiene vil derfor oppleve at veksten i etterspørsel vil vedvare i de kommende årene, og spesielt i 2005. Det vil være opp til rederne selv om de fortsatt skal tjene mye penger, fordi det vil være tilgangen på nye skip som vil bestemme fraktratene på sikt.

Jeg vet ikke om noe shippingmarkedet som har klart å opprettholde høye inntekter over lengre tid, rett og slett fordi høy lønnsomhet inviterer til overinvesteringer. Slik også i bulkflåten, hvor det nå leveres flere nye skip i uka.

 

Beregninger lagt ut på den forrige JIN-strengen viser at bulkflåten over 40 000 tonn vil øke med ca 15 % i løpet av 2004 og 2005.

Jeg mener at dette ikke er en større tilvekst enn markedet vil trenge for å ta økt tilgang på last.

 

Styret i JIN mener at ratene vil holde seg gode i flere år fremover. Det samme mener mange andre redere og det samme mener mange befraktere som tar bulkskip inn på flere års kontrakter til rater som ligger både 2 og 3 ganger over det vi hadde så seint som i 1. halvår 2003.

 

JIN er en pengemaskin i 2004, men maskinen brøt sammen fordi noen i ledelsen kastet en skiftnøkkel inn i maskinen. Noen annen måte finner jeg ikke for å beskrive spekulasjonene i FFA-kontraktene, som det er tatt tap på tilsammen ca USD 65 mill på i årets regnskap.

 

Like vel - JIN vil bli en pengemaskin også i 2004.

Med antatt overskudd i inneværende kvartal på minst USD 50 mill, vil JIN få et årsresultat på omtrent samme beløpet.

Dette priser JIN - basert på dagens aksjekurs til ca 4 ganger årsresultatet !

Og det etter tapsavsetninger på ca USD 65 mill.

 

Som dere vil se av delta sine innlegg på den forrige strengen, er dette prising av JIN som tilsvarer det men ser for andre rederier uten spekulasjonstilbøyeligheter.

 

I Q3-04 oppnådde JIN et overskudd på USD 20 mill, basert på BDI i området 3500 - 4000

 

Pr i dag, 10. desember, vil det aller meste av JIN sin kapasitet for første kvartal neste år være avtalt til de ratene som har vært i dette kvartalet, BDI på 4000 - 6000

Dette vil gi JIN et overskudd i 1 kvartal neste år på ca 50 mill.

 

Skulle BDI falle resten av 2005 til omtrent det samme som i 3. kvartal i år, vil JIN være sikret et overksudd for de siste 3 kvartalene i 2005 på tilsammen minst USD 60 mill

 

Etter min vurdering er et omtrent utenkelig at JIN får et overskudd i 2005 på mindre enn USD 100 mill,

 

som priser JIN til omtrent det dobbelte av neste års inntjening.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 190
  • Created
  • Last Reply

Pirelli:

 

Sett i lys av forrige ukes ordskifte, vil det sikkert more deg å lese at jeg kjøpte JIN til 15.10 i sluttauksjonen på fredag. Denne beslutningen var utelukkende basert på en teknisk vurdering. JIN er nå rimelig oversolgt med 14-dagers RSI lik 27. Man må tilbake til 6. august, dvs. i etterdønningene av den famøse FFA-spekulasjonen, for å finne RSI under 30. Sluttkursen 6. august var forøvrig 6.85.

 

Det er mye fokus på sammenhengen mellom JIN-kursen og Baltic Dry-indeksen (BDI). Selv om Jinhui åpenbart profitterer på en høyest mulig BDI (når de ikke gambler bort overskuddet), så er det begrenset hvor lenge en stigning i tørrbulkratene kan løfte aksjekursen. Og vice versa. Fundamentalt sett skyldes det for det første at markedet ikke tror at ekstremt høye eller ekstremt lave rater vil vedvare. For det andre spiller det liten rolle om BDI er 6000 eller 6200 dersom break even f.eks. er på 2000. Marginen er jo uansett skyhøy. Derimot blir forskjellen mellom 1900 og 2100 som natt og dag.

 

Teknisk sett vil konsekvent stigende eller fallende aksjer før eller siden bli henholdsvis overkjøpt eller oversolgt. Da vil en fortsettelse av trenden i prisene/ratene ofte bli møtt med et skuldertrekk, mens et trendskift lett kan utløse en korreksjon i aksjekursen. Ifølge oversikten til joergen på iMarkedet var BDI fredag 26. november så å si identisk med forrige fredag (hhv. 5870 og 5877). I uke 49 (fra mandag 29. november) steg BDI alle fem dager. Allikevel falt JIN fra 19.20 til 18.30 i løpet av uka. Dette skyldes at aksjen kom fra klart overkjøpte nivåer med RSI på godt over 80 i uke 48. Når BDI så begynte å falle i forrige uke (50) oppsto det først gevistsikring og deretter regelrett panikk.

 

Hva så med neste uke? JIN er som sagt oversolgt og dermed moden for en rekyl. Sannsynligvis vil det faktum at det er en ny mandag med nye muligheter for traderne stabilisere kursen over 15. Alles øyne vil være rettet mot offentliggjøringen av BDI på ettermiddagen. En stigning vil trolig være gnisten som utløser en rekyl. En fortsettelse av den nedadgående trenden vil like trolig innebære ytterligere kurspress. Men som sagt er det begrenset hvor lenge fall i BDI kan få JIN til å falle med 50 øre til 1 krone daglig. Den som lever får se.

Link to comment
Share on other sites

Gratulere med glimrenden inngang i JIN Enga, antar du ble sittende litt utover dagen og fikk med deg oppturen. Ser at du refererer til tekniske betraktninger som grunnlag for inngang, det er litt morsomt, med tanke på dine diskusjoner med Hammers tidligere. Enig i at med tradingperspektiv bør man følge spesiellt nøye med på det tekniske i denne sammenhengen.

 

Selv har jeg kjørt kamikaze stilen med JIN, valgte å sitte selv om jeg bommet alvorlig på hoppkanten i forrige uke. Burde strengt tatt forlatt denne aksjen med streng SL filosofi, for JIN er ikke helt som andre aksjer. Det har jeg lært de siste dagene. Grunnen til at jeg valgte å sitte var vurderingen av det fundamentale i selskapet og de fantastiske ratene innefor tørrbulk. Det kostet meg en potensiellt mye bedre inngang enn jeg sitter med i dag.

 

Uansett anser jeg muligheten for at JIN passerer 20,- innen kort tid som rimelig stor.

 

RI2APICHART?RIC=.BADI&TIME=5Y&PERIODICIT

 

BDI - Inkludert de siste dagers 'krakk' ;)

Link to comment
Share on other sites

Pirelli:

 

Grunnen til at jeg holder meg til tekniske betraktninger er at aksjonærmassene i JIN og T5PC virker omtrent like oppegående. Jeg forholder meg til JIN som om det var et pyramidespill. Hvilket ikke er langt fra sannheten.

 

Det er greit nok at Jinhui i dagens marked tjener gode penger og at P/E for 2005 er moderat. Sykliske aksjer skal vurderes utfra inntjening over tid. Framtida vet jeg ikke noe om. Derimot vet jeg at Jinhuis track record er alt annet enn imponerende. Rekk opp hånda de som husker sist gang det ble betalt ut utbytte...

 

Jeg var kald nok til å akkumulere hele veien ned til 14.40. Jeg har flyttet fokus over på TOM og solgte meg derfor helt ut på 15.50. Litt overraskende at kursen steg etter at BDI fortsatte fallet. Dette beviser vel bare at aksjen var solid oversolgt. Da er det som kjent ofte at dårlige nyheter preller av.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har sett mange rykter om at det kommer bud på hele JIN i det siste.

Nå skal en ikke tro ukritisk på rykter, men det som er sikkert er at det har blitt ett trendskifte i det siste.

Da tenker jeg på at stadig flere shippingselskaper har blitt og er i ferd med å bli kjøpt opp/fusjonert.

Nå har dette hovedsaklig skjedd i

oljefrakt med denne som den siste.

 

Mot storoppkjøp i tankmarkedet

Overseas Shipholding Group (OSG) meldte mandag at de har signert en avtale om å kjøpe Stelmar Shipping for 1,3 milliarder dollar.

 

Det er tegn som tyder på at dette er i ferd

med å flytte seg over på andre segmenter også.

Dette er helt i tråd med utviklingen i markedet som har funnet sted i det siste.

 

Så det er ikke helt utenkelig at der komer ett bud på JIN, som besitter en utrolig spennende helt ny/ny flåte.

Jeg håper bare at dette ikke skjer nå,

med den latterlig lave prisingen av selskapet.

Link to comment
Share on other sites

Marked tørrlast

Snappet fra ST...

 

Baltic Dry Index, - som inneholder alle bulk carrier størrelsene, - nådde 6208 den 6. desember og hadde da steget uavbrutt siden 29. september da indeksen var 4100. I dag indeksen på 5747som er opp 40% fra 29. september.

 

Markedet er meget sterkt, og 12 mnd forventningene til FFA kan trekkes frem med desse 3 slutningene.

- Bottiglieri di Navigazione var rapportert å ha sluttet inn to moderne 74.000 tonnere for ett år til rate i området $40.000 - $41.000 per dag.

 

- Enda mer imponerenede er det at snart 18 år gamle Laconia 68.158 dwt opnådde en rate på $36.500 for ett år fra Transgrain.

 

 

Capes.

Det generelle markedet snudde i midten av uken, slik at gjennomsnittsraten igjen kom så vidt under $100.000 etter å ha nådd $105.500 per dag på topp.

 

Av slutninger betalte Pacific Bulk $85.000 per dag for en 1995-bygget 161.000 tonner for et halvt års t/c levering Kina.

 

Periode. Silver Clipper bygget 1991 151.450 dwt ble sluttet for to år levering april til rate $46.000 per dag med Hanjin som befakter.

 

Større og nyere Ocean Queen bygget 2004 171.015 dwt oppnådde $58.500 per dag fra NYK for samme periode og med samme leveringstidspunkt.

 

Cape Flamingo newbuilding 180.000 dwt som skal levers fra Imabari i tredje kvartal ble sluttet for fem år til $35.000 pd av Cosco Hong Kong.

 

Panmax.

Rederiene fikk plutselig hastverk med å dekke seg før jul noe som hjalp til å påskynde ratenedgangen som allerede var underveis. Det hjalp heller ikke at også Capes markedet vendte nesen nedover mot slutten av uken.

 

Generelt falt raten med fra $3000 til $5000 i løpet av uken til et spot nivå på ca. $45.500 per dag.

 

Likevel fortsetter periodeaktiviteten. Navios Galaxy bygget 2001 74.195 dwt ble sluttet med prompt levering Taiwan for tre år til $25.000 pd til MOSK.

 

Daeyang America tok Foremost bygget 1998 69.146 dwt for to år og betalte $30.750 pd med prompt levering.

 

 

Handymax.

Ratene falt for 50-56.000 tdw skipene for turer fra Stillehavet til Atlanterhavet med $2250 til $32.500 per dag, og for Handymax skip for rundtur i Pacific med $1500 til $29.750 per dag. US Gulf området holder seg sterkt, men problemet med Fixing and Failing fortsetter. Det sies at Sanko Rose 42.500 dwt bygget 1995 åpen Brownsville 14 desember hadde sluttet seg med subject flere ganger og feilet. Men skal etter sigende være sluttet nok en gang da uken endte til rate rundt $40.000 per dag som definitivt er lavere enn hva som ble tilbudt i begynnelsen av uken.

 

For rundtur i Pacific varierer ratene for ”de over 50.000 tdw”. En slutning ble gjort til $37.000 per dag, en annen til $34.000.

Link to comment
Share on other sites

Jeg klipper inn denne fra HO

 

Spår høye bulkrater

De asiatiske bulkratene har falt kraftig i det siste, men analytiker er "bullish" når det gjelder neste år.

 

Artikkel av: Øystein Byberg (14.12.04 11:08)

 

 

 

Relaterte artikler

- Ratebulk!

 

 

Bulkratene i Asia har falt 15 prosent den siste uken, men den kinesiske etterspørselen etter kull og jernmalm vil bidra til at markedet vil holde seg sterkt neste år.

 

- Det er ventet at fraktratene vil holde seg "bullish" neste år, fordi den globale økonomien vil vokse og den kinesiske etterspørselen etter råmaterialer vil være sterk, sier en analytiker ved et japansk shippingselskap til Reuters.

 

- Det bratte fallet i oljeprisen og utsiktene til at etterspørselen fra Kina ikke er så sterk som opprinnelig forventet, har satt press på markedet, men dagens prisnivå er fortsatt høyt, sier en megler ved et annet shipping-selskap.

Link to comment
Share on other sites

Nye klipp

- Jinhui er oversolgt

Analytiker anbefaler kjøp av oversolgte Jinhui Shipping.

 

Artikkel av: Øystein Byberg (14.12.04 12:25)

 

 

 

Relaterte artikler Se aksjeticker

- Dagens superaksjer - Frontline og Jinhui raste

- Tvangssalg i Jinhui - Ratebulk!

 

- JIN

 

Jinhui Shipping-aksjen har falt kraftig fra 19,50 kroner uten at ratene har falt tilsvarende.

 

Ifølge Corporate Advice & Research er aksjen oversolgt og ligger i nærheten av bunnen på et godt støttenivå.

 

Vi anbefaler kjøp på dagens kurs med kortsiktig kursmål til 18 kroner og stop loss hvis aksjen faller under 13,50 kroner, skriver CAR i dag.

 

Jinhui omsettes for 16,40 kroner, opp 3,1 prosent.

 

Click here to find out more!

Link to comment
Share on other sites

By Chikafumi Hodo and Cho Mee-young

 

TOKYO/SEOUL, Dec 14 (Reuters) - Oil's descent from record high prices and year-end holidays have slashed up to 15 percent from freight rates this week, but China's booming demand for coal and iron ore and a global economic recovery will keep shipping costs high throughout 2005.

 

Charterers, deterred by near-record freight charges last week, were delaying new bookings until January, but Nippon Steel Corp.'s agreement to more than double the price it would pay for coal next year was indication there would be no let-up in Asia's demand for raw materials, brokers said on Tuesday.

Link to comment
Share on other sites

Det blir mye klipping i denne tråden, jeg holder på å sette meg inn i tørrbulkmarkedet. Mye mer komplisert enn man skulle tro. Og den viktige informasjonen befinner seg på betalingstjenester....

 

Vel, her er hele artikkelen som jeg klistret inn deler av tidligere. Intressant.

 

 

 

10:52 14Dec2004 RTRS-SHIPPING - Asia Bulkrater ned 15%, sees opp igjen

 

By Chikafumi Hodo and Cho Mee-young

TOKYO/SEOUL, Dec 14 (Reuters) - Oil's descent from record high prices and year-end holidays have slashed up to 15 percent from freight rates this week, but China's booming demand for coal and iron ore and a global economic recovery will keep shipping costs high throughout 2005.

 

Charterers, deterred by near-record freight charges last week, were delaying new bookings until January, but Nippon Steel Corp.'s agreement to more than double the price it would pay for coal next year was indication there would be no let-up in Asia's demand for raw materials, brokers said on Tuesday.

 

Japan's top steel maker said it would pay a record of over $120 a tonne for coking coal from BHP Billiton Mitsubishi Alliance, a joint venture between BHP Billiton and Mitsubishi Corp. , in the fiscal year ending March 2006. This year it's paying $50.

 

"Freight rates are expected to stay bullish next year, because the global economy will grow and Chinese demand for raw materials will be strong," an analyst at a Japanese shipping company said.

 

A lull in demand ahead of Christmas and New Year holidays had encouraged charterers to hold off booking vessels, leading to a drop in freight rates, brokers said.

 

"The sharp fall in oil prices and the view that demand from China is not as strong as originally expected has put pressure on the market, but current price levels are still high," a broker at another Japanese shipping company said.

 

U.S. light crude oil prices dropped to $40.25 a barrel on Monday, the lowest since the end of July and almost 28 percent below October's record peak, although the price bounced back above $41 on Tuesday.

 

LOWER FREIGHT RATES

This week, it cost about $65 a tonne to book a spot cargo on a panamax vessel travelling the benchmark U.S. Gulf to Japan route, down from $70 to $75 a week ago, brokers in Tokyo and Seoul said.

 

Spot rates hit a record high of $75 to $80 in early February.

"Owners have raised prices too rapidly since late October and the market is now in a corrective phase," the broker said. Rates were a little above $60 in late October.

 

"Charterers are delaying their orders, saying this month's rates are too high," a broker in Seoul said.

Brokers said some deals were clinched at above $70 a tonne early this month, but sentiment deteriorated late last week as short-term demand was shrinking ahead of the end of the year.

 

They said they expected rates to rebound to between $70 and $75 a tonne again in the first quarter of next year.

But in the meantime, the dip in rates had sparked new interest in U.S. grains among Asian consumers, as it costs less to ship corn across the Pacific, grains traders in Seoul said.

 

They said a $10 drop in freight rates would bring U.S. corn prices in line with those of Chinese corn, which had been cheaper for Asian buyers in recent weeks due to the shorter shipping distance.

 

"Chinese corn has been very competitive against U.S. corn because of firm freight rates, but now the merit is decreasing along with weaker freight rates between U.S. Gulf and Japan," a trader in Seoul said.

 

U.S. corn, on a free-on-board basis, was quoted by traders this week at $95 to $100 a tonne against Chinese corn at $130 at $135 a tonne FOB.

 

But on a cost and freight basis, which includes delivery to the port of destination, U.S. corn was now estimated at around $150 a tonne, around the same as Chinese corn at $145 to $150, they said.

 

In the period market, time-charter rates for the U.S. Gulf to Japan route were quoted at $40,000-$43,000 a day compared with $52,000-$53,000 a week earlier, brokers said.

 

The rate for the Pacific market was quoted at $40,000 a day against $50,000.

From Europe to East Asia, rates were also at $40,000-$43,000 a day versus $52,000-55,000 a week ago.

Link to comment
Share on other sites

Trends … DRY BULK Market ... Trends

 

The BRS Dry Bulk Department wish all readers of our weekly analysis a Merry Christmas and a prosperous New Year 2005.

 

This time everybody is "skiing down to the village" and the heaviest is the fastest. Capes have recorded this week historical downward figures and the number of ships remaining unfixed by the end of the week had not been seen for a long time. Panamaxes rates have failed to regain the ground lost last week due to the number of ships open, despite a comeback of charterers attracted by more reasonable market level. Handymaxes are still resisting better to this correction, thanks to a not huge but steady level of business in both basins.

In the news this week the announcement of further port congestion in Qingdao next year, due to railway maintenance, is adding to the feeling that, despite the current free fall of rates, some non-maritime events could push them up again.

 

The downwards trend at the end of the week before continued and even accelerated with record falls almost every day of last week. The Capesize market lost almost US$25,000 during last week to around US$75,000 level at the end of last week. No more period t/c fixing as all the players are watching the market. Is this only a technical correction with the end of the year panic over or some more profound trend ? The next weeks especially beginning January will show.

 

The Panamax market continued its downward trend, albeit slower than the cape market. Time charter activity was scarce, and yielded mitigated but surprisingly stable results, ranging from US$43 to US$46,000 for 4-6 months, and just under 40k for one year periods. Physical fixing which could provide guidance was hard to find as well, so the index probably is out of tune with the physical. Most likely one will have too wait until after the Christmas holidays to find out where the market really stands, and especially to find out in which direction it will head in the short term.

 

As for Capes and Panamaxes, rates for the Handysize & Handymax markets are still suffering from the market correction and the BHMI has gone down by US$681. With the Christmas Holidays approaching, owners are in a hurry to fix their ships for employments which will keep their ladies busy until beginning of January at least. Apart from the Cannakale / Far East route pretty stable, all routes have decreased especially the NOPAC Round with a US$900 decrease and the Far East / Continent with a drop of over US$1,000. The Pacific Basin has been the most affected by the correction and the coming year end break. The USG stays hot with a modern large Handymax Grabber reported fixed for a trip to Med at US$50,000. Similar grabbers in the Far East are fixed in the mid 30ies for Nopac Rounds ; Handysize vessels from 23,000 to 28,000 dwt are getting between very high teens to low/mid twenties for 2/3 Laden Legs in Se Asia. For Handysize Atlantic Round rates are in the low to mid 20ies.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har "stjelt" ett innlegg fra HO som jeg drister meg å lime inn her.

 

Etter en litt "rar" tid for Jin pga en volatil BDI,

ser det nå ut som om aksjen skal opp.

Aksjen har kommet seg opp i trend kanalen

teknisk sett ,

og aksjen har ingen motstand før

relativt langt oppe på 20-tallet. At Golden Ocean handles på nesten 1,5 ganger NAV,

mot Jin's 0,7 gjør heller ikke

aksjen akkurat DYR! Pareto's analyse

av aksjen, med en target høyt oppe

på 20- tallet, gjør heller ingen

ting for en aksje som har hatt det

vanskelig pga management.

Hvis ikke aksjen går over 20-22

på kort sikt, tror jeg vi vil

se et bud på selskapet pga det

rekord høre annenhånds markedet

som Fredriksen kjøper alt

han kommer over i. Gledlig Jul,

og gledlig JIN....

Link to comment
Share on other sites

Har vore inne i JIN fra ca. 2 kroner, og har tatt ein del gevinst. Eg håper på å få ut resten av aksjene på godt over 20 kroner. Framover kan me venta ein særdeles volatil men også høg BDI. Det meste blir styrt av ekspansjonen i Kina. Akkurat nå er det også mangel på råvareproduksjonskapasitet. Her er det store investeringar på gang samtidig som ordrebøkene til verfta er fulle. Dersom me er heldige, kan ennå meir av flaskehalsen bli flytta over på transportsektoren med tilhøyrande fraktauke.

 

Samtidig er fraktratene slik på ein del råvarer at fraktkostnaden er like stor som råvarekostnaden. Så ratene kan nok ikkje veksa inn i himmelen (dessverre)

Link to comment
Share on other sites

Uggabugga

 

Jeg sitter selv i JIN og jeg tror også at du har rett med hensyn til markedsutsiktene for

tørrbulk.

 

Når det gjelder de resterende aksjene dine i JIN. Hvis du har kjøpt de til 2,- så har du fått en vanvittig gevinst. Fra 2 – 20 er en økning på 900%, og generelt så kan en ikke vente en slik avkastning . En slik avkastning er veldig sjelden i aksjemarkedet. Det kan være interessant å vite om du pleier å sette så høye kursmål på investeringer?

 

Aksjen har gått opp med 725% på ca 1,5 år. (fra 2 til kurs sist omsatt)

Link to comment
Share on other sites

Då eg kjøpte meg inn i JIN var det omtrent ingen omsetjong. Stigningen var stort sett i etterkant av rateauken den første tida. Eg har selt aksjer på kursar frå 13.50 og opp til ca. 22. Snitttet ligg på mellom 17 og 18.

 

Eg prøver ofte å gå inn langsiktig i selskap, og har ofte ikkje klare kursmål. Men eg prøver å selga meg ut når eg føler at mesteparten av oppsida er tatt ut.

 

Totalt sett trur eg aksjemarkedet er sånn passe prisa. Eg trur at markedet har ein god del meir å gå på, men prøver å redusera eksponeringa litt.

 

Resultata mine er vel sånn midt på treet. Eg hadde hatt meir igjen ved å investera pengane i eit av dei beste aksjefonda, men eg har hatt ein god del bedre avkastning enn om eg hadde hatt pengane i banken. Har holdt på med dette sidan 1998.

Link to comment
Share on other sites

Siden det ikke har vært noen BDI de siste dagene (kommer først i dag) så er det vel en del usikkerhet rundt JIN. Dagens BDI vil nok bestemme videre ferd.

 

Q404 vil uansett gi ett fantastisk resultat og ratene er fremdeles veldig høye.

Link to comment
Share on other sites

JIN - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE

http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=101621

 

 

Mr. S.F. Ng, Chairman of Jinhui Shipping and Transportation

Limited (the `Company`), has purchased 746,000 shares of

the Company in the Oslo Stock Exchange on 4 January 2005 at

an average price of NOK16.3373 per share. Following the

above purchases, Mr. S.F. Ng has direct interests in

746,000 shares in the Company.

 

Mr. S.F. Ng also has certain indirect interests in the

Company through his interests in Jinhui Holdings Company

Limited (listed in Hong Kong) and Fairline Consultants

Limited, which respectively have direct interests in

50,100,000 shares of the Company (representing

approximately 59.61% interests in the Company) and 494,049

shares of the Company (representing approximately 0.59%

interests in the Company) on 4 January 2005. Mr. S.F. Ng

is a director of both Jinhui Holdings Company Limited and

Fairline Consultants Limited.

 

 

5 January 2005

Link to comment
Share on other sites

AQru, jeg er ingen teknisk analyse expert, men her er en analyse fra investtech.

 

di.php?CompanyID=100133&fn=..%2F..%2Fwww4%2Fose%2F%2Fcharts%2Fdelayed%2F100133_1.gif

 

di.php?CompanyID=100133&fn=..%2F..%2Fwww4%2Fose%2F%2Fcharts%2Fai_delayed%2F100133_ai.gif

 

Watch (Middels lang sikt) - 3. jan 2005

Jinhui Shipping har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen ligger mellom støtten ved ca 14.00 kr og motstanden ved ca 19.20 kr og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen anses teknisk nøytral på middels lang sikt.

Link to comment
Share on other sites

Ok, jeg vurderer kansje å abonnerer på noen nyhetsbyrå og analyser selv, slik at jeg kan holde meg litt oppdatert på nyheter og hva andre proffer mener i aksjemarkedet, før det når hegnar og ALLE vet det. :-D

 

Har du noen forslag til hvilke jeg kan abonnerer hos, som sender ut oppdaterte og brukbare anaylser og nyheter?

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


  • Lage deg en bruker i dag for alle funksjoner. Helt gratis!

    Logg inn eller lag deg en bruker

×
×
  • Create New...